Skip to main content

Full text of "Delphin classics"

See other formats


\M[UNIVER5'//, ?4/. ■%13DN^'S0V^^ ^"^OKi 
^^'<!/0JllVJJO^ <ri]]3NYS01"^^ %a]AINil3V\V^ 


"y:\os muvi^^ Digitized by tine Internet Archive 
in 2008 with funding from ^''^'^'f'^% K^i.rncnft r.n.nnr.r.nn A^UIBRARYQ.^ 
o .. Miprosoft Corporation ^ ifoc: i i^:^! s Vrnimiu cn-|>iN' . urn tiI\-^ <yl'tif\\n\j-\ ic\\^ \\^[ UNIVER^/^ ANCeifj^ ^.'OF-CALIFO/?,i;. ^.OF 
:^ ' >^ '-b" § unr i http://www.archive.org/details/delphinclassics01valp f-iUl-^ m^' mo^-^ ^y-o/-^ ^\\M\mym//^,_ 


r i s ^0. ■i £ *^' •^^Oj/M|■^l^d^^> 

oriiivj'jo^'' ^'^iij'jNv-yjv^v^^ ''■^Aii^AiiN,i:iv\v' '^ym\ A P U L E I I OPERA OMNIA EX EDITIONE OUDENDORPI AN A CUM NOTIS ET INTERPRETATIONE IN USUM DELPHINI VARUS LECTIONIBUS NOTIS VARIORUM RECENSU EDITIONUM ET CODICUM INDICIBUS LOCUPLETISSIMIS ACCURATE RECENSITA. 

lA-" rr' .^ f-' f~\ VO LUMEN PRIMUM. T LONDINI: 

CUKANJE ET liMPKlMENTE A. J, VAL1>Y, A. M. 
CNlVERSIXir ■{ j^oLi^^ 


v.i CONSPECTUS EORUM QU/E HAC EDITIONE CONTINENTUR. 

JuLiANi Floridi Epistola Serenissimo De 

Praefatio Rulinkenii 

Apulcii Vita ct Scripta, ex Wowerio 

Tcstimonia dc Apulcio 

Apulcii Metamorphoseon Lib. i. 


'Iphino 


Pag. 

1 

4 

10 

27 
38 
Lib. II. 
Lib. III. 
Lib. IV. 
110 
. 184 
. 242 


™X 


Lib. V. 
. 318 


^j' 


Lib. VI. 
. 378 
Lib. VII. 
. 434 


Lib. VHi. 
. 488 


_^ 


Lib. IX. 
560 
Lib. X. 
654 
Lib. XI. 
735 
Floridorum Lib. i. 
821 
Lib. 11. 
852 
Lib. III. 
885 
Lib. IV. 
911 
De Deo Socratis Liber 
953 
Dr Dogmate Platonis Lib. i. 


1033 
Lib. II. 


1084 
Lib. III. 


, 


1150 IV CONSPECTUSo Pag. 

Apuleii Liber De Mundo , . . 1195 

Apologia .... 1299 

Fragmenta .... 1566 

'AvexoiX'Svo; ex Menandro .... 1570 

Lectori J. Bosscha . , . . 1573 

NoT^ Variorum in Mctamorph. Lib. i. . 1581 

Lib. II. . 1760 

Lib. III. . 1945 

Lib. IV. . 2029 

Lib. V. . 2140 

Lib. VI. . 2222 

Lib. VII. . 2307 

Lib. VIII. . 2390 

Lib. IX. . 2521 

Lib. X. . 2638 

Lib. XI. . 2731 

Exccrpta ex Jani Gruteri Suspicionum Libris incditis 2817 

Notae Variorum in Florid. Lib. i. , . . 2839 

Lib. II. . . . 2863 

Lib. III. . . 2885 

Lib. IV. . . 2900 

Lib. De Deo Socratis . . 2917 

De Dogm. Plat. Lib. i. . 2952 

Lib. II. . 2972 

Lib. III. . 2986 

Lib. De Mundo . . 2990 

Apologiam . . . 3045 

NoTiTiA Literaria, auctoie J. Bosscha . . 3309 

Elenchus Codicum Mss. . . . 3333 

Reccnsus Editionum .... 3346 

Rcccnsus Codicum Mss. qui in Bibliothecis Bri- 

tannicis asservantur . . . 8367 

Index ...... i S E R E N I S 8 1 M O 

DELPHINO 

LUDOVICO, 

LUDOVICl MAGNI FILIO, 

JULIANUS FLORIDUS J. U. L. CAN. CARNOT. SiSTiT sc tibi tandem, Serenissime Delpiiine, post 
moras sane quam longas Apuleius noster. Sub tuis ille 
diidum auspiciis, jussu parentis Augustissimi, novo cultii 
adornari coeptus, et ad umbilicum perductus, si non om- 
nino tempore (quod, tua in discendo celeritate vix susti- 
nente docentiura moras, difficillimum erat), certe non in- 
tcmpcstive prorsus in manus venisset tuas, nisi, quae et 
aliis non paucis, huic quoque maligna fata lucem diu invi- 
disscnt. Unde, cum sc jam nimis serum, et tibi plane inu- 
tilem cerneret, perpetuis quibus eum damnaveram tenebris 
premi sc baud admodum invitus patiebatur. Sed, nata 
tibi c faustissimo connubio trina prole, cui ad dignas Prin- 
cipibiis Viris artcs per vestigia tua sternendum crit iter 
propediera, contine-i diutius non potuit quin e scriniis 
meis crinnpcrct, ratus sibi quoque in Regiis pueris erudicn- 
dis partes aliquas, et opportunam sui meique erga le ob- 
sequii contestandi occasionem obtingcre aliquando posse. 
Ilac (!um spe volentem cniitto lubcns. Quis enim vel levi- 
ter tibi placuisse, ct tantilluni protiiissc tuis non toto animo 
oxoptet, ac summaR fortunae ducat loco, cum se sciat ea- 
dcm opera toti orbi ('Inisliimo profutiiiiinr' flue quippe 

JJcliili, ct Viir, Chis, /Ijiul. A 2 liPISIOLA. 

potentias gloriaeque nomen vestrum evcxit Ludovicus 
Magnus, parens tuns, sic rem Gallicara prndcnlia, Reli- 
gionem pietate stabilivit, sic invidorum infensoi unique vi- 
cinorum hostiles animos fregit armis, sic virtutis suae admi- 
ratione ac fama rcrura gestavum extremas orbis gentes ad 
sui venerationem concivit, ut nulla jam pcene raundi natio 
sit, nullus populus, cujus res rationesque non sint cum 
vestris aliquo modo conjunctse : dura hos sustentat opibus 
Princeps munificentissiraus, illos arniorum terrore bellator 
acerrimus continet in officio, alios confirmat prcTesidiis, 
alios vel sola nominis sui umbra tutos securosque praestat ; 
et stabilita tot triumphis pace non ad luxum et desidiam 
abutitur, scd ampliorem sibi ex parto per earn otio, quam 
ex omnibus, quas retulit, victoriis, laudura segetem qua,^- 
rit. Nullis quippc jam relictis in hac orbis luce, quos de- 
bellet, hostibus, ipsum tenebrarum Principem aggreditur, 
et de coelitura adhuc amplius, quam de mortalium judicio 
solicitus, dam commeantium undique in has oras advena- 
rum admirationem superbis a^diticiorum ac substructionum 
molibus excitat, apud coelestis patriae cives plausum multo 
jucundiorem ex subversis haereseos templis aucupatur. 
Teterriraum illud monstrum, quod nullis superiorum regum 
armis, nullis conatibus domari potuerat, otiantis LuDOVici 
Magni subcisivis curis debellandum servabatur. Quo 
jam prostrato ac penitus confecto, sanatis atque ad con- 
cordiam et unanime turn erga Deum, turn erga Principem 
obsequium reductis suorum omnium animis, propagatis 
late finibus, et hostibus aut deletis, aut cladibus suis ad 
saniora revocatis consilia, quid habet amplius Gallia ad 
summam felicitatem optandum, nisi i;t ea propria sibi ac 
perpetua Deus faciat ; hoc est, ut vitam Regi optinio diu- 
turnissimam, et Prolem virtutis ejus eemnlam, eique quam 
simillimam concedat? Alterum ut speremus faciunt cum 
eximia in florenlissimum hoc Regnum 8uprcmi Numinis 
benignitas, tum juges castissimae Christi Sponsae Ecclesiae 
pro studiosissimo splendoris ac fidci suae assertore prcces : 
alterum jam nohis coRcessum non sine jucundissimo laeti- i;histola. 3 

tiffi sensii animadvertimus, Skrenissime Delphine, cum 
in te formani istara Imperio et LuDovico patre dignam cer- 
nimiis, cum altam indolem pliirima comitate conditam, cum 
acrem ingenii vim, et robur istud corporis, a3stus, frigoris, 
imbrium, sitis, famis, et vigili^ patiens, et nullo labore 
fractum observaraus. Nee dissimiles Patri filios et Avo 
nepotes spondet nobis turn Borbonius Bavarusque 
Sanguis baud unquam degener, tum egrcgia in Aula orbis 
principe educatio. Aderunt quippe ipsis prtestantissimi 
artium omnium excrcitatioiuimque liberalium Magistri. 
Aderunt Magistrorum omnium pra:;ceptis et adhortationibus 
potentiores Paternorum Matcrnorumque exemplorum sti- 
muli, quibus mirum bona indoles quantum excitetur. Ad- 
erit cum recentium, tum veterum sapienticB humaniorisque 
literaturae auctorum lectissima supellex, quos inter Apu- 
leius quoque noster locum sibi aliquem dari postulat : non 
quod tantum sibi arroget, ut Regios Pueros cupiat inter 
Milesias ^.uas Punicas consenescere, quod Clodio Albino 
quondam exprobrabat Imperator Severus ; sed quod, gna- 
rus utile dulci Principibus maxime pueris esse admiscen- 
dum, non desperet amplam eruditionis suas, obsoletioris 
paulo et salebrosioris, penum fabulis non inficetis conditam 
ipsis fore nee inutilcm, nee injucundam. Est et ubi gra- 
viores personas sustineat, Oratoris scilicet copiosi et in- 
geniosi, in prolixa sua Apologia, et Fragmentis vere flori- 
dis aliarum orationum, ac Piiilosophi non inelcgantis, in 
opusculis illis, in quibus totius Platonica? Doctrinas pla- 
cita, buc illnc in Philosophi illius Dialogis sparsa, colligit, 
ac veluti iu compcndiaria tabclla i)onit ante oculos. His 
nominibus, et quod a me tuis sub auspiciis expolilus cxor- 
natusque est, et Augustissimo tuo Nomini inscriptus, adi- 
tuin ad te quaerit, Serenissime I)i<:[.1'I1ine : qucm si laci- 
lem ei concesseris, si vota et obsequia mea defercntem be- 
nignc cxceperis, et in tuorum volueris esse numcro, curas 
vigiliasque mcas optime collocatas putabo, alcpic ad novam 
Ausonii Pocta) editioncm, (inaiu tibi adorno, alacrior me 
accingani. t H H I o. JEQUO LECTORI 

S. D. 
DAVID RUHNKENIU8. i/uo scriptores vel inprimis nobiles ex Antoninorum es- 
tate, Gellius et Apuleius, cum, eloquentia saeculi sui non 
contenti, meliorem quaererent, judicio lapsi, in aliud genus 
iiiagis vitiosum inciderunt. Cum enim omne recte scri- 
bendi consilium ad unius Ciceronis, et ut quisque ei simil- 
limus est, normam dirigere debuissent, uon ii quidem op- 
timos illos omnino reliquerunt, sed tamen cum eorum imi- 
tatione scriptores ex ultima antiquitate repetitos ita con- 
junxerunt, ut modo cum Cicerone, Caesare, Livio, et simi- 
libus, ntodo cum Evandri matre loqui viderentur. Ac 
Gellius quidem in hac xaHo^vjX/a paulo moderatius versatus 
est, nee temere et passim verba exoleta arripuit, sed e solis 
fere Comicis priscis voces ac formulas exquisitiores, qui- 
bus orationem suam distingueret, libavit. Quod pulchre 
vidit Lipsius Preefat. ad Senecam : ' Tu, Agelli, non nisi 
veteres Comicos et Latii puritatem sectaris, et exprimis : 
fatendum est.' Quod judicium cum verissimum sit, nee 
obscuro loco positum, mirari subit, ne unum quidem ex tot 
Gellii Interpretibus, nisi forte J. F. Gronovium excipias, 
ad tam perspicuam et tot vestigiis impressam Comicorum 
imitationem uttendisse. Quo minus diibito futuros ejus 
Editores, quasi praitereundo, admonere, ut, si in eo recen- PR.EFATIO. 5 

sendo operae pretium facere velint, in Plauto, Terentio, et 
aiitiquiorum Comicoriim reliqniis tractandis assidui sint, 
et in hac comparatione, Gellii vel explicandi, vel corrigendi 
caput esse arbitrentur. Sed Gellius nihil ad nos, aut, si ad 
nos, nihil ad hunc locum. Do Apuleio res postulat ut 
dicaraus. Is igitur tantum abfuit, ut sibi in hoc genere tem- 
peraret, ut potius e casca vetustate earn orationem conflaret, 
quam nemo, nisi qui multuni teraporis in ea Latinitate cog- 
noscenda contriverit, sese speret assecuturum. Scio, viros 
eruditos esse, qui non omnia hujus modi verba ab antiquis 
scriptoribus sumta, sed temere et pro libidine conficta pu- 
tent : id quod Drakenborchius ad Liv. xlv. 36. de Gellio 
affirmare audet ; de Apuleio Roaldus ad ejus Metam. viii. 
p. 550. Sed ego libentius sequar Oudendorpium ad Me- 
tam. IV. p. 246. bene judicantem, nihil Apuleiuni sine ex- 
cmplo scripsisse. Etenim bona pars eorum, qua? a Gellio 
et Apuleio licentius insolentiusque ficta videri possint, a 
Grammaticis antiquis, maxinie a Glossographis, conservata 
reperitur. Quidni igitur reliqua, quorum nullum apud 
Grammaticos, qui nunc supersunt, vestigium est, pari auc- 
toritate niti dicamus ? Qua de re liquidius judicari poterit 
turn, cum quis juniorum Literatorum, qui nunc subitariis 
Conjecturis edendis famam venantur, sese ad earn laboris, 
ctsi non nimis grati, tamcn Uteris et laudi suae magis profu- 
turi, ad cam igitur laboris paticntiam sese durarit, ut Glos- 
saria Latina, in Leidensi Bibliothcca latentia, quibus nihil 
usquam vel vetustate, vel pra^stantia simile reperias, e tcne- 
bris in lucem vocet,linguamquc Latinam, de cujus inopia ve- 
tus querela est, aliquot mille vocabulis ac formis, nondum 
cognitis, locuplctet. Quanquam, quai juvcntutis nostnc mol- 
lities est, magnopere vcreor, ne hajc surdis aurii)us canam. 

Sed redeat, unde dedexit, oratio. Est sane ista antiqui- 
tatis alTectatio molcsta Apiileium Icgentiljus. Nescio tamen, 
an molestior sit tumor Africanus, quo orationem, in iis qui- 
dcm lihris, quos a doctis legi voluit, prajtcr modum et pu- 
(lorcm indavit, ceteroqui minimc hcbcs ail id, (juod reel ins 
csset, intclligendum. Quippe in Apologia, qucf non in (y I'R/EFATIO. 

umbraciilis eruditorum legenda, sed in fori luce habenda 
esset, tarn vacuus est his ineptiis scholasticis, ut ejus ora- 
tioni nihil, aut certe non multum ad summam sanitatem 
deesse videatur. Ad quern modum si ceteros libios scrip- 
sisset, eum, sine ulla exceptione, cum Mureto Var. Lect. 
XVII. 19. 'erudituni inprimis et venustum scriptorem' vo- 
carem. Jam scriptor tam eruditus, ac tantus eruditionis 
ostentator, cum non unura de multis, sed longe doctissimum 
interpretem postularet, bonis avibus accidit, ut Franciscus 
Oudendorpius ingeniuui et doctrinam suam ad eum illus- 
trandum expoliendumque conterret. Erat ille omnibus 
pra^sidiis, ad rem bene gerendam necessariis, instructus et 
paratus; exquisita Latinitatis universaj scientia, eruditione 
accurata et recondita, quae non de Latinis tantum fontibus, 
sed, ut Perizonii discipulum agnoscas, etiam de Grascis 
esset derivata, sumraa scriptoium excusorumque librorum 
copia, usu denique horum instrumentorum totiusque rei 
criticae tanto, quantus intelhgi maximus potest in accura- 
tissimo tot veterura scriptorum Editore. Triginta circiter 
annos in Apuleio emendando versatus est, nee tamen opera 
continenti, sed aliquoties per alias curas, inprimis per Sue- 
tonii Editionem, interpellata. Ac potuisset ipse opus pro- 
dere, et vivus gloria sua frui, nisi librarii, dubitantes, an ex 
Apuleio tam pingue et paratum lucrum venturum sit, quam 
ex aliis scriptoribus, qui quotidie in scholis teruntur, rem 
tergiversando in longum traxissent. Ita cum Apuleius com- 
plures annos in scriniis jacuisset, ego bibliopolarum fasti- 
dium, quod nos tam praestanti interioris doctrinas monimen- 
to privaret, non diutius ferendum ratus, petii contendiquea 
Theologo supra vulgarem modum erudito, Cornelio Ouden- 
dorpio, Francisci filio, ut mihi facultatem daret Apuleii in 
lucera proferendi. Qui, qua est humanitate et literas ju- 
vandi studio, facile petenti veniam dedit. Et ecce, reperi 
librarium votis meis hactenus annuentcm, ut reciperet, se 
praecipuum Apuleii opus, Metamorphosin, statim excusu- 
rum, rcliquos libros, Florida, Apologiam, Philosophica ad- 
diturum, si Metamorphosis cupidos cmtores invenisset. PIl.EFATr>. 7 

Hac conditione imprimendi factum est initiura. Equidem 
tiiiu putcibam, nullas meas partes, nisi speciminnm typo- 
graphicorum lelegendorum, fiitiiras. Sed mox aniinadverti, 
Oudendorpium, dum textnni ad veteres libros conforraare, 
ut fit, ex die in diem distulerat, raorte occupatum, aliis, 
quod agerent, reliquisse. Qua causa impulsus, liunc mihi 
laboremsumsi, ut contextum, qui in Prica^anaEditione est, 
cum cura perpensis vetcrum librorum lectionibus, partim 
de Oudendorpii, partim de meo judicio refingerem, in hac 
opera vicaria versatus aliquanto religiosius, quam magnus 
Scaliger : qui, cum posterioris Editionis Vulcanianas apud 
Rapheleng. a. 1600. curam suscepisset, in alieno opera 
plus sibi sumsit, quam Critices ratio et modestia fere- 
bant. 

Sequitur, ut dicamus, quibus adjumentis criticis fretus 
Oudendorpius ad Apuleium castigandum accesserit. In 
quo quidem genere mihi parum licet lectorum expectationi 
satisfacere, qui non plus de ejus subsidiis cognorim, quam 
quantum ex Animadversionibus in Apuleium, et paucis 
nutulis, in fronte librorum scriptis, discere potui. Ex Edi- 
tionibus primis, qua3 Codicum scriptorum auctoritatem 
obtinent, eum, video, usum esse Romana a. 1469. quam 
Bandinius Catal. Codd. Lat. Mediceor. T. ii. p. 655. de- 
scribit; Veneta a. 14S3. Vicenlina a. 1488. Nee ulla 
earum, qutc has principes sequenti aetate consecutae sunt, el 
videtur defuissc. Sed omnibus longe multumque praefere- 
bat Juntinam posteriorem a. 15*2'2. 8. cujus textum, acri judi- 
cio et bonis libris usus, praeclare constituit Bernardus Phi- 
lomathcs Pisanus. Ea quantum Apuleio profuerit, singulcC 
prope paginae ostcndunt. Ad scriptos libros quod attinct, 
IX. Codicum Exccrpta so ad manum habuissc, Oudendor- 
pius testatur ad Metam. ix. p. (i'}6. Omnibus hucusque 
cognitis, si minus antiquitate, de qua alius alitor judicat, 
ccrte bonitate facile praestant duo Florentini, recensiti a 
Bandinio 1. c. p. 4. et 654. quorum varietates a sc enotatas 
Fridcr. l^indcnbrogius cum Elmenhorstio communicarat. 
Sed, quo nolior est Elmcnhorstii in hoc genere ncgligcntia. » FRiEFATIO. 

eo gratior Oudendorpio accidit eadem collatio, ipsius Lin- 
denbrogii manu scripta, qiiam ei Jo. Alb. Fabricius rnisit. 
Quanquam Oudendorpius in hac quoque collatione illara 
diligentiam et curam, qua nunc Critici veteres membranas 
excutiunt, aliquando requirit, ut ad Metam. v. p. 360. Pa- 
latinum Codicem Wowerius adhibuerat, Sed hujus etiam 
accuratiorem collationem, a Jano Grutero factam, Leiden- 
sis Bibliotheca Oudendorpio suppeditavit. Veniaraus ad 
eos Codices, qnibus nemo ante eum usus reperitur. Ex 
llegia Pavisina habuit Excerpta Codicis membianacei, xv. 
saeculo scripti, quera Catalogus Mss. n. 8G67. assignat : i(era 
Editionem Aldinam cum Ms. collatam per Hieronyraum 
Groslotium Lislaeum : Variantes denique ex Codice Fr. 
Petrarchae, et alio nescio quo, quarum illas vir doctus ex- 
emplo Vicentino ascripserat, has Aldino P. Pithoeus. 
Ex Leidensi Bibiiotheca sumsit lectiones incerti Codicis, 
quas Gerardus Vossius, Gerardi Joannis filius, in margine 
Vulcanianas posterioris notarat. A Josepho Wassio, prpeter 
correctiones, quas ipse fecerat, accepifc Excerpta ex Codice 
Anglicano Paraei, de quibus ipsum vide ad Metam. i. p. 5. 
His egregium adjumentum accessit ex Bibliotheca Guel- 
pherbytana, cujus duplex Codex a G. Cortio cum exemplo 
Colviano quam accuratissime comparatus erat. CI. Ernes- 
tus, qui horum Excerptorum copiam Oudendorpio fecit, 
utrumque Codicem ita describit: Primus est membrana- 
ceus, sed lacunosus, incipitque in L. ii. Scriptus est in pa- 
limpsesto. Versus ante videntur in libro fuisse, quorum sc. 
vestigia clare apparent. Scriptura est luculenta, st^culi x. 
aut XI. Alter exhibet totam Metamorphosin, nitide, sed 
perparvis Uteris scriptus in membrana, saeculo xii.aut xui. 
Conspirat cum Palatino. Hactenus Erncstus. Ultimo 
loco commemoranda est membrana Jac. Phil. D'Orvillii, 
sagculo XIII. eleganter scripta, quam ipsi Oudendorpio in 
manibus habere, et arbitratu suo tractare licuit. H^ec una 
majorem vim variantium prasbuit, quam dua; tresve ab aliis 
inspectae. Tanti in hac librorum comparatione refert, qui- 
bus oculis et quam otiose rem agas. Idem Codex post do- I'R/EFATIO. 9 

mini mortem in Bihliothccam Oudcndorpianani pervcnit ; 
inde aliquando, si bene novi libcralitatem prsestantissimi 
filii, quern supra laudavi, cum aliis Mss. paternis, quorum 
luculenta copia superest, in publicam Leidensem migratu- 
riis. Sed quibus, quam idoneis Codicnm praesidiis Ouden- 
dorpius instructus fueiit, lectins ex ejus Animadversioni- 
bus, quam ex nariationis nostrcc jejunitate, cognoscetur. 
Eadem causa est, cur dicere supcrsedeam de Emendationi- 
bus virorum doctorum ineditis, per totum opus spavsis, v. c. 
Claudii Sahnasii, qua3 per Ernestum ex Bibliotheca Guel- 
pherbytana ; Godefridi Sopingii, N. Heinsii, Is. Vossii, &c. 
quae ex Bibliotheca Leidensi et aliunde ad eum pervene- 
runt. 

Rellquum est, ut de recensione ceterorura Apuleii libro- 
rura, quos nunc Metamorphosi addere non licuit, verbo dica- 
mus. Hi quoquc iisdem vetcrumlibrorum subsidiis, eadem- 
que subtilitate critica castigati sunt : sed Notae sunt minus 
uberes ac copiosae, sive quod minor difficultas in illis inter- 
pretandis exoriebatur, sive quod Editor longo opere defungi 
festinabat. Ceterum speramus, banc Metamorphosis Edi- 
tionem, qua Uteris Latinis, vix dici potest, quantum lucis 
allatum sit, a bonarum artium studiosis tam cupide cxcep- 
tum iri, ut, qui in cam impensas fecit, re ipsa experiatur, 
posse se sine jacturae periculo alterum volumen adjungere- 
Quod ut prius magnitudine aequet, praeter superiorum Edi- 
torum Praef'ationes, et Indices necessarios, comprehendet 
Philippi Beroaldi Notas, quae sint e critico genere, et intc- 
gras Joannis Pricaei, quas Oudendorpius, ne textum copia 
sua mergercnt, hoc volumine exclusit. Illud denique, quan- 
tumvislcve, monerc non alienum fuerit, Pricaoanae Editionis 
paginas novae luijus margini ascriptas esse, proptcrea (juod 
vir doctissimus non nisi ex ea Metamorphosis loca in 
Notis suis citavit. Vale. Scrib. Leidae, d. 18. April. 

MDCCLXXXVI. A P U L E 1 1 

VITA E T S C R 1 P T A, 

EX WOWERIO. JMadaura, civitas Africae, in Numidiae et Gaetiilia3 con- 
finio sita, oppidum Syphacis, eoque victo Masinissae Re- 
gis, niunere pop. R. et Veteranoruin militum novo conditu 
splendidissima colonia. Haec L. Apiileium claro loco ortura 
patria excepit. Patre genitus est Theseo Duunivirali, 
aliisqiie honoribiis perfiincto: mater ilii Salvia; cujus 
origo a Plutarcho et Sexto Philosopho, ejus nepote, mana- 
vit. Natalis vero Hadriano imperante incidisse videtur; et 
quidem postrerao illius imperii tempore, si recte colligimiis 
setates clarissimorum Virorum quorum meminit. Lollii 
Urbici, cl. Viri, Praefecti Urbis, testimonio in jiidicio niti 
conatur: quo legato Antoninum Piuni Britannos debel- 
lasse Capitolinus tradit. Lollianum quoque Avitum cl. V. 
in Apologia ad testimonium vocat, quem sub Antonino 
Philosopho, et L. Aurelio Vero Bithyniae prasfuisse appa- 
ret ex Ulpian. 1. 1. de Decur. Scipionem Orphitum, Africae 
Proconsiilem, memoratin Floridis, quem idem Capitolinus 
Praefectum Urbis D. Pio imperante, et mox sub Antonino 
Philosopho aliis honoribus auctum narrat. Ex quibus, ut 
in re clara, asserere licet Apuleiura temporibus Antonini 
Pii Divorumque Fratrum vixisse. Decora illi etelegans cor- 
poris species, ut etiam sine vi carminum non solum Puden- 
tillam prope jam floris cxtincti, sed vel Penelopen ad amo- 
rem sui inducere potuissct, si qua tamen auctoritas tabulis, 
quibus imagines Virorum lllustrium ex antiquis monumcntis APULKII VITA. 11 

doctissimus Vir Fulvius Ursiniis expressit : quanquani 
illamm fidem ceitam probariint Apuleii accusatores, qui 
vultus liberalitatem, capillos delicatos, atque ad lenocinium 
decoris piomissos, nimiumqiie adeo muuditiarum studium, 
tanquam crimina, intenderunt : quorum nihil fastidiose a 
se spernit Apuleius ; sed pervenasta et eleganti oratione 
istliaec omnia competere Philosopho ostendit. Et verc 
quidem conveniens Philosopho, nihil in se sordidum, nihil 
immundum pati, plane etiam absurdum, et ab orani ratione 
alienum, ut is, qui coelestia et aeterna contemplatur, spur- 
cus et pollutus incedat, pura et incorrupta attrectatione 
maculosa contaminet. Ingenuarura artium studiis semper 
deditus, earum cultu omnem astatem transegit. Primis 
pueritiae annis sedem ac magistram studiorum Carthaginem 
habuit, quani postea Athenas transtulit. Indc Carthagini- 
enses parentes suos ac primos magistros celebrat. Inde 
gloriatur, se illis * nee lare alienum, nee pueritia invisitatum, 
nee magistris peregrinum, nee secta incognitum, nee voce 
inauditum, nee libris illectum ; sectara Athenis Atticis con- 
tirmatam,' Carthagini vero ' inchoatam.' Platonicae enim 
fixmiliae nomen dedit, eique divinae sectas se transcripsit, 
quam pvaeclare ingenii nionumentis exornavit, ut, vel jure 
quodam Pra3cipui,Platonicus. Petiit deinde Romam, ubi 
' advena studiorum Qiiiritium,' ita enim scribit, Mndigenum 
sermonem, nullo Magistro praseunte, excoluit.' Eam tamen 
peritiam Linguae Latinas et Juris Quiritium assecutus est, 
ut causarum patronum ageret, et stipendio forensi mereret. 
Unde, cum sacris desponsus, et tcnuitate impeditus esset, 
quominus iis traderetur, hoc studio sufficicntes sumtui 
nuramos acquisivit. Nam, etsi Apuleio et fratri coha3redi 
relictum a patrc IIS. vicies, tamen patrimonii vires im- 
pensae peregrinationcs, crebraj liberalitates, ct diutina stu- 
dia non parum attrivcrant, nee vcretur incoiisessu Judicum 
et frequentia auditorum animose dicere : ' Amicorum ple- 
risquc opem tuli, et magistris plurimis gratiam retuli, quo- 
rundam ctiani fdias dote auxi ; ncque enim dubitassen), 
vel univcrsura patrimonium impcndcre, ut acquircrem, (|iiod 12 APULEH VITA. 

majus est, contemtum patrimonii.' Certe non valdc opn- 
lentum fuisse, baud obscure constat; nam et xi. Me- 
tamorphoseon se admodum pauperem ait, adeo lit ves- 
tem ipsam vendere sit coactus, quo sacrorum impensis pa- 
rem summara corraderet. Nisi potius tunc temporis pau- 
perem capies, exhaustum scilicet diutina peregrinatione, et 
recentera a deforraatione, qucB omnibus bonis spoiiaverat. 
Cum vero accusatores paupertatem exprobrassent, tanquam 
in proprio et familiari crimine, suoque Philosopho accepto 
et convenienti, tantum non divina oratione prope dixerim 
exultat, et paupertatem vel divitibus ultro expetendam 
proponit. Et sane verisimile videtur, cum Apuleius minus 
se locupletem cerneret, ideo facilius impulsum, ut /Emilia) 
Pudentillas nuptias non aspernaretur ; nam alioquin parum 
dignum illius ingenio, ut juvenis corpore et animo elegans 
duceret viduam, nullis formae blandimentis, et annis rebus 
voluptariis jam fere abnuentibus, nisi prolixa dote et molii 
conditione invitatus : quamvis ipse multis verbis amoliri 
conatur banc suspicionem, nullaque avaritias causa concu- 
pisse uxorem ex tabulis docet. Qua vero occasione CEam 
venerit, qua conditione Pudentillae matrimonio junctus sit, 
copiose narrat. Ex bac tamen utriusque dissimilitudinc 
nata opinio, venenoetmagicismaleficiis coactam mulierem 
nupsisse ; inde apud cl. Maximum, Africae Procos. a Lici- 
nio ^Emiliano reus Magiae postulatus, quod scilicet sexa- 
genariam, post longam viduitatem, carminibus ad sui aeta- 
tem flexisset, ut grandem dotem amanti mulieri extorqueret ; 
sed adversus intentata crimina insignis eloquentiie preesidio 
munitus peritissime velitatur, eaque innocenti sine causa 
objecta, longa oratione ostendit. Magiae tamen noscendae 
desiderio ardenti se flagrasse scribit, atque ideo Tbessaliam 
maleficiis famosara petiisse, nisi base iraitatione Graeci auc- 
toris, quem exprimebat, scripserit. Multa et mira de eo 
tradita, ac peritissimum artium Magicarum, et Christo prae- 
stantia miraculorum superiorem ab Etbnicis aestimatum 
Lactantius et Augustinus memoriae prodiderunt. Quod 
vero idem D. Augustinus notat, quasi praeclara sua elo- ArULlill VITA. 13 

qucntia ct Magicis artibus nc ad aliquam qiiidcm j iidiciaiiam 
potestatem peivenire potuisset, nolira iili vitio dari. Multa 
protecto intervenirc poluerunt, qiias impedirent, ne virtu- 
tibus tribuerentur merita, qua? jure suo peterc debebant ; 
prave judicantium error, invidia seqiialium, et singulorum 
quasdam perversa cascitas, qua indignis fasces deferunt. 
Cum gratia aut odium imperat, idem ille orbis pari verti- 
gine semper circumvolvitur, in quo preetura Catonem 
negligit. Nempe, quia non assecutus Apuleius, qua? vir- 
tutes et ingenii bona merebantur, ideo adipisci non potuit ? 
Infirma ratio et solis imperitis conclusa : quinimmo nun- 
quam ilia consequi afFectavit, in quibus alii anxie vota sua 
suspendunt. Quid enim sacra haec et impolluta ac semper 
quieta et secura proiessio, quid, inquam, commercii habet 
cum strepitu forensi, fraude accusatorum, gemitu reorum, 
sanguine innocentum ? Quis vero similior Deo, quis pro- 
pior quam Philosophus, qui, reiicto mortalitatis contagio, 
raysteriis divinis conscius, divina consilia rimatur, ad coe- 
lestium consortium prope admissus ? Unde ipsi Apuleio 
Philosophus omnium Deorum Sacerdos definitur. Quaj 
igitur decora Philosopho, quge salvo Philosophia? honorc 
potuit, et arabiit, et obtinuit. Sacris enim quamplurimis 
initiatus: ' Sacrorum/ inquit, 'pleracpic initia in Graecia 
participavi, multijuga sacra et plurimos ritus, varias ca3ri- 
monias studio veri et officio erga Deos didici.' Sacerdotera 
Provincia) Africas raunera edidisse, et venatores vestivissc 
auctor est D. Aug. et ipse in Floridis se ^Esculapii Antis- 
titem profitetur. Quo pertinet quod apud (Eenses dc istius 
Numinis majestatc publico disseruit, oratione cdita com- 
mendavit, hymnumque ei dcdicavit. In libro de Deo So- 
cratis, cum variarum gentium pcculiares Deos rccensuisset, 
^sculapium ubique coli addil, tanquam hujus numcn pra^- 
clarius reierret, cui se in primis consccrarat. Nam Car- 
thaginicnsium Deos rcligiosius se venerari ait; iEsculapius 
vero Numcn illorum tutelare et proprium, ut ex Tcrtulliano 
et aliis patet. Isidis in Graecia, ct lloma) Osiridis sacris 
initiatus est, ubi ct scgrcgatus ab aliis, ct in Collcgii Isiaci 14 APULHII VITA. 

Pastophoros cooptatus, sacrorum munia obiit. Dignitates 
aufem istas et cxiraia^ eruditionis fama varies illi in diversis 
civifatibusstaliiarum honores pepererunt. Caithagini ex de- 
creto splendidissimi ordinis statua est illi locata. OLed qiio- 
que statiiam Apuleio erectam, licet cives aliquot Qj^eiises 
intercederent, D. Aug. refert. Non potuit autem in tanta 
iiominis cclebritate, tantis animi bonis, tam preeclara doc- 
trina, quin plurimos amicos reperiret: praesertim cum mul- 
torum studia passim juvaret qua publicis dissertationibus, 
qua editis ingenii sui monumentis. Inde est quod ad Scipio- 
iiem Orphitum, Africae Procos. scribere non verelur: * Ita 
semper ab ineunte eevo bonas artes sedulo colui, eamque 
existimalionem morum ac studiorum cum in Provincia 
nostra, turn etiani Romae quaesisse me tute ipse testis cs ; 
ut non minus vobis amicitia mea capessenda sit, quam mihi 
vestra concupiscenda.' Lollianum avitum, Africa? Procos. 
patronum illi et araicum legimus, ejusque epistolarum tes- 
timonio in judicio nititur. Sevcrianum item, Africae Procos. 
et Honorinnra ejus filium, legatum. Strabonis ^miliani 
nccessitudine miris modis gloriatnr, quam inchoatam com- 
militio studiorum ait. Testis illi fuitin curia Carthaginien- 
sium de statua locanda, apud quem libello misso intercessit, 
ut Celebris locus concederetur: unde ipsius honori librum 
conscripsit. Praeter hos amicos laudat Clementem Poe- 
tam, cujus extabat Alexandreis pulcherrimum carmen ; 
Savidium Severum et Julium Persium ; Quintianum, cujus 
eruditionem et cloquentiam valde commendat; Appios 
apud quos Gilae diverterat, et Faustinum cui libros de Mun- 
do et Philosophia Morali inscripsit ; quem tamen cum 
filium vocat, afFcctus potius quam sanguinis cognomen 
cxistimarim. Fuit autem in Apuleio elegans ingenium, et 
indolis gratiosa quasdara festivitas, doctrinee vero varietas 
tanta, ut inter praecipua ejus exempla merito ccnseri 
possit. Plurimis artibus plcrosque imbui, se vero omnium 
peritum, ait. 'Universas,' inquit, ' Philosopbiae crateras 
bibi. Canit Empedocles Carmina, Plato Dialogos, Socrates 
Hymnos, Epicharmus Modos, Xcnophon Historias, Xe- APULEII VITA. 15 

uophanes Satyras: Apuleius hajc omnia novemqnc Musas 
pari studio colit.' Hanc tamen tantam tamque variam in- 
genii et industriae famam pari consensu assecutus est. 
Quanta enim animi contentione, quam indefesso studio 
optimas artes sectatus sit, ipse de se testatum reliquit. 
Scribit enim in Apologia, * continuationem literati laboris 
omnem gratiam corpore detersisse, habitudinem temiasse, 
coloremobliterasse, vigorem debilitasse, se ab ineunte sevo 
iinis studiis literarum ex suramis viribus deditum, omnibus 
aliis spretis voluptatibus, super oranes homines impenso 
labore, diu noctuque, cum despectu et dispendio bonae 
valetudinis eloquentiam quassivisse.' Absque eo esset, 
omnes fere discipb'nas non excolerc, sed ne percipere qui- 
dem potuisset. Nihil vero optimorum studiorum intactum 
reliquit. ' Poemata omne genus se confecisse' gloriatur, ' ap- 
ta lyrae, socco, cothurno, Satyras et Griphos, Historias 
variarum rerum, Orationes, Dialogos, et alia ejusmodi 
tam Greece quam Latine.' Ex his tamen tam multis operi- 
bus pauca admodura laudanda majorum curiositas velut 
jacturae naufragio subduxit. Maximam vero illorum par- 
tem, sive fatali patrum oscitantia, sive insidiosa magnis 
ingeniis longitemporis serie, periisse verisimile est. Nam, 
quas de rerum naturalium cognitione reliquerat, tota in- 
terciderunt : cum tamen hanc Philosophiae partem prae- 
cipue excolendam suscepisset. Abdita enim naturae et 
rerum causas, animalium proprietates inter varia ex- 
perimenta se investigasse narrat ; quae ab Aristotele, 
Theophrasto, aliisque naturae patronis incomposite con- 
gesta, se ordine tradidisse, et illis oraissa supplevisse 
refert. Ex his omnibus collegit opus Naturalium Quaestio- 
num baud dubie magnum ; nam et quintum ejus Libruni 
laudari video, et quamvis Graecc hoc opus conscripserat, 
pleraque tamen et Latine invulgavit, ac praesertim quae de 
l)iscibus in co docucrat. Quod aulcm praecipuum istorum 
librorum argunicntum I'uerit, ipse in Apologia docct. Ser- 
vius, Virgilii intcrprcs, Apuleii de Arboribus nicntionem fa- 
cit; Priscianus Medicinalium aucloritate usus. Medicii.a? 16 APULliU VITA, 

certc sc peritum etstudiosum memorat; Uiide ctThomison 
Medicus mulicrem morbo comitiali infcstatara domiim ejus, 
ut inspiceiet, deduxit. Medicus igitur Apuleius ; sed Me- 
dicus Philosophus, qui non tarn curando morbo, ut accu- 
satores finxeiant, quam ut moibi causam iiidagaret, mulie- 
rem ad se perduci passus ; cjuod fieri solitum, in Commen- 
tario de Disciplinis Priscis notabo. Obversatur liber de 
Herbis Apuleio inscriptus, falso huic Platonico Madaurensi 
assignatus : sed eruditi erioneum scriptum Apuleio Celso 
Medico vindicant, quem Scribonius Largus pra^ceptorem 
suum laudat, et IMarcellus inter Medicina? auctores recen- 
set. Phaedonem Platonis Apuleium transtulisse ex Graeco, 
Sidonius et Priscianus prodidere. De republica scripsisse 
Fulgentii testimonio constat. De Numeris ipsum Latine do- 
cuisse Cassiodorus et Isidorus tradunt. Transtulit etiam 
Nicomachi Arithmeticain, ut ex eodem Cassiodoro constat, 
qui et de Musica ilium Latine scripsisse auctor est. Philo- 
logici vero argumenti quamplurima conscripsit : Poemata 
varia et plurimas Dissertationes. Epigrammata amatoria 
Ausonio laudata, Carmen de Virtutibus Scipionis Orphiti, 
Hymnus _^sculapio dedicatus Graeco et Latino sermone 
conscriptus, item Dialogus Hymno praefixus, ipsius testi- 
monio nota. Epistolarum ad Cerelliam idem Ausonius 
meminit, quas lascivioris argumenti fuisse apparet. Li- 
brum de Proverbiis secundum laudat Charisius. Convi- 
vales Quaestiones, plurimorum auctoritate clarae, cujus argu- 
menti fuerint, coUigere licet ex Macrobio, qui Plutarclium 
ejusdem argumenti libros reliquisse tradit. Quo pcrtinet 
quod in Floridis legimus : Apuleium scripsisse griphos. 
Moris enim fuit yg'upovi, seu quaestiones ambagibus involu- 
tas, in conviviis ad solvendum proponere, de qui bus pvaeter 
Hesychium, Suidam, Scholiasten Aristophanis, Athenaeus 
lib. X. ex Clearcho et aliis. Pollux xvkIxhu t!,YiTriij,ciTa vo- 
cat. Ambigo an libri Ludicrorum, quorum meminit No- 
nius, ad idem opus referendi. Suadere videtur Macrobius, 
qui totum hoc scribendi genus ludicrum vocat. Cognati 
indubie argumenti. In conviviis antiquorum frequens urba- APULEIl VITA. 17 

nitas : soluti enim vino, ut solet, dicteriis et salibus ludebant : 
iinde apud Ciceronem Epist. ad Pactum : * Non multi cibi 
sed joci hospes.' Et senex iste apud Plautum Milite : ' Vel 
cavillator facetus, vel conviva commodus.' Apul. Metam. i. 
' Cibo satio, poculo mitigo, fabulis permulceo : jam ad lu- 
bentiam proclives erant sermones et joci, scitum et cavil- 
lum.' Lib. II. ' Jam epularis sermo percrebuit, jam risus 
affluens, et joci liberales et cavillus hinc inde.' Varium 
autem cavillationum genus: ut Plutarch. Syrapos. ii. et 
Macrob. Saturnal. vii. ssepiuscumcontumeliaalterius con- 
junctum : unde dissidia et rixae obortae : ideo prudeutiores 
ad queestiones convivales deflectere maluerunt. Utrumque 
argumentum Apuleio pertractatum, et hoc quidem lib. 
Quaestionum, illud vero Ludicromm. Ita legiraus apud 
Suetonium, Caium Melissum Grammaticum conscripsisse 
libros Ineptiarum, sive Jocorum ci. Sed ipse Nonii lo- 
cus cujuscujus judicium secuti parum probae fidei videtur. 
Neque enim satis aperte Apuleio libros Ludicrorum vin- 
dicat. Disputationis de Jisculapio, quam apud (Eenses 
recitavit, in Apologia meminit. Librum de Statua sibi 
erecta, in quo gratias agebat Carthaginiensibus, et librum 
Scipionis iEmiliani honoribus dedicatum ipse quoque lau- 
dat. Praeterea Orationem vulgasse adversus contradictio- 
nem quorundara civium, de Statua apud (Eenses locanda, 
D. Aug. testis. Hermagoras Apuleii, Fulgentii et Priscia- 
ni raentione, notus: cujus argumenti fuerit, assequi non 
potui. Dialogi speciem prae se ferre videtur. Inscriptio a 
persona, cui partes loquentis dederat. Tributus autem in 
plures Hermagoras, imitatione Platonis, ut ex locis a Pris- 
ciano citatis conjicere licet. Quam vero idem Priscianus 
Epitomam ejus laudet, ignoro : nisi ad historiarum epilo- 
men referas; quo et locus, q»iem prolcrt, ducerc videtur, et 
ilia in Floridis : ' Ilistorias variarum reruni, nee non Dialo- 
gos laudatos philosophis.' Et haec quidem omnia injuria 
temporis invida molitione nobis subtraxit. Inter ilia vero, 
quae velut ex communi incendio rescrvata, primi occurrunt 
Metamorphoseon libri suo jure primum locum occupaturi, 

Ddpli.el Var.Cliis. A)»(l. B 18 APULEII VITA. 

si eetatis aiit annorura censu aestimetur. Nam prima foetura 
excidisse Apuleio liquido dignoscimiis ex ipso, quod, cum 
alias gloriari soleat de verborum proprietate, initio horum 
librorum veniam praefatus sit : ' si quid exotici ac forensis 
sermonis rudis locutor offenderet ;' tanquam si, recens a 
studio fori, huic meditationi se tradidisset. Nam primum 
ejus tirocinium, postquam Latine didicisset, in causis agen- 
dis, et primum hoc opus Latine vulgasse, etiam ilia produnt, 
quae subnectit eodem loco : ' Hsec ipsa vocis immutatio, de- 
sultoriae scientiae stylo, quem arcessimus, respondet.' Quae 
enim ilia vocis immutatio, nisi quod Grcecum sermonem fa- 
miliarem et consuetum mutaret, et jam Latine scribere in- 
stitueret? Illi Metamorphoseon libri ludicri plane, et varii 
argument! : in quibus tamen non deserit institutum, ut a 
Graecis accepta Latine tradat. Infinita quidem de suo mis- 
cet, secutus tamen vestigia Luciani, qui fere simili lictio- 
ne AovKiov sive "Ovov scripsit. Rationem inscriptionis ipse 
Apuleius reddidit initio lib. i. * Figuras fortunasque homi- 
num in alias imagines conversas, et in se rursum mutuo 
nexu refectas hie exordior :' et potior sane argument! pars 
sui ipsius Iransmutatio. Hunc itaque titulum imposuit 
Auctor, quem solum antiqua exemplaria praeferunt : ilium 
vero de A^iuo aiireo alii affinxerunt. Si enim ad argumenti 
indicium adjicere aliquid voluisset, imitatione Luciani, de 
Jsiiio fortasse, nunquam vero de Asino aiireo inscripsisset. 
Ita Ciceronis Dialogum, quem Brutum appellarat, sub titu- 
lo de Claris Oratoribiis exposuerunt. Idem in aliis Cicero- 
nis libris et Platonis Dialogis observare licet : qua parte 
saepius erratum in Ausonii aliorumque operum lemmatis. 
Velim autem doceri ex ipso Apuleii opere, quas ratio sua- 
dere potuisset, ut de Jsino aureo inscriberet : velim ostendi 
quo proximo argumento hoc colligi possit. At Augustino et 
aliis hoc indice laudantur. Quis negabit? sed, ut notos an- 
tiquis hoc titulo concesserim, ita ab Apuleio hac inscriptio- 
ne vulgatos non fit verisimile. Quia vero hoc opus placuit, 
sive ob figmenti festivitatem et leporem fabularum, sive 
aliam quamvis ob causam, obtinuit ut de Asino aureo dice- APULEII VITA. 19 

letur. Pcrvulgadim est pulchra et clegantia aiiroa dici, iit 
Graecis fa %pu(ra, apjora xcu xciXa. Ita apiid Plinium lib. 
Epist. II. * Aurea Fabula,' et Caii Jurisconsiilti ' Aiireo- 
rum Commentarii.' Atqui, ut twv nv^ayopslm s'tt*} to. ^pva-a, 
ita Apuleii de Jsino aureo. Video et MUesiarum ea-iygacfi^v 
iisdem libris assignaii, nullo tamen certo antique auctore, 
nisi quod Imperator Severus Epist. ad Senatum apud Ca- 
pitolinuni 'Milesias Panicas' appellet. Nunquam tamen 
MUesiarum libros inscriptos affirmabis. Nam ilia Sever! 
contemtim dicta in Albinura itidem Afrum : ipse autem 
Apuleius initio operis seimone Milesio varias fubulas con- 
scripturum se ait. Milesiaj enini hujus scilicet argumenti fa- 
bula3, in quibus, ut Hieronym. ad Eustochium, ludus et ob- 
lectatio: unde Tertullianus de Anima, cap. 23. Milesias 
yEonum appellat commenta _Eonum Valentiniani. il/Arj- 
aiaxoiv 'Apia-Tsloov meminit Ovidius Tristiuni lib. ii. Plutar- 
chus in Crasso vocat ^i^klu ay.6Ka.<7Tu. Sisennae Milesiaruni 
lib. II. laudat Charisius. Verba vero Fulgentii, ut hoc in 
transcursu nioneam, iii. Mytholog. in fabula Psyches, ubi 
librorum Metamorphoseon mentionem facit, corrupta sunt : 
* Sed, quia hasc/ inqnit, ' Saturantius et Apuleius paene 
duorum continentia librorum tantam f\ilsitatum congeriem 
euarravit.' Nullis, quod sciani, scriptoruni indiciis notus 
hie Saturantius, neque adeo auctoris nomen. Mendosa au- 
tem Fulgcntii verba ita restituenda : Sed, quia h&c satu- 
rantius Apuleius pane duorum coulineritia librorum. Lib. 
de AUegoria, lib. Virgil. ' Ut tuis saturantius aliquid ad- 
huc faciamus ingcniis,' et ' Saturantcr haec in libro Physio- 
log.' Tertullianus de Anima, ' Cetera Jlcrniippus quinione 
voluminum satiatissime exhibebit.' Ai)ologiae quid oppo- 
nas ? sive eloqucntiam, sive rcconditam cruditionera spec- 
tes ; Irustra quacris. Eani unicaui etcontinuani auctoritate 
Divi Augustini ipsiusque adeo orationis cohaiirentia acquis 
censoribus Viri eruditi jam persuaserunt. Etfingamus du- 
plici aclione recitatam ; una nihiloniinus oratio erit. Ob- 
servandum autem inprimis laudabile studium Apuleii ver- 
tendis Griccorum scriptis. Quale sit illud, in Apologia 20 APULEII VITA. 

docet, iibi ait : ' se cohibilius et ordinatius conscribere La- 
tine, et in omnibus aut omissa inquirere, aut defecta sup- 
plere, res paucissimis cognitas Grgece et Latine propriis et 
elegantibus vocabulis conscribere,' et quae deinde sequun- 
tur. Hoc institutum cum accurata diligentia executus sit, 
non tarn a Grascis translata, quam propria et vernacula ip- 
sius videntur quae hnjus argumenti reliquit. Ita Platonis 
decreta in compendium coegit, eaqiie induta elegantissimae 
orationis specie Latinis prodidit, illo opere quod ' de Dog- 
mate Platonis ' inscripsit. Non intelligo autem unicum 
libellum, quem hactenus titulo isto vulgarunt, sed adjunc- 
tum oportuit librum de Philosophia et Trsg) 'Egi^rivsia;. Ita 
deraum Platonicae Philosophiae corpus integrum erit. Quae 
ratio est quod in libris antiquis duo isti priores nulla dis- 
tinctione separantur. Inscripsit autem totum hoc opus, 
quo Platonis decreta narravit, *de Dogmate Platonis,' ut 
Alcinous, apud Graecos similis argumenti librum, Ela-aycoyYiv 
Tojv Joyjxarwv TTXaTwvoj. Quo vero ordine haec Platonis de- 
creta traditurus, ipse docet de Dogmate Platonis, ubi, post- 
quam pauca de ipso Platone praefatus, subjunxit: 'Quae 
autem consulta, quae dogmata Grasce licet dici, ad ultilita- 
tem horainum, vivendique, et intelligendi, et loquendi ratio- 
nem extulerit, hinc ordiemur. Nam, quoniam tres partes 
Philosophiae congruere inter se primus obtinuit, nos quoque 
separatim dicemus de singulis, a naturali Philosophia fa- 
cientes exordium.' Vulgatissima Philosophise divisio ex 
sententia Platonis, elg yvSia-tv twv ovtcov, quae est ipucrjx^, Trpa^iv 
Tu)v xaKuiv, quae jjSjx^, koI tou Xoyov fiewp/av, quae duxKEKTixv). 
Primo igitur loco, sive libro isto qui hactenus ' de Dogmate 
Platonis' inscriptus, de Philosophia Naturali agit; libro, 
qui ' de Philosophia,' rjjv ^QtKYjv docet : ita enim orditur 
' Moralis Philosophiae caput :' &c. libro -Trsp) 'Epi^Yjvsiug tyjv 
Xoyixrjv complexus. Initio ejus libelli : * Studium sapientiae,' 
inquit, * plerisque videtur tres species scu partes habere, 
Naturalem, Moralem, et, de qua nunc dicere proposui, Ra- 
tionalem.' Non intelligo autem qua ratione solus ille li- 
bellus * de Dogmate Platonis ' inscribi debeat, quo Philo- APULEII VITA. 21 

sopliiam naturalem tradit, cum non minus in reliquis Plato- 
nis dogmata executus sit: quemadmodum nee ille solus sit 
de Philosopliia quo tov i^Stxov toVov complexus. Vere qui- 
dem Pliilosophia, qua nostri meliores efficimur, iij twv tyic \|/o- 
^r,g appcoo-TTjptaTwv au) ttuScov ^a^jw-axov. Ncc tamen propterea 
obtinebit ut sola Philosopliia audiat. Quare totum opus 
decretorum Platonis ' de Dogmate Platonis ' iuscripsit, et 
singulas Philosophiae partes ex recepta divisione tribus li- 
bellis separatim tradidit, quorum prior continet Natura- 
lem, alter Moralem, tertius Ratioualem. Absoluta igitur 
triplici Philosophia, commodum succedit ») Trgwrri 'pi\oaro(^ltx, 
quae dedita rebus corpora et materia solutis, ut Deo, Ange- 
lis, Geniis, et illorum adjunctis. Hanc complexus est Apu- 
leius lib. de Deo Socratis, cujus praeter alios saepe mentio- 
nem facit D. Aug. lib. vii. et x. de Civitate Dei, plurima 
ex illo loca erroris convincere conatus. Quae vero de Ma- 
nibus ex Apuleio profert Isidorus, sine dubio ad hoc scrip- 
tum pertinent, in quo tamen eadem non facile reperies. Pris- 
cianus Dialogum vocat. Non invitus illorum sententiee ac- 
cesserim, qui minus integram hanc disputationem existima- 
runt, nam et ipsa fine mutila et deficiens videtur : ini- 
tium vero, plane irreptitium et alieno loco positum, nihil 
cognatum habet cum gravissima disputatione et rerum di- 
vinarum contemplatione. Qui autem, inducti iis verbis : ' ut 
cetera Latince matericC persequaraur,' existimarunt, princi- 
pium Graeco sermone conceptum fuisse, minus recte senti- 
re videntur. Quid attinet ea Graece cnarrare, qucB copiosa 
quadam facundia et divina quadam majestate verborum a 
Platone tradita ? Non deflcctit ab instituto. Constituerat 
autem mutuata a Platone Latinis verbis prodorc. Libet 
deindc interrogare quomodo dicat, ' Quaestionis hujus 
media tenemus,' quam postca ab ipso capile deducit ? 
Quae denique tarn desultoria loqucntis oratio, ut jam velut 
in auditorio apud plures scrmocinetur, mox ad unum orati- 
oncm convcrtat? Quare, nc Icctorem Philosophiae intcntum 
intcmpcstive a seriis ad ludicra avocarct, induci mcpassus 
sum ut Floridis ob similitudincm adjungercm. Nemo me ^2 APULEII VITA. 

vitupcvabit, quod ad votum legentis hcnec composui : non 
abjeci partimi, sed aptiori loco exposui. Flatonis Pliilo- 
sophia) compendium lecte sequitur liber de Mundo. Peri- 
pateticae doctrinae contracta quaedara est definitio : continet 
enim descriptionem imiversi, quam velut in tabella depic- 
tam uno aspectu intueri licet. Eximia doctrina, pari ele- 
gantiae consensu tradita. Dignum opus, in quo eloquentia3 
sua3 Veneres exprimeret ; quod hac, lit ita dicam, transfu- 
sione non miitat saporem, nee quicquara gratiae illi perit : 
ea est interpretis diligentia et ingenii qusedam vis peculia- 
ris. Et haec quidem Pliilosophias propria, quas temporum 
injuriam effugerunt. Florida omnium maxime depravata 
ad nos pervenerunt : neque enim foedis solum mendis con- 
taminata et hiulca, sed passim intemperata comraixtione 
confusa : ipsa sniypoKp^ supposita, et ab aliena manu : 
dispositio ab imperitis. Neque enim video quomodo sub 
certos libros redigas, quae sine ullo connexu iibique lacera, 
luxata, mutila; nihil aliud promittunt quam reliquias inte- 
gri corporis, nuda scilicet fragmenta excerpta ex Disser- 
tationibus Apuleii, quas plerasque Carthagini habuit. Ea 
a studiosis Apuleii congesta titulo Floridorum nobis trans- 
niissa sunt, falsa librorum distributione. Verum me dicere 
ipsa sTnyqa^Yt loquitur. Nam, qui Florida dici existimant 
ab efHorescenti et lasto dicendi genere, inscitiam suam pro- 
duut ; hac enim ratione totum opus Florida inscripserint. 
Florida sunt, electa, av9oAoyj'«(, ;^p>](rT0f(.«9i«j, etflores Tap^^i^crj- 
/jta. Plin. lib. III. Epist. 5. ait, avunculum suum reliquisse 
Electorum Commentarios : et observandum quod eodem 
loco scribit, ' annotabat excerpebatque ;' quia scilicet no- 
tam Tou y^^pr^cTTou appingebant, ut postea excerperent, quod 
vocat 'annotare.' Vide Clement, de Polymatliia cap. 17. 
In Glossis : 'Exelectis, Ix tojv Koyoyqai^.m\ nam et Aoyo- 
ypaffug vocant ras exXoyag. Inde Eclogarii apud Ciceronem, 
ad Atticum, lib. x^ i. qui excipiebant tu y^^Y^a-iita et notatu 
digna. Nam quos Alciatus somuiat ' analectas' minime re- 
cipio, et, quae deinde Coelius et alii comminiscimtur, falsa 
sunt. Non erat opus difficultate ilia involvcre, in quibus nulla APULEII VITA. 23 

erat. Diviis Hieronymns refert Melitonem Asianum Sar- 
densem Episcopuna reliquisse 'ExXoywv libros 6. Electa ergo 
Plinii et "ExKoya Melitonis sunt ra avSr}px Ilarpocrationis. 
Scribit enim Suidas Harpocrationem scripsisse 'AvSrigwv 
IlvvaycoyYjv. Quis ignorat posterioribus 'deflorare' h^av^l^uv, 
sive TO. ^Qr,(Ti[j.x excerpere? Sa^pe occuriit haec vox in Cas- 
siodoro, aliisque ejus eevi. Et ' Defloratorum' libri inscri- 
buntur, in quibus variae Ciceronis aliorumque %^£7a». * Flo- 
rida' igitur sunt tu 'Avdrjpcl, Ita Electa ex veteri Poematio 
excerptores inscripserunt * Floridum de qualitate vita; ;' 
plane simili indice et materia. Est enim Cento plurium 
versuum concinnatus ex integro poemate. Satis jam, ut 
arbitror, constat quid Floridorum titulus notet, quera con- 
venientera his fragmentis fateantur necesse est qui ipsa 
verba considerarint. Vera haec praesto, non mea assertione 
nee fide, sed proprio cujusque judicio. Omnesin rem prae- 
sentem voco, atque ut ipsam orationem ejusque connexum 
fixis oculis intueantur, rogo. Audebo interim repetere ver- 
ba antiqui pictoris, qui, cum intellexisset Helenam Zeux- 
idis a quodam contemni, petiit, ut suis in ea contemplan- 
da oculis intueretur ; abesse non posse, quin divinam et 
pulchram cemeret. Utinam pari modo impetrarem, ut 
animi mei obtutu haec considerare dignarentur! nullius 
auctoritas rationem vinceret, neclongi temporis praescriptio 
errori inveterate patrocinium praestaret. Equidem miror 
inter tot eruditos Apuleii interpretes neminem advertisse 
collccta haec Florida incondite coaluisse. Nimirum hoc 
potcrat receptus error, ut vel acute cernentibus caliginosam 
caecitatis nubcm oflunderet ! Etcnim, si toties injuria cceli 
impedita recitatio est, quoties sermo intercisus ; Jovem 
Pluvium valde iratum, immo implacabilera habuisse Apu- 
leium credendum est. Si toties divcrsi casus intervenerc, 
qui disserentem abegeriuit, quoties al)rupta oratio ; plane 
inausj)icato ad dicendum acccsserat. Et maluissem pro- 
fecto semcl haec asscrcre, quam suaderc ; si per corum 
morositatcm liccret, qui, stimulati ambitionc (p«Ao5o^jaf, vel 
inoro mcridie luccrc ncgant. A quibus (juid expcctcni 24 APULEII VITA. 

nisi operosuni contemtum? quo solo utiuam resideret 
maledicentinm rabies. Sed non lenient impetum morbi, 
etiarasi rae infeliciter operam lusisse dixerint, nisi hoc 
quoque adjeccrint, deprecandum mihi infandas temeritatis 
crimen : quod tamen non prohibebit, quin os aperiam ad- 
versus vulgi sententiam et tot a^tatum consensum. Rescin- 
dere igitur libuit male coacta, et non recte cohasrentia 
separare : quod apud aequos censores fraudi mihi non erit. 
Superest Mv£;)^OjU,evoj, poemation vulgatum a Clodio Bineto, 
lepidum quidem et venustum, quod tamen Apuleio non 
ascripserim : nisi induxerit fortior ratio, quam mollis haec 
et deliciosa elegantia. Sunt qui Asclepium, Hermetis 
Trismegisti Dialogum, tanquam ab Apuleio versum, inter 
ejus opera vulgare solent. Impellere ilium poterat aucto- 
ris dignitaset argument! praestantia: sed oratio plane sicca 
et exsanguis, nihilque simile habens cum Apuleiana uber- 
tate et laetitia. Haec tarn varia tamque praeclara praestan- 
tis ingenii monumenta cum nunquam sine fructu recondita? 
eruditionis lectorem dimitterent, et tamen mirum in modum 
corrupta et mendis depravata oberrarent; non defuerunt 
viri docti, qui in iis restituendis serio laborarunt, quos 
laude sua non fraudabit grata postevitas. Horum vestigia, 
etsi longo intervallo, impares sequimur: quanquam, sine 
arrogantia dixerim, baud minus mihi debet, quam cui- 
quam illorum. Jam dcstinatum morti ad vitam revocarunt, 
sed debilem et eegrotantem destituerunt. Quod laetior caput 
exerat, quod sani coloris et sanguinis, quod firmi artus et 
constans valetudo, nostrum est opus. Certum, Apuleium 
infinitis mendis liberavi ; nee tamen dissimulo baud pauca 
etiamnum residere falsa et corrupta lectione obvoluta: sed 
ea etiam aliis pro desperatis exposita et relicta, quae tamen 
facile emendabunt quibus in divinando felicior Genius ad- 
dicit, aut in eruendis libris fortuna benignior magis favet. 
^quiores nobis erunt, nee invidiosa calumnia diligentiara 
nostram different, quod aut felicius in his literis versari, 
aut prolixiori otio uti contigit. Hoc tamen palam profiteri 
non verebor ; si alii parem operam Apuleio locarint, futu- AFULl'.U VllA. 25 

mm lit penitus emendatus et incorruptus sit. Cetevum 
noil me tugit damnatum Apuleium et vulgo invisiim. Certe 
sub gravissimo elogio proscripserunt nescio qui ludima- 
gistri, cymbala fanaticae et ebriosae juventutis, quibus 
nihil pulchrura aut probum, nisi quod humi serperet, quod 
paucis scriptoribus iisurpatum : ex quibus mendosa quae- 
que et viilgaria ad imitandum seligunt. Inde, cum illorum 
scripta attigeris, simul commiseratio aut somnus obrepit, 
nee sane mirum fastidientis stomachi illos esse, quos pe- 
ritiores censeas comissatores, qiiam oratorum judices : 
ideoque eorum sententias ii soli receperunt, quos ex cra- 
pula heluco attentatos et semisopitos deprehendas ; sobriis 
vero non magis obhaesemnt, quara helluonum ructus. Di- 
cant nunc in primis, si possunt, diserte, an quisquam ab 
Antoninorum aevo extitit, qui Apuleio comparari sustineat. 
Certe reliquis omnibus abstulitnomen, et suae claritatis ful- 
goretenebras obduxit. Quam eleganter, quara perite Philo- 
sophiam tradit ! quantum acumen sententiarum ! quae t'esti- 
vitas argumentorum ! ut taceam nugarum banc lancem con- 
ditara antiquae et non protritae doctrinaj succo ; quis deni- 
que in dictione lepos, perpetuis imaginibus aspersis, amoena 
et florida ! Sed redundat atque effunditur libero nimis fluxu. 
Habes quod reprehendas ; at copiae vitium erit : admiranda 
enim in explicando facundia et perennis fons ubertatis. 
At verbis audax et obsoletus. Utrobique tamen felix : 
nam, quae ex penu ejus petita videntur, excusat signiticati- 
onis proprietas. Sola asperitas et affectatae compositionis 
horror aures laedere poterat: in quo idoneum patriae patro- 
cinium : peregrinus literis Romanis Apuleiiis, et Afcr; 
quibus peculiare fuit vincere acumine et sententiis. Ob- 
servandum autcm incultam banc et duram phrasim pracci- 
pue obviam in libris Metamorphoseon, Excusabit igitur 
et argumentum, quod, variura et jocosum, involvendum 
fuit pingui hac et squalenti, ut ita dicam, lacerna: qua et 
Varronis Menippeas, et Martiani Capellae Artes, quas 
Satira dictante conccperat, incinctas vidcas. Satius ergo 
fucrat vitia haec Apuleii erudita interpretatione levarc. 26 APULEII VITA. 

frui his deliciis, et, si quae in iis stomachi nostri infirmita- 
tem solverent, cauta observatione sublegere, et ab eorum 
contactu temperare potius, qiiara totum inconsulta temeii- 
tate damnare. Sed nae ego imperitus, qui causam Apuleii 
agatn, cum recte sentientes accusatores non habet. Quiii 
potius cohibebo me, et contemnam stultis et imperitis re- 
spondere, quibus, ut pueris, terrori rerum umbrae, cum de 
ipsis corporibus parum constat, quae intueri aut tangere 
verentur. Nempe spernunt quaj ignorant, et difficultate 
territi admovere manus non audent. Ego profecto grande 
operse pretium tuli, quod Genio meo paucissimis hisce 
horis litavi. Quid enim attinet circuitu agere? Semper 
adeo amatorem me habuit Apuleius, ad cujus lectionera 
etiam primis annis irapetuose rapiebar : non quod place- 
rent dulcia ilia vitia, aut quod magnopere me caperent 
Milesi^ et id genus nugamenta, qua? ne tralatltia quidem 
lectione dignari soleo, et a quibus etiam ilia aetata judicio 
abhorrebam ; (quanquam et summi viri ad lusns et amorcs 
narrandos descenderunt, et gravissiraaj doctrinaj praecepta 
ludicris istis temperarunt : quorum exemplo incitatus ali- 
quando simile argumentum suscepi, nee visa est eruditis 
illepida prorsus et inelegans compositio, cujus pr^cipuus 
finis ut Lalini serraonis parum peritis eriperem falsam per- 
suasionem, qua imbiberunt Latinae Lingua? tantum rigo- 
rem, ita enim vocant, ut flecti ad has Veneres non possit ;) 
sed trahebat me consensus ingeniorum, vel potius proprie- 
tas quajdam et peculiaris gratia Apuleiani ingenii, quam 
sentio et intelligo potius quam profero, ut non dicam de 
secta Platonica et tota philosophandi ratione. Nihil adeo 
et nos amamus, nihil novimus, nisi festura, et lastum, et 
superum, et coeleste, ut rite decebat hominem optimo loco 
natum, et liberaliter educatum. Salve igitur, mihi jucunda 
anima, et has corollas, quas sparsi ad tumulum, jam ares- 
centes lubens excipe. VETERUM SCRIPTORUM 

DE APULEIO PLATONICO 

TESTIMONIA. Imp. Severus Epist. ad Senatum de Clodio Albino apiid 
Jul. Capitolinum, p. 124. 

IMajor fuit dolor, quod ilium pro literato laudandum ple- 
rique duxistis, cum ille, naeniis quibusdam anilibus occu- 
I)atus, inter Milesias Punicas Apuleii sui consenesceret. 

Palladius de Re Rustica, lib. i. Tit. xxxv. 
Apuleius asserit semina bubulo felle macerauda ante- 
quara spargas. 

Marcellus de Medicamentis in Epist. ad filios. 

Veteres Medicinas artis auctores. Latino sermone per- 
scripti, Apuleius, et Celsus, et Apollinaris. 

(Sed de alio Apuleio haec duo testimonia videntur esse, 
ut recte conjicit Wowerius.) 

D. Hieronyraus in Psalm. 81. 
Non est grande facere signa; nam feccrc signa in 
yEgypto Magi contra Moysen, fecit ct Apollonius, i'ecit et 
Apuleius. 

Lactantius Div. Instit. lib. v. cap. 3. 
Item, cum facta ejus rairabilitcr dcstrucret, ncc tamen 
negaret, voluit ostendere Apollonium vcl paria vcl etiam 
majora fecissc. Mirum quod Apuleium praitcrmisit, cujus 
solcnt multa ct mira commemorari. •; 28 TliSTlMONIA DE APULEJO. 

Marcellinus ad D. Augustinura. 
Sed taraen etiam ego in hac parte, quia pliirimis qiiic- 
quid rescripseris profuturum esse confido, peccator acces- 
serim; ut adeo vigilantius respondere digneris, in quibus 
nihil aliud Dominum, quam alii homines facere potue- 
runt, fecisse vel legisse mentiuntur : Apollonium siquidem 
suum nobis, et Apuleium, aliosque Magical artis homines 
in medium proferunt, quorum majora contend unt extitisse 
miracula. 

D. Augustinus ad ilium, Epist. v. 
Quis autem vel risu dignum non putet, quod Apolloni- 
um, et Apuleium, ceterosque artium Magicarum peritissi- 
mos conferre Christo, vel etiam praeferre conantur ? 

Et post : 

Apuleius enira, ut de illo potissimum loquamur, qui 
nobis Afris Afer notior, non dico ad regnum, sed nee ad 
aliquam quidem judiciariam potestatem cum omnibus suis 
Magicis artibus potuit pervenire : honesto patriae suae loco 
natus, et liberaliter educatus, magnaque praeditus eloquen- 
tia. An forte ista, ut Philosophus, voluntate contcmsit, 
qui sacerdos Provinciae pro magno fuit ; ut raunera ederet, 
venatoresque vestiret, et pro statua sibi apud CEenses 
locanda, ex qua civitate habebat uxorem, adversus contra- 
dictionem quorundam civium litigaret? Quod posteros ne 
lateret, ejusdem litis Orationem scriptam memoriae com- 
meudavit. Quod ergo ad istam terrenam pertinet felicita- 
tem, fuit magnus quoad potuit. Unde apparet eum nihil 
amplius fuisse, non quia noluit, sed quia non potuit. 
Quanquam et adversus quosdam, qui ei Magicarum artium 
crimen intenderant, eloquentissime se defendit. 

Idem ad Deogratias, Epist. xlix. 

Et tamen si hoc, quod de Jona scriptum est, Apuleius 
Madaurensis, vel Apollonius Tyaneus fecisse diceretur, quo- 
rum multamira nullo fideli auctore jactitant, quamvis et Dae- TESTIMONIA DE APULEIO. ^9 

mones nonnulla faciant A.nge]is Sanctis siiniiia, non veri- 
tate, sed specie, non sapientia, sed plane fallacia ; tamen, 
si de istis, ut dixi, quos Ma<jos vel Philosophos laudabi- 
liter nominant, tale aliquid narraretur 

Idem de Civit. Deilib. iv. cap. 2. 

Quaj lino loco Apuleius breviter string-it in eo libro, 
quem De Mundo conscripsit : terrena omnia dicens mu- 
tationes conversionesque atque interitus habere. 

Idem lib. VIII. cap. 12. 

Recentiores tamen Philosophi nobilissimi, qiiibus Plato 
sectandus placuit, nolueiunt se dici Peripateticos, aut Aca- 
demicos, sed Platonicos. Ex quibus sunt valde nobiiitati 
Graeci, Plotinus, lamblichus. Porphyrins: in utraque au- 
tem lingua, id est, Gra^ca et Latina, Apuleius Afer extitit 
Platonicus nobilis. 

Paulo post : 

Haec si ita sunt, quai licet apud alios quoque reperiantur, 
Apuleius tamen Platonicus Madaurensis de hac re sola 
unum scripsit librum, cujus titulum esse voluit De Deo 
Socratis : ubi disserit et exponit, ex quo genere Numi- 
num Numen sibi Socrates habebat adjunctum et amicitia 
quadam conciliatum, a quo perhibetur solitus admoneri, ut 
desistcret ab agendo, quando id quod agere volebat pro- 
spere non fuerat eventurum : dicit enim apertissime et copi- 
osissimc disserit, non eum Deum esse, sed Doemonem : 
diligenti disputationc pertractans istam Platonis dc Deo- 
rum sublimitate, et hominum humilitate, ct Daemonum me- 
dictate sententiam. . . . 

Ibidem deindc. 

Aut ergo fallitur Apuleius, ct non ex isto genere Numi- 
num habuit amicum Socrates, aut contraria inter se sentit 
Plato, modo Da:mones honorando, modo corum dclicias a 
civitatc bene morata rcmovcndo : aut non est Socrati ami- 30 TESTIMONIA DE APULEIO. 

citia Daemonis gratulanda : dc qua usque adeo et ipse A- 
puleius erubuit, ut De Deo Socratis praenotaret librum : 
quern, secundum suam disputationem, qua Deos a Daemo- 
nibus tarn diligenter copioseque discernit, non appellare 
De Deo, sed De Da;mone Socratis debuit. Maluit hoc in 
ipsa disputatione, quam in titulo libri ponere. Ita enim 
per sanam doctrinara, quae humanis rebus illuxit, omnes 
vel pasne omnes Dccmonis nomen exhorrent ; ut quisquis 
ante disputationem Apuleii, qua Daemonum dignitas com- 
mendatur, titulum libri De Dajmone Socratis legeret, 
nequaquam ilium hominem sanum fuisse sentiret. Quid 
autem etiam ipse Apuleius, quod in Daemouibus laudaret, 
invenit, praeter subtilitatem et firmitatem corporum, et 
habitationis altiorem locum ? Nam de moribus eorum, cum 
de omnibus geueraliter loqueretur, non solum nihil boni 
dixit, sed etiam plurimum mali. D^enique, lecto illo libro, 
prorsus nemo rairatur, eos etiam scenicam turpitudinem in 
rebus divinis habere voluisse : et, cum Deos se putari vel- 
leut, Deorum criminibus oblectari potuisse, et quicquid in 
eorum sacris obscoena solennitate, seu turpi crudelitate 
vel ridetur, vel horretur, eorum afl'ectibus convenire. 

Idem eodem lib. cap. 19. 

Postremo ipse Apuleius numquid apud Judices Christi- 
anos de Magicis artibus accusatus est ? 

Et post: 

Hujus autem Philosophi Platonici copiosissima et diser- 
tissima extat Oratio, quae crimen artium Magicarum a se 
alienum esse defendit : seque aliter non vult innocentem 
videri, nisi ea negando quae non possunt ab innocente 
committi. 

Idem lib. x. cap 27. 

Quanto humanius et tolerabilius consectaneus tuus 
Platonicus Apuleius erravit, qui tantummodo Daemones a 
Luna, &c. TESTIMONIA DE APULEIO. 31 

Idem lib. xii. cap. 10. 
Unde et Apuleins, cum hoc animantium genus describit: 
' Sigillatim,' inquif, * mortales, cunctim tamen universo ge- 
nere perpetui.' 

Idem lib. xviii. cap. IS. 
Nam et nos, cum essemus in Italia, audiebamus talia de 
quadam regione illarum partium : ubi stabularias mulieres 
imbutas bis malis artibus in caseo dare solere dicebant 
quibus vellent sen possent viatoribus, unde in jumenta 
illico verterentur, et necessaria quaeque portarent, postque 
perfuncta opera iterum ad se redirent : nee tamen in eis 
mentem fieri bestialem, sed rationalem humanamque ser- 
vari. Sicut Apuleius in libris, quos Asini Aiirei titulo 
inscripsit, sibi ipsi accidisse, ut accepto veneno, huraano 
animo permanente, asinus fieret, aut judicavit ant finxit. 

Elg 'ATtuXri'iov XpKTTodcupov. 

" A^STO "KOLTTTCtlVOiV 'ATTVXr/iog, OVTiVO. jU.ua"T»]V 

Au(TOv\i apfiYjTov cro(p'irig uvs^ps^uTO XsipY^v. 
* Et intellectualis taciturna Latinag Orgia Musas 
Colebat inquirens Apuleius, quem Sacerdotem 
Ausonia arcanae sapientias nutrivit Siren.' 

Commentator vetus Horatii ad Epod. xv. 

Simili modo ctiam Apuleius scribit De Asino Aureo, 
aniniam suam fuisse in corpore asini, mcminisseque se de- 
vexisse plurima segmenta et onera in iEgyptum. 

Macrobius Saturnal. lib. vii. cap. »'3. 

Cum ergo videas, mi Avicne ; institucnda est enim 
adolcsccntia tua, qua? ita docilis est, ut discendo praocipiat ; 
cum videas, inquam, anceps omne esse scommatum genus ; 
suadeo in conviviis, in quibus Laetitiae insidiabitur Ira, 
ab ejusmodi dictis facessas: et magis Conviviales Quass- 
lioncs vel proponas, vcl ipse dissolvas. Quod genus 32 TESTIMO^aA DE APULKfO. 

Veteres ita ludicmm non putanint, ut et Aristoteles deTpsis 
aliqua conscripserit, et Pluturcbus, et vester Apuleius. 

Idem in Somn. Scipionis lib. i. cap. 2. 

Fabulas in bonam frugem repertae sunt, velut ComocdifB, 
quales Menander ejnsve imitatores agendas dederunt, vel 
argumenta fictis casibus amatorura referta, quibus vel 
multuin se Arbiter exercuit, vel Apuleium nonnunquam 
lusisse miramur. 

Servius Honoratus in viii. _/Eneid. 

Sunt enim Numina aliqua tantum Coelestia, aliqua tan- 
tum Terrestria, aliqua Media ; quos Deos Apuleius Me- 
dioxumos vocat, hoc est, qui ex hominibus Dii fiunt. 

Sidon. Apollinavis, lib. ii. Epist. ad Hesperium. 

Sisque oppido meminens, quod olim Martia Hortensio, 
Terentia TuUio, Calphurnia Plinio, Pudentilla Apuleio, 
Rusticiana Symmacho, legentibus raeditantibusque cande- 
las et candelabra tenuerunt. 

Idem, lib. iv. ad Claudianura. 

....Si reare quenquam mortalium, cui tamen sermocinari 
Latialiter cordi est, non pavere, cum in examen aurium 
tuarum, quippe scriptus, adducitur : tuarum, inquam, au- 
rium, quarum peritiae, si me decursorum ad hoc sevi tempo- 
rum preerogativa non obruat, nee Frontonianae gravitatis 
aut ponderis Apuleiani flumen aequiparem ; cui Varrones, 
vel Atacinus, vel Terentius, Plinii, vel avunculus vel Se- 
cundus, compositi, impraesentiarum rusticabuntur. 

Aurel. Cassiodorus Dialecticae Compcndio. 

Tertias formulae inveniuntur species sex : quas omnes at- 
que ejus generis alia qui plenius nosse desiderat, legat 
librum Apuleii Madaurensis, qui de hac re elegantcr et co- 
piose disseruit. TESTIMONIA DE APULEIO. 33 

Idem ibidem. 
Apuleius Madaurensis sylloglsmos categoiicos brcviter 
enodavit. 

Priscianus lib. x. 
* Dispesco, dispescui,' quod ponit Apuleius in Dialogo, 
qui est De Deo Socratis : * Cum et habitacula surama al) 
infimis tanta intercapedine fastigii dispescant/ id est, 
distent. 

Isidorus Originum lib. ii. 
Has formulas categoricorum syllogismorum qui plenc 
nosse desiderat, librum legat qui insciibitur TIEPI 'EP- 
MHNEIAS Apuleii, et qua? subtilius sunt tractata cog- 
noscet. 

Fulgentius Placiades de Frisco Sermone. 
Apuleius Asino Aurco introducit sororem Psyches marito 
detrahentem dicere : ' Fatre meo seniorem maritum sortita 
sum, dein quovis puero pumiliorem, et cucurbita gla- 
briorem.' 

Idem ibid. 

Choragium virginale funus vocatur. Apuleius Meta- 
morph. ' Choragio itaque pcrfecto, domuitionem parant.' 

Idem ibidem. 
Edulium ab edendo dicitur pra?gustativa comestio. Apu- 
leius Asino Aureo: * Eduliis opipare excepta.' Opipare, 
id est, laute, et deliciose. 

Idem Mytholog. lib. in. de Psyche. 
Apuleius in libris Metamorphoseon banc fabulam planis- 
sime deslgnavit, &c. (Qua3 vide, et ibi fal)nlai Psyches 
cxpositionem.) [Aliud Fulgentii testimonium babes in 
AVowerii Vita.] 

Jo. Salisberiensis de Nug. Curiul. lib. \ i. cap. 27. 
J^t hie quidem non est mens sermo, sed (|ucm omnium 
sapicntium crjetus concelebrat, et quem iti libro qui inscri- 

Diliili. et Far. Clas. Apnl. <' 34 TESTIMONIA DE APULEIO. 

bitur Do Deo Socratis facile est in venire. Cujus verba, 
propter elegantiam sensuum et orationis lepidam venusta- 
tem, curavi inserere : iit his quasscribuntur promtius adhi- 
beatur fides, cum de purissimo fonte majorum eadem pro- 
fluxisse constiterit. Ait itaque Apuleiiis, &c. 

Deinde: 
Hajc Apuleius eleganter quidem et splendide. 

Idem lib. vii. cap. G. 

Ex qiiibus valde noliilitati sunt Graeci, Plotinus, lambli- 
clius, et Porphyrins, Catholicaj, ut dicitur, fidei pessiraus 
impugnator. In utraque vero Lingua, Graeca scilicet et 
Latina, nobilis extitit Apuleius Afer: virmagnusin primis, 
et qui venustate morum et dicendi copia Socraticum fon- 
tem et Platonicum torrentem facile redoleat vel tenuiter sa- 
pienti. 

Idem lib. viii. cap. 10. 
Verura, quia Laetitiae in conviviis frequenter insidiatur Ira, 
al) ejusmodi dictis temperanduni est, et Quasstiones Con- 
viviales in omnes proponendae sunt aut solvendae. Quod 
genus ita Veteres ludicrum non putarunt; ut et Aristoteles 
aliqua de ipsis scripscrit, et Plutarchus, et Apuleius, cum 
Frontonc. 

Idem Epist. CLXXii. 

Ut ait Apuleius in libris De Deo Socratis, * Laudem ce- 
leritatis simul et diligentias nemo assequitur.' 

Vincentius Beluacensis Spccul. Historiar. lib. iv. cap. 7. 

D&ApuIeio multa loquitur Augustinus, in libris de Civi- 
tatc Dei. Hujus reperi duos libros, unum de Vita et Mori- 
bus Platonis, alium qui intitulatur De Deo Socratis. 

Carolus Magnus de Non Adorandis Imaginibus, lib. i v. 

Dicente Apuleio Platonico Philosopho Madaurensi, in 
iibro qui in.scribitur -ne^) h^y.r^'jzlx:. TESTIMONIA DE APULlilO. 35 

Fridericus de Re Accipitraiia. 
Pelicani qui ab Apuleio dicuntur cofani. 

P. Blesensis Epist. lxxxv. 

Cicero, et Apuleius, et Augustinus, et Hieronymus tes- 
tantur plus esse animam quara corpus. RteCENTIORUM ALIQUOT 

DE APULEIO EJUSQUE OPERIBUS 
JUDICIA. 

Volaterranus Anthologia, qui est Comment. Urbanorum, 

lib. XIII. 

Lucius Apuleius Philosophus Platonicus e Madaura, 
Africae oppido, patrem habuit Theseura, matrem Salviam, 
ut ipsemet in Metamorphoseos libris testatur. Athenis li- 
berales artes assecutus, Platonis decreta sibi proposuitante 
omnia sectanda. Omnigena3 vir eloquentiaj, et diversam ab 
antiquis ingressus viam, novum dicendi genus assumsit. 
In verbis cnim novus,in sententiis creber, in translationibus 
audax, in inventione acutus, in elocutione varius, ut in ip- 
sius operibus licet deprehendere. Nam libros undecim 
Metamorphoseos scripsitde Asino Aureo, Lucianum imita- 
tus Sophistam, &c. 

Gaspar Barthius Adversariorum lib. xix. cap. 15. 

Quern scriptorem omnium nobis maxima fccimus ob 
noxium ; ejus pcrpctuum illustrationem idco ad tcmpus de- 
scruimus, ne cura ilia alias nobis prorsus interstingueret, 
&c. Scriptorem nos loqui eruditissimum, ingeniosissimum, 
eloquentissitnum L. Apuleium norunt lortassc qui nostras 
curas hacteuus proniulgatas non lastidierunt, &c. 36 TESTIMONIA UE APULEIO. 

Idem lib. xx. cap. 7. 
Penu pcrpetuum cruditionum est Madaurcnsis Philoso- 
phus ; nndc nee minim post tot alioium obseivationes nobis 
novam talium messem quotidie succrescere. Scioli et deli- 
catae naris magistri aliorsum pastum simm quaesitum 
abeant : nos institutum ejus illustrandi promtius perse- 
quemur. 

Idem lib. xlvi. cap. 10. in medio. 

Et Apuleius, proprietatis Latinae amator eximius (qui 
splendide mentitus est in Prooemio sui Operis, de ea Lin- 
gua a se Eerumnose percepta, et difficulter scribenda, cum 
afFectet semipoeticura dictionis genus, et fabulam ipsa styli 
novitate commendare voluerit) *sempiternam viciniam 
amnis/ dixit lib. i. Metamorphos. &c. 

(Et locis aliis innumeris totius Operis Adversariorum 
varies Apuleii locos illustrans, ejus bonorifice meminit.) 

Justus Lipsius Epistolicarum Quasst. lib. ii. Epist. 22. 

Ego vero Apuleii lectionem abhorrendam non censeo, 
quicquid isti de Aipinati schola investes pueri dicant. Ci- 
ceronem admirantur ? Laudo. Et scilicet nos eo modo non 
scripsimus, aut scribere nunc, si res ferat, non possimus. 
Sed non hoc agitur. Et, ut dem illis ad eloquentiam Cice- 
ronemunicum esse, intclligere et sapere tamenest amultis. 
Quanquam, ilium ipsum Apuleii stylum quod contemnunt, 
vellem parcius. Et earaus ab istis discipulis ad judices ex 
Lege Pompeia triginla annorum, Tumidus fortasse, ve- 
grandis, et aflectatae elegantiae scriptor est : at certe doctus 
literas et mores veteres, ctin sermone ipso Plauti in primis 
imitator. Itaque ille nescio quis Ehetorista, qui rudere il- 
ium dixit, non loqui, probet prius de Plauto, et credam de 
Apuleio. Sed Afer ille fuit, et est nimirnm etiam nunc in 
Italia odium Poenorum, &c. 

Idem lib. Electorura i. cap. 18. 
Apuleii graviora quaedam intexere huic capiti constitui. TESTIMONIA UK APULEIO. 37 

et banc operam gratificari doctis : tantiini doctis, qiios mag- 
nitacere scriptorem ilium, et nmlta hauvire quotidie ex ejus 
foutibiis, satis mihi constat. At vos, Tulliahi pueri, bonura 
factum, si hoc caput non tangetis. 

Idem lib. ii. Eiectorura, cap. 21. 

De Apuleio non sura nescius quid vulgus hodie sentiat, 
et quid melior doctorum ordo. Jacet apud ilium, stat vi- 
getque apud istos, hoc saltern talo, quod nugarum ilium 
ludum temperet, ac misceat crebio velut sale priscas ac re- 
conditas doctiinae. Doctrinaj in moribus dico, et in verbis. 
Nam stj'lum ejus quod ineptura esse volunt ; fatebor in 
parte : nee enim asperitatem illam et horrorem queesitae dic- 
tionis usquequaque excuso. Sed tamen docte ineptum, et 
c quo multa bona selectaque hauriat bonae selectaeque men- 
tis Lector. Verba non pleraque omnia proba? propria? 
phrasis non saepe florida? metaphoris et imaginibus amoe- 
na? mihi sic videtur: etsi in univcrso oratiouis filo, sca- 
brum illud, et ex afFectata nimis antiquitate horridum, radit 
saepe et laidit meas aures. Sed hie quoque duo ei patroci- 
nantur, Patria et argumentum. Ortu enim Afer fuit : qui- 
bus velut insitum in sententiisinventionibusqueacutis esse; 
asperis durisque in sermono. Jam argumentum miscellum 
ei est, et satiricum, (}uod amat hunc cultum quaesilum, pin- 
guem, et squalcnti quodam aiiro. Varronis Fragmenta e 
Satiris vident? etiam examincnt: rcperient ea hand longe 
esse a Milesiis istis Punicis, et incuUi cultus stylo. 

Bonaventura Vulcanius Praefat. in Apulcium. 

Grassata est hacc sciolorum audacia atquc vesania (ut dc 
mcndi.s, qua? inscitia librariorum irrepserunt, nihil dicam) 
cum in optimos vctcris illius ani scriptorcs, qui, si rcvivis- 
cant, sua ipsi scriplaa^gre siiit agnituri, lum vcro praicipuc 
in Apulcium, scriptorem, qui, sive verba, sive rem, et sum- 
maru Latina dc (jlrjccis convertendi dcxtcritatcm spectcs, 
ncmini Cla.ssiconnn Auclorum facile ccdit, &.c. "" 2 *} O 
^ o /j •<„) APULEir MADAURENSIS 

METAMORPHOSEON 

LIBER I. U T ego^ tibi' sermone isto Milesio'^ varias fabulas^ con- 

Ego vero narrem tibi lihens hac oratione ludicra diversa commenta, et deliniam [Illae Ondendorpian.p Annotationes quae latins evagantnr, etsi Variaiiim 
Lectionmn plenani rationem prae se feriint, eas tamen, adeo secum iinniis- 
rent et unniii quasi corpus efficinnt, ut sincera? nee ullo nostro labore iucpto 
InxatOi et vellicata in Notis Variorum Lectori proponantnr.] 

1 L. Apideii sciiptuin in veteri libro et excnsis omnibus. In Fastis et la- 
pidibns priscis semper, Appideius. Testis Aldus Manulius in Orthograpliia. 
Petrus Coh'ius.~2 Metamorphoston, sive de Ashio Ain-eo. Duplici titnlo hoc 
opus inscripsiniiis, nt etian), ni tailor, Aiictor ipse. Certe ntroqiie a Veteri- 
bus citatnr. Melamorphusuon dnntaxat in Ms. ubique, et apnd Fiilgenlinni 
Expositione Antiqnor. Sermon. De .4,s(no o«re« vero alibi etiam apud enm- 
dem, ct B. Angustinum de Civitate Dei lib. xviii. cap. 18. et Commentato- 
rem veterem Horatii Epod. xv. qui alibi a nobis laiidantur. Addunt docti 
viri tertium, Mdesiarum scilicet. Et certe nihil obstat, quo minus lepidissi- 
nium hoc scriptum etiam isto titulo insiguituni fuerit. Quod ex Jnl. Capifo- 
lini Albino (ca)>. 11. 12.) verisimile fit; nbi Severus ad Senatum : ' Cum ille, 
nauiiis quibusdam anilibus occupatiis, inter INIilesias Punicas Apuleii sui et 
ludicra litteraria consenesceret.' Ante Nostrum scripsit etiam Milesiarum 
libros L. Sisenna, qui a Fl. Sosipatro aliisque veteribiis Grammaticis passim 
laudantnr. Colv. Cod. Ms. perantiquus CoUegii Fuxensis : Liicii Apuleii 
Platonici Mudaxrensis Liber primus Dletamorphoseon incipit. Franc. Roaldus. 
Met amor phoseon sice Lusus Asini. Hac est vera liorum librornm imypa<pv, 
qnam nobis conservavit Aldina editio, quod miror neminem ex tot Apideii 
correctoribus vel advertisse, vel saltem monnisse. Illam igitnr ut geuuinam 
loco rcposui, expuncto altero illo snpposititio ihulo, de Asino aureo, quern 

NOT^ 

* Apideii, if c. [Lucii Apuleii Madan- Elmenhorstium et Pricieum servavi, 
rensis Metamorphoseos, sive Lusus Asi- rejecta, quae in niultis Editionibus 
ni] Hanc [vide tamen VV. LL.] Al- legitur, De Asino Aureo: de qua Ery« 
dinae Editionis iinypacpr]v libens post cius Puteanus, in Epistola ad El- APULEII METAMORPHOSEON LIB. I. 39 

seram,^' auresque tiias*^ benevolas^c lepido susuno pei- 

tuijs aures avidas hlanda sermocinatione ; dummodo tu nun dedignattis fiteris intueri error minifitonini et admiratio viilgi nobis exliibnit, siciiti jam diuliiin obser- 
vavit Eryciiis Pnteaniis, Ceiitiir. i. Epist. 38. ail J. Lipsium. Qui et anno 
praHerito mdcxix. post Kaleml. April, cum eiim de hac re consiilerein, liuiic 
in modiim mihi rcscripsit Immaiiissimo : ' Tu facis aiireiim,' &c. [Vide Not. 
Delph. ad h. 1.] Sic vir ille eruditissimii.s, in ciijiis seiitentiani toto animo 
vado, ptito et onines recte senlientes. Giveiharius hlliiienUorstius. Mclainor- 
phoseon Liber i. Titiilus in Bembi Ms. variatiir. In fine i. iv. v. vi. x. xi. 
Metamorphoseos. In ceteris loris de Asino auno, nnico titiilo. Ertjcius Pittcu- 
nus. — 3 At ego tibi. Lusurus ajiniim aureuni exoiditiir ab Epigrainmatc lam- 
bico bimembri, quo Faustiniim filiiini sive Lectorem ailcquens instar poiita- 
runi summatim proponit, quid sit toto in open' edissirtaturus. Dociiilas 
autem captatur et attentio coUisitur. Philippus Bcmaldus. Basileensis prima 
^'ditio : Ut ego tibi. Non bene illi, qui i)roloquium Imc versibus ab Apnleio 
scriptum arbitrafi sunt, et in numeros reponcre conati. Nam fere tola bu- 
jiis scriptoris sic fluit oratio, et in IMilesio hoc hisu pra^cipue, nt sa'pius co- 
niicnin genus scribendi, et Plauti numeros inniimeros agnoscas. Coir. El 
ego tibi. Principium hujus libri niembranas Floreiitinas Lon^obardicis literis 
scriptae. (Gotliicas eas vocat Bernard us .Aidreta Canonicus Cordnbcnsis in 
Coniinentario de Origine Lingua^ Hispaiiicaj lii)ro in. pagin. 252. 254. et 
specimen ponit ex lapide antiqiio) versibus constilunnt, (juod et Beroaldus 
et Aldus adverlerunt, quos jure hie sequiuiiir, nee eos atidimus,q«i contra 
sentiunt, qui nihil sentiunt. De istis antem ita glossa interlinearis preedic- 
taruni menibranarum : ' Viginti quinque versus pra;:nittit Auctor. Genus 

NOTyE 

raenhorstinm Apuleii Editionem ad- vetustior : inclinat tamen nt imita- 

ornanteni, eleganter scribit : ' Tu torem Liicianum pronuntict. Ho- 

facis aureun), queni fVuslra appella- rum eerie Noster ita imitator fuit, 

mus. Error quidem, et aduiiialio ut e sno penu innumerabilia protule- 

olim ejusmodi titiilum dedit, et, quia rit, atque inter cetera vcnustissimum 

pnlcherrimurn putavit Lucii Asinum, jlhid Psyches 'EirftcdSiov. Tota porro 

a pulcherrimo nietalio nominavit. lia>c Metamorphosis Apuleiana ct 

Sic quidem et P> thagoraf Carmina, stylo et sententia Satyricon est per- 

et alia mnlta, qua; commendari po- petuum (ut recte observavil Barthius 

terant, t^ xP"'^"- dicta. Si meo suf- Ad vers. lib. i.i. cap. 11.) in quo Ma- 

fragio res geratur, sim])liciter De gica deliria, sacriliculorum scelera, 

Asino vc\ IMetamorphoseon inscnbam.' adulterornm crimina, fiirum et la- 

Ha-c Puteanus. Idem argunientnm tronum imi)uiiita' factioiies palam 

tractarnnt Lncianus, ciijiis liber ex- difleruntur. Ne aufen), j)uto, frustra 

tat AouKios ^"Ovos, Lucius sou Asinus, esset anrei nomen Asino liuic indi- 

intcr reliqua ejus Opera, et Lucius tmn, ventrem ijjsiiis ruspari non de- 

Patrensis, qui .scripsit Mera/xoptfuicrfais dignantur fumivenduli Chrysopoeiae 

\6yovs Sia(p6povs, atque inter eos sectatores, aurum se ex ejus stercore 

unum qui inscribitur, AoukU f) "Ovos, (ut olim ox I'^^unii ^"irgilins) colligere 

Lucis,seu AsinuH, nt tcslatur Photiiis posse spcrantes, niirnin (|uam inani- 

in Bibliotheca, qui ctiam (b^flnire se tcr! 

ccrto posse negat ntcr ntinm imita- '^ Ut[At]eg<i, S^-c,"] Hoc libri prin- 

tus sit, r|uoniaui iuccrtnni ntcr fuciit cipium ad ea iis(|ue verba: ' Thcssa- 40 APULEII 

mulceam ; modo si papyrum Jjlgyptiam/ argutia Nilotic! 

chartam JEgyptiam exaratam acumiiie arundinis Niliacce. Hie incipio, ut admi- carminis trimetrnm iainbicum, constans sex pedibus. Recipit antem Poeta 
licentiose pedes, et eos etiam ubi coiimmniter noii solent, lit in iine spon- 
daRiim. Hoc aiitem carmen admittit iambnm, unde et dicitiir, oninibiis locis, 
prascipue paribus, dactybnn, sponda-iini, anapaestiim, tribraciiyn, et pyrri- 
chimn, atqiie trociia?um. JMetra autem alia suis pedibus et syllabis constant, 
et diciiiitiir acatalectica: aliquaiido syliaba una deticiunt, et dicuntiir rata- 
lectica: aliqiiando diiabiis, et dicimtur brachyeatalectica. Pro majoie igitur 
parte sunt trimetra acatalectica, ita tamen, quod prima dictio dnodecimi 
versus per a'e dipbtliongnm scribenda dividatnr, ut ilia dispartita dipbthon- 
gus iambnm pcdem efficiat, et in sequenti versu penultinia syliaba, qiise est 
fl, de metro non abjiciatur. Insuper sciendum, versum decimuni octavum 
esse Hipponactium trimctrum caialecticuin, quia una deficit syliaba. In 
antepeniiliinio versu dividetur eliam dipbtliongus in fine illius diction!?, 
scienlicB: ut scribi debeat, sc/eH<iae. F'enultimus autem versus etiam cata- 
lecticusest; una videlicet syliaba deficiens. Ultimus vero versus dimeter 
est lambicus bypercatalecticus, constans quatuor pedibus et una syliaba, qui 
et Alcaicus dicilur.' Ehnenhorat. Milesiarum principium versibus concep- 
tum fuisse primus obscrvavit vir, patrum nostrorum memoria doctissimus, 
Philippus Beroaldus. Quo nomine eruditi nonnulii viri e>im susillare ausi 
sint, hoc solo argumento freti, quod Apuleii sermo pedestris poetici instar 
tolas flueret; quasi Beroaldus eo nomine deceptus versus esse credidis>et. 
Equidem, ut Apuleii seruionem poetico propiorem esse non diffiteor, ita 
iillam mihi in toto hoc auctore paginam ostendi velim, in qua non dicam levi, 
sed nulla prorsus mutatione e soluta oratione ligata fieri possit. Deinde 
versibus ab Auctore conceptum esse ipse docet : ' Ecce, ipsa baec quidein 
jam vocis immutatio desultoria?. scientiee stylo, quern arcessimus, respondet.' 
Quae vocis immutatio? nimirum versus cantillaverat. Ubi ad prosam ven- 
tiim fuit, gravi ac oratorio gestu pronunciare ccepit. Id quod eruditissimns 
vires fugisse miror. Hoc igitur est, quod ' vocis immutationem ' vocat, Ut 
autem ha-c omnia versibus concepts esse, recte Beroaldus vidit, ita eos sic 
disposuit, ut id quod afl5rmarit ipse non intellcxisse videatur. Non est |)udo- 
ris nostri, ut, quoties summus in Uteris suo a2vo vir in syllabas peccarit, 
enumeremus. Hoc tantum a studiosis petimus, ut nostra cum illius, utraque 
cum vulgatis codicibus couferre non graventur. Ita ergo ab Apuleio hac 
concepta esse affirmamus : 

At ego tilii sermone isio Dlilesio 

Variits fahellas conseram atqiie anrcs luas 

Lepido su^iirro benecolas pcrmulcnim. 

iiJodo si papyrum JEgyptiam tu aigutia 

NOT.E 

liam (nam et illic, &c.)' multi in ver- vrsuni esr, neglecta metrorum ra- 

siculos tribuunt, auctoritate nixi Flo- tione, ha>c omnia uno tenore excudi, 

rentini codicis; sed, cum multi alii auctoribiis Wowerio, Pricwo, et Scri' 

extent Mss. Codices, in quibus aliter verio. At ego,Sfc. pra"fatiuncula est 

se habet, et revera hi versus tam li. tolius Operis. Particula 'At' in- 

centiosi sint, totqne pedum genera ceptiva est, ad ornatum tantum per- 

admittant, ut qua>vis prosa oratio, tinens. Sic Horatius libri Epodon 

ipsacque adeo Ciceronis orationes in Odcn 5. incipit: ' At, o Dcorum 

versus similes digeri possint, melius quicquid in coelo regit Terras, et METAMORPHOSEON LIB. I. 41 

calami ^ * inscriptam, non spreveris inspicere ; "^ ct figuras Nilotici calami inscriptam non spreveris 

Inspicere. Figuras for masque hominum imagines 

In alias conversas, et in se mutuo 

Rursum nexu refectas, ut mireris hie 

Exordior. Quis ille paucis accipe. 

Ihjmeltos Attica, atqiie Isthmos Ephyreia et 

Spartiaca Tanaros glebcc felicis a- 
ternum libris felicioribus condita ; 
Mea vet us est prosapia. 

lid Unguam Attidem primis pucritice 

Stipendiis meriii. Lalina in urhe mox 
Advcna studiorum Quiritiiini 

Lahore sermonem indigenam arumnabili 

Nulla praeunte magistro uggressus excolui. 

Et ecce p'lej'amur veniam, si quippiam 

Exetici acforensis sermonis nidis 
Offendero locator. 
Videanins paucis. Versu secundo Beroaldum secnti fabellas scripsimus, rum 
in aliis legatnr fabulas. Eoilein versu atque aures tuas cum Colinaei ac priore 
Basilcensi editione, cum in aliis sit auresque tuas. Versu tertio ordineni so- 
luuiuiodo verborum immutavimus. Ita enim vulgo, benecolas lepido susurro 
pcrmulceam. Versu sexto, quo loco \\\\go fortunasque legebatur, auctoritateni 
Beiiiljiui codicis secuti /or;«rtS(;ue scripsimus. Eodem et seqnenti versu voces 
nonnullas soluniiuodo transposuimus. Ita enim vulgo, in alias imagines con- 
versas, et in se rursum mutuo. Versu decimo vulgo, et Isthmos Ephyrcea; nos 
slabilieiulo versui, ac hthnios Ephyreia et Sp. ^c. ut ' Epliyreiaque a^ra' apud 
poi'tam. Undecimo vulgo, Tcenaros Spartiaca. Nos propter versum Spartiaca 
Tanaros. 'Eodam ^\o glebwfelices, glehw felicis f<CY\^M\\n\s. Quod autem rb 
'wteriiiim' sic divisimns, ut prior quidem syllaba ad priorem, rcliquae ad 
sequentem versum pcrtinereut, id et Latinorum et Graecorum exemplo feci- 
nuis; ut illud Simonidis : r)v[K 'AfjiaTo-Teiniiv "Inirapxov KTe7vf. Horatius : 
quid inler-Est in matrona, ^x. Et : Jove non probante ttx-Orius atnnis. Et 
similia. Versus decimus tertius iambicus quatcrnarius est, in quo unica tan- 
liim vocula transposita, pro prosapia est, scripsimus est prosapia. Decimo 
<]\uJito \\i\go 7nox in urbe Latia, nos licentia certe minima Lalina urbe mox. 
Decimus sextus quaternarius est. In eo rb 'Quiritium' contralicndnm est, 
tit si esset Quirtium: (piale est apud Lucilium ' frigidaria,' apud Horatinm 
'amicitur,' et similia apud Lucretium aliosque, hcra k6vis. Decimo octavo 
iterimi voculam transposuimus. Cum enim vulgo legeretur, nulla magistro 
prtceunte, nos nulla praeunte magistro scripsimus, et -rh ' excolui' aut TpiTuWd- 
fi<tis legendum est, aut postrema syllaba ad sequentem versum reltganda. 
Decimo scptimo, audacia fortassis iguosccuda, pro si quid, ut consuleretur 
versui, si quippiam, reposuimus. Ultimo, pro locator offendero, Offendero /«cu- 
lor. Atcpii line (juidem sinit, quaR partim auctoritate codicum, parlirn ex 
ingenio mufavimus. Quic taui exilia sunt, ut no prolixius quidem eoriim ra- 
tiontriu rcddcuilam existiui.ivci im. Et liacteuus (piidem versus. (Jua* se- 
quuntur prosa couctpta existimamus. Si (piis audacior tamen in numeroa 
redigere velit, exiguo negotio poterit hoc niodo : 

NOTiE 

liumanum genus !' etjocosus. De Tabulis Aliiesiis vide 

'• Sermone isto 3Iilesio] Milesii po- cpuc diximus in Pnef.Uione Inijus 

pidi Ionia-, deliciis luxu(|uc diffiuon- Operis. 

tts ; unde ' Milesiiis scrnio,' facelus "^ Auresque tuas ben, [bibulas'] Sic 42 AI'ULEII 

fortunasque horainum in alias imagines convcrsas,' et in se 

reris sortem el forinas hominum miilatas in alias species, et itcriim reslitutaa in Ipsa jam qnidem 

Hcec rods immutatio dcsiiHorite 

Stylo respoinlet, quern arcessiimis, scientice. 
Nuvc fabulam Grcccanicam 

Incipiam: inlende, lector, et lataheris: 
lit rb arcfssimKv penuhiiim longa sit ab,aicessio. Yeriini id, qnod de vocis 
immulatioiie dixit, non aliter nobis persuadcre potest, qiiani jam versus hie 
desinoie. Sed et Imjiis conjecture, nt et alianim nostiaiiim omnium penes 
te, pra-stantissinie Elmenhorsti, judicium esto. Joh. Rutgersius. Scite lios 
versus in nunieros redegit amiciss. noster Rutgersius, quern adi. Elmenh. in 
Add. — 4 Fabulas scripta lectio et omnis excusa olim. Concinnatoies isti 
versuum reposucrant /aM/as. ColvUis. Fabellas in Edd. Junt. 1. Aid. IJasil. 
1. Col. contra Mss. omnes, ct Beroaldum. Oiid. — 5 Fux. conferam. Roald. 
— G Colinffii, Bas. 1. atqite aiires tuas. Colv. Item Junt. 1. et Aid. ob versus 
fictioneni, contra Mss. Oud.—l Fux. bibidas puiciire poetica tralatione. 
Beroald. alias. Persius Satyr, iv. ' Nee quicquam populo l)ibulas donaverih 
aureis.' Lucentius Augustino : ' Si nienior ipse mei bibulani qui pouitis 
aurem.' lloald. Plerique libri manuscripti bibulas ; ut Persius: 'Populo 
bibulas donaveris aures.' Joann. a IVouwerius. Benivolas. Sic nianusciipti 
Florentiui. Scaligcr bibulas legit. Elmenh. — 8 Ms. JEgyptia argulia HUlici 
cal. Colv. Vuigo: p. JEgyptiam tu argutia N. c. Scdnlius in Opere Pas- 
oliali capit.primo: ' Nonnulla etiam probra, narrationis arte composita, 
Niliaci papyro gnrgilis calaino perarante contradunt.' Fulgent. Mytliol. 
lib. I. ' Quicquid libet Niiiacis exarare papyris.' Ovid. lib. xv. Metamorpii. 
' Perque papyriferi septemflna flumina Nili Victrices egisse rates.' Elmenh. 
— 9 Inspicere. Et hoc isti, qui versus esse volebant, sustulerant : ut etiam 
quod paulo post est, fortunasque ; quod scilicet numeri integri aliter sibi non 
viderentur. Colv. ]NIs. Fux. insjiicere, ct figuras fortunasque hominum, nescio 
quam recte. Roald. Quid si aptius : /or/HOS^Mf? Wowerius. AUi,formasque 
hominis. Elmeuhorstius. Bis. Bcnib. el figuras formasque h, Putean. Mux 

NOTiE 

mavult Scaliger, quam, ut vulgo, gracilitatem fastigiatus.' Ex hoc fru- 

benemlas. Quod etiam confirmat Wo- tice cliarta fiebat secto in pra>tenues, 

werius auctoritate Mss. plurimoruni. sed quam latissimas lauias, quas 

Et certe non est cur benevolentiam Plinius philyras sen phiilyras vocal, 

captet qui Milesias narrat; satis Blodum et fabricam omntni, et vaiia 

eniui per se ipsaj placent. ' Bibulae genera chaitarum fusius vide apud 

aures' sunt, audiendi avida>. ' A'^a- eundeni Plin. libro stipra laudato, 

civae' Plauto. Persius: ' Nequic- capp. 11. et 12. et quae ad Ii.tc ra- 

quampopulobibulas donaveris aures.' pita Scaliger scripsit adversus Gui- 

•^ Papyrum ^gypliam] Papyrus fru- landinum in ejus Opuscidis. 

tex est, qui, ut ref'ert Plin. lib. xiii. ^ I^ilolici calami] Martialis : ' Dat 

Hist. Natur. cap. 11. ' nascitur in ciiartis liabiles calamos Memphitica 

palusfribus jEgypti, aut quiescenti- tellus.' 

bus Nili aquis, ubi evagatae stagnant, *" Figuras fortunasque hominum in 

brachial! radicis obliquae crassitu- alias imagines conversas] Puta hipo- 

dine, triangulis lateribus, decern non rum, asinorum, &c. quod Magica 

amplius cubitorum longitudine, in arte et herbaruni quarundam vi fieri MKTAMORPIIOSF.ON Lli:. J. 43 rnrsmn mutuo ncxu ' rolcclas, ut mireris, exordior/ Qiiis 
ille? paucis. Hymettos Attica,^ et Isthmos Ephyraea,'*' et 
Tenedos* Spartiaca,' glebas felices,'' aeternum libris felicio- 
libiis conditas/ ' nica veins piosapia rst.'^ Ibi lingiiam At- ieipsas mutua coniiexionc. Audi paucis verbis quis ille ego siin. Uijmettus Atticus, 
et Istiunus Corinthiucus, (t Tccnarum Laconicum, arra beata cetebrata in omne 
ffiuin voluminibus forlunatiuribus, sunt antiqua origo mci goieris, Ibi insumsi et in se: male copula carent edd. Bas. 1. Colin. Ond. — 1 Alii, m. nixit. 
Elmcnli. — 2 Hie cxordior. Basil. 1. et Col. hoc exordior. Ms. Edd. Veneta, 
Kom. et Beroaldi Editio iie(|iie hoc iieqtie ilitid agno^cuiit. Coif. Bene eje- 
cenint adveihiiun nietii causa infaituni Junt. 2. Elmenh. Scriver. ixc. In 
nnllis enini IMss. comparet. Exordinr Keg. et Fux. Oud. — 3 Flor. Hijtmos 
Epyraa, male. Vide Beroalduni. Elmenh. Hislomos Palat. Hijstomns Pa- 
raei, Gnelfeib. Epyraa niulti. Oud. — 4 Flor. Tanedos. Elmenh. — 5 Excusi 
oinnes credita. Scriptani leciioneui prffitiilimus, etsi illam alteram non spre- 
viniiis. Colv. Bertinus et alii, cixditce. Elmenh. Mox Ms. Palat. mei. NOT/E posse viilgo creditnm est. Virg. in 
Pharmaceiitria : ' His ego sa?pe lii- 
pum fieri, et se condere sylvis Mce- 
lin, sappe aninias iniis excire sepnl- 
cris, Atque satas alio vidi traducere 
messes.' iteniqne oppidnm; est et, jiixta pro- 
montorium illud, spiraculum ejusdeni 
noniinis, ex qno descensnm ad Inferos 
patere Noster dicit infra 1. \i. ' La- 
cedii'inon,' inquit, ' Achaice nobilis 
civilas, non longe sita est: hiijus con- e Hymettos Attica] Hyniettus nions terminam deviis abiiitam locis quaere 

est Attica?, marniore inclytus, et Tienarum,' &€. 

melle, quod inter cetera mella pii- ^ Glehe fences'} AvvafevtWia. Con- 

jnas tenet. Porro Hymettus, Lstli- senlit Nostro Aristophanes, qui At- 

mu9, et Taenerus, quie liic faMiiinino ticani ait esse Amapav x^'^t'a, pingue 

genere iisurpavit Apuleius, ceteris solum. fere masciilino eflTeruntur. 

'' hlhmos Ephyraa] Epliyre olim 
dicta est, (jna_^ postea Corintliiis. Sita 
est in ipso Istliino, qui Peloiionnesum 
anneclit Contincnti (ira^ciaj, liabet- 
qiie bine Corintliiacum Sinum, qui 
et CirrhjLus dictiis est, illiuc Saroni- 
cum, quorum bic a Mari TLgajo, ille 
ab lonio i)rotendilur. Inclytus fuit 
Isthmus Corintliiacus Templo Neji- 
tuni, et Ltidis Isthmiis quintpicnnali- 
bus a Tiieseo in Neptnni, vel, ut alii 
volunt, I'alainonis honorem institu- ' Libris felicioribus condilo'l Berti- 
nus (lodex et alii credita, minus bene. 
Lib. IV. ' Et nomeu meum c<elo con- 
ditum,' live. ' Libris felicioril)us' di- 
cit, quippe qui nunquam sint inter- 
inorituri, sed locis his famam ;eter- 
nam conservatuii. 

'" I\Ieu vclus prosiipia est} Nouio 
' prosapies' est generis longitudo, 
dicta a ' prosupando,' id est, pro- 
fciendo. Paulus, Fcsti lireviator: 
' I'rosapia, proKinies, id est, pro- 
sparsis, ct (piasi jactis libcris, quia tis, in quibus victor corona pinea si|)arc signiiicat jacere,' \c. Hie 

coronabatur. ' prosapia' generis origincin signifi- 

' Tenedos \ Tanaros} Spartiaca] T;e- cat. 
narum Laconi<c promontorium est, 44 APULEII tidem'^" primis piieriliae stipendiis mcrni:" raox in urbe 
Latia advena, studioruniP Quiritium indigenum^ sermo- 
nera,'^ asrumnabili^ labore/ nullo magistro praeeunte, ag- 

pyimos annos mece jnieritice lingua; Allicce cdiscendcs. Dehide, cum venissem Ro- 
mam studendi causa, incubui lingua vativce Romanorum magno ct moleslo labure ; Vide de eo ad L. V. p. 90. * Fatigationem siii.' Oud. — 6 Inquam in Atlide. 
Sciiptiis codex, linguam Attidem. C'olv. Reposiierim jam menibranacci 
iioslri codicis scriptnram, linguam Attidem prim. puer. stip. mer. Lingua Attis, 
id est, lingua Attica, ut lusciniam Attidem vocat Martialis (lib. i. ep. 54.) 
' Sic ubi iiiultisona fervet sacer Attide luciis.' Sed et banc etiam loco boc 
lectionem astruit. inque tribus libris Ms. esse testatur Marinus Becichemus 
Scodrensis, pnbhcus olim Brixise professor, aquaevusque, (juantum conji- 
cere possum, iJeioaldo. Cujus Epistolicas Quapstiones, aliaque scripta noii- 
iiulla, cusa ante- annos centum, utenda nobis dedit humanitate doctrinaque 
praestantissimus vir, Franciscus Nani-iiis, qui ex ul)crrinia instructissimaque 
l)ibliotheca sua nullum non scriptornm genus, usui mibi f\iturorun), duni 
libris meis ai)sentii)U'5 carere nunc debeo, liberalissime lubentissinieque sup- 
peditavit. Sed et a Becicbemo isto, quem nos piiinnm inspexisse, immo 
iiatnm unquam scivisse, post confectas denium absoiutasque notas nostras, 
ipse Nansius testis idoneus satis fuerit, alia etiam quadam in boc scriptore 
nostro ex libris scriptis, quosquatuor aut ((uinque nnininat, emendata, aliter 
qiiam a nobis. Quas jam commode cum aliis ()missis nostris ad calrem li!)ri 
etiam adjicere voluimus; nt minus quid in liac editione, quo auctorem bnnc 
saniorem jjlanioremque reddere potuimus, studiosus lector desiderare possit. 
Idem, in Add. Linguam Attidem. Lectionem priscani boc loco ex duobus 
Fiorentiiiis restitui ; uti eliam acuto et docto viro Josioj Mercerio visum. In 
vulgatis est, Ibi inquam in Attide vel Attite. In Bertino, Ibi apud Attidem. 
INLile. Linguam Attidem Atticam vocat. Versus antiqiius de ventis apud 
Isidorum Hispaiensem de Natura Kenim c-ip. 37. pag. 894. 'Diclus Libs 
Attide lingua.' El-menhorst. Edd. Vicent. Vnlc. 2. QuiritMn: minus bone. 
Oud. — 7 Vulgo indigenum, Colvius. Bertinus, hidigenam. Elmenb. — 8 Ante 
lectum ubi(]ue <rcM)Hn((?i. Sed scriptac lectioui asii|)ulatur locus infra lib. 
VIII. ' Et aeruninabili vitae sese siditrabere tacita decrevit :' et lib. ix. Lu- 

NOTiE 

" Linguam Attidem'} Hanc lectio- Metapliora a re militari : stipendia 

nem germanam esse probavit ex va- pecuniae sunt militibus ol) suam nava- 

riis Mss. Pricapus, et Elmenborstius, tam operam militarem distribui so- 

qui hoc exeinplum affert ex versibus litae. A stipibus, qui nummuli a^rci 

antiquis de Ventis ab Isidore Hispal. sunt, stipendia dicta, 

laudatis, de Natura Kerum, c. 37. p Adc. stud.} Is est intelligendus, 

' Dictus Libs Attide lingua.' Ubi, qui studiorum causa donio profectus quemadmodum et hie, ' Attis lingua,' 
Attica est. Alias 'Attis' est ipsa 
regio Attica, sic dicta ab Attbide, 
Cranai filia, ut vult Strabo lib. ix. 
Geograpb. In Beroaldi et Colvii 
Editionibus legitur: Ibi, inquam, in 
Attide. 

° Primis puerili<r stipendiis merui] percgre degit in Academia aliqua 
publica. 

1 Quiritium indigenum scrmonem'] 
Linguam Romanam. A Quirino, qui 
Romulus est, dicti sunt Quirites, qui 
Romani ab eodem Romnlo. 

■■ /Ermnnahili labore'] Aldus arum- 
nidi; minus bene. Noster infra, lib. MKTAMORFHOSEON LIB. I. 4i) 

gressus excolui. En 9 ecce praeCamur ' vcniani, si quid exo- 
tic! ac foicnsis^ sermonis rudis locutor ofl'endero/ Jam [2 
haec equidem' ipsa vocis immutatio desultoiiaj scientiae' 
stylo, qiiem arcessimus/" respondet. Fabulam Gra^cani- 
cam 5 " incipimus, lector, iiitende, laetaberis. 

Thessaliam,'' (nam et illic originis maternae nostraj fun- 
damenta a Plutarcho illo^^ iuclyto,^ ac mox Sexto philo- 

cum id suscepissem nuUo inagistro docentc. Jam er^o rogo vcniam, si ego impe- 
ritiis locutor lingua, mild exlrunea; et peregrine, in aliqua re pcccnrcro. Jam (jiii- 
dem hxc ipsa 7nutatio sermonis conrenit slylo artis tranyformatorice quern trahiinus 
inusum. Exordimur Fabulam Grcpcam ; adverte animum. Lector ; gaudebis. 
Ibam in Thessaliam, [illic enim principia mece slirpis malirnte derivala ab illustri cretins lib. VI. 'lUiid in his rebus miseiandnm, et niagiiopere unum ^luni- 
nabile erat.' Ms. exolui. Colviiis. Roman. Aid. et Vcn. crrutnnuli I. minus 
bene. Lib. vui. ' ^Tlnininabili se subtraliere vitae tacita decrevit.' Elmenh. — 
9 Beitinus, Sed. Id. — I Dispiicot milii mutatio numerornm. Malim itaque, 
prcEfabor. J. Giutenis Suspect. Lect. 1. in. c. 12. Palatina; Bibliotliecee 
Codex, pra/ubor. Wower. — 2 Idem Becicliemus legit o^ia/cco, quemadmodum 
et Lipsium etiam conjecisse monere me fugerat. Colv. in Add. — 3 Hire qui- 
dem. Idem liber Ms. Hcec eq. Colv. — 4 Accessimus. Venetiis cusum accer- 
simus. C<dv. Rectins arbi tror arcfssiwHS. Wouvverius. ScaWt^er arcessimus. 
Recte. Elmenh. — 5 Scriptus, Fab. Grwcam. Nihil mutare voliii. Colv. (ira- 
cam: Pal./. Gra'icam. Vulgo,/. GraCanicam. Ebnenh. — Idem liber, /^/«t. VIII. ' iTlruninabili se subtraliere vitac 
tacita decrevit.' 

* Exotici ac forensis] Romanus ser- 
mo ApuU'io peregrinus erat, utpote 
Afro et Athenis educate. ' Forensis' NOT;^ 

Apuleius infra lib. v. * Nee ullo te 
g( nere morlis accersito perinias.' 

"' l'\tbutam Gr. IGracam] Turn quia 
scena ejus Thessaiia est, Gracia^, 
regie: turn quia desuinta est ex Lu- vel extraneum sonat, nomine derivato ciauo, qui idem argumentum Graice 

ab adveibio ' foris,' vel oratorium a tractavit. 

foro, in quo Oratores causas age- " Thessaliam] Hujiis Provincire li- 

bant. mites hos ponit Herodotus, in Poly- 

' Desullori<c sciential Magia>, cujus liymnia : ai) Oriente monies Ossam et 

ope homines in varias animalium for- I'clion : a Septcmtrione Olympum ; mas ex liumana transire, ac veinti 
desiiire crrdebantur. Desultorii e(pii 
dicti, ex quorum imo in alium ho- 
mines agilitate corporis pia-diti inter 
curreudum desiliebant, ct iiii honiiues 
' desultores.' 

" Qucm accersimus] Sic legit Pri- 
cau9. In Venet. Kditione est ac- 
cessimus. Scaliger reponebat urcessi- 
WMS. Prica-i Jectioneni (irmat ipse ab Occasu I'induni ; a Meridie. 
Othryn. Magonnu hcrbarumque ad 
Magica vcneficia pcrtincntiinn ferax 
haliita est, eoquc nomine passim apud 
Auctores celebrafa. Fuit et Thessa- 
iia M:icedouia- urbs, teste Plinio. 

y A Plutarcho illo] Servius ad lib. 
X, yi"neid. ' Antiqui ilk vel magni- 
tiidini vel nobilitati assignabant.' 

' A Plutarcho illo incli/lo] Matrcm 46 APULEII 

soplio'* nepote ejus prodita, s^loriam nobis faciimt,) earn 
Thessaliam ex negotio pctebam.^ Post ardua^ montiiim, 
et lubiica vallium,'' et loscida cespitum, et glebosa cam- 
porum emensa,"^ in equo indij^ena perall)o vehens,9 jam 
eo quoque admodum fesso, ut ipse etiam fatigationem ' sc- 

illo Plufarcho, ac deinde a Sexto PhUosopho ejus nepote, sunt mihi decori,) ilmm, 
inquam, in illam Thessalimn. Poslqnam inperavi monies prarnptos, et vidles de- 
clives, et cespites rnrulentos, et cainpos glcbis plenos, insidens equo cundidissimo in 
ilia regione nato, qui erat etiam vaUle futigatus, desiiio in pedes, ut ego quoque ipso et originis materie. Colv. — 7 Beciclienius ait, in vcteribiis coilicibiis suis 
addi, dueronico seduente : iinde lei;it, puero unico me sequente. Eniin Appnielus 
sese nnico famiilo coniitatiim fuisse sfppius iiieniinit. Colv. in Add. Deme 
earn Thessaliam, iiec sententiae quidqnam delraseris. Sed amat Apiileltis 
easdem dictiones internipto sernione per hypostigmen elegantia? studio ite- 
lare. Lib. ii. Florid. ' Verbaqiie, qua volitantia poette adpellant, ea verba, 
detractis piiinis,' Sec. Et alibi sEepinsciile. Quod et aliis scriptoribus per 
esse familiare, ex eorum lectione depreliendere est. Juriscoiisultos etiam 
ipsos hinc non abhorrnisse, singulari capite ostendit juris ipse consultissi- 
nius Jacobus Rd'vardns Variorum libro quinto. Brant. — 8 Postquam ardua. 
Idem Ms. Post ardua. Colv. Ambigo an Latine dicatiir, eiuergere ardua 
inontium. Itaque labor nt sciibani ultima voce emensi. Sic lib. viii. Me- 
tam. ' Sylvosi montis asperTim permensi jugum :' et iterum, ' Dieque toto 
campestres emensi vias.' Sed hoc minutum minuto niinutius. Gruler. Sus- 
pic. I. III. c. 12. Palatin. Cod. emensi. VVower. Lege ex Flor. Post aidua, 
Sfc. emensa. Vi\\go, Postquam et emei^si. Male. Libro octavo: 'Sylvosi mon- 
tis asperum permensi jugum:' et mox post: 'Dieque tota campestres 
emensi vias.' Elmcnh. — 9 Me equo i. p. veluns. Delet INIs. rb me. Wowerius. 
Ms. in equo i. p. v. Gellius ex Qnadrigario 1. ii. c. 2. ' Ei consuli paler pro- 
cons\il obviam in equo veliens vcnit.' Roald. Florent. tne equo i. alii, in equo 
i. Elmeiih. Legerini, in equo indigena peralbu leltens. Quadrigarius Annal. 
VI. apud A gel. lib. ii. c. 2. ' Ei consuli,' &c. ' Vehens ' pro eo qui vebitur. 
Scilicet neutrum pro passivo Veieribus ciebruni. INL Tull. in Bruto sive de 
Claris Orator. ' Cujus in adolescentiam per nicdias laudes, quasi quadrigis, 
velientem ;' pro qua voce non recte ibi a Diouysio Lambino supponi votanlem 
jam pridem viri docti observarunt. Sic Suetonius Domitiano cap. 11. 'Quoad 
novissime simul gestanti,' i. e. diim simul gestaretur in essedo. Brantius. — 
1 Ut etiam fat. V.C.'Ms.ntipsefal. Leg. ut ipse etiam fat. Koald. — 2 Sudo- 

NOT7E 

liabuit ApuIeiusSalviam ex Plutarchi ^ Ardua monlium , et lubrica vallium , 

Chaeronensis genere. Cliacronea ta- ^c-l Gra?ca phrasis est, to v^-q\a. ruiv 

men BreotiiE civitas est, non Thessa- opS>v: cum diccre debiiisset ' ardiios 

liae. Sed Salvia; majores fortasse ex monies, lubricas valles, roscidos ces- 

Boeotia in Thessaliam migraverant. piles,' &c. Similiter dixit Velleius 

=* Mox Sexto Philosopho] Sextus hie, Palercnlus ' per avia itiuerum i\i- 

Plutarchi nepos, prafceptor fuit IM. gieus.' Innumerabilia exenipla re- 

Antonini Pii Iinperaloris. Extat ho- perias apud Auctoies. 

die liber ejus de Medicina Anima- "^ Emensa] Passive hie, Raepius ta- 

liuni. men active iisurpatur. METAMORI'HOSEON LIB. [. 47 

dentariam'' incessns vegetatione disciitercm, in pedes de- 
silio, eqiii sudorem fronde curiose exfVico,'^ ^ aures remul- 
ceo/ fraenos detrrdio, in gradnm lenem sensim provelio, 
quoad lassitudinis incommodum alvi solitum ac naturale 
pra?sidium 5 eliquaret. Ac, dimi is jentaculum ambiilato- 
rium,s prata, qua praeterit/ ore in latus detoito pronus 

dissiparem agitatione ambulalionis lassUudinein sedendo contractam, Defrico stu- 
diuse svdorem ex /route eqiii, demulceo manibus ejus aures, aufero frana ex ore, 
deduco ilium pimlatim lento passu, donee consuetum et naturale remedium evacua- 
tionis alri dissiparet molestiani lassitudinis. Et, dum ipse demisso capite capiat 
pabulum inter ambulandam cunverso oblique ore ad prata qua; pratergreditur, ad- remfronte c, exfrico. N'on parnm placiiit mihi lia;c hnjusce loci scriptiira, quae 
eideni libio optinm debetur. Antea ubiqiie Icctnni : Equi sudorem etfrontem 
curiose extrico. Colviiis. Fronte exfrico. Ex Ikic vi'teniin libroruni scriptura 
nialit etiam lieciclieiiius, fronde curiose exf. Idem in Add. Sunt qui le^aiit 
fronde. Woweiiiis. Bcitinus et Ro. s. et frontem c. extrico. Eimcnli. — 3 Heii- 
riciis Aibertius Hamilton, Jiivenis humaiiissinins, iiec ])rotriti.c doctrinap, 
naturale residuum vel prosicium Apnleiiun scripsisse piitiit. Elmenli. Lege 
cum Haniiltoiiio naturale residuum: nam vulgata lectio sensiiin nulliun liabet. 
Seneca de Constantia Sapientis cap. 13. ' reliqnias et effusa ' vocat. Ccelius 
Aurelianiis 'egeriem' sive ' egesiioneni :' Arnobiris ' prolnviom.' Noster 
lib. IV. pag. 144. ' cxtremi licpioiis asperjiinem.' Medici TrepiTrdixaTa, K6npos, 
a(p65evp.a. Idem in Add. — 4 In eodeni libro pralaque pratcriit. Ibidem pro- 
nus adjeclo; ex quo quid extiiceni jam non liabco. Enim locus neiitiquani 
mihi sainis videtur. Colv. Idem [Becicliemns] ductn veteris scriptura; : Ac 
dutn is jentaculum ambulatorum, prata qua prateril, ore in latus detorto, pronus 
affectat. Idem in Add. Kccte liunc locum constituit Hccicliemus. Sic lioc 
eodem libio, ' Avidus aft'ectans poculum.' Lib. iii. in f. ' Rosas labiis nn- 
dantibus afi'ecto.' Lib. x. ' I'abulani l.rtissimi graminis libens affectabani.' 
Gruter. Susp. Led. iii. 12. Varise doctornm ad luec veiba observationes. 
Facilis eniendatio : Ac d. i.j. a. prata quw pnetcrit, ore i. I. d. pronus ajfectat. 
j4^ec<a< sciibit Cod. coenol)ii IJerliniani. U'oiver. jlistuavit, nt apparet, in 
loco lecte constitnendo Colvins tuns, fatetm(|uc, cum pro allectat in libro 
tuo icpeiisset adjecto, nihil se indidom extiicaie potuisso, at(|ue adeo lo(!uin 
desperatum relin(iuit. Et est sane talis, in quo magna ingenia merito desu- 
dent. Nam mihi statim in \)\\w\\no jentaculum illud ecpii ambulatorum minime 
placet, ncc, quid illo alhclat fieri po^sit, satis teneo. iManuscriptus IJcrtini- 
anus non valde variat legitquc : Ac, d. isj. a, p. p. vrequc in I. d, p. adjeciat d. 

NOT/E 

•^ Fidigalionem sedentariam] Torpo- ' Aures reynulcco] Hoc est, manibnu 

rem ilium, qui ex diuturniori sessione lenitcr frico, iilque secnndnni flexnni 

et equitatione contraliitur. villorum. Demulcerc caput inter 

" Fronde [Frotite]e.rfrico] Sunt qui blandilias. Terent. ' Non possum 

legant/)<jn(/e, non ineptc; foliis enim pati (piin tibi caput demulceain.' 

arborin)!, aut graminc, vel palea, si •>' Jentaculum ainbulalorium] Herbas 

.siippetat, e(|uorum nudoreni deter- quas inter anibuiandutn carpebat. 
geie kolcut. 48 APULEII 

afFectat, duobus comitibus, qui forte paululnm prasces- 
serant/ tertium me facio. Et,^ dum ausculto quid sermo- 
nis agitaretur/ alter exerto ^ cachinno,' Parce, inquit,"" in 

jinigo me tertium duobus, qui furte fortuna pragressi erant aliquantulum. FA, dum 
capto auribus quid dicerent inter se, unus ex illis claro cum risu, Desinc, ait, men- cnmitum q. f. Ex quibns suspicari, immo nngari milii co!ln1)itnm, lejrendo : 
Ac dum sitiens aculam ambulut, ac jam prata quw prcEteriit,ore i. I, d. p. affcclat ; 
pro isjcntaculum feci, ut vides, sitiens aculam vel aquiilani, sicut et apiul Plaii- 
tiiin sciiptuiu fiieiat. Affectat nialui : scimus eniiii nt soleant equi intiT 
enndmii grameii retro niordicus appetere et affectare. Sed lianc conjeclu- 
rain calulam niniis et sub nianu quasi nataiii iilli nie doctoniin probatiinun 
neiitiquain sperare debeo. Et niihi tamen idem qnod ceteris licere puto. 
Nee est quod nieas nngas qiiisqiiani mihi vitio veriat. Et vero comperi 
postea, Becicheniiun ante annos centum affectat legeudum similiter conje- 
cis&e, cMijus tanien cetera emendatio mihi placere neqiiit, qnamvis ean) pro- 
bet amicissimus mihi Janus Gruterus Suspicionum suarum lib. in. cap. 12. 
(logitavi etiam alia, sed unum potissimum liic appingam : Ac dum is lente ac 
viam ambulatoriani prataque prcnterit, oreque in talus detnrto prunus affectat, Sfc. 
Minima certe iicentia i |)ro /, et contra. Ait equum siuim modo lente et 
veluti viam ambulatoriam ivisse, modo pronnm sive celerem secutum esse. 
Sed Jam nugarum tandem et me prenitet. Sciopp. in Susp. Lect. ad Linsium. 
^groti snnto Somnia, quae de hoc loco Suspect. Lect. 1. i. Epist. iv. scrip- 
situus: et, quauivis ne nunc quidein certiora liabeam, potius tamen legerim : 
Ac dum is jentaculuyn ambulatnrium, prataque qua prceterit, ore in latus dctorto 
proniis affectat. Jentaculum (sive, ut est in Colviano et Fulviano Ms. sem|)er, 
in aliis etiam aliorum auctorum scriptis exemplaribus, Jantaculum) a[)pellat 
gramen, quod equus ille ambulando appetit. Sic infra pag. 11. caseum cum 
pane appellat 'jentaculum.' Affeclat, ut infra, pag. 11. ' Avidus afFectans 
poculum.' Et lib. x. (p. 232. Kd. Pric.) ' Pabulum graminis libeus aft'ecia- 
bam.' Idem m Symb. Crit. Bertinus, oreque in latus. Recte affectat Beci- 
chemus. In Florent. Manuscript, est, p. adjeclor. In Roman, et Aldo, p. 
allectat. In Paiat. protinus adjector. In Bert. p. adjectat. Male. Infra, 
' Avidus atfectaus poculum :' et Libro decimo, ' Pabulum graminis iibens 
affectans.' Elmenh. — 5 D. c. q. f. p. process. Vulgo comitum. Colvius. Ma- 
nuscriptus Bertiuianus comitum et pracesserant . Ex quibus hoc pracesserant 
impendio probo. Sciopp. Susp. Lect. i. 4. Aldus et Bert, comitium. Bert. 
prcEcess. Elmenh. — 6 Ms. At. Colv, Item Oxon. Ac dum, ut supra, Palat. 
Ed. Junt. post. Sed Reg. Fux. ja»« dum. Celeritatcm aviditatemque audi- 
endi indicat illud j«)rt. Oud. — 7 Sic vulgo. Elmenh. Gell. 1. ii. 26. ' Sermo- 
!ies agitarentur.' Secutus sum Edd. Junt. post. Wonwer. et Eliiienh. ai^ita- 
rent. Sic enim IMss. Florent. Pith. Palat. l-'ux. Regius, Petrarcliae. Oud. — 
8 Extorto. Priniuni qua^ro, rectene coner legere exerto? ut ea id phrasi dic- 
tum sit, qua multa libris sequentibus, ' exerta voce,' ' exerto clamore,' et 
lib. quinto, ' longum exclamare;' et lib. quarto, ' solidum exdamare.' De 
risu superest alter locus non absimilis, qui attexendus e lib. vi. ut emen- 
detur : ' Venus,' ait, ' la lissimum cachinnum extollit, et qualem solent fn- 
reater irati.' Legendum arbitror, latissimum cachinnum, snadente ipso 

NOT/E 

^ Affectat] Sic recte Marinns Be- pronat se, avidus affectans pocu- 
cichemus. Alii allectaty alii adjectat, Jum.' 
male. Hoc eodem libro infra : ' Ap- ' Exerto cachinno'] Sic lege, non ex- METAMORPHOSEON LIB. I. 49 

verba ista hasc,' tarn absurda, tamque inania ' mentiendo, 
Isto accepto, sitior* alioquin novitatis, Immo vero, inquam, 
impertire sermone 5 non quidem curiosum,' sed qui velim 
scire vel cuncta, vel certe pliirima: siniul jiigi quod insur- 
gimus*" aspritudinem ■* fabularura lepida jucuiiditas laevi- 

tiri islis sermonibus tarn inrpiis, et tarn portentosis. Hoc audita, ego avidiis cete- 
roqui noiitatis, Contra vero, inquam, fac me par'licipem tuce tiarrationis, non qui- 
dem quod sim curiosus, sed quia velim scire aut omnia, aut saltern permulta : eadenr. 
opera elcgans suavilas fabularnm complanabit scabritiem tnontis in quern scundimus^ Apulcio lib. X. ' Ac (leiii risn ipse qnoque latissimo ad usque intestinorum 
doloiem redaetiis.' Iteium lib. vii. de Asino : ' Coepit risn latissimo ges- 
tire.' Alibi ejusmodi cacliinnum ' clarissiniiini ' nunciipat. God. Stewechius. 
Exerto c. Aldina, Veneta, Rom, Ber. et Basileensis posterior, exorto each. 
Basil. 1. extorto. Nihil rectius scripta, qnam posnimus, lectione. Nee plu- 
ribiis id habet probari. Colv. Rom. Ven. et Bertin, exorto. Male. Elmenh. 
£.TO)fo prave Reg. Pith. Fux. cum Edd. ante Colv. Intra h. libro, ' Exerte 
claiiiitaiis.' Oud. — 9 Ista hanc. III. Piiiellus ista hue tarn uhsurda : nisi placeat, 
in verba isthac. Piitean. Obsurda Ed. Beroald. tanquam imm. Bas. pr. Oud. 
— 1 Inimania. Malim cum Bertin. inania, ut in Apologia pag. 301. ' Quae 
omnia tarn falsa, tarn niliili, tam inania ostendam.' Sciopp. in Symb. Bertin. 
et Palat. inania. Elmenh. — 2 Basil, i. sitior. Censuerim emcndandum, si 
fors tanti, Martiannm Capellam lib. i. ' Ac vorax hominum, sititorque etiam 
sanguinis gradiebatur.' \{i]g,o, Ac rorax om7iiutH,sitiorque. De Plutone lo- 
quitur. Coli\ Pal. sciscitor. Basil, sitior. Male. Sititor novitatis Firmico 
Astronom. libro octavo, capite sexto, est, 'qui nova quseque curiosa desi- 
derii ciipidiiate sectatnr, eaque intelligere avide stadet.' Vide Indicem. 
Elmenh. Ms. Bemb. sciscitor. Maugani sciscitor, alia nianu in niarg. sititoy. 
Putean. — 3 Ms. sermones. Rom. sermonem. Beroaldus legit, curiosum. At 
sa;pins curiositatis suae meminit Apiileiiis. Quod jjassim in hoc opere videre 
est. Ms. curiosus: non nu'lius. Colv. Impcrlite sermonem non quidem c. Hfc. 
Si de niendo hiijus loc-i ronstaret, facili ncgotio emendarem : imperii sermone 
hominem curiosum, et qui velim: nee enim longius diverto ab literarum apici- 
biis. Sed crcdiderim potius curiosum hie acci[)i, quomodo tbrsan Plauti 
StichoSc. ' Famem :' ' Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus.' Aut 
verius, ut Imperatores lib. xii. Codic. Tit. 25. Gruter. Stispic. 1. iii. c. 12. 
Conjectura Fulvii, imperlitc hominem non q. c. Sciopp. Sj'mb. Cr. Florentiiii 
duo, i. sermones n. q. curiosus. Beroaldus: i. s. u. q. curiosum. Fulvius: i. 
hominem n. q. c. Gruterus : in hominem curiosum, ct qui v. Britannicus mala 
distinctione hunc locum non correxit, sed oorrupit, ad Juvenal. Satyrara i. 
Elmenh. Mang. sermonem. Hinc Beroaldus legit: i. sermoyiem: n. q. curio 
sum, fyc. Putean. — 4 Sic Vetus. Colv. Alii uspcritudijiem. ICImenh. Malo 
cum veteri codice legere uspritudinem. Brant. Paulo ante, j. quidem int. 

NOTiE 

orto. Exertus cachinnus est clarior excipit. 

ac solutior risus cum oris et narium ' Curiosum] In nialam partem ac- 

.sono, saepius irrisorius. ci|)e pro loquaci, malcvolo, et eo qui 

'' /■'arce, i«(/u(7, (i^c.j Miram aliquam aliena curat, eaque nihil quae ad se 

et fide majorc.ni liistoriam narravcrat attinent. 

alter, quam hie sibilo et cachiniio ■" Jugi quod insurgimus] Id est, in 
Delph. et Var. Clas. Apiit. D 50 APULBII 

gabit.^ [3] At ille qui coeperat, Nae, inquit, istud mendaci- 
um tarn verum est, qiiam si qui velit dicere, magico susurra- 
mine " amnes agiles reverti," mare pigrum colligari,^ ventos 
inanimes'^ expirare, Solem inhiberi, Lunam despumarij^p 
Stellas evelli, diem tolli, noctem teneri. Tunc ego in verba 
fidentior, Heus tu, inquam, qui sermonem jeceras priorem, 
ne pigeat te, vel taedeat reliqua pertexere.^ Et ad alium : 
Tu vero crassis auribus'' et obstinate corde respuis qua? Sed ille, qui inceperat, Profecto, inquit, istud mendacium ceque verum est, ac si 
quis dicat fieri magico incantamento, utjluvii celeres redeant in fontes suos, ut pe- 
lagus immotum constrbtgatur gelu, ut venii flatu destituii deficiant, Solis cursus 
sistatur, Luna cogatur spumam fund ere, sidera recellantur Calo, auferatur dies, et 
nox producatur. Ego turn /actus audacior ad loquendum, Heus tu, inquam, qui 
inceperas priorem narrationem, ne graveris absolvere quod superest. Et conversus 
ad alium, Tu autem, inquam, obtuso auditu et pertinaci animo repudias qu<B refe- Fnx. Mox de more Mss. et edd. vett. ISe. Palaf. Fiix. Par. Gnelf. inquit, 
Ne, inverse ordine. Reg. Ne illico mendacium verum est, sine t^ tarn. Fiix. 
illud mend. Oud. — 5 Congelari rectius sit. N. Heins. — 6 Inanimos Ms. Fux. 
Roald. — 7 Et hie cum eodem codice dispumari lego. Brant. — 8 Aid. Ven. 
pratexere. Coiv. Male. Elmenh. Prat, etiam Junt. pr. liaud dubie perpe- 

NOTyE 

quod surgiraus, sen ascendimus. Sex- Lunag descendit imago Carminibiis 

centa ejusmodi apud Apuleiura repe- deducta nieis,' &c. 

lias loca, quibiis praepositio verbiim p Lunam despumari] Valerius Flac- 

componens casum suum post se regit, cus Argonaiitic. lib. vi. ' Quamvis 

tametsi non repetatur. Athracio Lunam spumare veneno 

" Magico susurramine} Incantamen- Sciret, et Haemoniis agitari cantibiis 

ta enini clam et siimmissa voce a Umbras.' Lucanus lib. vi. * Et pa- 

Magis proferebantur, et quasi insn- titur tantos cantu depressa [Luna] 

surrabantur, ne a profanis audiri labores, Donee suppositas propior 

possent. despumet in herbas.' Spuma, quain 

" Amnes agiles reverti, ^c] Mega?ra Luna fundebat cantu depressa, lu- 

apud Claudianum lib. I. in Rufinum : nare virus dictum est, quod quidem 

' Ire vagas quercus, et flamina stare non nisi snmmo labore emittere sidus 

coegi, Versaque non prono curvavi illud creditum, eaque de causa car- 

flumina lapsu In fontes reditnra suos.' mina Veneficarum valde formidare. 

Enothea apud Petronium : ' Mihi Aurel. Nemesianus Eclogaiv. ' Can- 

pontus inertes Summittit fluctus, Ze- tavit quod Luna timet, quo rumpitur 

phyrique tacentia ponunt Ante meos anguis.' 

sua flabra pedes, mihi flumina parent, i Tu vero crassis auribus} Alterum 

Hyrcanaeque tigres, et jussi stare alloquitur coniitem verbis prioris non 

dracones. Quid leviora loquor r credentem. METAMORPHOSEON LIB. I. 51 

forsitan vere perhibeantur.9 Minus hercule calles pravissi- 
mis opinionibus ea putari mendacia, quae vel auditu nova, 
vel visu rudia, vel certe supra captum cogitationis ardua 
videantur : quae si paulo accuratius exploraris, non modo 
compertu evidentia, verum etiam factu facilia senties.' Ego 
denique vespera/ "^ dumpolentae' caseatae^ modico secu- 
rius oftulam grandiorem -^ in coavivas aemulus^' contrun- 

runtur fortasse vere. Profecto nescis ea, qiue apparent vel nova auribus, vel inso- 
lila oculis, vel certe difficiliora quum ut possint comprehendi cogitatione, existimari 
mendacia opinionibus falsissimis ; (jucb si perscrutatusfueris paulo diligentius, com- 
peries non solum posse dare cognosci, sed etiam facile fieri. Postremo heri vesperi, 
cum ego vellem avidius mordere frustum paulo crassius placenlie caseo condilw, ram. Aliqiia pro reliqua est in Fnx. Oud. — 9 Ms. prohibeantur. Colv. ]Mox 
Ed. Beioald. ridentur : et Reg. et Fnx. Ms. 7ion incomperta cuiquam, verum e. 
facia f. ac pro denique Cod. Bartliii, qui id notandum (\»s\t,deniqua. Oud. — 
1 Maliin sentias. N. Heins. — 2 Cusi omnes et Ms. vespera. Secutus hie sum 
fidem Bapt. Pii,qui ita esse in scriptis libris a se inspectis testatur. Festns : 
' Vesperna apud l*lautuni coena intelligitur.' Vide et Donatum in Ennu- 
chuni Terentii. Ergo vesperna, id est, in caMia. Colv. Miror tain din inliae- 
sisse vocem vesperna: cum omnes libri nianu scripti leganl, vespera: et 
Charisius ex Caesare notet, ' vespera' dici pro, vesperi. Wower. Non ns- 
qneqnaqne sana ha?c sunt. Primum enim testatur Colvins, in omnibus cusis 
et scriptis codicibus legi vespera: quomodo et ego in Bertiniano et Fulviano 
Ms. reperi. Laudat Charisius lib. ii. Caesaris hapc ad Frontoneni verba: 
'Vespera fatigatus, luce dormitans :' ubi 'vespera' pro, vesperi, dixcrit, 
sirut ' luce,' mane. Vesperna vero, pro vespernae sive ccente tempore, La- 
tiiium non est. Hie infra pag. Gl. lib. iv. ' Remonstrat liorreum, ubi vespera 
argentum recondi viderat.' Sciopp. in Susp. Led. et Symb. Cr. Vespera. Sic 
scriptnm in omnibus manu scriptis et editis, quod importunissime Baptista 
Pius Sylloge 3. cap. 55. Colvius, et Vulcanius in vcspei-na transmutarunt. 
lufra: ' Demonstrat,' ike. Vide Indicem. Elmenhorsl. — 3 An placentw? 
TElianus Var. Hist. lib. iii. 'O Se, avidiiv tls rhf TTAaKovvTa, i^pfro, Ti ySoi'/Aerat 
jh Ttiixtxa tKUVo elvai ; & 5e Koixi^uiv aTre/cpiVaro, JJti e/c /.teAiTos koI rvpov Kol &K\wv 
TLvSiv KaT((TK(va(TTai. Et iiodie placentae fiuut ex caseo. Plura in banc rem 
hie Beroaldus. Cole. — 4 In vulgatis codicibus subjungitur mordico securius, 
vel modico securius, (piod in Ms. non est, et nos induximiis. Si retinenduni 
putes, legeris potius : mordicus securi in conv. amidosc. gcstio. Colvius. OJ. 

NOTvE 

' Vespera'] Heri vesperi. Similiter fierct, appellabatur. Graci to &\- 

lib. II. ' Vespera quoqne cum somno (pira dicunt. Polenta caseata, de 

concedercs.' Et aliis locis bene mul- qua hie locpiitur Apul. libnni foil ex 

tis iuiitalus videtur CJraecos, qui i(nrt- hordcacea farina caseo indito subac- 

poy eodem sensu dicunt. Xenophon turn, (juod genus cibi glutiuosuui esse 

'EWijif. IV. "EiTTrepas avvtBdnvuvv ahrif, solet, privserlim si calidunt devore- 

heri vesperi canavi cum eo. tur. TvpifVTO. TrKaKovvra habet Hesy- 

• Polentcc caseala:'\ Polcntac nomine chius. 

hordear.a farina, et cpiiccjuid ex ea ' In cunvivun a-mulus] Sic EInieu. 52 APULEK 

care gestio, mollitie cibi glutinosi faucibus inhserentis, et 
ima gula^ spiritus detinentis, minimo minus interii. Et 
tamen Athenis proximo " ante ^ Poecilem porticiim "^ isto 

impulsus nempe cemulatione convescentium, nihil propius factum est, quam ut suffo- 
carer mollitie viscosce escce, quce adhterebat guituri nieo et intercludebat anitnam in 
inftma parte faucium : et nihilomitius vidi nuper his ambobus oculis Athenis ante modico grandiorem. In qiiibusdam libris legitiir, mordico seciirius of. Paiatinus, 
modico securius. Bertinianii.«, mordicibus securus. Fulvianus, modico secus, 
quo deniio nsiis Apnl. et 'paulo seciis.' Sed praefene visum Aldiuain edi- 
tionem, qua; sensum minus involutiim exliihet. Woiver. In libris quibusdam 
legitur : pol. cas. mordico securius off. grandiorem, ^x. In aliis : modico secu- 
rius. In Beitiniano : mordicibus securus. In Fulviano : modico secus: quod 
postremum nescio locnmne liic habere possit. Inferius quidem pag. 13. 
' modico secus' usurpat, pro, paulo nberius : ' Et cum dicto,' inquit, 'mo- 
dico secus progressus ostium accedo.' Sic ' paulo secus ' inf. pag. 231. 
* Exemplum ejus rei paulo secus siniillimum:' quod Greecis est /xiKpov Sely. 
An igitur et hie dixit Apuleius, se oft'ulam modico secus grandiorem polentae 
caseatas deglutisse ? Grandior polenta GrjEcismus pro, grandior quam po- 
lenta. Sciopp. in Symb. Crit. Offulam modico grandiorem. Ita rescripsi ex 
Florentinis, in quibus est modico secus et modicus. Aldus et Venet. mordico 
securius off. gr. Bertin. mordicibus securus o. g. Infra: 'Frustulum panis, 
quod primum sumseram, quamvis admodnm modicum mediis fauribiis inlise- 
rebat.' Elmenh. Quae in vulgatis codicibus subjunguntur, mordico securius, vel 
modico securius (quod laudatur J. Britannico, veteri Juvenalis interpreti) 
quia in Ms. non sunt, indiicuntur a Petro Colvio eruditissimis suis in hunc 
auctorem Notis. Si cui tamen retinere visum, illius pace legerit : mordicus 
securi in convivas amulos contr. gestio. Joannes Isaac. Pontanus suis in Ma- 
crobium conabatur : dum polenta caseatce immordico securius, offulamque gran- 
diorem. Sed quid si modico prius, ut mox, ' Modico prius, quam Larissam 
accederem,' aut ' Modico sequins,' ut alibi hoc ipso libro qiioqtie legendnm 
monemusr' Brant. — 5 In convivas cemtdos. Verba ista accipiunt onmes, etiani 
Becichemus, tanquam si contruncart offulam in convivas amnios significet, divi- 
dere et partiri inter convivas. Meo animo male : qui suspicor aut reponen- 
dum: in convivas amulus ; aut tJ'WJutos antique positum pro eo, qnod est trmw- 
lus. Plane vult Apiileius se, dum certat cum convivis, eosque in omnibus 
imitari gestit, grandiori polentaK caseatas bolo paene suffocatum. Gruter. 
Suspic. L. I. 11. — 6 Ms. men gula. Colvius. hna gula s. distinentis V. C. 
Aldus vero pro g-ute habet g-wZa. Utrumque rectum. Roald. Flor. et Palaf. 
mea gula. Elmenh. — 7 Non contemnenda J. Gulielmii amici amicissimi mei 
conjectura exan^t. Colvius. Proxime et ante P. Scnbe ex Fu\v. proxime ante 
Poecilem. Wovver. Proximo et a. P. Malim proxime: quasi dicat: Proxime 

NOTiE 

horst. et Pricaeus recte. Amulus in " Athenis prox. [proxime^ Sic lege, 

convivas est, qui, ne plus se edant, non proximo. Mire hie hallucinatns 

timet, ideoque avidius vorat. Vete- est Beroaldus, qui proximo retinet, 

rem lectionem 7« conriras amulos re- et interpretatur, appropinquo. Proxi- 

tinet Gasp. Barthius Advers. 1. xxiv. me hie sonat, nuper: ante hos paucos 

c. 1. et facete, per convivas a-mulos, dies. 

canes intelligit ; sed minime placet " Ante Poecilen porticum'] 2too tj 

commentum illud. TloiKiKu], id est, Varia, porticos fuit MfiTAMORPHOSEON LIB. I. 5^3 

gemino obtutu circulatorem " aspexi equestrem spatham^ 
praeacutam mucrone infesto devorasse : ac mox eundem, 
iuvitamento exiguae stipis, venatoriam lanceam, qua parte 
minatur exitium,^ in ima viscera condidisse. Etecce, pone 
lanceas ferrum, qua bacillum inversi teli'^ ad occipitium 
per inguen ' ^ subit, puer in mollitiem decorus insurgit : in- 
que flexibus tortuosis enervam^ et exossam saltationeiu '' 

]torlicum Poecilen prcEstigiatorem quendam (legliitientem gludium equestrem acutis- 
shnum, acitmine in os converso ; et deinde eundem immergentem in intinia prcecordia 
spiculum ea parte qua intentat nccem, proposita vili mercedula. Et statim post 
ferrum spiculi jmsio effoominatw pukhritudinis nsccndil ea parte, qua baculus lan- 
cet conditce penitus fertiir ad posteriorem partem capitis per imum venfrem : et 
exhibet sultationem mollem et infractain, flectendo se et complicando variis modis 

Poecilem, et qnidem ante Poecilem. 'Proxime' cum accusandi casu jungi 
novum non est iis, qui Salhistium aliosque auctores tiiverunt. Sciopp. in Symb. 
Cvit. Alii Athenis proximo. Gulielm. Veris. lib. ii. <"ap. 14. Exante P. p. 
Bertinus a. Pacilem. Vide Pausaniam lib. i. pagin. 27. Plinium libro xxxv. 
capit. 9. Elmenh. Mox male caient t<^ islo membranae Palatinae et 
Guelferb. Oud.—8 Bertinus, exitum. Elmenh.— 9 M an g. immissi <. Putea- 
nus. Fux. inv, coli. Roald. In Guelf. non legnntur bucillum inversi teli, et 
mox est subito, ut in Palatino. Oud.~l Col. Aid. inguen. Venet. ingnimen. 
Colviiis. Fux. per inguen. Roaldus. Inversi teli ad occip. per inguen. Sic 
Aldus et Florent. primus. In altero est: i. t. per ingluvien. Roman. Berlin. 
i. t. a. 0. per inguen. Elmenh. — 2 Bemb. ene»Te»«. Pntean. — 3 Legerim cum 

NOT^ 

Athenis, variis picturis ornata opera Kpdrrqra Kariirivov, Laconicos enses 
Polygnoti et Myconis. In ea vide- iitpote brcviores devorabant. 
batur depicta Pugna Marathonia, in y Equestrem spatham'] Vegetius do- 
qua Miltiades centum millia Persa- cet gladios majores vocari spathas, 
rum et Medorum profligavit. Hinc niinores vero semispathas. Spatha 
Persio dicitur: ' Braccatis illita equestris videtur discrepuisse a pe- 
Medis Porticus.' nettnofa/cTejoi/ antea destri. Fuerit forsan brevior et la- 
dictani banc porticum reperio apud tior, quales sunt acinaces. 
Diogenem Laiirt. in Zenone. Ha;c IToi- ^ Qua bacillum inversi teli] Lego 
kiKt] 2Toa Zenonis auditorium fuit, et immersi, in viscera nempe Circulato- 
ab ipsa Stoici dicti sunt ejus disci- ris. Quid enini sibi velit hoc loco 
puli. Fuit et alia Poicile porticus in inversum tclum, non satis liquet niihi. 
Elide, teste Pausania. Qua; a Plinio » Per inguen] Sic liabent permiiltae 
heptaphonos appollatur, quod in ea Editiones. NonnuU* per ingluvicm. 
vox redderetur scpties. Ex utravis lectione sensus elici po« 
* Circulatorem] A circulo dicti cir- test commodus. Si ingluviem legere 
culatores. Sunt, qui Gra?cis davfiaro- mails, leponc in interpretatione ' per 
TToiol, vagi homines, qui pranstigiis gulani,' loco liaruui vocum ' per imum 
quibusdam ac manuum aj^ilitate spec- ventrem.' 

tantium aciem fallitnt, quiqur, ut ait ^ Enerv. it cxoss. sultationem] Ncrvi 

Plutarchus, to AaKwviKi. ^i<pr) 3io /ui- et ossa roboris ct vigoris in corpora 54 APULEll 

explicat, cum omnium qui aderaraus admiratione. Diceres 
Dei medici'' baculo, quod ramulis semiamputatis nodosum 
gerit,*^ serpentera generosum * lubricis amplexibus [4] in- 
haerere.' Sedjamcedo, tu sodes, qui coeperas,'^ fabulam 
remetire. Ego tibi solus hie ^ pro isto credam, et, quod in- 
gressu*^ primum fuerit stabulum, prandio participabo.^ 
Ha)c tibi merces posita est. At ille : Istud quidem, quod 
polliceris, aequi bonique facio •/ verum, quod inchoaveram, 
porro exordiar. Sed tibi prius Solem istum videntem cum stupore nostrum omnium qui astabainus. Dicei-es ilium esse anguem magna- 
nimum, qui complexibus sinuosis inhareret baculo JEsculapii, quern Deus ille geslat 
nndis asperum, ramulis tantum semiresectis. Scd nu7ic die age, tu, qui exorsus 
eras nanationem, repete earn ah initio. Ego solus hie habebo tibifidem hujus loco, 
et faciam te participem mei prandii in proxima caupona, in quam poterimus in- 
trare. Hoe pramium tibi constitutum est. Turn ille: Haud equidem magni pendo, 
quod promittis ; sed tamen jamjam resumam a principio, quod inceperam. Verum V. C. inerrare. Wower. Alii inerrare. Elmenli. — 4 Ms. acceperas. Scribe, 
occeperas: ut et doctissimo amicissimoqiie Theodoro Cantero visum. Colv. — 
5 Ms. htrc. Aid. luic, Colv. — 6 Idem Cod. ingressum. Idem. Berlin. Cod. 
et hie et infra pag. 12. Iiabet ingressui. Sciopp. Symb. Cr. Pal. ingressum. 
Elmenhorstiiis. Bemb. quod ingressi pr. fuerimus stabulum. Putean, — 7 Ms. 
participato. Et, quod sequitur, sic : Hie tihi merces exposita est. Aid. vero, 
Hac tibi m. Sfc. Colvius. Ms, Fnlv. Hac tibi. Sciopp. Symb. Cr. Pal. et 
Bert. HcBc m. t. exposita e. Elmenhorstius. Bemb. hac t. m, Putean. — 

NOTiE 

causa sunt. Hinc niollem et agilem tem cum yEsculapius repetitis ictibns 

saltationem enervem et exossem vo- occidisset, ad vitam illnm serpens 

cat, quasi dicas, nullo corporis vi- alius allata et adbibita hcrba quadam 

gore prappeditam. Enodem dicat revocavit praesente et spectante IE- 

Claudian. ' Quis magis enodes late- sculapio, qui eadem postea herba 

rum detorqueat artus?' usus Hippolytum, sen, ut alii vohint, 

<: Dei medici] jEsculapii, ApoUinis Glaucum suscltavit ad vivos. Plura 

ex Coronide Nympha filii. Plures de ^Esculapio vide apud Natalem 

iEsculapios facit Cicero lib. iii. de Comitem, et Lilium Gyraldum Syn- 

Natura Deorum. tagmate 7. 

'^ Baculo quod nodosum gerif] Festus f Istud quidem, quod polliceris, aqui 

de ^sculapio : ' Bacillum nodosum bonique fncio] * JE(\u\ bonique consu- 

habet, quod artis diffirultatem signi- lere' est, in bonam partem accipere. 

ficat.' Hie ' apqui bonique facio' idem sonat 

« Serpeiitem generosum, 8fc.'\ Curser- ac iUud Horatii: ' Tarn teneor dono, 

pens baculo iEsculapii implexus viilgo quam si dimittar onustus.' Estque 

repraesentaretur, causa haeccst. Ar- honesta oblati retusatio. 
repentem ad baculum suum serpen- MRTAMORPHOSEON LIB. 1. 55 

Deurn dejerabo,^ ^ me vera corapertu^ memorare. Nee vos 
ulterius dubitabitis,' si Thessaliam ^ proximara civitatera ^ 
perveneritis, quod ibidem passim per ora populi sermo 
jactetur, qua? palam gesta sunt. Sed, ut prius noritis qui 
sim, et cujatis,' et quo quaestu teneam,'' audita, ^ginensis 
quidem sum,' ^tneo melle,' vel caseo,"" et hujuscemodi 

jurabo tibi ante per kunc Solein, qui Deus est ceiitens, omnia me narrare, quw ex- 
pertus sum vera esse. Et vos non ambigetis amplius, si ingressi fueritis proximam 
urbem Tkessalicr, quia illicfama horum vulgo percrebuit in ore plebis, ulpote qucB 
facta sunt in propatulo. Sed, ut sciatis prius quis ego sim, et ex qua gente, et quo 
commercii genere me sustentem, auscultate. Ego sutn ex Insula JEgina, hinc inde 8 ^emh. sed tibi plus detestabor. Pntean. — 9 Vera comperta. Ma.\im vero, hoc 
est, vere, revera, ut in Siispectis (I. iv. ep. 20.) dixi. Sciopp. Symb. Cr. Forte 
re comperta. ^ . Helns, — 1 Dubitatis. Viilg. Ne et vos ulterius dubitetis. Co\v. 
Fux. Nee tos m. dubitabitis. Roaldus. Bert. Aldus et Rom. dubitetis. Elnienh. 
— 2 Fux. Thessaiice. Aid. vero, Thessalicnm. Roald. — 3 Hafc et pauca qiiai se- 
qmintur raiitila et mendosa in scripto exemplari, ad luinc moduni : Sed ut 
p^nus noritis cujatis sim qui sim JEgicnsis audile, et quo queestu teneam, melle, Sfc. 
Sed singula consideremus. Colv. Fux. Sed ut p. n. ciyatis sim, quod sim Ar- 
giensis audite, et quo qucestum teneam, melle vel caseo. Roaldus. Cod. Palat. 
Sed ut noritis, cujatis sim quod sim /Eginensis audite, et quid quastu teneam : 
melle. Wower. Quo qucBstu teneam. Ita reposui veteris libri vestigia secutus, 
cujus scripturani jam dedi. Vulgati, quo qnestum nunc earn. Locutione 
eadem usus Plautus Pseudulo : ' Neo boni ingenii qnicquam in his iuest, nisi 

NOTiE 

? Tibi prius Solem istum dejerabo] rissa, Thessalia, et Tiiebae.' Nam, 

Solenne fuit jnrare per Solem. Ju- quicquid sit de ilia urbe Thessalia, 

lian. in Misopogone : Kal tovtov fj.ap- quam quidem Plinius non in Thessa- 

Tvpa Ka\(i) rhv fifyav tjAioi/ vphs tovs lia Provincia, sed in Macedonia col- 

oTiffToD^Toy. Ovid. iii. Metamorplios. locat, Aristomenes hie, qui sues ca- 

' Per tibi nunc ipsuni [Solem] (neque sus enarrat, Hypathae incidit in So- 

enim praesentiorillo Est Deus) adjure cratem, et alia passus est monstra, 

tarn me tibi vera referre Quam veri quaj infra narrat. 

majora tide.' « Cujatis'] In recto casu, pro, cujas, 

Videntem Deum] Quippe qui sit cujus sexcenta exempla occurrunt in 

niundi oculus, quo cuncta collustran- priscis Auctoribus. Sufficiat hoc 

tur, et redduntur conspicua. Valerio unum Accii in Telepho: ' Qui neque 

Flacco Argonaut, lib. v. vers. 247. cujatis esset unquam potuimus Multa 

Sol dicitur ' omnituens:' iEschylo rogantes scire.' 

irav6irTris kvkXos. •* Quo qucestu teneaml^ Sustentem. 

•^ Thessaliam proximam cirilatem] Sic Plautus Pseudolo: ' Nee boni 

Aldus Thcssalicam, recte. Nee an- ingenii quicquani inest, nisi nt im- 

(liemlus Prica'us, qui, ut vulgatam probis se artibns lineant.' Noster 

lectionem tueatur, locum hunc So- lil). ix. * Parvis mercedibus vitaiu 

lini profert lib. xiv. de Thessalia? tencbat.' 

oppidis: ' Egrcgia suqt Phthia, La- ' JEginensis quidem sum] Ex /Egina 56 APULEIl 

cauponarum mercibiis, per Thessaliam, ^Etoliam," Boeo- 
tiam° ultro citrc^^ discurrens. Comperto itaque, Hypatae,*" 
quae civitas cnnctae Thessaliae antepollet, caseum recen- 
tern,* et sciti saporis, admodum commodo^ pretio dis- 

commeans per Thessaliam, Mtoliam, et Bceoliam cum tnelle Hypatensi, vel caseo, et 
similibus mercibus popinalibus. Cum igitur audivissem in urbe Hypata, qiue est 
primaria totius Tliessalice, caseum recentem, exquisili saporis, venalem esse pretio nt improbis se artibus teneant.' Sic lib. ix. ' Fabriles operas praebendo> 
parvis iliis mercedibus vitam tenebat,' id est, tuebatiir, sustinebat. Colt\ 
Quo qiuBstu teneam. Dicendi genus insolens. Fortasse scripserat Apul. Quo 
qucestu vitam teneam. Lib. ix. ' Parvis mercedibus vitam teuebat.' Woiver. 
Quo quastum teneam. Ita Flor, Beitin. q. q. in iter earn. Basil. 2. quo quastu t. 
Scaliger, quo quastu vitam teneam. Roman. Ven. Basil. 1. et Aid. quo quastum 
nunc earn. Hamilton, quo qucestu iter ineam. Sed Flor. codicis lectio bona 
est : nam et Plautiis in Pseudolo dixit ' improbis se artibns tenere.' Elmenh. 
Ni mavis, quo qucestu tenear. N. Heins. JEgiensis. Magis probo, quod in 
quibusdam libris est, Mginensis. vEgina enim emporio Celebris. Hino ' aes 
jligineticum ' apud Plinium, nt hie bene notatum a Beroaldo. Diphilus 
Negotiatore : Ovros aireKpivfr', ttv ipoor-fitrrjs, Tr6aov 'O Ka^pa^ ; SeV o^oKuiv oiixi 
irpocrBeis crot TroTairuv ; "'ETreira y &v t apyvpiov avrcfi KarafiaKrii, 'Ewpd^a r' Aiyi- 
valof. Locus est apud Athenaeum, Deipnosopliist. lib. vi. Lucianus de 
Luctu : Kal fi Svuarai Trap' iKeivois 'ArrtKhs ^ MaKtSoviKus fj Aiytvaioi ol3o\6s, 
Unde negotiatoribus frequentatani et habitatam banc insulam, verisimilitcr 
quis conjectaverit. Colv. Mgiensis quidem. Lege quidnm. Woweiius. .-Eg^i- 
nensis. Alii JEgiensis. Male. Elmenh. jEtneo melle. Becichenius testatur alibi 
legi Enncco melle: nt et Beroaldns. Colv. in Add. Hypulhieo melle. Aid. Rom. 
et Venetus: JEthncco melle. Bert, et Beroald. Ennceo melle. "EAm&nh. — 4 Ms. 
citroque. Colvins. Flor. citroque. Elmenh. — 5 Compeito, ^c. esse caseum re- 
centem. Male ubique habitus hie locus. Ms. Comperto itaque Hyp. civitatis 
cunctcB Thess. antepollere caseum rec. Aid. Comp. itaque q. H. qucE ciritas c. Th. 
antep. esset caseum, recentem. Ex quo lectio, quae a nobis excudi jussa. Re- 

NOTjE 

Insula in Saronico Sinu posita, quam ncco retinent, Siculum interpretanfur, 

ut ait Ovidius Metani. lib. vii. ' CE- Hybl*nm nempe niel, plurimum quo- 

nopiam Veteres appellavere ; sed queoelebratum, etsecundaeab Attico 

ipseyEacus^ginam genitricis nomine bonitatis. 

dixit.' " Mtoliam'] iEtolia regie est proxi- 

™ Mt. [Hypatcto'] melle, vel caseo] ma Epiro, Acarnaniae et Locris finiti- 

Magna hie varietas. Alii Hypatcpo, ma; sic dicta ab iEtolo, Martis filio, 

alii .(EtAnffio, Beroaldns Enncco. Quid qui earn, ex Elide ejectus, incoluit. 
si reponas, Athenceo melle, vel Htjpa- » Boeotiam} Regio hzec ad Mare 

tcEO caseo, ut Athenaeum mel sit Athe- jEgaeum. Sita est contra Euboeam 

niense, 'ABriva7ov: mel nempe illud Insulam ; liujus caput Thebae a Cadmo 

Cecropium adeo decantatum? Certe conditoe. Fuere et alia ejus nomina. 

de HypatcEo caseo Noster mox : ' Com- Dicta enim fuit Aonia, Ogygia, Hy- 

perto itaque Hypatae,' &c. * esse antis, Messapia, et Cadmeis. 
caseum recentem et sciti saporis,' p Hypatce] Hypata, Graecis ret 'Ttto- 

ubi de melle nihil habet. Qui ^Elh- ra, Thessaliae nrbs est ad Spevchium MliTAMORI'HOSEON LIB. I. o7 

trahi, festinus acciicurri,^ id ^ omne praestinaturus.'' Sed, 
ut fieri assolet, sinistro pede ' profectum 9 me spes com- 
peudii frustrata est. Omne enim pridie Lupus negotiator 

valde modico, advolavi celeriter tolitm emturus. Vernm, ut fere contingit, spea 
litcri me fefelUt, itinere susccpto mulo amine. Nam Lupus dives mercator ilium liqui vulgares : Quod Hyp. q. c. c. T. a. esset caseus receus. Quod tolerari po- 
terat, sed illiid maliiimus. Papinianiis : ' Coniperto niatiem siiani intestato 
decessisse.' Paulus : ' Non dissimiilato se libertiim esse,' 1. x. D. de in Jus 
Voc. Salliistius 1, vi. Historiar. ' Compeito lege Gabinia Bitliyniani et Pon- 
tiim coiisuli datani.' Sed quid aliunde petimus, quae domi habenuis ? Infra 
1. VII. ' Cognitoque quosdam, immo vero fortissimum quemque, variis quidem, 
/=ed iinpigris casibus adoppetisse :' et 1. viii. ut nunc primuni eiiiendaviinus : 
'Canes venationis inda2;ini generosaB mandate, cnbili residentes invadere 
bestias, immittuntur.' Coiv. Comperto itaque HypatcB, q. c. c. Tli. antepolkt, 
esset caseus recens. Aliter in Edit. Aldi : Comperto Hypatce, q. c. c. Th. a. 
esse caseum recent em: citia puruni putum Latinisinuni. Ulp. I. mduni. 9. ff. 
' Quod nietus causa : si funduni nieum dereliqueio, audito quod nnis cum 
arniis veniret :' et Justin, infinitis prope iocis, ' Cognito, quod,' ut Noster 
pag. 41. ' Cognito, quod res erat.' Roald,—(i Sic Ms. et Aid. Reliqui corn- 
modus. Colv. Commodo habet Aid. Roald. Berlin, et Venet. co^nmod^ls. 
Basil. 2. commodo. Elmenh. Mss. O. excepto, ut aiunt, Bertiniano, et Ed. 
Junt. post, cum Colv. et seqq. verissime dan t commodo. Altera lectio nihili 
est. Ond.—l Accuc. Ms. Aid. Col. Bas. 1. accurti. Colvius. Vulgo, accurn. 
EInienli. Intelligit Elmenh. Ed. Vulcanii secundam ; nam alioquin vulgo 
turn jam edebatnr accucurri, nt est in Mss. Florent. Reg. aliisque. Accurri in 
Qxoii. Oud. — 8 In manuscript, ad. Colv. Quod in niembranis legitnr ad, 
ut approbem, facit Cyprianus, qui ' ad ' particulam Afris in usu esse testa- 
tur. Noster mox, ' Et ob id ad aquas sterilem.' Petronius Arb. Satyr. 
' Qui soiebat aliquando et ad causas agere.' Brant. — 9 Quid si legamns pro- 
vectum? et contra lib. ix. de Asino : ' Quanquam procnl semotus domura 
celeri gradu profectus :' quo loco editiones preeferunt provectus? Atqui 
novum non est in scriptoribus Komanis * proficisci domum,' ' proficisci rus,' 
' proficisci ad villam :' immo frequentata eadein huic scriptori libro [F. libere, 

NOT IE 

amnem sita. In ea primam fabulae Prceslinaturus^ ' Praestinare ' ver- 

snae scenani posuit Lucianus, sicut et bum veins est, quod significat, emerc. 

Noster. Plant. Epidico: ' Ut praeslines ar- 

T Caseum recentem, Sfc. id omne prtc- genlo, priusquam venit filius.' 

itinaturus] Videtur bic Apul. ffoXoi- ' .S'in(s<;o pec/e] Improspero. Con- 

Ki^eiv. Crediderim primo scrifttum tra ' dextro pede ' profectus dicitur, 

caseum recente, neutro genere : opxai- cui, quod snscopit,succedit ex animi 

Kui pro, recens. Caseum enim Ve- scntciilia. In auguriis tanien sinis- 

tcres neutro quoque genere extnle- trum pio salulari et prospero, ct 

runt, teste Non. sinistric aves et la-va lonitrua boni 

Distrahi] ' Distrabere' Juriscon- pia>sagii. Virgil. /Encid. in. ' Subi- 

sultis vendere est: et ' Distraclio' toque fragore Intonuit hvvum,' &c. 

venditio. Alias 'distrahere' sepa- Unde I'cstus et Servius cxistimant 

rare est ac divellere. aiispicium 'sinistrum' dici n ' sincn- 58 APULEII 

magnariiis ^ ' coemerat. Ergo ^ igitur inefficaci celeritatc 
fatigatus, commodum^ vespera oriente ad balneas' proces- 
seram. Ecce Socratem contubernalem meum conspicio. 
Humi'^ sedebat, scissili palliastro semiamictus, psene alius, 

comparaverat universum die prcecedenti. Cum ergo ivissem sub vesperum ad ther- 
mas defessus inutili festinatione, conspicor subito Socratem familiar em meum. Se- 
debat humi semiopertus palliolo lacero, prope divcrsus a seipso ob pallorem, detiir- vel libero,'] deoemo. Stewech. — 1 Interpretes mercatorem magnarium expli- 
cant celebreni et clarnm. Alius enm a magnitudine negotiationis viilt dic- 
tum. Milii aliqnando in mentem venft, Auctorem dixisse, Pantapola; dehinc 
interpretanienii vicem accessisse ilia, negotiator 7nagnarius. Meniinit eoriim 
hominum Constitutio Novella Imperatoris Valenliniani : ' Gifficos nogotia- 
tores, quos pantapolas dicunt, in qiiibns manifeslnm est, maximani inesse 
niultitndinem, magnaniqiie in emendis vendendisque nieicibus diligentiam,' 
&c. Videndus qiioque de iisdem Jacobus Cnjacius lib. x. Observat. cap. 
19. Stewech. Nonniilhis oflFensus peiegriniore vocabulo Gijecam dictionem 
snbstitnit. Minus recte. Nam magnarius is probe dicitur, qui nierces in 
solidiim aut emit ant etiam vendit. Id quo fiiiuiter credamus facit Episco- 
pus ille Hipponensis, qui, lib. vii. c. 4. de Civit. Dei, magnario diveisnni 
minutularii nomine insignit his verbis : ' Ridenius qnidem, cum eos videmus 
figmentis iiumanarum opinionuni partitis inter se operibus distributos tan- 
qwam niunuscularios vectigalinm conductores vel tanquam opifices in vico 
argentario, ubi unum vascnlum, ut perfectum exeat, per multos artifices 
transit, cum ab uno perfect© peifici posset.' Quidam codices Mss. minicula- 
rios: quidam tninutularios : quod germanum esse Auctoris, nemini dubium 
erit, qui meuiinerit non absimili forma vocari ' minutal edulium, quia fiat de 
piscibus ei isiciis oleribusque minutim concisis,' ut scribit Isidorus lib. XX. 
Origin. Gruter. Susp. L. Palat. magnus. W.ower. Male. Gruterus Suspic. 
lib. II. cap. 7. Elmenh.—2 Bas. ]. et Col. Ego. Colv. — 3 Bert, admodum, id 
est, fere. fVower. Bert, admodum. Id est, fere, circiter, quo nihil est apnd 
Livium frequentius, ut lib. xi.iii. 'Exacto admodum mense Februario.' Cic. 
' Curio literarum nihil admodum sciebat.' Caesar v. Bell. Gall. ' Turres ad- 
modum cxx. excitantur incredibili celeritatc.' Sciopp. Symb. Crit.ac Susp. 
Lect. i\. 20. Nihil mutandum. Nam et hie et alibi commodum pro, tunc, 
pouit. Elmenh. — 4 Fux. qui h. Vulgata lectio elegantior. Roald. — 5 In Ma- 

NOT^ 

do.' Id alii hac distincfione acute vius tamen suspicatur genus aliquod 

satis expediunt: dicunt scilicet, in peculiare mercatorum fuisse magna- 

ii.s, quze ab hominibus proficiscuntur, rios. Ego, quod super hac re pro- 

ut sternutatione, profectione, &c. nuntiem, certi nihil habeo. Prior 

dextra esse meliora; contra vero in tamen interpretatio veri mihi vide, 

iis quae Dii mittunt, ut avibus, toni- tur similior. 

tru, &c. praestare sinistra, quoniam ' Ad balneas] Fceminino genere 

dextra Deorum sinistra sit hominum. publicas dici: neutro vero privata 

' Negotiator viagnarins'\ Idem vide- balnea sen balinea docet Varro, 

tur esse quern Apul. lib. v. dicit lib. viii. de Lingua Latina. De baU 

' magnis pecuuiis negotiantem.' Gal- neoruni structura et situ, consulc 

lice vertas, marchand en gros. Col- Vitruv. lib. v, c. 10. METAMORPHOSEON LIB. I. 59 

lurore ad miseram maciem^ deformatus : qualia solent For- 
tunse determina *^ " stipes in triviis erogaie. Hunc taleni, 
quanquam necessarium et summe cognitum,^ tamen dubia 
mente propius ^ accessi. Hem, inquam, mi Socrates, quid 
istud ? qua? facies ? 9 quod flagitium ? At vero domui ' tua3 
jam [5] defletus et conclamatus es.'' Liberis tuis tutores 

patus miserando macrore, talis omnino qualia solent esse ilia purgamentafortmice, 
qua mendicant nummulos in compitis. Ad ilium tali modo ornntum accessi dubi- 
tabundo animo, tametsi niihi esset familiaris et iniime notus. Htm, inquam, vii 
Sncrates, quid hoc est rei ? Quis vuHus ? Quod probrum est istud ? Sed jam fa- 
milia tua te prosecuta est lacrymis et vociferationibtie lugubribiis quasi mortuum. nnscript. pone alius lyrote ad miseram maciem. Doctissimiis Lipsius doctor et 
ductor meus legendiim censebat : poenali lurore acm. m. Colvius. Fux. lurore 
ad miseram maciem def. belle. Roald. Lipsius pcenali lurore. Petriis Chryso- 
logiis p. 42. ' Det'ectti luridus.* Tertiilliauus adversus Marcioneni lib, iv. 
cap. 8. ' Luridati delinquentiae maculis, et nigrati ignorantiae tenebris.* 
Tuin ad miseram maciem. Sic Flor. alii, ac misera made. Elmenh. — 6 Deter- 
rima. Idem piinceps Criticus, decermina, eraendabat. Festiis : ' Decermina 
diciintiir, quae decerpuntur purgandi causa.' Quid liac conjectura elegan-r 
tius ? Ego olim legebam, detrimenta: et sic posse recte vocari liominum 
ilia mendicabula arbitrabar. Sed jam Lipsianum illnd magis arridet. Cotv, 
Elegantis eruditionis piinceps Lipsius legit decermina. At in Bertiniano 
Cod. determina. Fortasse : retrimenta. Sed plane emendandum existimo : 
qualia solent Fortunw crimina. Quod si non admittimus, tale aliqnid exci- 
disse tamen statuendum est. Siliiis Italicus lib. vi. ' Te, maxime, vidi,Duc- 
torum, cum captivo Cartliaginis arcem Terreres vultu, crimen, culpamque 
Tonantis Occidere.' Plutarciius Dione : KaWiwnos, (yK\r)fia ttjs rixn^ xal 
rwv QfiUv. In sententiis Carphilidis : Movojj.dxos, tvxv^ alriafia. Wower. 
Bert, determina, id est, detrimenta, ramenta. Sciopp. Symb. Crit. et Susp. 
Lect. IV. 20. Decermina Lipsii eniendatio est. Bertinus, /. determina. Flor. 
Rom. Aid. Ven. /. deterrima. Colvius, /. detrimenta, Wower. /. crimina le- 
gunt. Piautus hoc genus hominum 'mendicabula' appellat, Aulular. scena 
' Divitiis picos.' Elmenh.— 7 Agnitum. In Mannscripto cognitum. Colv. Alii 
eognitum. Elmenh. — 8 Aid. proprius. Male. Elmenh. — 9 Pith, quidfacis? Oud. 
— 1 Domi. Idem Ms. domui tucB. Colvius. Ms. domui tua, rectius multo et 
coDcinnius. Brant. Adde Oxon. et Coll. VVass. et Ed. Scriverii. Clamatus 

NOTiE 

" FortuncE del. [deterrima] Lege esse causam, ut mortui et calida 

cum Lipsio decermina. Ai)ud Festum aqua abluantur, et per intervalla 

decermina dicuntur, ' qua- dcccrpun- conclamcntur, quod .solet plerumque 

tur |)urgandi causa.' Inlellige hie vitalis spiritus exclusus putari, et 

miserrima ilia homirmm mendicabula, homines fallere. Denique refert 

quae fortunip quasi puigamcnta ac (piendam suppositum pyra; adhibitis 

propudia sunt. Wower. volebat ignibus erecium esse, nee poluisse 

crimina, minus apposite, ut arbitror. liberari ; uude et servabantur cada- 

" Conclamatus es] Servius ad illud vera septom diebus, et calida aqua 

yCneid. vi. ' Pars calidos lalices:' abluebantur, et post nllimam cou- 

' Plin. in Natur. Historia dicit hauc clamationem combiircbantur : unde 00 APULKII 

juridici provincialis " decreto dati : uxor persolutis^ ferali- 
bus 5 ofl&ciis, luctu et moerore diutino '^ deformata, defletis 
psene ad extremam captivitatem « oculis ^ suis/ domus in- 
fortunium Rovariim nuptiarum gaudiis^ a suis sibi parenti- 
bus ' hilarare compellitur. At tu hie ^ larvale simulacrum * 
cum summo dedecore nostro 9 viseris. Aristomene/ inquit, 

Tutores constituti sU7it tuisfiliis sententia prafedi provincue. Conjiix tva, procu- 
ralo tuo funere, deturpata jletu et longo dulore, oculis ita tabefaclis ex copia lacry- 
tmrum, ut fere visu orbata sit, incitatur a suis ipsius parentibus ad commutandum 
calamitatem suce domus latitia novi matrimonii. Sed tu i7iterim spectrum sepul- 
crale conspiceris hie cum nostro inaximo probro. O ! Aristomene, ait, tu profecto mox inepte Palat. Oud.—2 Prcesolutis. Corrige persolutis. Wower. Aldus 
et Ven. prasolutis. Male. Elmenh.—i Maiig. Cod. funeralibus. Piitean.— 
4 Col. et Basil. 1. diuturnn. Colvins. Rom. dinturno. Elmenh. Neqne aliter 
Mss. Palat. Pith. Fux. Oxon. Coll. Voss. 2. Edd. Vicent. Beroald. 1. perpe- 
tiia variatione. Vid. I. ii. ' Diiitinani bills amaritudinem.' In Flor. N. 21. 
' Diutina fortitiido.' 0«rf.— 5 ScdWger, a. ex. cwcitatem: alii, Crtiv7«<em. Male. 
Vid. Indicem. Qiiintilianus Dedamat. xvr. ' Cognita,' &c. [Vid. Inf.] EU 
tnenli. Adde Fcrrarium d. I. Ociili scilicet clausi consideraiitur, ut captivi, 
et caeca dicitur capta oculis. In Ed. Vulcanii sec. male PiViinv ccBcitatem ; 
qui cavitatem ad niarginem calanio allevit. Oud.—G Pronomen deest Ms. 
Barthii., ipso probante I. xxiv. Advers. c. I. Sed statim sequltur ' facieni 
suam.' Dein inforlunio Palat. Turn sibi non habet Regius, Fux. Male : p. 8. 
' Cunctos in suis sibi domibus clausit :' et passim. Larrafe in Pitli. Oud. — 
7 Bert, gradus n. inepte. Elmetih.—S Manuscr. hoc. Colv. Sic et Palat. et 
Fux. Piave. Oud. — 9 Vulgo vestro, male. Elmenh.— I Reg. Fux. Aristonome. 

NOT/E 

Iraxit Teientius, ' Desine : jam con- clamat. xvi. ' Cognita clade mariti, 

clamatum est." Lucanus Phaisal. rarissimi uxor exempli totos efflevit 

lib. II. ' Corpora nonduni Concla- oculos, fontemque ilium perennium 

raata jacent.' ' Conclamatus' ergo lacrymarum tantum caecitas clausit.' 

hie suuiitur pro eo, qui certo mor- Poiro locum hunc Trapa^paaTiKone- 

tUHs habetur. pws paulo reddidi in interpretatione: 

" Ttitores juridici promncialis'] 3 nv\- sed vix aliter sensus ejus omnis po- 

dicus provincialis est is Magistratus, terat exprimi, tanta inest evepyua. 

qui jus dicit in provincia, sive is Captivitatem] Apposite de oculis 

praetor sit, sive proconsul, sive prae- Virgil. Georgic. ' Aut oculis capti 

ses, sive alitis quivis, qui provinciam fodere cubilia talpae.' 

regat. Hujus erat tutores pupillis, ' A suis sibi parentibus'] A propriis 

quibiis nee testamento dati, nee legi- parentibus. Sic Terent. Adelphis: 

timi erant, constituere ; nee liujus ' Sue sibi hunc gladiojugulo.' 

tantum, sed et omnium magistra- ■* Larvale simulacrum] Larvae dic- 

tuum municipalium. tije sunt anima; hominum nialis vitae 

y Defletis pane ad extremam. capti- meritis contaminatap, quas occurrere 

vitatem oculis] Similiter Quintil. De- noctu atque obvios terrere credebant. MfiTAMORPHOSEON LIB. 1. 61 

nae tu Fortiinarum lubricas ambages, et instabiles incur- 
siones, et reciprocas vicissitudines ignoras. Et, cum dicto, 
sutili ^ ceutunculo faciem suam, jamdudum pimicantem 
pra? pudore, obtexit, ita ut ab umbilico pube tenus cetera 
corporis renudaret.' Nee denique perpessus ego tarn mi- 
serum aerumna3 spectaculum,-^ injecta manu ut assurgat 
enitor.^ At ille, ut erat capite velato, Sine, sine, inquit,^ 
fruatur diutius tropaeo Fortuna'' quod fixit ipsa. Effeci 

non novisti periculosos an/radus, et impetus varios, et aUernas mutationes fortuna- 
rum. Et, cum hoc dixisset, ohvelavit palUastro consuto ex tnultis pnnnis vuUum 
jampridem erubescentem ex verecnndia ; ita lumen ut reveUtrct ceterns corporis 
partes ub timbilico usque ad i7iguina. Ego denique, non sustinens tarn deplorabilem 
aspectum miserice, prehtndo ipsum, et conor erigere in pedes. Sed ille obtecta 
facie, ut erat: Permitte, permiite, ait, ut Fortuna potiatur diutius tropceo, quod Oxon. Arislomine. Item ne Mss. et Edd. Vett. Oud. — 2 Idem Ms. futili, 
Colvius. Pal. et Btrt. futili. Elmenli. — 3 Cetera envdaret. Vnlg. cetera cor- 
poris renudaret. Colviiis. Corporis. Male oniisit Viilcaniiis hanc vocem. Flo- 
rent. Bas. 2. enudaret. Beitin. denudaret. Pal. nudaretur. Elmenli. Magis 
amplector scriptuiam, quae liahet renudaret. Nam et lib. ii. * Laclniis ciinc- 
tis siiis renndata.' Brant.— i nalymov tvxv^- Elmenh. Male edidit Vulcan, 
Rd. sec. cerumna. Dicitur enlm ut ' fortunae liidibrinm ;' quod voluit indi- 
care Elmenh. Oud.— a Manuscrip. innitor. Colv. Hinc Lipsius margin! libri 
adjecit, F. Annitor, Oud. — 6 Sine, sine, inquit. Sic scripsimus ex scripto cod. 
Aid. et Ven. Sine, sine, geminatio non inelegans : ut apud Plautnm saepius, 
' Age, age,' ' Apage, apage.' Persa, Epid. Mostel. et alibi. Capcilins Unibris : 
' Age, age, pueie: duce me ad patrios fines decoratum opipare.' Turpilius 
Thrasyleone: 'Age, age, egredere.' Lucilius lib. xxxviii. 'Agile, agite, 
fiires.' Haec pluribns, ut recte emendatiim a nobis videri Vaironem apud 
Marcellum ostendamus. Locus iiabet : ' Adeste, id est, a me quae feram 
ignoscite.' Resciibo : Adeste, adeste: a me qua feram, agnoscite. Et ideo 
versus istos veteris Poetae apud C^iceroiiem lib. i. de Divination, non bene 
aliter explirasse maximus Tuinebus videri potest: ' Ailest, adest, fax obvo- 
luta sanguine atque incendio. Multos annos latuit : vos cives, ferte openi 

NOT^ 

Vide Nostrum in 1. de Deo Socratis. formam, prorsus horribilem et larva- 

Alio sensu et pro sceleto sumitur. lem.' Est et larva in tbeatro faciei 

Petronius : ' Potantibus ergo, et ac- tegmcn. Horat. ' Nil illi larva aut 

curatissime nobis lautitias miranti- tragicis opus esse cotliurnis.' 

bus, larvam argenteimi attulit servus '' J'ruatur tropceo For<«HaJ Tropaium 

sic aptam, ut artiruli ejus vertebra?- scu tropliacuu) <lictimi esse anb rf^s 

que locataR in omnem partem flecte- rponrii, id est, a conversione »eu fuga 

renlur,' \c. Hinc larvale simula- liostis, auctor est Isidonis Hispal. 

crum dicitur Socrates ille pallore et Orig. lib. xviii. cap. 2. nam ab co, 

macie confectus, ac sccleti similis. quod hostcm quis fugasset, niereba- 

Similitcr et in Apologia Nostcr : tur tropanim. Erat auteni illud lori- 

' Macilcniam vel omniiio eviscerataru ca, cum galea et fcmoralibus, ornata 62 APULEII 

sequatnr:^ et simul unam e duabus laciniis meis exuo, 
eumque propere, vestio dicam, an^ contego, et illico lavacro 
trado ; quod unctui, quod tersui,"" ipse praeministro : 9 sor- 
dium enormem eluviem operose effrico ; ' probe curatum * 
ad hospitiura, lassus ^ ipse, fatigatum segerrime sustinens, 
perduco : ^ lectulo refoveo, cibo satio, poculo mitigo, fabu- 
lis permulceo. Jam allubentia proclivis ^ est sermonis et 

ipsa suspendit. Evki tamen ut tnecum veniret: et simul despoUo me altera ex 
duabus vestibus meis, et induo eum celeritcr, vel potius cooperio, et statim coUoco 
ilium in balneo: ego ipse suppedito ei unde se ungat, et quo se tergat : abrado 
mugno cum labore itnmanem copiam sordium : postquam curatus est a me diligenter, 
deduco eum ad diversorium meum, defessum sustentans magna labore, quia ego ipse 
eram defessus. Ibi recalfacio eum toro, expleo dapibus, vino animcequiorem reddo, 
et delinio narratiunculis. Jam colloquia nostra et cavilli propendebant ad hilar i- et restinguite.' Colv. — 7 Varie haec interpiincta et sciipta. Manuscrip. 
fruatur d. tr. F. quod si ilia effeti sequatur. Ber. Ro. Col. q^iod fixit ipsa, effici 
sequatur. Basil. 1. effice sequatur. Vcnet. et Basil. 2. quod fixit ipsa, effeci 
sequatur. Etsi, inquit, Socrates etianinum lnimi jacere vellet, et hoc niodo 
se excusaret, quod iioii surgeret, tamen etfeci, ut me sequeietur. Hauc 
putem hujus loci mentem, et, quam posui, veram scripturam. Colo. Beci- 
chemus corrigit, scriptis libiis etiam licet reclamantibus : //itatur diut. tr. 
F. quod fixit ipsa, effata sequatur. Idem in Add. Fu\. effice: error operarum. 
Roald. Th ipsa delet Palat. Pro sequeretur Flor. Bas. 2. sequatur. Rom, Aid. 
et Ven. effice s. male. Elmenh. — 8 Vulg. anne. Colv. — 9 Ms. quod lersui opus 
est. Vulg. quod tersui ipse prceministro ; quod certe isti scripto non po.stpo- 
-suerim. Colv. Fux. quod u. t. opus est: non ta:ii bene. Roald. Th opus non 
est in Flor. Venet. et Bertiuo. Infra : ' Oleum unctui et lintea tersui pro- 
ber.' Elmenh. — 1 Eluviem efifrico. Vulg. eluviem operose effrico. Colv. Adde 
ex Palat. et aliis operose. Wower. Operose eff. Basil. 2. Colvius et Vulca- 
nius rh operose male hie delent. Elmenh. — 2 lidem probe curato. Colvius, 
Palat. et Berlin, curato. Elmenh. — 3 Manuscrip. lapsus. Colv, Sic et Cod. 
Wass. solita aberrationt-. Oud. — 4 Ms. Wass. perducto, ipso probante ; sive, 
totis viribiis et aegre perduco. Plant. Mosteli. A. iii. 8,2, i79. ' Vin', qui 
te perductet.' Oud. — 5 Fruclivus. Vulg. Jam ad lubentias proclivis est serm. 
Lubentia sermonis, id est, lubentes, lieti sermones : ut, 'ardua raontium,' 
ardui monies, et alia passim obvia. Proclivus, ut hilarus, imbecillus, inani- 
mus, hnmilus, et sexcenta ad eum modum. Piautus Milite : ' Fecisti modo 
mihi ex proclivo palam rem.' Colv. Plane hfec corrupta. Berlin. Jam a 
lubentia. Palat. proc?ifis, Emendabis: Jam allubentia proclivis est sermo7Us 
etjoci. Wowerius. Fux. Tam allubentia p. est s. et joci, ut Aldus. Bert, Jam 

NOTiE 

spoliis hostium, suspensa ex annosae futurum omnibus instabilitatiset ma- 

alicujus arboris trunco, aut pila, aut lignitatis fortunae monumentum, 

pariete, ut esset victori monumen- '^ Quod unctui, quod tersui] Balnei 

turn victorise sempiternum. Hie So- utensilia, oleum, strigilem, et linteum 

crates per tropajum iortunae seipsura abstersorium. Vide Nostrum, lib, ii. 

intelligit, egregio quo erat ornatu Florid. METAMORPHOSEON LI?,. I. G'^ 

joci/ et scitum'^ cavillura : jam dicacitas tinnula ; ^ cum ille 
inio de pectore cruciabilem suspiritura^ ducens, dextra 
soeviente' frontem replaudens : Me raiserura, infit, qui, 
dum voluptatem gladiatorii' spectaculi satis famigerabi- 

tatem. Joci etiam nostri crant faceti, et dicteria nostra strepera; cum ille, tra- 
hens sitspirium acerbum ah intimis pracordiis, et percutiens frontem inanu infesta: 
O me infelicem! ait, qui delapstcs sum in has calamitates, dum sttideo me ohkctare a iufcenfja. Placet. Sed postea lego; procUvus est sermo, risus et joci: id est, 
et jam incipiebamus post liibentiam et bilaritatem ex clbo et potii contrac- 
tani varia garrire, ridere, et jocari. Lib. ii. pag. 27. 'Jam epularis sermo 
percrebuit, jam risus affluens, et joci liberales, et cavillns hinc inde.' Nae- 
viiis Protesilao : ' Cachinnos,joca, dicta restant.' Lucret. ' Tum joca, turn 
sermo, turn diilces esse cacliiniii.' Cicero in Cceliana : ' Ludus, jocus, con- 
vivium, sermo paene omnium familiarium deserendus est.' ii. de Fin. ' Non 
hiiaritate, nee iascivia, nee risn, ant joco.' Sciopp. Symb. Crit. Bas. I. Jam 
aUubentias p. e. s. Bertinus : J, a. lubentia p. Scioppius : a lubentia proclivis 
est sermo, risus et joci, quem vide Suspect. Lect. lib. iv, Ep. G. Elmenh. 
Bemb. proclivis erat. Putean. — 6 Et scitiim est. Manuscrip. et scitum et. 
Colv. Sic quoque Pith. Fnx. Oxon. et Ed. Junt. Post t^ est carent quo- 
que Gnelferb. Palatin. Recte; ac forsan supra omisit etiam verbum Auctor. 
Sic fere 1. ix. p. 257. ' Exbinc,' &c. ' et suaves epulae et faceta convivia.' 
Scriverins edidit : joci, scitum et cav. Oud. — 7 Idem timida. Colvius. Florent. 
et Pal. timida. Elmeoli. Sic quoque Reg. Fux. Pith. Par. Guelf. vitiose : 
nnde patet recte emendatum a Pricseo I. ix. p. 283. tinnuliB illius nnicula pro 
timida. Passim ' carmen tinnulum,' ' conceutus tinniilus,' ' fistula tinnula,' 
ice. Oud. — 8 Cruciabilem Suspiritum. Vulgo cruciabile suspirium. Sic legen- 
duni lib. V. ' Deque nimio pallore corporis et assiduo siispiritu :' ut et edidi- 
rans. Item lib. vi. ' Volisque crebros intermiscet suspiritus:' et lib. x. 
' Et suspiritus crucialus tarditate vehementior.' Corrigendus et Plautus 
Cistellaria : ' Ut petivit suspiritum alte : Et pallidnla es.' Sic enim ibi in 
veteribus libris ; quod magis implet aures, quam suspirium, ad istum affectum 
praeseitim exprimendum. Etiam apud Ciceronem lib. i. Epist. ad Atticum, 
' Consul est impositus nobis, quem nemo praeter nos Philosophos aspicere. 
sine suspiritu possit,' recte in quibusdam veteribus legitur, non suspirio vel 
auspiratu: quod doctissimus aciitissiniusque Bosius mavult. Colo. I'lert. sus- 
pirium. Elnienh. — 9 Male vulgati omnes, serviente. Sic lib. viii. ' Palmulis 
Haevientibus.' Culv. Serviente Aldus. Roald. Ven. Rom. et Aid. serviente. 
And. Schottus 1. i. Obs. c. 5. feriente. Male. Libr. viii. et ' palmulis sa?vi- 
entibus,' dicit : (p. 159. Ed. Pric.) Elmenh. Vulgo sermn<e; nude, unica 
extrita literula et paululum immutata ahen, feriente legit R. P. And. Schot- 
tus Observal. Human, lib. i. cap. 5. Frontem enim in dolore et indignatione 
percuti solere. Brant. — 1 Aldus: ifladiatorum, male. Vide, qua> dixi ad 
Minutii Fel. Octavium. Elmenh, Voluptate Pith. I'amigeralis Fux. Oud, — 

NOT/E 

•^ Jam, ifc. [Jam ad lubenliam pro- genialis quxdam liilaritas et licentia, 

chves erant sermones et joci] Missis qualis in conviviis ubi pectora moro 

variis Criticorum in liunc locum ar- concaluere. Nomcu est a ' lubendo' 

gutiis, huic lectioni inhuieo, (piam liuctum, sicut et ' lubido,' et ' pro- 

etiam reperio in Scriveriana ediiione lubium.' 
aimi 1021. Est autem ' lubentia' 64 Al'ULEII 

lis consector, in has serumnas incidi. Nam, ut scis op- 
time, secundum qua^stum^ Macedonici ^ profectus, dum 
mense [G] decimo ibidem attentus ^ nummatior ' revertor, 
modico prius quam Larissam^ accederera, per transi- 
tum spectaculum obiturus, in quadam avia et lacunosa'^ 
convalli'' a vastissimis latronibus obsessus, atque omni- 
bus privatus, tandem evado : et, utpote ^ ultime affec- spectaculo gUidiatorum Sat celehri. Nam, ut apprime nosti, cum ivissem in 
Maccdoniam lucri faciendi causa, atque ihi detentus fuissem per decern menses; 
dum redeo inde pecuniosim', pautii nntequam appropin<jUare}n Larissa, visurus ex 
itinere illud spectacuhun, circumventus sum a pradonibus immanissimis in quadam 
vallc devia tt anfractuosa, a quibus spoliatus mcis bonis omnibus, elubor tandem : 2 Macedoniam. lidein : Macedonia. At Macedoniam profectus, id est, in Mace- 
doniam profectus: quod vulgo dicunt. Plantina locutio li?ec. Curcnlione : 
' Rogat, quid veniain Cariam :' Persa : ' Eretriani niisit :' id est, in Cariam, 
in Erelriain. Lib. ii. ' Te Tliessaliae consistere.' Colv. Ms. secundo quastu 
Macedonia pr«f. Sciopp. Synib. Crit. Secundum quastum Macedonia. Alii : se- 
cundo quastu 3Iacedoniam. Elmenh. — 3 Pal. attentius Numantiam: Male. 
Elmenh. Orto vitio a recta Orthographia numatior. Cireroni, Horatio, aliis 
' bene numatiis' est, praesenti pecunia dives. Oud. — 4 Vulg. laciniosa. Quod 
non improbandum. LacinijE sunt, flexns, meatus, ambages rei cujiislibet. 
De fontibns, libio vi. ' Qui statim proni foraniinis laciniis editi, perque pro- 
olive delapsi, et angusti canalis exerto contecti tramite, proximain conval- 
leni lateiiter incidebant.' Ex quo clarum, qtiid laciniosa conrallis. Hinc 
sermo laciniosns pro flexo et amiiitioso, longo. Tertullianns de Virginibus 
velandis : ' Natnraliter compendium sernionis et uratum et necessarinm est: 
qnoniam sermo laciniosns et onerosus et vanns est.' Eadem tralatione Noster 
Apologia I. ' Namqne ita ut corporis sanitas expedita est, imbecillitas laci- 
niosa.' Sed etiam ' convalles lacunos.p ' infra lib. iv. Colv. Pleriqne libri 
laciniosa. Wower. Vulgati : laciniosa. Male. Infra: 'Convalles lacunosse 
cavaque.' Hieronynins ' concava vallia' vocat. Elmenh. — 5 Dispesce ut 

NOTiE 

® Secundum quastum'} Alii secundo nnissent.' 

quastu. Quod non iniprobo, et in- s Larissam] Urbs est Thessaliae 

terpretor, prospero lucri proventu. ad Peneum amnem, Acliillis pafria. 

^ Mense decimo ibidem attentus] Non Fiiernnt et aliae multaB hoc nomine, 
ab ' attendo ' hie 'attentus' deri- quas apud Geographos videre est. 
vatum est, sed ab ' attineo,' quod et >> Lacunosa convalli] Lib. iv. ' Con- 
pro, detineo, usurpatur. Tacit, lib. valles lacunosae cavaeqne nimium.' 
I. Annal. ' At ille [Germanicus], mo- Lacunae et lama; depressiores sunt 
riturum potius quain fidem exneret humi partes, in qnibus aqna stagnare 
clamitans, ferrnm a latere diripuit, consuevit. Legunt alii quidam laci- 
elatumque deferebat in pectus, ni niosa, hoc est, anfractuosa. 
proximi prehensam dexteram vi atti- METAMORFHOSEON LIB. [. G5 

tus, ad quandam cauponani ^ Meroen ^ anum/ sed admo- 
dum scitulam, deverto : eiqiie causas^ et peregnnationis 
diuturnas,9 et domuitionis'' anxiee, et spoliationis diurnse ' 
aperio ; et, dum miser refero^ quaj memini, ilia me satis 
quam humane tractaie adorta, coeuas gratae atque gratuita^, 
ac mox, urigine ' percita, cubili suo applicat. Et statira 

et, quoniam redactus eram ad cxtreinnm miseriam, recipio me ad quandam caiipo- 
nam, nomine Dlero'en, vetulant qiiidem, sed valde elegantem ; atque expono ti an- 
tamdiu peregrinatus furram, quare me recipiebam domum solicitus, it quomodo spo- 
liatus fueram eo ipso die. Et, dum egn infeiix narro ea quorum i-eeordor, ilia, in- 
cipiens me tracture pcrquam comiter, cxcipit mc coenajucundu et gratis quidem, ac 
delude Iccto suo, libidine ipsam imliganle. Et, siinul atque ego in/ortunatus cubui ])otc. Colv. — 6 Sic constanter omnps sciipti et editi. Scaliger caupam. 
Male. Nam caiipona signfirat tani niiilierem, quie vinum et esciilenia 
veniiihabet, quam ipsani fabernam vinariam, nt Papias notat in Gloss, nia- 
niiscriptis. Elmcnh. — 7 Palat. Maolcn. Male. Elmenli. Meotim est in Palat. 
Oud. — S Groslotins Lislaiis niargini allevit : ' F. casus.' Mox et abest a 
Fux. Oud.— 9 Ro. dieinw. Lege, si quid miitas, diutince. Colv. Edidit ita 
Scriveriiis. Sic de Deo Socratis ' diiitiiiis vieibiis ' abiit in divinis. Et 
.sape. Vid. ad 1. iv. p. 70. 'Sirepitns diiilini,' \\\\s^o dicinitus. Mox Wass. 
pereg. ducturnce et axice, sine to5 domuit. Oiid. — 1 Flor. diutwiue ; alii, s. divinie. 
Colviiis, diutince. Elmenli. Duiterna Wass. Dicince Ed. Vicent. Sed jam 
emendavit Beroaldns. Oud.— 2 Dum misere rcfero. An)i)lior liic locus in 
Villi:, d. aperio. Et dum misere refcro quce memini, ilia. Sciipta lertio con- 
cinnior aptiorqne nobis visa. Colv. Scribe ex Editione Aldina : spol. diurnce 
aperio; et dum miser refero. ^V"o\ver. Aperio: et dum miser rcfero, qua; memini, 
ilia. Sic Imnc locum ex Flor. Beit. Aid. et Roman, constitui. Elmenk. 
Mang. spoliationis diuturnce dum miser refero. Piitean. — 3 Virgine. Fuit cum 
probarem prurigine : at post impensius |)!acuit urigine. Sic et infra lib. vm. 
* Ad illicil;^ libidinis extrema Hagitia infandis virginibus eff<;rantiir ;' et liie 
reponebam iliud uriginibus. Solens est tropo ab igne et illiiis proprio siimto 
amorem designari. Virgiliiis : ' Uritiir infeiix Dido.' Ovidius: ' Uror, ut 
inducto cerat;r siilfuie tadiv, l^t pia fumosis addita thnra rogis.' Itidenfi 
apiid etindem Paris, post declaiatiini amorcm suiiii), subdit : ' Si tamcn cx- 
prctaa, voceiii quotpie rebus ut addani, Uror.' ' Urigo,' et (pio alibi Apu- 
ieiiis ntitur ' uredo,' idem valcnt ; usi utroqne alii scriptores idonei, ut 
Cicero, Pliniiis, pro eo, quod Gra-cis est uavOfios, Kpaixris. Sttwech. Urigine. 
jNIs. et Basil. 1. virgine. Alibi usiis liac dictione Noster: quai in Aid. Itora. 
Ven. Col. Integra mansit, ct explicata liic a lieroaldo. Cole. Lego cum Ful- 
viano uredine. W'oweriiis. Fux. prurigine. Roaldus. Ms. uredinc. Sciopp. 

NOTyE 

' Meroen anum] Meroc bic nomon nascitiir in Meroi; ; Infusum sed 
canponx', forte confictum a ' niero,' quod vimmi non dilnis imdis, Potarc 
quod ossct vinoUnta et nierobiba. inimixtiim sucta meruiminc nieriini.' 
Ut ilia Meroi', de qua Ausoiiiiis Epi- '' Domuitiouis] Vox ex duabiis con- 
pram. XIX. ' Et tu sic Meroc: non flala, domum ilionis. 
quod sis atra colore, Ut qua; Niliaca 

Delpli. ct Vur. Clus. Apul. E 66 AIULEII 

miser, lit cum ilia acqiiievi, ab unico congressu^^ annosam^ 
ac pestilentem^ contraho: et ipsas etiam lacinias,qnas boni 
latrones contegeudo mihi concesserant, in earn contuli ; 
operulas ^ etiam,"" quas adhuc vegetus saccariam 7 faciens " 

cum ilia, ex iino lantum concuhitu traxi contagionem diuturnam. Dcdi qiioque ei 
Testes ipsas quas Iiumani illi pradoncs mihi reliquerant ad me opericndum ; merce- 
dulus quoque quas luciabar exerccndo sagariam arteni, duiii eram adhuc fir mus ; in Symb. Elmenh. — 4 Sciiptiis codex, connexu. Infra lib. ii. * Et a nexu qni- 
tiein Veiieiio lio^pitis tiiip tempera.' Niliil tanien mutare volui. Colv. — 
5 Idem Fiilvii liber: amitem. ' Anatem ' Festus interpretatiir, morbum 
aniiiun. Vera sciiptura videtur: damnosam. Unico coitii, damnosam ac 
pestilentem Meroi-n contraxit. Scilicet in qnani concessit, qnicquid latro- 
iiuni manibiis subdiixerat. Daninosa igitnr, qua opiijus spoliabat. Wower. 
Manusc. anatem. Non mihi liquet satis, quid vel scripta, vel impressa sibi 
velint. 'Anatem' Festiis ait, morbum aniinm sive vetularum dici solitum : 
pro quo sunt, qui anitatem legere malimt. Sed ntrumque in glossis Graeco- 
Latinis invenitiir. ' Anas, yrjpas /car' 6py7]v &iSjv.' ' Anitas, ypaSryjs.' In 
glossis quidem Placidi, itemque Vaticanis lego: ' Anate ; solicitudine, cura.' 
'Anis; g^■andis, major nalu.' 'Anitas: adultas: (In Placidi Annitas : 
adultas) interdum senectus est.' ' Anit ; incumbit.' Quod si anatem apud 
Apuleium cum v, c. probaniu?, particula ' ac ' valebit, ac quidem, et quidem. 
Terent. 'Quid ait? cognoscitne? Ch. Ac memoriter.' Flaut. ' Dabitur 
opera atque in negotio.' Id. ' Ecquid is homo aceti habet in pectore i" C. 
Atque acidissimi.' Petron. ' Unus et senex non erit gravis.' Sciopp. in 
Syiitb. Cr. et Siill. Episi. u. pag. 51. Scaliger : damnosam. Fulv. anatim ac 
pestem contraho. Vide Notas Wowerii. Elmenh. — G jMs. opellas. Sciopp. in 
Symb. Cr.— 7 Putavi aliquando assentiendum iis, qui sagariam restituerent. 
At nunc alia mens est: etsi enim sagaria, nt saccaria, cum alibi, turn in Pan- 
dectisjuris reperiantur, placet tanien editam lectionem tncri. IMovet me I. 
prima, 'I'itul. xxii. lib. xxv. Codicis Theodosiani, cnjus partem ascribo, nt 
niunus eorum liominum innotescat : ' Omnia queeque advexerint privati ad 
portum urbis a ternee per ipsos saccarios, vel eos, qui se liuic corpori per- 
miscere dcsideraut, magnificentia tua jubeat comportari.' Idem Ulpianus 

NOT^ 

' Annosam ac pestilentem'] Si sit sin- ad vulgatam lectionem, ideoqne ma- 

cera lectio, aliquid deesse ac subin- gis placet Gasparis Barthii conjectu- 

telligi necesse est, puta agriludinem, ra Adveisariorum lib. xxxiii. c. 22. 

vel contagionem. Quffdam exempia- ubi ex Manuscripfo suo codice, qui 

r\a.hzhf:x\t anatem et pestem. Anatem habet annosam pestilentem, reponit 

porro dixerunt Veteres morbum annosam peslilentiam. Ait nempe So- 

anuuni ; sicut senium morbum senum, crates se ex nnico congressu con- 

teste Festo. Ad quem vide Not. traxisse pestilentiam annosam, hoc 

Scaligeii, Wower. malcbat damno- est, diuturnam et multorum annorum, 

sam ac pestilentem, scilicet IVIeroen pestiferum scilicet aniorem, quo in- 

animi, in (piam congessit infelix So- census est in scelestam illam anum, 

crates qnicquid latrouum manibus contactu ejus quasi philtro denienta- 

subduxerat : ita ut dunmosa hie >it, tus. 
quae opibus spoliat: at magis accedit '" Opendas etiam] Id est, opcrarum METAMORPHOSEON LIU. I. 67 

merebam;^ quoad' me ad istam fciciem," quam paulo ante 
vidisti, bona iixor? at mala Fortuna perduxit. Pol quidem 
tu dignus, inquam/ es extrema sustinere, si quid^ est ta- 
men novissimo extremiiis, qui voluptatera Veneream et 
scortum scorteum ' Lari '^ et liberis piaitulisti. At ille digi- 

donec egreg^ia ilia conjux et sors iniqua redegeruut me ad eum station quern modo 
conspexisti. Profecto tu mereris, inquam, pati acerbissima, (si tamen est aliquid 
acerhius acer'oissimo tuo casu,) quandoqiddem anteposuisli amatorium gaudium et 
mcretricem rugosam domui tua et JiUis tuis. At ille applicans digitutn indicem de Contrahen, Emtione : ' Si quid ex sacco saccarii concidisset.' Slctvech. 
Sagariam malui, quaiu quod alii, saccariam. Negotlatio sagaria apud Ulpia- 
niini I. II. D. pro socio. Lapis in insula Transtiberina: i. o. m. volvvio. 

TERTVLLO. NEGOTIATORI. SAGARIO. EX. APVLIA. Colc. FuX. SeCUtarilim. 

L. 5. ^. 14. flF. de Trib. act. Roald. Sagariam f. Sic Beroaldns in Annot, 
queni i5as. 2. et Colvius sequuntur. Bertinus : sicariam/. Florentinus, Ro- 
raanus, Palatinns, Aldus, et Ca-lius Rhodiginus Antiquar. Lection, libro 
vif:esinio quinto, cap. 10. saccaiiam habent. Vide Ulpianum Lege 52. Digest. 
pro socio. Leg. 5. ff. ^. Pliires de Tribut. Actione. Elmenh. — 8 Flor. mere- 
bar. Klmenborstius. Wass. merebut. Oud. — 9 Quo. Bas. 1. quoad. Ms. cum 
reliquis, quod. Id, quod bic cusuni vides, ex Bas. posteriori editione est. 
Colv. Ipse etiam Colvius testatur, in pluribus libris esse quod. Docui exeni- 
plis, *qnod' pro, quoad, usurpari solituui. Suspect, lib. iv. cap. C. Sciopp. in 
Symb. Quod. Sic Roman, et Aldus. Florent. et Basil. Quo. Vide Sciop- 
pium Suspect. Lect. lib. iv. cap. 6. Elmenh. — 1 Abest rh iiiquam a JNIanu- 
scripto. Colv. Th inquam delet Palatinus, Elmenh. Non agnoscunt quoque 
Codd. Fux. Oxon. et ZabarelUe. INIallem abesset rh es. Oud. — 2 Lips. Guelf. 
Zabar. Fux. Palat. Oxon. et si quid. Bene, si cum Cod. Zabar. et Ferrario 
\. I. Elect. 19. legas tam pro tamen. Sippius ' tarn ' jungitur superlativo, ut 
ostendendum erit ad f. 1. iv. 'Tam inliuii.' Wass. si quid tamen cxtr, novis- 
sime, vel si quid est tamen et jioviss. Oud. — 3 Vox scorteum non apparet in 
Palatino. Elmenh. Nee Gnelferb. Oxon. Par. Uncis quoque inclusit Scri- 
verius. Sed elegantius addi videtur, ut efficacius exprimatur meretrix non 
modo, sed annosa, viet^, et deforniis instar corii. Adi Bcroald. Oud, — 

NOTiE 

mercedulas, quas merebatinfelix So- Epist. G. quern vide, 

crates, artem sagariam exercens, p Bona uxor] Male solicitatur a 

postquam spoliatus fuerat a latroni- quibusdam hie locus. 'Uxor' etiam 

bus, quamque exercuit, quamdiu per pro concubina suniitur. Noster lib. 

vires licuit. Nee probarc possum x. ' Et quoniani necjuc egregia ilia 

Beroaldi intcrpretationem de reculis uxor mea,' &lc. niatrona nimirum cum 

opcrose fabrefactis. qua ipse Asinus cubncrat. 

"jSafc.[sog'«rJam]/aci(?ns] Sagaria ars i Lari] Lares ajdium Dii, ac pra;- 

est saga faciendi, ([ua; vestes brevio- cii)ue foci pra^sides ; et Lares sa>pc 

reserant, ad militimi prircipue usum. pro i|)sis jcdibus, ut hoc loco. Eos 

" (iuoad [(/Mod] me ad islam fuciem] ex Mercurio et Lara sive Laruuda 

* Quod' hie est, quoad; niulta alia Nyniplia genitos fabulantur. Sacri 

exempla linjiis acceptionis profert eraut ipsis canes, quod full custodes 

Scioppiu"!, Suspect. Lcct. lib. iv. ,sint domuum. Aide Ovid. lib. i.*. 68 APULEII 

turn a pollice^ proximum ori suo admovens/ et ia stupo- 
rem attonitus, Tace, tace, iiiquit ; et circiimspiciens tuta- 
raeuta sermonis, Parce, inquit, in foeminam divinara/ ne 
qnam^ tibi lingua interaperante 7 noxam contrahas. Ain^ 
tandem ? inqiiam : potens ilia et regina caiipona^ quid mii- 
lieris est? Saga, inquit, ct divina, potens ' coelum deponere, 
terram suSpendere,^ fontes durare, montes diluerc,' Manes 
sublimare, Deos infimare,4- sidera extinguere, Tartarum ip- 
sum^ iiluminare. [7] Oro, oro te,*^ inquani, aulaeum tragi- 
cum dimoveto,''^ et sipaiiura scenicum complicato : et cedo 
verbis coramunibus. Vis, inquit, unura vel alterum, inimo 

labiis suis et stujwre perculsus, Sile, sile, ait; et, circumspectans an tiito loiiui 
posset. Noli, inquit, maledicere mulieri diiince, ne accersas tibi aliquod periculum 
intemperantia lingua'. Ilane vera ? inquam, ilia potais,et plane regina stabularia, 
(jualisfcemina est'/ Maga est, ait, et futuri pro^scia, qiuB potest deturbare caelum, 
terram sursuni tollere, constringere scaturigines uquarum, liquefacere montes, edu- 
cere in sublime umbras murtuorum, deprimere Deos, obscurare stellas, et collustrare 
ipsum infernum. Obsecro te, inquam, aufer perislrnma tragicum, et convolve velum 
ttieatricu}n,et die sermone familiari. Visne, ail, auscultare unum vel duo, immo 4 Pal. apolicem. Wass. promissum. Pro Attonitus, Tace, tace, inquit, Biirm. 
ad Catal. p. 630. conjicit Attonitus, St. Tace. Oud. — 5 Rom. amovens. Elnien- 
horstius. Palat. ummovcns. Oud. — 6 Oxon. nequicquam. Prave. Id,— 7 Ms. 
intemperate. Sic Veteres olira. In Pandectis Fiorentinis semper 'piseguatis ' 
et siniilia. Colv. — 8 Idem, An. Colvius. Pal. An an. Male. Elmenh. Sic 
qtioqne Giielf. Oxon. et Fnx. crebra depiavatione ; in lib. vir. pag. 149. 
' Aiu' te,' &c. Vid. Pricapum, et Drakenb. ad Liv. lib. x. cap. 25. * Ain' 
tandem, inquit.' 0«rf.— 9 Seal, caupa. Elraenli. Vid. supra. Oud. — 1 Saga, 
inquit, el divini potens. Non bene haec coiieerent. Scripseiin) potius: Saga, 
inquit, et divina ; potens. Colv. Suspensa oratio. Lege et distingue: et di- 
vina,potens. Wower. — 2 Fux. littora susp. Roaldus. Ms. Pitli. et ^ s. Ond. 
— 3 Lipsius margini allevit diruere. Perpcram. Opposita enini liio, ut in 
ceteris, debent esse durare et diluere. In Ms. Pith, et m. diffluere. Idem. — 
4 Minus recte Bas. 1. et Ven. irt^ivnare. Colvius. /w^mnre. Sic Aldus. Flor. 
et Rom. D. injirmare. Male. Vide notata ad lib. de Deo Socratis. Elmenh. 
— 5 Ww.impium; sed vitiose. Error librarii describentis. Rnald. Impium 
quoque male in Regio. Oud. ^6 Oro te. Addit copulam Ms. et Bas. 1. Et oro 
te, inquam. Ber.et Col. geminant haec : Et oro te, inquam, oro te, inquam. Colv. 
Ron). Venet. et Aldus geminant : Oro te,et oro te, inquam. Elmenh. — 7 Aulccum 
dimoveto. Ms. admoveto, et in niargine ascriptum : Al. dimoveto. Num amo- 

NOTiE 

Fastornm, et Rosin. Antiq. Rom. lib. ' Aulaum tragicum dimoveto'] Id est, 

II. et IV. desine grandibus verbis scena tra- 

" Parce, inquit, in fceminam divinam] gica dignis loqni, et, ut ait Plautus, 
Subintellige aliquid ; puta, invehi, * paratragcediare.' 
probra jacere, aut quid simile. METAMORPHOSEON LIB. I. m plurima ejus audiie facta ? Nam, lit se ament efflictim non 
modo incola?, veriirn etiam Indi vel ^Ethiopes utriqne,' vel 
ipsi Antichtliones/" folia sunt artis,^''' et nugae raeras. Sed, 
quod in conspectu' plurium perpetravit, audi. Amatorem 
suum, quod vi aliam ^ temerasset, unico verbo mutavit in 
feram castorem : "" quod ea bestia, captivitatis metuens, se jtcrmulta ejus facinnra! Nam efficere ut von solum populares ejus ipsam ament 
pcnlite,sed etiam Indi, vel jEtiiiojies vtrique,rel ipsi Antichtlwnes, sunt tantuni 
leviora scientice f/tis, f / puree nanice. Sed ausculla quod fecit coram multis homi- 
■nibiis. Convertit injibrum belluam unica vocula amantem suum, qui per vim vitia- 
verat aliam mulierem : quoniam ea bestia, timens rie capiatur, expedit se a perse- veto? Cicum non interdnini. Coh.—B \dem Anthyothones. Colviiis. Roman. 
Antiochones. Male. Elmenh. Item Ed. Vic. obvio erioie. Oiid. — 9 Lipsiiis : 
folia sunt farfari ; cnjns super hoc adi Epistolicas Qna-stiones. Coir. Folia 
videntiir vocata fnisse res nuUius pretii, ant ponderis, quasi ilia ipsa ad 
.speciein tanium, et nulla tenus cum arborum truncis ant etiam fructibus 
coltlparanda. Id forte volnit Apuleius. Videtur enim adumbratum de illo 
Menapcli. ' Dixin' ego,' &C. [Vid. inf.] Gruter. Folia sunt artis. Sic legit 
Honi. Aid. et Flor. 1. Folia sunt aras Vlor. 2. Vulcanius/. s. artes. Lipsius 
12piS'tol. Qntrst. lib. ii. Epistol. 22. /. s. farfari, ineptissime. Folia vocat 
res nullius pretii aut ponderis, sicuti notat Scaliger ad Festum pagin. 25. et 
(jJruterus Suspic. lib. III. cap. 13. Noster libr. iv. 'Nee tanien nostri ser- 
monis artes infelicissimo profuere juveni.' Sic Hieronyinus in Esaiam cap. 
?>'i. eliam dicit 'folia sernionis.' Elmenh. — 1 Palat. Cod. in conspectuni, per- 
petua variationc. Oud. — 2 Vulgar, in alinm. Quod (^antero nostro niagis 
placet. Cole. Vi. Sic edidit Vulcanius ex Bas. 2. Manuscripli et edili alii. SOTIE ' HLlhiopea utrique] Turn Orientales 
tum Occidentales, Nilo fluvio, qucm 
Vctercs Asia; et AfriciB terminum 
posuere, a se invicem separati, ut 
docet Strabo Geograph. lib. i. lios 
Homeri versus explicaus : Aleloira^, 
rol oixOa SeSoiaraj, tcrxc-roi av^piiu, 0< 
fX(V Zvaojxivov v-rrtpiovos, ol 5' a-vidi/ros. 
Oricntalium et Occidentalium /l.tliio- 
pum mentio apud Hcrodot. in Thalia 
et Polyhymnia, et Heliodor. Vli^lliio- 
picorum lib. ix. 

" Anticltlliiin(\><] Sic dicti, quod ha- 
bitent rriu ivavjiav x^'^'"^> Iciiam nos- 
tra; contrariam. iNIela pro Antipo- 
dibus snmere vid<;tiir. Martiaiius 
Capclla lib. VI. Antichthonas oo 
lensu intelligit, quo vulgo Autipodas 
intelliginius ; sed Anlipodum apud ilium alia paulo acceptio est, nempe 
pro iis, qui in contraria parte ejus- 
dem Zona> habitant. Plin. lib. VI. 
c. 22. Antifluhonas ait liabitare ad 
Taprobanam lusulam in Zona liye- 
mali. Quicquid sit, vim vocis si 
spectemus, Anticlithones erunt Anti- 
podes, aut saltem ii qui inferius He- 
misphaprium nostro contrarium inco- 
hint. 

* Folia sunt artis] Lcvia et minima 
eorum, qua; eificere potest ejus ars, 
sicnt folia sunt levissima et vilissi- 
ma pars arborum. Sic Plant. INle- 
na-chmis. Act. ii. Seen. 3. ' Dixin' 
ego isthac hie solere fieri? Folia 
nunc <:adunt, Prx'ut si triduum hoc 
hie crimus, tunc arbores in te ca- 
dent.' 70 AFULEII 

ab inseqiientibiis piaecisione genitalium liberat;^ nt illi 
quoque simile, quod Venerem habuit in aliam, proveniret. 
Cauponem quoque vicinuni, atque ob id aeraulum, defor- 
mavit in ranam: et nunc^ senex ille, dolium innatans vini 
sui, adventores pristinos in fosce submissus officiosis ron- 
chis^y raucus appellat. Alium de foro quidem/ quod ad- 
versus earn locutus esset, in arietera deformavit: et nunc 
aries ille causas agit. Eadem amatoris sui uxorem, quod 
in earn dicacule ^ probrum dixerat, jam in sarcinam prae- 
gnationis obsepto^ utero, et rcpigrato? foetu, perpetua prae- 

qiientihus venatoribus ahscissione testiculorum : id idem quoque accideret ei, guia 
rem hahuerut cum alia. Commutavit quoque in ranam stabularium vkinum suum, 
et propterea sihi invidentem : cl nunc ille sencx, nutans in cado vini sui, dcpressus 
in /cecem, salutut antiquos suos Iwspites rauca voce, et comiter coaxando. Mutant 
quoque alinm forensem cuusidicum in urietem, quia declamaverat in ipsam, ct mine 
ille aries /actus causas orat. Eadem condemnavit ad perpeiuam gravitatem con- 
jngem sui amantis, jam occlusa vulva ejus, et retardato infante, ut distendtttur q. in a. i. quod defendit Canterns. Elmeiih. — 3 Captivari metuens, ab inse- 
quentib. Sj'c. lideiii : captivilati met. ab inseq. reprcpcisione genitalium. se liberal. 
Captivari prohmii verbiini. Glossa; veteies H.StepIiani: ' Alx/J-a\wri^o/j.at, 
Caplivor.' Fivqiiens in Theologis veteribiis, TeitiiUiano, Ambrosio, Hieio- 
nynio, aliis. Colv. Fiix. captivari. Roaldiis. C'aptivitatis metuens, seubinse- 
quentibus prcEcisione genilalium liberat. Sic rescripsi ex Palatin. Florentin. et 
Berlin. Vnlgo : captivari metuens, a. i, repracisione gtnit. liberatur. EInienh. 
Scribe ex Palat. se pra-cisione g. liberal. Wovver. — 4 Berlin, el tunc. Tinn 
adveclorcs in niarjj. Oxon. Advenatorfs Fiix. Dein fcece sine prsppositione 
Berlin. Oud. — 5 Officiosis roncliis. IManiiscr. hacc dno desnnt. Colv. Ilem a 
Fiix. et Palat. rouchis ab Oxon. exuiant. Oud. — 6 De foro quidem. Nee 
niagis TO quidem idem agnoscit. Colv. Qui temere cum Vulc. Ed. pr. ejecit, 
licet careat etiam Fux. In Pitli. esl, Quid ni quetulam? Quod etiani in 
menlem veiiit Burmauno. Oud. — 7 Regius dicaculum. Fux. in ea didaculum, 
suprascriplo c. In Pith, dicaclcm. Id. — 8 Obsito. Ms. obsceno. Rom. obseto. 
Ven. obsecto. Foite obdito. Sed niiiil vulgata scripluree obsepto antelnlerim. 
Sic inl". lioc ii)so libro, ' foribus obseptis,' el lib. m. ' Horreum validis clau- 
slris obse|ituni.' Quod facil, ut paulo aiiter, quam edidi, censuerim legen- 
dum : etiam sarcina pragnationis obsepto utero. Colv. — 9 Ms. repigt'o, ex quo 
febciler Lipsius repigrato: et nos jam dudum ccnsueramus sic legendum 
videri: posiea ab Aldo ita inipressum reperinius. Reliqui vuig. ;T/i!(g'Hf(/o. 
Sic lib. VIM. p. 162. ' Cum et ipso luniine clirarum bestiarum repigratur im- 
petus:' et 'pigrare' Veleres dixerant. Attiiis Engonis : 'Fateor. Sed cur 

NOT/E 

" In feram castorem'] Nota est de J Ronchis'] ' Ronchus' proprie so- 

castore tabula, qnani Nosier infra nus est, quern edunt naribus ster- 

exponit. Ex liujus animalis lestibus tentes, et ' ronchissare' stertere est. 

fit casloreum tinguentuni, de quo Transfertnr hie ad significandam 

Piin. lib. XXXII. cap. 3. ranae coaxationem. METAMORPHOSEON LIB. I. 71 

gnatione damnavit. Et, ut ciincti niimerant,' octo annonim 
onere misella ilia, velut elephantum paritura/ distcnditur. 
Quai"^ cum subinde ac multi nocerentur/ publicitiis indig- 
natio percrebrnit, statutumque est, ''ut in cam die altera 
severissime ' saxorum jaculationibus^- vindicaretur ; ^ quod 
consilium virtutibus cantionum antevertit.^ Et, ut ilia 
Medea/ unius dieculas a Creonte i impctratis induciis, to- 

mole uteri ; quia dixerat in ipsain conviciuin paulo mordacius. Et tninc infortu- 
vttla ilia tuinet sarciim octo nnnorum, prout omncs numerant, pcrinde ac si euixuva 
esset elephnntem. Quic ynulier et multi alii cum scepius hederentur illius male- 
Jiciis, odium publicum concitatum est in earn, et decretum est ut die scquenti ani- 
madverleretur gravissime in earn lapidumjaclihus. Quam conspirationem praienit 
vi incantamentorum, Et, sicut Medea ilia, exorato spatio unius diei a Creonte, propter te pigrem haEC, nut liiijnsce dnbiteni parcere capiti ?' Lncrctiiis 
111). I. ' Quod nisi pigraris, paiiliinive recesseris al) re.' Colv. Repugnante 
focln. Editio Aldi repigrato, voimsto verbo et Apnleiano, ut inf. pa^. 143. 
Roald. Repignato Flor. sed Becichemiis jam Ep. 60. e Mss. in qnibns Fiix. 
et Keg. repigrato docuit legendiim, et expressit quoque Ed. Jnnt. post. 
IMartian. cap. 1. i. p. 15. ' Uxoris fretibiis repigratus.' Ovidiiis ait, ' partii 
reniorante.' Oud. — 1 In maniiscripto, sciunt inimerantia. Quod quid sibi 
veiit, nescio. Colv. Ego inde facio : Et, ut cuncti civium numerant, jam octo 
annorum. Brant. — 2 Manuscr. al. Quaw. Colvius, Qua; cum subinde ac midti 
nncerentur. Forte, Cum subinde ac mulla noceretur, Vel, Qua: perindc ac multi 
noceretur. Plant. INIil. act. V. sc. nit. ' Te non nocitunim lioniinem liac de re 
neniinem,' Sic ibi veteres libri. Sciopp. in Symb. Cr. Jiert. Q. c. s.ac muliis 
n. Scioppins, Quce dum pcrinde ac m. noceretur. Hamilton, Qucc cum s. a 
muliis no.icerentur. Ebnenli. — 3 Pal, sa-vissime. Elmenli. — 4 Jaculationis vitiose 
ed. Elnienh. Oud.— 5 Palat. judicaretur. EInienli. Prave, de quo alibi. 
Oud. — Anterortit. Edd. Vie. Ber. Jnnt. pr. Aid. aliaeqne minus bene ante- 
terlit, et ill Ed. Vric. Medaa. Id. — 7 Mauuscrip. Jcreo«e/n. Colv. — 8 Prono- 

notji: 

* Octo annorum onere misella ilia, teilige subitaneo populi consensu, 
velut elephantum paritura"\ Elepliantcs non decreto Jiidicnni. 

nternni decern annis gestare tradidit '^ Et, ut ilia Mcdca, ^c] Cum Clau- 

Plin. Aristotelcs et jtlianus bien- cam, sen, ut alii voluni, (^reiisani, 

ninni saltern prapgnare elephantum Creontis Corintiiiorum Regis (iliam, 

affirmant. Jason ducliirus csset uxorem, Medea 

* Qua.' cum subinde ac multi noceren- repudiata : hac, impetrato a Creonte 
<«r] ' Noccri' passiviun a, noceo, unius diei spalio, (pio se, ut aiebat, 
quod active usurpavit Plautus. Vulgo ad profectioucni pararct, regiani 
nentruin est. IMdii valde placet Ha- cum Creonte et nova nupta combus- 
miltoni coiijectura, qui scriptnm pri- sit. Quo id pacto non ronvenit inter 
mitus suspicatur. Qua- cum subinde a Scriptores. Seneca in Medea pallam 
mulli.1 nnscerentur, pianissimo sensn, facit, veneno infectain, ab ipsa per 
et q(uin postularc liic videtur locus. fiiios sues ad novam nu|)tam niiifi 

^ Statutumque est, ^c] Statutum in- veluti niunus nupliale, ex qua exiliens 72 APULEII 

tam ejus^ domum filiamque cum ipso sene llammis corona- 
libus deusserat:^ sic hasc devotionibus sepulcralibus in [8] 
scrobem'* procuratis, ut mihi temulenta' narravit proxime, 
cunctos in suis sibi domibiis tacita numinum ^ yiolentia 
clausit, ut toto biduo non claustra perfringi, non fores evelli,' 
non denique parietes ipsi perquiverint'^ perforari : quoad 
mutua hortatione consone clamitarent, quam sanctissime 
dejerantes, sese neque ei manus admolituros ; et, si qui 
aliud cogitarit,^ salutare laturos subsidium. Sic*^ ilia pro- 

combusserat tofam ejus regiam natamque cum ipso patre sene incendio ex corona 
concepto : ita hcec peractis rife imprecationibus/eralibus iti fovea, que mud modum 
ipsa viild retulit nuper ebria, inclusit omnes in propriis ipsoriim cedibus tanta vi 
incantamcntorum , ut per duos soiidos dies repcigulu non poiuerint pcrrumpi, neque 
janua extrahi, nee denique ipsi parietes perfodi : donee hortatu ntutuo exclamurent 
unanimiler jurantes per sanctissima quoeque, se non illaturos manus violentas in 
illam, et prabitwos ei opem salutiferam, si atiqtii attenlaretit aliud i7i earn. Et men ejus addidi fide Mstonini, et Edd. vetnstanim, qiiod excideiat prinmni 
ex Ed. Elmenli. dein Scriverii et scqq. In Par. totam ei domum. Mox Pith. 
cum sua sene. Ond. — 9 Idem liber denserat. Colv. — 1 Bert. m. inde i. Elmenh. 
Mox. proxime cunctos in desunt Fiix. Regio, et proxime cunctos Bert. Pro 
in suis Pith. JKSsif. Cunctos ut in s. Edd. Junt. ntraqne et Aldi. Statim vide- 
biuius leg. ita in suis s. d. Ond. — 2 Tanta caiitionum. Florent. numinum vio' 
lentia. Elmenh, — 3 Ex Mannscr, Ven, Aid. addidimus evelli: aliis deerat. 
Colv. Exciderat Ed. Beroaldi, et hinc Colin. Basil, &c. Oud. — 4 Quiverunt. 
Palat. perquiverint. Eimenhorstins. Immo perquierint. In Guelf. perquive- 
rint perfovarari a m. pr. vitiose. Ed. Seal, sen Vnlr. sec. quiverunt. Mox 
quod Ed, Jiint. post. Sed vide snpra pag. 38. ' Quoad me Fortuna per- 
duxit.' Item cohortaiione in Oxon, non male. Admoliluras et laturas Fiix. 
Oud, — 5 Si qui a. cogitavit. Vi\\g. si quid aliud cogitarent,^ Si qui; viilgo 'si 
qnis.' Lib. vi. ' Si qni ccetu ccelestium det'iiissf t.' Panlus lib. ii. Senlent. 
'Si qni debitnm quocnniqiie niodo confessns docetiir.' Sic a//V/!/i 'J'ertnl. de 
Anima : ' Aliqui Chrysippi assentator illndit en.' Colv. Agitarint. Pa\. cogi- 
taret. Bertin. et Rom. cogitarint. Elmenh. — 6 Ita in marg. lias, sec. At 
Edd, a me visaj ante (3olvinra cum Pithceano praeponunt et. Mox actorem 

NOTiE 

ignis earn cum patre et regia con- cimi regia cremata sit. Venennm 

sumsit, Diodorus ait Medeam, nia- illiid Plin. lib. ii. putat fuisse napli- 

gicis artibus in aliud animal muta- tam, quod genus ait esse bituminis 

lam, noclu ingressam esse regiam, igne eminus conspecto incendium 

incendisseque igne ex quadam radice traliens. 

magica facto, cujus ea vis est, tit ** Devotionibus sepulcralibus in scro- 

extingui nequeat. Plinius et Apu- bem, fyc] Diis Superis in erectis aris, 

leius noster, quibus astipulatur Hy- Terrestiibus in terra, Inferis vero in 

giuns Fab. 2.5. coronam fuisse affir- scrobesacrificia fiebant. Sic Ulysses, 

niant, quani Medea ad sponsam Ja- referente Homero lib. ii. Odyss. scro- 

sonis miserit, et cujus veneno ipsa bem cubitalem fodit, in quam mul- MKTAMORPHOSEON LIB. I. 73 

pitiata totam civitatem absolvit. At vero coetus illius auc- 
torem nocte intempesta, cum tola domo, id est, parietibus, 
et ipso soio, et omni fundamento,'' ^ ut erat clausa, ad cen- 
tesimum lapidem in aliam civitatem summo vertice raontis 
exasperati sitam, et ob id ad aquas sterilem/ tianstulit. Et, 
quoniam densa inhabitantium aedificia locum novo hospiti 
nou dabant, ante portam projecta domo discessit.9 Mira, 
inquam, uec minus saeva,' mi Socrates, memoias. Deni- 
que mihi quoque uon paivam incussisti solicitudinem, immo 
vero formidiuem, injecto non scrupulo, sed lancea,* ne quo ^ 

ilia hoc modo placnta liberavit totam itrbem. At vero media nocte transportavit 
suasorem illius coiispimtionis, cum iiniversa domo [id est, cum parietibus, et ipso 
solo, et iinirersis fundament is^ clausa (juemadmodum erat, in aliam iirbem illinc 
distantem centum milliaribus, positam in supremo cacumine niontis ardui, et prop- 
terea labornntem uquce penuria. Et, quia cedes incolarum inter se stipatiB non 
relinquebant locum huic novo adrence, ahjccit ades ante portam urbi^, ct abiit. 
Stupcyida, inquam, narrus, mi Socrates, neque minus crudelia. Denique affecisti 
me etiam non mediocri anxietate, immo vero mctu, (immisisti enini mild non scru- male in Regio. — 7 Dele Glossenia, id est, Sfc. fundamento. Wower. Dele 
glosseina cniii Wowerid. Elmenh,— 8 BerXm. steriles: xert vulgatum probavi 
Suspect. Lect. iv. cap. G. Gmter. et Doiisa F. ui aguis sterilem. Sciopp. In 
Synil). Bertin. o. i. ad aquas steriles. Vide Gruteii Siispiciones (1. in. c. 13.) 
et Scio])piiini Suspect. Lect. lib. iv. c. 6. Elmenh. — 9 Ms. An port. p. d. d. 
Ro. Aid. Col. ante portam pr. d. discedit. Ven. discedit. Bas. 1. disedit. Ego, 
ante sciiptuin exemplar visum, pntabam srribendiini, ante portam projecta do- 
mus desedil. Sed jam in veteri sciiptura acquiesco. Postqnam douium illam 
ante portam civilatis projecisset, abiit. Colv. AWXdissedit. Vera Icclio </e- 
sedit. Elmenh. Mihi niagis arridet discedit. Brant. — 1 Mang. sceva nbiqiie. 
Putean. Sic conjecit Wasse, nt pag. 13. ' Scacva ct gravia sonmiare,' et 
alibi sappiiis : ut videbimiis. Confer et Juret. ad Symm. 1. i. ep. 2.5. Turn 
fir Socrates Fux. Mox quoque abest a Palat. et Fux. Oud. — 2 At- iniquo. 
Aldus ne quo. Uoaldus. Iniquo est in solis Edd. Bas. sec. et Lugd. Blinus 
Reg. Mysterio Ed. Bas. pr. male. Tum simul pro similiter Piili. Oud, — 

NOT/E 

sum, mernm, aqnam, sanguinemque ^ Injecto non scrupido, sed lanceul 
victimaruni inl'udit ad evocandos Scrnpi, ct scnuiuli lapilli sunt, qui 
niortuorum, pracipnequc Tiresia', in calceum illapsi solicitudinem fa- 
Manes. Vide ejusmodi sepiilcralcs ciunt pedem prcnicndo ct urendo. 
devotiones apud Hcliodor. Altliiop. Hinc saepc scrupidus pro solicitudinc 
lib. VI. sub finem, et Canidiam Ho- sumitnr. His autcm verbis nihil aliud 
ratii. significat Aristonicnos, nisi se, ora- 
•= Id est, parietibus, ct ipso solo, et tione Socratis, non Icvi aliqua solici- 
nmni fundamento] Ha'C Glosscma re- tndine, sed gravi formidine luisse 
dolcnt. Merito ergo dclet Wowcr. pcrculsuui. 74 AFULEIl 

numinis ministerio similiter usa sermones istos noslros 
anus ilia cognoscat. Itaque maturius quieti nos repona- 
mus: et somno levata lassitudine iioctis" antclucio' auf'u- 
giamus istinc qnam pote''^ longissime. Haec adhuc me 
suadente, insolita vinolentia ^ ac diiirna^ f\itigatione per- 
tentatus bonus Socrates sopitus jam stcrtebat altius. Ego 
vero adducta fore^ pessulisque firmatis, grabatulo etiam 
pone cardines^ supposito, et probe aggesto,^ super eum 
me recipio. Ac primum prae metu aliquantisper vigilo, 
dein circa tertiam ferme ■ vigiliam ^ paululum conniveo.'' 

piilum, sed hastam,) ne ilia vetula, ulens similiter alicujus Damonis famulatu, re- 
sciat hcpc nostra colloquia. Itaque tradamus nos ocijus soiimo, et, cum minuerimus 
defatigationem nostram sopore iioctis, prnripiamus 7ios hinc ante dilucidum quam 
longissime poferimus. Dabam adhuc hcBC monita, cum bonus Socrates jnm dor- 
miens canoris 7'onchis slrepcbat oppressus temulcntia insueta, et lassitudine diet. 
Ego vera, postquam clausi ostium, et ohfirmavi pessulos, opposuique ac rede obdidi 
cardinibus meum lectulum, reclino me in ilium. Ac prima quidem nuineo paulisper 
insomnis propter timorem : deinde claudo tantillum oculos circa medium fere 3 Vulg. ante lucem. Infra: ' Anteliicio volo ire.' Lib. ix. 'Nam et ante- 
liicio, lecubans adiinc, subjnngi machine iiovicium clamabat asiniim.' De 
hoc etiam nionuit Lipsins posteiioribus Electis. (I. ii. c.21.) Est et pro 
eodem in Nostro reperire ' anteliicnlo.' Cole. Viilgo ante lucem, male. T^ 
twcte recte delet Danii-i Biicietiiis. Elmenh. — 4 Vnlg. quam putas. In Ms. 
quam puta. Censui olim emendandum, quam potest : ut ibidem Lipsins etiam 
lescribit. Cnjus fietus aiictoritate non dubitavi reponere quam pote. Glossae 
veteies: ''fls Swarbi/, Quam potest.' Plaiitns Menaeclimis : 'Concede Jiiic, 
mea nata, ab istoc qnam potest longissime :' et Sticbo : ' Libros inspexi : tarn 
confido quam potest.' Miiite : ' Quam potest, turn verba confer niaxime in 
compendium:' et alibi. Non aliter etiam hnnc locum correxit in Quaest. 
Plant, elegantissimus Gnlielmins mens: ctijus nt vita mibi jucundissima 
semper, sic mors acerbissima accidit. Coin. Rom. et Aid. quam putas: male. 
Vide Colvium. Elmenh. — 5 In Mss. violentia. Colvius. Paiat. et Colvins via- 
lentia. Elmenh. Sic Fux. Gnelf. et Oxon. pessime. Pocnlis enm mitigave- 
rat Aristomenes p. 5. Oud.—6 D.f. Mss. Aid. Ven. Bas. 1. diuturna. Intel- 
ligo de die fatigatum Socratem, de nocte sonino se reficientem. Colv. Flor. 
et Pal. diuturna f. KImenh. Diuturna alias, non male. Brant. — 7 Forte Pith. 
Jd. — 8 Plericjue libri crtrc/»iem. In Manuscr. carJjne. Aldum secnti sumns. 
Colv. — 9 Bert, probe adjeeto: f orle attecto. Sciopp. in Symbola. Bert. «<//e'c<o. 
Sciopp. adtecto. Elmenh. Vide et Susp. Lect. iv. G. sed satis inepte. In 
Vilh. udjesto. Fux. ac congesto. L\\)s. oggesto. Oud. — 1 Deest rb/eime Edd. 
Ber. Col. Bas. pr. Id.— 2 Pal. et Flor. conhibeo, male. Elmenh. Malim con- 

NOT^ 

s Somno levata lassitudine noctis]y el neca in Troade : 'Partes fere nox 

dele noc<is, vel lege somno noctis le- alma transierat duas, Claruinque sep- 

rala lassitudine. tem verterant stellae jugum : Ignota 

'' Circa tertiam ferme vigitiami Se- taudem venit afflicta; quies/ iScc. Mr.TAMORI'HOSEON LIB. I. 75 

Coramodum quieveram : et repcnte impnlsu [0] majore, 
quaiu utlatroncs crederesjanua? rcserantur, imrao vero frac- 
tis et evulsis funditus caidinibus prostenuintur. Grabatu- 
lus ' alioqui breviculiis, ct uno pede mutilus + ac putris, im- 
petus tanti violentia prosteniitur : me quoque evoUitiim at- 
que^ excussumliumirecidensuniversum*^ cooperit ac tegit. 
Tunc ego sensi naturaliter quosdam affectus in contrarium 
provenire. Nam, ut laciymae S9epicule7 de gandio pro- 
deunt, ita^ et in illo nimio pavore risum nequivi continere, 
de Aristomene testudo factns.' Ac, dum, in infimum^ de- 
jeutus, obliquo aspectu quid rei sit grabatuli solertia muni- 
tus opperior, video mulieres duas altioris aetatis. Lucernam 
lucidam gerebat una, spongiam et nudum gladium altera. noctem. Vix evam sopitits, cum suhlto fores nperiuntur majnrc impctu, quam ut 
credas esse fares ; quin immo dijiciuntur liuini, effraclis et extractis penitm car- 
diniljus. Lcctulus, qui aliunde ertit brecior et truncus uno pede ac putridus, de- 
jicitur vi tain validtc impulsionis, et cndens in inversum operit ac coiitegit me de- 
volutum et deturbatum. Tunc ego expertus sum quosdam animi motus excitari 
causis contrariis, Quemadmoduin enim lacnjmce sat scepe oriuntur ex Iwtitia, ita 
et ego in ilia gravioriformidine non potui cohibere risum, cum me viderem factum 
testudinem ex Aristomene. Dumque Itumi prosti'atus expccto quid rei sit, oblique 
aspiciens, prutectus industria lectuli, aspicio duas fceminas grandioris cevi. Una 
geslabat lampadem acccnsam, altera spongiam et gladium districtum. Hoc ornalu iveo. Brant. — 3 Viilgo grabntus, Colv. Grabatulus cum Mss, jam edidit 
Bern. Philoinatlics I'isan. in Ed. Jiint. post. Oud. — 4 Mert. mutilatus. Elnienh. 
— 5 Et. In iManuscr. ntquc. Colv. Recte, contiiniantiljiis I'ltii. Tux. Palat. 
Par. Edd. Jnnt. post. Scriv. Oud. — G In inversum. Alii scribnnt, univcrsum. 
Lib. Palat. ignnrat vociilam in. Lege inversus: nempe j;ral>atnlns. Wower. 
Placet liitterslnisii lectio : nniversum Sciopp. in Synib. Rittersli. unicersum. 
Wower. inversus: recte. Elmenh. Beinb. universum. Piitcan. — 7 Rlargarita 
Poiitica, in qua etiam ex hoc scriptore (|ira'dam laiidantiir, legit scrpiuscule. 
Opus est ita inscriptinn, e lectissimis probatorinn aiictorum locis collectum. 
Alicjuoties in liisce Notis cilabimiis. lit ' ,s;i'picule ' et ' sa'piusciile ' alibi 
in Apuleio le^jas. Ita(pie nihil hie iniitandnm. Colo. — 8 Abest ita ab Ed. 
Bcr. Arislomcno iNIs. Ke;^. Oud. — 9 I'liires inipressi pra'positionem in igno- 
rant. Lipsius niali'bat in sinum dcj. Tanien Seneca lipistola xcii. ' Non 
video cniiu quonio<lo nou in infiniuni ajjatur e fat>tigio suo dejecta virtus.' 

NOTiE 

Circa tcrtiam noctis vigiliam est, ^ De Aristomene tesludofactus']fi\c\\i 

circa mediam noctem. Nox eniin enim donium Miani testudo, ita ipse 

antiquis in partes qnatuor divisa, grabatulum suinn portabat,quo veluti 

quae vigiliin atque etiam custoditu testa erat opertus. 
dictae sunt castrensibus vocabulis. 76 APULEII Hoc habitu Socratem bene quietum circumstetere. Infit ' 
ilia cum gladio: Hie est, soror Panthia, cams Endymion: ^ ^ 
hie catamitus mens,' qui diebus ae noctibus oetatulam meam 
illusit: 5 hie est qui, raeis+ araoribus insuper habitis,^ non 
solum me diffamat probris, verum^ fugara instruit. At ego 
scilicet, Ulyxi astu deserta, vice Calypsonis 7 °> seternum 

circtnndederunt Socratem alte sopitum. Tunc qua habehat gladium dixit : Iste est, 
o soror Panthia, dilecius Endymion, iste est Gunymedcs mcus, qui dies noctesque 
ludibrio habuit meam juventam: liic est qui, aspernatus mens amores, non tantum 
me differt maledictis, sed ctiam comparat se ad fugiendum. Verum ego nempe 
derelicta sum astutia hujus lilyssis, et velut altera Calypso higebo viduitatem ater- Colv. Fax. in infim. d. RoaUl.— 1 Fiix. jiissit. Oiul.— 2 Margo Bas. 1. Col. 
\en. Endosmion. Ms. Enosmion. Aid. Endromion. Betoaldns vaiie. ^ ide 
jpsiini. Juvenalis Satyra x. (vs. 318.) 'Sed tuns Endymion dilecta- fiet 
adulter Matioiiir.' Coin. Fiix. carus Endosoninn: delicinm verbi. Aldus 
cornipte Endronion. Roaldtis. Florent. et Roman, c. Eiidosymon. Aldus En- 
dromion. Beroaldus Hedyosmion, inepte. Elmenh.—i Pal. Fus. Pith, meam 
ill.atat. Wasi. meam illuxit tet. Bdd. yell, illusit (rt. meam. Oi\6.—i Hie qui 
meis. In Manuscr. hie est, qui meis. Colv.— 5 Subterhahitis. Repone imuper- 
habitis. Sic enim in veteribus libris es'e testis Muretus Var. Lect. (1. xi. c. 
17.) et de conjectura eniendavit Verisimil. Guliclmius; mens (I. ii. Veris. c. 
4.) Hoc verbum piiuuis emit doctor noster J. Ciijacius literatissimis Ob- 
seivationibus siiis : ubi illi ex Nostio hoc jurisqiie nostri auctoribus, aliis- 
quecollectaexempla. Colv. Vior. supcrhabitis. Rom. el\eu. suhterhabitis: 
male. lib. iv. ' Lacryniis istis iiisuperliabiti*.' Ehnenli. Nil niuto. Groslot.— 
6 Manuscr. et excusi quidani, verum etium. Colv. — 7 Vuljj. sum et Cal. non 
zequp. bene. Multa hujnsce locutionis passim in hoc scriptore obvia exempla. 
Dixissetetiani, ' vicem Calypsonis deserta,' promisee, ne qnis piitet ubiqiie 
hoc vel illud duntaxat repouendum. Cole. Idem Becichemus ex vet. lib. 

NOTiE 

k Carus Endymion] Endymion filius rapto ob egresiam foimam fuse My- 

fuit yElhlii et Calyces, cujus egregia thologici. Socratem forniosorum il- 

fornia captam Dianam fabulati sunt lorum nomine insignit MeroiJ per 

ad eum in Latmum Cariae niontem amaram ironiam. descendisse, dormientemque osculari 
solitani. Sunt, qui concubuisse quo- 
que dicant, atque ex eo quinquaginta 
peperisse filias; alii, tres tantum. 
His fabulis occasioncm datam inde 
aiunt, quod studiosus fuerit Luna; "" Ulyxi astu diserta, vice Calypsonis, 
<S|-c.] Comparat Mcroe Socratem se 
fiigientcm Ulyssi Calypsoneni dese- 
renti. Fuit autem Calypso nyniplia, 
Oceani et Thelidis filia, quae naiifra- 
gura Ulyssem, sociis omnibus ob mac- observator Endymion, ejusque phases tatos Solis boves amissis, hospitio 

varias primus attente cousiderave- excepit in Insula Ogygia, vel, ut 

rit. Hygino et Mela; placet, lEdea, in qua 

' Hie catamitus meus] Pro Gany- regnabat ; eumque per septem annos 

mede veteres Romani Catamitum in antris voluptariis detinuit, amore 

dixerunt. De Ganymede a Jove ejus capta. Ab ea tamen divulsus MKTAMORPHOSEON LIB. I. 77 

solitudinem flebo. Et porrecta dextera/ meque Panthiae 
suae demonstrato. At hie, inquit, bonus consiliator Aristo- 
menes, qui fugae hujus auctor fuit, et nunc morti proximus, 
jara humi prostratus grabatulo succubans jacet, et heec 
omnia conspicit,^ impune se relaturum ' meas contumelias 
putat. Faxo eum ^ sero, immo statim, immo vero jam 
nunc, ut et praecedentis ' dicacitatis et instantis curiositatis 
pceniteat. Haec ego [10] ut accepi, sudore frigido miser* 
perfluo, tremore viscera quatior ; ut grabatulus etiam suc- 
cussus et inquietus ^ super dorsum meum palpitando salta- 
ret. At bona Panthia, Quin igitur, inquit, soror, hunc pri- 
mum bacchatim discerpimus," vel, membris ejus destinatis," 

nam. Et extendens manum dexlram meque osfendens sues Panthia, At hie, inquit, 
egregius suasor Aristoimnes, qui cnnsiUum dedit hujus fugcc, et qui nunc jacet 
vicinus leto,jam stratus humi, ciibuus sub lectulo, quique viUet hac omnia, credit 
sibi impune fore probra qua in me dixit. Curabo ut pceniteat eum, sed lardius, 
immo mox, immo rero nunc jam, et sua prioris malediccntia, et prasenlis curio- 
sitatis. His auditis, ego infelix madui iotus sudore gelido ; mca viscera cceperunt 
exagitari meiu; adcn ut lectulus etiam agitatus et inquics subsultarct super dor- 
sum meum trepidando. Sed humana ilia Panthia : Quidni ergo, ait, o soror, di- 
laniamus primum hunc more Bacchant ium, aut colligutis ejus artubus amputamus deserta vita Calypsonis, ifc. U. in Add. Homerus Odyss. E. Elmenh. — 8 Sic 
Edd. Vett. liic et infia, non dextra. Panthea Fiix. Turn Palat. et Wass. in- 
quit ; at hie. Abest inquit a Fiix. In Pal. etiam actor. Prave. Oud. — 9 Yul- 
gaiii omnes, et hac omnia conspexil. Colviiis. Et si omnia conspicit i. s. 
r. m. c. p. Totus autein iste locus legendus cum nota intcnogandi, iit 
cum lectione IMs. qiiadret. Roald. Male. Est enim indignaiitis. Vide 
Auiniadversioneni hujiisce libri primam. In Edd. ante Colv. excepta 
Jiiiit. post, est hie: in Fax. si. Forsan : Et sic o. conspicit. In Mss. 
eniin omnibus est pi«>sens, ut debet, piDeterquam in Pith. Oudendorp. 
1 Vulcanins coiijecit laturum. U\ ceite tVequentins est; et I. vii. p. 151. 
'Impune se latniiim.' Contra 'acceptum feire' ali(niando occunit pro, 
refene. Vide ad Hiit. B. Alex. C. 50, Se abest a IMtliteano. /(/. — 2 In 
INIaniiscr. cum. Colv. — 3 PaXAi.prasentis. Elmcnli. Pei|)ciam. Immo statim 
desiint male Edd. Jnnt. Aid. D<iii Hie ego Pith. Oud. — 4 In Regie et Fii\. 
sudore insuperjtuo timere. Id. — 5 Vul g. atico ut grabatulus etiam inquietus. Col- 

NOTiE 

Ulysses jussu Jovis rate confecta tarn. lib. iii. ct ii. Hinc 'baecliari' 

rursus mari se commisit, vidiiam ot fiireie, et ipsa Hacclii sacra ' Oigia' 

flentcm desercns. V'idc lloineinm, anh ttjs opyrjs, hoc est, a furore, dicta 

'OSuirrr. lib. i. stmt. 

" liacchalim discerpimus] Ut Pen- " Dcstinalis] Ligatis. Hoc siguili- 

tl.eum et ()r|)luinn Haccliie olim dis- catu N'itruv. lib. v. ' Si antem |)rop- 

ceip-sissc dictnitnr. Vide Ovid. Mc- ter (hictiis aut impetus ai)erti pclagi 78 APULRli 

virilia desecamus ? "^ Ad haic Meroe, sic enim reapse^ no- 
men ejus, tunc^ labulis Socratis convenire sentiebam, Im- 
mo,9 ait, supersit hie saKcm, qui miselli hujus ' corpus 
parva^ contumulet humo. £t, capitc Socratis in alteruni^ 
dimoto latus, per jugulum sinistrum capulo tenus gladium 
totum ei demergit,-^ et sanguinis ernptionem utriculo^ ad- 
raoto excipit diligenter, ut nulla stilla compareret usquam. 
Haec ego meis oculis aspexi. Nam ^ etiam, ne quid demu- 
taret,7 credo, a victimaj religione,!" immissa dextera per vul- 
nus illud ad viscera peuitus/ cormiseri contuberualis mei^ ei genitaUa ? Ad ea Meroe, (nam sic tunc intelligebam nomen ejus reipsa con- 
gruere cum narrationibus Socratis) Immo, inquit, hie eerie restet qui levi terra 
operiut corpus hujus iufortunaii. El, recUnato capite Socratis in alteram partem, 
condit in tjus corpus totum gladium ad manubrium usque per sinistram colli partem, 
suscipitque studiose cruorem erumpentem parvo vase supposito, adeo ut nusquam 
gutta ulla cerneretur. Ego hue vidi mcis oculis, Enimvero humana ilia Jileroe 
infcrens manum dextram. per plagam illam ad intima usque pracordia, et ilia 
rimans, ne immutaret aliquid a rilit hostiae (ut arbitror), depromsit cor infelicis vius.^ — C AWi resecamiis. Elnienh. jF?fs. est in Bertin. sed infra 'desecti'et 
* desectum ;' ac passim apnd optinios scriptores. Reddendnni quoqiie Solino 
c. 30. p. 41. ' Ita sonino oijsitis capita desecant.' Sic Mss. Vnlgo obsopitis, 
e capitibus exsccant lapides. Mox At hoe Fux. Enim deest Bertin. Oud. — 7 
Reabse. CoT\\go reapse, iioc est, reipsa; Veteres direbant. Paciivius : * Si 
lion est injjratiini, quod reapse feci.' Sensns est : Ex re ipsa, inquit, niagis, 
qnani ex fiibnlosa Socratis serniocinatione cognovi ]Meroen nierito noniinari 
a n>ero, f. enjus esset avidissinia. Beroald. Re esse Wass. Re abse Palat. 
Fux. cum Edd. pp. sed Becichem. qnoque Ep. 73. bene correxit. In Apol. 
p. 317. Ed. Elm. ' Quod reapse intelligetur.' L. x, ' Ut reapse cognoscere 
potui :' nbi idem error. — 8 Yu\g. quam. Colv. Correxit ita jam Becicli. Ep. 
73. Junt. post, et niarg. Bas. pr. Tarn fab. Pitii. Oud. — 9 Fux. prima. Id.— 
1 Pitli. hoe. Id. — 2 Pith, et Fux. parvo. Id. — 3 Fux. altum cum Gueiferb. 
Id. — 4 IVIanuscr. demersit. Colv. — 5 Uterculo. Idem utriculo. Idem. Aid. et 
Bertin. utriculo, Flor. vasculo. Elm. — »i Bert. ac. Sciopp. in Syml)o!a. Lege 
turn etiam, Wovver. — 7 Negligenter Floridns edidit immutaret, ac contra 
Appnleii stylum. Est et hoc compositum frequens Plauto, aliisque. Dt.r- 
<«•« rectius Mss. et Edd. Vett. Oud, — 8 In Manuscr. ;j<inus. ^um protinus.^ 
Sed vulgarem lectioneni non solicitaverim. Colv, — 9 Idem Ms. non liabet 

NOTiE 

destinatae arcee non potuerint conti- niO(hmi hie Socratis cor, ita victima- 

neri,' &c. et apud cundem ' destin*' rum educebantur viscera, ut ex eo- 

sunt, trabicnla?, sen asseres, quibus rum contemplatione liqueret lita- 

illaB area; revinciiintur. tumne esset, an non : quin et futura 

P Ne quid demutaret a victima; reli- praedicebat havuspex iis inspectis. 
g-jonc] Quia in sacrificiis, quemad- MKTAMORPllOSliON LIB. I. 71) 

Meroe bona scrutata protiilit : cnm ' ille, impetu tcli prav 
secata giila, vocem, immo stridorem incertum per vulniis 
efiunderet, et spiritum rebulliret.^ Quod vulniis, quam ' 
maxime patebat, sponi^ia offuIciens+ Pantbia, Ileus tu, 
iijqiiit, spongia, cave in mari-nata per lluvinm ^ transeas. 
His editis, ab imo^ rcmoto grabatulo, various 7 super faciem 
meam residentes vesicam exonerant, quoad me urinos spur- 
cissimai madore perluerent.^ Commodum liraen evaserant : 
et fores ad pristiniim statura integrae' resurgunt: cardines 
ad foramina resident, postes ad repagula' redeunt,'' ad 

mei sodalis ; cum ille interim, prasedo gutture ictu gladii, emiltcret per phignm 
vocem, vel potiits stridorem confusum, el ejfunderet animam una cum hullis »•'(?!;•(«- 
nis. Quam plagam Panthia ohturnns spungia per totum ejus liialum, Ileus tu 
spo)igia, ait, vide ne tu, (juce orla es in marl, transeas per flumeii. His dirtis, 
subluto e terra meo lectulo, divaricatis cruribus conijuiniscentes super vidtiem meum 
etacuant vesicam, donee me totum perfunderent humore impurissimi lotii. Vix 
ostio excesserant,cumjanu(e ititegra: erigunlur in slatum priorem, vectes redcunt mei. Colv. — 1 Idem cumque. Colvius, Rejr. Fux. cum illo. In Pitli. c. i. i. 
tele prasentata. Oiid. — 2 F. ebulliret. Gioslot. Et sic clare in Pillioeano. 
Oud. — 3 Sic Basil, i. Reliqiii onnies : (/ua. Quod rectum. Lib. iv. (p. 70. 
Ed. Pr.) ' Qua clavis immittendie foramen patebat, sensim imiiiissa manu :' 
et alibi. Fiiit tempus cum alteram Icctionem magis probareui. Colv. Sciibo 
ex Pal. (jua. Wovvcrius. (iuamvis. Aldus iion tarn bene qua maxime. Quam 
maxime pro, quantum plurimum, ut est in 1. Si ita 5. de Lejr. 2. Roald. Quit 
m. Vidgo, quam m. p. Bertiii. gwof/ m. p. Elmenh. — 4 Ex Ms. el Ro. Alii 
onines e/fu/fie«s. Lib. iv. ' Multis laciniis obfiilto vulnere, ne stilUi- sanfi;ui- 
nis vestigiimi proderent.' Princeps Jiirisconsultorum legit effingcns Obscr- 
vat. lib. XIII. (c. 13.) Colvius. IJeit. Bas. 2. et Rom. efulcuns. Cujacius 
effingcns, inepte. Elmtnh. Non enim purfjare et curare voluit vulniis, std 
obtiiravit at()iic im|>levif, ne pati-ret. OJf'ulciens bene jam cdidere Beioald. 
et Kd. Junt. post. In aliis Vett. et l*itli. <;^«/<i(?ns. VMat. offulgicns. Vide 
ad I. IV. p. GO. Oud. — 5 Vulg. per flumen ne. Colv. Ante ipsum tie IMss. 
rectejam omisit Kd. Junt. post, acjluvium exliibet. Qnis nescit, tlegantiiis 
oinitti ne? Vett. tanicn editionibus conspirat Bertin. An fiiit olini per 
Jlujimia? In Pitb. post Jl. Oud. — lidem : ab una. Colvius. Bemb. his 
ediclis. Putean. — 7 Mamiscr. variciis. Colvius. INLs. vuricus. Lego raricitus. 
Ex advcrbiis in us, qnaj passim occurrunt, ' publicitus,' ' priniitus,' 'niordi- 
oils,' ' iniitus.' ' IJivaricari' legas apud INI. 'J'uil. \'err. iv. ' llominem div:;- 
ricari ac rtligari jubet,' apertis cruribus distcndi. Brunt. — 8 Bertin. pro- 
luerent, recte. Elmenh. Immo male. Oud. — 'J In Bertino non est inlegrw. 
Sciopp. in Synib. Et abcsse poterat. Woicer. Th inle'^rcc ^hi'si a Palat. et 
Brriino. i'Amenh. Adi et Sciopp. Susp. I. iv. (i. Mine Sci iveriiis el ke(|(|. 
nncis incliisere. Sed videtur addidisse banc vocem, ut oslendal non tVactas 
fuisse fores; licet tanta vi reserata; et prostratiE forent. Oud, — 1 Idem Ms. 

NOT/E 

') I'osleft ad repitsulavedeunt^\\\\\\\i\, stant ab utrat|ne parte ostii, cum 
rejmgula ud posies. Hi enim innnoti contra rejjagula movcantur modo in 80 APULEII 

claiistra pessuli' reciirrunt. At ego, ut erara etiam nunc^ 
humiprojectus, inanimus,' nudus, et frigidus, et lotio perlu- 
tus,4- quasi recens utero niatris editus, immo vero seraimor- 
tuus, [J.l] verum etiam ipse ^ mihi supervivens et posthu- 
mus/ vel certe destinatae^ jam crucis candidatus/ Quid, 
inquara, de me fiet,7 ubi iste jugulatus mane paruerit? ^ Cui 

ad pastes, pessiili revertuntur ad claustra. Ego vero eo statu quo eram adliuc pro- 
stratus hum], exanimatus, spoliatus, gelidiis, et urina pcrfusns, velut infans re- 
center egressus ex ventre mntris, qidniinmo sciiihnortuus, vel puthis supcrstes mihi 
ipsi, et post mortem meam renatus, aut saltern lirevi suhiturus pntUmlum mihi jam 
paratum, Quid fiet de me, inquam, quando hie jugulatus visas fuer it primo dilu- cardines et for. resident, pastes et repag. Colvins. Lege: ad pastes rep. nisi 
liypallage usus sit Auctor. Adi Floridnm. Oud. — 2 Ro. Ven. etiam nunc. 
AVnetiamnum, qnod se reposiiisse testatur Beroakliis ipsp. Maliiisseni sal- 
tern etiam nunc. Lib. iv. ' In vallem pioxiniain etiam mine spirantem pree- 
cipitant.' Niiiil iioc passim in Apiiieio freqiientius, et Plaiito. Epidico : 
' Patrem videre seuem non vnlt etiam nunc.' Restitiierim Uibens Menaech- 
niis : 'Me. Die, quid est id, qtiod negem qnod fecerim.'' Er. Pallam te 
hodie niilii dedisse uxoris. Me. Etiam nunc nego.' Editum nbiqne, Scd 
jam nunc ncgo. Colv. In Mss. et Edd. Vett. item Jiint. Aid. Vnlc. recte, nt 
passim, etiam nunc. Vide Beroald. In Piili. etiamne. In Bas. sec. et Colv. 
nunc etiam. Adi et ad p. 12. Ed. Pric. ' Etiam nunc semisomnus.'' Davis, ad 
Mimic. Fe!, p. 42. Oud. — 3 Inanis. Jusseram excndi inanimus. Male illnd 
legitiir in Basileensibns libris. Aid. inanimis. Colvins. Inanimis. Palat. 
inanis. Griiterns, in pannis. Alii, inanimus. Elmenli. — 4 Perlifus. Legen- 
dtim fortean videatnr : perlutus. Ante enim: 'Quoad me urinae spurcissiniae 
odore peiluerent :' et de Mundo : ' Imbribus peiliitas esse totas legiones.' 
Sed alteram illud etiam liabet, quo nitatur. Lib. ii. ' Aniielans et sndore 
perlitus :' ubi tamen quoqne perlutus in antiquis libris legitnr. Paulas noster 
Sententiarum lib. v. 'Si quis fimo correpto aliqueni perfuderit, cceno, luto 
oblinuerit.' Colv. Perlutus. Alii, perlitus. Lib. ii. ' Anhelans et sndore 
perlitus.' Sic Kom. Codex. Elmenh — 5 Abest ipse ab Oxon. mihi a Palat. 
Gnelf. Codd. Male Bartli. ad Claud, iv. Cons. Hon. 477. ' Sibi snperstes,' 
legit verius et. Oud. — 6 In Manuscr. damnata. Piautus Milite : ' Contnber- 
nalis cruci.' Colo. P.datinns damnatce, quomodo etiam Lipsius (1. i. de Cruce 
c. 2.) conjecit. Elmenh. — 7 Imitatiis eos, qui dixere, ' quid me fiet,' ideoque 
praepositiouem expellendam credo. Terentius Phorni. ' Quid te futurum 
est? Ce, Nescio hercle.' Lncilius 1. xxvm. Satyrarum : 'Quid me riet? 
siqnidcm non vis te improbis committere.' Piautus Epidico; ' Quid ilia fiet 
fiilicina igitur? N. Aliqua res reperibitur.' Idem Casina : ' Tiio quid fac- 

NOTiE 

lianc, mode in illani partem, aperien- ' Ipse mihi supervivens et poxthumiis'\ 

dap, vel claudendac jauuee causa. Posthumi sunt liberi mortuis jam 

■■ Ad claustra pessuli] Claustra hie patribus nati. Se autem posthumuni 

sunt ilia postium foramina, in quae sibi facete dicit, quasi sibi post mor- 

pessuli immittuntur. Alias claustra teni suam renatum. 

sunt ipsa repagula, atque etiam septa ' Crucis candidatus'] Candidati dice- 

et sepes. bantur petitores magistratuum, a to- METAMORPHOSEON LIB. I. 81 

vidcbor verisimilia dicere, proferens^ vera? Pioclamaies ' 
saltern suppetiatum/ si resistere vir tantus ^ mulieii nequi- 
bas. Sub oculis tuis homo jugulatur/ at siles? Cur au tern 
te simile latrocinium non pererait? Cur saeva crudelitas, 
vel propter indicium sceleris/ arbitro pepercit?''' Ergo, 

culo? Quis ine putabit loqui verinimilia, tametii vera dicam? Dicent, Dehebas 
siiltam effhigitare aux'ilium, si tu t(tm mitgniis vir non potcrus obsistere famina. 
Quill? homo JHguhttur in tun conxpeclu, it tu taces? Qtiare vero non fiiisli in- 
lirfixfus eadem cade? Cur fera scevitia non percmit te iitspectorem hujus Iwmi- 
cidii, saltern ne indicares aiictorem sceleris? Quia igitur cffugisli necem, nutic ad ttim est pallio?' Cio. Terentiac lib. xiv. Epist. quarta : ' Sed quid de Ttdli- 
ola mea fietpjani id vos videte.' Aiictoiitate menibrananim tolio etiam 
luncTode: quod genus loqiiendi, nisi in i|tso Cicerone repertum foret, ex- 
plodere voliii.«sent ncscio qni pueii. Ennii versnm apitd Festuni in me pro 
tnihi non semel snspectavi, iit coniiptnin : 'Si quid me fiierit,humanitus lit te- 
neatis.' Restituenduni existiniabam : Si quid mefuat,hum. nt ten. Stewecliiiis. 
Quill, i. mef. Vidg. Quid, inquum, de me fiet. Comica lociitio, et Piantina 
pra>sertim ; tamen icstitiienda Poenido : ' Qiiin niea qnoque iste iiaijehit, si 
quid iiie fuat.' Ferperani enini etiam vulgaiunt, si quid de tne fuut. Exem- 
pla alia non congero, quae cnique in miindo. Colv. De me fiet. Basil. 2. 
Colviiis, et Slewechiiis particulam de iit superfluani male indiicLmt. Nam 
et ' me fit t,' et ' de me fiet,' utrnmque bene Latine dicitiir, nt alii jam mo- 
niieiunt. Elnienk- — 8 In Maniisc. /)a/Hcii<. Colvius. Palat. et Aldus, /»a<ttcri^. 
Male, Ehnenh. — 9 Insisto vestigiis leetionis vnlgata?, et con igo : Cui videbor 
verosimilia deferre, prof. Stewechins. Cui v. verisimilia dieere, prof. Bas. 1., 
Cui V. veris. differentite proferens: et in niarg. differens. Alii, cui rid. ver. 
diccre perf. V. Manuscr. perf evens: ex quo scripsi proferens. Plautus Am- 
|)liitiyono : ' Qua; neque fieri Possunt, iieque fando unquam accepit quis- 
fjiiam, profers, tarnifex.' Colv. Alii libri, veros. differentia. Forte: verisi- 
tnilia dissei-ere, etiam proferens vera. Sciopp. in Symb. Cr. et Susp. Lcct. — I 
Oxoniensis, Diceret aliquis, mi Aristomene,procl. Wass. dicet aliquis, in ArisiO' 
mini, procl. e giossa. Oud. — 2 Manuscrip. suppetiarum. Colvius. Palat. 
suppedum. Lib. iv. ' Suppetiatum decurrunt anxii.' Lib. vii. ' Onineni 
viciuiam suppetiatum convocans.' Elmenh. In Palatiiio et Guelfcrb. est 
suppelialim, non suppetium. Edd. Bas. pr. Viilc. suppeliurum vitiose. Lib. 
vm. ' Suppetiatum ciens :' suppetior, ari, qnod et Noster nsurpavit. Oud. 
— 3 Rcpoiio, vir natus ; quasi dicat : Uo()ore vir es, et sexus fortem magis 
te fecit, quam \it non posses niulieri resistere. Facit hue I'etronii locus : 
' Sed, ne (piid tristius expectarem, comitatus faciebat. Tr^^s eiiim erant 
midiercuiit, si (piid vellont conari, infirmissima; scilicet contra nos, quilius, 
si nil aiiud [aiit, tit alii Icgunt, scilicet contra quas si nihil uliuil], virile 
sexus esset, quod auxiliarctur.' Aristotcles lil). ix. de Animal. ' F(emina\ 
quam mares, minus sunt animosa;.' I'ndc Nausistrata Cliremelis apud 'J'e- 
rentium Phormione, minabunda, * Virum me natam velleni ; l.go ostende- 
rem.' Brant. — 1 \cu. jugulutus. Colvius. RIox a m. pr. (Jucllerb. ci tamen 
sites. Oud. — 5 f>xon. ind. seel, vilandum a. p. Pricacus. Item Coll. \Vass. 
Oud, — G Manuscr. aroi<?o non jje;). Colvius. Valat. arbilriuni. Male. Elmenh, 

KOTIE 

ga candi<la quam indiicbant. Quod qui aliquid vel pctunt, vel expectant 
verbuui iranslatum est ad eos omnes, propcdieiii, nt liic crueem. 

Dclph. el Var. Clas, Apuf, F 82 APULEII 

quoniara evasisti^ mortem, nunc illo redi. Hsec identidem 
mecum replicabam: ^ et nox ibat in diem. Optimum itaque 
facta 9 visum est anteluculo ' furtim evadere, et viam, licet 
trepido vestigio, capessere. Sumo sarcinulam meam, et* 
subdita clavi pessulos reduco. At illae probae et fideles 
januae, quae sua sponte reseratae' nocte fuerant, vix tandem 
et aegervirae tunc clavis suae crebra immissione patefmnt. 
Et, Heus tu, ubi es? inquam, valvas stabuli absolve: ante- 
lucio volo ire. Janitor pone stabuli ostium humi cubitans, 
etiam nunc semisomnus, Quid tu, inquit, ignoras latroni- 
bus infestari vias,^^ qui ^ hoc noctis iter incipis? Hem, etsi*^ 

earn regredere. Hcec subinde revolvebam apud me, et 7wx vergebat ad diem. Ex- 
istimavi ergo consultissimum esse me proripere clanculum ante lucem, et ingredi 
iter quamvis passu trepidanti. Capio meum fasciculum, et retrnho pessulos subin- 
serta clave. At ilUe bona et Jida fores, quce idtro apcrlce fuerant node, ugre 
demum et summo labore tunc rcserantur frequenti insertinne et versatione siits 
clavis. Et, Heus tu, inquam, o Janitor! ubinam es? Fac patcant fores diver- 
snrii: volo exire antelucano tempore. Ostiarius recumbens humi post januam 
diversorii adhuc semisopifus, Quid, inquit, an tu nescis itinera obsideri a prcedo- 
nilnis, qui viam capessis hac hora noctis ? Quamvis enim optes mori, urgente sci' — 7 Ms. AVass. Ego q. evasi, unde ipse conjecit cvasti. Oud. — 8 Htec id. 
mecum replicubam. Tale iliiid etiam libro decimo deAsitio: ' Sic ipse me- 
cum leplicabani.' Niliilominus tamen utrobique adiilterimim videbitur 
scriptoris liiijus stylum consideianti, apud quern iiimis quam usitata lieec : 

• Et sic mecum,' ' Et sic ad ilium mecum,' alia similia sexcenta. Stewech. 
Bemb. replicans. P;itean. — 9 Factum. Vulg. /ac/u. Nos scriptam probam- 
que lectionem expressimus. Plautus Aululaiia : ' Nunc hoc milii factum 
est optimum, ut ted aufeiam, Aula, in Fidei fanum.' Modestinus J. C. 
' Optimum factum est, curatorem ei potius adjungi,' 1. ix. D. de suspect, 
tutor. Non bene aliter legit Lambinus Pseudolo : ' Nunc adeo hoc factum 
est optimum, ut nomine quamque appellem suo :' vel Camerarius Pcenulo ; 

* Bonum hercle factum, pro se quisque ut meminerit.' Legerim etiam in 
Gellio lib. i. cap. 3. ' Quod mihi optimum factum duxerim ; diversum ejus 
aliis suasisse :' ubi in Parisiensi postrema etiam editione optimum factu. Sic 
(cquum factum reposiierim Truculento : ' Si eget, necesse est nos patiatur 
ali. Ita aequum factum est.' TertuUianus de Pudicitia; 'O edictum cui 
ascribi non poterit: bonum factum!' Plautus alibi: 'bonum factum, 
edicta ut servetis mea.' Ex qua formula suspicari est hunc loquendi modnm 
manasse. Colv. Factu. Sic omnes Manuscripti et edit! legunt. Colvius, 
0. i. factum. Elnienh. — 1 Bertin. aide diluculo. iMale. Elmcnh. — 2 Copula 
lion est in vulg. Colv. Nee in Mss. Pith. Fux. Pro clavi in Ed. Pricaei est 
clave, perperam. Supra in abl. ' convalli :' crebro ' navi,' ' igni,' * fusti,' 
<S;c. quae nemo nescit. Oud. — 3 Deseratw. In Manuscripto reserata. Colvius. 
Alii reseratce. Elmenb. Reseratce cum Vulc. Scalig. Wouw. Pricapo pratuli, 
quia sic dant etiam Flor. Oxon. Fux. Guelf. Pith. Par. Bertin. Palat. 
Supra: ' Januae reserantur :' et passim. Deseratcc probat Tollius. Oud. — 4 
Bert, vicis. Forte vicos. Sciopp. in Symb. et Susp. Lect. ii. 20. Bert. i. vicis, 
unde alii, i. vicos. Elmenh. Sopingius malit t;id«j«s, yenovias. Sed nullam METAMORPHOSEON LIB. T. 83 

tu, alicujus facinoris tibi conscius scilicet," raori cupis: nos 
cucurbitae caput" non luibcmus, ut pro te moriamur. Non 
longe, Inquam, lux abest. Sed ^ et prasterea, quid viatori 
de summa pauperie latrones auferre possunt ? An ignoras, 
inepte, nudum nee a decern palaestritis despoliari^ posse? 

licet te conscientia alicujus sceleris, nos tamen non liabemiis caput cucurbitcc, ut 
vioriaiintr tuo loco. Diluculuin apjietit, inquam, et insuper quid pnvdones possunt 
eripere viiUuri de maxima inopia ? .4?! nescis, o stuKe, hominem nudum ne a decent propter corrupfam miius Ms. lectionem video niutandi causam. Oud.—5 
Plerique vulg. quid. Plaiitns Anipliitryone : ' Qui hoc noctis solus anibulem.' 
Colv. Elmenh, Qui edidere jam Junt. post, et Bas. pr. in marg. Distingue- 
bant vulgo r/as.^ quid: ut iutia olim iu 1. ii. ' Parcitis quid indicatis,' pro 
qui. Oud. — 6 Manusciip. nemetsi. Colv. — 7 Non incommode videtur scribi 
posse ilicet. Jlicet pro, statim, Plauto, Terentio, Sallustio placuisse, pueri 
sciunt. Turn usu illud pro coniperto est, invicein has voces seepe commu- 
tatas. Apiid eiindeni libro quarto : ' Vestem stragulam subdiictam scilicet 
jactare destinaret.' Postulat sententia, ilicet. Iterum eodera lib. iv. 
• Quanquam satis cupidi, tamen sine mora parabnnt ilicet idoneani sui san- 
guinis redemtionem :' et hie in vulgatis sedet rb scilicet. Stewech. Mihi 
secus videtur, et interpungendum potius : Hem etsi tu, alicujus/. t, c. scilicet, 
m'ri cupis : q. d. janitor ille. Qui sibi alicujus sceleris sunt conscii, velut 
furiis inquietati, mortem quaerunt. Et fortasse tu talis es, et vis fores tibi 
aperiri, ut in latrones incidas. Sed non aperio, quia valvis de nocte rese- 
ratis fieri posset, ut latrones in vicis irrumperent, nosque tecum pariter 
interimerent. Evidenter jam vides, confirmari superiorem correctiunculam 
meam rod vias in vicos. Sciopp. Susp. Lect. ii. 20.— 8 Pal. -rh Sed recte iu- 
ducit. Elmenh. — 9 Te spoliari. Plauti imitatorem esse Apuleium nemo nescit : 
unde scribendum suspicor, despoliari. Plaut. Asinaria, so. ' Unumquodque :' 
' Aliam nunc orationem despoliato praedicas, Longe aliam prabcs, inquam 
nunc atque olim, quom dabam.' Glossa; veteres : "EkSvttjs, despoliator.' 
Cicero Terentiae : ' Illud doleo, qua impensa facienda est, in ejus partem te 
miseram et despoliatam venire.' Lib. xiv. Epist. 11. Quin et ipse Apuleius 
lib. II. et secunda Apologia sua dixit, ' tegmine despoliare,' ' despoliare pu- 
dore.' Petronius de fabis loquens : ' Dentibusque folliculos perite spolias.' 
Malim, despolias. Praterea non hie primum est, cum in niutuum locum im- 
migrarint hae literae D et T. Nam infra apud eundem hunc libro iii. de 
Asino : ' Luctantem me ac diu renidentem :' an quis ambigat, quin scriben- 
duni sit renitenlem? Itidem libro tertio Floridorum emendo hu'c : ' Quippe 
non prouite veniani impertirc rarenter adeunti, necessitatem ejus requirentis 
est.' Male in liunc usque diem edidere adeMwtZi. Stewechius. Despolian. In 
Manusorip. spoliari. Vulgali fere omnes, te spoliari. Aid. sccuti sumus. 
Colv. Cum Stewecliio facit jNIainuscriptus noster, absque (|uo esset scribe- 
reui : an ij^noras, inepte, te nud. n. a d. p. spoliari posse. Ncc assentio Ste- 
wecliio, dum apud Petronium despolial reponit pro s]>olial, &,c. lij-c. Sciopp. 
Susp. Lect. II. 20. Despoliari. Koman. te spoliari. Elmenh. A d. paUcstritis 

NOTyE 

" Cucurhitce capuf] Hoc est, eras- capifoncs. Cucurbita* caput provcr- 
swui ut est cucurbita, proindequc bium est. 
ktolidum. Stoliditatis enim notantui 84 Al'ULEII 

Ad haec ' ille marcidus et semisopitus, in alteram latus evo- 
lutiis/ Unde aufem, inquit, scio, an convectore ^ illo tuo/'' 
cum quo seio deverteras, jugulato, fuga? mandes praesi- 
dium? lllud horae memini me, terra dehiscente, [12] ima 
Tartara, inque his canem Cerberum prorsus esurientem mei '^ 
prospexisse. Ac recordabar profecto, bonam Meroen^ non 
misericordia jugulo meo pepercisse, sed saevitia cruci me 
reservasse.^ In cubiculum itaque reversus, de genere tu- 

quidem athletis posse spoUari? Ad hac ille languens et semisommts convertens 
se in alterum latus, Sed qui scio, impiit, an interfecto tiio illo comite, cum quo hue 
deveneras heri vesperi, nunc fuga saluti consulas ? Recordor me illo momenta vi- 
disse tellure hiante infimum Avernum, ct in eo canem Cerberum mei edendi cupi- 
dissimum. Et certe veniebat mild in mentem bonam Mcro'en non abstinuisse ma- 
nus a collo meo ex commiseratione, sed crudelitate sua me reservavisse ad patibulum. 
Cum ergo rediissem in cubiculum, disquirebam apvd me genus aliquod mortis subi- spoliari tantuni est in Ed. Jiint. post. Sed despol. cum Aldo, Stew. &c. liabent 
Mss. quoque Petr. Palat. Flor. Oxon. Reg. Wass. lib. iv. p. 78. ' Ursae 
dcspoliavit latronem.' Ed. Elmenh. male dispol. Vide d. I. In Oxon. 
ridicule Pulastinis. Oiid. — 1 Palat. Pith. Ad hoc, ut passim in illis Mss. 
Vide infra. Inquit ^o&t. evolutus ponunt Fiix. Guelf. et Par. Codd. Pro unde 
in Fux. unum. Id. — 2 Malit Salniasius rcvulutus. Id. — 3 Nnlii hie viatoribus 
equi ant currus. Quare adhuc in sententia permaneo, corrigendum videri : 
combitore. Bitere, id est, ire, notum ex Festo: immo Bitienses hinc ut 
assidue peregrinantes dicti. Varroni autem inde compositum 'combito' 
pro, comeo, libro sexto de Lingua Lat. et multa ab eodem verbo aliis Gram- 
maticis priscis. Slewech. Mihi invitis libris aliquid mutare religio est, 6iC. 
Et sane si quid mutandiim omnino sit, malim convictorc : qui tecum heri in 
coena fuit, quique tecum hue devertit. Et comhitor, praeter quod ipsa novi- 
tate sua niihi suspectum est, turn et a scriptte recepteeque lectionis vestigiis 
nimiimi quantum recedit. Sciopp. Susp. Led. ii. 20. Convenone. Ita Scaliger. 
In Manuscriptis et editis omnibus est convectore. Gruterus Suspicion, lib. i. 
cap. 8. conventore legit. Stewechius combitore, alii convictore. Elmenhorstius. 
— 4 Mmiwscr. exurientem me. Colvius. Flor. esurientem me. Elmenh. Adde 
Palat. Pelr. Oxon. Fux. Par. in quo itidem exurientem, ut conjungatur non 
cum fswr. sed cum memini: adeoque videtur mutatum ab illis, qui credide- 
runt me post memini necessario adesse. Oud. — 5 Oxon. Meucem, Pal. mira. 
Abest pepercisse ab Oxon. Id. — 6 Vulg. servasse, lllud melius et saepius 
Apuleiousurpatum. Sed taedet haec talia pluribus persequi. Simili senten- 
tia Epigrammatarius Graecus lib. i. Anth. Ei fx^ vdv ae fji.e67JKa davup, OdvaTov 

NOT^ 

" Convectore illo <«o] Convectores i. c. 8. conventore. Conventore dixerit 

.sunt, qui simul vehuntiir ; estque Noster, ut dixit ' ad ventores,' supra: 

dictio propria nauticorum. Hie ta- ' Et nunc senex ille, dolium innatans 

men convector pro comite viae snmi- vini sui, adventores pristinos in faece 

tur. Legunt qiiidam convictore, alii sunimissus officiosis ronchis raucus 

convivone seu combibune. Scaliger appellat.' 
c^nvermone. Gruterus Suspicion, lib. METAMORPHOSEON LIB. I. 85 

multuario ^ mortis mecum deliberabam. Sed, cum nullum 
aliud telum mortiferum Fortuna, quam solum mihi graba- 
tulum subministraret, Jam jam grabatule, iiiquam, anirao 
meo carissime, qui mecum tot ajrumnas exantlasti/ ^ con- 
scius et arbiter quas nocte gesta sunt, quem solum in meo 
reatu testem innocentias citare possum ; tu mihi ad Inferos 
festinanti subministra telum salutare. Et cum dicto restim, 
qua erat intextus,^ aggredior expedire : ac tigillo quod fe- 
nestrae ' subditum altrinsecus ^ prominebat, injecta atque 
obdita' parte funiculi, et altera^ firmiter in nodum coacta,^ 
ascenso grabatulo, ad exitium sublimatus, et immisso ^ ca- 

tariuin ; sed, cum Fortuna nulla alia arma mihi suppeditaret, quilius possem mihi 
mortem consciscere, prater solum lectulum, TSunc, o ledule, inquam, mihi dilec- 
ti.isime, qui perpessus es mecum tot labores, parliceps et testis enrum quce acta sunt 
hac nocte, quem unum testem mew innocenli<e adducere possum in mea accusal ione ; 
tu mihi sui)i>edita arma utilia properanti descendcre ud orcum. Et hoc dicto incipio 
solvere funem quo erat constrictus ; et immissa circumcolutaque parte resticulce 
parvie trabi quce fenestra: supposita erat et extabat alteram partem versus, altera 
vero ex parte constricta firmo nodo, conscendo lectulum, attollens me ad mortem, fiiv Ukuttoi' Nvv ((pvyes, aravpcp 5' icrQi (pv\aTT6fj.evos. Colv. Bertin. servasse. 
Elmenlior'itiiis. Idem Pith, cum Edd. ante Colv. Oud. — 7 Pal. tumultuarice 
»«.§•. Ita vocat mortem, qniv noii ex natura nee fatalis. Pliii. lib. i. Epist. 
12. F.lmenh. Secntns est Palaiinum Cod. Scriveriiis. TumuUuari Fnx. et 
Giielferl). Oud. — 8 Exantl. Manuscr. al. exaudisti. Forte exhausisti, et 
glossenia fiierit. Cole. — 9 Piitavi aii(|uando scribendiim : erat is tentus. Ob- 
servavam enini oiim restibns, fuiiibiis lectos vinctos et tentos : et sic scrip- 
timi iiioinineram a Luciiio Satyraniiii 1. vi. ' Tres a Deiicalione grabati resti- 
bns tenti.' Euiidem corrigere jam nitor lib. xxx. ' Uims cum sternitiir 
lecliis restibns a|)tiis.' Apud Noniiim est : ' Uniis consternit novis vetiis 
restibus aptns.' Tliucydides : Ate(p9eipov a^as avTovs oi piv anb K\ivuv (nrdpras, 
01 Si iK Tuiv lu.o.Tio}v iTapaipT)paTa TTOtovi'Tes : apud Suidam. Colv. Is tentus vel 
inleiitus mak-bat eiiam .Scriveriiis in Anecdotis pag. 6. Prave. Intextus est, 
iiiiplexiis, constricins, implicatus. L. xi. ' Corona araocnis rosis intexta.' 
Vjrg. Ccorg. ii. 22. ' Intcxet vitibns ulmos.' In Wass. intestus. Pro expe- 
dire in Regio et Fux. expetere. Oud. — 1 Viilgo fenestra. Colv. Non nisi in 
Edd. Colin, et lias. pr. Oud. ^2. IVIannscr. altasecus. Colv. Vide ad 1. ii, 
' iilrum que sccus.' Oud. — 3 Rertiiiidnus, obducta, i. e. circumdiicta. Sciopp. 
in S'ljmb. et Susp. Lect. iii. 18. W'oivcr. Obducta: alii obdita. VA\i\v.i\U. — 1 Flor. 
nlatera: ineptc. lilmenh. — 5 I'alat. aucta. Elmeuli. l*osses liinc conjicere 
acta, vel potius ancta, seu arctala, ab ' angerc.' Vide ad lib. iv. p. (Hi. 
* iJolore alvus arctata.' Angere et augerc alifjuoties coiif'iisa. Vide Drak. 
ad Liv. 1. IV. c. .01. Oud. — (i Misso. Maliiii demisso vel immisso. Colvius. 
Ft immisso. Ita Palat. Rcctius tainen IJertln. et emisso. Wowerius. Et 
misso. Malim emisso, id est, collo protcnso. Sciopp. in Sijmb. FA immisso c. 

NOT/E 

" Tot arumnas exantlasli'\ Ilia ncm- iinpetu siibvcrsns est una cum janua 
pc uocte, cum sagarnm validijtsimo ct ipso Aristoniciic. 86 APULEII 

pite laqueum induo. Sed, dum pede altero fulcimentum, 
quo sustinebar, repello, ut ponderis deductu restis ad in- 
gluviem^ astricta spiritus officia discluderet ; repente pu- 
tris^ alioquin et vetus funis dirumpitur.9 Atque ego de alto 
recidens,' Socratem, nam juxta me jacebat, superruo/ cum- 
que eo in terram ' devolvor. Et ecce in ipso momento ja- 
nitor introrupit, exerte clamitans: Ubi es tu, qui alta uocte 
immodice festinabas, et nunc stertis + involutus ? Ad hgec, 
nescio an casu nostro, an illius absono clamore cxpenectus 
Socrates exsurgit prior : et, Nae, inquit, merito^ stabularios 
hos omnes hospites detestantur. Nam iste curiosus ^ dum 
importune irrumpit/ credo studio rapiendi aliquid, cla- et inserto capite circumdo collum meum laqueo. Sed, dum rejicio altero pede ful- 
crum quo susientabar, ut funis constrictus circa fauces depressione ponderis inter- 
ciperet function es halitus, restis putrida ceteroquin et vctusiate lubefactata subito 
abrumpitur. Et ego ex sublimi mens delabor super Socratem, (cubabat enim prope 
TOP,) et cum illo delvrbor humi. Et ecce eo ipso puncto temporis osliarius irrupit in 
cubiculum damans alta voce: Ubinam es tu,qui nimium pruperabas nude adhuc 
profunda, et nunc altum dormis involutus strugulii ? Ad hcec verba Socrates surgit 
prior, expergefadus, haud scio an meo lapsu, an incondita illius vociferatione : et, 
Profecto, ait, omnes adventores jure execranlur has caupones. Nam Mc curiosus 
moleste hue introrumpens, animo, ut arbitror, quidpiam furandi, excitant me, licet Aid. et Rom. Et misso c. Bert, emisso c. recte. Elmenli. — 7 Ad gulam. Vulg. 
adingluviem. Certe glossiE antique : ' Ingliivies, TpoxrjAos, Aiiros, anoSfpfia- 
Tiap.6s.' Colt. Adingluviem. F(\\. ad gulam: sed glossa est. Roald. Ad in- 
gluviem. Ita omnes ManuscriiUi, quod falsi et aiuJaces einendatores inepte 
mutanint arf g!;/<Hn, \e\adjugidam. Festiis : ' Ingliivies a gala dicta. Hinc 
et inghiviosiis et glnto et gulo.' Elmenh. Codd, Guelf. Fiix. etiani Reg. et 
Petr. cum Edd. Colv. et Vulc. prave et ex glossa dautot/ gulam. Vide supra 
p. m. 23. ' Ad occipitinm per ingluvieni subit.' Jugulam ex conjectnra 
Modii profluxit. Astricte Fux. Officio Pith. Oud. — 8 3Ianuscr. putrix. Sic 
etiam ' locnplex ' alibi. Colv. — 9 Disrumpitur. Rom. dirumpitur. Elmenhor- 
stius. — 1 Decidens. Vii] go reddens. Colvins. Rdiii. Bas. J. et Aldus, rtcidai*. 
Elmenh. Recte Scriverins et Pricaeus iion paruere Lips. Codici, licet con- 
sentiat Regius in decid. quod prave alii seruti sunt. Vide loco per Pricaeum 
allato p. m. 451. ' Recidens in univeisiitn cooperit.' Oud. — 2 Oxoniensis hie 
non superruo, sed supino habet. INIelior procul dubio vulgata lectio. Infra 
lib. IV. ' Ruunt aliae superque alia* sepedum po()iilorum undae.' Pric. Svcra- 
ten G»e\f. iS'«/)i?!o etiam Coll. Wass. quae habet, cumque ego f. pro cum quo 
ego. Olid. — 3 Manuscr. intextam. Colvius. — 4 Vulg. siratis. Colvius. Flor. 
stertis inv. Elmenh. — 5 Bas. 1. et Ber. immerito. Colvius, Immerito. Vulgo 
merito. Vide indicem. Elmenh. Nes, inquit, immerito. Sic rescrijtsi ex 
Florentinis. Possiimus etiam legere, nee immerito : sine causa. Idem in Add. 
— 6 Alii furiosus. Elmenh. Schikeradum intelligit. Et ita margini alleve- 
rat Groslotius. Sed vide ad p. m. 17. Curiosius Oxon. Guelf. Ille cur. 
Pith. Fux. Oud.— 7 JManuscr. irrupit. Colv. Item Palat. Oud.—S Male METAMORPHOSEON LIB. I. 87 

more [13] vasto, marcidum ^ alioquin me altissimo somno 
excussit. Emergo laetus atque alacer, insperato gaiidio per- 
fasus : et ecce,' janitor fidelissime, comes et pater meus,' 
et frater^ meus, quem nocte ebrius occisum a me calum- 
niabaris. Et cum dicto Socratem deosculabar amplexus. 
At ille, olore^^ alioqui spurcissirai humoris percussus' quo 
me Lamia? illa3 infecevant, vehementer aspernatur. Apa- 
gete, inquit, fcetorem extrema? latrinae. Et causas coepit 
hujus oloris'^ comiter' inquirere. At ego miser, afficto ex 
tempore absurdo joco, in alium sermonem intentionera ejus 
denuo derivo : ^ eip injecta dextera, Quin imus, inquam,^ 

valde sopitum, ex profundissimo somno, siio hnmani hoatu. Exsurgo gaudens et 
hilaris, delibutus inexpectata hetitia, et, O fidissime osliarie, inquam, ecce comes, 
et parens, et germanus meus, quem tu vinolenlus hac nocte fulso insimulabas a me 
inler/ectum. Et hoc dicto amplectebar Socratem, et suaviabar. Ille porro offensus 
fcelore impurissimi liquoris, quo rcnefica ilia: me perfuderanl, magnopere me aver- 
satur. Aufer te hinc, inquit, o putor imcc cloaca ; et coopit blande rogare vnde 
sic olcrem. At ego infelix, excogilato statim cavillo inepto, coinerto itei-um ejus 
animuni ad aliatn orationem, et amplexus ilium, Quiji procedimus, inquam, et \n\go marcidus. De Socrate enini intellexerim. Colv. Fux. marcidum autem 
nie. Roaldiis. Acnedunt Mss. O. ut jam vidit vir doctiis ad marg. Ed. Junt. 
esse Icgendum. Alioqui est in Edd, Vett. item Colv. et Viilc. Altos Palat. 
Oud. — 9 Et ecce, inquam. Abest inquam a Maniisc. et Bas. 1. Colv. Tb inquam 
abest a Palatino. Elmenh.— l Deleo el pater meus ab ha?sitante librario repe- 
titiim. Salmas. Qui ad oiam Ed. Colv. alleverat variantes Pithceani Cod. 
lectiones : ac probo. Oud. — 2 Ol. Mamiscr. Aid. Bas. 1. orfore. Aniobius ad- 
veisiis Gentes lib. ii. ' Amara sunt eiiim elementa, vel diilcia : odoiis sunt 
alicnjus vel oloris, ut ex eorum concretione credamus partitas esse in nas- 
centibus qnalitatcs, quibus aut siiavitas nascitur, ant sensibus offensio com- 
paratur.' Hinc est odorari, (juid ' odor,' quid ' olor.' Colv. Olore. Sic 
Berlin. In Florent. et Pal. odore. Elmenli. Item Pith. Fux. Guelf. Oxon. 
Edd. Vic. Junt. utraque, et mox odoris prave. Olor est malus odor, foetor. 
Gloss. Isidori : ' Olacitas, fcetulentia, olor.' Edd. Vicent. Ber. Junt. alio- 
quin cum Guelf. — 3 Perfusus. Vnlsio percussus. Male. Infra : ' Non san- 
guine, scd lotio perfusus es.' Elmenh. — 4 Flor. odoris. Elnienliorstius. Guelf. 
hujusmodi odoris. Ond. — .5 Quouiodo comiter, qui aspernabatur, et * Apage' 
dicebat ? F. obiter. Burm.— (i Suspicor Icgi potius debere : At ego mi e re 
tfficto ex t. abs. j. i. «. s. int. ejus derivo, Tcrentii exemplo: ' Nam mi e re 
quendam offendi ibi militem, Ejus noctem orantem.' Turn haic apud Apu- 

NOT^ 

y Et pater meus, et frater,iiiC.] Hiec ' Oiorc] Quidam iiabent odorc; sed 

sunt blandienlis. Sic apud Allienav olor idem sonat, cstque a vcrbo 

nm lib. vi. 'E7&) rri iravTwv kvOpwirwv ' olen ' inclinatuni nomen, sicut et 

rryawTiaa fjiu\?i.ov. Koi tv «? /uoi koI irah adjcctivum ' oiidus.' 
Kol vlhSf Kol ri &Wa iravja. 88 APULEII 

et itineris matutini gratiam capimus f^" Sumo sarcinulam : 
et, pretio mansionis stabulario pevsoluto, capessimus viam. 
Aliquantulum ' processeramus : et jam jubaris exortu ^ 
cuncta collustrantur ; et ego curiose sedulo ^ aibitrabar ju- 

fruimur amwnilate incessus matutini. Capio manlicam meam, et, persolula cau- 
jioni merccde nostra pcruoctatiuni.s, mandunms nos vice. Progressi cramus tanlis- 
per, et jam omnia refulgebant propter solis ortum. Et ego observabam studiose ac leiuni meminerani libro quarto : ' Ex re nata consilium capere :' iteruni iiliro 
pradicto : ' Keinf dium ex re nata commiiiisci.' Similiter dixit quoque lihro 
quinto : ' Sed e re nata juvenem esse quendam confingit.' €*sar lib. tertio 
Bell. Civilis : 'Extempore capto consilio.' Iterum emeudandus Apuleius 
lib. X. (le Asiiio : ' Habes solitudinis pleiiam fidiiciam, liabes capax neces- 
sarii faciiioris otiuni :' in libris duobiis erat, Habere snliludinis ; quod ego 
leviter imniiitandiim censeo : Habcs c re sol. ^c. iieque Beroaldum aliter 
sentieiitem scqiior. Solinus de Ascitis: ' Quibns e re nata datum nonien 
est :' quam scripturam non est, cur spernere dcbeamus. Stewech. Miser. 
Vulgo mire. Ingeniose J. Gulielinius (in Plauti Asin. c. 8.) mi e re: sed 
scripta lectio certo vera. Colo. Rom. et Aid. mire, Gulielmus j«i e re. 
Elmenh. Sic etiam 1. viii. p. ITO. ' Mire repertum.' Colvius volebat mi e 
re. Oud. — 7 Bas. 1. dirito. Copula deest vulgo. Colv. Fuivius; interroga- 
tionem ejus denuo dcrivo. Sciopp. in Synibola Critica. bertin. diriio. Fuivius : 
interrogationcm cidenuo derivo. Elmenh.— 8 A Fux. abest imus. Oxon. imus 
in viam. Pro et in Palat. ctiam. Oud.— 9 Carpimus. Flor. Fulv. cupimns. 
Minus rccte. Statins lib. i. Thebaid, ' Sublimes raptim per inane volatus 
Carpit.' Ovid. i. Trist. Eleg. 10. ' Remige carpit iter;' et ' Placuit pede 
carpere campos.' Elmenh.— \ Sic Mss. et margo Ed. Bas. sec. cnui Colv. et 
seqq. In Edd. prioribus aliquantum. Mox ego abest a Bertin. Dilupsum in 
Fux. et Guelferb. — 2 Adverbia bina curiose sedulo non faciunt palato meo, 
et aptior exibit sententia, si reponam, citrioso oculo: quo niodo loquitur libro 
II. ' Cuncta curiosius [curiosisocw/is; vid. loc] arbitrabar:' et libiox. 'Sub- 
inde curiosos oculos patcnte porta spectaculi conspectu gralissimo reficiens.' 
Simile mox ita effert : ' Intentiore acie aspiciens.' 'Arbitrari' hie idem, 
quod, designate videre, monere snpersedeo. Nam supra fuit : 'Cur .sa^va 
crudelitas vel propter indicium sceleris arbitro pepercit .^' et nos alibi ad 
Plautum. Gruter. Suspic.]. \\.c.2. Sed nil niutandum. Nam lib. ii. etiaui 
adverbia duo ' undique omnifariam ' copulat, et Cicero lib. ii. Epist. ad 
Brutum: ' Tandem aliquando Romae esse co-pimus.' Vide Indicem. Eltiunh. 

NOT/E 

a Et itineris matutini gratiam cap. dor ejus diffundifur in modum jubee 

[carpimus'] Virgil, iir. Georgic. ' Ln- leonis; unde et quicquid jam splen- 

citeri prinio cum sidere frigida rura det jubar dicitur, ut jubar auri, ar- 

Carpamus, dum mane novum, dum genti, gemmarum, et Solis ipsius. 

gramina canent.' Quapropter hie jubaris exortum in- 

i' Jutaris ea;or<u] Virgil. ' It portis tellige, Solis : eo enim ait Noster 

jubare exortoTrojana juventus.' Ju- cuncta collustrari ; quod stellw Luci- 

bar, testibus Varrone et Festo, est fero convenire nequit. 
Stella Liiciferi, sic dicta, quod splen- METAMORPHOSEON LIB. I, 89 

guhiin comitis, qua parte gladium delap.suni videraDi : et 
nieciun, Vesane, aio, qiiin poculis et vino sepultus extrema 
somniasti. Ecce Socrates integer, sanus, incoluniis: ubi 
vulnus ? spongia' ubi? postremo cicatrix tam alta, tarn 
recens?^ Et ad ilium, Nas, inquani, nierito'^ niedici fidi^ 
cibo et crapula distentos scasva*^ et gravia somniare '' autu- 

diligenler coUum viei comitis ea parte qua conspexcram innnergi gladium, et sic 
aiebam apud vie : Ostulte, ccrte somniasti absurdissima, quia obrutus eras vino- 
lentiaet crapula. En Socrates illcFSus,salvu^,et incolumis. Ubi est plaga? Ubi 
spongia ? Lbi denique cicatrix adeo profunda, adeo recens ? Et alloquens ilium, 
Profecto, inquam, medici fidcles jure optimo censent dapibus ct mero saturos pati — 3 Spongia deest in scripto libro. Colv. Item in Fiix. et spongia ubi absiint 
a Regio ; postremum Oxon. spongia Giielf. Oud. — 4 Nce merito, inquam. Ma- 
iiiiscr. et Col. Ae immcrito, ut et Beroal. Basil. 1. Non immerito. Nos Basil. 
2. sequiimir. Seel tortasse Ne immerito, id est, non inimei ito. Colv. Sciiver. 
rnrsus et Elmenli. dedere JScb immcrito. In Lips. Pal. Oxon. Reg. Fiix. 
Pith. Giielf. Ac, inquam, immcrito pro Non immer. utquidam niisus resciibit. 
V. supra ad p. 55. ' Nie, inquit, merito stabularios detestantnr.' Oud. — 5 
Poterat lorinu habere medici viri. Sic lib. iv. Floridor. dixit ' propinqnis 
etiam honiinibiis invitis,' pro ipsis propinqnis : nisi forte ibidem legenduui 
omnibus: ()uod vix putarim : j)riecipue cum lib. ii. JMetamorpli. scribat: 
' Credo quidam nomine negotiator accessit.' Id enim proclive est eniendare 
quidam homo veg. qua locutioue nihil apud Gelliuni t'requentius. Plautus 
quoque jNlercatore : ' Nescio quae mulier est liic intus anlibiis. D. Quid 
ninlierr S. Alulier nieretrlx.' Sed et expresse Lucius ipse lib. viii. do 
Asino : ' Rati sc. vere quenipiani hominem servulum minislerio suo paratum.' 
Gruler. Suspic.X. i\. c. Z. Lips, medicifices, ut ' significes,' et similia. Cole. 
Lipsius fidis illis niedicis parum liabet fidei, putatque arcessendam rariorem 
aliquam voccni ; nempe mcdicifici. ICgo coiijoci : medici filii, vel Medicum 
Jilii, laTpwv TraiScs, Luciano, 'AaKXrimaSwi' rraiSes, AthenEEO. Sciopp. in Symb. 
Bart, tnedicijicticilo. Gruterus, medici viri. Lipsius, mcdicifici \c\ medicifices: 
aVu medicum fitii. Hallucinantur. 3Jedicum fidum lib. x. Metainorph. ap- 
pellat, 'compertai fidei,' id est, spectatissimnm, boni nomiuis, et consumma- 
ta' peritia. E contra medico nialo et malitioso ' notae perfidiaj ' nomen im- 
ponit. Elmcnli. Parum bona; fidei hie locus, qucm eracndare mnlti sunt conati. 
Justus Lipsius, eximium illud litlgariim ornamentuin, volebat medicifici vel 
medicifices, Joannes Isacius (in Anal. ii. 19.) medicini, ant potius medici filii. 
Onuiium optime Gasjjer Scioppins, medicum filii, ut (Jraec. larpcii' naiSfs. lirant. 
— G Sara. JManiiscrip. .scfid. Forte sc</'t:« ; quoniodo sese scriptnm reperisse 
Lovanii in quodain veteri libro Uefioratorum, in (|no ex nostro etiam ex- 
cerpta quadam, indicavit amicissiiuus Thcodor. Canterus noster. Sed do 

NOTiC 

<= Cicatrix iam alta, tam recens'] Ci- tion. 1. i. ' Vera ipiidt lu niulto pbuft 

catrix proprie nota est in cute ex [somniaj evenircnt, si ad (|uieten» in. 

vnlnere relicta. Hie tamen pro ipso tegri iremus ; ninic onusti cibo ct 

vulncre suniitiir. vino |)crturbata et conl'iisa cerni- 

'' ('il)o et crapula distentos scava el nuis.' 
gravia somniare] Cicero de Divina- JJO APULEH 

mant. Mihi denique,^ quod poculis vesperi minus tempe- 
ra vi,* nox acerba diras et truces imagines obtulit ; ut adhuc 
me credam cruore humano^ aspersum' atque impiatum. 
Ad hfttc ille subridens, At tu, inquit, non sanguine sed iotio 
perfusus es : veruratamen et ipse per somnium jugulari visus 
sum. Niiiil non* et jugulum istum dolui, et cor ipsum 
mihi avelli putavi : [14] et nunc etiam spiritu deficior,' et 
genua quatior, ef^ gradu titubo, et aliquid cibatus refovendo 
spiritu 5^ desidero. En, inquam, paratum tibi adesf^ jen- 
taculura.'' Et cum dicto manticam meam humero exuo ; 
caseum cum pane propere ei porrigo: et juxta platanum 
istam residamus/ aio.9 Quo facto, et ipse aliquid indidem 

somnia criidelia et molesta. Nam, quia nimis bihi vini heri vespere, nox aspera 
exhibuit mihi simulacra immania et atrocia: adeo ut putem adhuc me esse perfu- 
sum et maculalum humam> sanguine. Ille subridens ad hcEc verba: At tu, inquit, 
conspersus cs non cruore, sed urina: attamen visum est quoque mihi inter dormien- 
dum gulam mihi prasecari. Dolorem enim sensi in hisfaucibus, et credidi mihi 
extrahi cor ipsum, et nunc quoque destituit me animus, et genua mihi labant, va- 
cillo incedendo, el citpio aliquid cibi quo reficiam animam, Ecce, inquam, prcesto 
adest tibi jentaculum. Et hoc dicens depono ex humero peram meam ; offero ei 
statim caseum cum pane: et, Sedeamus, inquam, prope islam platanum. Quod hoc post latius. Colv. — 7 Scribe ex Palat. Mihi quoque. Wower. Non ita 
in Palat. sed Mihi quoque denique: et sic Guelferb. eanique voceni amat 
Appiileius, lit inox, ' Sic denique.' I. iii. p. 4G. ' Uniis denique:' p. 56. 
' Haclenus denique :' &c. &c. Oud. — 8 In Regio et Fux. mire quod vesperami- 
nus compereram. Dein ut deest Regio, et Fux. me Bertin. Pitli. Pro obtidit in 
Pith, est detulil. Id. — 9 Cruore esse humano. Bertin. coctiore h. male. Elmenh. 
Abest Th esse a Pal. Bert. Fux. Edd. Vic. Ber. Junt. utraque, Aid. Colinaei. 
Bene. Oud. — 1 Idem Ms. asperum. Colv. Scribe ex Palat. res;)ersu»«. Wower. 
Nil variant ceteri. De asperso adi ad Suet. Aug, C. 18. Dein et jpsedesunt 
in Palat. Guelferb. ac per somnum perpetua ex variatione in Edd. Aid. et 
utraque Juntina. Oud. — 2 Visus sum mihi. Nam etj. Manusc.Ber. Rom. Ven. 
visus sum, nihil nam. Co\. nihil 7ion. Colvius. Fax. nihil non et jugulum. HoaXd. 
Idem Bert, non agnoscit particnlani mihi. Elmenh. — 3 Def. Manusc. Bas. 1. 
dejicio. Colv. Item Fux. Spiritum deficio Wass. prave. Ou*/.— 4 Et exulat a 
Fux. Id. — 5 Vulgo spiritui. Non sic Veteres. Vide Gell. lib. iv. cap. 16. et 
reliquum Grammaticorum gregem. Colv. In Wass. spiritum, Mox Ed. Vic. 
Et inq. Reg. Fux. Est hiq. Oxon. AVass. Hem inq. Ed. Pric. vitiose inquit. 
Oud.— 6 To adest delet Bertin. Elmenh. Hinc Scriver. et seqq. uncis inclu- 
sere. Elegantius certe abesse videtur, sed I. ii. p. 35. ' Adest custos para- 
tus.' Bas. Y>r. abest. Oud. — 7 Maim^cr. jantaculum. Et sic non semel. Colv. 
— 8 Resideamus. Vulg. residamus. Colvius. Pal. Roman, et Aldus, residamus. 
Elmenh. — 9 Bas. pr. ut supra, animo. Lipsius aliquando conjecit, ambo. Oud. 

NOTiE 

« Refovendo spiritu'] Spiritui. No- apud antiquos sa?pe effertur similis 
milium quartae declinationis dativus ablativo. METAMORrilOSEON LIB, I, 9J 

sumo. Eumqiie avide esitantein aspiciens aiiquanto intcn- 
tiore acie,' atque^ pallore buxeo " deficientem video. Sic 
denique eum vitalis color turbaverat,^ '' ut mihi prae metii 
nocturnas etiam Furias illas imaginanti, frustulum panis, 
quod primum suraseram,^ quaravis admodum modicum, 
mediis faucibus inhasreret, ac neque dcorsum demeare. De- 
que sursum remeare posset. Nam et crebritas^^ ipsa com- 
meantium metum mihi cumulabat. Quis enim de duobus 
comitem alterum sine alterius noxa peremtum crederet? cum fecissemus, ego quoque aliquid mihi sumo ex endem pera. Et intuens ocidis 
paulo mugis attentis eum cupide comedentem, video ilium statim deficere lurore 
buxeo. Denique ita turbafus fuerat in eo color nativus, ut mihi, recogitanti lamias 
istas nocturnas, buccella panis, quam primum in os ingesscram, licet valde parva, 
luereret in media gida prce fnrmidine, nee posset descendere infra, neque I'edire 
sursum. Nam frequentia ipsa transeuntium augebat mihi supra modum fonnidi- 
nem. Quis enim crederet alterum ex duohus comitibus interfectum esse absque — 1 \\\\g. interiore 7nacie. Scripta lectione niliil visum elegantins. Ego,inquit, 
cum Socratem intentiis conspicerem comedentem, statim eum jam i)aliidum 
deficere vidi. ' Atque,' id est, statim, mox. Emiius : ' Atque atque ascen- 
ditmuios Trojana juventus.' Similiter, ut Nosier, Plautus Baccliidibus: 
' Dnm circumspecto, atque ego tum lemhum conspicor.' IVIercatore : ' Post- 
quam illic quod vohii transegi, atque ego conspicor Navem ex Kliodo.' Sie 
accipio Amphitryone : ' Malum quod tibi Dii dabunt, atque ego liodie dabo.' 
Colv. Rom. et AkUis, interiore made, male. Elmenh.—2 Restituere conor genus 
sermonis non inelegans, non insolens : Sic denique turn vitalis color turbaverat. 
Sciiint, qui Latine sciunt, n)ulta termiuatione activa accepisse Vetcres sig- 
nificatione passiva. Sic Livins, alii dixere ' mores mutarunt ' pro, mutati 
sunt. Sic color turbasse dicitur, qui valde tiirbatus et mutatus esset a priore. 
Qua phrasi hie Noster paulo post: ' Nam et ilia urit perpetuum,' de ea quic 
jugi aniore ardeat. Itidem libro de Deo Socratis : ' Et prope oxesa man- 
siietudine generis sui immane eiferarunt.' 6Vc'M;a7i.— 3 Manuscrip. sumserat. 
Colv. Supra frustum in Pith. Oud.—i Brevitas. Omnino emcndandum ex 
Fulviano: crebritas. Wower. Kecte V. C. crebritas. Sciopp. iuSymbola. Flor. 

NOT/E 

* Atque] 'Atque' hie sonat, sta- dpxai'«ws sinnil positum, ' vitalis color 

tim, iliico, confcstim, ut et in hoc cum turbaverat,' pro, in eo turbatus 

Virgilii versu, auctore (Jellio lib. x. fuerat, quemaduiodum sum interprc- 

c. 29. ' Si bracliia forte remisit, tatus. Certc non hie solum activuni 

Atque ilium in pruiceps prono rapit pro passivo usurpavit Noster. Lib. 

alveus amni.' de Dogmate Plalonis : ' Talis igitur 

•>' I'allorc buxeo] Cujiismodi colorem ac de lalibus Plato non solum Heroiim 

habet buxi lignum. virlutibus pr;vstitit, verum etiam 

»' Sic cum rdul'm color turbaceral] XMpiiparavil Deum potcstatibiis,' hoc 

Nisi aliud quid latet (caTaxpil'''7'«t<'5et est, a-quipuratus est. 92 APULEII 

Verum ille, ut satis detruncaverat cibiim, sitire impatienter 
coeperat. Nam et optimi casei bonam partem avide devo- 
raverat : et baud ita longe radices platani lenis fluvius in 
speciem^ placidos paludis ignavus'^ ibat, argento vel vitro 
asmulus in colorera.^ En, inquam, explere latice fontis 
lacteo.^ Assurgit : et, oppertus paululum ripae marginem, 
complicitus in genua appronat se, avidus afi'ectans pocu- 
lum. Necdum satis extremis labiis summum aquae rorem 
attigerat, et jugulo ejus vulnus dehiscit in profundum pato- 
rem: et ilia spongia de eo repente? devolvitur, eamque 
parvus admodum comitatur cruor. Denique corpus exani- 
matum in flumen paene cernuat,' ' nisi altero ego ejus pede 

culpa alteriiis? At ille, cum mnUum devoravisset cibi, cceperat urgerl siti vehe- 
mentissima. Comederat enim cupide magnam partem casei prcpstantissimi ; et non 
ila procul a radicibus platani placidus Jlavius labebatur tard'js in morem stagnantis 
paludis, certans colore cum argento aut vitro. Ecce, inquam, satia te liquore can- 
dido hujus fontis. Exsurgit ille, et, amictus suo palliolo, inclinat se in partem 
aquahiliorem ripce, complicatis genibus, avide captans potum. Vixqae contigerat 
primorihus labris supremam aqucE superjiciem, cum plaga gutturis ejus aperitur in 
altum hiatum, et spongia ilia ex ea subito delabitur, perparumque sanguinis una 
cum ilia defiuit. Postremo cadaver exanimum fere ceciderat in amnem, sed ego, brevitas. Elmenhorstins. Benib. crehritas. Piitean. — 5 Reg. Fiix. in specie. 
Par. liis omnibus [sc. in s. p. p. i.] caret. Jgnavins Pith. Oud. — 6 Viilg. igna- 
vius. Lib. IV, 'In nioduni stipati maris vel ignavi fliiminis cuncta coliibebat.' 
Sic enim ibi ex ejusdem libri auctoritate scripsimns. Colv. Bert, et Rom. et 
Bas. l.ignavius ibat. Ovid. Metamorph. v. 456. ' Ibat, et attritas versabat 
vivns arenas.' Elnienh. — 7 Bert. ce. in colore. Ebnenhorstiiis. Fux. eminns in 
colore. Sed vide ad pag. 23. ' In moliitiem decorus.' Oud. — 8 Manuscr. la- 
queo, al. laceto. Colvins. Mss. vice lacteo liabent vel laccto vel laqueo: et pro- 
fecto latex iste vix potuit esse lacteus: cum prwcedat, acmulum fnisse ar- 
gento vel vitro in colorem. Quid si expl. latice fontis : tacito assurgit, et opp. 
ut corrumpendo fiierit adverbium paiilo remotiiis a popiilari ratione loqiien- 
di? Gruter. Susp. IV. 2. Forte fontis, ille atque assurgit. Atque pro, statim. 
Sciopp. in Symb. Pal. explete l.f. I. Janus Giiiterns e. l.f. tacito. Isacins Pon- 
tanus (ad Macrob. p. 434.) e. l.f. bracteo. Errant. Laticem laclcum dicit pu- 
ram et candidam aqnam. Seneca ffidip. vs. 495. ' Niveiqiie lactis fontes.' 
Et Virgil, viii. /Eneid. ' lactea colla,' et Snetonins, ' lacteam cervicem ' pro 
pulchra et Candida posiierunt. Elmenh, Idem ille Isacius bracteo. Bracteani 
laminani qnandani teniiissimam ex Isidoro scimns. Hinc 'bractens' et 
' bracteuni,' quod politic et lacvigatura probe et decenter exasciatiim sit: 
qnalis in speciem vel hie amnis depingilnr Appuleio. ' Bracteata felicitas ' 
apnd Senecam Epist. cxv. Brant. — 9 Repente de eo. Idem Ms.de eo repente. 
Quid si derepente? Sic ' derepentino ' 1. in. Floridor. et de Deo Socratis. 

NOT/E 

'Cern. Icorruerat'] Sic optirne Al- solicitant hunc locum Elmenhorst. et 
dus et Mss. codices pluflmi. Male Pricaeus, qui cernuat reponunt. Scio METAMORPflOSbON LIB. I. 93 

refelito vix et aegre ad ripam [15] superiorem attraxi ; ubi 
defletum pro tempore comitem misellura arenosa^ humo in 
amnis vicinia sempiterna contexi. Ipse trepidus, et eximic 
metuens mihi, per diversas et avias solitudines aufugi : et, 
quasi conscius mihi ceedis humana?, relicta patria et Lare, 
ultroneum exilium amplexus, nunc iEtoliam, novo con- 
tracto matrimonio, colo. Haec Aristomenes. At ille comes 
ejus, qui statim initio obstiuata incredulitate sermonem 
ejus respuebat. Nihil, inquit, hac fabula fabiilosius, nihil 
isto mendacio absurdius. Et ad me conversus, Tu autem, 
inquit, vir, ut habitus et habitudo demonstrant, ornatus,' ^ 

jirmiier apprehcnso wio ex ejus pedibus, difficnlter et magno cum lahore retraxi 
ipsum ad superiorem partem 7nnrginis ; tihi, diiamentatus iiifortimatitm socium 
proitt tempiis ferebat, contumulari eum terra sabulosa juxta Jtuvium, cui adjacet 
eetermnn vicinus. Ego vero pavidus, uc mirum in modum mihi timens, fngcc me 
dedi per deserta varia et inaccessa: et, veluli reus apud me homicidii, cedens in 
exilium spontaneum, deserto patrio solo, et domo men, nunc liabito in /Etolia, inito 
ihi novo connuhio. Hactcnus Aristomenes. Sed ille comes ejus qui ab ipso prin- 
cipio repudiabat ejus narrationem pcrtinaci incredulitate. Nihil est, ait,falsius hoc 
commento, nihil irieptius hoc mendacio. Et ad me rcspicie7is, Tu vero, ait, qui es 
vir e.xcultus, quantum fades et forma corporis tui indicant, hubesne Jidem huic fu- Colv. — 1 Xulg.corruerat. Glossae veteres : ' Cernuat, Ky/Sid-rta.' Seneca Epis- 
tola viii. ' Non eveitit foituna, sed cernuat et allidit.' Prndentius contra 
Synimachuni 1. i. ' Cermiat ora sent'K barbatns et osciila fij;it :' lit in vete- 
ribiis libris ibi recte scriptnm. Sic Sidoniiis Paneayrico Aviti : ' Curvato 
cernua collo, Ora geiens.' t'o/r. Fnx. cermiat. Roaldus. Cei-nuat. Sic Flor. Bas. 
2. et Scaliger. Bertin. Bas. 1. Roman, et Aldus corruernt, male. Vide Indi- 
cem. Ehnenh. — 2 Vulg. arenosec. Colvius. Arenosa humo. Bert, arenosa; humi. 
Elmenli. — 3 Lego cordatus: quoniodo ipse Apnleius I. v. ' Mater autcni tu, 
et praterea cordata niulier.' Pari plirasi vetus poeta Ennius : ' Egregie 
cordatus homo catus /Elius Scxtus,' Steicech. Vox o>««<».s videtur delenda ; 
quasi dicat : Miror te virum sic instar mulieris esse creduluni. Sic lib. ix. 
p. 1C7. ' Quidani prorerus, et, ut indicabat habitus atcpie habitudo, miles.' 
Sciopp. in Symb. Godescalcus Stewechius, ut est ipse egregie cordatus homo, 

NOT/E 

'ceinuum' esse, inclinatum, et de- daver ejus, ut erat inclinatum, in flu- 

misso capite quasi terrani cernentem. men paene delapsuni erat, ni Aristo- 

Sed frustra Apnleius bis idem repete- nienes pede retraxisset. Planus est 

ret. Jam enim Socratem cernuasse stnsus. Vox corruerat proba. Ita- 

dixitgupra: ' In planiorem ripa; mar- que niiror cur cam repudiarc volue- 

ginem complicitus in genua appronat rint. 

se avidus aff'ectans poculum,' ike. ^ Vir, ut habitus et habitudo demon- 

Vides ilium jam ccrnuuui. At, ubi slrant, ornntus] Onomasticon vetus 

delapsa spongia exanimatiis est, ca- Pricao laudatum : ' Habitus : ffxvi^'' 94 APULEII 

accedis huic fabulae ? Ego vero, inquara, nihil impossibile 
arbitror ; sed,'^ utcumque fata decreverunt/ ^ ita cuncta 
raortalibus provenire. Nam et raihi, et tibi, et cunctis ho- 
minibus multa usu venire^ mira, et paene infecta,^ qua? ta- 
meii ignaro ^ relata fidem perdant. Sed ego huic et credo 
hercules, et gratas gratias^ memini, quod lepidae fabulas 
festivitate nos' avocavit;* asperam denique ac prolixam 

bul(B? Quantum ad me, inqtiam, existimo nihil non posse fieri, sed otmda contin- 
gere hominibus, prout fata cunstituerint. Puto etiim mihi, tibique, et univeisis 
mortalibus plurima vulgo accidere admiranda, et qua; fere nunquam contigcrint, 
qua: tamen, narrata cuipiam inexperto, amittant fidem. Ast ego profeelo et huic 
habeo fidem, et grates habco maximas, quia nos tenuit attentos vemistate faceta; 
fabula : postremo emensus sum scubrnm el longum iter absque lassitudine et fastidio. ita sane nimisqiiam ingeniose legendtim contendit cordafus, adhibito Appuleii 
loco 1. V. Est quidem optima ista emendandi ratio, cum auctoritateni Atictor 
ipse suani accommodat. Sed et Apol. ii. * Praesens est quapstor piibliciis, 
ciii depensnm est, Corvinns Celer, vir ornatiis.' Festiis sive Panllus: ' Or- 
Hatus dicitnr et bonis artibiis instnictiis, et honores adeptus.' Nihil caiisffi 
\\t videam, qiiamobrem vulgatam voctilam aut mutemus, ant, lit Scioppio 
(Siisp. Lect. III. Ep. 18.) sic hoc videii video, deleamtis etiani, praesertim 
cum ea vis quredam et pondus verbis Apptileii accedat : Viri enini ornati 
' anctoritatem nuilam debent nee fidem rommentitiis rebus adjungere,' ut 
aiictor est M. TuUius ii. de Divinatione. Brant. — 4 In Bert, deest pa; ticula, 
sed: rccte. Sciopp. in Symb. et Susp. 1, m. 18. At nimis hiulca sic foret oratio. 
Incumque Pith. Oud. — 5 lidem vulg. decreverint. Colv. — 6 Beroald. evenire. 
JManuscr. venire. Idem. Rom. usu evenire. Elnienh. — 7 Pith. p. forte inf. Oud. 
— 8 In Bert, ignaruro. Correxi : ignaruri. Sic enim Plautus loqui solet, 
quern Appuleius imitatur, non Sidonium. Qui me temere correxisse dicunt, 
Latine prius loqui discant. Sciopp. in Symb. et Susp. Lect. iii. 18. Berlin. 
ignaruro r. unde corrigunt {i\i\, ignaruri relata. Ego a vulgatis nou discedo. 
Elmenh. At meliori jndicio ignaruri edidit Scriverius ; et quasi primus 
emendavit sic vir doctus (CI. Wasse) in iNliscell. Obs. Vol. ii. p. 390. ' Gna- 
ruris ' et ' ignaruris ' pro gnaro et ignaro aliquoties Plaulo et aliis. Vide 
Paraii Lexicon V. ' Gnaruris.' Glossap : ' Ignarures, d7^ooi/i/Tes.' Hinc forsan 
legendum I. v. p. 109. ' Tunc illae gnarures." Mox huic male deest Ed. Flo- 
ridi. Oud.— 9 Bert, grates gratas. Elmenh. — 1 Perperam Ed. Aldi los. Oud. 
— 2 Manuscr. adiocai-if. Colvius. Palat. et Bert, adiocai'it, male. Vide Indi- 

NOTiE 

'Habitudo: e^is.' Heec ad corpus, Inquit Gellius lib. v. cap. 2. ex Cliry- 

ille ad ea quae propter corpus, hoc sippi sententia, ' est sempiterna qua?- 

est, ad vestimenta, proprie pertinet. dam et indeclinabilis rerum series.' 

Similiter utrumque usurpat Noster Hyginus Fatum ex Nocte et Erebo 

infra, lib. ix. ' Quidara procerus, et, natum ait. Fulgentius vero Parcas 

ut indirabat habitus et habitudo, ipsas Fata vocat, eaque tria esse ait, 

miles e legione,' &c. quem vide Mythol. lib. i. 
' Utcumque fata decreverunf] Fatum, METAMORPHOSEON LIB, I. 95 

viam sine labore et taedio evasi. Quod beneficium ' etiam 
ilium vectorem meum credo laetari, sine fatigatione sui me 
usque ad istam civitatis portam non dorso illius, sed meis 
auribus pervecto.* Is finis nobis et sermonis et itineris 
communis t'uit. Nam comites utrique ad villulas proximas 
laevorsum ^ abiere. Ego vero quod primum ingiessu ^ sta- 
bulum conspicatus sum, accessi, et de quadam anu cau- 
pona' illico percontor : Estne, inquam, Hypata base civi- 
tas ? Annuit.^ Xostine Milonem quendam e primoribus 1 9 
Arrisit. Et vere, inquit, primus istic perhibetur Milo, qui 
extra urbem [IG] totam pomoeriura "^ colit.' Remoto/ in- 

Ob quod bene/actum arhitror hunc quoque meum equum gaudcre, cum pervectus 
fuerim ad hanc usque portam urbis non dorso ejus, sed mcis auribus. Iln terminus 
fuit et coUoquii nostri, et vice communis. Nam ambo viie socii dejlcxeruut ad ])i>o- 
pinquos pagos sinistram partem versus. Ego autem veni ad primum diversorium, 
quod subire potui : et quaro e vestigio a quadum vetula stahidaria : Estne, 
inquam, hicc urbs Hypata 1 Ilia uffirmavit nutu capitis. Agnoscisne Milonem 
quendam inter primarius hinc cives / Ad licec ilia visit: et, Mcrito, ait, iMe Milo 
primarius dicitur, qui habitat extra pomoerium, et extra totam civitatem. Seclusa, cem. Elmenh.—^ Quobeneficio. Vulg. quod beneficium. Colviiis. Quod benefidum. 
Fux. quo heneficio. Roald. Kepone antiquam lectioneni ex Beitin. Florent. 
Koiuau. el Aldo: quod beneficium. Elmeiilx. — 4 Provecto. Bert. perveclo.U. 
— 5 Aid. scorsum. Colviiis. Scorsum Aldus veiins. Roald. Seorsim. Rom. Icevor- 
sum Elmcnhorstius. Seorsum (luoqiie Ed. J tint. pr. Abierunl Coll. Wass. Oud. 
— 6 Manuscript, ingressus. Sic alihi supra. CoU: Ingressui. Alii ingressu. 
Berlin, ingressus. Elmenh.— 7 Riirsus Seal, sive Yule. Ed. sec. caupa. Frave. 
Respice ad p. 6. ' Quandam cauponani Meroen anum.' Dein inquam deest 
Oxon. et hujus civitas pro kac c. in Wass. Oud. — 8 Bert, cuncurrit. Elnienh. 
Forsan invenerat librarius iste congruit. Mox Sonne Mil. Reg. Oud.— 9 Ge- 
nuina scriptura est primoribus. Turpilius Pedio : ' Nuptias alijeci; amicos 
utor primores viros.' Sic et auctor noster hoc eodeni : ' Jam et de patria et 
ejus primoribus explorant.' Rursum et libro secundo de Milonis conjuge 
agens : ' Magna,' inquit, ' primi noniinis et oninis carminis sepulcralis ma- 
{jistra creditor.' Itidem lib. quarto ' summatem pncllani,' et libro uudecimo 
Deani Isidem 'summatem' vocavit. Pari ginere loipiendi li\ rreuam Cie- 
niinam* primatem ' lib. ii. et Demociiarem appellavit virum ' primarium,' 
libro quarto. Sliwech. Vulgo prioribus. Fere semper et ubiijue corrupta li;ec 
dictio, et huic auctoi i non seiiiel a nobis restituta. Colt: Bert, prioribus. mule. 
Elmenh. — 1 Extra urbem tolam, et pomoerium cold. \y\\'4,. qui extra pomurinin et 
urbem totam culit, quain certe nunc prieferendam ccnseo. Is est, inquit, 
Milo, qui, quamvis extra iJonitLrium iiabitet, tarn amplis ledibus deversatur, 
nt urbem possidere videatur. Et lia;c upuviKws. Cole. Solertissimiis juvenis 
bcriptae leclioni vulgatam censel pra?ferendain, (jua; liabet, </«* extra pomce- 

NOT.E 

"• Pomarium] Pomarium ex Tito extra urbis ninrum, quern aniiqni 
Livio lib. i. locirs fuit tain intra qiiaiii in condeiidis ui bibus augurato consc- 06 APULIilf 

quam, joco, parens optima, die, oro, et cujatis sit, et qui- 
bus deversetur sedibus. Videsne, inquit, extremas fenes- 
tras, qua? foris urbem prospiciunt, et altrinsecus fores 
proximum respicientes angiportum ? " Inibi iste Milo de- 
vcrsatur, ampliter nummatus,^ et longe opulentus ; veruni 
extremae avaritiee et sordis intima) infamis homo : foenus 
denique copiosum sub arrhabone" auri et argenti p crebriter* 

inquam, cavillatione, die, quceso, mater opiima, et cujas sit, et in qua ilomo habitet. 
Cernisne, ait, has ultimas fenestras, qitte foritisecus spectunt ad urhcm, it januam 
istam ex altera parte, qiuc respicit proximum angustum vicuml Illic habitat Milo 
iste valde pecuniosus, et maxime lociiples, sed laborans infamia summie parcitatis, 
et extremaruin sordium: denique scope exercens usuram uberrimam ucceptis pig- rium et urbem totam colit : tanquam dicat anus tlpuviKus: Is est Milo, qui, 
quamvis extra ponioeriiini liabitet, tain amplis diversatur ledibns, ut ui hem 
possidere videatiir. Pace ejus quod fiat, defendeiim antiquioiein scriptu- 
rain : ut respiciat anus ad interrogationem Appuleii : ' Nostine Milonerii 
quendam e primoribus ?' subjiciatqiie: Veie inter primores est iste Milo: 
utpote cujiis donius prima tibi objicietur longius extra urbem, ejusque po- 
moerium. Hac forma Plautns Triiium. ' Atque etiam modo versabatur 
milii in labris primoribus.' Bacchid. ' Sic hoc tu digitulis duobus sumebas 
primoribus.' Cirero Orat. ' Quae isli rlietores ne primoribus quideni labris 
attigissent.' Sed ohe jam satis est. Griit. Suspic. iv.2. Extra urbem totam 
pomcerium colit. Sic Florent. 1. Secundus legit: qui extra pomoerium et urbem 
totam colit. Falat. vocem /)OOTa?ri«m inducit. Lucianus : Oi 5e eiSeVai Tbv"l7r- 
■Kapxov TovTOV iKiyov, Kai iiwoi ttjs iriXfois olKiT, Kol '6t' apyvpiov LKavhv ex^'- "" ^ 'Jtc 
/xiav depdiraivav rpitpu, Ka\ rr]i> avTov yafj.iTT]v fjiSva^' etrri yap (pi\upyvpu>TaTos Sei' 
vS>s. 'ETrei Se irXrjawv ttjs TrjAeois iyiyovei/xiV, KrjTrds Tis evdov 7)u koI olKtStov aviKruv, 
evda 6 "inirapxos ^Kei. Elmenh. — 2 Berlin. Semolo. Sciopp. in Symb. Idem 
Snsp. Lect. iii. 12. se hoc Sem. ut efficacius praferre ait, recepitqne Scrive- 
rius. Nullo, ut mihi videtur, jure ; pra'sertim cum inveniatur apud Cice- 
ronem 1. vii. ad Famil. Ep. ii. ' Remoto joco, tibi hoc amicissimo animo 
pra-cipio.' Oud.— i Bertin. ampliter muintus. Sciopp. in Symb. Male. El- 
menh. — 4 Male Edd. Colv. Vuic. Elm. et Pric. crtbiter, hie et alibi, ut I. iv. 

NOTiE 

crabant, neqne in eo ulhmi exstrui banc manum sacellum ; ibi angipor- 

aedificium patiebantur. Unde fac- turn propter est, &c. hac pergito. 

turn, ut, quotiescuinque Roma am- Dem. Id quidem angiportum non 

plior facta est, poraojrium prolatnm est pervium.' Unde liquet fuisse et 

fuisse dictum sit. pervia et impervia. Angiportus im- 

'^ Angiportum'] Et ' angiportus' est pervios fundulas vocatas fuisse ait 

vicus angustior, et plerumque cur- Varro lib. iv. de Lingua Latina. 

vus. Fuit autem ' angiportum' vel " Sub arrhabone] Graecum est vo- 

pervium, quod exitum haberet in ali- cabuluni appa^dv. Melius dici Latine 

quam viam, vel impervium, quod ca- ' arram' quam * arrhabonera' ait 

reret exitii. Sic enim apud Teren- Gellius, Tib. xvr. 

tium in Adelphis : 'Syr. Est ad i' Auri et argent i] Vasorum et or- METAMORPIIOSEON LIB. I. 97 

exercens: exiguo Lare inckisus, et aemgini'^ semper inten- 
tus, cum uxore etiam calamitatis suas comite habitat.'' 
Neque praeter unicam pascit ancillulam, et habitu men- 
dico ^ semper incedit. Ad hsec ego risu ^ siibjicio : Be- 
nigne, inquam, et prospicue^ Demeas mens in me consu- 
luit, qui pcregrinantem tali 9 viro conciliavit, in cujus hos- 
pitio nee fumi nee nidoris nebiilam vererer. Et cum dicto 
modico* secus progressus, ostir.m accedo, et januam firmi- 
ter oppcssulatam pulsare vocalitcr ^ incipio."^ Tandem ado- 

novibus auri et argenti, conchtsits angusta domuncuta, et perpetuo incumbens rit- 
ligini mwrum nummorum, cum coiijtige etiam participe sua misericc. Neque <tVii 
quenquam prater vniun famulum : tt scwpcr ambulut ormitu memlici. Ego rc- 
spandco ad ilia verba cumjoco: Demeas mens liberaliter ct splendide mild providil, 
qui me peregre euntem commendavit cjnsmodi homitii, apiid quern dum diverlcrcm, 
mm metnerem caliginem fumi, neque odoiem cuUnce. Atque hoc dicto pmdulnni 
priiccdo, et venio ad januam, corpique cum clamore iundcre fores vulide occlusas p. 81. X. p. 210. in \evho creliuit pro crebruit. Item vulgo p. 33. pero'ciuii: 
p. 102. increbuit. Adi ad Suet. Cas. c. 79. Dein Ed. Beio;ild. erogini, Oiul. 
— .'5 Viils^. cum uxore ct. cal. s. comite habitat. Colvius. Fnx. comitem habeat. 
Forte cumite. Habeat, avrl rov habitct, b.px'iiici'is , ut apiid Pliuitiim inultis 
locis. Roald. Malo cum Palat. cum uxore et. c. suce comite habitat. V/ower. 
Sic rescri(isi ex Flor. Bert, et Rom. Viiigo : cum uxorem e. c.s. comitem ha- 
beat. Elmenh. — G Vnl<r. mcndicantis. Ennius Teleplio : ' Regnnm reliqui 
septus nieiidici stola.' CAv. Fiix. habilu mendico. RoaUiiis. Bert, et Rom. U. 
mendicant is. Alii, habitu meudici. Elmenli. Scilicet ' in divitiis inops, (piod 
genus egestatis gravissimum est,' tit sciihit Seneca Fpist. i.xxiv. Brant. — 7 
^lanuscript. risum. Colvius. Ad hoc Pith. Ego abest a Palatine. Oud. — 8 
I'erspicue. Lege ex Aliiino et Bertin. prospicue. Wovver. Din est, cum ex 
Bert. lego ;n'ospic!<e, id est, bene milii prospexit. Sciopp, in Symb. Prospicue. 
Ita Bertinus. Alii pcrspicue, iiiepte. \'ide Indiceni. Klmenh. Addc Sdiik- 
ker. et Sciopp. Susp. Lect. ni. 12. Innno Pith. Fux. Oxon. et alii cum Edd. 
ante Colvium, fjui per tacitus intrusit, liabent prosp. ut bene Pricscus cum 
Heraldo ad Tertull. Apolog. p. 52. restiiuit. Adi ad 1. vi. p. 122. ' Sic turiis 
ilia prospicua.' 1. XI. p. 251. ' Deferre puokpicue curassent,' ut lesenduni 
videbiinus. Oud. — 9 Peregrinanlcm cum tali. Vulg. peregrinalurum tali. Col- 
vius. Bcitin. pcre^rinaturum. Elmenli. — 1 ATauuscr. non agnoscit tc) wio(/ito. 
Colv. Lego miidico sequius, ut supeiiiis monui. lirunl. Vide ad p. ni. 21 . 
' Offidam MODKO shcus grandiorem.' l''ux. modicum. Dein pcssulutam Hcg. 
Fux. Oppress. Coil. Voss. Oud.— 2 Pravc Oxon. el Par. velociler. Id.— 3 Vulg. 

NOTyE 

nanieutorum ex auro et argento. ' Januam pulsare vocaliler 'incipiol 

'I /Erugini'] 'yErugo' itroprie est Id est, jjulsare januam, et siniul ali- 

rubigo'.riis (verd de gris),s\v[\\. ' fer- qucm evocarc qui aperiret. Qui nios 

rugo,' feiri. Sumitur liic pro ipso crat pulsantium. Nil fVetpientius in 

lire, sive pecunia longo situ rubigi- Con.ccdiis, (piam cos, fjui pulsant 

nosa. fores, simul clamarc : ' Ecquis in 

Dclph. ct Var. Clas. Apul. G 98 APULEII 

lescentula quaedam procedens. Hens tu, inquit, qui tarn 
fortiter' fores verberasti, sub qua specie rautuari cupis ? * 
An tn solus ignoras, praeter aurura argentumque nullum 
nos pignus admittere ? JMeliora, inquam/ ominare,* et po- 
tius responde, an intra aedes herum tuum ofFenderim. Plane, 
inquit : sed quag causa quaestionis hujus ? Literas ei a Co- 
rinthio Demea duumviro^ scriptas ad eum reddo. Dum 
annuntio, inquit, hic^ ibidem me opperiminor.'' Et, cum 

pessulis. Tandem puella qncEdam progreditur, et, Hens tu, ait, qui piilsavisti tanto 
impetu tioslram janunm, quo pignoris genere dnto vis mutuum sumere? Tune 
unus o)tinium nescis nullain nos recipere arrham, nisi aurum et argentum? Die me- 
liora verba, iiiqiiam, el responde potiuft, an inreniinn domi tuum herum. Maxime, 
ait ; sed cur hoc rogas? Affiro, iiiquam, ad eum epistolam ipsi scriptam a Demea 
Coriuthio. Expecta me, inquit, hoc ipso in loco, interim dum hcec ipsi refero. tamfirmiter. Colv. Confer Liipiannin, ex quo ad veibnm lia?c mutuatns est 
Appuleiiis nostcr. Rom. Bert, et Aid. Jirmiter. Elnienhorstins. Item Edd. 
Vic. Ber, Jiint. post, ciebra vaiiatione. Fores exnlat a Palat. Oud. — 4 
Inquani abest a Manuscripto. Vulg. et potius responde, an intra cedes, Sfc. 
(^Iviiis. 31. i. oininare, et potius responde, an, l^c. Benin. Bleliora, inquam, 
nomina, et potius respira. Ilia die, oro iijnorat. Ex his, ut aibitror, veram 
.«cii))tmani expiessi. Wowerius. Fiix. £< potius r. die oro, an intra. Roa\- 
fliis. Lego ex Bert. Meliora, inquam, nomina, et potius responde, an. Sciopp. 
in Symb. Susp. Lett. iii. 12. Magis placet Bertini Codicis lectio: Me- 
liora, inquam, nomina, et potius responde, an intra c^des. Ebnenliorstliis. 
Betiib. Mel. inquit, nominare, et potius responde, an int. Deest die oro. Piitean, 
— 5 Ms. C D. t/Vo. Colviiis. Mnrxu&cv. Demea viro. Forte: Demea duum^ 
riro. Scriptnni eiat iiviro, ant quid tale. Magistratus eiat, qui Coloniis 
et Municipiis pra^eiat, a numeio ita dictus. Duumvir Madaura? fiiit The- 
seus, Appuleii pater. Brant. — G Male hue Aid. ciiui seqq. pra^tev Wowerium 
edidit. Hie habent fidd. priscir et JMss. nisi quod utrumque det Regius et 
Fux. Ann. hac, inquit, hie ibidem. At vide Pricasum. Oud. — 7 Elegantius 
leges: operitor : quod significat, expecta et pritstolarc. Beroald. Opperitor. 
Sic Ber. et saniores alii libri. Mss. operi mini mo. Xen. operiminor. Colvius. 
Tuetur vetereni b'ctioneni Becichenius opperiminor, et ad Appuleiuni fauin- 
lumque ejus dictum nuiucro niultitudinis putat. Idem in Add. Operitor Aldus. 

NOT/E 

aedibusest?' ' Heus ecquls hie est?' praesagium est ab allqua liominis 

' Ecqnis hoc aperit ostium?' ' Ecquis actione; locutione puta, incessu, 

exit ?' sternutatione, aut similibus, quae oni- 

*" Sub qzia specie jiiutuari cnpis] D. nia superstitiosa antiquitas diligentcr 

Hieronynms in ]Mattlia?um, cap. 21. observabat. Ancillnlae verba hie 

' Posuerant numrnularios, qui niu- tanquain mali oniinis Lucius aversa- 

tuam sub cautione daront peciiniam, tnr, et, ut proprie Iffquar, abomina- 

proque usuris accipiebant varias tnr, monetque ut meliora dicat. Qui 

species.' mos crat antiquornm, quotiescumqne 

' Meliora, inquam, ominarel Omen verba mali ominis aiulierant. Con- METAMORPIIOSEON LIB. I. 99 

dicio lursiim foiibiis oppcssulatis, intro capessit.^ Modi- 
co9 doindc rcgressa, patefactis cedibus/ Rogat te, inquit. 
Intuli- me, eumqiie accubantem exiguo admodum graba- 
tulo, et commodiim [17] coenare incipientem invenio. As- 
sidebat pedes ' uxor, et mensa vacua posita, cujus mon- 
stratu, En, inquit, hospitium. Bene, ego: et illico ei'*^ 
literas Demeae trado. Quibns properiter^^ lectis, Amo, in- 
quit, raeum Demeam, qui raihi tantum conciliavit liospi- 

F.t, cum hoc dixisset, obditis ilerum janucE pessulis, confert se in (pdes. Paulo post 
de.inde reversa, et aperlisforibus, Onit te, inquit, mens hems ut intro eas. Ingre- 
dior, eumque offendo discuinbentem in lectulo valde piirvo, et tunc ccence facientem 
inilium. Sedebat ad pedes ejusconjux, et mensa inanis apposita erat. Quam mihi 
ostendens, Ecce, ait, tuuin hospitium. Recte est, inquam: et stutim do ipsi in 
tnauus epistolam Demea' ; quam cum cekriter perlegissct, Diligu, inquit, amicum 
meum Demeam, qui mihi compuravit tarn clarum hospitem, Et, hoc dido, pra- Roald. In Flor. Bert, et Pal. est, i. mc operiminor. Elmenh. — 8 Manuscript. 
intro capessum. Colv. — 9 Idem modi cu7n. Colv. Ut 1. vi. p. 121. ' Modiciuu 
te progressam.' L. viii. p. 252. ' Modicum commoratus.' Sed vulgatuni 
acque se recte liabet, ut ' niodico ante.' De similibus vide me ad Suet. Aug. 
0.93. 'Paulo deflectere :' vulgo Paidum. Mox demum ingressa Pitli. Oud. 
— 1 Idem foribus. Plautus Amphitryone : ' Herns salutator oppessulatas 
ante fores graditur.' Colv. Fux. foribus. Roaldus. Foribus. Alii adibus. 
Elmenii. Foribus etiam in Reg. Fax. et Edd. Elmcnhorstio prioribus, prac- 
ter Juut. post. At pra-cessit 'foribus.' Oud. — 2 Sic de ronjcctura bene 
Gulielruus mens, (1. ii. Vcris. c. 4.) cui astii)ulantur scriptus Codex, Col. et 
Aid. Alii, inuiili. Colv. — 3 Kitu Romano. Valerius Max. lib. u. cap. 1. 
' Fd'minae cum viris cubantibus scdentes crrnitabant.' Isidorus Oi'iginum 
Iib.xx.cap.il. ' Apud vcteres Ronianos usiis non erat accumbendi: nnde 
et coiisidere dicuntur : postea, ul Varro ait de Vita Populi Romani, viri 
discuuibere ca-perunt, mulieres sedeic; quia turpis visus est in niuliere ac- 
cubitus.' Scribcndum censet Heroaldiis : Assidebat penes uxor ; ((iiod contra 
morem,qui etiam observandus. Sedebant uxores in greniiis maritoruni, ergo 
ad pedes. Juvenaiis : ' Signatae tabula;: dictum tVliciter ; ingens (Jcena : 
sed et gremio jacuit nova nupta niariti.' Noster lib. vi. ' Accuinbebat sum- 
mum torum maritus Psycliem gremio suo complexus.' Molliiiem fu^mineani 
Sulpicii (iaili insectans P. Scipio AiVicanus: ' Qui in conviviis adolescentu- 
1ns cum aniatore, cum chiridota tunica inferior accul)uerit.' ]'"st apud Cell, 
lib. VII. cap. 12. VA is, (jui ad ])edes, diccbatur inferior accuniheie. De 
(|U0 cum cura Lijjsius, ornanuntuni nostrum, ad Taciti Annal. lib. xi. Colv. 
Pedes. Liqnidissime vera lectio, quam IJeroaldus frustra innnutat in penes. 
Vide Colvii notas, Lipsium ad Aiinales 'I'aciti, et Casaui)nnum ad l>anipri- 
•lium p. Xi'i. et se(|. Elmenh. — 1 Lego ei, sc. AFiloni. lieronld. Literas ci 
(!ii(lf. Kxulat pronomen a Fux. liegio. Eis est in I'd. Vicont. ac I'itli. 
Otid. — .0 ProHperitcr. Legeudum prupniter. (Juod siguilicat, projx're et fVs- 
tinuiiter. Catullus: ' Aniuiula miserrima propciiter abit.' lirrmild. I'ropc- 
riter. Mh. jirospiriter. Colv. Alii pcrniciler. Rom. prospcritcr. illmenii. — 

NOT/i: 

tra, ^i fauista diccrentur, ' Oni'.n arcipio,' aiebant. 100 APULEII 

tern. Et cum dicto jubet uxorem dccederc, ntqiie in eji:s 
locum assidam'^ jubet; meque etiam nunc^ verecundia 
contantem arrepta lacinia delrabcns, Asside, inqnit, istic. 
Nam pra3 metu latronum nulla sessibnla/ " nee suiiicien- 
tem supellectilem parare nobis licet. Feci. Et sic,9 Ego 
te, inquit, etiam de ista corporis speciosa' habitudine, de- 
que hac ^ virginali prorsus verecundia, gcnerosa stirpe pro- 

cipH uxori ut abiret, me vera jubet scdci-c prope ipsum ?>i ejus loco. El apprehrnsa 
veste traliens me adhuc momntcm pra- mudestia, Asside mild, inquit, in isto lucn. 
Nam propter timorem pradonum non audemus emcre uUa sedilia, nc ne iiistrumenti 
guidemfamiliaris tjuuntum est opus. Feci qundjubcbat. Turn sic me affutus est : 
Ego facile judicarem, inquit, ex tua ista cximia corporis forma, atque ex isto vir- 6 Assideam. Idem assidam. Colv. Sic et Palat. Guelf. Oxon. Bene. Tercnt. 
Hcaut. I. I. vs. 72. ' Assido, accurrunt seivi.' Infra 1. u. in Mss. nonnullis: 
' Ut assidat, effeci.' Vide supra p. m. 59. ' Residamus.' Oud. — 7 Ms. earn 
nunc. Beroald. et Ven. etiamnum. Jam diximiis. Colv. Etiamnum est in 
Bas. non in Beroald. Vide supra. Deest Mss. Reg. Fux. Oxon. Par. Oud.— 
8 Nulla est fibula anne suffic. 8fc. licet? Hoc videtur velle, ne vel fibnlain ex 
snpellectile sibi superesse. Ceterum Variae liic lectiones. Ms. nulla escibula. 
Aldus : nulla est sesula. Beroald. sellula, vel sessibula. Dein annc. Procul 
abest, ut instrnctum plenum supellectilis comparare possenins, qui ne fibu- 
1am quidem reliquam habemus. Hacc mens videtur. Posset t'oilc etiam 
legi absque interrogatione: ac ne suffic. s. p. n. I. vel, nam ne suff. eadem ma- 
nente sententia. Coir. Nulla est fibula, anne. Plane ridicula lure lectio. 
Puto me veram veposuisse : Nam p. m. latronum (nulla estfabuln) ne suff. s. 
p. n. licet.. Milo, ut excusarct tcnuitatem supellectilis, transtnlit culpam in 
latrones, quod, ut persuaderet liospiti, injecta majori affirmatione, assevc- 
ravit. Wower. In Aidi editione est : nulla casula. Beroald. utriusque loci 
conjectura ductus legit sessibula, recte. Porro ego pergo, et cetera lego sine 
rota interrogationis, ut et in libro Aldi : ac ne sufficientem. Roaldus. Flor. i, 
Lipsianus et Palatinns habent : n. p. m. I. n. e. scibula. Flor. P. Ko. et Bas. 
n. p. m. I. n. est fibula. Aldus : p. m. I. n. est sesula. Alii, prcsm. I. n. e. cibilla. 
Beroaldus: p.m. I. nulla sessibula, Idque rectum est ; unde omnes ceteras 
lectiones aTroKaKri^oo, ut ineptas, et vacuas. Plautus Poenulo, Scena, * Ncgotii 
vim qui volet,' &c. (i. 2. 6.) * Quae tibi oleant stabulcm, statum, sellam, et 
sessibulum.' Elmcnh. Bemb. esibilia. Hariolare. Putean.~9 Lege Etsi. 
Verba sunt Milonis ad Lucium. Beroald. Ven. Ecce et sic. In Vet. Cod. 
nihil horum. Colv. Absunt ab Oxon. Codice, ut et ab alio quoqne, fidem 
Colvio faciente. Pric. Burm. conjecit: Ethic. Absunt etiam a Fux. Pa- 
lat. Par. ut ab iisdem niox etiam,. Male Edd. Ven. Junt. pr. ecce. Pro ha- 
bitudine in Ed. Juul. pr. hinc hide. Oud. — I Pith, sponsa. Id. — 2 Ms. de qua 

NOTiE 

" Nulla sessibulal Sic Beroaldus op- reliqnias alicarias Miseras, coeno de- 
time. ' Sessibula' sunt sedilia. Hac libutas, servicolas sordidas, Quaa tibi 
voce utitur Plautus in Pa-nulo, Act. olent stabulum, statumque,et sellam, 
I. Seen. 2. ' An ibi vis inter istas et sessibulum merum ?' &c. 
versarier Prosedas, pistorum arnicas, MKTAMORPHOSEON LIB, I. 101 

ditum, et recle conjicerem.' Sed et meus Demeas cadem 
Uteris pronuntiat.''- Ergo, brevitatcm gurgustioli ' nostri '" 
Re spernas, peto. Erit libi atljacens et ecce illud cubicu- 
hnn, honestum receptaculum. Fac libenter deverseris in 
nostro. Nam et majorem donium digiiatione tua feceris: 
et tibi specimen gloriosum arrogaris, si,^ contentus Lare 
parvulo, Thesei illius cognominis patris tui ^ virtutes aeraii- 
laveris, qui non est aspcnialus Hecales^ anus ^ hospitium 
tenue. Et vocata ancillula,^ Fotis, inquit, sarcinulas hos- 
pitis susceptas cum fide conde 9 in illud cubiculum : ac si- 

ginali pudore, te esse ortiitn claro genere. Veriim meus quoque amicus Demeas 
idem affirmat in sua epistola. Oro te ergo tie asperneris tenuitatem nostra: domun- 
cul<c ; habehis illud cuhiculum huic contiguum, quo te honesie rcciptes. Ne gru- 
veris versari in nostro. Reddes euim cedes atnpliores, si dignatus jfueris in iis ha- 
bi'arc : et prceterea vindicalns tibi gloriam non mediocrem, si, contentus angusta 
domo, imitatus fueris virtutes Thesei illius ejusdem nominis, ac tuus pater est, 
qui non dedignatus est succedere exiguo teclo vetula Hecales. Tuin accersita fa- 
mula, Heus, Fotis, ait, sume sarcinas huspitis nostri, et repone jideliler in illo cu- hoc. Colv. — 3 Idem, vicem. Forte : cnnri7icerem, quo etiam inclinat Ven. con- 
viicercm. Colv. Alii convincerem. EInieiili. Nihil sane opus est Colvii conjec- 
tiiia. Conticerem tamen est in Fnx. Oud. — i Bemb. Uteris, quarum tu lator 
fuisli, pronuntiat. Piitean. A Glossatoie atlditiiin. Om(/. — 5 Reg. Fux. gur- 
gustuli: item istud cub. Mox rursns cum emendatioribus libris edidi devers. 
In Pith, devertas. Vitiose vero est in Ed. Jnnt. post, nostris, nl)i foisan volu- 
eruiit corrigeie id, quod in Aldina est, nostras. Pro si in Pitii. sis. Idem. — 
G l^lerique viilg. sis, excepto Aid. Cole. Ininio et Aldus edidit sis, ac pejus 
reliquis Vic. Her. Jiint. pr. Colin. Bas. pr. (|ui pnnctum |)ost ' parvulo ' po- 
snere. Turn a-wuiaiis Guelferb. Oud. — 7 Basil, et Ven. Ales. Sed emenda- 
vit ante annos centum ^jolitissinius Politianns. Colv. Florent. Ales anus, 
Bert, alefanus. Male. Vide Juliiinum Epist. ad Jamblicliuni p. 299. Ang. 
Politian. Centur. ^lisrell. cap. 2-4. Cocliuni Rliodig. Antiq, Lert. lib. xxx. 
cap. 11. et Andream Schottum Ohservat. lib. ii. cap. 29. Elmenh.—S Ms. 
unciila. Colvius. Sic et Pahit. Fux. Oxen. In Ed. Junt. pr. at voc, a. — 

NOTiE 

^ Gurgustioli nostri]FesU\& :* Onr- Hercules unus numeretur. Vide 

gustimn, genus habitationis angus- Plutarchnni in ejus Vita, 

turn, a gurgulione dictum.' Est an- y llecales amis] Hecales paui)erta- 

tem gurgulio, cpii et curculio, ani- tem celcbravit CitUimachus. Hjjc 

malculinn frumcnta depascens. 'J heseuni adhuc adoiesccntcm liospi- 

" Thesei illiui cogHominis patris tui] tio excepit, ipsirpie appnsuit licrbas 

Hiuc patet yXpuleii patrem vocatuni sjlvestrcs. Ah ilia auu ducluni pro- 

fuisseTheseum. Tlieseus porro liliiis verbium, ' Nun(|iiam Hecale tics,' 

luit /lijei, Atlienariim Regis, ex cujus sensus, Nunquam laborabis 

.Ethra filia Pittliei. Tarn ninlta mo- inopia. 
inoialu digna gessit, ut inter phires 102 APULEII 

mul ex promtuario oleum unctui, et ' lintea tersui, et cetera 
huic^ eidem usui prefer ociter ; et hospitein mcum produc' 
ad proximas balneas : satis arduo itinere atque prolixo fa- 
tio-atus est. His ejro^^ auditis, mores atque parsimoniam 
ratiocinans Milonis, volensque me arctius ei conciliare,^ 
Nihil, inqiiam, rerum istarum, quae itineris ubiqiie rite 
nos^ comitantur/ [18] indigemus. Sed et balneas facile 
percontabimur. Plane, quod est mihi summe praecipuura,7 
equo, qui me strenue pervexit, foenum atque hordeum, ac- 
ceptis istis nummulis, tu, Fotis, emito. His actis, et rebus 
meis in illo cubiculo conditis, pergens ipse ad balneas, ut 
prius aliquid nobis cibatui^ prospicerem, forum cupedinis^ 

hiculo, atque vua dcprome actutum ex cclla promtuaria oleum ad ungendum, et 
linteamina ad tcrgendum, et nliqna quce ad eundem usum spectant, et deduc meum 
hospitein ud tlieriiias, qua- sunt in proximo. Defessus enim est via satis difficili ac 
longa. Hue cum audicissem, reputans upud me tivetidi raliomm et fnigalitatem. 
Milonis, cupicnsque magis demereri ipsum, Nulln, inquam, ex ejusmodi rehus opus 
liubeo, eas enim mecuin porto in omnibus meis peregrinationibus ; quin ego ipse 
quoque facile exquiram ubi thermic sint. Tu, Fotis, accipe hanc pecuniam, et com- 
parafwnum atque hordeum meo equo, qui me gesturit tarn graviter : hvjus enim rei 
jirofedo mihi prima cura est. Hisfactis, et sarcinis nuis repositis in illo cubiculo, 
cum pet( rem thermas,eo ad forum ciipedinarium,ut nobis prius providerem dc ali- 9 Bert, crcde. Elmenh.— 1 Copula dpest Erld. Elmenli. PiicaM, Floridi, sine 
causa. Oud.~--2 Hue. Ber. Ko. Aid. Ven. hicc. Libens Icgeriin : huic. Si- 
mile mendiini tollere aliqnando coiiati siiinus Planti jMena-climis : ' Sic hiiic 
decet daii farete verba custodi cats :' cum quidam libri haberent : Sic hie 
d. alii : Sic hue dec. Hoc forte prater rem videatiir. Sed, qui sludinm 
nostrum in hoc scriptore noii impiobat, idem etiam iios in Plauto quando- 
qiie esse a-qiio animo feret : quern sibi Nostcr exemplar proposuit, ad quod 
s-jepissinic lepidissimam suani orationem tbruiaret et oMingeret. Cole. — 3 Pro- 
fer. Ms. proferas. Colvius. Pal. prnfcras. Bert, perfer. Elmenh.— 4 Idem 
ergo. Colvius. Item Oxon. At millies fgo interserit Auctor. Oud. — 5 Fux. 
valensque arcius ei consiliari: et niox r. illarnm. Id. — 6 It. ub. nos. Auget Berf. 
i. u. rite nos, bene. Elmenh. — 7 Fvxs. summum jirineipium. At in lib. Aldi: 
summe principium. Ego vero censeo, to summuni magis siipere ad genium 
Apuleii, et rejicio //)-(rc/;»uMw, ut glossam. Roald. Summe pracipuum. Row. 
s. principium. Koaidus : suttimum principium. Elmenh. — 8 Fux. ut p. cibarii 
nobis aliqua. Pith, cibalum. Nee male cibatus legas. Oud.— 9 Ms. Cupidinis. 

JsOTJE 

^ Rerum, qum itineris ubiqiie rite nos Cato Censorius cantherio vehebatur, 

comitantur] Gestatae nimirum in hip- et hippoperis quidem impositis, ut 

poperis, ut a provido viatore par secum utilia portaret.' 
erat. Seneca Epist. lxxxvh. ' M. METAMORPHOSIiON LIB. I. 103 

peto : "" inquc ea piscatum' opiparem expositum video. Et 
percontato ^ pretio, quod centum nummis indicaret, asper- 
natus,' viginti denariis pra?stinavi. Inde me commoduiu 
eg:redientem continuatur'* Pytheas/'' condiscipulus apud 
Athenas Atticas meus; qui me post aliquam multum*^ tem- 
poris amanter agnitum 7 invadit/ amplexusque ac comiter 
deosculatus. Mi Luci/ ait, sat pol diu est, quod intervisi- 

qna re ad cihum : ibique conspicio magnmn ct lautum pisciu7n copiam venalem ; et, 
cum 1-ogiiiissein quanii essent, repudiato pretio centum numinoriim, quo piscutor 
iistiinabut eos, end solum viginti denariis. Eo ipso tempore, quo exibam inde, sub- 
sequitur me Pytheas socius olim meorum sludiorum Athenis Atticis ; qui, cum me 
post aliquod tempus ngnorisset, amice aggreditur, complcxus<iue et bln7ide suaviutus: 
O mi Luci, inqnit, certe vcilde dudum est quod te vidimus. At profecto ab illo Colv. — 1 T\x\.in quo piscarium. Out). — 2 Ed. \ic. praconlato: quod placet 
Piicapo ad I. viii. ' Peicontatiis t)uonaiu loci:' iibi eadem Ed. quoqiie f jyzc-, 
Latinuin an sit dubito. Vide ipsum, hoc loco. Id — 3 Asp. Puto lianc vocein 
ahiiiulare. Elmcnh.— \ Wang. egr. comitalur. Henib. continuat. Putean. — 
5 Pulkias. Idem Ms. Flnjlitts. Colvius. Ita et Palat. Giielf. Oxon. Fitliias 
Pith. D'(Jrvill. I'ytlicas \u\c. Ed. sec. et ceteri hie et in seqq. Procondis- 
cipiilus in Palat. et disc. A Coll. Voss. abest Atticas. Oud. — 6 Aliquantuin 
multum. ^ ulg. uliquantulum m. Scripta lectio, (juani posui. Forte scri- 
bendum : aliquam multum. Lib. iii. Floiidorum : ' Cur a conspectu aiidi- 
torii ali(iiiam nuiltos dies abfuerini.' Apologia i. ' Sed lisec defensio, ut 
di.\i, aii(|iiani multum a me rcmota est.' Et Apologia ii. Item alibi. Usus 
et hoc Cicero Veirinis. Colv. Lege: aliquam m. Koaldus. Aliquam m. Sic 
Scaliger et Colvius. Flor. aliquanlulum m. Benin, aliquantulum m. Floridis : 
' Post aliquam multos dies abfuerim.' Apologia : ' Sed lia^c defensio, ut 
dixi, aliquam niultimi a me reiuota est.' Libr. xr. Metamorpli. ' Patrium 
Larem revisurus post aliquam multum tcmporis.' Elmenh. — 7 Fiix. cognitum. 
Oud. — 8 Invadit, ac comiter d. VA. iniudeal, a. e. d. male. Elmenh. Invadat 
Guelf. l)e conjuuctis ' invadere' et ' osculari,' adi ad Petron. c. 71. ' In- 
vasit enm Trimalchio, et osculari diutius coepit.' Mox Pitb. moi luci satis p. 

NOT.E 

* Forum cupeJinis pelo'\ Festus : Sed pullo atque iiacdo,' &c. (;icero 

' Cupes et cupedia anti(|ui lautiores in Pisonen:, sordcs ejus ostendens : 

cibos nominabant. Inde macellimi ' Exstructai mensa; non conchjliis 

foium cupedinis appellabant. Cupe- aut piscibus, sed niulla came subran- 

dia autem a cupiditatc sunt dicta. cida.' 

Vel, sicut Vario vult, quod ibi [in '' Continmtlur Fylhcns] Assequitur. 

foro cupedinis] fucrit Cu[)edii 1/piitis Ad vcrbum, continuus (it mecuni. 
domus, qui fiierat ob latrociiiium '^ Mi Luci] PraiKuuen fiiit Apuleii 

damnatus.' Minus placet |)0strenium Lucius. Prienomine autem quem- 

lioc i;tymon. Inter cupedias porro piim compellare blaudius eraf, quani 

primum locum apud antiquos tenu- nomine. Juxta illud Horatii : ' Quin- 

erunt pisccs. Horatius, lib. ii. Sa- te, puta, aut Pulili; gaudent prse- 

tyia 2. ruris frugalitatcm laudans: nomine mollcs Auricula'.' 
' JJiiie crat non pibtibus Urbc pctitis, 104 APULEII 

mus9 te, et hercules exinde cum ex astu a magistro digres- 
si sumus.' Qua3 autem tibi causa peregrinationis hiijus? 
Crastino die scies, inquam. Sed quid istud ? Voli gaudeo.^ ** 
Nam et lixas, et virgas/ et habitum prorsus magistratui 
congruentem ' in te video. Annonam curamus, ait, et se- 

usque tempore quo excessimvs e disciplina mugistri nostri. Quamobrem vera tu. 
venisti? Cras audies, inquam. At quid hoc est ? Lcetor te potiri optatis. Nam 
ccnw lictores el fasces, et in te ornatum qui magistratum, penitus deceut. Sum Ond.— 9 Ms. intermisimiis. CoWiws. Interv. ic. At Here. Legio : te, ac Her- 
cules. Sciopp. Synib. Cr. — 1 Mos osculandi aniicos et liospites, observatione 
digniis. Id priinum est : turn cxpendenda, quae sequuntiir, liactenus certe in 
iiiendo jaceiitia. Eliio hoc modo, Musis, ut arbitror, volentibus : At Hercu- 
les exinde, vt Asty a magistro degressi sumus; nisi nialis lioc i)acto : cvinde ut 
Asty digrcssi sumits. Pytliiam ipsum coudiscipnliim sibi aptid Athenas Atti- 
cas fiiisse ipse Lucius paucis ante versibus prodidit. Quam civitatera Asty 
vocatani scio a Terentio, Cicerone, Vitruvio, et aliis pins millies. Festus : 
'Asty apud poetas astutiani significat : cujus origo ex Graeco, ab 'darv, ia 
quo qui conversati assidne sint, cauti atqne acuti esse videantnr.' Menii- 
uere ejnsdem rei Diodorus Siculns, et Stepbanus ; itidem Donatns et reliqui 
interpretes in iilud Terent. Eunuch, act. v. c. G. ' An in astu venit?' Ac- 
cius Neoptolemo : ' Sat in astu, et fallendo callet.' Ennius Medea: ' Asty 
atque Atiienas antiquum opulentum oppiduni Contempla, ettempluni Ceieris 
ad Isvam aspice.' Jam iiiam paiticulam exinde cum sua relativa id tempo- 
ris significationem habere, plus satis notum. Astruani tanien exenipla, quia 
prima hinc via nobis facta ad emendationem. Appuleius libro secundo: 
' Exinde ut de Eubcea insida enavigasti.' Itenmi prima Apologia : ' Exinde 
ut curiam participare ccepi.' Itidem quoque Apologia secunda. Sic et Ul- 
pianus : ' Legatum habere jurisdictionem non exinde, ex quo niandata est, 
sed ex quo provinciam ingressus est:' 1. iv. ft. de Offic. proconsulis. De 
osculo autem illo piura audiamus, non alia causa, quam quod cognitus ille 
nios alibi nobis Usui futurus est. Donatns oscnla facit otficiosorum, basia 
pudicorum, savia libidinosoruni. Appuleius lib. u. ' Qui, ut primum me 
conspexit, Est, inquit, Hercules hie Lucius, et off'ert oscuhim.' Iterum de 
Fotide puella dicto libro : ' Et osculato tuo capite, quam invita discederet, 
vultu prodidit.' Itidem quarto de Asino : ' Sic enim primus aditus el sermo 
prolixus et oscula mutua.' Itidem libri septina principio, ubi Hemus Threx 
a latronibus dux factionis eligitur, ante socios omnes exosculatus, quam iu- 
auguraretur. Cornelius Tacitus de Othone : ' Nee deerat Otho protendere 
nianus, adorare vulgum, jacere oscula,' cSjc. Stewcch. Exinde cum a magistro. 
Vulg. e Fas<io m. Nihil certius scriptura veteri, nihil chnius. Itaque alia 
non quaerend.i. Cede. Exinde cum e Vaslio m. Sic Rom. Aid. et Venet. Bas. 
1. Exinde e Vestio m. Bert. Exinde Euastio. Stewecliius: E. cum Asty a ma- 
gistro. Flor. et Lipsii codex t5 I'astio ignorat. Elmeiih.—2 Videtur aliquid 
deesse. Elmenh. — 3 Bert, convenientem. Elmenhorstins. E glossa. Vide 
Indicem. Eadem confusio in Deo Socratis p. 684. ' Mediocritati rite con- 

NOT.« 

^ loti gaudeo] Deesse videtur non- niilitum servi, ab aqua militibus fe- 
niliil ; puta, te factum esse compotcm, renda sic dicti. Aqua enim veteri 
ant simile quid. vocabulo lixa dicebatur, unde deri- 

•= Lixas, et lirgas] Lixze proprie vatum ' clixare,' quod est, aqua fer- META.MORFHOSEON LIB. I. 105 

dilem+ gciimus/ et, si quid opsonare cupis, iitique com- 
modabimus. Abniiebam:^ quippe qui jam ccenae afi'atira 
piscatus'' prospexeramus. Sed enira Pytheas, visa spor- 
tula, succussisque in aspectum planiorem piscibus. At has 7 
quisquilias quanti^ parasti? Vix, inquam, piscatori extor- 
simus acciperevigintidenarios.9 Quoaudito, statim arrep- 
ta dextra' postliminio s me in forum cupedinis reducens, Et a 

pnefectus rei cibaria, et cedilitatem exerceo, et, si vis emere aliquid opsonii, ffficie- 
mus ttticjue, ut habeas commodiori pretio. Recusabam nutu capitis ; jam eiiim 
satis habebam piscium comparatum i)i ccenam. Venim Pytheas, conspectajiscclla, 
agilatisqiie piscibus, quo facilius et apertiiis viderentur : Quo pretio emisti, ait, has 
nugus? Vix, inquam, impetratiimis a piscatore ut sumeret pro ipsis viginli tan- 
tiun denarios. Quod cum midivisset, confeslim apprehensa tnanu, meque ilerum grimnt.' Oud. — 4 Forte rectins : cedilitatem g. ut Plantiis Sticlio. Vel, ut 
Festiis (lici probat, irdilatum. Wower. Id est, officiiim ipdile. sive afidilita- 
teni, ut Pluntus loquitur in Sticho, scena : ' Qiiisnani obsecro,' &c. At Sca- 
h^c.v cedilatum g. leyit, cui non subscribe boc loco. Elmenh.- — 5 "Vitlose Reg. 
'F\\\. Abiebam. Oud. — G Piscatum. Fortean scripserit ipse Auclor: affatim 
piscatus, vel piscatuum, quo modo Livius : * Habetis alfatiui iignornni.' Idem 
alibi : ' Agri aft'atini niaterice prjebebant ad nova opera niolienda.' Quin et 
ipseinet Appuleius lib. sequent! hac plirasi dixit: ' Utensilium pollenius at- 
falim.' Steu-ech. — 7 Exulat has ab Ftix. Oud. — 8 Ms. Ven. quantum. Colvius. 
Aldus quantum. Elmenh. — 9 Mang. p. extorsimus, Accipe viginti denarium. 
Putean. In Mangani Cod. nota syllabaj er tantiim est oniissa. Statim non 
videas in Fax. Nee piito dici posse r!g"??i<i denarium, ut intra 'millenuni- 
nium.' Vide ad lib. II. p. 31. Ed. Pric. Oud.—l Edd. Junt. post. Scriv. 
dextera. Mox me male deest Ed. Floridi. lieduceres Ed. Vicent. Cupidinis 

NOT^ 

vcnti coquere. Hie lixs sunt TEdilis ac deinde receptus, rcdit sub potes- 

lictores. tatcru prioris licri. Eadeni ratio de 

•^ A'(//7cm g-erimiK] Sic lib. IX. 'Hie eqiio, nuilo, nave, ccterisciue hnjus- 

incinctus balteo niilitem gerebat.' modi quic ab bostibus capi possunt, 

yEdiles fuerunt niagibtratus annona;, ab iisque aut eft'ugerc, aiit recipi: 

opsoniis, ponderibus, et mensuris, qua^ cum in potcstateni domini prio- 

aqua>ducIibus,cloacis, ivdibus sacris, ris redeunt, postliminio vel jure post- 

a-dificiis turn publicis tum privatis, liminii dicuntur redirc. Retro cnini 

ac denitjue urbanis rel)iis pd;ne om- creditur in civitate fuisse, qui ab 

nibus pra'f'ecti. ^Ayupauvfiuus Gra^ci iiustibus advenit, ut ait Ulpianus, 

dicebaut. Lege ' Retro* lU. ft', de Captivis, et 

B Postliminio'] Id est, hoc in loco, de Postliminio, et redeintis ab liosti- 

iterum. Jus porro |)oslliniiiiii apnd bus. ' I*o>lliminiiim ' (incjuit Impc- 

Jurisconsultos est, quo civis ab iiosti- rator, lust. Uuibus mollis jus pa- 

bns captus, ac postea liberatus, civi- triiE potestatis, 6cc. §. Si ab liosti- 

talem, bona, omniaciue jura recipit. bus:) * diclinu est a limine, tt post,' 

Item quo scrvus captus ab bostibus, &.c. Vide totiuu locum. lOG APULEII 

quo, inquit, istorum nugaracnta haec conipaiasti ? Demon- 
stro seniculiira. In angulo sedebat.^ Quern confestim pro 
aedilitatis imperio voce asperrima iiicrepans, Jam jam, in- 
quif, nee amicis ' [19] quidem nostris, vel omnino ullis hos- 
pitibus parcitis, qui'^ tarn magnis pretiis pisces frivolos in- 
dicatis, et florera Thessaliaj regionis ad instar solitudinis 
et scopuli edulium caritate deducitis ? ^ Sed noii impune. 
Jam enira faxo scias,'^ quemadmodum sub nostro^ magis- rcdiicenx in forum cupcdhinriam,A quonam fx his, inqidt, emisti has quisquilias 
pisciitm? Ostendu ipsi pusUliim senein residentem in (iiigulo ; quern statim olijui- 
gans tono vocis acerhissimo pro auctoritnte adilicia, Jam ergo, ait, nee amicorum 
noslrorum ralinnem hubelis, neque idlorum prorsus advenarum, siquidem tarn euro 
vrnditis tiles pisciculos ; et rcdigitis hane urhem florcntissimam totius provincice 
ThcsHdiw ad formam deserti et rupis inaccesscB, caritate opsoniorum. Sed non 
remanebit inultum. Jamjam enim curabo sentias quo pacta improbi reprimendi conducens Fnx. Id.— 2 D. s. in angulo sedentem. Yiilg. Qui in angulo sedebaf. 
Lib. II, ' Omniiimqiie ora et obtutiis in imiiin qneinpiani, angulo secubantem, 
conferuntur.' Colv. D. s. qui i. a. scdehat. Fiix. d. s. i. a. sedentem. Aldus 
veie : d. s. in angulo scdebut. Genuina plirasi cum ilia snpeiiore \>. 44. 
' iMenm conspicio. Hiimi sedebat.' Roald. Flor. sedebat. Elmenh.— 3 Jam, 
inquit, jam necam. Sic xManuscripti oiuuts. Elmenh. Tam jam. Maiig. j(»M 
jam. Bemb. Jam, inquit, n. Fate,in.— 4 Pareitis ? Quid. Concinniiis et melius 
Bert, parcitis, qui. Wowerius. Bert, parcitis, qui. Recte. Scinpp. in Sijmb. 
Venditatis. Viilgo indicatis. Colvius. Indicalis. Sic Bert. Flor. et Bas. 2. 
venditatis. Elmenhorstius. Malo : indicatis. Nam et supra, ' Quod centum 
nummis indicarent.' Brant.— 5 Scripserim primum (/ji/«cifis, abjecto niliilo- 
niinus illo regionis. Infra libro tertio, inquit, ' Splendidissima et iinica 
ThessalitE civitas.' Verba aiitem pritdicta aedilis sunt objuraiantia cnpedi- 
narium, quod pisciculos minimos cariiis indicasset; sed coercitionem ejus ut 
niinis lenem ridet Appuleius. Nam, praeterqtiam quod pisces pro pedibus 
abjici per officialem snum et conteri pedibus a;dilis curaverit, etiam flagel- 
loruin poena in venditorem animadvertere poterat, auctore Callistrato : ' Sed 
ne quidem arcentur bonoribus, qui ab aedilibus Hagellis cjesi sunt. Quan- 
quam jure siio aediles officio isto fungantur.' L. eos, qui : ft", de decurioni- 
bus. Stewech. Ms. Thcssalica reg. Thessalia rcgio, iit supra: 'Si Tlicssa- 
liam proximam civitatem perveneritis.' Sic Varro TtpovToMaaKaKcp: ' Libya 
citrus.' Plautus Trinumnio : 'Arabia terra.' Cato 'Italia.' Sallustius 
1. IV. Historiarum : ' Galliie mulieres:' alii alia. Nee unquam aliter Gel- 
lius. Colv. SiGvitclnns Th regionis Ae\et. Sic Ovidius i. Tristium Eleg. 2. 
Alexandrian! ' urbem Alexandri' vocat. Vide Colvii notas. £/««;/«. Thes- 
salica eiiam Oxon. sed fru^tra. Adi ad p. m. 27. 'Thessaliam proximam 
civitatem.' Oud. Ad instar. Alii instar. Elmenhorstius. Edulium. Al. edi- 
lium, adulium. Inepte. Caritate ed. Palat. Oxon. Fux. Oud. Deducitis. Ms. 
ducilis. PrtE vulgata scripturam nullam malo. Arnobius lib. i. ' Neque 
nlla irruperit novitas, quae tenorem perpettium rerum dissociata continu- 
atione deduxerit.' Cole. Diducitis. Vulgo ducitis. Elmenhorstius. Dedueis. 
Mang. deducitis. Sic et Vulcanius. Putean.—Q In Ed. Scriverii sine causa 
estsciatis. Oud — 7 Meo. Ms. JiOi^iro. Colvius. BGmh, nustro magisterio. Sic MKTAMOin'HOSIiON LliJ. I. 107 

tciio mali debeant coerccri. Et, profusa in medium spor- 
tiila, jubct officialem suum '' insiiper pisces inscendere/ ac 
pedibus suis totos obtereic.'^ Qua contentus morum seve- 
litudine meus Pylheas, ac milii, ut abirem, suadens, Sufti- 
cit mihi, o Luci, inquit, seuiculi tanta ha:c contumella. 
His actis, consternatus ac prorsus obstupidus/ ad balneas 
me refero, prudentis condiscipuli calido ^ consiiio et num- 
mis simul piivatus et coeiia ; lautusque ad hospitium Mi- 
Ion is, ac dehinc cubiculo, me reporto. Et ecce Fotis an- 
cilla, Rogat te, iuquit, hospes. At ego ^ jam inde+ Milo- 
nis abstiuentia3 coguitor excusavi comiter: quod viae vexa- 
tionem noii cibo, sed somno censerem diluendam. Isto ac- 
cepto, pergit ipse, et injecta dextra clementer me trahere 
adoritui'.^ Ac, dum contor, dum modeste lenitor/ Noii 

sint sub men adilutu. Et, effiiaa in terrnm fiscellu, imperat ministi-o xuo, ut as- 
cendertt super pisces, losqiie conculcaret pccltlnis, Qmi sevcrttute discipliiue con- 
tentus mens Pytliens, miliique niidor ut abscederem. Satis liubeo, inquit, o Luci, 
affecisse senecionem hnnc tanto probro. Hoc facto, rtdeo ad tlitrinas perturbatus 
animo, ac penitus stupcfactus, lidens me orbatuin pecunia simul, et ccena, slrenuo 
consiiio met supieiitis condiscipuli. Et, cum lavissem, rerertor in doinum Milonis, 
ac deinde in mcum cubiculum. Et continuo Eolis famula, Invitut te, ait, hospes 
tuus ad ccenam. At ego, qui jam antea noveram parsimoniam Milonis, excusavi 
me honeste ; quod putarem Jatigationem itineris non discutiendam esse esu, sed dor- 
mitione. Hoc ad Milonem renunliato, venit ipse ad me, et manu binignc immissa 
conatur me perducerc. Ac, dum moror, dum rcsisto verecundc, Non ante abibo Col. Putean. — 8 Mang. p. incedere. Piitean. Incedere piirtbiehat N. Hcin- 
sius. De liac conftisioiic agani infra. Oud. — 9 Eos obtercre. Totos obt. Al- 
dus. Roald. Eos Roaldiis iiivenit in Eil. Bas. sec. ac Lugd. Sed in ceteris 
ct Mss. reli(niis bene lotos. At elegaiitiiis ct pat. totos obt. habent Regius, 
Fiix. (>ine suis. Pro morum Lips, divinavit in ore. Friistra. De ' official! ' 
adi Krisson. de Verb. .Sigiiif. ISEihi mox cxulat a Tiix. Oud. — 1 Mang. oh- 
stupens. Putean. ^'ld^alum in Plauto et (jcljio iuvenias. Oud. — 2 Valido. 
Sine dubio legonduni callido. Siniiiis ille I'elronii locus p. 18. ' Ridirc acu- 
men non minus concionuni, (|uani caluniniantiuni ca;pinms. Quod nobis 
ingenti calliditate pecuniani redilidissent.' Sciopp. in Sijmb. — 3 Ma. D'Orvill. 
Ac ego, titi sapissinie erratur illo in Codice. Sexcenties Apideius ait ' At 

ego.' A Fiix. abest jam, et mox pr^^bct comitem. Pro ipse in Pith. tpi. 
Turn et non apparel in I'lix. Dein dcrtei-a D'Orvill. cum Kd. Scriv. ' Dux- 
tram injectarc,' et'luitanlem trahere' juiixit (|uo(]ue Sil. iii. 1«1. ubi vide 
Drak. Oud. — 4 Cuelt'crb. ja»n wji/tJ. Id.- ."i Mc trahcrc adorilur. Lalinum baud 
est. Lego vel invitis libris, cum Cel. Drakenborcliio, adordttur. Vide ad 

NOT/D 

'' Officialem .sui/m] (llossariuni Pri- officialis.' 
ca-o laud.iluni, ' Ta|i(<jTr)s- : apparitor, 108 APULEII 

prius, inquit, discedara quam me sequaris. Et, dictum 
jurejurando secutus, jam obstinationi 7 suae me ingratis 
obedientem perducit ad ilium suum grabatulum, et resi- 
denti, Quam salve agit, inquit,^ Demeas nostei?9 Quid 
uxor ? quid liberi ? quid vernaculi ? ' ' Narro singula. Per- 
contatur accuratius causas etiam peregrinationis mece. 
Quas ubi probe protuli;* jam et de patria nostra, et ejus 
primoribus,' ac denique de ipso praeside scrupulosissime 
explorans, ubi me* post itineris tarn s^vi vexationem, 
sentit' fabularum quoque serie fatigatum, [20] in verba media 
somnolentum^ desinere, ac nequicquam defectum ^ jam in- 
certa verborum salebra balbutire/ tandem patitur cubitum 

hinc, inquit, quam mecum venias : et, sitbjungens sacramentum verbis, pertrahit me 
jam invile obtemperantem sua pertinacicc ad ilium suum tectulum. Cumque asse- 
dissem, Quam prospere vivit noster Demeas] inquit. Quid agit ejus coiijuxl 
Quid filiil Quid domcstici? Omnia refero sigillatim. Inquirit diligentius 
quibus de causis suscepissem hoc iter. Quas post quam narravi sedulo,jam inter- 
rogans accuratissime de mea patria, ejusque primariis viris, postrcmoque de ipso 
Prafecto, cum vidit me post molestiam tam usperw vies, defcssum etiam longo 
ordine narraiionum, truncare media verba pra supore, et lassalum jam frustra 
dubia vocum asperitate hasitare, sivit me demum ire cubitum. Tandem clapsus pag. 111. 37. ' Me tractate adorta.'— G Dum contor, dum modeste renitor. Ms, 
dum contor,et dum 7n. r. V,sis. I. cuntortummod. ren. Colviiis. Cunclor Dorv. 
Guelt. et forsan sic Apul. semper t-t percunctor sensn niorandi. At contor 
et ptrco/ffor sensu inqnisitionis. Et dum m. etiam D'Orv. Fiix. atque Oxon. 
in quo sequeris. Pro Et dictum vitiose in D'Orv. Deinde. Oiul.— 7 Obstina- 
tionis. Lego obstinationi,el inccrta verborum salebra: non, in ccrta. Wowerius. 
Obstinationi s. Alii obstina(io7iis suce. Elmenhorstiiis. Obstinationi malim. 
Brant. Ita habent Flor, et Oxon. cum Ed. Vnlc. sec. &c. uti emendavit 
quoque vir ductus in Marg. Ed. Junt. post. In reliquis Mss. et Edd. obsti- 
Ka<ioH(s «W(P, male, licet putes, fi excidisse. 0«(i.— 8 Fux. inquit, agit. Id.— 
9 Ms. D'Orv. meus. Id.— 1 Ms. et Venet. vcnaculi. B. Ambrosius I. vw. 
Epistolarum : ' Minus enini vile putatur servire lihero : geminatur autem ser- 
vitus, nbi servitur vernaculis.' Cole— 2 Pertuli Aldus. Latinius sane per- 
ferre causas, quaui prnferre. Roaldus. Rom. pertuli, male. Elmenk.—Z Bert. 
primatibus. Idem. Bert, et Oxon. Mss. primatibus. Pric. Secutus est Scri- 
verius. Sed vide ad p. m. «3. Oud.—A Tb me non est in Bertino. Elmenh. 
—5 Ms. scnsit. Colvins. Item Palat. Pith. D'Orv. in quo male fatigatus. 
Oud.— 6 Idem sonolentum. Colvins. Al. somnulentum. D'Orv. somnolenlibus. 
Verum est, quod ex Oxon. dedit cum Pith. Junt. pr. aliisqiie Pricaius somno- 
lenlum, ut apud Marc. Cap. Solin. alios. Oud.— 7 Benib. rcfectum. Puteaii. 
8 Oxon. balbutientem. Male Edd. quiedam divisim in cerla, Oud. — 9 Con- 

NOTiE 

' Qui</ rer«ac«/ij Vcrnaj ct vernnhe emli, ant facti: hinc vernaculum 
sunt servi ex aiiciliis domi nati, non quicqnid domi natum et domesticum. MKTAMORFHOSCON LIU. I. 109 

concederem.9 Evasi aliquando rancidi senis loqiiax et fa- 
melicum convivium, sonino, non cibo gravatus : casnatus 
solis fabiilis. Et, in cubicukjm reversus, optataj' me quieti 
reddidi. 

sum ex caena verhosa et famelica sordidi senis, onusttis sopore, non dapibus, pasdis 
tantumfabtdis. Et regressus in cubiculum tradidi me cupito somno. cedere. Vulg. concederem. Colvius. Rom. concederem. Elmenh. — 1 Col. Bas. 
Let 2. Ro. exoptatie. Co\viasi. BasW. exoptaice. Elnienhoistitis, Sic quoque 
Ed. Elm. et Piic. sed Mss. et Edd. ceteras liabent opiatce. Ond. APULEII MADAURENSTS 

METAMORPHOSEON 

LTBER II. Ut primum," nocte discussa, Sol novus diem fecit ; et 
sorano simul emcrsiis ^ et lectulo, anxius alioquin^ et ni- 
mis cupidus cognoscendi qua? rara miraque sunt, repiitans- 
que me media Thessaliae loca tenere, quo artis tnagicae ^ 
nativa ' cantamina totius orbis consono ore celebrantur/ 
fabulamque illam optimi comitis Aristomenis de situ civi- 
tatis hiijus exortam,^ suspensus alioquin et voto simul et 

Statim (if que Sol nriens reddidit terris luccm, dissipaiis tenehris, ego exsiUens e 
sopore simul cl e lectulo, ccferum soUcilus, et supra modum avidus videndi quce 
singularia sunt et admirandd, recogiiansque me versuri in media TItessaliu, in qua 
genuina inantlameuta arlis MngiccE fcruntur habere originem unanimi cnnsensu 
totius terra; revoheiisque illam fahulam boni mei comitis Aristomenis, quam 
inceperat occusione positurw hujus urbis, contemplabar omnia curiose, solicit us et 1 At primum male in D'Orvill. et dein eversus quoqiie in Ed. Beroald. 
erroie typogiaphico. Oudendorp.—2 Venet. ecersus, male. Teitullian. de 
Canie ChristI cap. 6. ' Apelles, posteiqnam a disciplina Maicionis in 
niulierem carne lapsus est, et dehinc in virgine Philnmene spiiitii ever- 
sus est.' Resciibe, sp. emersus est. Elmenhorstiiis. — 3 Native in Fiix. 
Oudendorp. — 4 Celebrentur. Vulgati celebrantur. Colvi\is.— 5 lidem : singula. 

NOTiE 

^ Media Thessalia loca tenere, quo gio est Graeciae vicina, ubi Magia 

CTtis magica, (Sfc] Hinc Tliessala mu- viget plurimum, et herbee Magicse 

lier pro venefira sa'pe positum repe- abundant. Qnare ab aliquibus ilia 

rire est. Horat. Epod. iv. ' Qu.-e [Magia] dicitur inventum Tbessa- 

sidera excantata voce Tliessala Ln- lum.' 

nanique coelo deiipit.' Ad quern lo- ^ De situ cititatis hujus e.rorlam] 

cum ejus Scholiastes : ' Thessalia re- Scilicet occasione propinquitatis ur- APUI-EII MI'TAMORPIIOSEON LIB. II. Ill 

stuflio, curiosc singula'" considerabam. Nee fuit in ilia 
civitate, quod aspiciens, id esse crederem quod esset : sed 
omnia prorsus ferali murmure in aliam eHigiem translata ; 
lit et lapides quos offenderem, de homine duratos/ ct avcs 
quas audiiem, indidem plumatas/ et aibores quae pomoe- 
rium ambirent, foliatas similiter, et fontanos latices de cor- 
poribus*^ humanis fluxos crederem. Jam statuas et ima- 
gines incessuras, parietes locuturos, boves et id genus pe- 
cua^ dictnros^ praesagium ; de ipso vero [21] coelo et ju- 
baris orbe subito venturum oraculum. Sic attonitus, immo 
vero cruciabili desiderio stupidus, nullo quidem initio^ vel 
omnino vestigio cupidinis meae reperto, cuncta circuibam. 
Tamen ' dum, in luxu nepotali, temulento similis ' ^ ostia- 

desiderio aliquid minim videndi, et diligeJitia in illo investigando. Nee quicquam 
fuit 171 ilia urbe, quod, cumintuercr, jndarem rcrcra id esse, quod erat: sed crede- 
ham cuncta esse Iransmutata in aliam formam Magicn susurmmine ; udeo ut 
existimarem suxa, qua inveniebam, obriguisse ex hnminibus, et volucres, iiuas 
audiebam, ex eadem humana forma plumus induisse, atque uibores, qua cingebant 
pomcerium, eadem amissa natura, fuisse amictas frondibus, et aquas fontium 
Jiuxisse ex corporibus hominum liqucfactis. Jam putabam signa et siwulacra 
ambulnfura esse, parietes locuturos, boves et similia pecora vaticinalura ; oraculum 
vero allatum iri derepcnte ex ipso calo et disco Solis. Hoc modo suspciisus, aut 
potius stupe/actus tehementissima cupidilate, percurrebam singula, nullum inve- 
niens rudimentum, ac ne indicium quidem eorum, qua cupicbam, Dum tamen pcr- Colv. Singida. Alii cuncta. Elmenh. Lipsiani et Pitii. lihri srriptarani 
exprpssere etiam Vulcan, et Wi.wer. sed singula rectins dant ceteri Mss. et 
Kdd. Curiose abest a Pith. Oud.—6 Fortassis rectins, cruoribus. Woweriiis. 
AVi'i, cruoribus h. Kertc. Elmenh.— 7 Id g. p. diclura. Ms. id genus ignorat. Ce- 
tenim in eodeni elidm dicturas. Colvius. Li|)sii Codex id gemisignorsit. i-l- 
innih. — 8 Lipsins nialit indicia. Colv. Elmenh. Quo I'arit Fnx. Cod. in (jiio 
indio. Oufl.— 9 F. Tandem. Grosl. Nil nmto. S;vpe lia'C particiila pra fi^itur. 
Vide ad Cas. et Suet. Oud. — 1 Dum luxu tern. sim. Sciipta hsrc lectio. 
Viilgaria : dum in luxu nepotali simul. Sic lib. viii. ' Indignanti siniilii.' 

NOT.E 

bis Ilypatsp narrarc cocperat Aristo- bum est iH(//(/rm. Si'^n\(icsit ex iisdem, 

mencs rpiai sibi niira in ilia contige- nempe, liominii)us, ex quibns existi- 

rant, nt videre est initio libri prinii. niabat dnratos lapides. Utitnr et 

<= Lapides de homine duratns, Sfc] lib. iii. iioc vocabido: ' Et inipcr- 

Qnid de istis niagicis poitentis sit tire nobis nncluhun indidem,' id est, 

rredendiim vide apud D. Aiignsti- ex eadem pyxide, undc Pampliilcii 

nnm, lib. xviii. de Civitate Dei, sumentem videiat. 

cap. 18. *■■ Pecuu] Nonins : ' Pcctia, ct pe- 

'' Indidem plumatas] Frnsira I'ri- ciida, ita nt pecora veteres dixernnt.' 

ca-ns reponere cogitat t6i(/<'>n. I'ro- Plant. Mercatore: 'Mi senex, non 112 APULEir 

tirn singula pererro,^ repente me nescius ^ forum ciipedinis 
intuli. Et ecce, mnlierem quampiam frequent! stipatam 
famulatione-^ ibidem gradientem, accelerato vestigio com- 
prehendo. Aurum in gemmis/^ et in tunicis,ibi inflexum,'^ '' 
hie intextum/ ' matronam profecto confitebatur.'' Hujtis 
adiigerebat lateri senex, jam gravis in annis,^' qui, ut pri- 
mum me conspexit. En, inquit, Hercules, Lucius: 9 •" et 

ragor totiim oppidum ab oslio ad ostium, gressu ehrium referens, deveni subito 
incogitans in forum aipedinarium. Atque iln grandilo gradii assequor quandain 
fwminam cinctam magna servorum numero, illic ambulantem. Aurum, quod habi- 
hnt ingenis, et inrestihus, in illis intorlum, in his vera inlcximn, oslendebat pro- 
fecto fceminam ease primariam. Hide astabat scnex jam gratidavus, qui statim 
atque me vidit, Hie est eerie Lucius, ait, et me osculatur. Et statim insusurruvit Floridis : * Canenti similis.' Gelliiis : ' Oscitans et lialliicinanti similis.' 
CoU. Palat. dum incessu t. Foitassis Appnleins scripseiat : Tamen dum 
lixcp temulento s. Woweiius. Fax. Tamen dum in luxu temuknto hostiatim simul 
s, pererro, apertms. Roald. Scalig. rfum lixce temulento similis. Palat. di»n »/- 
cessut.s. Cod. Lipsii : dum luxu temulento si7nilis. Ego retimii Bertini et 
Florentini Codicis lectionem : dum in luxu nepotali simul. Elnienli. — 2 Reg. 
percurro. Ond.— 3 Vul.inscius. Elmciiliorstins. Giielferb. nescium f. cupidi- 
7ns. Ond.— 4 Fior. famulitione. Elmenii. — .5 Rerte Berlin, genis. Sciopp. 
Syml). Genis. Iia Beitinus. AW'x, gemmis. Elmenh.— 6 Mavult Lipsins im- 
plexum. Colvins. Brantins. Flor. inflessum. Elmenh. — 7 Intextus Palat. Fux. 
Oud.—8 In annis. Sic Flor. et Aldns. Herat, lib. i. Satyr. 1. 'Gravis annis 
Miles.' Elmenh. — 9 Hie Lucius, Dele rh hie ex Flor. Elmenh. — 1 Quid. Rom. 

NOT^ 

didlci bajulare, nee peeua rnri pas- < Hie intextum'] In tunicis. Ovid, 
cere,' &c. Est a singnlari ' pecn.' lib. Metamorplios. iii. ' Et pictis in- 
Idem Plantns, Trncnlento, dixit textnm vestibns anrnm.' 
' sqnamosnm pecn,' de piscibns. ^ Matronam profecto confitebalur'\ Id 

^ In luxu lineessu'] temulento similis, est, ostendebat, jirofitebatiir, denion- 

^c.] Lectionem banc editionis Scri- strabai. Juvenal, similiter : ' Mors 

verianap, et Mannscripti Palatini, ut sola fatetnr Qnantula sint bominum 

planioris ac minns remoti sensns, corpnscnla.' 

libens pra-fero ei, qnam oggerit Sea- ' Jam gravis in annis] tJ) ' in ' bic 

liger, et post ilium Pricapus, lixa non ex communi nsu positnm abun- 

temulento, Sfc. dare videtur, at faniiliare est Apn- 

s Aurum in gem. [gems'] Sic malo, leio : sic infra boc libro dixit: ' Vini 

nt in vulgatis est, quam quod enien- caduni in aetate pretiosi,' et, ' In 

dant, in gemmis. Aurum in genis aspectn micantes ;' quod semel nio- 

suiit inaures anreae, quae ex auribus nnisse satis sit. 

in genas dependent. ■" En, inquit, Hercules, Lucius'] Ex 

'' Ibi inflexum] In genis nenipe. boc loco male a librariis et exscrip- 

Inaures enim ex auro in fila ducto toribus intellecto factum est, ut qni- 

atque intorto fiunt. dam Mss. Codices bunc tituliim METAMORPHOSEON LIU. H. 113 

ofFert osciilum, et statim, incertum, quidnam,' in aurem 
mulieris ogganuiit."^ Quin, inquit etiam, vel ipse parentem 
tuani" accedis et salutas ? 5 Vereor, inquam, ignotae mihi 
fcemin£e.° Et statim rubore+ suffiisus, rejecto^ capitep 

in aurem matrmicB nescio quid. Quidni, inquit, adis, ntque salutas matrcm tuam ? 
Non audeo, inquam, salutare mulierem quain non novi. Et subito erubescens re- Codex, qtiidnam. Elmenh. IMale sic notat Elmenhorst. Quidnam est vul- 
gare. Sed quid est in Ecld. Rom. Junt. ntraqiie, et Aldi. In Oxon. Cod. inc. 
quid sit. In Pitb. incurrit quidnam. Ond. — 2 Sciiptus liber, oggannit. Col- 
vius. — 3 Quin, inquit, etiam, ipse parentem t. accedis et saluta. \ iiig. vel ipsam 
parentem. Colviiis. Fux. Cum, inquit, etiam vel ipsam prope parentem t. a. non 
male, nt intVa. Roald. Bert, etiam vel ipsam parentem. Pal. et Fl. accedas et 
su/iiia. Elmenh. — 4 Aldiiius Codex : in »'tt/;o)'e. Niini,ut supra: ' Senex gravis 
in annis :' et lib. viii. ' In liebeti pigritia ferox ?' Colv. In rubore. Sic Al- 
dus. Tb in non agnoscit Flor. et Rom. Supra tamen dicit: ' Senex gravis in 
annis :' et lib. viit. ' In liebeti pigritia ferox:' et lib. ii.' ' Vini cadum in 
•tEtate pretiosi.' Elmeiih. — 5 Putavi legendnm : dejecta, ut lib. ill. ' Capita 
in terram, immo ad ipsos inferos jam dejecto :' et: ' Dejecto itaque et quas- 
santicapite, ac demussata temporali coutnmelia.' Colv. Lego J'tiec/o. Wowe- 
rius. Prffcessit proxiiue jusstini euni accedere ad parentem suam salutaudi 
gratia. Itaque Stewechius ibi<leni non credit, tarn liberaliter educatum, ut 
iste erat Lucius, caput rejecisse: et, ciini summa humanitate opus erat, 
niaxime inhiimanum et irrcivilem se prsebuisse. Ideo substituit retecto: ante 
Wower. at alii legendnm puiaut, dijecto. Ego inveteratis scriptura; fidem 
non forcillaverim. Nam taiituin vult Appuleius, negasse se capitis abnutii 
ad mulierem accedere ij;notam. Rejiccre autem nos caput eo casn etiam 
liodie sciunt quibus oculi. Hincque pro vera defenderlm lectionem Manusc. 
codicis lib. x. ubi de se jam asino Noster : ' Et priraura nie quidem niensam 
accumbere suffixo cubito, dein alluctari, et insultare primoribus pedibiis 
perdocuit : quodque esset apprime mirabile, verbis nutum accommodare, ut 
quod noUcm, rejccto capite, quod vellcm, relate nionstrarem.' Bene tibi 
sit, ubicumque es,Giselinc, virorum oi)tinie, ciijus beneficio membranaB iliac 
in amicissinii utriusque nostrum Lipsii perventrunt niauus. Namabstpie iis 
esset, legeremus adlmc : quod nollem, relato, quod vellem, rejecto ca. m. quo 
nihil naturae rei magis contrarium. Nam de eo ita Gellius lib. x. cap. 4. 
' Sicut, cum annuiinus et abnuimus, motus ille quidem vel capitis vel oculo- 
rum a natura rei, quam significat, non abhorret,' Sec. Saiu; capite inclinato 
approbasse homines, haurimns ex fabula illalcpida Suetonii Caligula cap. 38. 
cujus apping;iMi verba : ' Nota res est: Aponio Satmnino, inter subsellia 
dormituiite, inonituui a {^aio pra'concm, ne pr;vtorium viruui crehro capitis 
raotn uutantem sibi prateriret : nee dicendi linem factum, quoad xiii. gia- 

NOTiE 

pracferant, Lucii Apuleii Hkrculis " Parentem tuaml ' Parens' liic 

Mai)Alrensis, &c. ubi Apideio cog- anioris et veuerationis vox est, non 

nomen attribuitur Jlerculis: putaruut cognationis. 

nimiruin voccm, Hercules, qua:- hie " Vereor ignotic mihi faminw^ 'Ap- 

asscverantis est et jurantis per Her- x^'^'M^s pro, ignotaui f(i:n>inam. 

culcm, unnm esse ex Apuleii nostri '' liejeclo capile'\ Dum oblatum os- 

nouiinibiis. cidum vitat prac verecundia. 

Dclph. el Var. Clas. Apul. H 114 APULEII 

restiti. At^ ilia obtutum in mc conversa, En, inquit/ sanc- 
tissimae Salvise matris "^ generosa probitas : ^ sed et cetera 
corporis inexplicabiliter ad regulam cougruentia,^ inenormis 

mnnsi itmnotus, capite recUnato in nlteram partem. Verum ilia oculii in me de- 
fixis, Ecce, inqiiit, generosa sobules castissima ejus parentis Sulvice ; sed et reli- 
quum corpus respondet ipsi tnirum in modum, et ad amussim, altitudo modum non diatores H. S. nonagies ignorant! addicerentur.' De utioque modo strictim 
Quintilian. lib. II. cap. 3. Oral. Instit. ubi agit de snperciiiis: ' Anniiendi 
qiioquc et reniiendi ratione dimittuntiir aut allevantnr.' J. Gruter. Suspic. (I. 
IV. c. 4.) Bert, et Cotvius dejecta. Elmenli.— 6 Ms. D'Orv. ac. Yide p. ni. 75. 
Ond. — 7 Ed. Vicenf. Et inq. Fiix. rem inq. Id.— 8 Proles. Rom. et Flor. 
probitas. Elmenli 9 Vide, qiiaeso, nnni recte restitiierini ; sed et cetera cor- 
poris ex. ad reg. q. d. aliquid affiant: [sic] Omnia, iiiquit, lineanienta ma- 
ternse formae in tilio ohseivata, non secus atque si ad regulam, ad aniiissim 
hie factus sit, ad qnam examinare et formare snasolent diligenter architecti. 
Pariter lib. ii. extrenio emendandnm videbatiir et illud, ' Sed cum primam 
plateam vadimus,' geminatione videlicet unius syllabse, et rescribendiim, 
plateam iiivadimus : qua plirasi dicetlib. ill. ' Populum sic adorat:' alibi alia. 
Stewech. Inexplicabiliter. Sic niembranaceus liber: in cujns margine nota- 
turn, alias iegi inexecrabiliter. Debebat esse exeequnbiliter, quod passim vidgo 
legitur. Ro. Bas. i.aqualiter. lib. xi. ' Inexplicabili voluptate divini simu- 
lacri perfrnebar.' Pro affingunt vulg. affigunt. Abest sunt a Ms. Colvins, 
Qua diligenter aliquid affingunt. Hand dubie haec ab aliena sunt nianu. Wo- 
weriiis. Aldus pro excequaliter liabet exaquabiiUer^ et pro affingunt, affigunt, 
quod est in Ms. Verum tamen audeo reclamantibus libris delere ilia pos- 
trema, quae sunt a mala manu voceni regulam explicante, qua d. aliquid affin- 
gunt. Roald. Quod viderim ab optimo INIs. abesse voculam sunt, probabili 
conjectura prajcedentibus quoque verbis quatuor q. d. a. a. status contro- 
versiain movebam ; et suspicor sane adulterina esse ; ineptum scilicet alicu- 
jus additamentuni, qui regulam nobis, si Diis placet, describere volebat. 
Audacter igitur rescripserini : sed et cetera corporis inexplicabiliter ad regulam 
congruenlia. Ea qualis sit, Seneca proponitEpist. lxxii. ' Hoc nee remitti 
iiec intend! posse non magis quam regula, qua rectum probari solet : quam 
si flectes, quicqnid ex ilia mutaveris, injuria est recti.' Usum etiam ejus ita 
explicat Vitruvius lib. vii. ubi de tectorio opere : ' Longitudines ad regulam 
et lineam : altitudiues ad perpendiculuni; anguli ad norniam respondentes 
exiguntur.' Videndus et Galenus lib. i. de Temperam. et Nonius in ' Ex- 
amussim,' et ceteri. Nam non excndo commentaria. Grut. in Suspic. 1. iv. c. 
5. Sed et cetera corporis inexplicabiliter ad regulam congruentia. Sic edidit 
Vulcanius, suadentibus Scaligero et Grutero. Rom. et Aldus : s. e. c. c. ince- 
quabiUter a. r. qua diligenter aliquid affingunt, sunt congruentia. Flor. i. sed et 
cuncta corporis execrabiliter. Flor. 2. sed et cetera inexecrabiliter a. r. qua dili- 
genter aliquid affingunt. Berlin, c. c. execrabiliter quam diligenter aliquid assig- 
nant. Male. A fabris sumsit metaphoram. Zachar. c. 4. 1. vocatur yiwyie- 
rpiKhv ffxoiviov. Esai. 33. vs. 2. (nvaprlov yewfierpias. Elmenli. Inexplicabiliter. 
Ita Ms. et in margine, inexecrabiliter. In vulgatis est exaquabiliter. Malim 
propius Appuleianum stylum inextequabUiter. Brant. Lego: en! extequabi- 
liter. Putabani aliquando exasciabiliter. Forte non male. Ilia vero, quaj 
in Mss. nouuuUis leguntur, </.(/. al. cffingunt (sic lego, non affingunt), glossema. 

^ Sahice matris'] Quam fuisse ex Plutarciii ChaEionensis genera dixit, lib. i. METAMORPHOSEON LIB. 11. 115 

proceritas/ succulenta' gracilitas, rubor temperatus, fla- 
vum et inaffectatuni^ capillitiiim ; oculi ca^sii quidem,' sed 
vigiles, et in aspectu raicantes prorsus aquilini/ quoqiio 
versum floridi :'^ speciosus et immeditatus ^ incessus. Et 
adjecit : Ego te, o Luci, meis istis manibus educavi : quid- 
ni ? ^ parentis tuos non raodo sanguinis, verum alimoniariun 
etiam socia.^ Nam ex ^ familia Plutarchi ambae prognatae 

cxcedens, corpus ita gracile, ut tamen sit sued plenum, rubor moderatus, coma 
flava, et absque ajfectatinne ; oculi cwrulei quidem, sed experrecti, et acic tarn per- 
spicaci, quam sunt aquilarum, dcniquc omni ex parte speciosi ; grcssus decorus, et 
inajfectatus. Et addidit : Ego te nutrivi, o Luci, his meis manibus. Ncc mirum 
tibi videri debet, siquidem particepsfui cum tua matre non tantum sanguinis ejus- 
dem, sed etiam educationis, Nos enim anibie oria: sumus ex slirpe Plutarchi, una sunt verborum superionim. N. Ileinsius. — 1 Succulenta. Flor. suculenta. EI- 
nienb. Ita et sucus semper exarari in Mss. optimis, sexcenties momierunt 
eniditi. Male in Edd. pp. inennrmis succul. procer. Vide Comin. ct Abres- 
obiuni ad Aristaii. Epist. p. 115. Oud. — 2 Sine niniia cuia, ac siio ingenio 
tlexum oapillitiuni, (it bene Petronii verbis exponit Piica?us. IVIale ergo 
.Scriverii Ed. ineffectalum. Sic ' inaif<'Ctata gesticnlatlone ' lib. x. pag. 234. 
Id. — 3 Ms. ccEci siquidem. Colviiis. Sic et Palat. Pitb. Fiix. Guelf. Celsi 
siquidem D'Orvill. Oud, — -4 In aspectus mieantes prorsus aquilinos, quoquo versum 
floridi. Ms. in aspectu mieantes, prorsus aquilini, quoque flor. Viilgati : in as- 
pectus m. p. aquilinos, floridus, speciosus, et immediatus incessus. Et quidem 
ego etiam scribi posse pntai)am : in aspectu mieantes: prorsus aquilini, quoquo- 
versum floridi. Hoc magis ai)positiun oculis. Vuig. quoq. floridns, tanqiiam 
de incessii. Colo. Emcnda : in aspectu m. p. aquiUno. Woweriiis. Fiix. in 
aspectu viinores prorsus aquilini, quoquo versum floridi, niagis ad rem. lioald. 
In aspectu mieantes prorsus aquitinn. Sic edidit Colvins. In Flor. est; in 
aspectu m. p. a. Aldus : in aspectus m.p. aquilonis. Rom. i. a. m. p. aquilinos. 
Roaldus: in aspectu minorcs p. a. Male. Pro floridi Vlov. floridum. Bertin. 
fioridus. Elmenli. — 5 Ven. Bas. 1. et 2. immediatus. Colvius. Quid si immc- 
tatus? Petron. [c. 126.] ' Quo incessus tute [f. scitc^ conipositus, et ne vesti- 
gia (piideni pedum extra mensuram abcrrautia r' Et alioquin infra lib. ix. 
pro metalorum, meditatorum in Ms. erat, mediatorum in vulgatis. lirant. — 6 
Ms. quid lu. Colvius. — 7 Socia J'ui. Thfni ex scripto libro a nobis additum. 
Colv. Radit aures meas voxfui: quia tamen in Ms. reperitur, reformai)am 
leviter: etiam socia, quoniam exfam. Si tamen nieo niodo agere iiccret, fbras 
in malani rem extruderetur. iirut. in Susp. 1. iv. c. 7. Dele rb/jti ex Bert, 
ct Flor. Elmenli. — 8 Vulg. Nam et. Colvius. Bertin. n, def. Bas. pr. n. tt 

NOTiE 

' Inenormis proccritas] Tacit. lib. Pricaius. Sic lib. x. ' oculis in as- 

XII. Annalium: ' decoram procerita- pectu minacibus,' ubi ' in ' abuudare 

tern' dixit. Contra Siicton. de \i- videtur ; ut paulo supra nionui. Nota 

tellio: ' Erat enim in eo enormis aquihe perspieacitas ct vigor oculo- 

proceritas.' rum, ad Solcm ipsum non connivcn- 

• In aspectu mieantes prorsus aqui- tium. 
lini] Sic recte scrib< ndum monet IIG APULEIl 

sumus, et eandem nutricem simul bibimus, et in nexu^ 
gerraanitatis una' coaluiraus: nee aliud nos quam dignitas 
discernit: quod clarissimas ilia/ ego privatas nuptias feci- 
mus.5 [22] Ego sum Byrrhaena+' ilia, cujus forte saepicule 
nomen inter tuos frequentatum educatores retines.^ Ac- 
cede itaque ^' hospitium fiducia, immo vero jam tuum pro- 
prium Larem. Ad 7 hsec ego, jam sermonis ipsius mora 
rubore digesto, Absit, inquam, parens, ut Milonem hospi- 
tem sine ulla querela deseram : sed plane, quod officiis in- 
tegris potest effici, curabo sedulo. Quoties itineris hujus 
ratio nascetur, nunquam erit ut non apud te devortar. Dum 
hunc et hujusmodi serraonem altercamur,^ " paucis admo- 

suximns lac cjitsdem nutricis, et simul adulevimus in vinculo consanguinitatis. Et 
nihil distinguit nos prater gradum honoris: quia scilicet ipsa nupsit clarissimo 
viro,igo veroprivato. Ego sum ilia Byrrhcena, cujus nomen fortasse recordans, 
utpote\uod sapius celebratum fuit inter tuos nutriturcs. Diverte ergo confidenter 
in nostras ades, quce iibi erunt instar proprice domus potius quam hospitii. Ego 
dissipata jam vereciindia spatio temporis, quod insumscrat loqucndo, ad ea sic re- 
gpondi : Absit, o mater, ut discedam ab hospitio Milonis absque ulla querela causa. 
Sed faciam diligenter quicquid poterit a me fieri, salvis officiis hospitulibus. Quo- 
tiesiumque orietur occasio veniendi in linnc urbem, semper iitar luo hospitio. Dum 
hcec et similia verba ultro citroque commutamus, post paucos passus peractos deve- similia. Oiid. — 9 Lege c\ Romano innexu. Elmenli. in Add. Sic etiam Be 
roald. At amat Auctor simplex nomen nexum. Vide Indicera. Oitd.—l 
Pro una Bert, habet amba. Sciopp. in Symb. Elmenh. Abest to }ina a Regie, 
et Fux. Oud.—2 Mss. D'Orv. Fax. Pal. et Ed. Junt. post, ilia clar. Id.— 3 
Ya\g.fecerimus. Colviiis. Ms., fecimus. Roaldiis, Sic et Pal. D'Orv. Reg. 
Sec. Sed Flor. Berlin. Pith, cum Edd. pp. et Vale, fccerimus. Oud.— 4 Byr- 
rhena. Scribe Bijrrhana. Bvppaiva, Oehs, d^aiva. nv^pos, irippaiva.. IVoicer. — 5 
DOrvill. ret. freq. educ. Reg. Fux. educ. frequenter ret. Oud.— 6 Vitiose ita 
Lips, inquam Pal. et mox, immo jam vcro jam. Dein tuum non comparet in 
Bert. Id.— 7 Ed. Vic. At. Junt. pr. At hie. Male. Pag. 28. ' Ad ha;c ego:* 
ubi vide. Adhnc Pith. Id.—S Alteram banc et non bonam scripturam pnto; 
piobe rmendare \idcoi-, alternamus: ad earn modum dicti Horatio ' alterni 
sermones,' dftoi/SoToj \dyoi. Festum audi: ' Altercatio [inquit], jurgatio, al- 
ternatio, per vices successio.' Appuleius hoc eodem libro : ' Sequensque, et 
tertium inter nos vicissim, et fVequens aitcrnat poculum.' Corrigendum simi- 
liter, mea opinione, lib. ix. ' Atque illos, qui nieae tutelce pervigiles excubias 
agitaverant, ausculto de nieis alternare fortunis.' Nam, quod ibi editur, al- 
iercari non placet. Iterum dicto libro nono frequentatum in omnibus editi- 

NOT^E 

« Ego sum Byrrhcena] Ut a 0ebs fit " Sermonem altercainur] Ultro citro- 
04aiva, Dea, sic a Uv^pos nvppaiva, et que serimus, liiec invitando, ego re- 
inde, tenui matata in medium, Bi;^- cusando. Quod dicit Arnob. ' ser- 
^aiva. monem altercabilem conserere.' Me- MKTAMORl'HOSEON LIB. II. 117 

diim confectis passibus,^ ad domum Byrvhainae pervenimus. 
Atria longe pulcherrima/' columuis qnadrifariara per sin- 
gulos angulos stantibus, attolerabant ' statuas Palmaris 
Deae.'' Facies quaqua ^ piimis explicitis,^ sine gressu 5 

nimusad ades Byrrhccna. Atria erant mimijicentissima, qiue sustentabant signa 
DecB Vidorice columnis erect is quadripartito in singulis iiTigulis, Simulacra, ex- onibiis: ' Jam his pociilis niiituo altercantibiis,' repono, alfernantibus. Riirsus 
apud enndem libro v. ' Sic secum alteicautes,Qai,soror, dicimns,' &:c. nia- 
liiii alternantes. Stewech. Piitavi aliqnando scribeuduni, s. «/ie)?mMWs. Sed 
jam nihil muto. Altercare seu ultcrcari nihil aliiid Appuleio, quam, fabulari, 
verl>igerare : ct qnandoqne idem, quod alternare. Colv. Altricaimir perpetua 
scriptina in Ms. itaque conseivanda. Roald. Male Stew. a/^ejvia/«MS, Roald. 
altricamur. Vide Indicem. Elmenh. Adde Pricaeum. ^Zfcrcarinon solum sig- 
nificat, rixari, sed etalternos serniones jacere. Reg. Fux. liic quoque, et ahi 
1. II. p. 40. V. p. 98. VI. p. 197. I. IX. p. 178.200. 1. x.p. 220. dant fl/fric. Frus- 
tra. Olid. — 9 Tempus fuit, cum legerem spatiis ; cum scireni paium Latine 
dici passus cofificere. 8ed, seiisu postulante, vulg. lect. retineo, ut ad TrpoXSvra 
potius referatur, quam TrepLiraTodvTa. Roald. — 1 Attollebant. Ms. attvlerabant, 
et in marg. ^\, ac tolei'abant, Colv. Vnx. attolcrahant staliias, nt exriou rod AvkIov : 
ut infra pag. 171. ' Mensula leliquias tolerans :' et pag. 240. ' Paivulnm 
quendam sinu toleran;'.' Roald. Flor. et Lipsii liber, attolerabant. Ehiienh. 
Bene, ut inf. ' Mensula coenae totius houestas leliquias tolerans.' Brant. 
— 2 Palmaris DecB facies quaque. Emendo: quaqua. Itideni lib. v. ' Con- 
valles lacunosEB cavjeque nimium spinetis aggerataj et quaqua versus lepo- 
sitae.' Perperam eniui in vulgatis codicibus supposueie quanquam versus. 
Similiter et lib. xi. De Asino, ipso principio libri, sciibo : ' Quoquo ritu, 
quaqua facie, te fas est invocaie :' in Parisiensi editione et Beroaldina reti- 
nncrant quaque facie, non recte, ut opinor. Stewech. Quaqua pinnis. Vulg. 
quaque pinnis. Ven. primis. Coivius. Finis Par. Ms. Oud. — 3 S. g. Ms. 

NOTiE 

lius ergo a^^frcamwr legas, quam alter- erat, qua parte lux in totum atrium 

camus. diffundebatur. Plura vide apud eun- 

" Atria longe pnlcherrima'] In Mag- dem Vitruviuni, lib. vi. c. 3. 

naluui domibus post vestibulum se- " Palmaris Dea] Victoriae, cujus 

fjuebatur atrium, introiiuntibus ob- insigne palina, item et laurus. Porro 

vium, ex Vitruvio, forma oblonga, Deam Victoriam fecerunt antiqui, ut 

columnis circumdatum alas consti- Concordiam, Pacem, Libcrlatem, et 

tuentibus. In medio erat impluvium multas alias. 

sen spatium quoddam, per quod aqua >' Pinnis explicilisi Hie erat Victo- 

pluvia ex ceteris a^dium tectis in riae habitus. Claudian. de Laudibus 

subjectam areolam derivabatur, ope Stilichonis: 'Ipsa duci sacras Victoria 

colliquiarum, et stiilicidionnn. Ilhid panderet alas, lit palma viridi gau- 

imphivium lumen haljebat in sumiiio dens, et amicta tropa-is.' At Ni'ktjv 

latum non minus quarta, nee magis 6.-nrfpov, alls carentem Victoriam, 

tenia parte latitudinis atrii : (luod Allienienscs solerii commento forma- 

lumcn ficbat deficicnto Iiiue indc vcrant, ne scilicet ex Athenis cvo- 

tecto, sicque atrii medium sub dio laret, qucuiadmoilum refert Pausa- 118 APULEII 

pila3 volubilis,'^^ instabile vestigium plantis roscidis deci- 
tantes ; ^ nee ut maneant inhaerent, et jam ^ volare credun- 
tur. Ecce7 lapis Parius'' in Dianam factus tenet libratam 
totius loci medietatem : signum perfecte luculentum, veste 
reflatum,'' procursu vegetum, introeuntibus obvium, et ma- 
jestate numinis venerabile. Canes utrimque^ secus Deae 
latera muniunt ; qui canes et ipsi lapis erant. His oculi 
minantur, aures rigent,9 nares hiant, ora sajviunt ; et, sic- 
unde de proximo latratus ' ingruerit, eura putabis de fauci- 
bus lapideis ^ exire : et,^ in quo summum specimen operae 

pansis in utramque partem alls, instabilem gressum leviter figentia pedibus rorulentia 
absque motii sph(er(B volubilis, cui hisistunt, non inhcerent quasi mansura, sal jam 
putuntur volare. Marmor vero caiididum exsculptum in Diancc effigiem collocatum 
est in ipso totius loci medio ; qua staiua omnino splendida est, luciniis veluti ven- 
torum arbitrio volitantibus, sic dinposita, ut videatur currere, occurrens intrantibus, 
veneranda ob majestatem ditinitatis, quain reprcesentat. Canes stipant latera Decs 
ab utraque parte, qui canes erant qnoque marmorei. Hi liabent ocidos truces, 
aures arrectas, nares apertas, rictum ferocem : et, si latratus auditusfuerit alicunde 
ex vicinia, credes eum prodire ex gutturibus lapideis illoruni canum. Et, cutn supergressu: recte. Roald. Elmenh.—i Male qxMamvolubiles. Pila volubilis, 
non faries statiianim. Colv. Instabdis Pith. Oud. — 5 Non capio illud deci- 
tantes, uec satis integrum mihi visum. Malebam delibantes. Vestigium 
plantis delibaie videbantiir ipsaj statiiae Palmaris <ieae ; hoc est, siimniatim 
duntaxat contingeie tenam in lapide videbantur. Colv. Lego deicitantes, sive 
qnod idem est, dcjicitantes, id est, dejicientes. i^raw^ — 6 Piic. at jam. Edd. Ber. 
Bas.pr.etiam. Deest jrmi Ms. Lips. exColl. Voss. Forte, c^aioL Sednilmuta. 
' Evolare ' et ' piovolare ' dicuntiir quee eminent et piotenduntur. Vide Salm. 
ad Solin. p. 233. Oud.— 7 Yn]g. E contra. Elmenli.— 8 Ms. utriusque. ' Secus ' 
antiquis pro, sexus, indeclinabile, vnlgo notnm ex Scaligero ad Ausonium. 
Roald. Utriusque. Bene. Elmenh.—9 Rigant. Rigent Aldus. Roald. Ut debet. 
Nam operaruni vitio est in Ed. Beroald. rigant. Deest id verbura cum voce 
nares in Ed. Bas. pr. Oud. — 1 <S'. lat. Bert, sic nnum lat. Male. Elmenh. 
D'Orv. sen unde. Par. si cum. Adverbio hoc pro, si alicunde, usi Cicero, 
Livius, Suetonius, ahi. Turn Palat. Fiix. Pith. Guelf. Par. et Edd. ante 
Colv. sic. de proximo latratus. Oud. — 2 Lapidis. Malo cum Pal. lapideis. 
Wowerius. Lapideis. Vulgo lapidis. Elmenh.— 3 Copula deest Ms. Colv. Item 

NOTvE 

nias in Atticis. dit promtam esse et facilem ejus mu- 

^ Pil<£ volubilis'] Div. Chrysost. tationem. 
Oratione i. de Dea ista: Ol f^ev i-rrl " Lapis Partus'] Marmor candidum 

i,vpov iffrriaav avrnv, ol Se eVl t^s rrcpai- e Paro Insula, una ex Cycladibus, 

pas. Et post : 'H 5e acpalpa (^ijj/uet) ubi ingens ejus copia. 
8Tt evKoAos r] /xira^oAr] avTrjs. Hanc '' Veste reflatum] Sic lib. iv. ' Vi- 

(Victoriam)alii in novaculastatuunt, bratis hinc inde laciniis, et reflate 

alii in sphaera: sphara autem ostcn- sinu.' METAMORrHOSEON LIB. II. 119 

fabrilis '^ egregius ille signifex ^ prodidit, sublatis canibns 
in pectus^ arduis pedes imi resistimt, currnnt priores. 
Pone tergum Deae saxum insurgit, in speliincae modum 
miiscis " et herbis, et foliis, et virgulis, et sicubi pampinis, 
et arbusculis alibi de lapide florentibiis. Splendet^ intiis 
umbra signi [23] de nitore lapidis. Sub extrema saxi mar- 
giue poma et uvte faberrime politae^ dependent, quas ars 
aemula naturae veritati similes ' explicuit. Putes ad cibum 
inde quajdam, cum* mustulentus autumnus'^ maturum co- 

canes illi erecti siut, et elati in pectus, posteriores eorum pedes hcerent immoti, 
anteriores rero vide7itur currere ; in quo prcestans ille statuarius edidit exemplum 
absolulissimum artis sculptorice. Post dorsum Dccb rupes est erecta, in modum 
caverncE, vestita musco, et gramine, et frondibus, et ramusculis, hie vitibus, illic 
frulicibus e marmore nitentibus. Umbra simulacri fulget intus propter splendurem 
marmoris. In extremo margine rnpis pendent poma et racemi tlvganlissime elabo- 
rati, quos ars imitatrix natures exhibuit consitniles veris. Credos aliqua ex iis posse 
legi ad esum, postquam autuinnus vijii largitor aspiraverit ipsis colorem maturitatis. D'Orvill. Oxon. Fux. Giielf. Oud. — 4 Palat. Guelf. opera. Par. ope fabrili. 
Fiix. 0. fabrili. Id. — 5 Ms. Bas. Col. signifer. Ainobius lib. vi. ' Inter 
."iignificcs ille memoratiis Phidias.' Sidoniiis ; ' Qiiem Grserije sueb cenien- 
tariis, pirtoribiis significibnsqiie illustris, sacratis templis formavit statuis.' 
Sic ' acdifex;' Tertiillianus de Idololatria. Colv. Flor. et Lipsii liber et Rom. 
signi/cr. Elmenh. Hinc fiimatnr locus in lib. de Deo Socratis ; ' Sed noii 
piidet me non esse significem.' Putean. Idem est error in Mss. Pith. Fux, 
(Juelf. Palat. Oxon. Edd. Vicent. Vide etiam Becichemum et Beroald. 
Mart. Cap. L. i. 13. ' Cum vivos etiani vultus aeri aut marmori signifex in- 
spirat.' Oud. — 6 C.inp. Vulgati, can. impetus. Nihil rectius scripta lec- 
tione. Aliquando tamen, illam eniendare nitens, legebam : catiib. in pectus 
rabidis. Colviiis. Impetus arduus, &,-c. Sensum Appulcii teneo, verba non te- 
neo. Quid enini est impetus arduus'/ Ait statuariiini effingere voluissecurren- 
tibus similes canes, (luod exprcssit verbis illis, ' pedes imi resisfnnt, currunt 
priores.' Sed satis non constat sententia sine IMs. in (juo est, sublatis canibus 
impetus arduis p. i. r. c. p. INIerum Appuleianuni hoc est, nierus Latlnismus. 
HerciiUs non tam secnndnin naturam canes ill.e ab artifice currentes facta, 
qiiam iihid divine expressiim liii verbis: canibus in pectus arduis p. i. r. c. p. 
Ita enini legcnda sunt, sublata glossa sublatis, tJimile illud Arati de Cane 
Ortonis : Avrap Sy' altl'^fipios (^uiridtv (ptperai nfTi6i'Ti ioiKws. lioald. Uoni. et 
Aldus, impetus arduus. Male. F.lmcnh. — 7 Scriptiis muslis. Colvius. Bert. 
7nei(tcis et h. Flor. 1. muslis et k. Flmenh. — 8 Sic recte cum Bccicheino Ep. 
I.xxi. corrcxit Beroald. In Edd. Vicent. Ven. Bas. pr. Splendor, (\nic et 
mox vitiose prabet lapis. Oud. — 'J Palat. polita. Quod per syllepsin, de 
(pia alibi, posset defendi. Sed is codex taiili now est. Dein silens pro simi' 
hs Fux. D'Orvill. Item niox ifflarit. Id.— 1 IMs. D'Orvill. sikns. Id.— 2 
Lege ecu ; sa.'pc in cum corruptnni. lib. ii. p. 42. 'Cum •.ennilatiouc virium.' 
Sciibnnt e v. c. cumul. Sed lege, ecu. N. licins. Inepta est vocula cu>». 
Non cnim uva: hie alium colorem emittunt ceteris anni tcmpestatibus, alium 

NOTiC 

' Mustulentus autumnus} Ovidio, * calcatis jordidus uvis.' 120 APULEII 

lorem afflaverit, posse decerpi. Et, si fontes,^ qui Dea3 
vestigio discurrentcs ''■ in lenem vibrantur unclam/ pronus 
aspexeris, credes illos, iitvite*^ pendentes racemos, inter 
cetera veritatis, nee agitationis officio carere. Inter medias 
frondes lapideus Actfeon simulacrum,^ "^ curioso obtutu in 
dorsum^ projectus, jam in cervum ferinus,^ et in saxo si- 
mul et in fonte loturam Dianam opperiens visitur. Dum 
haec identidem rimabundus ' eximie delector, Tua sunt, in- 
quit^ Byrrhajna, cuncta quai vidcs. Et cnm dicto ceteros 
omnes sermone secret©^ decedere praecipit.' Quibus dis- 

Et, si tu rccliJiatus in pectus inspexeris lalices, qui labevtes sub pedibus Dew im- 
pelluntur in tcnues fiuctus, putabis illas tivna quasi pf7i(htl<is ex palmitibus, inter 
reliqua qucc hahent confornda teris uvis, esse etiam prceditas dote mobilitatis. In 
mediis foliis lapideis statua Actaonis conspicitur, qui rejectn in tergum capite 
curivse inspiciens, jam indutus forma ferinu carvi, conspicitur et in marmore simul, 
et in fonte expectuns Dianam luuturum. Dum hcBc studiose contemplans snbinde 
inira voluptnte perfruor, Omnia, q-icB cernis {inquit Byrrlia-na) tua sunt ; et, cum 
hoc dixisset, jussit demissa voce reliquos omnes discedere. Quibus omnibus sejnotis. aiitiimiio. Legencliini est ecu pro, ac si, quasi, ut bene vidit N. Heinsins. 
OHd.— 3 Bert, fomites. Sciopp. in Symb. Elnienh. Connptum hoc esse e 
fontes opiiior, licet aliiid cjiiicl latere s<ispicaietur Sciopp. in Siisp. Lect. I. iii. 
Ep. 10. Ouil. — 4 Oxfin. Par. vestigia. In iisdem et Lips, ex Coll. Voss. 
Fux. Reg. D'Orvill. discurrunt et. Palat. discurrcnt. Id. — 5 Bcrtin. vmbram. 
(Sciopp. in Symb. — 6 Mamiscriptus codex, riie. Vcn. etBas. pr. rure. Colvius. 
Rure. Vite Aldus idem. Roald. Alii, vite. Elmenb. Lego levicula niuta- 
tione vere. Quasi ' cutn ipsins naturae veiitate certantes,' ut Petron. loqui- 
tur, Martialis de Issa cateila Publii : 'Issam deiiique pone cum tabella, 
Aut ntrainqne putabis esse veram, Aut utranique putabis esse pictam.' 
Brant. — 7 Dele vocem s/mjf/rtcrwm; aut scribe, Actceouis simulacrum. Wowe- 
rius. Flor. Actao7i simulacrum. Lege, Actdonis simulacrum. Elnienh. — 8 Ms. 
indejam. Colvius. Flor. 1. in dam cersum prolectus. Flor. 2. inde jam projectus. 
Male. Elmenh. Ms. indejam proj. ho^er'wn, in Deliam : seu poti'is iJi jDeawi : 
ut supra hoc li!). 'At ilia obtntum in me conversa.' Deliae Deze nientio 
Horatio 1. iv. Oda 6. Brant.— 9 Sic recte Becicheni. Ep. lxxi. et Beroald. 
cmendaruiit priniarnm edilionuni vitiosam lectionem, /ejjmws. Dein Palat. 
in fontem. Oud.— 1 Forte jnlrabundus ; ut pos^ paulo ; ' Isto aspectn defixus 
obstupui, et niirabnndus steti.' Brant. — 2 Idem Ms. ai<. Colvius. Et Oxon. 
Malim post per banc, inquit, ^-c. rcponere ait cum Palat. et Ed. Scriv. Infra : 
' Heus tn scliolastice, ait,'&c. — 3 Decedere pracepit. Fux. discedere. Koaldus. 
Bert, prcccipit. Elmenh. Discedere prcecipit etiam in Regio, Ultimum bene, 

NOTiE 

^ Actaon simulacrum} Appositio. cum Actaeonis fabnlae. 
Hoc est, Actaeon sculptns. Vide « Sermone secrcto} Quid, si legas, 
Ovid. lib. m. Metamorph. Hygin. sennonisecrefoi' hoc est, ad sermonem 
Fab. CLxxxi. et Fulgent. Mythol. secretum, ut posset mecum secreto 
lib. III. ubi exponit quid dederit lo- loqui? M I;TAM0RP1I0SK0N LIU. II. 121 

pulsis omnibus, Per haiic, inquit, Deam, o Luci carissime,''^ 
ut anxie tibi metuo, et, iitpote^ pignori meo, longe piovi- 
suni cupio. Cave tibi, scd cave fortiter a malis artibus et 
faciuorosis *" illecebiis Pamphilas' illius, quae cum Milone 
isto, quern dicis hospitem/ nupta est. Maga ^ primi no- 
minis, et omnis carminis scpulcralis magistra cieditur, quce 
surculis, et lapillis, et id genus frivolis " inhalatis, omnem 
istam^ lucem mundi sideralis' imis-^ Tartari et in vetustum 
chaos summergere novit.^ Nam, simul*^ quenquam con- 
spexit speciosoe formae juvenem, venustate ejus sumitur,^'' 
et illico in eum ^ et oculum et animum detorquet. Serit 

Per hanc Deam, inquit, o Luci dilectissime, quam vchementer tibi tiineo ! quamque 
opto tibi bene consulere ! qitippe qui mild es instar filii. Prospicetibi,sedstrenue 
prospice a scelestis artibus et blandimentis nefuriis illius Pamphiles, qua: juncla 
est connubio cum isto Milone, apud quern ais te dicertere. Peridbetuv saga insignis, 
et prima; notes, et peritissiniu umnis incantamenti necromuntici, qua; potest demer- 
gere in profundum Tartaruin atque in antiquutn cliaos lioc nmne lumen astrorum ra- 
muscidis, lapillisque, et vanis ejusmodi rebus ujflatis carmine magico. Nam, stalim 
atque vidit adolescentem qucmpiumformosum, capitur ejus pulcltritudine, et e vesti- 
gia intendit in eum aciem oculorum et mentis. Abblanditur, occupat animum, irrelit confirmante D'Orvilliano, Ftix. Pitli. uti jam edidit Scriverius. Oud. — 4 Ms. 
D'Orv. hie et frequenter exhibet hanc voceni per k, ut fit svepe in Inscrip- 
tionibus. Vide et Ciof. ad Ovid. 1. i. Met. 486. Odd.— 5 Roald. iit prope. 
Vide ad p. 21. ' Tpsain prope parenteni tuam.' Id. — 6 Non male repetit 
Pitlifieaniis prffipositioneni a, ut statim, * in saxa et in pecua :' ac miiiies. Id. 
— 7 Pamiihiles. Idem Ms. Pamphile. An Pamphila'? Col v. — 8 Hospitem, 
Delet I'alatin. Elmtnli. Uncis inelusit Scriverius. Oud.— 9 Edd. Bert. Bas. 
pr. frefjucnti errore Magna, et mox inaistra pro maiiistra Oxon. Id. — 1 Fr. 
idem. Al. fribolis. ' Friviisculinn ' et ' Iribusculuin ' apud Isidorum et Jii- 
risconsiiltos nostros. Colv. Palat. QwcW. fributis. Ond.— 2 ¥a\. illam I. Id. 
— 3 Idi-m, siderealis. Colvius. — 4 Cod. Ful. in ima. Wowerius. Fux. in ima. 
Roaldu^. Ms. in ima. .Sciopp. in Synib. — 5 Mergil. Vulgati, submergere 
novit. Colvius. Fnx. submergit. Roaldus. Submergere novit. Colvius mergit 
legit, sed contra fidcm Manusoriptoruin omnium. Elm(nh. — Cumq. lidem, 
simulq. Colvius. 55ertin. simu^. Elinenh. — 7 Cajiitur. Fux. SHmi<«r, ut Aldus ; 
sed glossa. Roald. (iuiddicam? au si»«t rc)iMs<(/<e a/ic«j«s idem valere, quod 
vulgo est consumi, quo mode videtur usurpasse Liicilius lib. xxviii. ' Omnia 
viscatis nianibus leget, omnia sumct, Crede milii, presse auferet omnia :' 
et Plant. Psrudol. sc. fiuali : ' Hoc ego modo aKpie herus minor hnnc diem 
suuisimus, Prolliimc r' An autumem literam vocis ascitic nltimam i)riori 
adhaesisse parti, et dim cxaratum ; ejus uritur f Quicquid e>t, usurpabo 
illud jurisprudentij- nostra; : ' Non liquet.' (irul. in Su^pic. I. iv. c. 7. Suntilur. 
Basil. I. capitur. Gruterus, uritur. Eluieuh. — 8 Et eum ut mox aterni D'Ov- 

NOT^ 

' Venustate ejus sumilur] Obscrva amatorio vocal)ulo. Gruterus rcpone- 
sutnitur satis inusitatc liic positum bat urj<i(r. 
pro, ca[)ilur, inccnditur, aut simili 122 APULEII 

blanditias, invadit spiritum ; amoris profundi pedicis aeter- 
nis alligat. Tunc minus niorigeros et^ viles fastidio, in 
saxa, et in pecua,' et quodvis animal puncto reformat : e 
alios vero [24] prorsus extinguit. Haec tibi trepida caven- 
da ^ censeo. Nam et ilia urit perpetim,^ et tu per aetatem 
et pulchritudinem capax ejus es. Hacc mecum Byrrbaena 
satis anxia. At ego curiosus alioquin/ ut primum ^ artis 
magicae semper optatum nomen audivi, tantum a cautela 
Pamphiles ^ abfui, ut etiam ultro gestirem, tali magisterio 
me volens ampla cum mercede tradere, et prorsus in ipsum 
barathrum saltu concito praecipitare. Festinus denique et 
vecors animi/ manu^ ejus velut catena quadam meraet 
expedio : et, salve propere addito, ad Milonis hospitium 

laqueis sempiternis alti amoris. Time contemnens eos, qui sibi non satis ohtempe- 
rant, et vulgares: mutut illos momenlo temporis in lapides, in pecudes, et in quasli- 
bet bestias: alios antempenitus interficit. Metuo tibi ab his malis, et suadeo, ut pra- 
caveas ab iis. Nam et ilia incendit aterno amore, et iu ea es estate et forma, ut 
ei convenias. Hac mihi dixit Byrrhana valde solicita. Verum ego alias avidus 
sciendi, simul ac audiii nomen scienticB Magicce a me semper expetitum, tantum 
abfuit ut mihi caverem a Pamphile, ut sponte quoque impatienter cuperem me dare 
in talem discipliiiam, vel cum ingenti pretio, ac me penitus dare prcccipitem acce- 
lerato saltu in ipsam voragincm Magics. Postremo properanter et turbata mente 
libera me ex ejus manu tanquam ex aliquo vinculo ; atque Vale dicto festinanter. \\\\. Oud. — 9 Qnin leponam, ut viles fast idiens 7 Dicta enim haec de Pam- 
phile Milonis conjnge, hospita ipsius Liicii, quae, ut quenique juveneui con- 
spexisset forma libera!!, illico in eum et oculum detorqueret et animum ; 
statimque amoris pedicis irretire conaretur: si quos vero reperiret, quorum 
mens occalluisset ad blanditias ; eos ut spretos a se, et vilia capita, niagicis 
artibus misere exerceret. Steivcck. Fastidiens. Scriptum, fastidio. Colvius. 
Fux. fastidio. Roaldus. Palat. et Flor. fastidio. Elmenh. — 1 Palat. Guelf. 
specua. Dein alios non D'Orvill. Oud. — 2 Fux. hcec tibi trepida alias trepi- 
danda. Roaldus. Trepido. Aldus, trepidanda. Elmenhorstius. Mang. hac tibi 
trepidanda, ^c. Putean. Et cavenda. Th et male omittit Flor. Elmenh. Bas. 
pr. cavenda et. Oiid. — 3 Perpetuum. Bert, perpetim. Sciopp. in Synibola. 
Alii, perpetim. Elmenh. — 4 Rursus Edd. Aldi, Junt, post, alioqui. Oud.^ — 5 
D'Orvill. ut primus. Dein ultra Fux. et maistcrio Oxon. Id. — 6 D'Orvill. 
anim<s. Sed 1. iii. p. 54. ' Pamphile, vecors animi :' ut debet. Id. — 7 Ms. 
et manu. Colvius. Forte, ex hi. Brantius. In Fux. etiam, et manu. Par. 
sive Coll. Wass. manus, Et posset defendi per polysyndeton. Veluti Palat. 

NOTii: 

s Et viles fastidio, in saxa, et in pe- Phaedrus de cervo : ' Ut venatorum 

eua, ^c. reformat] Sic Circe apud Ho- fugeret instantem necem.' Sic Te- 

merum, 'OSwcr. K. rent. Andria, ' Patris pudor.' 

*> A cautela Pamphiles'] Passive : sic METAMORPHOSEON Liy. II. 123 

pemiciter evolo. Ac, diim amenti similis celero ^ vesti- 
gium. Age, inqiiam, o Luci, evigila, et tecum esto. Habes 
exoptatam occasionem, et voto diutino poteris fabulis mi- 
ris 9 explere pectus. Aufer ' formidines pueriles ; cominus 
cum re ipsa gnaviter ^ congredere ; et a nexu quidera Ve- 
nereo hospitis tuae tempera, et probi Milonis genialem to- 
rum ' religiosus suspice. Verum enimvero ' Fotis famula 
petatur enixe.* Nam et forma scitula,^ et moribus ludicra, 
et prorsus argutula est. Vesperi quoque cum somno con- 
cederes,"^ et in cubiculum te deduxit ^ coraiter, et blande 
lectulo ^ collocavit, ct satis amanter cooperuit : et, oscu- 
lato tuo capite, quam invita discederet, vultu prodidit ; 
denique saepe retrorsa respiciens substitit.^ Quod bonum, 

confero me celerrime ad cedes Milonis. Et, dum maturo gradum ad instar furiosi, 
Eia, inquam, o Luci, expergiscere, et attevtus eslo ad tcipsitm. Occasio toiiis 
citpila offertur iibi, ct poteris satiare animutn fabulis admirandis secundum deside- 
rium, quo pridem tcncris. Apage melus pueriles, Aggredere stretiue rem ipsam 
propius, et ubstine quidem a stupro lute hospitis, et intuere aim reverentia ledum 
conjugalem boni Milonis. Verum aggredere omni conatu ancillam Futidem ; est 
enim eleganti vultu, moribus facetis, et poUet mira dicacitate. Heri quoque veS' 
perc, cum ires dormitum, deduxit te officiose in cubiculum, et sitaviter composuit 
lecto, et contexit valde amanter, et osculata tuum caput ostendit vultu suo quam 
repugnanter a te abiret : postremo restitit sape se convertens, et post se respectans. Oi/d.— 8 Accelero. Vnlg. celero. Colvius. Pal. et Bert, celero. Elmenh.— 9 
Ms. fab. mis'is. Locus niilii pariim saiius videtur. Medcborne legens, 
mlscellis] At adhnc aliiid Imic loco qua:ro aptiim magis, nee placet hie 
Beroaldi divinatio. Colv. Miseris, ^(iva'is. Malim tamen cum quibusdain 
libiis mem. Wowerius. Miseris, deivais ; quanvis libri varient ; et lii miris, 
alii Milesiis legant. Probo Milesiis, sicut in principio libri hujus dixerat : 
* At ego tibi sermone isto Milesio varias fabellas conserani.' Sciopp. in 
Symb. Miseris. Sic Flor. Aid. et Ro. Vulc. et Colv. 7niscellis. Beroald. /. 
Milesiis: quod placet Scioppio. Elmenh. — 1 Aufers Vi[h. Uud.—2 D'Orvill. 
graviter. Fux. naviter et annexu. Paiat. Pitii. et Edd. quajdam Vett. Vcverio. 
Mox pro .susyjicc perverse D'Orvill. .s«sci/>e : et Pith, religionis suscipe. Id. 
— 3 Idem Ms. V. enim puero. Colvius. Bemb. Verum enim puto. Putean. — 
4 Annixc. Idem e7tixe. /Eque bene. Colv. Plor. et Lipsii liber, enixe. 
Elmenh. — .5 Addit D'Orv. est. Contra mox pro argutula est. Vesp. in Fux. 
Ifgitur, arg. En vcsp. Oud.— Par. condederis. Id.— 7 Te dux. Pleriquc, 
te deduxit. Colvius. Lege cum Pal. deduxit. Wow.— H Oxon. (Juclf. pr. 
Iccto te. Par. leclo. Dcin inricla tralatilio crrorc D'Orvill. Oitil. -'J li. r. 
suslinuit. Emenda, auctore Ms. Berlin, retrursus r. subsdlit. Uowerius. 
Retrorsum r. Fux. retrorsa respiciens. Roaldus. Bert, relmrsus. Scioppius 

NOTiE 

^ Genialem iorum'] Maritalcm. Gloss. * Ccnialis, 7o^ilAioj.' 124 APULEII FELIX, ET faustum'' itaque, licet, saliitare non erit,' Fotis 
ilia tentetur.^ Usee meciim ipse disputans? fores Milonis 
accedo: et, quod aiunt/ pedibus in^ sententiara ineam 
vadc' Nee tamen domi Milonem,^ vel uxorem ejus often- 
do, sed tantura caram meam Fotidem : qua? 7 suis [25] do- 
minis^ parabat viscum^ fartim concisum,"' et pulpam " 

Igitur, quod boniim felix fortumtumque sit (quanqnam non futuriim sil sabibre) 
petamus ilium Fotidem. Hac apud me disserens deveiiio ad ostium 31ilonis, ct 
nTw"^ *''"'"' ^'^'1='°^ ^" P"'*''"* in meam sententiam. Nee tamen invenio in adibus 
Mihnem, ant ejus conjugem, sed solum dilectam meam Fotidem, quw praparubat 
suis hens pidtnentarium ex viscere congestim secto, et pulpam concisamfrustillatim m Symb.— 1 Locus hie antea misere depravatus. Pleiiqne vnlgo, Quod bo- 
num,felix et fans, sit itaque, licet insalutare non erit. Basileensis 1. rh licet non 
habet. Sciiptnram veteris libri expressiimis. Posset etiam distingui : 
Quod bonum, fel. et fans, sit itaque, licet mihi salutnre non erit. Pholis ilia, 8fc. 
Et SIC lib. XI. ' Qiiod felix itaque, ac faustnni, salutareqiie tibi sit, aniiiio 
gaudiali nirsum saciis initiere, Diis niagnis auctoribiis.' Colv. Vide Bris- 
sonii Formulas lib. in. p. 275. et seq. Rom. et Aid, /, insalutare non erit. 
Male. Elmenh.—2 Tentetur exulat a Regio et Fux. Oud.—Z Pal. ipsce d. 
Pith. disp. ipse. Id.— 4 Quod aiunt. Par. ut aviter. Guelf. sec. quod ariter. 
Id.— 5 In deest Gnelf. pr. Id.— 6 Mil. Ms. Al. Milonei. Colviiis. Edd. 
Vett. et Pith, hoc oidine, Mil. domi. Fux. domum Mil. Oud.— 7 Bertin. nou 
habet pronomen relativuni. Nee male, Consule disputata ad p. 18. 1. i. 
Ed. Pric, 'Senicnlum. In angulo sedebat.'— 8 Idem Ms. non agnoscit to 
domims, et cum eo aliquot impressi. Colv.— 9 Juscum. Quod Auctorem in 
dmiinuendis vocibus libenter ludere animadvertissem, quod testantur ha?c 
paura e pluiimis, ' mensula,' ' anicula,' • seniculus,' ' basiolum,' ' unctu- 
lum,' 'specula' a, spes, ' recula' a, res, restituere putabam J!yst((?i(m; nisi 
vcrius sit iscium ; de quo nos alibi. Stetcech. Viscum/artim concisum. Vulg. 
hiscum fartim circumcisum, Isidorus Originum 1. xx. ' Pulpa est caro sine 

NOTiE 

•' Quod bonum, felix, etfaustum, ^c] astantes alloquebatur : ' Quibus haec 

Solennis prafatio in rebus agendis salutaria videntur, agitedum, in dex- 

adhiberi solita, niali ominis averrun- tram partem pedibus transite.' Qui 

candi bonique procurandi gratia, transibant, dicebantur pedibus ire in 

' Valere enim censebant voces, quas ejus sententiam. 

vorant omina,' inquit M. Tullius, lib, " Viscum fartim concisum'] Chari- 

1. de Divinat. sius lib. i. docet, ' viscus' secunda 

' Pedibus in sententiam meam tado] et tertia declinatione Veteribus 

Facete alludit ad morem Romanum. usurpatum fuisse, ' viscus' ' visce- 

Cuni enim quis in Senatu qnidpiam ris' et ' visci.' Porro ' viscera' (in- 

proponeret statuendum, nee posset quit Isidor. Origin, lib, ii.) ' non 

ob teniporis angustias rogari unius- tantum intestina dicimus, sed quic- 

cuj usque sententia, hoc compendium quid sub corio est, a visco, quod 

iuventum est. Qui proposuerat quae est inter cutem et carnem.' 

decerni cupeiet, peracta oratione sic " Et pulpain'] Idem Isid. lib. xx. METAMORPHOSEON LIB. II. 12-3 

frustatini consectam in cacabum ad pascua jnrulenta: ' ° ei 
quod naribus jam inde haiiolabar "^ tucetura^' perquam sa- 

in ahaco ad faciendum feicuhim jundentuni, Et jam quidem div'maham olfadu pingnedine, dicta quod palpitet, resilit enini sa?pe. Hanc plerique et vis- 
ciini vocant.' Ainobiiis lib. vii. ' Et, quoniam tauris pingnibusqne se da- 
pibiis atqiie opimis infercinnt escis, iie quod stomaclii tramite male tians- 
voratuni substiterit viscus.' Noc putem aliud esse ' viscus apiuguuni ' apud 
Lurilium, quod ponitur a Charisio lib. i. ubi docet, ' viscus' et secundo et 
teitio inclinatu Veteribus usurpatum fuisse. Colv. Circumci^um, Fux. coii- 
cisum. Roaldus. Viscum, Scaliger, viscus, Rom. et Aldus, juscutn. Vide 
Colvii Notas. Elmenh. — 1 Pulpam fritstraiim collectam ad pascua virulenta. 
Hsec sciipta lectio. Bas. 1. et Veil, ct pulpam fr. consectam. Abacum pascne 
hirulentam. Beioaldus sciibit : Abacum juiscue virulentam. Hieionynms 
Groslotiiis Lislaens, literas lias bene doctus, aniicusque mens, legebat : ct 
pulp, f rust, consectam in cacabum ad pascua jurulenta. Sed omnibus istis, quie 
posui, Lipsianam lectionem antetulerim : et pulpam /rust, consectam in 
abacum ad pascua jurulenta. Jnrulenta, quaj alibi jussulenta. Varro lib. i. 
de Lingua Latina: ' Vasa in niensa cscaria, ubi pultcm aut jurulenti 
quid ponebant.' Sidonius : ' Conviviuui per edulia nunc assa, nunc 
jurulenta variatum.' Locus liic non parum nobis negotii exliibuit. Quern 
puto vix aliter, quani ut Lipsius voluit, ab ipso Apuleio olini scrip- 
tuni. Colvius. Vim negotii concitavit hie locus viris eruditis, qui eum 
variis niodis sanare conati sunt. Horuni eniendationes commoduni reci- 
tare non fert instituti ratio. Insistere libuit autiqua^ scripturw vestigii.s, 
atqne ita cmendare : frustratim consectam ad p. jurulenta: vel, adipatam acju- 
rulcntam. M'owerius. Ad pascua virulenta, Fux. Roaldus. Locus mendo non 
caret. Flor. legunt : p.jujurenta et umba compascuce i. Seal. p.f. c. ndiposam 
et jurulentam. Bert. p.f. cunjectam ambus compascuc jurulentam. Vulcan, p.f. 
c. adipatis jurulenta. Roman, abacum ad pascua hyrulenta. Nos Lipsianan* 
emcndationeni ceteris pra^tulimus. Elmenh. — 2 Jam mild hariolabar. Fux. j. 

NOT^ 

Orig. ' Pulpa est caro sine pinguc- possunt et fricta. 
dine, dicta, quod palpitet ; resilit i' Tucctum'] Fuliientius, de Prisro 
enim saBpe. Hanc pleriqtie et viscum Sermone : * Tuceta dicuntur escae 
vocant, propterea quod glutinosa regia. Calliniaclius Pisiris : * Am- 
sit.' Donatus ad Hecyra: Act. iii. brosio redolent tuceta sapore." At 
Seen. 4. aliud etymon affert. ' Pul- Sclioiiastes Persii ad imnc versum 
pa,' inquit, ' proprie ea [caro] qua; Satyrac ii. ' Sed grandes patinte, tu- 
manducatur, eo quod jyulsetur ac cctaquo crassa,' &c. ' Tuceta,' in- 
conscindatur.' Certe, quicquid sit q"'t, * apud Gallos Cisalpinos bubula 
de cfymo, pulpa est caro snusctilosa. dicitur condimcnti.s (piibusdam cras- 
" Ad pascua jurulenta'] IIu'C est Lip- sis oblita ac luacerata, et idco toto 
sii lectio, quam secutus sum, nielio- anno durat. Solet etiam porcina 
rem non nactus. Tria genera cibo- eodcm jure coudita scrvari, aut as- 
rum vel (ut cum Apuleio locpiar) saturarum jure. Hinc Plotius Vir- 
pascuorimi potissimum f'uerunt, sci- gilii amicus in eadem regione nomi- 
licct assoruni, clixorum, et jurulen- natus est Tucca.' Lubinus vcro ad 
torum, 8ivc ex jure ; quijjus addi eundeni locum Persii ait tucetum ge- 126 APULEII 

pidissimum. Ipsa linea ' tunica'' mundule* amicta, et rus- 
sea ^ fasciola prainitente altiuscule sub ipsas papillas suc- 
cinctula, illud cibarium vasculura floridis palmulis lotabat 
in circulum; et in orbis"^ flexibus crebra 7 succutiens, et 
simul membra sua leniter illubricans, lumbis sensim vibran- 
tibus, spinam mobilem quatiens placide, decenter undabat.^ 
Isto aspectu 9 defixus obstupui, • et mirabundus steti ; 
steterunt"^ et membra, quae jacebant ante. Et tandem 
ad illam, Quam pulchre, quamque festive/ inquam, Fotis 
mea, ollulam istam cum natibus intorques ? quam melli- 

illic esse minutal prcEstantissimi saporis. Ipsa puriter induta veste linea, et paulo 
alt ius succincta sub ipsas inammas parva fascia ruhra vulile splendente, agitabat in 
orbem vas illud cibarium suis formosis jnanibus ; et siepe succussans illud inter 
rotandum, sinmlque placide movens artus suos lumbis paidatim fiuctuantibus, con- 
cutiens leniter spinam dorsi flexilem, venusle agebat in tindas illam carnem conci- 
eam. Huic spectaculoinfixtisattonilusfui, et restiti prcBadmirationc. * * * * 
***»*.* £i tandem ad ipsam aio: ****** * Quam inde hariolabar. Roaldus. Flor. j. hide hnriolabar. Elmenli. — 3 Palat. Hntea, 
aeqiie bene. Elmenh. — 4 Fiix. nidule. Forte nitidule. Roaldus. A pud Plant, 
est mundulus. Dein et exnlat ab Ed. Bas. pr. Oud. — 5 Ms. et Ko. rursus 
sea. Ex quo recte olim Beroaldns »'Mssca. Non contemnendiim plane tamen, 
quod in postrema editione est »'((i»fa. 'Russeus' et ' rubens ' idem. Glos- 
sariaim veins: ' nu^pbs, lusseus, rubens, rufus.' Varro de Re Rustica lib. ii. 
' Colore potissimus nigro, dein rnbeo, tertio lielvo, quarto albo.' Petronius : 
' Viderans senem calvuai tunica vestitum rnssea.' Cnlv. Fux. rursus se a /. 
Lege russca, nt in Aid. et Beroald. RoakL^G Forte or^fc/s. Brantins. Cur? 
dura flectebat orbem sive vasculum illud. Oud. — 7 H.M.crebre. Pnteanus. 
Item D'Orvill. Fux. Guelf. uterqne. Sed vide supra ad p. 24. ' Retrorsa 
respiciens.' Virp:. G. iii. 498. deoquo: ' Terram crebra ferit.' Oi«rf. — 8 Vul- 
gati omnes, inundnbat. Quidam legunt nudabat, teste Beroaldo. Colv. In- 
undabat. Sic ]\Isti. Beroald. nudabat. Vulgo undabat. Male. Elmenh. — 
9 Aid. Ven. aspeclo. Colvius. Rom. et Aid. 1. aspecto. Florent. 1. affectu. 
De Philos. Morali : ' Ea stupore deficit immobili.' Lib. ix. ' Familias totins 
ad extremnm stuporem dejecernnt.' Elmenh. Illo Fux. Aspecto qnoqne Edd. 
Vicent. Ber. Jnnt. pr. Perperam. Vide Pricapum. (Jic. 1. iv. de Div. c. 23. 
* Ejus aspectu cum obstupiiisset.' Virg. 1. v. lEu. 90. ' Obstnpuit visu.' 
Oud. — 1 A\6. obstipui. Elmenh. Sic et Edd, Junt. et przetulit Wasse ; ut 
passim exarari noverunt ernditi in vetnstissimis Mss. Terentii, Virgilii, 
Ovidii, item Lucani 1. IV. 748. Oud. — 2 Vdla.t.festine. Elmenhorstius. Fux. 

NOTiE 

iHis esse farciminis e carnibus tnillis iiicato scruta popello.' 

minutim concisis. ■■ Sleterunt, ^c] Honestis verbis 

1 Tunica] Vestis fuit brevior abs- genitalia sibi arrecta fuisse designat. 

que manicis, viliorum hominnm. Ju- Beroaldus, 
ven. [Herat.] ' Villa vendentem tu- METAMORPHOSEON LIIJ. II. 127 

turn 5 pulmentum * apparas ? Felix, et certius beatus, ciii 
peimiseris illuc digitum intingere. Tunc ilia lepida alio- 
quin ct dicacula + puella, Discede, inqiiit, miselle, quam 
procul a meo foculo,^ discede. Nam si te ^ vel modice 
meus igniculus afflaverit, ureris^ intime: nee ullus^ extin- 
guet ardorem timm, nisi ego; qua?, diilce condieus, et ollam 
et lectulum suave quatere* uovi. Haec dicens, in me re- 
spexit, et risit. Nee tamen ego prius inde discessi, quam 
diligenter omnem ejus explorassem liabitudinem. Sed^ 
quid ego de ceteris ' aio ? cum semper mihi unica ^ cura 
fuerit caput capillumque sedulo et publice prius intueri, et 
domi postea perfrui ; ' sitque judicii hujus apud me certa dulcc pulmentum prceparas! Fortunatus ille erit, et procul dubio heatus, quern 
siveris immittere digitum in illud. Turn ilia utpote faceta puella et cavillafrix, 
Apage te, inquit, miser : abscede longissime a meo igniculo. Nam, si meus ignis 
te co7Uigerit vel tantitlum, conjiugrabis penitus, nee quisquam puterit restinguere 
tuum incendium pr<eter me ; * * * * * * * Hcec loquens intuitu est me, 
et risit. Neque lumen inde abii, antequam inspexissem stuJiose latum habitum cor- 
poris ejus. At quare ego memorem reliqua ? cum semper mild fuerit singulari 
curcE, primum considerare diligenter et palam caput, comamque^ ac deinde domi Justine, et mox illam. Oiid. — 3 Oxon. Par. quam pulchre mell. D'Oiv. molli- 
tum. Id. — 4 Ms. didacula. Colvius. Item Fiix. Dicatula D'Oiv. Mox in- 
quit abest ab Oxon. Oud. — 5 A me foculo. Viilg. a me, a foculo. INIs. a meo 
foe. Postremam editionein liic non niiitavimiis. Colo. Scribe : meo foculo. 
AV'owerius. A meo oculo. Bert, et Aid. a me, a foculo. Elmenh. — 6 Nam iste 
si te Palat. Giielf. see. Vel exulat male ab iitraque Jimt. et Aid. Edd, 3Jo- 
dicus Pal. Oud.—l Edd. Vic. IJer. Junt. pr. Aid. Colin. Bas. pr. urercris. 
Id. — 8 Vulg. nuUus. Colviiis. Nullus. Fux. nee ullus. Roaldiis. Et sic reli- 
qiii, excepto .Pitliteano, Mss. cum Ed. Junt. ])Ost. et seqiientibns Colviiim. 
Tuum ignorat D'Orvill. Nisi hand comparet in Pal. Oud. — 9 lideni : Vel. 
Colvius^ Vel. Fax. Sed. Roald. Accednnt Flor. Oxon. Par. Reg. D'Oiv. 
et sic jam olim e snis codieibus enieiidandum monuerat Becicliemus Epist. 
l.xxi. Oud. — 1 V. de ca-sarie. Oroslotius. Male. OhcZ. — 2 D'Orv. >«M^^. Oiid. 
— 3 Ms. perstrui. Colvius. Pilli. quoque et Edd. ante Beroald. qui bene 

NOTiE 

' Pulmentum^ Varroni et Isidoro a das, insane, trilibrcm MuUtini, in sin- 

pulte dictum; sive cnim sola puis, gula (juem niinuas pulnienta necesse 

sive quid aliud ejus permixtione su- est.' 

nierctur, proprie pulmentum erat. ' lit lectulum sunvc quaterel In col- 

Videtur tainen Hoiatius per pulnien- luctatione Vener(!a. Catullus : ' Trc- 

ta intelligere frn»la sen bncceas, aut mnli(|uc quassa lecti Argutatio in- 

ccrte niinutal ex fnistis constans. ambulatioque.' Beroald, 
Sic eniiu liabet lib. ii. Satyra 2. ' Lau- 128 APULEII 

etstatuta^^ ratio, vcl quod pra-cipua pars ista corporis, in 
aperto et perspicuo posita prima nostris luminibus occur- 
lit ; et^ quod in ceteris membiis^ floridas vestis hilaris 7 
color, hoc in ['26] capite nitor nativiis operatur. Denique 
pleraeque, indolem gratianique suam probaturae, lacinias ^ 
omnes exuunt, araicula dimovent:^ nudam pulchritudinem 
suam praibere se gestiunt : magis de cutis roseo rubore, 
quam de vestis aureo colore placiturae. At ' vero, quod 
nefas dicere, neque sit ullum hujus rei tam^ dirum exem- 
plum: si cujuslibet eximias ' pulcherrimaeque foemiuce ca- 
put capillo exspoliaveris,'* et faciem nativa specie nudave- 
ris ; licet ilia coelo dejecta,^ mari edita, fluctibus educata, 
licet, inquam, Venus ipsa fuerit, licet omni ^ Gratiarum 
choro " stipata, et toto Cupidinum populo comitata,^ et bal- 

potiri. Et sic ohfirmatus sum in hac sententia, vel oh hoc umm quod ista pars 
pntissima corporis, sita in propatuh) et conspicuo, prima obvia est nostris ocuUs, et 
naturalis splendor capillorum idem efficit in capite, quod vividus color pulchri vesti- 
menti in reli(juis artubus. Detiique maxima pars mulierum volentcs demonstrare 
naticam pulchritudinem illecebrasque siias, deponunt pallas omnes, rejiciunt vesti- 
menta, avent ostendere formam suam nudum, scienlcs se gratiores futuras oh rube- 
dinem roseam suce pellis, quam ob fulgirem aureum sui indumenti. Verum (quod 
lie dicere qnidem licet, utinamque nullum sit tarn crudele specimen hujus rei) si 
exueris sua coma caput cujuscis mulieris egregice ft formosissimce, et spoliaveris 
vultum ejus naturali decore ; quamvis ilia fuerit dcmissa e calo, producta e pelago, 
nutrita in undis, quamvis, ijiquam, fuerit ipsa Venus, quamvis cincta universo 
ccetu Charitum, et stipata unitersa gente Amorum, accincta suo cesto, olens cinnama, perfrui corrigi jussit. Peruri conjecit Groslotins. Oud. — 4 Vereor, ne genni- 
nuni sit stata.- eamque sciipturam pluribiis postea locis recipiendam. Ste- 
7vech. Sicquejudicii,Si-c. ratione. Vulgali quiilani : sicque jud, ha. ap. m. c. et 
St. ratio. Co\. sitquejudicii hujus, ^x. Lib. v. ' Et quamvis statute ronsilio 
et obstinato animo jam turn facinorosas nianus adniovens.' Nee aliter lib. 
VII. et alibi. Colv. Fn\. sitque judicium, Ifc. ratione. Kon.ldus. Statuta ratio 
est. Ita Mstus Florentinus et Beitin. Alii, s. ratione. Elinenh. — 5 Toll. vel. 
Oud. — 6 i\Is. quod cet. m. Ven. Aid. qnidem est mem. Colvius. Et quidem in 
cet. Aldus perpeiam. Roald. Viccnt. quoque et Junt. pr. quidem ; sed Be- 
roaldus jam monuit quod legendum. /n abest a Fux. Oud. — 7 Quid velit 
margo Palat. Cod. prolaris color, nescio. Pliu. 1. xxiir. c. 8. ' Hilaiioremqne 
coloiem facit.' Id. — 8 Vitiose lacinia D'Orv. et amiculam Pal. Oud. — 9 Belt. 
removent. Elmenli. — 1 iMs. D'Orv. de more, Ac. Ond. — 2 Neque sit hujus rei 
ullum tarn. Vulgati : we quod sit ullum hujus rei tarn. IntVa lib. x. ' Et in 
pace placida tam dirum sa?culo prodeiciui' excmpluni.' Cole. Dhjmjm. Fiix. 
dirum. Roaldu?. B. M. tarn dirum. Putean. — 3 Aid. Ven. c.vimiaque. Colv. 
— 4 Vulgo, spoliaveris. Colvius. Spoliaveris. Vulgo, cap. exspoliaveris. El- 
menli. — 5 Male Giuterus alleveiat maigini delecla. Lib. x. pag. 234. ' Cor- 
pus [Veneris] candidum, quod calo denieat.' Gnelf. pr. a m. sec. de c. dej. 
Oud. — 6 Fux. omnium, Roaldus. Ms. omnium. Sciopp. in Symb. — 7 Palat. MRTAMORPHOSEON LIB. IF. 129 

teo suo cincta,^ ^ cinnama fragrans, et balsaraa rorans, 
calva proccsi^crit : placcre noii potoiit nee Vulcano suo." 
Quid ? cum 9 capillis color " gratus, et nitor splendidus il- 
lucet, et contra Solis * aciem vegetus fulgurat, vel placidus 
renidet,' ac* in contrariara gratiam ^ variat aspectum ? et 
nunc ut aurum coruscans in Icvem mellis deprimitur uni- 
bram/ ^ nunc corvina nigredine ccerulos ^ columbarum 

diffiiiens balsamo ; si prodierit calva, nee Vulcano quidcm suo poterit probari. 
Quid, quando cnpillus emicat jucundo colore, et splcndore coruscunti, et refnlget 
vivide adversus radios solis, atit sublucet lenius, rariatqiie aspectum in divcrsum 
decorem : et mode, fulguruns instar auri, obscurnlur in tenuem umbrain melki 
coloris; modo nigrore corvina imitatur Jlorcs ccerulcus colli cohimbarum ; aut communicata. Elmenh. Quasi fiierit continuata, de qno dixi ad 1. i. pag. 17. 
• Egiedientem continuatur:' et pluia ad 1. v. in f. ' Earn Jiuio et Ceres con- 
tinuantur.' Oud. — 8 Sciiverius contra Mss. O. edidit : b.succincta. Sed sis- 
natius suo addidit, ut intelligatiir claiius exiniius ille Veneris ccstns, sen cin- 
guluni, Martis donuni : nisi ijuis putet abnndaie ob seq. ' Vulcano snn.' Id. — 
9 Pith. tunc. Id. — 1 Temcre Putscliins libri sui oraj appinxit, ' F. odor.^ 
Spleiididc D'Orv. quas vox cum seqq. usque ad fulg. oniissa est in Par. et 
Giielf. pr. Scd Guelf. sec. habet quideni spl. illucet. At cetera illi usque ad 
iT^. /)/rtt\ desunt. Id. — 2 Et contra Solis. Bas. 1. Venet. ecce Solis. Ceterum 
haec male ubique ante interpuncta. Colv. Et contra, bene emendarunt Be- 
cicliem. Ep. lxxi. ac Beroaldus, edens tanien cum prioribus ecce. Vide 
sa?pius supra. Oud. — 3 Fux. ut placitns renitet. Recte. Roald. — 4 Vulg. at. 
Colv.— 5 M\\,gravem. Elmenli. Scil. in Pith. Cod. et Ed. Vicent. Hinc 
legebat ibi vir doctus, in contrarium. Sed correxit jam Becichera. Ep. lxxi. 
et Beroald. Oud. — 6 Nunc ut aurum coruscans in levem deprimitur umbram. Ve- 
teris libri hasc scriptura. Vulgata : nunc aurum coruscans in lenem mellis depr. 
umbr. Et certe rb jne/Z/s jam non putem tollendum. Colv. Vr). lenem. Ite- 
ponenda »id/is ex antiquis editionibus, hoc uiodo: in lenem mellis deprim. 

NOTyE 

" Gratiarum c/toro] Tres fuerunt vitas, dulcia colloquia, bencvolentia, 
Gratiae, seu, ut Grajcl vocant, Clia- suasiones, tVaudes, veucficiaque ania- 
rites: Aglaia, Euphrosyne, et Thalia, toria, quae vel sapientis nientem de- 
fiiia* Jovis et Eurynomes, ut ait He- liniaiit. De hoc Martial. Epigram, 
siodus in Theogon. Orpheus tanien 207. lib. xiv. ' Siuue Cythcriaco nir- 
Charilum niaticm vocat Eunoniiani, dicatum nectare ceston : Ussit ama- 
Hon I2urynomen. Alii alia de Chari- torem balteus iste Jovem.' 
tibus fabulantur, qua; omnia longum " Vulcano s«o] Qui Venerem suam, 
esset exeqni. ^'ide Lil. Gyrald. Syn- licet totics adiillcram, efllictim de- 
tag. xiii. et Natal. Comitem lib. IV. peribat. Unde apud Statium Venus 
Mytliol. Marlcin dchortans, ne bcllum adver- 

" lialleo suo cincla'] Ilomcru?, Iliad, sus Thebas concilet : ' At non eadem 

lib. IV. facit Venerem accinctam bal- Vulcania nobis Obscqiiia ; et laesi 

teo, quern Ktaiov vocat, discolori et servit taTucn ira mnriti. Ilium ego 

variegato, cui insunt blanditia-, sua- pcrpetiiis luilii desudare caminis Si 

Delph. et Var. Cl/is. Apul. I 130 APULEII 

colli ilosciilos semulatur; vel cum^ guttis Arabicis^ ob- 
unctUvS,9 et pectin is arguti dente tenui discriminatus, et 
pone ' versum coactus ^ amatoribus oculis occurrens, ad in- 
star' speculi, reddit imaginem gratiorem ? Quid? cum 
frcquenti sobole spissus* cumulat verticem, vel prolixa 

nimc delibufiis tnyrrha, et cHstinctus exiguo dente pedinis acuti, et constrictus a 
iergo, obvius oculis amatoris, reficctit speciem juainuiorem in modum speculi? 
Quid ? cum deiisus multa propagine agglomcratiir in summa parte capitis, aut vmb. Wowerius. — 7 Canhs e\ eodcni libro : in ciijus margine ascriptiim, 
alias lej^i ccernleus pro carulos. Poiro vulj);ati liljii : ccerulus columharmn collis 
flosc. Colvins. — 8 Vel nunc. Excnsi onines, rcl cum. Colvius. Seciiti sunt 
Colvinm ceteii, peipeiam et contra ]\Iss. Giielf. utrumque,Palat. Bert. Pith. 
Fux. Oxon. Reg. D'Orv. qiiare reposiii cum sive quum, referendum ad pree- 
cedentia: 'Quid? cinn capillis.' Oiid. — 9 Omictus prave D'Orvill. Id. — 
1 lidem : discriminatur. Et pone. Male scriljiint, male interpnngunt. Nee 
pluribus hapc hiijusmodi persequi instituimus. Colv. Lipsiano Cod. accednnt 
reliqni, cnm Edd. enm seqq. Oud. — 2 Coarctus. lidem, coactus. Colv. Malo 
ex Palat. coactus. Wowerius. Coactus. Vulgati, coartus. Elmnnli. — 3 Alii, 
instar. Elmenli. Instur speculi. V. L. ad instar. Brantins. Bene Elmen- 
liorstium secuti sunt ceteri, addentes ad, ut inveni quoque in D'Orvill. et Ed. 
Jnnt. post. Estque in Berlin. Pith. Fux. Guelf. utroque, et Oxon. Pinra 
vide ad 1. vu. p. 135. Oud. — 4 Ctcm frequente s. s. Ms. cum fr. sob. spissus. 
Bas. 1. et Venet. spiritus. Rom. et posterior Bas. spivisus. Spissus primus 
reposuit Beroaldus, quod certe etiam in scripto libro ita esse videtur. Sed 
etiaui non male posse scribi existimabam sparsus. B. Ambrosius 1. iii. de 
Virginibus : ' An quicquam est tarn pronum ad libidinem, quam inconditis 
nioribus ea qua; vel natura abscondit, vel disciplina nudavit, meinbrorum 
operta nudare? ludere oculis, rotare cervicem, comam spargere?' Et facit 
iiuc Lucianus : 'H ko/^ij koI eis roh-niaoo 6 nXSKaixos (Tvve(nr€ipufj.fvos ovk i\evdepiov 
^Tjcriy aiiTuv eluai. ' Coma et cincinnus retro sparsus liaud iugenuae coiiditionis 
esse liominem loquitur.' Quod spectat etiam ad illud, quod statiui, 'Vel 
prolixa serie porrectus dorsa permanat.' Vide et PoUucem lib. ii. o. 15. 
Soboles in arboribus sunt, al ■!rapa(pvdSes: quod ad Virgil, docte notat Scali- 
ger. Hinc arbitrari possumus, quid etiam soboles in capillis. Varro UaTria- 
TrdTnTCfi ■Kepi 4yKwp.loiv : ' Ante aures modo ex sobolibns parvuli intorti diniitte- 
bantur, sed cinciimi oculis suppsBtulis, nigellis pupillis.' Colv. Spiritus. Fux. 

NOTiE 
jnbeam, vigilesquc opori transmittere vci tit Henricus Stephanus : ' Nitidas 
nodes, Gaudeat, ornatusque novos, comas fac illi, Intus quidem nigran- 
ipsique laboiet Anna tibi.' Itaque tes, At aureas superne.' 
si calva Venus ipsi placcre non po- ^ Gullis Arabicis'] Ovid. Heroid. 
tnisset, mulio minus ceteris. Epistola xxiii. ' Non Arabum noster 
y InlcvemmelUsdcprimiturianbram] dona capillus olet.' Gutta" Arabicse 
Cum nimiium flavus desuper capillus sunt myrrhiB lacryma, stacte dicta, 
est, et intus subniger. Sic Anacreon quam myrrlia exsudat antequam inci- 
ad Pictorem, de Bathyllo suo : Ai-n-a- datnr. Laudatissima in Arabia pro- 
pus KCtf^cas iroiTjcro*', To fxlv ivdotiev i^tAai- gigiiitur. 
vay, TA 3' is &Kpov -l^kid'cras : hoc est, ul METAMORPHOSGON LIB. II. 131 

seric porrectus dorsa permanat ? Tanta denique est capil- 
lamenti dignitas, ut/ quamvis anro, veste, gemmis, omni- 
que*^ cetero mundo exornata mulier incedat, taraen, nisi 
capillum distinxerit/ oinata ^ non possit audire.9 Sed in 

extensus in longum ordinem explicalur per dorsum? Poslremo tmilus est honor 
capiltUii, ut, quiuiquitm mulier prodeat instructa uuro, vestimcntis, lupillis pretiosis, 
reliquvque omni ornatu inuliebri, nihilonmius non poterit videri deccnler cxciilla, spissus. Et itaBeroalJ. Scaliger legit spimi-e. Roaldus. Variant miie ex- 
cusa exempla. Manu descripta babent spissus. Sed ita, ut aliqnid teitiae 
litera; siiperpingant. Cum ipsain rem perpendo, et editionem Basileeusein 
posteriorem, in qua est spirisus, vix anibigo, quin commode corrcxcrim : 
frequcnli sobole spirosus. Loquitur enim de triplici capillanienti dispositione : 
effuso et circum caput rejecto, in noduni coacto, et plurimis cinnis sparse. 
Capillus spirosus es1,ciun in ciiculos torquetur : qui et spirac apposite dicun- 
tur a forma : quoniam ad cum fere modum involvuntur, quo nautici funes. 
Hac de causa et Plinio spiraj vocantur in arboribus, ubi se convolvunt venae 
atque nodi. Etiam spirse anguium volumina. Viigil. ii. Georg. ' Squameus 
in spiram tractu se colligit anguis.' Ciaudianus Preefatione in Kufinum de 
IMtlione : ' Qui spiris tegeret montes, bauriret biatu Fl\unina.' Qua2 etiam 
alias erbium nomine veniunt. Auctor jEtnas de Gigantibus : ' His natura 
sua est, alvo tenus : una per orbes Squameus intortos sinuat vestigia ser- 
pens.' OvifL III. INIetam. ' Ille voluminibns squamosos nexibus orbes Tor- 
quet, et immensas saltii sinnatur in arcus.' Quod ita enodat mox : ' Ipse 
niodo immensum spiris facientibus oibcm Cingitur, interdum longa trabe 
rectior astat.' Sed et nominata; sinus Ciceroni lib. ii. de Nat. Dear. ' Has 
inter, veluti rapido cum gurgite flumen, Torvn' Draco serpit subter snpra- 
que revolvens Scse, conficicnscjue sinus e corpore flexos.' Quin etiam col- 
leclio ista comarum erbium voce intetligitiir. Claud. 1. i. de Raptu Proser- 
l)ina) : ' Illi multilidos crinis sinuatur in orbes, Idalia divisus acu.' Et Juv. 
Sat. VI. ' Altera lavum Extendit, pectitque comas, ct volvit in orbem.' Grut. 
Sobole spissus. Colvius : s. sparsus. Gruter. Susp. 1. iv. c. 7. s. spirosus. 
Kom. edit. s. spirisus. Vera est cniendatio Yvonis Villiomari sive Scaligeri 
1. in. c. 7. in Locos controvcrsos Titii, sobole spirisve, quein vide. Elinenh. — 
."j Lt. Copula caret Guelf. sec. 0«(/.— Eux. cumque. Pro cetero in Guelf. 
sec. certo. Id. — 7 Pra-pono lectionem Aid. Yen. et posterioris cditionis, di- 
slrinxerit. L. xi. ' Variis lloribus subliuiem distrinxerat verticem.' 'I'amen 
Tertiillianus : ' Cedo acum crinibus dislingucndis :' et Claudiamis de Nnp- 
tiis Miir. et Honor. ' Ipsa caput distinguit acu, substringil amictus.' Cote. 
Distriiureril. Ita Aldinus Codex. Uom. I'lor. et Rertin. distinxcrit. \'ide 
(Jolvii notas. Etmenh.— S Eux. ornate. Koaldus. Item Reg. Oud. — Abire. 
Ms. adire, ex quo substitui, cpiod vidcs. Lipsius legebat, eandem lectionem 
Kcntus, audire. In vulgalis omnibus e^t, videri. Sed, ut nos, ipse etiam de 
iJpo Socratis : ' Ut ncutra pars vestruui,ncc cpii Grace, nee cpii Latine pe- 
tibatis, dictionis liujus expertcs abirelis.' Et rectc emendatum ab eodem 
I,ipsio I'l.iuli Pseudolo : ' Proltrlo a<lcp(d ego nunc i>robo abeo matlulsa.' 
Proniam et ejio sententiam nieam de alio ejusd(Mn I'lauli loco, in (|uo lioc 
• iirendi genus restiluendmn eliam pularim. Leg;itur in Camerarii editione, 
MiMcatorc: * Qui bono s»nit geiiere nati, si sunt ingenio nialo, Suaple culpa 
{.'(•nere capiunt, genus ingenuuui impiDbanl :' nee melius apin! J^and)iuum. 
I'l sc.teii I.ditione Parisiensi, (pram (piidain Simo (!arpentarius procuravit, 
pu'.terioreni versum sic scriptmn repeii: Suaple culpa de ginerc capiunt, ge- 
nus iiigeniuin improbant. L'nde diviuatio mea, corrigendum videri : Suapte 132 APULEII 

mea Fotide, non operosus, sed inordinatus ornatus addebat 
gratiam. Uberes enim crines, leniter [27] einissos, et ' cer- 
vice dependulos, ac deinde ^ per colla dispositos,^ sensim- 
que sinuato patagio ^ residentes, paulisper ad iinem con- 
globatos/ in summum verticem nodus astrinxerat. Nee 
diiitius quivi^ tantura cruciatum voluptatis exiraiae susti- 
neie ; sed proniis '^ in earn, qua fine summum cacumen ca- 
pillus ascendit, mellitissimum illud savium impressi. Tum? 
ilia cervicem intoisit, et ad me conversa limis et morsican- 
tibus ^ oculis, Heus tu, scholastice,'' ait,9 dulcem et ama- 
rum gustulura ' carpis/ Cave, ne nimia mellis dulcedine 

nisi discriminaverit comam. Verum in mea Fotide non laboriosus, sed neglectus 
cidtus conciliabut venustatem. Nam ejus cupilii spissi, paulatim promissi, et pen- 
denies a posteriori parte colli, dehincque distribuli per collum, et paulatim recum- 
benfes fiexuoso limbo siimmce tmiicce , aliquantiim conglomerali in extremitate, re- 
vincti erunt nodo ad summum caput. * * * * Tutn ilia inflexit collum, et 
in me i-espiciejis obtuto obliquo et mordaci, Ileus tu, novicie, inquit, degustus simul 
duke et amarum. Vide ne ex nimia suavitate mellis compares tibi diuturnam culpa degeneres abeunt : genus ingenio improbant, Opposita liaec inter se. 
Genus boiiiim, malum ingenium. Hoc qui pitcditi, illud improbant, et cor- 
rumpunt. Non ilissimile Truculento : ' Verum qiii improbns est, aquam si 
bibit, Sive adeo caret temeto, tamen ab ingenio est improbus.' Colv. Pal. 
possit videri. Wowerius. Scio ferri posse : fuit tamen, cum malleni : (in 
Susp. Lect. III. 10.) uberi sen liaberi. Sciopp. in Symb. Videri, Sic Mss. om- 
nes. Lipsius audire legit, Colvius abire. Elnienb. — 1 Oxon. et D'Orv. ca- 
rent copula. Oud. — 2 Guelf. pr. Ed. Junt. post, dein: ut ubiqne variatur. 
Pag. 28. ' Dein coenae dedimus.' Id, — 3 D'Orv. despolos. Id. — 4 Fux. con- 
glomeratos, Roaldus. Adde Ms. Regium ; et Ennium apnd Nonimn ; sed 
1. V. p. 102. ' Pererrantium crinium globos decenter impeditos.' Mox 
male in Ed. Junt. post, aftraxerat. Pith, et in summ. Oud. — 5 Pitli. qui. 
Fux. Palat. quitum, Edd. Eimenhorst. et Scriv. quivi tunc: sed uncis 
inclusa voce tunc. Idem. — 6 Protimis. Flor. 1. Alii, pronus, Elmenhorstius. 
— 7 D'Orvill. Ttinc, Par. Guelf. pr. Turn aulem. Id. — 8 Ms. morsitantibus. 
Colvius. Fax. mersitantibus. Roakl. — 9 LIjjs. D'Orv. Edd. ('olv. Vulc. 
Wow. ait h. tu sch. Oud. — 1 Dulce et amarum gustulum. Bertin. osculum. 

NOTjE 

a Patagio"] Festiis : < Patagium est, Beroaldus. Vide Casaubonum, ad 

quod ad summam tunicam assui so- Lampridium, pag. 416. 

let, quaa et patagiata dicitur, et pa- *= Dulcem ct amarum gustulum car- 

tagiarii, qui ejusmodi opera facinnt.' pis'] Plant. Cistell. Act. i. Seen. 1. 

•» Scholastice] Scliolasticus Iiic pro ' Namque Ecastor amor et melle et 

inepto juvene, et rerum adhuc impe- felle est fnecnndissiinus : Gustu dat 

rito sumitur, non pro illo, qui scho- dulce, amarum ad satietatem usque 

las operam dat, ut perperam putat oggerit.' METAMORPHOSEON LIB. 11. 133 

diutinam bills ^ amaritudinein contrahas.' Quid istic,'^ in- 
quara, est, mea festivitas/ cum sira paiatus, vel uno savio- 
lo ^ interim recreatus, super istumignem porrectus assari? 
Et, cum dicto arctius earn complexus, coepi saviari. Jam- 
que a^raula libidine in amoris parilitatem congermanescen- 
ti* mecum, jam patentis oris inhalatu'^ cinnarneo, et oc- 
cursantis linguae illisu nectareo^ prona cupidine allubes- 
centi.^ Pereo, inquam, immo jamdudum peril, nisi tu9 pro- 
pitiaris.*^ Ad haec ilia, rursum me deosculato. Bono animo 
esto,' inqult. Nam ego tibi mutua voluntate mancipata 
sum : nee voluptas nostra differetur ulterius, sed prima 
face ^ s cubiculura tuum adero.^ Abi ergo, ac te compa- 

fellh ainaritudinem. ******* His et similibus colloquiis inter nos Sciopp. in Symbola. Bert. rf. e. a. jusculuni cape, Elnienli. — 2 In D'Orvill. 
soVna. confasione, diulurnam vilis. Oxon. bibas; qiiando <;a/ias vel contrahas 
esset pro glossemate liabendiim. Oud. — 3 Vulg. trithas. Supra 1. i. ' Anno- 
sani et pestilenteni contraho.' Colv. Fux. contrahas, Roald. — 4 Vir Doct. 
in iiiarg. Ed. Vic. M<i(c. Ond. — 5 Fux, sabiolo. Koaldus. Saviolo. Rom. basi- 
olo, Elmenliorstins. Basiolo male Pith, et Edd. Colvianani prsecedentes. 
Sabiolo etiam D'Orv. et Giielf. iit statini sabiari, Flor. suaviolo. Vel uno de- 
stuit D'Orv. IMox semper Pith, et earn congressus in Palat. et Guelf. sec. 
Oud. — G Oxon. inlatu. Id. — 7 Palat. nectarei. Id. — 8 Allubescente, Flor. 
aUncscente. Male. Elmenh, Sic etiam Ed. Vicent. sive allibescente. Oxon. 
allubescente. Allivesc. Pith. Optime D'Orvill. allubescenti, ut primus tacite 
edidit Pricaeiis. Non ipse illisus allubescebat, sed Fotis, quae congermanesce- 
bat, et allubescebat nectareo lingua? illisu ; cuique haec agenti aiebat cetera. 
Sic lib. VII. pag. 140. 'Ilia basiare volenti promtis saviolis allubescebat.' 
L. ix. p. 178. ' Aquis allubescerem.' Passim lioc verbo utitur et Martianus 
Cap. ut pag. 11. 12. ' Suada, quo allubescat nisibus,' ut e Mss. piurimis est 
rcponendum. Oud, — 9 Male exulat tu ab Oxon. Id.—~l Suavius ad aures 
accedere visum, es, pariter ut loquitur apud Nonium Lucilius in, ' Es,' pro, 
Esto: ' Conjice te intro, ac bono animo es.' Item Plautus Amph. * liono 
auimoes.' Nee aliter Apuleius libro proximo: 'Bono animo es, quod ad 
liujus rei curam pertinet.' Iteriim libro septimo : ' l}ono animo es, inquit, 
Ciiarite dulcissinia.' Steuech, Groslot. es tu, inq. Contra Mss. Nil muta. 
Nam et I. iv. p. 82. ' Bono animo esto, mi herilis :' ubi itidem es reponit 
Stewech. Sed et lib. vii. p. 141. Mss. aliquot dant esto. Oud. — 2 Facie 

not;e 

•' Mea festivitas] Plant. Casina : irpoffcpOtyytcrBai. lib. irtp) Koff/xoyp. 

' Mea vita, mea tVistivitas, sine, ama- I'ricaus. Congermancscens libido 

bo, ted amari. Mens festus dies.' tlcgantcr pro coalesceiiti et conso- 

Pricaus. ciata usurpatur. lleroald, 

* Congeimanescc)di'\ Congerinanes- ' I'mintiaris] Placatu sis et propi- 

cerc est quod aj)ud Pliiloneni (du tia. lieroald. 

Eva loqiienlcm) ydyyvfrOvu, Ka\ ivri- >; Prima face] Huram vespertinam 134 APULEIF 

ra:''^ tota enim nocte tecum fortitcr et^ ex animo prae- 
liabor.'' His et talibus oggannitis ' sermonibns inter nos,'^ 
discessum est. Commodum meiidies accesserat, et mittit 
mihi Byrrhaenaxeniola,7 ^ porcum opimura/ et quinque gal- 
linulas, et vini cadumin aetate pretiosi.^' Tunc ego, voca- 

hnbitis discessimus. Vix meridianum advenerctt, cum Byrrhcrnn mittit ad me 
munera hospitidia, pingucm sucn, et quiiiaue jmllos,ct cmlum vini commcndabilis inepte in Mss. aliquot. Paulo ante in Palat. differtnr. Id.— 3 i'u)), tuum 
udiero. Ita correxit veteris !il)ii vestigia secutus. Vulg. in cub. iu. iidero, 
Colv. Et Berlin, et Pal, scribunt atZero. Wovvcrins. Sic infra paj;. 74. (Ed. 
Colv.) Sciupp. in Stjmf). Flor. ot Bert, cubicuhim t. ndero. Elmenii. — 4 I'ra- 
para. Vulg. comparn. Colvius. Fax. prcppara. Roaidus. Flor. comparii. 
Elmenii. — 5 Copulani a Beitin. exulantem uncis inclusit Prirseiis. Oud. — 
/. n. Pith, a m. pr. in tuum. Asrtipsit vir doctus : Fovle, itu turn. Dein 
commodius prave Guelt". sec. Id.— 7 Xen. Per s cxliibent Palat. Guelf, et 
Oxon. Id. — 8 Optimum. Kestituendiim videri et hie et infra snepius opimum, 
in Conjectaneis ad Fiontinum indicavi. Male quoque distinctum, quod 
mox prsecessit de capillis Fotidis : ' Quid cum frequenti sobole spiritns cu- 
mulat verticem,' 6cc. Interpungo : Quid? cum frequenti : eamqne phrasim 
nimis saepe Apuleio periisse observavi ; sed longum niilii sit commemorare, 
tibi legere ta?diosnni. Pioponere nialo, qnod paulo superius hoc eodein 
libro monere propemodnm oblitus eram : ' Quin, inquit, etiam vol ipsam 
parentem tuam acccdis et sahitas. Vereor, incjuam, ignotas niilii fremina? : 
et statini rubore suffusus rejecto capite vestiti.' Tarn liberaliter educatuni 
lit iste erat Lucius, caput rfjecisse, et, rum summa hiimanitate. opus erat, 
niaxime inhumanum, incivilein se preebuisse, non credimus, eoque lestitu- 
endum, rctecto capite. Quod auteni interpres ad superinra ilia: 'Vereor, 
iiiquaiii, ignotcB niihi ffuniina-,' extiiusecus subintclligenduni putat, me 
offerre vel (radere, vcl aliquid simile; enorem animadvertis, quod ilii in 
mentem non fueriut liaec Varronis, Sardis Venalibus: 'Non te tui saltern 
pudet, si nihil niei revereatur.' Item AtVanii illud Compitalibus : 'Si non 
vereare, nemo vereatur tui.' Item alia ejusdem Afranii, Accii, et Pacuvii, 
quae apud Noninm Marcell. de Nunieris et Casibtis. Steivech. Porcum opi- 
mum. Vnlg. pore, optimum. Colvius. Flor. et Pal. p. optimum. Elmenh. — 
9 Fux. V. c. inrectorati p. sed falso. Roald. Flor. v. c. jam cc. p. Sed iiiliil 
mntandum. Elmenh. Vide Pricasum, et supra, ' Gravis in annis.' Palat. 
Guelf. sec. inepte specivsi, ex frequenti etiam harum vocum confusione. Oud. 

NOTiE 

significat, qua faces accenduntur. ^ Xeniola] Munera hospitibus mit- 

Beroald. tere mos fuit, quaj a |eVos, quod lios- 

•> Praliahor'\ Praelio scilicet Vene- pitem significat, |eVia, et voce Latina 

reo. Martial. ' O quaj praelia, quas civitate donata, xenia, et xeniola, 

utrimque pngnas, Felix lectulus et hoc est, liospitalia, dicta sunt, 

lucerna vidit!' Beroald. ' Vini cadum in (state pretiosi] Ca- 

' Og^an7iitis'] ' Oggannire' et 'gan- dus vas fuit vinarium, duodecim con- 

nire' obmurmiirare est. Et ' gan- gioium capax, figura turbinis, sen 

nitio* apud Festum est ' querula ca- nucis pineap, quales fere videmus? 

iium murmuratio.' amphoras in cau penis ligneas ferreis METAMORPHOSEON LIU. If. 1:35 ta Fotide, Ecce, inquam, Veneris hortator et armigcr 
Liber "* advenit ultro. Vinum istiul sorlieamus hodie ' 
[:28] omno, quod* nol)is restingimt' piidoris ignaviam, 
et alacrem vigorem'^ libidinis incutiat. Hac enim sitar- 
chia navigiuru * Veneris " indiget sola, ut in nocte per- 
vigili, et oleo lucerna, et vino calix abundet. Diem ^ cete- 
rum lavacro, ac dcin^ coense dedimus. Nam^ Milonis 

sua vetustate. * * Reliquam partem dki iradidimus halneo, ac de'nnle ccena : — 1 Sorb. hod. Inverse ordine Pith. Palat. et Fux. SoitawKS Bert. Pitli. 
Guelf. sec. Id. — 2 Edcl. Junt. utraqiic, et Aldi, qui: quod deberet valere, 
quo, sive, lit. Ad Liberum enim lute non retiahenda videntur. /(/. — 3 Pal. 
restrin'^at. Elmenh. Item D'Orviil. Oxon. Gnelf. uteique solito errore. 
Adi Diakenb. ad Liv, 1. x. 13. 'Stadia verecundia legiim restiiiguenda :' et 
alibi. Oud. — 4 Fulvii V. C. acrem virorcin. Sciopp. in Symb. — 5 Narigio. 
Fn\. navigiiim. Est ita o. p. 23. Beioaid. Ilould. Navigium. V>evi. naiigio. 
Sciopp. in Symb. Elmenh. — G Margo scrij)!! codicis : A\. Demutn. Colvins. 
Palat. Berlin. D. ceterumque : et in niarg. Guelferb. sec. Oud. — 7 D'Orv, 

Fux. nc dciii. Edd.ante Colviimi, excepla Junt. post, habent cum Pith, dehinc. 
Pag. 30. ' Ac dehinc tunc demum 13topliaucs,' &c. Id. — 8 Emendo : Jum. 
Simile Plauti Mercat. ' Jam addicta, atque abducta erat, cum ad portuni NOTiE 

circulis revinctas. Quanto antem in Sitarchiam enim dici voluerunt pro 

jiretio fuerint apud antiques vina ve- commeatibus et re annonaria : ut il- 

tera, vidcre est passim apud Plan- lud ex lib. Regum i. ' Panis deficit 

turn, Horatium, ct alios. in sitarchiis nostris, et spoitulam non 

"■ Veneris hortator cl armiger Liljei'] habcmus.' Diclio ex Gra-co dncta : 

Ovid. ' Vina parnnt animos Veneri.' siquidem apud Gracos ffiThv, cibus, 

I'riccBus. Augustinus, quod annotatu cr'nos, frumcntum, (t7tos, esculentus 

diainum est, lib. vi. de Civitate Dei, significat, &c. Ut autem sitarchia;, 

Liberum ex eo dici rcfert, quod id est, commeatus ratio cumprimis 

marcs in coeundo per ejus beneti- habetur in navibus a nautis : sic Ve- 

cium emissis seminibus libcrentur. neris navigium egct vino et oleo, por- 

Hoc idem dicunt in f<«;minis agerc inde ac sitarchia. Nam vino libido 

Liberam, rpiam etiam V(!nerem pu- exsdmulatur ; oleo luceriiic lumen 

tant, et Liivc Libcro virilem corporis alitur, rpia amatores gaudent : tan- 

partcra in templo poni, foHuineam (juani pleniorcs sint voluptates noc- 

Libcra; : et ob hoc addunl, midieres turn.e, (juas lucerna ardcnte oculis 

attribntas Lihero, et vinum pro[)ter (pioquc usurpant. Ijcroiddits. Utun- 

libidinem coiicitandam. Ilcroald. tur voce ista (sitarchiie) llicronymus 

" Jtitc cnini sitarihianitcigium Vcne- in l)e Malchi Vita, lutcrpres vetiis 

rii, y^c] Sensus est i)er metaphoram i. Samuel, ix. 7. Clirysologus ser- 

a navigantibus ductus, Venercm mono xxxix. Sclioliastes ad Sat. 

fgerc hac sola aunona et alimento. xii. Juveualis. I'ricnus. 13G APULlill 

boni concinnatitiam 9 mensulam rogatus accubueiara, quam 
pote tutus ab uxoris ejus aspectu, Byrrhasnae mouitorum 
raemor; et perinde in ejus faciem oculos meos ac si in 
Avernum lacum ' " formidans * dejeceram. Sed, assidue re- 
spiciens praeministrantem Fotidem, inibi recreabar animi ;' 
cum, ecce/ jam vespera, lucernam intuens, Pamphile, Quam 
largus/ inquit, imber aderit crastino.f Et percontanti raa- 
rito qui comperisset istud, respondit, sibi lucernam prae- 
dicere. Quod dictum ipsius Milo risu secutus, Grandem, 
inquit, istam lucernam Sibyllam'' pascimus,*^ quae 7 cuncta 

nam, invitatus a bono Milone, assederam modica; menscB ejus, securus, quantum 
fieri poterat, ab intuitu ejus conjugis, recordatus scilicet consiliorum Bijrrhance : 
et inspexeram ipsam trepidans eodein modo quo aspexissem Infernum ipsum. Sed, 
cum perpetuo intuerer Fotidem, qacB nobis ministrahat, exhilnrabar animo in ea 
contemplanda. Oborta jam node Pamphile aspiciens lampmlem, Quam copiose 
pluet eras, i^iquit ; interrogantique tiro sua, wide hoc noclsset, respondit, hoc 
sibi prcenuntiari a lampade. Qua; ejus verba Milo excipiens risu, Magnam, ait, 
vaticinatricem alimits hanc lampadem, quae prospicit e candelabra tanquam e specula vetiio.' Steicech.—9 Idem codex; concinnaticam. Colviiis, Alii: concinnu' 
ticam. Elnienh. Concinnaticam etiain in Palat. Contumaciam Fnx. Keg. 
Mox vitiose cuberam Oxon. accubam Palat. accubcram Giielf. duo. Oud. 
— 1 Pal. iw latus curvum. Male. Elmenh. Deest in Editioni Junt. pr. 
Jam unum I. Par. In adunum lata Giielf. pr. In Avernum latus cumum 
Guelf. sec. Supra monitionum Oxon. Oud. — 2 Idem codex, reformi- 
d(ms. Colvius. Reformidis in Guelf. pr. Formidinis Oxon. Reg. Fnx. Oud. 
— 3 Animo. TEque placet vtilgata lectio, animi. Colvius. Animi. Sic 
recte M&sti. Alii: r. animo. Male. Elmenh. — 4 Concinnior visa lectio 
Palat. cum esset. Wow. — 5 D'Oiv. et Fnx. large, et mox percunctanti cum 
aliis. Imbris Guelf. sec. Oud. — G Lucernw Sibyliam pascimus. Manuscriptus : 
lucernam Sibyllamdicamus. Vulgati veteres : I. Sib. parcimus. Colvius. Ex eo- 
dem Pal. codice scripseris, Sibyliam dicamus. Wowerius. Fux. S. dicamus, 
Omnino recte. Roald. Bert, lucernir fibram. Sciopp. in Symbola. Lucernam 
S. pascimus. Alii, lucerme S. Bert, lucernce fibram. Palat. Lipsii codex, Wo- 
werius, et Roaldus, dicamus. Elmenh. — 7 In Guelf. pr. a m. pr. qui. Oud. — 

NOT.E 

" In Avernum lacum'] Avernus lacns tillare oleum, et putres concrcscere 

fuit Campanias prope Baias, sic die- fungos,' quod imbris imminentis sig- 

tus quasi &opvos, hoc est, avibus ca- num est apud Virgil, lib. i. Georgic. 

rens, eo quod tetris suis exhalatio- et apud Avienum in Arati Prognosti- 

nibus supervolantes aves enecaret. ca. Cujus vci rationcm afltrt Plin. 

Hunc Plutoni dicatum, et limen esse quod, cum aer humidus esse ccnperit 

Inferorum creditum est, et saepe su- (quod fit imuiinente pluvia) favilla, 

niitnr pro ipso Inferno, quemadmo- quae cum fumo solet egredi, probibita 

diim hie-. aiiris crassitate, in luceniis residet, et 

^' Lucernam intuens, Pamphile, Quam quasdam velut fungorum imitatur 

largus, inquit, imber aderit crastino] imagines. 
Nempe, ' testa ardente videbatScin- 'i Sibyllaml Sibylla; dictas fucrnnt METAMORTHOSEON LIB. H. 137 

coeli negotia et Solem ipsum de specula candclabri^ con- 
tuetur. Ad hasc ego 9 siibjiciens. Sunt, aio, prima ' hujus- 
cemodi^ divinationis experimenta : nee mirum, licet modi- 
cum istum ' iguiculum, et manibus humanis laboratum, 
meraorem tamen+ illius majoris et ccelestis ignis, velut sui 
parentis, quid esset editurus ^ in aetheris vertice, divino 
praesagio et ipsum scire, et nobis enuntiare. Nam et Co- 
rinthi'^ nunc apud nos passim Chaldaeus quidara hospes 
miris totam civitatem rcsponsis turbulentat,^ ' et arcana fa- 
torum stipibus emerendis edicit in vulgum: qui dies copu- 

quwcumque geruntur iii ccelo, ipstimque adeo solem. Ego excipiens hac verba. 
Sunt hcEC, imiuam, prima speciinina hujusmodi vaticinationis. Nee mirabile videri 
debet, quod hcEc Jiammula, quamvis admodum pana, et producta humano artificio, 
recordata tamen ignis illius majoris et atherii, tanquam sui genitoris, prcesagiat 
divinilus, nobisque signijicet quid ilk sit producturus in fastigio coeli. Corinthi 
enim apud nos adtena qnidam Chaldceiis perturbat nunc totam urbem admirandis 
pradictionibus, et exponit secreta fatorum apud plebem nummorum lucrandorum 8 D'Orvill. riirsiis candelavri. Id. — 9 Th ego delet Florent. Ehncnli. — 1 Plurima 
forte. I'riia Colv. Quod nee rejicio. Cyprian. ' Quandostatuerim nihil,' &c. 
* mea jjiiva sententia gereie.' Brant. — 2 Hujusce. \u\g. hujuscemodi. Colvius. 
Bert, hujuscemodi. Elnienh. — 3 Ms. istud. Sic eodem genere ' unctuliini,' 
' gustuluin,' ct similia. Colv. — 4 Bas. 1. et 2. turn. Colvius. Fux. tamen : quod 
magis ad sensum. RoaW. Et vere. Tamen abest a Palat. Dein et deest Oxon. 
Guelf. pr. Oud. — 5 Flor. quis e. e. Elnienh. Cum Guelf. pr. In Pith, quis editur. 
Oud. — G Corinthi. Reg. Fux. eorum. Turn Paiat. et Guelf. sec. C. et apud nos. 
A Regio et Fux. cxwldt passim, a Pith, hospes. Id. — 7 Turb. ]Ms. Ven. Bas. 
1. lurbulenta. Lib. ix. 'Adeo me sirepitu turbulentat.' Colv. Mss. etiam 
Guelfcrb. Palat. Par. Reg. Fux. cum Edd. Vicent. Sec. dant turbulenta, quod 
bene correxit Beroald. Adde Stewech. ad Vegetii 1. iii. c. LI. et Ind. Oud, 

NOTiE 

fatidica; mulieres, quasi 2i<Jj3ovAai, bulo: est enim Chaldaea regio Asia?, 

lioc est, Uei consiliorum pariicipes. Arabiae contermina, in qua Babylon 

Milo hie Sibyllam jocose vocat lucer- magna civitas. Romae genethliaci, 

nam fiituriptiLsagam. IJecemfuerunt qui et mathcmatici, futurorum pra:- 

.Sibyllx-, quaruni nomina vide apud nuntiatores, somniorunique interpre- 

Isidorum, Origin, lib. VIII. De Sibyl- tes, Chaldaei vulgo dicti fucrunt : 

lis expccta cruditissiniain clarissiiui sive quod soli Chaldaei artes illas pro- 

Viri Petri Petili Dissertationcni, in litercntur: sive, quod eas prol'essi se 

liiccm piopedicm prodituram. nientirentur Chaldaos, quo majorem 

' Chaldaus quidam hospes miris totam sibi compararent auctoritatem. Ho- 

ciiilalem responsis lurhuleiilat\ Horat. rum quoque u'rusratoiuni ars Firmico 

' Irritat, mulcet, falbis tcrroribus iui- ars Chaldaica dicitur. Vide Gell. 

plet, Ut Magus.' Assyriorum Magi lib. xiv. cap. L ct Scxtuiu Euipui- 

Cbaldici dicibantur, ex gcniis voca- cum. 138 apull:ji las nuptiales ^ affirmct, qui?^ fundaraenta moenium perpe- 
tuet: qui negotiatori commodus, qui viatori Celebris, qui 
navigiis opportunus: mihi denique provcntum hujus pere- 
grinationis [29] anquirenti/ multarespondit, et oppido mira, 
et satis varia. Nunc enim gloriara satis floridam, nunc 
histoiiam^ majinam, et incredendam fabulaui, et iibros me 
luturum.' Ad Iiaec renidens Milo, Qua, ''^ inquit, corporis 
habitudine praeditus, quove nomine nuncupatus hie iste 
Cbald^us est? Procerus, inquam, et suiiusculus,^ Dio- 
phanes ^ nomine. Ipse est, ait, nee ullus alius. Nam et 
hie apud nos multa multis similiter eflatus, non parvas 
stipes, immo vero mercedes opimas^ jam consecutus. causa: verbi gratia, quis dies corroboret vinculum jugale ; qids reddat fundamenta 
murorum aterna ; quis dies sit opporttinus mcrcatori ; quis solennis peregrinnnti ; 
quis idoncus vavigationibus, Denique, cum sciscitarcr ab eo quid mihi esset cvcn- 
turum ex iinc itinere,plurima mihi respond it lalde admirnnda et midtum diver sn. 
Dixit enim nutic me comparatiivum luudem prachtram, nunc scripturum ampUini 
historiam, et fabuUtni incredibilem, et Iibros, Milo ridens ad ea, Quam, inquit, 
corporis stalurain habet iste Cluddceus, et quomodo vocatur? Grandis est, inquam, 
et subniger, vocaturque Diophaiics. Ipse est, inquit Milo, nee alius quisquani. 
Hie enim, cum plurima pr^edixisset multis ad cundem moduiii in hue urbe, compa- 
ravissetque nuinmos non paucos, quinimmo mercedes amplissimas, infcliciter ex— —8 Copulam nvptialem. Ms. copuins nuptiales. Colv. — 9 F. mcenium exulat a 
Palat. Mox eolubris in Pitli. Oud. — 1 Tnquirenti, Flor. anq. recte. Elmcnh. 
Nonita, sed fuv/uircHti in nicmbranis Floientinis esse, e Coil. Lindenbrogii 
enotavit Celeb. Wolfiiis. Qiiicquid sit, unquirenti bene edidenint Sciiverius 
ct Floridu?. Dein vana Pitli. Oud. — 2 Palat. nunc enim h. Pro incredendam 
D'Orvill. incredukim. Pith, incrcdundam. Id. — 3 r'acturum. Flor. fulurum. 
Elmenli. — 4 Quia Giielf. a ni. pr. Hand ineleganter est in Oxen. Qua, inquit, 
qua c. Vide siipia. Proditus Fax. Ille Chald. in Keg. i\n\ caret cum Fnx. 
mox Tij) inquam. Oud. — 5 Ms. suffulculus. Colvius. Sic fere Guelf. piim. 
Pitli. insuffus. Palat. cum Guelf. sec. suffuculus. Par. suffultus. Item Pal. 

€t Guelferb. sec. Id. — C Diafones. Pith. Diaphanes, et mox ei pro est. 
Dein edidi, .wniliter effatus, ut in Mss. et Edd. Vett. non eff. sim. Sed Pal. 
et Guelf. sec. affutus simul. Id. — 7 Optimus. Assentior Beroaldo scribenti, 
npimas. Colvius. Bert, et Pal. optimas jam c. Woweriiis. Flor. optimas jam 
c. Elmenb. Vide supra, ad ' porcum opimum,' J. Rhoer. in Fer. Dav. p. 
226. Mss. tamen phirinii conspirant in vitiosum optimas. Reposui etiani 
jam, auctoribus Mss. et Edd. antiquis. Exciderat ex Edd. Colv. et Vulc. 

aOTJE 

* Qui di^s copulas nuptiales affirmet, a quibus dies tanqiiani a Chalda^is 
qui, ^c] Cicero pro Muraena: ' Erant petebatur,' &c. 
in magna potentia qui consulebantur, JViETAMOili'nOSEON L1I5. 11. 139 

Fortunam sc^evam, an sa3vam ^ verius clixerim, miscv inci- 
dit. Nam die quadani, cum, Ircquentis popiili circnlo 
conseptus,9 coronse circiimstantium fata donaret/ Ccrdo 
quidam " nomine nci^otiator accessit eum, diem ' commo- 
dum peregrinationi ciipiens. Quern cum elcctnm destinasset 
illi/ jam deposita crumena, jam profusis nummulis, jam di« 
nuraeratis' centum denariis, quos mercedem divinationis 
aufcrret ; ^ ecce quidam dc nobilibus adolescentulus, a tcrgo 
airepens, eum lacinia prehendit/ et conversum amplexus'^ 

pertus est sortem sinistratn, rel (ut verius loquar) crudelem. Qiiodam enim <hV, 
cum, circumdutus tiiagnu jdcbis corona, futa distribueret toti circiih se ambient iuin, 
mercator quiduin, jiuncujiutus Ceido, vcnit ad eum, poscens diem idoneum itineri 
siiscipicndo. Quem cum sclcgissel, et designavisset ei, discincto jam mnrsupio, 
jam dcpromla pecunia,jum tiumeratis centum denariis, quos ipse tolleret in pre' 
lium raticin(dionis ; ecce quidam juvenis ex primariis, penetrans se pone ipsum per 
mediam turbam, arripii eum vestc, cumque ipse se vertisset, aiaplexatur eum, e| Oud. — 8 Vnlg. Fortu. severam, an savarn. Ms. scenam. Colviiis. Bert, et 
Roiii. /. severam, an s. Elinenli. Bene Colv. cniii in plerisqiie libris sit, 
sievam an scevam, solito cnoie : iinde simplieiter in Oxon. llcg. et Par. 
Jorsan sa;iam miser incidit. ¥u\. fort, swvamjam m. i. Abcst verius a U'Oiv. 
In Bert, est tnelius. Oiid. — 9 Vulgo, septus. Elnicnh.— 1 Eum d. Mire liaec 
cornipta. Putariin recte restittii posse hoc niodo : corona c. fata cnodaret, 
Cerdo quidam negotiator accessit turn, diem com. pereg. cupie7is pranidere, Vocem 
pravidere reposiii ex Berlin. Jl'viv. Enodaret. Flor. /. donaret. Male. 
Lib. V. ' Conjugi priecepta sortis enodat int"ansta».' ElmcnJi. Cerdo quidam, 
nomine, Sj-c. Credere neqneo t^ nomine ab ipso Aptileio esse, qiiippc assutiini 
ab eo, qui digiius cerdoni Martialis servire perpetiium. Snbdit ipsemet 
Apuleins paiilo postca : ' H;ec eo narrante adliiic nuiisto, cerdo ille negotiator 
niininiuiis siiis correptis,' &c. Festiis: ' Cercopu vocant Gran'i liicrari uiidi- 
qiic ciipientein, quasi /cepSof a, quem nos quoque lucrioneni vocanius.' Stewech. 
Sic etiam W^owerius ; qiiare iincis inclusere alii. Oud. Enmd. c. p. cupiens. 
Ignorat twm Ms. ('olvius. Vicrt. p. sibi cupiens providere. Elnienh. — 2 Idem: 
eum cum elcctum desti7tassct ille. Colvius. Pal. Par. Fux. Guelf. sec. Qui 
cum, et ille iidein cum Onelf. pr. et D'Orv. sc. Cerdo. Illis Pith. Turn 
Pal. dispos. cr. item prorsus. Oxon. profusus. Oud. — 3 Pal. Guelf. anibo, 
dcnum. Par. denuncialis. Id. — 4 Ms. quos in mere. die. afferret. Roaldus. 
Mild cede dir. au. J5as. 2. editioiuMu expressimus. ('olvius. — 5 Apprehendit. 
Vulf;o, prehendit. Kimeiih. Sic quidem Palat. (Jucif. pr. ac Par. At Mss. 
ceieri et Ivld. ante J-luiculiorst. preh. (piod a'(|ue proljum esse, nemo saiius 
negavcrit. Oud.— G Vulg. cotiverswi amplexusque. Ita, ut in veteri libro 

NOTyE 

' I'ala donaret] Elmcnhorst. cno- ncgotiis prospcros designabat. 

daret. At donaret midius longe ex- " Cerdo quidam] Hoc loco Cerdo 

primit plenariam illam, quam Magi nomen est proprium mercatoris. 

sibi arrogant, jjotestatem : et fata Alias appcllativum est viliorum arti- 

quidem donare merito dici poterat ficum, sutorum puta, atcpic aliorum 

nioplianrjs ille, cum dies suscipieudis Imjusmodi lucro iiiliiantiun), a Gra;ca 140 APULEII 

exosculatur ^ arctissime. At ille, ubi primum consaviatus ^ 
eum, juxtiui9 se ut assideret ' efFecit, attonitus et ^ repen- 
tinae visionis stupore, et praesentis negotii, quod gerebat, 
oblitus/ infit ad eum : Quam olira ^ equidem exoptatus 
nobis 4- advenis ? Respondit ad haec ille alius : Commo- 
dum vespera oriente. Sed vicissim tu quoque/ frater, mi- 
hi memora, quemadmodum exinde, ut"^ de Euboea insula" 
festinus enavigasti, et maris et viae confeceris iter. Ad 
haec Diophanes ille Chaldaeus egregius, mente viduus, nec- 
dum suus, Hostes, inquit, et omnes ^ inimici nostri, tam 

basiat strictissime. Verum ille vicissim eum osculatus, simul atque jussit sedere 
prope se, perturbatus est admiratione qua ipsum affecerat subitus conspectus amici ; 
nee recordatus ret, quam tunc temporis gerebat, dixit ipsi : Quam pridem hue 
desideratus accedis, amice? Ille alter ad ea respondit : Sub ipsum vespera ortum. 
Sed tu qiwque, frater, narra mihi invicem, quomodo tam celeriter navigaveris ab 
Eubcea usque Insula in hanc urbem, quaque ratione oncnsus fueris iter turn mari- 
timum, turn terrcstre. Ad heec Divphanes ille votes eximius, ratione destitutus, 
et nondum ad se reversus, Inimici nustri, inquit, omnesque qui nobis infensi sunt. scriptnm, divinavit ante legendnm Beroaldiis. Colviiis. Fax. et conversum 
amplexus. Roaldiis. Adde Mss. Reg. Flor. Gnelf. anibos, Oxon. D'Orvill. 
&c. Oud.—7 Osculatur. Vnlg. exosculatur. Colviiis. Exosc. Sic Bert. Alii, 
osculatur. Elnienh. Editio Basil, exosculatur, quod iiiagis placet. Brant. — 8 
Consabiatur. Consuaviatus Fiix. Roatd. Et sic Edd. Col. Scriv. Consabialus 
de more D'Orvill. Giielf. et Palat. qui caret tw eum. Supra prius in Oxon. 
et Guelf. pr. Oud. — 9 Juxta. Liber vetiis noster, juxtim se, quod jam repo- 
suerim. Vide Noniiim, de quo nos etiam monuit aniicissinius Canterus. 
Colv. in Add. Juxtim. Alii, juxta. Elnienli. Fiix. juxia se ut ascideret. 
Koald.— 1 Ms. assideat. Al. assidat. Colvius. Flor. assidat. Elmenh. — 2 Est. 

Bert. et. Recte. Elmenh. — 3 Quam olim. Idem (Ms. Lips.) qn. Al. q^,. qn. 
Piito quando. Colvius. Male. Belgice, Hoe tang is het geleeden, dat, ifc. 
Oud. — 4 Pal. e. a nobis. Elmenh. In eo non compaiet equidem. Rlox Pith. 
illis aliis commode. Dein ad hoc Guelf. pr. Oud. — 5 Sed v. tu q. Hie in Msto 
Bertin. tres versus desiderantur. Elmenh. — C Exinde ut. E. iirbe Oxon. et 
Par. De Euboica ins. Tnni festine navi male D'Orvill. Giielferb. pr. Id. — 
7 In Par. est hospes et omniSfSfc. Oud. — 8 Duratn. Bert, diram. Sciopp. in 

NOT/E 

voce KipZos, lucrum. Cerdo Latine olim Chalcodontis, et Maoris, ant 

verti posset, liicrio. Macra, et Chalcis ob aes ibi reper- 

"^ Prccsentis negotii, i^-c.oblitus'] Sci- turn. Item Abantias, ejusque inco- 

licet, se vendere Cerdoni diem pere- lae Abantes apud Homerum, et Aso- 

grinationi commodum. pis. Item Straboni Oche et Ellopia. 

" De Eubcea Insula'] IMaxima haec Hodie vero Negroponfe. Est et Eu- 

est ex Maris yEgaei Insulis, adjacens boea Siciliae urbs Straboni; item alia 

BoeotiaR, atque ab ea divnlsa angusto nrbs in ipsa Insula Euboea, sed a 

freto, quod Euripuni dixere, vocitata niari absorpta. MliTAMORPHOSEON LIB. II. 141 

diram/ ^ immo [00] vero Uiyxeam peregrinationem "" inci- 
dant. Nam et navis ipsa, ^ in qua vehcbamiir, variis tur- 
binibus ' procellarum quassata, utroque re;j[imine - amisso/ 
aegre ad ulterioris ripae margincm detrusa, praiceps' 
demersa est: €t nos, omnibus amissis, vix enatavimus. 
Quodcumque vel ignotomni miseratione,'' vel amicornm 
benivoleatia contraximiis,* id omne latrocinalis invasit 
manus : quorum audaciae repugnans etiam/ cui nomen est 
Arisuatus,^ unicus frater meus, sub istis oculis miser jugu- 

incurrant in pereg7'inationem tarn savam, immo vero prorsus Ulysseam. Nam 
et navigium ipsuin, quo ferebamur,f7'actum diversis vorticibiis tempestalum, de- 
stitutum ambobus gubernaculis, difficulter compulsum in adversum littus, absorptum 
est voragine, nosque, omnibus bonis nostris perdilis, cegre emersimus. Quicquid 
putuimus corradere aut miscricordia extrancorum, aid benignitate nostrorum ami- 
corum, illud totum rapuit turba pradonum, quorum etiam impetui resistens unicus 
germanus meus, Arisuatus nomine, trucidatus est infelix ante hos meos oculos. Symb. et Snsp. 1, in. 4. Diram. Viilgo duram, male. Elmenh. B. M. tarn 
diram. Putean. Adde Gnelferb. iitrnmque, Flor. D'Orv. et Edd. ante 
Colv. cum Vulc. et VV^ow. ac Flor. leponentem duram e Lips, cui conseotit 
Oxon. Vide ad p. 26. Ed. Pr. ' Diium exemplum.' Dein Uiyxeam, nt 
supia, resciipsi fide Mss. et Edd. Vett. pro Ulijss. Fux. uUriccam. Paiat. 
Guelf. sec. vitiose inciderant, Fux. inciderat. Oud.— 9 Palat. Pitli. Fux. Par. 
carent Tp j/)sa. Id.— 1 Ms. tribulationibus. Colvius. Unde suspicor iJtrtina- 
tionibus.' Sed snspicor tantuui. Brant. — 2 Mang. remige. Putean. — 3 ViiU 
garii, pracipitio. Colvius. Pracipitio. Fux. prcEceps. Roaldiis. Prceceps. 
Berlin. Aid. et Rom. pracipilio. Elmenli. Malim cum edit. Basil, prcecipilio. 
Brant. — 4 Extraximus. Scriptus, traximus: quod vidctur esse contraximus. 
Colvius. Fux. conti-aximus. Koaldus. Bert, et Flor. contraximus. Eluienli. 
—5 Etiam deest Lips. Oxon. Palat. D'Orviil. Fux. Guelf. pr. Oud.— a Cui 
n. est a. \hi\g. nomine Arisuat. Scriptus etiam Arysnotus. Colvius. Bert. 
Arismatus. Flor. et Palat. Trisnotus. Lipsii liber, Arisnotus. Elmenh. 

NOTiE 

y Ilostes, inquit, tam diram, ^r.] So- ilineris exemplum desumserit. 

lenne, mala, quorum mentio inci- ^ Utroque regimincainisso']M-d\osci- 

disset, liostibus imprecari. Ovid, licet, et gubernaculo, quibus navis rc- 

' Hostibus eveniaiit convivia talia gitur. 

nostris.' Virgil. ' Erroreiuque hosti- •' Vel ignotorum miseratione] Sole- 
bus ilium.' Euplicmismi genus erat bant naufragi victum rogantes tabu- 
malam omen averrunrantis. lam, in qua depictum esset suuni 

» Uiyxeam peregrinationem] Noti naiifragium, circnmierre, quo obvios 

sunt decennalcs Ulyssis errores, quo- quo.s(pie ad misericordiam facilius 

rum spatio ea omnia, qujc Homcrus commoverent. Vide Interpretes Ho- 

in Odyssea canil, mala per|)essus ratii, ad initinm Artis Poetica> : et 

est : ut merito ab Ulyssea peregrina- Phadrum, lib. iv. Fab. de Simonide. 
tione Apuleiua laboriosi periculotique 142 APULEII 

latus est. Ha^c co^ adhuc narrantc mocsto^ Ceido ille^ 
negotiator, correptis' numraulis suis, quos divinationis 
niercedi destinaverat, protiims aui'ugit. Ac dehinc, tunc 
denium Diophanes expergilus sensit imprudentiaj ' suae 
labem ; cum etiam nos omces circumsecus astantes ^ in 
clarum cacbinnum videret eflusos. Sed tibi plane, Luci 
doraine, soli omnium Chaldasus illc ' vera, dixerit ; sisque 
felix, et iter dexterum porrigas.* Hsec Milone diutine ser- 
raocinante, tacitus ingemiscebara, mihiquenon mediocriter 
succensebam,^ quodultro^ inducta serie inopportunarum^ 
fabularum, partem bonam vesperae, cjusque * gratissimum 
fructum amitterem. Et tandem denique devorato^ pudore, 
ad Milonem aio : Ferat saam Diopbanes ille Fortunam, et 
spolia populorum "^ rursum ' conferat mari pariter ac ter- 

Dum is adhuc rcferret ista valde tristis, Ccrdo ille mercator rcsumtis propere suis 
denariis, quos decreverat dare in pretium pradictioiiis, statim se conjccit in pedes. 
Quo facto Diophanes turn denique excitaius ugnovit quantum damnum sihi crea- 
vissct sua stolidilale, cum ccrneret quoque nos omnes, qui eum circumstabamus, 
solutos in risum canorum, Verum opto, domine Luci, ut Chaldceus ille vera prce- 
dixerit tibi iini inter 07nncs, et ut sis fortunalus, ct perfichis percgrinationem 
tuam prosper e. Ulilone narrante hcec prolixius gemcbum apud me^ et irasccbar 
7ion leviter, quodjilluto sponte mca contextu incommodarum fabularum, male per- 
derem optimum partem vespera jucundissimumquc fructum ejus. Pustrcmo, insu- 
perhabita verecundia, respondeo Rliloni : Diophanes ille habcal sibi suam sortem, 
exponatque iterum turn mari, turn terra pradam populorum. At pcrmitte mihi 7 Eo deest a m, p. in Giielferb. pr. Oud. — 8 Pith. ilUs. Id. — 9 Ms. reptis. 
An raptis? Col v. — 1 Impud. Col. impruderdia; . Bas. 1. et Ven. impudkitice. 
Colvius. Impr. Fax. impudentia. Roaldiis. Berlin, et Aid. imprudenticc. Arno- 
bius lib. IV. ' labem flagitioniii! ' dicit. Elmenh.~2 Nos o. circ. Viilg. nos o. 
circ. astantes. Expunxi postreinuni illiid, jubente ita libro scripto. Sic le- 
gendum aibitror lib. m. ' Inter tot niillia populi ciicumsecus.' Grajcismns 
est : irdirres ol irtpi^. Colt. Circumsecus astantes. Th astantes addituni ex Flor. 
ct Bert. Ebnenh. — 3 Ftix. iste. Pith, iliis. Oud. — 4 Ita Ms. Beroaldus olim 
reposuit : it. d. pergas: qiiam lectioneni plerjeqne praj se fenint editiones. 
Frnstra. lib. VI. 'Iter retrorsiim porrigens.' Colv. Iter dextrc pergas. Fux. 
dextcre porrigas. Roaldus. Berlin, dexter porrigas.Sc'iopp. in Symb. Dextrum 
pergas. Rom. et Heri.d, porrigas. lib. vi. ' Iter retrorsnni pcrgens.' Elmenh. 
— 5 Mihique non m. succ. Ha?c absunt a Florentinis. Elmenh. — G Ms. ultra. 
Colvius. Item Palat. Gnclferb. uterque, Pitli. Fux. a quo al)est quod. Oud. 
— 7 Imporlunarum. Vulgatum, inopportnnarum. Colvius. Pal. inopportunarum. 
Ebnenli. — 8 Ms. vespera ejus. Colv. — 9 Reg. Fux. denotata. Oud. — 1 It. idem. 
Al. tursum. Colvius. Fux. et cursum. Dein ac terra; par. in eodem. Oud. — 

NOT^E 

^ Spolia populorum'] Pecuniam, quam eniunxerit. 
suaruin prarstigiarum ope populis JMETAMORPHOSEON LIB. II. 143 

rae : mihi vcro fatigationis hcsternse etiamnunc saucio/ da 
veniam maturius concedam cubitura. Et cum dicto facesso, 
et cubiculum meum contendo : ' atque illic deprehendo epu- 
larum dispositiones satis concinnas. Nam et piieris extra 
limen, credo, ut arbitrio noctumi gannitus ablegarentur, hu- 
mi quara procul [31] distratum fuerat : grabatulum meum "^ 
assistit 5 raensula coenaa totius honestas reliquias tolerans : 
et calices boni,^ jam intuso latice semipleni, solam tempe- 

adhnc lahoranti ex lassitiidine hestcrna, ut citius earn cubitum. Et hoc dicto abeo, 
i't peto meum cubiculum. Atque ibi ojfendo convivium ordinatum clegautissime. 
Lectus cnim erat stratus servulis humi extra ostium lotigissime, jnito, ut remove- 
rentur ab auditii nocturnarum vocularum. Astabat men lectulo parva mensd 07iusta 
sat lautis reliquiis totius cccnce, et crateres duo jam semirepleli infusa aqua, expec- 2 D'Orvill. non f. h. cum jam m. s. Par. Gnelferb. ambo, externa. Gnelfl 
uterqne et Oxon. inodo pro mihi. Ed. Juiit. post, etiamnum. Seel vide supra. 
Id. — 3 Fux.consceiido. Roald. — 4 iVaw et p. e. I. c. ut a. n. f(. a. h.q.p.dis- 
tractum fuerat meum grabatulum. Corrigendum aiitiimo, atque in ordinem 
redigenda verba : Nam et pueri e. I. c. ut a. n. g. a. q. procul. Humi distratum 
fuerat meum grabatulum. Quod ad verbuni distratum verbo non contendani. 
Nam et in Vegetio \>xolequis distratis suppositnm f\n%s>c distractis, ibidem os- 
tendi. Addidi mendi originem inde esse, quod consonanteni c multis locis 
inserere vel adimere solent librarii. Sciunt, qui menibranas antiquas volu- 
tarunt. Ad hoc testis mihi Festus in ' Duuiecta/ in ' Deblectare.' Eodem 
modo sen more s literam inserebant, attestante eodem Festo in ' Dnsmosuni.' 
Quinimmo et typographos Germaiios, prapsertini priores illos, id religiose 
secutos in variis rodicibus observavi : adeo nt non tantum ob inventani 
pra-stantissimam atque ntilissiniani artem tyi)Ograpbican), verum eo quoque 
honoiem liabendum censeam, quod codices IManiiscriptos Germana fide ex- 
primere, quam in excudendis iis suo arbitrio nialucrint iiti. An non hinc in 
uno Apuleii exemplari IJasiieensi, prafaclin, blactero, viclricus,inchouc{us, ])ro, 
prafatio, &c. et contra conditum pro, condictum : tuni iila houustus, Iwstiulim, 
coharlus, iiidcm clangulo,grassus, in (juibus G pro C. Similiter et consonantes 
non geminatap, in pulutus, inacessus, penatus. Prajterea non levia quoque in- 
dicia scriptura; vetustae typis fidelitcr reddita in benivolus, mulivolus, in omnis, 
tris, pucrilis, pro, omnes, 6cc. in ansius pro, auxins ; contra in existimatio, pro, 
aestimatio ; in aliis sexcentis, qua; in ilia Editione diligens lector facile de- 
prehendat. Sicwech. Ilapt. Pius in Sidoniuui testatur veteribus libris h'gi : 
Tiam et pueri ipsius nd limina, credo ut a. n. g. a. humi quam procul dislractum 
fuerat grabatulum. Sensus tamcn, quern ex hac lertione elicit, idonens non 
videtur. Scd mngis est, ut assentiar Beroaldo, cujus sententiam hie secutiis 
sum, (jiiaiu vide apud ipsum. Colv. Locum hunc totnm sic ciiiendari recte 
putat jjccichtnius: Nam et puero extra limin, id est, famnlo suo, qucni uni- 
cum liabebat, credo ut a. n. g. ablcgaretur, humi quam procul distmclum fuerat 
grabatulum, et meum assistit : Hfc. ' I\leum,' grabatulum scilicet. Nostram Icc- 
tionem veriorem pnto. Vide Notas. Idem in Add. Sic et Schickcradus. 
Oud. Ablegarentur. A\i\. oblcgar. Male. I'.bntnh. Alegar. GvwW. \n. ullcgur, 
D'Orv. l»ar, prave : et nmx hami Oxon. Oud. — 5 Ms. ustitil Colvius. Fux. 
ustitit. lioald. — IJcne Lipsius, //nii. P.ini, frigida^ et calida^ scilirct. Ln- 
ciauus cnim : Tpawt^a 6e t|; K\ivri irapeiaTriKH, nor-fjpiov Hx^^'^o- ""i oZi^os aiirov 
irapfKdTo, Koi 85ft»p tTotfxov Koi i/zuxp^" ""^ Otpixov. Colv. Oninino scribendum, 144 APULEII 

riem sustinentcs: ct lagena^ juxta^ orificio cessim dehis- 
cente 9 patescens, facilis hauritu, prorsus ' gladiatoriae Ve- 
neris antecoenia.* ■* Commodura cubueram; et ecce Fotis 
mea, jam domina cubitum ' reddita, jacta proximat rosa 
scrta,''-* et rosa soluta in sinu tuberante/ Ac me pressim 
deosculato, et ^ corollis revincto, ac flore persperso/ arri- 

tantes tantum admixtionem vini : et prope erat lagena, quce dilatabatur ore paulatini 
patescente, et ex qua facile hauririvinum poterat. ******* Forte bini. Veram lianc emendationem prjBstabit Lncianiis, cnjns htec verba: 
T(^ SeTTotSt e|co vireffTpooTo' rpdne^aSe, K. r. \. Bini igitur calices ad temperiem 
frigidaj et calidae. Wower. Cal. bini. Sic vore niagiius Lipsius. In Mstis 
et editis fco«i est, male. Bini inibi erant calices ad temperiem frigidae et 
calidiB aqnjp. Lips. Elect, i. c. 4. Elmenh. — 7 Palat. et Guelf. sec. Codd. 
laguna : lit saepe in Inscript. VideT. Fabr. et Giid, &c. ad Pliaedr. F. xxvi. 
Oud, — 8 Juxta. Ms. lire. Nescio quid sibi velit. Colv. Notat Colvius pro 
juxta legi in mannsc. vetere ure. Et nescit quid sit. Ego inde lego Lvra. 
Et lagena Itira cessim dehiscente patescens. Lura est os culei vel utris, teste 
Festo : ut illud orificio sit glossema too lura. Brant. Apage istam litram, 
qnam ipso pro utre siimsit Lncilins. Juxtitn potins esset refingendum ; sed 
nihil opus. Oud. — 9 O. sensbn d. Ita lumc locum correxit olim Beroaldus. 
Ms. Ro. officio cessi in dcascenio, Bas. 1. orificio cessui de ascento. Veruni pu- 
tarim : cessim dehiscente. Cessim, id est, retro. Alfenus JC. ' Interim su- 
perins plostrum cessim ire coepit.' 1. i,n. D. ad L. Aquil. Martianiis Capella 
L. VIII. 'Cessimque formidantes A!)piint pedes tremore.' Colv. Sensim, Fux. 
casim, recte. Roald. Cessim dehisc. Flor. cesim d. Rom. officio cesim deascento. 
Aldus, 0. sejisim (/. male. Vide Indicem. Elmenh. — 1 Prorsus e\n\i\X. a Pala- 
tino. Oud. — 2 Antecana mavult Lipsius, qucm adi Cent, i, Epist. lxv. ad 
Bonavent. Vulcanium. Brant. Corrupte D'Orvill. gladiatorem V. ancoenia. 
Prsefero terminationem ia. Nam apud Macrob. 1, ii. S. c. 9. sunt duae 
voces: 'Ante ccenam.' Guelf. pr. ancania. Oud. — 3 Cuhito. Flor. et Rom. 
cubitum. Elmenh. — 4 Omnes editiones, excepta Bas. 1. jacta pr. roste ser. 
Colvius. Schickeradus : Incita p. r. s. Lucianus : TcSc 5e (TTpoiiJLdrwv pdSa-iroWa 
KareTTfTTaaTo' ra filv ovtu yv/xva KaO' avra, ra 5e \i\vj.i4va, ra 8e ffrecpdvois avfive- 
irXeyi.Uva. Rosa serta. Flor. et Bert, r.serta. Elmenh. — 5 Abest copula a Fux. 
Oud. — 6 Prosper so, Lie^e,persperso.Wowev. Fux. ;;frsymr.so. Roaldus. Vulgo, 
prosperso. Elmenh, Persperso etiam in meis. Perplesso Palat. et Gnelt". sec. 
Ex veteri lectione prosperso facere etiam possis, et forsan rectius, prasperso. 

NOT^ 

^ Anteccenia'] Novator verbornm ens varie vexatus. Legendum forsan 

non minus eleganter quam licenter juxtim proximat. Infra lioc libro, 

appellat lagenam Veneris antecoi- ' Dumque jam juxtim proximanius.' 

niam, tanquam prffigustatio quaedam Serta et soluta hie, ut et iv. ' Flori- 

sit, et pracludium, ac pra^paralio bus sertis et solutis apprecantnr.' 

ad pala?stram Veneriam exercendam. Sertis in coronam intcllige. Pricceus. 

Beroaldus. f Tuberante] Tuuiescente. Beroald. 

* Jacta proximat rosa serta, t^f.] Lo- METAMORPHOSEON LIB. IF. 145 

pit poculum, ac desuper aqua calida injecta porrigit bibam : 7 
idquc modico prius qiiam totum exsorberem/ clcmenter 
invadit : ac relictum 9 paululatim ' labellis minuens, meque 
respiciens, sorbillat ^ dulciter : scquensque et tcrtium inter 
uos vicissim et frequens alternat poculum. Cum ego jam 
vino madens, nee animo tantum, verum etiam corpore ipso 
ad libidinem inquies ' alioquin et petulans, etiam saucius 
paulisper inguinum fine,+ laciaia remota,^ impatientiara Olid. — 7 Porr. uti bibam. Fiix. porr. bibnm. Elegantcr, et ita in Alil. 
Roahl. Sola Ed. Bas. pr. inserit ut, contra Mss. O. ac nioreni et elegantiani 
Nostri aliorunique, de qua sn-pius dictum est. Oiid. — 8 Iihiiie modicum. Pri- 
usqnam totum exsorbcrem. Sana liic omnia esse possunt, sed aliis : non etiam 
niilii, ctii niisquara non liffiret aqua. Quid ergo? Nihil certi qiico : tantnm 
trans[)osuerim iuterpunctiones ad hnne modum: porrigit bibam: idque modi- 
cum, priusquam exsurherem, clem. t. Modicum hie non proletario ponitnr in- 
teilectu : sed pro, statini, et paulo post. Utitur stepiiis. Snpra 1. i. ' Et 
cum dicto rursum foribns oppessulatis iiitro capessit. Modico deinde regres- 
sa, palefactis a-dibus, Kogat te, inquit : intetuli me.' Sic enini enm locum 
constitno. Nam vulgo, quod legitur, inutili me, natum ex eo, quod praeteri- 
toruni in compositis augmentum ignorarent verveces isti librarii. Grut. in 
Susp. IV. 9. Gruterns ita hunc locum interpungit : p. bibam: idque modicum, 
priusquam totum exsorbcrem. Elmenli. Lego, bibam. Idque modico priusquam 
totum exsorbcrem. Brant.— 9 Reliquum in D'Orvill. Oud.— l Ms. pilhdatim. 
A\. putlntatim. Arbitror scriptum fiiisse antiqiiitus, pollulatim. Titinnins : 
•Pollnm addito ad landem priefiscini.' Colo. Fux. 7»//(tk(im, sed corrupte, 
ut videtur. Rnald. Paulutim. Palat. puUatim. Rom. pullulatim. Recte. 
Piaiitiis Asinaria, Scena : ' Uniimquodque istorum,' cSic. ' Ubi quid dede- 
ram, quasi eolumba? puUi in ore anibae nieo usque eratis.' Matins apud 
Agellium Noct. Attic, lil). xx. c. 11. ' Columbatim labra conserens labris ;' 
ni)i Scaliger columbulatim sive columbialim legit. Elmeuli.~2 Ms. sorbilla. 
Editio vetus sorbilat. 1. in. ' Sorbillantibus saviis.' Giosvaj vetcres : ' 'Pofu, 
.sorbillo, voro.' Colv. Palat. Pith, sorbilla. Par. sorbrillia, inepte. (>«(/.— 3 
Inquietus. Sic inicndat Beroaldus, et ei astipnlatur srriptu-^ codex. Col, 
inquies. Bas. I. Ven. rt Rom. inquiens. Faciebam iiicieyis. Notat alibi P'estus 
de scropha inciente, id est, cnjus uterus, )ii f'allor.jaui inoipit incitari. Ncc 
latins expiicare me atatis mea; verecnndia sinit. Postea etiam legi iuhians. 
Ut I. vii. ' Et, humi prostratis illis inhians, illicitas afque incognitas tentat 
libidincs :' item alibi similiter. Cole. Inquies. Beroaldus: inquietus. Pria- 
peia : ' Et inquietus iiiguiiia arrigat tumor.' Colvius, inciens, male. Vide 
Indicem. l'Amevh.—\ I'in. Ms. Bas. 1. et B<roaldu8 ipse, sane; quem seciiti 
alii. Venet. sine. Deiiiqne optime posteriores.y/ne. Legebat ex corrnpta 
ilia lectioiin etiam Lipsius, saniv. Colvius. Sane lacinia remola. Fux. sine 
Inscinia remola. Sed frustra. Roald. Vulgo, sane. Lipsius, sanie. Sed nihil 
nnitandum. Sallustius in Fragmenlis Histor. 1. v. ' Fine inguinum ingre- 

NOT;E 

B Paulispcr inguinum fine, lacinia explicnvit. Sunisit ab rodem srrip- 
rcmola] Ilhid 'inguinum fine' rec- tore Noster et vocem ' inquies,' id 
tissime ex Sallustio (cujus et nos lo- est, inquietus : sic ' Impes, impetus' 
cum auiio(dveramus) Elmenliorstiiis in Vet. Glossaiio. Pricuus. 

Ddph. el Vur. Clui. Apul. K. 146 APULEII 

Veneris '' Fotidi meae monstrans. Miserere, inquam, et sub- 
veni maturius. Nam, ut vides, praelio, quod nobis ^ sine 
feciali ^ officio ' indixeras, jam proximante vehementer in- 
tentus, ubi priraam sagittam 7 saevi Cupidinis in iraa prae- 
cordia mea delapsam excepi, arcum meum en ! ipse vigor 
attendit,^ "^ et oppido formido, ne nervus rigoris 9 nimietate 
rumpatur.' Sed,ut mihi raorem plenius gesseris, ineffusum * 
laxa crinem, et, capillo fluenter imdante,^ ede ' complexus 
amabiles. Nee mora, cum omnibus illis cibariis vasculis'* 
raptim remotis, laciniis cunctis^ renudata, crinibusque ^ dis- 
solutis ad hilarem lasciviam, in speciem Veneris, quae ma- 
rines [32] fluctus subit,7 pulchre reforraata ; paulisper diuntnr mare.' Elmenh.— 5 Nobis deest Bertin. Oud. — 6 Ita ex script! libii 
auctoritate correximus : ut et qnosdam suo tempore legisse, testis Beroal- 
dus. \ u\gati, fi^iali. Proverbialis hie sermo. Arnobins 1. i. 'Hoc enim 
primum efficiendnm est ei, qui nos arguif, perpetuas et jugas calamitates 
fuisse has, nunquam omnino respirasse mortalia, et sine ullis, ut dicitur, 
feriis, multiplicium formas sustinuisse discriniinum.' Praelium, quod sine 
feriali officio indixeras ; id est, sine induciis. Varro lib. Rerum Humana- 
rum : * Induciae sunt belli feria?.' Colv. Ingeniosissimus vir et omni laude 
major, Dominicus Baudius, animse diraidiiim meae, legendum sibi videri ali- 
quando significavit : fecinlis. Wow. Malim feciali. Sciopp. in Symbola. 
Fecialis. Sic recte disertissimus Baudius. In Flor. est, feciali, in Koni. 
fanali. Bert, feriali : m Alio, Jinali. Elmenh. Leg. videtur /edaZi. Putean. 
— 7 Pal. Oxon. sagiptam: et Pal. Cup. scevi. Guelf. pr. sccevi. Fux. dilapsam, 
Oud. — 8 Vulgati, vigore tetendi. Colvius. Vigore tet. Fax. vigor attendit. 
Roaldns. Vigor attetendit. Bert. Rom. et Aldus : ipse vigore tetendi. Elmenh. 
— 9 Pith, vigoris. Oud. — 1 In ejfusum. Conjunge ineffusum. Putean. — 2 Vulg. 
cap. fluente undanter. Colvius. ¥n\. fluent er undanle. Roaldus. Rom. Bert, et 
Aid. c. fluente undanter. Elmenh. — 3 Palat. edas complexus. Elmenh. Guelf. 
sec. edes. Oud. — 4 Cum cib. v. Idem, cum omnibus illis cib. vas. Colvius. 
Bertin. o. i. c. vasantes. Male. Elmenh. — 5 Cunctis suis. Suis deest in Ms. 
Colv. Th suis abest a Pal. Elmenh. Delevi rh suis auctoritate Mstorum, in 
quibus et D'Orv. Oxon. Par. Fux. Oud. — 6 Pith, crinibus quam. Id. — 7 Roid. 

NOTiE 

'' Impatientiam Veneris'] Juvenal, tur] Bene liic ' rumpatur.' Donatus 

' Tunc prurigo morae impatiens.' ad Phormionem : ' Immoderatas ple- 

Pricceus. rumque vires, adducendo arcu, non 

' Sine feciali officio] Ritum belli per telum incitant, sed nervum rumpunt.' 

Feciales denuntiandi vide apud Li- Et alibi ad eandem Comrediam : * In 

vium, lib. I. cap. 33. nervum ibit. Proverbio tracto a sa- 

^ Arcum meum, Sfc. vigor attendit] gittariis, cum vis conatusque tenden- 

Hinc ' tentum al5o7ov' in veteri Ono- tis arcum non in volatum teli, sed in 

mastico. Pricceus. ruptionem nervi expetatur.' Pricceus. 

' Ne nervus rigoris nimietate rumpa- METAMORPHOSEON LIB. 11. 147 

etiam glabellura feminal rosea palmula™ potius obumbrans 
de industria, qiiam tegeiis verecundia/ Praeliare, inqiiit, et 
fortiter praeliare : nee enim tibi cedam, nee terga vertam.9 
Cominus in aspectum/ si vir es, dirige ; et grassare ^ navi- xubitat. Colvius. Elmenh. — 8 Glabellafemina, vel rosea palla (potius) obumbraris 
de industria, Sfc. Verecunda. Si quid video, scripsit Apiileitis, absque ilia par- 
ticula (potius) : obumbrans de industria, quam tegens verecundia. Stevvech. Gla- 
belluin feminal. Sic hunc locum eleganter elegantissimus Lipsius restituit: 
et nos ilium sequi non dubitavimus. Poterat nos eo etiam fere ducere ve- 
teris libri scriptura, glabellum, al. glavellum, feminea ; vulgatorum quorundam, 
glabellafemina vel rosea, Ifc. Usus hoc Noster etiam Apologia prima. Sed 
adi Lipsium Elector. 1. ii. Beroaldus primus pro verecundia reposuit vere- 
cunda. Sed eum corrupta lectio in prioribus decepit. Putavit enim ad 
illud 'glabella femina ' referendum : et genitalia muliebria denotari non 
animadvertit. Mecum liic sentit et doctrina et genere maximus vir, J. Dousa 
a Noortwyck, qui idem antea sibi notatum indicavit. Colv. Glabellum femi- 
nal rosea palmula. Ms. Fulvii : glabellum femen vel rosea palm. VVowerius. Gla- 
bella femina vel rosea palmula potius, Sfc.verecutida. Fux. glavellum faminea, vel 
&,'€. verecundia. Corrigo, glabellum interfeminium velamento rosea palmula, <Sfc. 
verecundia. Hunc locum notavit idem Apuleius pag. 181. his verbis: 'Sed 
enim feminal nuUo pacto reperiens munditer dicere, ad mea scripta confugit, 
quia, ut e quodam raeo libro legit, interfeminium tegat et femoris objectu et 
paimae velamento.' Errat Lipsius, qui hoc loco feminal legit, et rosea palmula, 
adduclo etiam in suam rem eodem Apuleii testimonio ex Apologia : sed plane 
liquet, eum suo sibi ferro jugulum petere. Roald. Glabellum feminal rosea 
palmula p. o. Elegans sane lectio, hoc est, auctore suo Lipsio digna. Sed 
Ms. legit : glabellum femen vel rosula palmula, Hfc. Sciopp. in Symbola. Glabel- 
lum feminal rosea palmula. Sic est in Florentino, quod etiam in mentemvenit 
Lipsio Elect, ii. cap. 21. Bertinus legit, glabella vel rosea p. Rom. el Aldus, 
glabella famina vel rosea. Fulvii \ihev, glabellum foemen vel rosea palmula. Ro- 
aldus, glabellum interfeminium velamento rosea palmida. Quod non sperno. 
Elmenh. — 9 D'Orvill. vcrtam, male. Oud. — 1 Videri possit Cominus sufficere, 
et illud in aspectum ut glossema removendum. Pro dirige Bas. 2. et Ber. 
(/irig^ece. Colvius. Cominus in aspectum dirigere. Antiquissimi libri : Cominus, 
si vir es, arrigere. Alii : Cominus dirige te. In plerisque libris, quibus usi 
sumns, desunt ilia, in aspeclum, et sane glossema praeferunt vocis Cominus. 
Liberaho igitur eruditos molestia, (|uam in emendandis illis verbis sustiniie- 
runt. Wow. Tb in aspectum ignorat Palatinus, et poterit abesse. Si qnis 
tamen rctinere voluerit, oninino legat ccnseo, Cominus in os spatham. Vide 
Pithd.um ad Petronium pag. 171. Gruterum Suspic. lib. iv. c. 11. Elmenh. 
— 2 .Scriptus liber, crassare, ipxaiKus. Ex hoc multisque aliis siniilibus e 
vetustissimo codice descriptuni nostrum hoc excm))lar videmus. Ii>sum ex 
vetustissimis non est. Colv. Item Pal. Oxon. et Guclferb. dc more librari- 
orum medii a^vi. Vide Drak. ad Liv. lib. vi. c. 25. et millics. Gravitcr 
D'Orv. gnaviter Edd. ante Colv. ac Guelf. sec. a m. s. varietatc etiam per- 

NOTiE 

■" Glabellum fceminal rosea palmula"] inula. Pricanis. ' Glabellum foemi- 

Codex Ms. mens glabellum fceminal nal' intcllige muliebrc pudendum, 

vel ros. pal. Sfc. qua? certe scriptio ()uod Fotis merctricio more depila- 

proxime a vcro abcst. Lege ex com- vcrat. 
pendii vesligiis velamento rosea pal- 148 APULEII 

ter, et occide raoriturus." Hodierna pugna^ non habet 
niissionem.° Haec simul dicens, inscenso grabatulo, super + 
me sensim^ residens, ac crebra^ subsiliens, lubricisque 
gestibus mobilem spinam quatiens, pendulae Veneris fructu ^ 
rae satiavit ; usque dum, lassis animis et marcidis artubus 
defatigati, simul ambo corruimus inter mutuos amplexus ^ 
aniraas anhelantes. His et hujuscemodi^ colluctationibus 
ad confinia lucis usque pervigiles egimus, poculis interdum 
lassitudinem refoventes, et libidinem incitantes, et volupta- 
tem integrantes. Ad cujus noctis exemplar similes astruxi- 
mus ' alias plusculas. Forte quadam die ^ de me magno 
opere ^ Byrrhaena contendit apud eam coenulae * interes- 

die quodam Byrrhcena me rogavit enixe tit adessem parva cana apudse; cumque petiia. Oud. — 3 Pal. Hodiernum. Elmenh. Immo in Palat. et Paiaeano ac 
Giielf. sec. a in. pr. e.«*t Hodierna sine pugna. Et forsan elegantius et qiiavi 
e formula oniittitiir. In Guelf. pr. Hodiernam iivn habet m. Oud. — 4 Bert. 
suhler. Elmenh. Paulo ante «Hse;-/so D'Orvill. vitiose. Adi Pric. et Conun. 
ad 1. viii. p. 163. et 1. ix. non procul a fine. Oud. — 5 Seiisim niillius hie vide- 
tur usiis. Vide, num substitui possit, cossim residens, id est, sareinaiornm in 
moduni pt'dibus coinplicatis. Cnr? cogites quisque secnni. Adiiain tanien 
locum Pomponii Pocaiia : ' Hoc sciunt omnes, quantum est, qui cossim ca- 
cant.' Ista poteram, f'ateor, tacuisse. Sed, si medicis licet partes, quas 
abscondit sinus, contrectare, sicubi remedium flagitant, quidni niihi iiceat 
verba? Grut. in Susp. Assentior clariss. et eruditiss. viro Jano Grutero, 
qui legenduin censet : cussim residens. Wow. Assentior eruditissinio Gru- 
tero rescribenti, cossim residens, qtieni vide Susp. 1. iv. c. 21. Elmeuh. — 
6 Crehro. Bas. Let Beroald. crebru. Al. crebre. Colvius. Bert, et Flor. crebra, 
Elmenh. — 7 Flov./rictu. Id. — 8 Yi'Qiw. complexus: ut supra, fre(|uenti per- 
uuiiatione. Oud. — 9 Oxon. et Edd. Vic. Ber. Junt. ntraque, Aid. (3olin. 
hujusmodi. Pejus D'Orv. hiijus. Vide supra ad p. 28. Ed. Pric. /(/. — 1 Reg. 
Fux. perperain astrinximus, et pro plusc. Palat. poculus, q. puucul. Id. — 2 Ex- 
iilat die ab Ms. Par. et Ed. Junt. post, per seq. de, ut legendum videbimus. 
Id. — 3 De me magnopere. Alii, niecum m. Bertin. de mecum magno opere. 
Elmenh. Sic etiani Pith. De me mag, rescribendum omuino, auctoribus 
Mss. Flor. Reg. Fux. D'Orv. Lips, ex Coll. Voss. Palat. Oxon. Par. et Ed. 
Junt. post. Mecum rescripsere, quia exciderat de, ob piaecedens ' die :' uli 
contra de me contendit dicitur, at 1. vi. p. 120. ' Petit de te Venus :' ubi vide. 

NOTjE 

" Et occide moriturus'] Non intelligit ° Non habet ?nissionem'\ Antiqni vo- 

locum hunc Pricaeus, qui aut loco et cabant pngnani sine missione, cum 

vult reponi, et occide, penultima cor- gladiatores ea lege desceudebant in 

repta, legi. Nodum in scirpo qua;- arenani, ut neutri fas esset petere 

rit. Occidit moriturus qui suo telo missioneni, sed necessnm eo usque 

mortem illam Veiiereani amicae simul diniicare, dum alter cadeiet. Lipsiiis 

et sibi cons( ifecit. Saturnal. ii. cap. 21. ^^ETAMORS•HO!^£:ON LIB. H, 149 

sem : et, cum impendio exciisarera, negavit veniam. Ergo 
igitur' Fotis erat adeiinda, deque nutu ejus consilium, ve- 
lut aus|3iciuni,P petendum. Quae, quanquam invita quod a 
se ungue latius^ digrederer, tamen counter amatoriae mili- 
tiae brevem commeatum "^ indulsit.^ Sed heus tu, inquit, 
cave regrediare coena maturius.^ Nam vesana factio nobi- 
lissiraorum juvenum pacem publicara infecit:9 et passim 

valde me excusarem, dixit se non ignoturnm mihi nisi venirem. Concenienda 
igitur erat Fotis, petendnmque erat consilium, tanquam anspicium, ab ejus vohni- 
t'lte. Qua, licet cegre ferens quod ah ipsa discederein latius ungue, benigiw tamen 
tnihi concessit exiguas inducias belli amatorii. Verum heus tu, ait, vide ut cito 
redeas a coena ; nam furiosa cokurs primariorum adolescentum perturbaiit tran- Oud. — 4 Ms. cce. Qtis. Colvins. In^^erunt ejus qiioque Reg, Fiix. nterqne 
Gnelf. Pal. Par. D'Orvill. Interesse Reg. Par. Fiix. Pith. Gnelf. nterqne. 
Oud. — 5 Fiix. Ergo tibi F. Ergo milii irapeKKov lepidissimnni. Roald. — 6 Ms. 
lautius. Infra 1. x. ' Ungue latins a se discedfre pdssa est :' et 1. XI. ' Neo 
tamen sinobat me animns ungue latins indidem digredi.' Ex Planto hie 
loquendi niodns. Anlularia : ' Si hercle tn ex istoc loco Diiritiini transver- 
sutM ant nngueni latum excesseris.' Bene in hoc coi rexit Trinumnium et 
Mostellariam, me jndicp, decns nostrnui, Lipsiiis Antiq. I.ect. lib. i. Cnlc. 
Mox co;nj7<-r deest D'Orvill. ^wf/^orMw Edd. Ber. IJas. pr. Amat fix Coll. 
Voss. Cod. Lips. Oud. — 7 B. indixif. Piitean. — 8 Ex mente Fotidis reponen- 
dum immaturius. Nolebat enim ipsa tardins redire Apuleium a coena prop- 
ter inetnin grassatornm. Itidem libro sexto Veims inquit: 'Sed baud im- 
maturius redito.' Cicero m. Oflic. ' Venit ipse mature.' Vide Nonium in 
' Matiirare.' Emendare conabar Accii versum INIenalippo apud Nonium in 
' Maturnm :' 'Est res aliqua, qnam praesente his prins maturare institit :' 
([wi v\\[gaUiT, qtuE prcEsente his prius mature ins. Stewech. Ex Fotidis mente 
reponit ille immaturius. Nolebat enim ipsa tardins redire Apnleium a cojna 
propter nietum grassatornm. Ratio ecjuideu) vera : sed et eadem manebit, 
quamvis sua sibi relinquamus Auctori verba. Quippe ' cave' positum vide- 
tur pro, vide et cautionem adhibe. Nee istnd ex meo sensn pronnntio, sed 
aiictoritate ipsins Lucii nostri subnixns. Grut. Susp. iv. 13. Stewecii. imma- 
turius, n\d\e. Vide Grnteri Suspiciones. Elmenh. Adde Sciopp. Susp. Lect. 
I. 0. et Priczpum. Irdr. p. 36. 'Cave, cadaver probe ciistodias : i. e. vide, 
cnra, nbi male vnlgo inseritnr «/. In Oxon. regradiare. Oiid. — 9 E membia- 
nis ha'C lectio : <pi(»tuodo etiam fere einendat lieroaldus. Bas. 1. et Kom. 
pace publica itifecta. Col. pace pulil. infesta. F.tiam in prioribns exigiia varia- 
tio ; vesana f/ietione uoh.jur. Aid. et Basileensis edilio postrcma. I''ux. JSam 
V. /. n.J. p. publicum in/ecit el p. Koaldus. Flor. Bert, et Roman, pace pub- 

NOTyE 

t' Velut auf.picium'] Sicnt nihil ge- ipsi instar est. De anspiciis ccleris- 

rere alicnjus momenti soleljant Ve- que ad augures spectantibns, vide 

teres, quin prius auspicarcntur ; sic Rosin. Antiquit. Roman. lib. in. 

non audet nostcr Lucius ccenatum 'i Jirecem commeatum] Quo se ad 

foras ire, quin Fotidis suae nutnm Byrrhtcna; canam conferret. 
prius coDsulat, qui omnium avium 150 APULEII 

tmcidatos per niedias plateas videbis jacere ; nee praesi- 
dis ' auxilia longinqua levare civitatem tanta clade pos- 
sunt. Tibi vero^ fortunae splendor insidias, contemtus 
etiam peregrinationis ' "■ poterit aflerre. Fac sine cura sis, 
[33] inquam/ Fotis mea. Nam, praeter quod epulis alienis 
voluptates raeas anteferrem, metum etiam istum tibi de- 
mam^ maturata regressione. Nee tamen incomitatus ibo. 
Nam, gladio solito cinctus altrinsecus, ipse ^ salutis mese 
praesidia gestabo. Sic 7 paratus coenae me committo. Fre- 
quens ibi^ numerus epulonum,' et, utpote apud primatera 

quillitatem publicam : et videbis hinc inde homines interfectos stratos in mediis 
viis, nee prcesidia prafedi procincicE, utpote lotigiiis distantia, queunt sublevare 
urbem tanta calamitate. Claritas autem tiiee fortunes poterit tibi creare insidias, 
et peregrinitas tua poterit te reddere despicabilem. Secura esto, inqiiam, mea 
Fotis. Nam revertar mature, non tanttim quia prapono mea gaudia conviviis 
aliormn, verum etiam ut auferam tibi istum timorem. Nihilominus non illuc pro- 
ficiscar solus. Feram enim niecum tutamenta mea vita, appenso nimirui7i con- 
sueto ense ad alterum lutiis. Sic insiructus confero me ad ccenam. Multi aderant 
conviva, iique principes urbis, quales decebat esse apud primariam mulierem. lica infecta passim. Alii, p. p. infestat. Elnienh. — 1 B. prasidiis. Piitean. — 
2 Par. Cod. Omnibus vero. In Pal. spendor. Oiid. — '.; Scribe meo periculo : 
peregrinatio. Stewecii. Jacet hie sermo. Forte ita sublevandus et inter- 
piingendus : Tibi vero Fortune splendor insidias, contemtus etiam peregri natio 
poterit afferre. Natio peregri, id est, natio peregrina et extraria : tii natus 
peregri, tii peregriniis. Peregri in loco, peregre ad locum est, nt scribit 
Charisiiis ex Plaiiti Persa. Praeclara emendatio C. V. Jac. Cnjacii Institut. 
Justin, lib. ii. Tit. de Haered. Instit. §. ult. 'li, quos nunquani testator 
vidit, haeredes iustitui possunt : velut si fratris tilios peregri natos, igno- 
rans qui essent, haeredes instituerit.' Colv. Forte : splendor insidias, con- 
temtus etiam peregrinato vis poterit afferre, Sciopp. in Synib. et in Susp. Lect. 
I. 6. Puto legenduni : c. e. peregrinitatis. Elmenh. — 4 ftlss. U'Orv. Pith. 
Palat. Reg. Fux. Guelf. uterque, et Edd. ante Colviuni, in^itam, sis. Guelf. 
sec. mea Fotis. Otid. — 5 Pitli. demca. Fux. denostra. Id. — 6 Pith, et ipse. 
Id. — 7 Sicque. Vulg. Sic. Colviiis. Lipsiano Cod. accedit solus tbrsau 
Flor. cum Edd. Colv. Vulc. Wow. Perperam. Vide ad pag. 25. Ed. Pric. 
'Sicque judicii,' &c. Oud. — 8 In Oxon. tibi. Id. — 9 Vulg. epulorum. Col- 
vius. Non nisi, operarum vitio, in Edd. Colin. Bas. sec. Epulantium Fux. 

NOTiE 

■■ Contemtus etiam peregrinationisl cuisse) ut sensus sit: Contemtus 

Pric. [tacite, parentlietice addit Ou- etiam, in quo vulgo sunt peregrini, 

dendorpiiis, dum haec citat,] mutat poterit insidias tibi parare. Sic etiam 

cllegiX., contemtum etiam peregrinatio, apud Luciannm non ancilla hospitis, 

quod expressi in interpretatione. At sed Abroea matrona, Byrrhsenae Apu- 

nihil mntatu est opus, nisi forte pro leianae personam sustinens, Lucio 

peregrinationis reponas peregrinitatis dicit, Ktu ^evos irpayfia euKOTo^pJi'rjTov, 

(quod etiam video EInienhorstio pla- * Peregrinus facile contemnitur.' METAMORPHOSEON LIB. II. 151 

foeminam, flos ipse civitatis. Et opipare citro ' et ebore 
nitentes lecti, aureis vestibus intecti;^' ampli calices, va- 
riaj quidem graticC,' sed pretiositatis unius.* Hie vitrum 
fabre* sigillatum, ibi crjstallura impunctum;^" argentura 

Dapes erant copioaa et lauta, et lecti ebore splendentes, operii stragulis aureis, 
crateres valde capitces, dioerscB quidem opuUntia, sed ejusdem pulchritndiyiis. 
Hie est ritrum eleganter configurutum, ibi crystaUus dislincta variis punctulis ; Oud. — 1 Opipares cibi. lideni, opipares citro. Colviiis. Fux. opiimres cibi citro 
et ebore n. I. verissime, vel ingens fiiisset ttjs Ae'lewy e/cAeuf'ts. Roald. Et 
op. citro legit iinns Flor. et Bertinus. In aliis tamen est cibi. Elmenh. 
— 2 Intexti. Bert, intecii. Elmenh,— 3 Mb. varii q. gratia. Sclopp. in Syinb. 
— 4 Vuig. affabre. Plautns : ' Hoc lepidum est, hoc factum est fabre :' et 
Noster alibi. Antiilamas Moralibus : * Fabre compactnm animal hominem 
quis fevat sic esse pecuatuni ? qiiis avermncassit arietinas hominum men- 
tes:' qiiem locum, ut emendaieni, hie piotiili. Est autem apnd Fulgentiiim 
Placiadem. CoZf. Affabre. Fux. /atie. Roald.— 5 Viilgati, impicfuw. Scripta 
lectio elegantissima. Glossaviiis liber : '■"EyKivrpui, impungo.' Coif. Fux. 
impactum. Impactum, KeKaacrvixevov : crystallo enim et vitro contexti olini 
parietes camerarum. Seneca Episl. xcvii. ' Pauper sibi videtur ac sordi- 
dus, nisi parietes magnis et pretiosis orbibus refulserint ; nisi Alexandrina 
marmora Numidicis crustis distincta sint ; nisi illis undique operosa et in 
pictura; modiim variata circuiiilitlo praeferatur; nisi vitro condatur camera, 
nt bibliothecarum.' Etiam Boetliius lib. i. de Consol. Phil. ' Nee biblio- 
thecae,' in(|ait, ' potiiis comtos ebore ac vitro parietes, quam tuae mentis se- 
dem requiro.' Deniqiie speculorum et vitri non alius usus; quae specula 
Seneca intellexit per ' magnos et pretiosos orbes:' ita enim appellat alio 
loco cap. ult. lib. i. Nat. Quaest. ubi de Hostio illo impuro homine. Hora- 
tinra quoque speculato cnbiculo scorta habuisse disposita scribit Suetonius. 
Hue de re loci sunt laudabiles Sidonii, quos, quia corruptissime hactenus 
circumlati sunt, non pigebit ascribere. Lib. ii. Epist. 10. loquitur de Basi- 
lica Palientis,Epistopi Lngdunensis, in hnnc modum: ' Intus lux micat, at- 
(pic hractuatum Sol sic solicitatur ad lacunar, Fulvo ut concolor erret in 
metallo. Distinctuni vario nitore marmor Percurrit canieram, solum, fe- 
nestras ; Ac sub versicoloribus figuris Yernans herbida crusta sapphiratos 
Flectit per prasinuui vitrum lapillos.' Et in Narbone : ' Non tu marmora, 

NOTJE 

* Int. [fn<ex<i] An intexuntur lecti ca;o, juvante Oxon. Ms. in quo non 

vestibus? Lege, meo perinilo, in- pretiositatis, sed speciositatis, legitur; 

tecti, hoc est, Apuleiano loqueudi repone, inquani, varia quidem gazce, 

modo, tecti, opcrti ; nequc enim par- sed speciositatis unius. Hoc nempe 

ticula, in, hie negat. Vel, si mavis, vult Apulcius, niulta ibi vasa fuisse, 

injecti, quod idem prorsus sonat Apu- qua, licet alia aliis proliosiora essent 

leio. ol> materiam ex cpia erant conUata, 

' Varia' quidem gratia, sed prctiosi- nihilominus ejusdem trant pulchritu- 

tatis unim] At vitrum, crystallum, dinis. ' Variir. gaziR,' dicit etiam, 

aurum, et argentum, quae niox cnu- lib. de Deo Socralis, * Ex argento, 

nierat, quis uiiius cjusdemcpu' pretii et auro, et gemmis nionilia vari« 

cvic dicat f Repone igitur cum Pii- gana; dependent.' 152 APULEJI 

alibi "^ clarura, et auriim fulgurans, etsiiccinum^ mire ca- 
vatum in capides/ '' ut bibas : et, qiiicquid fieri non potest, 
ibi est. Diiibitores 9 " plusculi, splendide amicti : fercula 
copiosa puellae scitule subministrare/ pueri calamistrati 

alibi argentum nit idum et nurum cortiscans; et electnim miro artijicio excavatum 
in pocula ad polandum. Denique, quicquid creditur fieri non posse, ibi reperitur. 
flJulti escatum distribulores magnifice vestiti ; dupes abundantes : virgines eltgantet bratteam, vitnimve.' Sic enim leg. ille loCns ex lib. veteri,cnjus varias lec- 
tiones iitendas mihi dedit prases liumanissimus et eniditissinius I'. Faber, 
Aquinorum hominuni flos delibutiis. ' Marmora ' Trpbj rh l5a<^os spectant, 
'brattea' ad laciinaria, ' vitnim ' ad parietes. Sed pax. Variartim enim 
lectioniini fines prij-tergressi, Tr\e7ov rov KaB^Kuvros, nobis videmvir. Roald. 
Bert. Aid. et fiom. impictum. Einienh.— 6 Ms. albi. Sciopp. in Synib. 
Prave. Alibi respondet prioribiis 'Hie,' 'ibi.' Statini et exnlat a Palat. 
ante ' aurum.' Intelligit ptirnni, de quo vide Lips, ad Sener. de Tranquill. 
c. 1. Olid. — 7 Flor. sucinum. Elmenli. Vt pa!^si^l in vetnstioribns nienibra- 
nis^ Oud. — 8 Cav. in lupides. Vidgati plerique : cat. el lapides. Aid. Ven. 
lapidem. Siiccinum cavatnni in lapides, hoc est, in niodiun lapidiim. Sic 
lib. IV. eniendavi: ' Jacensque in niortuum;' cnni antea legeretur, in luodum 
mortui. Lib. vi. 'Jupiter ningivit in bovem.' Lib. x. 'In Dea- Jiinonis 
speciem siniilis.' Sed et hoc libro ipso sn|)ra : ' Lapis }^arius in Dianam 
factns.' Colo, Et lapides. Fnx. in lapides. Leciioiieni vnlgatani eqtiis viris- 
que tuetnr interpres, qiiain etiam firmant ilia inferiora, ' Geninias f'ornialas 
in pociila vini vetiisti frequenter oft'erre.' Et sane vtriorest: contra enim 
fidem est, succinum reperiri tanta magnitndine et crassitndine, qiuB cavari 
posset in pocula, neque id prsetermisisset Plinius, alias harnni reriuu qua- 
lumlibet etiam minutarum diligeritissimus. Roald. Vereor ne nie pudorem 
devorasse cogitent alii, qui in Tiisce suave fluentibus scruposum quid inesse 
suspicer. Sed quid vetat dicere, quod suspicor? nempe non paulo nialle me 
pro illo, cavatumin /apides, minimissima rescribillari licentia,8« capides. Capis 
idem cum capedine et capula. Priscianus lib. vi. ' Invenitur etiam hisc 
capis, capidis, cnjus diminutivum est capidula.' Haiunfius : ' Capis genus 
vasis est pontificale, diminutivum capidula.' Gruter. Susp. Forte rectius, 
capides. Festus. Quod et Grutero placuit. Wower. Flor. et Kom. c. et lapi- 
des. Gruterus Suspic. v. cap. 2. legit : c. in capides. Elmenh. — 9 Flor. diri- 
vitores. Elmenh. Sic et Falat. Pith. Guelf. U'Orvill. et Edd, onuies ante 
Colvium, ex solita confusione tcDi' b et v. Inde male diruitores Lips, dtirito- 
res Par. diriniires Fnx. Oud. — 1 Fercula copiosa, puelhe scitule ministrantes, 
Vulgat'i, fercula copiosa scitule subministrata. Non solum pueri, sed et puellae 
Veteribus in conviviis ministrabant. Seneca Epist. ex. ' Hinc puerorum 
perspicuos cultu alque forma gregcs, hinc fu;minarum.' Themistius Epita- 

NOTiE 

" Impunctuni] Vel punctis distinc- do dictum.' Item Varroni lib. i. de 

tnm, ut vertimus, vel purum, et nullis Vita Populi Romani. 

asperum variegatnmve punctis. ^ Diribilores] Ministri distribntores 

*' Capides^ Sic lege, ut est in Scri- escarum. Diribitorium fuit locus, in 

veriana Editione, et Gruteri Suspi- quo stipendia militibus numerantur, 

cionibus, non lapides. Capis, apud a diribendo, hoc est, distribuendo. 
Festum, est ' pocnli genus, a capien- METAMORPHOSEON LIB. II. J. ^3 

pulchre indusiati/ gemmas formatas in pocula ' vini vc- 
tusti frequenter offerre.^ Jam illatis luminibus epularis 
sermo percrebruit:^ jam risus affluens,"^ et joci liberales, et 
cavillus hinc inde. Turn infit ^ ad me Byrrhaena : Qiiam 
commode versaris in nostra patria? Quod sciam, tcmplis, 
et lavacris, et ceteris operibus ^ longe cunctas civitates an- 
tecellimus : utensilibus^y praeterea pollemus afFatim. Certo 

minUlrantes : pueri cirrati,decore vestiti, crebro propinantes vinuin retiis i7i lapi- 
dibus pretiosis coiijiguratis in calicum formain. Postquam lucvrncE imporlutce 
fuerunt in triclinium, jam colloiiuiu convicalia celebrari cceperunt,jum risus undi- 
que nhundare, et honesta dicteria cavilltitionesque juciari. Tunc Byrrhana sic me 
ajfatur: Rectene te habes in nostra patria? Ni Jailor, multuin supenimns omnes 
alia$ urbes delubris, el balneis, atque aliis publicis operibus, Abundamus insvper pliio : KaTaK\ive\s 5' iiv\ crri/SaSos iffrpccnei^ris ritr-qm koI iropcpvpa, Kal rpairi^av 
■rapaOfixevos 2iK€AiK7)f, irlvei re &5Sriv, Kal ivooXf^Tai, K6pris avrcf rivhs Kopiffli'as i^ 
•7roi56s 'ItjoviKoZ SiaKOfovuhaiu. Arcliestratiis : Xepvt^a 5' a.l\pa Ovpa^e (p(poi, are- 
(♦jacii^oTa 5' eJ'o'co, Eu€i5rjs ^oSi^'ps x^PO'' ^'^'^o"''* '^'^/w?- Kt supra Noster: ' Sed 
assidiie respiciens priPiiiinistraiitein Fotideni inibi recn-abar aiiiiiii.' Colv. 
C. scit. subininistrata. jMs. una voce auctior : fercula copiusa, puellce scitule sub- 
ministr antes. Koald. Palat. if^norat voceni pueite. Bertinianiis ita scribit : 
fercula copiosa scitule subministrata, pueri calamistrati. Wowerius. Fere. cop. 
scit. subministrata, p. calamistrati, gemmas, Ifc. Ita Bert. Sciopp. in Stjmb. et 
Snsp. I. 6. Bert. p. copiosa scitate subministrata. Flor. p. s. subminislrantes. 
Elmenh. — 2 P. i. Fnx. i. indusinti. Roald. Haec male indticit Berliniiis. 
Elmenh. Ex crebro librarionim errore cl pro d in Edd. Vicent. Ber. Bas. 
pr. Corrigendum jam Beroaldus inonuit. Oud. — 3 Flor. g-. /. simpocula, male. 
Supra: 'Lapis Parius in Dianam factus.' Claud, lib. i. de Kaptu Proser- 
pina; : ' In celsas surgunt electra coluninas.' Elmenh. Vide supra, ' succi- 
num cavatum in capides.' Scilicet s male locum amisit in Flor. liabente 
gemma. Oud. — 4 Offerentes. Scriptum erat in veteri libro, efferentes. Vulga- 
tis, offerre, Colvius. Offerre. Fux. offerentes. Koaldus. Bert. Flor. et Rom. 
offerre. Elnienliorstius. Bas. Ed. offerre: ut sit infinitivus pro iudicativo. 
lirant. In nostris etiam offerentes. Guelf. pr. efferenles. Sed vide ad ' pu- 
ellje scitule subministrare.' Oud. — 5 Sic bene Ed. IJeroald. \{i\go percrebuit. 
Vide ad p. IG. Ed. Pr. ' crebriter.' Id.— G Ms. dejluens. Colvius. Ac Fux. 
Mox. 6r< ante 'joci' excidit Ed. Floridi, ac cavillis excusum est vitiose in 
IMd. Colin. Bas. pr. Oud. — 7 Turn inf. Bert. En, inquit. Elmenli. In col- 
latione, qua; penes me est, Tu,itiq. Creberrinic Nostro adiiibelur 'infit.' 
Vide Indicem I^luicnh. et Flor. Oud. — 8 Oxon. prave, opibus, et per in(;u- 
riaui ex lid. l'"loridi elapsa est vox longe. Id. — 'J Vuljjo, utensilium. Colvius. 
IJtenailiuni. Fux. utcnsilibus. Koaldus. Flor. et Bert, utensilium. Eniendo 
obiter Senecam Ep. lxxxvii. ' M. Cato Censorius cauterio velicbaiur, et 

NOTiE 

y f7<ensi7JAu«]Utensilia proprie sunt * Sid)vectafpie utensilia ab Ostia et 
res cibaria;, provisions de bouche. Ta- pro{)in(iuis niunicipiis, prctiiMn<|uc 
cit. Anna!, lib. ii. ' Quastpie copias fnmienti niinutum,' <Vc. Utilia etiam 
frumeiiti et omnitmi utensilium cpiar- pro iisdeni utcnsilibus usnrpatum in- 
rjue natio penderet.' El lib. xv. venias. 154 APULEII 

libertas otioso, et negotioso ' '■ quidem advenaj Romana 
frequentia, modesto vero hospiti quics villatica: omni deni- 
que provinciee ^ voluptarii secessus ' sumus.^ Ad hoec 
ego subjiciens : "^ Vera memoras, nee usquam gentium ma- 
gis me liberura quam hie fuisse credidi.^ Sed oppido for- 
mido cascas et inevitabiles latebras magicae disciplinae. 
Nam ne mortuorum ^ quidem sepulcra tuta dicuntur : sed 
et bustis et rogis ^ reliquiae quaedam [34] et cadaverum 

cibariis. Hie est profecto lihertns tranquilla, et hospes quidem negotiis gaudens 
potest hie reperire hominuin muUitudinem similem RonuincB ; qui vero moderatus 
est et ambitionis expers, otiutn quale ruri. Denique tota provincia hue venit sese 
obtectatum, Respondi ad hcec: Vera sunt qua diets, nee pntavi me fuisse libtrio- 
rem usquam terrurum quam hie. Sed valde vietuo obscuras iiisidias artis magicce, 
quasnemo potest effugere. Nam ne motmmentu quidem defunclnrum feruntur esse 
secura, sed residua qucedam et frusta eorporum mortuorum rapiuntur ex bustis et hippophoris quidem impositis, ut spcum ntensilia portaret.' Nam ibi etiam 
in Lipsii editione utilia male legitur. Elmenh. — 1 C. I. otiosa, et neg. ^c. 
Non alifer hnnc locum olim correxit Beroaldiis, qunm nunc enm ex scripto 
codice restitiiimiis. Viilgo ubiqiie lectnm : Certa libertas, otiosa et negotiosa 
quidem, adveniente Romana frequentia. Colvius. Fiix. Cetera libertas otiosa tt 
negotiosa quidem. Cetera absolute, quod dicimus, recte, et ita Latiiiitas oin- 
nis. Horatius : ' Excepto, quod tii non eras, [Ergoue ecastor ' eras ' spon- 
dapum tacit? At sic scripsit Horatius: ' Excepto quod non simul esses, 
cetera laetus.'] cetera sanus.' Tertullianus in libro de Anima c. 14. ' Certe 
ille Pythagoras, etsi bonus cetera.' Porro ad ilia verba, et negotiosa quidem, 
pertintt quod nieniini ilUid ex eoden) Septimio, eodem loco: 'Omnia jam 
pervia, omnia nota, omnia negotiosa.' Roald. Rom. certa I. o. et n. q. adveni- 
enti. Flor. negotioso. Bert, adveniente. Elmenh. — 2 Ed. Has. pr. omnique 
prov. Edd. ceteraj ante Colv. omnique denique pr. contra Mss. Turn voluptaris 
D'Orv. Oud. — 3 Scriptus liber, succ^sams. Colvius. Scriptus liber, sj/ettssu*. 
Juvo et lirnio loco uno et item altero Arnobii ii. Advcr. Gen. ' Aut quod 
structis domibus et laiitioribus successibus institutis non antiquas adamave- 
rint casulas.' Lib. v. ubi de Proserpina : ' Raptam virginem secum vehit, 
et terrarum absconditur successibus rursus.' Rursum 1. vii. ' An hiatus 
aliquis, ant ex molibus ina?qualiter aggeratis successus quidam et fornices, 
in qnos intulit se raptim circumscripto tuentium visu ?' Glossae Graeco-La- 
tinee : ' Successus : vnoxupricris.' Brant. — 4 Ad h. ego. Scribe : Ad h. ego sub- 
jicien.i. Sic enim est in Ms. etBeroaldi Editione. Colv. Addit ult. Ad hcec 
ego suhjieiens, in Aid. Roald. — 5 Praeteritum istud admodum languet : nee 
satis hie convenit. An fuit, crede tnihi? Burmann. margini allevit me/nini. 
Oud. — 6 Mortuo Fux. Pal. non habet rh quidem. Vide ad 1. i. p. 16. * Ac ne 
sufficientem supellectilem.' In eodem male dicanlur. Bas. pr. diciint. Id. — 

NOTiE 

^ Neg. [Negotiosa'] Lege negotioso. nem appellat ejusmodi secessum, lib. 
Negotiosum advenam opponit mo- xii. cap. 22. de Campania loquens : 
desto hospiti. ' Urbis regiaa cella penaria, volup- 

* Omni denique provincics voluptarii tuosa nimis et delicata digressio.' 
secessus sumus] Cassiodorus digressio- •> Et bustis et rogis] Servius pyras, METAMORPHOSEON LIU. 11, 155 

praesegmina ^ ad exitiabiles viventiura Fortunas petuntur. 
Et cantatrices anus in ipso momento choragii "" funebris * 
praepeti 9 celeritate alienam sepulturam antevertunt. His 
raeis addidit' alius: Iramo vero istic ne viventibus quidem 
ullis parcitur. Et nescio qui,^ simile passus, ore undique 
omnifariam "^ deformato ' truncatus est.''- Inter hsec, con- 
viviuni totum in licentiosos cachinnos ^ effunditur : omni- 
umque era et obtutus in unum quempiam angulo secuban- 
tera conferuntur.^ Qui cunctorum obstinatione confusus, 

pyris arJentibus ad perniciem vivorum. FA vetulcc incantatrices prceveniunt veloci 
festinatione humatiimem alienorum cadaverum in ipso tempore feralis apparatus. 
Alius ndjecit Ids verbis: Immo vero hie ne a vivis quidem ullis temperatur ; et 
quidam, perpessus aliquid ejusmodi, mutilatus est facie ex omtii parte deturpata. 
Interea risus soluliur pervagatur totum convivium. Et cuncti convertunl vultum 
et oculos in quendam hominem scursim decumbentem in angulo, qui perturbatus 7 Idem Ms. psegnia. Colv. Sic et Oxon. prasengma Giielf. pr. prcesequia 
Giielf. sec. prasignia D'Orvill. pessime. Adi Beroald. et Piic. ' Ungui- 
um segmina ' Gell. I. X. c. 15. Oud. — 8 Funeris. Emendabis ex Ms. Ftilvii: 
funebris prcepeti c. Wower. Vide quae. Andreas Schottns iu Nodis Ciceroni- 
anis lib. iv. cap. 10. notat. Elmenh. — 9 Perpeti. Recte Ms. prapeti. Sciopp. 
in Synib. Scioppiiis ex Msto Fulvii, prcepeti. bene. Elmenh. Magis placet 
prcepeti, id est, praceunte. ' Aves praepetes,' quae prospeiiiis praevolant, 
apud Agel. I. vi. c. 6. Brant. Vide illic Conini. Oud. — 1 Reg. Edd. Ber. 
Bas. pr. addit. Pro istic in Oxon. istuc. Id. — 2 Reg. Fiix. ne qui. Pal. nesci 
qui. Edd. Colvio priores quis, contra Mss. et elegantioruni morem. Passus 
aiitem niagicis artibus intelligitur, ut loquitur in Apol. p. 528. Ed. Flor. Id. 
— 3 Desermalo in D'Orvill. /(/. — 4 Prir. adest, male. 'Nescio qui' valet, 
nonnemo. Non enim designare vult. Wass. Per adest enim niniis aperte 
designaretur conviva, et inurbane. Oud.— 5 Per cunv. tntum Ulicentiosus ca- 
chinnus eff. Vulgati, conv. totum in liceiitinsis cachinnis ejf. Colvius. Bert. conv. 
totum illicentiosis cachinnis e. Elnu nil. — G Puto t^ conferuntiir expungendum, 
el panlo post scribendum obtuitione pro obstinatione. Stewech. Veteres edi- 
tiones, conferunt. Colvius. Bert, conservnlur. Stewecliius banc vocem putat 
abundare, et legit obtuitione. Sed niliil mutanduni. Obstinationem vocat as- 
pectum illorum, qui ol)stinate enm intucbantur, ut jam aliis observatum. 

NOTyE 

busta, et rogos ita discriminat ; ' Py- erat scenicus apparatus Vitruvio. 

ra,' inquit, ' est lignorum congeries: Ciioragus x^P^/V^^j '!"' 'Uppeditat 

rogus, cum arrlere c<i;|)erit : bustuni expensas, et instrumcntuni sccni- 

vero jam exuhtum vocatur.' Ha;c cum, ct, latiorc significatu, cujusvis 

tamen saepe videas nullo discriinine rei supjjcditator. 

Uburpata. '' I'ndique omnifuriam] Apuleio fa- 

''■ i:horagii] Clioragium, (iracis x"- niiliarc est advcrbia gomiuare idem 

oiryiov, instruuicntiini ct apjiaratus Bignifuantia. Ouauiplurima cxeui- 

pouipa; cujusvis. Item locus in cpio pla apu<l cum reperias. 15G APULKIJ 

indigna murmurabundus,7 cum vellet exsurgere : Immo, mi 
Telephron,^^ Byrrhaena inquit, et subsiste paulisper, et 
more (iias urbanitatis fabulam illam tuam 9 lemetire, ut et 
filius meus iste Lucius lepidi sermonis tui perfruatur comi- 
tate. At ille, Tu quidem domina, ait, in officio manes' 
sanctas tua3 bonitatis; sed ferenda non est quorundam inso- 
lentia. Sic ille* commotus. Sed instantia Bj^rrhaenae,' 
quae cum adjiiratione suae salutis ing:ratis cogebat eflfari, 
perfecit ut vellet. Ac sic aggeratis in cnmulum stragulis, 
et effultis in cubitum,'*^ suberectusque ^ in torum, porrigit 
dexteram, et ad instar ^ oratorum confoi mat articulum ; 
duobusque infmiis conclusis digitis, ceteros eminentcs por- 
rigcns,^ et infesto pollice clementer subridens/ infit Thele- 

omtiium pervicacia, et murmurana cvm ivdi^natiime, cum pararet illivc xurgere, 
Ne hoc facias, mi Telephron, inquit Byii'ho'na, sed mine tantisper, ac pro solita 
tun comitate resume ab initio tuum illam historiam, ut hie quoquejjlius mens Lucitis 
potiatiir jucimditute titce faceta riarratiunis. At ille, Tu quidem, inquit, o domina, 
remanes semper intra terminos tU(C inviolatte prohitatis: sed intolerunda est quo- 
rundam protervia. Sic ille indignalnindus locutus est. Sed urgentes preces Byr- 
rhancc, qu<e cum per vitam suam obtestans cogebat eloqui etiatn invitum, perpule- 
runt ut consentirct. Telephron, stragulis in cumulum congestis, innixusqne cuhiio, 
et aliquavtvm erectus in tectum, esctendit manum dexteram, et componit juncturas 
digitorum ad exemplum declamatorum : duobusque imis digitis constrictis, expandit 
reliquos prominentes, tt protenso pollice, subridens leniter, incipit : Cum ego adhuc Elmenh. —7 Ms. wirabundtis. Colvins. Pal. indigne. Elmenli. li. indignans. 
M. indigne. B. mirabundus ciinj Colvio. Pufean. — 8 Idem Ms. Tlwlyron. 
Nnm Thelyphron? 'O QriKv(ppaiv. Colv. Flor. Thelyron. Colv. Thelyphron. 
Elmenh.— 9 F. ilium. Fii\. /. illam tuam. RoaiiK Scilicet <Mam exciderat ab 
Ed. Bas. pr. In D'Orv. et Edd. Vett. tuam illam. Oud.^ — 1 Vulgati omnes, 
mones. Infra 1. v. ' Vos (luidem, carissima' sorores, ut par est, in officio 
vestiae pietatis permanctis.' Colv. In officio manes Aldus, recte. Koald. 
Flor. et Bert, mones sancta. Elmenli.^ — 2 Pith. Sicut illis. Oiid. — 3 Iidem, 
instanti B. Noto infra ad I. vii. Colv. S<d ivstunti BijrrhancB, qiia; eum. 
Vnlgo, sic instantia B. qua; cum. Elinenliorst. — 4 Kestilue ex Palat. et 
Fiilv. Ac sic agger, in tumulum strag. et effultus cubitum, Palat. aggre- 
gat'is, lion aggeratis scribit. Wow. Pal. aggregatis. Elmenhorst. Fiilviiis 
niaviilt effultus. Sciopp. in Symb. Elmenhorst. — 5 Ven. Aid. suberectisque. 
Sed Beroaldi Editio, iit nostra. INIargo Bas. 1. subjectisque. Colon, sub- 
rectisque. Colv. Subrectisque. Aldus, suberectisque. Roald. — C Et instar. V. lib, 
ad instar. Brant. — 7 Eminentes porrigit. Flor. et Bert, eminus porrigem. 

^ Telephron] Nomen est admutilati clementer subridens. Exprimitiir co- 

jlliiis. mis ilia vultus compositio, qua audi- 

f Clementer subrigensl Optime Pri- torum benevolentiam Oratores jam- 

caeus ex Maniiscripto Oxoii. reponit jam dicturi captare solent. METAMORPHOSEON LIB. II. 157 

phron : Pupillus^ ego Mileto» profectus ad spectaculnrn 
01ympicura,9 '■ cum hsec etiam loca provinciae faraigerabi- 
lis ' adire cuperem, peragrata cuncta ' Thessalia, fuscis 
avibiis * Larissam accessi. Ac dum, singula pererrans, 
tenuato adraodum viatico, paupertati meae fomenta conqui- 
ro ; ' conspicor^- medio t'oro proceruni [35] quendara senem. 
Insistebat lapidem, claraque voce prajdicabat, si qui mor- 

TUU.M SERVARE VELLET, DE PRETIO LICERF.TUR.^ Et ad 

pupillus pi'ofedus essein Mikto, ad Ludos Olympicos spcclandos, vellemque etium 
venire in hcec loca procincice famusce, lustrata jam tuta Thessulia, malis auspiciia 
Larissam ceni. Dumque pecunia, quuin in vi<E sumtus mccum asporlaram,jam 
valde iiniitinuta, omnia perluslro, qiuirens lenimen mece inopice, video quendam 
senem altce statura in medio foro. Stabat in saxo, et alia voce clamalnU : Si qiiis 
vellet cu^todi^e cadaver defuucti, pacisceietiir de mertede. Turn ego con-' Elmenli. — 8 Injit : Telephron pupillus. Distini^iie: subr. infit Telepliron : Pu' 
pillus. Woweriiis. Prava ilU distinctio inepseiat sero in Ed. Colv. retenta a 
Viilc. et Florido. Oud. — 9 Beit. Olympiarum. Elmenh. Voliiit Olympiacum, 
lit 1. XI. p. 257. ' Olympiacain stolam.' Olympicum Mss. et Graniiiiatici reti- 
nent in Horat. lib. i. (). 1. iibi tamen ('luiingti. et alii maliuit, uti passim di- 
citur, Olympium. Vide et Comin. ad Suet. Aug. c. G. 'Jovis Olynipii.' Et 
sic in Flor. N. 9. ' Certamine Olympio.' Dtin in Pith, turn hoc in I. ia 
D'Orvill. frunigerahilis, Fux. famigerulis. Oud. — 1 Fux. tola. Roald. Alte- 
rum niagis Appuleianmn. Vide ad 1. in. p. 45. ' Cunctae civitatis singula 
p.' In Bas. pr. iiiepte pergrata. Oud. — 2 Fux. fusis ominibus, Conupte. 
Roald. Sic et Reg. In Oxon. /. auribus. Partini ex glossa, partim depra- 
vate. Oud. — 3 D'Orvill. Par. perquiro. Guelf. pr. prceconq. Fueratne olim 
anquiro? ut supra p. 28. Id. — 4 Bas. 1. conspicio. Colvius, Palat. conspicior. 
Mox D'Orv. perperani procerem. Guelf. pr. pro quorum. Oud. — 5 Licerclur, 

NOT/E 

K Milelo] De hac urbe jam dixi- iinde nevTaer-npiKol, id est, quinquen- 

mus, lib. 1. initio. nales, dicti sunt. Quippe quatuor 

*■ Ad spectaculum Olympicum] Quod cxactis annis in orbeu) rccurrebant. 

cdebatur quinto ipioque anno in Jovis Tenipus Iiorum peragendorum fere 

lionoreni, in Pisatide, Pcloponncsi a-stivun^sub i|)sum solstitium. Inillis 

regione, Elidi coutributa, ad urbein Agonibus conflueiis ex tola Grii-cia 

Pisain sive Olympiam, unde nonicn juventus contendebat cestibus,<:ursii, 

traxit. De Ludoruui Olyn)|)ic()ruin sallu, disco, et pugilatu. (iuintus 

intervallis, et tempore (pio institnti dies certamini (inem iuiponeliat. Et 

sunt, iiiliil certi liabeinus ante I|)lii- victor, Olynii)ionicis etOlynqiionicus 

turn Praxaoiiida; filiuni Eleinn, qui dictus, oleagina corona donabatur, 

illos iiiHtaur.ivit anno 777. ante TErum aliis(|iie lionoiibus, et pra;niiis, quie 

Cliristianani, a Miindi Creatione videre est apud Auctores, qui de ea 

3208. ante Romam conditani 23. a re fusius scripseruut. 

quo prima Olympias initium liabiiit, ' Provincicc famigerabilis} TUessa- 

et ipsi Ludi stati esse coeperimt, ut lia;. 
qiiintu qiio<|ue ineunte anno redirent : 158 APULEH 

quempiam preetereuntium,^ Quid hoc, inquam, comperior? 
hiccine mortui solent aufugere ? Tace, respondit ille. Nam 
oppido piier, et satis 7 peregrinus'' es, meritoque ignoras ' 
Thessaliae te consistere, ubi sagse mulieres ora mortuorum 
passim demorsicant : ^ eaqne sunt illis aitis magicas sup- 
plementa. Contra ego, Et qua? tii, inquam, die sodes, eus- 
todela ista feralis? Jamprimum, respondit 9 ille, perpetem 
noctem eximie vigilandum est, exertis ' et inconnivis ^ ocu- 
lis semper in cadaver intentis ; nee acies usquam dever- 
tenda,' immo ne obliquanda quidem. Quippe cum deterri- 
mai^^ versipelles,™ in quod vis animal ore converse, latenter 

versus ad aliquem ex transeuntihus, Quid est hoc, inquam, quod audio? An hie 
mortui consueverunt aufugere ? Sile, inquit Hie ; nam multum juvenis es, et valde 
novus hospes, et nescis te versari in media Thessalia, ubi veneficce famince lacerant 
mordicus vultus mortuorum, eaque sunt ipsis prcesidia artis MagiccB. Ego ad hccc, 
Die oro, inquam, qualis est ilia eustodia funebris? Primum omnium, reponit ilk, 
cgregie vigilandum est per solidam noctem lumitiibus apertis, neque ullo pacto con- 
rdventibus, et perpetuo infixis in corpus mortui, nee avertendus est obtutus in idlam 
partem, ac ne leviter quidem dejlectendus. Quoniam pessima illce saga, mutata 
corporis forma in quamlibet bestiam, penetrant se claneulum; adeo ut facile fallant Ms. liceret. Colvius. Fnx. liceret. Roaldus. Alii, licerel. Elmenli. — 6 Fiix. 
quendam prcetereuntem. Roald. — 7 Idem Ms. sanis. Forte, sane. Colvius. 
Colvius et Gruterus, sane. Elnaenli. — 8 Reg. Fux. demors. passim. Oud. — 
9 Ed, Scriv. respondet. D'Orv. caret rf noctem. Id. — 1 Bertiii. exertisque. 
Haud male. De roh que et diximus supra. Vide Ind. Notarum. Id. — 
2 Prseclare hie locus emendatus e scripto libro. Vulgati, inconversis. Idem 
hie Auctor noster 1. vi. ' Et longa coUa porrecti saevi dracones, incoiinivaR 
vigiliae luminibus addictis, et in perpeluam lucem pupillis excubantibus.' 
Gellius 1. II. c. 1. Noct. Atlicar. ' Stare solitus Socrates dicitur pertinaci 
statu, perdius atque pernox, a sumnio iucis ortu ad solcm alterum orienteni, 
inconnivens, inimobiiis :' ubi forsan ctiam scribendum, inconnivus, immob. 
Colvius. Bert. Rom. et Aid. inconversis, haud acque bene. Elmenh. — 3 Ber- 
lin, div. Idem. Edd. Scriv. et Florid, dant di. Sed male. Avertenda 
significat. Oud. — 4 Deterrime. Fux. deterrima. Roald. In sola Bas. pr. 
est me. Burmanno hie quoque placebat aliquando teterrimce. Oudendorp. 

NOT^ 

^ Satis peregrinus'] 'Satis' hie et emendat, pro meritoque ignoras, S^c. 

alias saepe in hoc opere, multum, so- optime sane. Sic initio libri hujus; 

nat. Sic supra: ' Mihi denique pro- ' Repulansque me media Thessaliae 

ventum hujus peregrinationis inqui- loca tenere.' 

renti multa respondit, et oppido mi- ™ Versipelles] Nonio versipellessunt 

ra, et satis varia. Nunc enim glo- ' quolibet genere se commutantes.' 

riam satis floridam,' &c. Eandem Plautus in Amphitr. ' Versipellem se 

vim habet Italis vox assai. facit quando lubet.' Vocabulum hoc 

' M, lIiIedioque'\ ign.] Sic Pric»us a vertenda pelle formatum est. Ha- METAMORPHOSEON LIB. II. ]59 

arrepant; * lit ipsos etiam ociilos Solis et Jiistitiae" facile 
frustrentiir.*' Nam et aves, et rursum canes ^ ° et mures, 
immo vero etiam muscas induiint. Tunc diris cantamini- 
bus sorano custodes obruunt. Nee satis quisquam deti- 
nire^ poterit, quantas latebras nequissimae mulieres pro 
libidine sua comminiscuntur. Nee tamen hujus^ tam exi- 
tiabilis operge merces amplior, quam quaterni vel seni fer- 
rae ' oflferuntur aurei. Ehem,^ et quod paene praeterierara, 
si qui ' non integrum corpus mane restituerit, quicquid 
inde decerptum deminutumque ^^ fuerit, id omne de facie 
sua desectum sarcire compeliitur. His cognitis/ animum 

oculos Solis et JustlticE. Convertunt enim se in volucres, et praterea in canes et 
soriceSy quinimmo et in muscas. Turn opprimunt sopore custodes ope ferulium 
carminum. Nee ullics potest enumerare quuntas fraudes excogitent suce tlhidinis 
gratia. Neque tamen promittitur majus pretium tam periculoscE vigilicB quam 
quatuor aut sex nummi aurei. Ehem, et quod fere prcetermiseram, si quis postero 
die mane non reddiderit cadaver illihatutn, quicquid demorsum fuerit, et ahlatum 
ex illo, cogitur reparare id tolum abscissum ex suo vultu. Ego, his auditis, objirmo — 5 Fax. arrepant. Roaldus : obrep. Flor. et Bertin. arrepant. Elmenh. — 
6 Oxon. frastentur, Palat. sustentem, Guelf. sec. suhsteyiteritur. Ed. Jnnt. 
post, frustrarentur. Oud. — 7 El ursum, canes. Vulgati omnes, et rursum. 
Colviiis. Malo cum Palat. ff rursumcanes. Wowerius. Pal. Aid. et Venet. 
et rursum. Bert, ci/rsws, inepte. Elmenh. — 8 Nee quisquam definire. Ms. vec 
q. satis def. Quod reponendum. Colv. Lege ex Flor. nee satis q. d. Elmenh. 
Et tamen in contextu cum seqq. edidit, nee quisq. satis. Sed praecedit satis 
etiam in Pal. Reg. Fux. Pith. GueJf. pr. Bertin, D'Orv. Oxon. Pric. Edd. 
Jnnt. post, et Scriv. A ceteris male exulat. Oud. — 9 Palat. ejus. A Bas. pr. 
abest tam. Reg. inexitiabilis. Mox amplior exulat a Lips. Ampliori Fux. Id. — 

1 Tb ferme non est in Palat. Elmenh. Hinc uucis inclusit Scriverius. Oud. — 

2 Aid. Hem. Colvius. Hem, et quod pane p. Rom. Ehem dq. p. Klmenh. 8ic 
Edd. O. cum Mss. praeter Edd. Junt. In Pal. D'Orv. Guelf. Et hem. Oxon. 
Hiem. A Regio, Fux. abest pane. Sed vide Pricaeum. Oud. — 3 Par. Cod. si 
quis. Male. Vide ad 1. i. p. 3. ' Si qui velit.' Id. — 4 Dim. Rectius Ed. Junt. 
post. dem. ut Ms. D'Orv. lib. iv. pag. 09. ' Duce deminuti.' Consule notiita 
ad Sueton. C.bs. c. 5. Id. — 5 Fux. pracognitis. Roald. — 6 D'Orv. an. tnerito 

NOT^ 

betur inter malcdicta. nienti et formidabili, Inminibus ocu- 

" Oculos iSolis et Justitia] Lib. i. lorum acribus,' &c. Ab hoc exem- 

Solem vocat Noster videntcm Deura. plari desciscunt nostri Pictores et 

A Grsecis quoque iravS' bpHiu, omnia Plastap, qui Thcmidi oculos fascia 

videns, dicitur. Justitiam auteiii ex velant. 

Chrygippo sic dcscribitGellius Noct. " Aves, et rursum canes, ^-c] Sic 

Attic, lib. XIV. ' Iniagincni Justitia; Manuscripti Codices a Pricaeo lan- 

fieri solitam ait [Chrysippus] forma dati. Vulgo aves, et ursum, canes, Sfc. 

ntque file virgiuali, aspectn vche- male. Sub ursi enim forma, animalis IGO APULEII 

mcum commasculo :^ et illico accedens praeconem, Clama- 
re, inquam, jam desine. Adest custos paratus : cedo^ 
praemium. Mille, inquit/ nummum^ deponentur tibi. Sed 
heus juvenis, [;3G] cave diligenter principum civitatis ' hu- 
jus filii cadaver a malis Harpyiis p probe custodias. Inep- 
tias, inquam, mihi narras/ et nugas meras. Vides homi- 
ncm ferreum, et insomnem, certe perspicaciorem ipso Lyn- 
ceo,'' vel Argo/ et ' oculeum totum. Vix finieram : et 
illico me producit "^ ad domum quampiam, cujus ipsis fori- 
bus obseptis, per quandam^ brevem posticulam introvocat 
me, ct conclave quoddam obseratis hmiinibus umbrosum. viriliter meum uvimmn, et adiens ■prcEconem e vestigio. Jam cexsa voci/erari, in- 
fjiuiin ; ccce tibi pra'sto custos ; die qua merces erit. Accipies mille iiummos, in- 
({uit ; verum heus tu adolescens, cura sedulo ut bene serves a nequissimis Harpyiis 
corpus filii iinius ex primariis hiijus iirbis. Absurda, inquam, mild garris, ac puras 
ncmias. Vides in me rirum intrepidum, et profecto impervium sopori, clarius vi- 
dentem ipso Lynceo, vel Argo, et totum ex oculis conjlatum. Vix desierain loqui, 
cum me slutim deduxit ad quasdam cedes, quarutn quiajanua erat cluusa, introducit 
me per quoddam posticum ungustum, et ostendit cubiculum quoddam obscurum con- eomm. Oud. — 7 D'Orv. icedo, Fors. mi pro mihi cedo. Vide supra. Id. — 8 Prave 
E(i. Jiint. pr. inquam. Id. — 9 Nummi. Flor. nummum. Elmenli. IVI. Nummum. 
Ptiiean.— 1 Cave d. ut primatis civitatis. Vtilfjati : c. d. principium civitatis: 
quod not! rejicieiiduin. Sic ' priiicipes A. U.' id est, Augusiae uibis, Flo- 
ridis. Ubi vide, qua? uotamus, Colv. Fax. c. d. id privatis hujus civitatis 
cadaver a m. H, p. c. Roaldus. Fior. Roin. et Bert. c. d. principium c. f, 
Elnieiih. — 2 D'Orv. varias. Fux. etiam ins. Oud. — 3 Ms. i. Lynce vel Argo 
vel Odd. Colv, — 4 I'roduxit. Fux. peiduxit. Roaldus. Flor. producit. Bert. 

perduxit. Pal. perducuid. Eliuenli. — 5 Ms. al. qdam. Colv. — 6 Intr. me, et c. 

aOTJE 

minime domestic!, non bene Solis et dabit astra rati, cumque sethera Ju- 

Justitiae oculos effugissent. piter umbra Perdiderit, solus traus- 

p Harpyiis] Incantatricibus mulie- ibitnubila Lynceus,' Nouieii vide- 

ribus, quie cadaveruni frusta rapie- tur traxisse Lynceus a Lyucibus, de 

bant, veluti Harpyae escas Phinei. quibus Plin. lib. xxviii. c. 8. ' Per- 

De Harpyiis vide Virgil, lib. ni. egrinae sunt et Lynces, quaa claris- 

iEneid. et, ad ilium, Servium, et Lyl. sime omnium quadrupedum cernunt.' 
Gyrald.Syntagm. VI. ' Argo] Ovid. lib. i. Metamorph. 

■> Lynceo] Valerius Flaccus, lib. i. ' Centum lumiuibus cinctum caput 

Argonauticon Lynceum inter Argo- Argus habebat, luque suis vicibus 

nautas uiemorat perspicacissiuiae aci- capiebant biua quietem, Cetera ser- 

ei virum. De hoc ille : ' Fluctibus et vubant, atque in statione manebant,' 

mediis terras dabit illc magistro, Et &:c. METAMORPHOSEON LIB. If. 161 

ct demon strat matronam flebilcm,^ fusca vcste contectam -J 
quam propter^ assistens, Hie, inquit, auctoratus ' ad cus- 
todiam mariti tui fidenter aceessit. At ^ ilia, crinibus ante- 
pendulis hinc inde dimotis,' etiam '^ in moerore luculentam * 
proferens faciem, meque respectans,''^ Vide, oro, inquit, 
quam expergite ^ munus obeas. Sine cura sis, inquam ; 
modo corollarium ' idoneum comparas.*^ Quo placito, ociter ^ 

clusisftnestris, ac muUerem latnentanlem amictam vestimento nigra; prope quam 
stans ille, Hie, ait, andacter hue venit mercede rite obligatiis ad servandum tuum 
cimjugem. At illa,rejectis in utriimfjue latus cupillis, qui ante ejus faciem pende- 
bant, vultum ostendens in luctu quoque formosum, et me intuens, Cura, inquit, 
qucpso, ut vigilanter perfnngaris officio suscepto. Secura csto, inquam, et pra-para 
miki tantum aliquod auctarium congruens meo labori. Quibus verbis assensa, q. 0. limitiibus. Umbrosam demonstrat m, f. Vnlgati, umbrosum demonstrat 
vubiculuin, matronam flebilem. Neutia lectio adliuc niihi satis concinna vide- 
ttir. Culv. Lectioneni lianc non satis concinnam fatentur alii ; etiam ego, 
et, quoniain liljeiiini est, sententiam snam, quod sine praejiidicio fiat, pro- 
jionere, divinubain fiiisse, introvocat me ad conclave quoddam obscratis luminibus 
umbi'osum. Demonstrat matronam. Liqiiido plane sensii. At, quod legitur 
matronam fusca veste indutam, notandiim est respexisse Liiciuni nostniin ad 
a!vum Ronianonun vetns, cum albus tantum in usu promiscuo, spretis arces- 
sitis coloribus, quo de more pensiculate alibi doctor Lipsius. Ab liac causa 
lanam fuscani Polcntinam Martialis nominat lugenteni. L. xiv. Epig. 157. 
' Non tantum pullo Ingentes vellere lanas, Sed solet et calices haec dare 
terra suos.' Grut. Susp. 1. v. c. 4. Vulgati libri : vmbrosum demonstrat cubi- 
culum, m. f. Recte emendabis : per quandam br. posticulam introvocat me ud 
c. q. 0. luminibus umhrosum, demonstrat m. f. Wowerius, Luminibus. Sic 
rocte liert. et Floient. In vnlgatis est liminibus, male. Vide Indiceiii. 
Bertin. demonstrat cubiculum m. ]<2lmenli. — 7 Conlexlam Ed. Vicent. conleptam 
Guelf. pr. Oud. — 8 Q. 7). Ms. al. qua pp. Colvius. Flor. quam prope. El- 

menh. — 9 D'Orv. Ac vitiosc, ut sappe. Oud.— I Idem liber demotis. Colv. 
Item D'Orv. Par. prave. p. 26. * Aniicula diinovent:' ubi vide. Comatis 
Fux. Oud. — 2 Par. Guelf. pr. ct. D'Orv. in marorcm. Id. — 3 Idem Ms. 
luctukntam. Colv. — 4 Horn, et Flor. respiciens. Elmenli. — 5 Idem Ms. c.r- 
pcrgite, omisso quam. Colv. Male : t^ quam ad emphasin passim Aucfor 
jiMigit positivo ; ut <lieam latins infra. In Oxon. a ni. pr, obycis. Oud. — 
6 Compura. Flor. comparas. Elmenh. — 7 Vulg. ocyus. Colvius. Ocyus. Fux. 

NOTiE 

' Auctoratus] Obligatus mercede cramcntum remissum est (cass6). 
ad aliquid [)crjculosnni. Hoc nomen Auctoranientum merces ct pretium 
proprie giadialoribus niilitibus(|ue obligationis. TertuUian. Apologet. 
competit, qui in liac concepta verba cap. 3'.). ' I'arasiti sub auctoramcnto 
auctoris adigebantui' ; ' uri, vinciri, ventris inter contumelias sagiuandi.' 
secari.' Glossarium vetus Prica^o ' C.oroUarium'\ Varroni rorullarium 

laudatum: ' Auctoratus, 6 Trp^s ai5;;^of e8t, si (juid additum prxtcrquam 
TTfJo^ds, ad ferrnm venditus.' Contra, quod debitiim erat. Vocabnlum fic- 
cxauctoratus dicitur miles, cui sa- turn a corollis, quod lia, cum pla- 
Velplt. et Var. Clas, Apul- L 1G2 APULEII 

surrexit, et ad aliud ^ me cubiculum indiicil. Ibi corpus 
splendentibus linteis coopcrtum, introductis quibusdam 
septem tcstibus," raanu revelat ; et diutine visu praeflcto,' 
obtestata fidem ' praesentium, singula demonstrafc anxie, 
membra contecta ^ de industria quodam ' tabulis praeno- 
taute. Ecce, inquit, nasus integer, incolumes ocuH, salvfe 
aures, illibatae labile/ mentum solidum. vos in hang rem 

BONI QUIRITES"^ TESTIMONIUM PERHIBET0TE.5 £t CUm 

dicto, consignatis ^ illis tabulis, facessit. At ego, Jubc, 
inquam, domina,^ cuncta quae sunt usui ^ necessaria, nobis 

propere surrexit, meque intromittit in aliud cubiculum. Illic retegit 7nanu cadaver 
velatum mundissiinis linteaminihus, coram septan quibusdam testibtis, qui inducli 
fucrunt in cubiculum : et diu lacrrjnmta, et obsccrata fide astantium, omnia studiose 
ostendit, cum interim quidam describeret in tabulis partes corporis, quas contrecla- 
bat eo consilio. Ecce, inquit, nasus illibatus, oculi sani, nares intacta;, labia invio- 
lata, mentum integrum. Vos probi cives estote testes hiijns rei. Quo dicto, 
discedit obsigillutis illis tabulis. Ego vero, Precipe, inquam, domina, ut nobis ocyter. RoaUliis. Ocius Iiabent Edd. Colvio priores. Sed Mss. O, praiter 
solum Pithaamim, dant ociter. Adi me ad 1. vi. p. 12G. ' Ociter reduciint.' 
Oud. — 8 Vtilgo, illud. Colv, — 9 Dnitine [sic] v. p. Repcitiim in aliis codi- 
cilms, usu priTfldo: unde forte qnis effeceiit viso perfleto. Sed veriiis esse 
existimo, et duitino [?,'\c]lausu prcrfleto, eo quod Iikc ante jnstnm fimus fie- 
rent. ' Latisiis' meminit Nonius in * Siliceinium,' et pariter leges xii. Ta- 
bu laium. Imnio ante Tal)ulas isias a Deceniviris vulgatas, lauaum, ve!, ut 
alii vocarunt, lessuin in funere prohibitum a Solone, testes uiilii Cicero 
secnnda Tusculana, et Plutarchus in Solone. Stewech. Ms. visu prajicia. 
Bas. usu perfleto. L. v. ' Ibique deflebant oculos, et plangebant ubera.' 
Colv. Visu prafleto. Heec est emendatio a Eeroaldo ; cum in sue vetere 
reperisset Jtsji pct^Ze/o, quod est etiani in nostro. Roald. Rom, et Flor. d. 
usu perfleto, male. Elmenh. — 1 Pal. fide, rccte. Elmenh. — 2 Sic I\Is. Vulgo, 
verba concepta. Malebat Lipsius, membra contacta, Tangebat ilia singula 
membra, dicens, Ecce nasus integer. Colv. Anxie membra contacta. Flor. et 
Bert. a. verba, concepta. Elmenh. — 3 Male Fux. Edd. Bas, pr. et Colin, quadam. 
Vro prtenoiante in Gnelferb. pr, exnot. Oud. — 4 Illibata labia. Vulgati, ilUbatce 
labia. EhnenU.— 5 Va\at. perhibete. Id. Adde Gnelferb. sec. Oud. — G Oxon. 
inepte, cum digilo signatis, et mox D'Orv. Ac ego. Id. — 7 Fiix. dona. Id. — 8 

not^t: 

ciierant actores, in scena dari so- Solennis formula rogandi testimonii 

litae. in testamentis aliisque instrumentis 

" Introductis quibusdam septem iesli- condendis. Testator apud Isidoruin, 

bus'] Non pngnant to quibusdam, et lib, iv. cap. 24, ' Haec uti in his 

Tc» septem, ut nonnuliis visum, qui tabulis cerisque scripta sunt, ita vi- 

postrenuim hoc delcndnm censebant, detur, ita lego, ita dico. Itaque vos 

Noster infra hoc eodem libro : ' Tres ('ives Romani testimonium perhibe- 

quidam vegetis corporibu?,' tote milii,' 

" Vos ill hanc rem boni Quirites, ^c] METAMORPHOSEON LIB. II. 163 

cxhlberi. At qua?, inquit, ista9 snnt? Luccrna, aio,' pnv- 
graiidis, et oleum ad lucem luci sufficiens,^ et calida ' cum 
cenophoris et calice, coenaruraque reliquiis discus [37] orna- 
tus. Tunc ilia capite quassanti,4^ Abi, inquit, fatue," qui 
in domo funesta coenas et partes rcquiris ; ^ in qua totjugis ^ 
jam diebus ne fumus quidera visus est ullus.^ An istic 

prabeantur omnia, qua; opus sunt ad hoc munus. Sed quc€nam,ait, sunt ilia? 
Lampas, inquum, ■perampla, ct old satis ad luccndum usque ad diluculum, ct aqua 
calida cum vasts vinariis ac pocnlo, nccnon ct patina instructa reliquiis ccenarum. 
Turn ilia concuticns caput, Apage te, ait, inepte, qui petis canas et frusta in domo 
plena luctus, in qua tot jam diebus ne ullus quidem fumus conspectus est. Putasne Ms. risui. Colviiis. Al. visui, Vir doct. in ora Ed. Vic, Dein inverso 
ordine exh, nobis Palat. et luccrnam. Oud. — 9 Reg. Fiix. ilia. Id. — 1 Aio 
deest Fux. Id. — 2 Haec verba luci sufficiens P. Faber, idem ille vir amplis- 
simus niuiqtiam satis laiidatns, glossema esse pntat illonuu ' ad lucem,' 
Veriim is niinquam mihi peisiiascrit. Est cnim pereiegans aliiisio ad varias 
Incis notiones, ut et lioc loco prinium diem, deinde etiaiu lucein signiticat, 
(juod notavit interpies. Roald. Luci sufficiens desiint in B. Putcan. — 3 Viilgo 
passim, aqua. Calida, id est, calida aqua. Noster lib. iv. ' Et ex more 
calida tumultuaiio vestro lavacio pra^paiata.' Seneca Epist. Lxxvii. ' Et 
calida subinde suffusa panlatiin detecit.' Vide alia et plura apud Lipsium 
Elect. II. Ad qn£e addiderim Ulpianuni L. QuaBsitum, de Instrnc. vel Iiistiu. 
Leg. ' Vas a;nenm, in quo sapa coqucictur, et defnituni, et aqua ad biben- 
duni lavandamque tamiliani paratui.' Colo. Et aqua. Fux. ct calida, proi- 
sus eleganter, ut infra de talida, qua? ad potum. Roald. — * Flor. quassato. 
Elmenli. Quassare caput indignantis est. Lil). iii. ' Dejecto itaque et 
quassanti capite ac demussata temporali contunielia durissimo meo casui 
sei vieus.' Lib. iv. ' Haec horum translatio veree Veneris vehementer in- 
oendit aniinos, et impatiens indignationis capite quassanti frenicns altius,' 
&c. Idem in Add. — 5 Totjugis. AVii, tot jugil)us,m,x[e. In Floridis (N. 18.) 
'Tanta et totjuga invitamcnta.' Elmcnh. In Falal. Far. et Gnelt'erb. utro- 
'pic, &c. est totjugibus. Sed vide Flor. N. 9. do Deo Socrat. p. 678. In 
Apol. pag. 87-1. ' Totjuga sidera.' Dein male D'Orv. Guelf. pr. nee fum. q. 

SOT IE 

'' Abi, inquit, futue, ifc] Abireju- qtiideni pane projeci partem meani, 

bentnr, qui absurdum quid aut di- nam vidcbatur mihi in pullum jam 

cunt aut faciunt. Tercnt. Adelpliis coiissc.' 

Act. II. Seen. 2. * Nunquam rem * In qua totjugis jam diebus ne fumus 

facies, abi, nescis inescarc liomines, quidctn visus est ullus] Qui nios higen- 

Sannio.' tiuiu. Sclioliastes Juvcnalis ad ilium 

J Partes requ'irisl Sic et Gr;ecis versum Satyr, iii. 'Tunc gemimus 

partes, fxolpai, snnt rcliquia'. Sic casus Urbis, tunc odinius igncm :' 

Noster, lib. vii. ' Ad puellam com- ' Nee focnui,' inquit, ' in domo no- 

meabat assidue, partesque sultroptas stra fieri palimnr, quod ct lugentes 

clancnio et pntgustalas a se polioues obscrvare sclent.' 
otlercbat hilaris.' Et Petron. • Ego 164 APULEII 

comissatum te venisse credis ? ^ Quin sumis'^ potius loco 
congruentes luctus et lacrymas ? ^ Haec simul dicens, re- 
spexit ancillam : ^ et, Myrrhine,' inquit, lucernam et oleum 
trade confestim. Et, incluso custode, cubiculo protiniis 
facesse. Sic desolatus "^ ad cadavei is solatium,^ perfrictis' 
oculis et obarmatis '^ ad vigilias, animum meum permulce- 
bam cantationibus.5 Cum ecce '^ crepusculum, et nox pro- 
vecta, et nox altioiV ^ et dein ^ concubia altiora, et jam nox 

te hue venisse epulalum ? Quin induis pntius mcsrorem etfletus convenientes huic 
loco ? H(Bc dicens simid se convertit ad famnkun, et, Heics, Myrrhine, ait, prcebe 
ipsi actutum lampadem et oleum. 3Jeque custode concluso intra cubiculum, statim 
ahit. Ego sic derelictus solus ad consolationem mortui, defrictis oculis, et instruc- 
tis ad vigilandum, deliniebam animum meum cantilenis. Cum ccce crepusculum 
advenit, et prima fax, turn nox altior, ac tnox conciibium profundius ; jamque PiUi. ullis. Olid. — 6 B. An isiic comensatnm te vetiisse in ccdihus c. M. An 
istuc come7isatum t. v. c. Piitean. — 7 Ms. simus : al. samuS. Colvins. ' Su- 
niere luctus,' * suniere laciymas,' Latine dici posse, pertinaciter non nega- 
Verim : nee eniiii caput meum bibliotheca est, ut omnium nieminerim : sed, 
cum snggeiant Mss. alias quin simus, alias quin samus, quid vetat resciibere, 
quiti simulas? quomodo fere Terent. Adelph. So. 7. Act. iv. ' Ouid facias? 
si non re ipsa tibi dolet, Simulare certe est honiinis.' Multa sunt in Apii- 
leio, de qnibus dici potest, quod de Iniperatorum legibus : ' Omnium non 
reddi posse rationem.' Gruter. Susp. 1. v. c. 4. — 8 Reg. Fux. lacrymans. 
Ferri posset, si transponas : lacrymans, et hcec simul d. Sed niiiil necesse. 
Oud. — 9 Palat. Fux. Par. Guelf. uterque, ancillulam, ut bis libro pr. p. 16. 
17. Id. — 1 Flor. Myrrene. Elmeiili. — 2 Trade c. et inc. c. c.pr. facessitdesolatus. 
Vnlgo, trad. c. et inc. c. c. prot. facesse: des. Colvins. Flor. facesse. Sic 
desolntus. Elnunliorstius. B. hie desolatus. Putean. — 3 IVIanuscriptum ex- 
emplar, pfrsf/itiis. Colv. Viilgo, perstrictis, male. Petronius : 'Pucri de- 
tersis panlisper oculis ledierant ad niinisteria.' Elmenh. — 4 Idem, sed obar- 
matus. Colv. Eodem modo exaratur in Palat. et D'Orvill. ac Fux. Sed 
quoque in Guelf. pr. Oud. — 5 Palat. cantionibus. Id.^ — C Ed. Bas. pr. cum 
statim ecce. Id. — 7 Et no.v a. Ouinino liajc delenda ut superflua. Jf'ower. 
Wower. putat ha?c verba abundare. Lindenbrogins legit : et niox altior. 
Vide Censorinum de Die Natali c. 28. Elmenh. Ego nihil muto. Oud. — 8 Et 
deinde. D'Orv. et dum. Par. ct in. Lege, et dein, cum Cod. Fux, Palat. 

NOTiE 

* Desolatus ad cadaveris sohUium~\ et postremnm est diei Roman). Tern. 

Observa lusnm non invenustum in pus, quod huic proximum est, voca- 

vocibus ' desolatus ' et ' solatium.' tur ' de media nocte:' sequitur ' gal- 

** Crepusculum, et nox prorecta, et licinium,' cum galli canere incipiunt. 

wox uZ<(or, 5fc.] Noctis et diei tempora Dein ' conticinium,' cum conticue- 

propriis discreta noniinibus hoc or- runt. Tum ' ante luceni,' ct sic 

dine exponit Censorinus, de Die Na- ' diluculuni,' cum, Sole nondum orto, 

tali, cap. 24. ' lucipiam,' inquit, ' a jam lucet. Secundum diluculuni vo- 

nocte media, quod tempiisprincipiuiu catur 'mane,' cum lux videlur Solis. METAMORPHOSEON LIB. II. 1G5 

intempesfa, mihique oppido formido ciimulatior^ quidem : 
cum lepente introrepens mustcla "^ ' contra me constitit, 
obtutumqiie * acerrimum in me destituit,^ ut-<^ tantillulum 
animalis ^ prae nimia sui fiducia mihi tiirbaiit animum.'' 
Denique sic ad illam, Quin abis, inquam, impurata bestia, 
teque ad tui similes " musculos ^ '^ recondis, antequam no- 
stri vim prassentariam^ experiaris? quin abis? Terga vei- 
tit,' et cubiculo protinus cxterminatur. Nee mora, cum 

intempesta nox, mihique sane metus tnulto 7najor: cum subilo mustela se penetrans 
in cubicultim sletit mihi ex adverse, et defixit in me aciem oculurum acntissimam ; 
adeo ut tantida bestia conturbaverit mihi mentem nimia sua audacia. Tandem sic 
affatus sum ilium: Quin discedis,fcedum animal, et te occultas cum muribus tui 
similibus, priusquam se7itias ralidissimum nostrum impetum? Cur non abscedis 
•■hincl Fugit illa,et confestim facessit extra cubicidum, Extemph altus sopor Gnelf. sec. ut sa?pissinie. /J.^9 Cumulatur maWrn, ut lib. iv. 'Nunc etiam 
redintegratur, immo vero cumulatur infortunium nieum.' Brant. — 1 Fux. 
7nmtula. Oud. — 2 D'Orv. obtuitumque. Sed vide Indie, et iiic Pric. Solm. 
c. 40. ' Visum oljtutu rigidi orbis intentat.' Id. — 3 Fux, destitit. Roald.— 4 
Fux. npc. Oud. — 5 Ms. tantillula aimnalis. Colvius. F\or. tantillula animalis. 
Beit, et Palat. tantulum animal. Sciopp. et AVower. ex Msto Fulvii : ut t. a. 
prcesenlia sui fiduciam mihi turbarit et animum, recte. Elmenh. — G Prce n. sui 
fid. mihi turbaverit an. Nihili sunt liicc. Sed meliora, quje Ms. liabet : 
prcesentia sui fiduciam mihi turbaril et animum. Sciopp. in Symb. Ms. Fulvii: 
prasentia sui fiduciam mihi turbarit et animum. Wovver. — 7 Idem Ms. teque ac 
tui sim. Colvius. Reg. teque ac tuis sim. Fux. t. ac t. silens. Guelf. Oxoii. 
lyOvv. Va\at. teque atque tui s. Edd. Vicent. A\i\. similis. Vith. simul. Oud. 
— 8 Fior. masculos. Pal. mastulos. Elnienliorstius. — 9 Idem Ms. prasentcm : 
al.prasentium. Colvius. Sed vide Lexicon Plautin. et Comni. ad I. x. p. 212. 
' Veneiium piaesentarium.' Nos/ri deest D'Orvill. Nostrum Vux. /nci Pith, 
etpro experiaris in Regie ac Fnx. experias. Oud. — I Non ineleganter D'Or- 
vill. Et terga v. Sed idem cum Ed. Floridi male vcrtil. Ciebenime apxa- 

NOTiE 

Post hoc' ad meridiem,' tunc 'me- bant. Delude ' concubium,' cum 

ridies,' quod est niedii diei nomen. itiim est cubitum. Exinde ' intein- 

Inde ' de mcridie :' liinc ' suprema/ pesta,' id est, inulfa nox, qua nihil 

&c. Post supremam scquitur ' ves- agi tempestivum est: tunc ' ad me- 

pera,' ante citum scilicet ejus stel- diam noctem ' dicitur: et sic, ' media 

Ije, quam Plautus, vesperuginem ; nox." Alia fuit noctis divisio apud 

Ennius, vesperum ; Virgilius, liespe- castra, in vigilias nempe quatnor. 

rum, appellant. Inde porro • ere- De (|uibus alias, 

pusculum;' sic fortasse appellatum, " flluslela] Maga sub forma mus- 

quod res incerlEe ' crepera"' dicun- tilie. 

tnr ; idqiic tempus noctis sit, an diei, *^ Ad tui similes muscidos] Per con- 

incertuMi est. Post id sequitur tem- tenitum hoc dicit, quasi gravi illani 

pus, quod dicinius ' liiminibus ac- contumelia his verbis afl'ecturus. Ne- 

ccnsis;' jffTtiiiui ' prima face' dice- que enim rcipsa ex eodcm genere 1G6 APULEII 

me * somnus profundus in imura barathrum ^ repente ^ dc- 
mergit ; ut ne Dcus quidem Delphicus ^ ipse facile discer- 
neret, duobus nobis jacentibus, quis esset magis mortuus. 
Sic, inanimis * et indigcns alio custodc, pa^ne ibi ^ non 
eram. Commodum noctis inducias cantus perstrepebat 
cristatae cohortis.<58 Tandem expergitus, et nimio pavore 
pertcrritus, cadaver accurro ; et, admoto lumine,^ rcvelata- 
que ejus facie, rimabar singula, quse cuncta convcnerant.^ 
Ecce 9 uxor misella flcns cum hestcrnis * testibus introrum- 
pit * [38] anxia ; et, statim corpori superriiens, multumque 
ac diu deosculata, sub arbitrio luminis recognoscit omnia. 

obrnit me momento in profundam suam voraginem: ita ut, dum sic amhojaceremus, 
vix ipse quidem Apollo dignoscerct, titer esset magis mortuus. Ad Imnc ego modum 
exanimis, et opus habens alio eustode, non erum fere ibi. Vix cristata caterva 
gallorum annuntiabat fincm noctis cantu strepero, cu)n ego demmn excilatus, et 
vehemenli formidine pcrcitus, curro ad mortuiim, udhibitaque lucerna, et discooperto 
ejus vidtu, cuncta scrutabar, quce omnia congruebant, Ecce infortunaia conjux 
lacrymans ingreditur valde solicita, cum testibus diei prioris, et statim, effusa in 
cadaver, muUisque et longis basiis ei impressis, itivestigat singula ad lucerna; testi- tKus vortit scripsit Appuleius. Extermhiatus Guelf. pr. Id. — 2 Cum me. Fiix. 
anime. Id. — 3 Pal. repetem. Id. — 4 Inan. Exiilat a D'Oivill. Inanis Pith. 
/(/. — 5 Male Edd. qu%dani distinguiint custodc pane, ibi: ut inonuere Piic. 
et Wass. Id. — 6 Cristata; gallorum coh. Gallorum aberat ab omnibus im- 
pressis. Colv. Palat. ignorat vocem gallorum. Et sane lectins abesse po- 
terat. Wower. Expunxi hoc loco anctoiitate Mstorum codicum vocem 
gallorum, quam male hie Colvius, Vulcanins, et Bas. 2. inculcarant. Elmenh. 
— 7 Bertin. et amoto linteo. Hand male. Wower. Bert. atn. linteo. Elnienli. 
— 8 Col. convenerunt, Bas. 1. ecenerunt. Colv. Universa; ante Colvium 
Edd. dant praeteritum. In Mss. tanien est pins quam peifectum. Oud. — 9 
Rursus hie Palat. praebet £< a-ce. Vide ad 1. iv. p. 78. Misd/e D'Oivill. 
Id. — 1 Fnx. exteris, Roald. Ininio et c. hesteris. Oud. — 2 Inlrorupit. Flor. 
introrumpit. Elmenh. Nee aliter Fux. Palat. cum Ed. Sciiverii; quod et hie 
piaefero : licet alioqni hand sit necessarium. Nam sa-pe ha-c tempera junc- 
tim variari post alios docuimus niultis locis ad Ca^sarein et Suetouium. P. 50. 
' Perduxit et solatur.' Vulgo solabalur. L. iv. p. 74. * Adaquavimus et 
sepimus :' quod et illic mutarunt. L. v. p. 107. ' Emergit et petiit :' al. 

NOT/E 

sunt mustelaB et mnres. qui apud Delphos colcbatur, Phoci- 

^ Barathruni] Locns est praeceps, dis iirbem, ubi clarissimum habnit 

unde emergi non potest ; dictum ab templum et oraculum celeberrimum. 

eo, quod est ^aOhs Papvs, nt Festus g C»is<at<PCo/tor<isJ Propiic dictum, 

putat. Apud Athenicnses barathrum Cobortales aves rei rusticae Scriptori- 

locus erat, in quern noxii dabantur bus eae sunt, quae domi in cortibus 

prarcipites. aluntur. 

^ NeDeus quidem Delphicus'] Apollo, MliTAMORFIIOSEON LIB. 11. 1G7 

Et, conversa Philodespotum '' rcquirit actorcm:^ et ei* 
piaicipit bono custodi rcdderet sine mora pra^raium. £t 
oblato statira, Sumraas,' inquit, tibi, juvenis, gratias agi- 
mus : et liercules^ ob sedulum istud ministerium inter 
ceteros ^ familiares dehinc numerabimus. Ad haec ^ ego 
inspcrato lucro diffusus in gaudium, et in aureos refulgen- 
tcs, quos identidcra manu mca ventilabam, attonitus, Im- 
mo, inquam, doraina, de famulis tuis unuin putato ; et,^ 
quotics operam nostram dcsidcrabis, fidenter ' impera. 
Vix effatum ^ me statim familiares omnes nefarium ' exe- 
crati, raptis ^ cujusquemodi telis,* insequuntur. Pugnis 

monium. Et, se convertens, advocai Philodespotum procuratorem sius domus, et 
ipsi imperat ut persolvat e vestigio mercedem probo custodi. Qua mihi exhibita 
incunctanter, ULtximas, inquit, tibi grates reddimus, o adolescens: et certe propter 
isliim operam diligenter navatam accensebimus te deinceps inter relhpws domesticos 
nostros. Ad ilia verba, ego i7i latitiam cffusus, ob quastum inexspectatum, et stu- 
pens aspectu micantium aureorum nummorum, quos subinde agitabam manu ntea, 
Iiiinw, inquam, htra, habe me instar tinius ex seriis tuis; et, quotiescumqve indi- 
gelds nostro yninisterio, impera uudacter. Vix ea dixeram, cum domestici abomi- 
nati malum omen meonun verborum, correplis armis omnis generis, persequuntur pclit. L. X. p. 211. ' Dinipit ct praecipit.' Oud. — 3 Viilgatiim ubiquc aucto. 
rem. Actoris servi multa in libris nostris memio. L. Quxsitiini xii. ^. Pa- 
pinianus, et 1. xx. §. praedia, D, de instnira. vel instr. legal. L. viii, iu 
l>iincipio D. Faniil. trcisc. et saepius. Salvianiis de Providentia Divina : 
' Pavcnt quippe actores, pavent silentiarios, pavent proouratores. Propc 
ut inter istos omnes nullonim minus servi sint, quain dominorum suoniiu.' 
Cole. Fux. actorem. Actores in servis jnrisconsultis notiim. Roald. Rom. 
iiuclorem, male. Vide Colv. Elvienh. — 4 Vulgati, eique. Colvins. — 5 Plcri- 
qiic, sumas, exccpto Bas. 2. Colv. Exceptis etiam Juntinis et Aldi. In Ms. 
Ftix. ctiam sumas. Juvenis tibi D'Orv. Gralias abest ab Oxon. Oud. — G 
Non inconcinne Ed. Scriv. te Hercules. Id. — 7 /. cet.f. mim. B. i. nostros f. 
Puteanus. D'Orv. jnirawus. <^)tid. — 8 Oxon. Ac here. Pith, ut sspissime, j4d 
hoc. Id.— 9 Exulat copula a Pith. ld.— \ Palat. defidentcr, Bas. pr. confident er. 
Id-— 2 Vulg. Vix hcec eff. Colvius. ffffic non additur, nisi Edd. Aid. Jmit. 
post. Colin. Bas. Oud. — 3 lideni libri : omnifariam cxertis raptim. Colvius. 
Fux. omnes nefarium execrata raptis, hand male. Roald. Bert, omnifariam 
exerlis r. Grut. et Mercerus, omen n. execrali, probe. Elmenh. — 4 Raptis tclis. 
Horn, litrt. ct iWd. exertis raptim telis. Id. Scilicet illi libri, qui excrtis iia- 

NOTyE 

'' Philodespolnm] Nonif n proprium CJrutcrus el Merccrus ex corrupta 

Procnratoris illiiis, ex diial>us Cra;- sti iptura om/ifs 7i(/urtu;n. Owten illud 

cis rpiKoi et Sfirndrrii conliatum, sig- nefarium pete ex his verbis Tclcphro- 

nificat, quod Horatius ait, ' amiciim nis: ' Quotics o|)cram nostram desi- 

Mau(ii>iuni domino.' derabis, lidcnter impera.' Hoc est: 

' Omnis [omen] nefanum] Sic rcctc Quolicscumquc aut maritum alium, 168 APULEII 

ille malas oflendere, scapulas alius cubitis impingere, pal- 
mis infestis ^ hie latera siiftbdere, calcibus insultare,^ capil- 
los7 distrahere, vestcm discindere. Sic in modum superbi 
juvenis Adoni/ ^ vol musteluatis pipletis laccratus ' atque 

vie. Hie corpit ladcre tmixillas pvgnis, ilk ferire humcros cubitis, alius pcrlun- 
dere latera infeiisis manibus, insultare pedibus, divtllere comam, lacerare reslem. 
Sic ego laceratus convieiis, atque divulsus instar superbi udolescentis Adonidis, vel bent, prapferiint raplim. Sed aliter ceteii. Et vide Pricfeum. Cubitus 
Giielf. pr, Oud. — 5 Basileenses, injectis. Alibi : ' Tundebat faciem manibus 
infestis.' Colv. Injectis. Fnx. infestis, in libro Aldus et infra, lloahl. Vi- 
tiose itijeclis qnoque in Ed. Beroald. Oud. — 6 Fnx. ivsulcare. Poeticnm et 
Apnleianum. Rould. Sic et Regius, nie lamen hand piobante, deqno infra. 
Oud.~7 Palat. capillo. lilnienli. Nee aliter ambo Giielferb. Oud.— 8 Scribo 
Adojiei. Plautus : ' Ubi Aqnila catamitunj raperet, aut Venns Adoneum.' 
Sic Simonidens. Ausonius ; ' Conredat Cei musa Simonidei.' Vel musteluuiis 
pipletis laceratus atque discerptus. H'a?c scripta lectio : ha;c in Roniaiia, hac 
in Veneta et Basileensi antiqiia editione. Beroaldus eniendat musteUdis 
peplis, quietiain in scripto codice legi testatur, Muscei vatis Pimpleidos. Quod 
et Pius Annotat. prioribus notat. Lipsins Musai vaiis. Giilielmius noster 
Verisiniilibus scribit, miselli ncis piplis. Et^o quod nieum Iiic proniam non 
liabeo. Certe bic locus sappius me torsit, et necdtini satis sanum eum babe- 
mus. Colv. Mustelatis peplis. Fux. musteluatis pipletis. Utrumque corrup- 
tum. Roald. Scriptnrae varietas, quani libvi veteres referunt, satis ostendit 
bnjus loci difficultatem. Liber Fulvii, museulosis peplis, Palat. mustelatis. 
Dt'inde adjectum ab alia mann nmsteluatus. Sunt, qui eniendent : eel Ma- 
sai ratis piplis laceratus. Aldina editio : vel mustelatis peplis lacer. Dnbito 
an asserere ausim, mustelulapipla babere aliqnid simile cum ' naenia soricina ' 
Plauti. JVvwer. Simplicissima videtur lectio : vel Muscci vatis pipulis luceratus. 
Sciopp. in Symb. Sup.jnv. AdontBi velttt mustelatis peplis laceratus. VariiP hoc 
loco eruditorum conjecture, utinani non et vana. Flor. et Kom. legunt : 
s.j, Adoni vel musteluatis pipletis. Fulvii liber, museulosis p. Pal. s. j. A. v. 
mustelalus p. Lipsius et Scioppius, Musai vatis pipulis laceratus. Gulielmius 
Veris. Lib. iii. c. 4. ' miselli acis piplis.' Baptista Pins in Annotat. priori- 
bus p. 108. et Beroald. superbi j. Adoni vel musa: vatis Pinipleidos. Nos 

NOTiE 

aut affinem mortuum nocte custo- ex Lipsii et Scboppii conjecturis le- 

diendum babebis. Quae verba mali go, vel Musai vatis pipulis laceratus, 

esse ominis nemo non videt. Sfc. Intelligoque Orpheum, Musa; 

^ Superbi juvenis Ad.] ' Superbi' Calliopes et Apollinis, vel, ut aliis 

ob pulchritudinem, juxta illud Ovidii placet, Oiagrii fluvii filium ; qui a 

Faslorum, lib. i. ' Fastus inest pul- Tbreiciis mulieribus Baccbi Orgia 

cbris, sequiturque superbia formam.' celebrantibus discerptus est, ut nar- 

Adonei. Plauto quoqiie Adonis dici- rat Ovidius. Hapc lectio sensum sa- 

tur Adoneus. De hoc vide Ovid, tis commodum efficit : contusum sei- 

Metamorphos. lib. x. licet pugnis Telephronem, et pipulis, 

' Vel musteluatis pipl. [peplis] lace- hoc est, convieiis et maledictis pro- 

ratus, 4rc.] Omissis variorum in hunc scissum fuisse a familiaribus illius 

locum aommentis et eniendationibus, matronae, eodern inodo quo Adonis MKTAMORPHOSEON LIB. II, 109 

discerptus, domo protuibor.9 Ac, dura in proxima' pla- 
tea refovens animum, inlaiisti atque impvovidi sermonis 
inei ™ sero ^ rcminiscor, dignumque ' me pluribus etiam 
verberibus fuisse merito consentio, ecce jam ultimiim de- 
fletiis atque conclamatus " processerat mortuus, rituque 
patrio/ utpote unus ^ de optimatibus, pompa funeris pub- 
lic! ductabatur per forum. Occurrit ad latus ^ quidam 
mocstus iu lacrymis," genialem canitiem revellens " senex : 
et, manibus ambabus invadens torum, voce contenta qui- 
dcm, sed assiduis singultibus impedita, Per fidem vestram, 
inquit, Quirites, per pietatem publicam, peremto civi sub- 
si.stite,^ et extremum facinus in nefariam scelestamque 9 

PoetaJHii Muscc, qnatiorforas. Dianque reficiens animum in proxima via rccordor, 
sed tarde, mei serrnonii sinistri atque imprudentis, et agnosco me jure promeritum 
fuisse plures etiam plagas, ecce jam cadaver efferebatur dcploratum ixtvissimis 
tacrymis, et ultimo clamure ; et ducebatur per forum cum magnifico apparatu fune- 
ris publici, more suorum mnjorum ; erat enim unus ex primariis. Senex quidam 
lacrymans prte moerore advenit a latere, vellens suos nntivos canos : ct, injicieyis 
utramquc manum in feretrum, voce quidem exerta, sed inlerrupta pcrpetuis singul- 
tibus, Per fidem vestram, o cives, inclamat, per caritatcm publicam, ferte opem 
concivi vestro interfecto, et ulciscamini graviter scelus atrocissimum adversus lianc Aldlnam lectioneiu expressinuis. Elmenh. — 9 Fnx. prolrahor. Roahl. Pro- 
irahor. Alii, proturbor. Elnicnli. — 1 Giielf. pr. in proximo. Oud. — 2 Fiix. 
sero. Roahl. In sola Ed. Bas. sec. est serio. Mox rituque pravio Fiix. Oud. 
— 3 Viilgo, dignumque. Colv. Scrilie ex Fiilviano i-efoveo. VV^ow. Et Ms. 
et contextiis siiadet legeiuiuin reforeo; si tameii mox legatur : dignumque. 
Sciopp. in Syinb.— 4 Gnelf. pr. palria. Id.— 5 Dcest unus in Gnelf. pr. Id. 
— Ad latus iidem. Vulji;. adanxius. Colv. AUatus Fux. Poahl. Berlin, et 
Rom. (ulaiixius, male. Vide Indicem. F.bnenh. — 7 IMs. et Bas. 1. invellcras. 
Fortean vellicans. Colv. Fux. revolvcns. Roaldiis. Bert, conrellcns, Rom. ih- 
vellerans, male. Elmenh. IMs. invelieras. Unde Colv. vellicans. Efjo involaus. 
Brant. Bene, si in criiies alteriiis involasset, non suos ipsiiis lacerasset. 
Bene revellens correxit Beroald. cum corrnpte ederetiir invelieras. Unde 
Junt. pr. invellens, iit scribitiir etiam in I'illi. Si (piid niiitanduni, nialleni 
intervellens e .Senecte Ep. xiv. ' Barbam vcllcre ant intervcllcre.' Sed revel- 
lens servant Mss. ceteri et Edd. Jnnt. post. aliac(Hie : nt passim pro, detra- 
liere et extraliere, occurrit. Oud. — 8 Ed. Vicent. AM/Mti<e. Vide ad Suetonii 
Vitell. c. .'». 'Fiatri substitisset.' Id. — 9 Palat. sceiesteque. Id. — I ^'ulgo, 

NOT;E 

ab apro, ct Orpheus a Baccliantlbus i. * Uonii tua; delictus atque concla- 

fucrat laccratus. Sic ' i)ipulo,' dif- matus es.' Ad quem locum vide qusn 

fcrre, a[)ud Plautum le^itur. diximus. 

'" Infauati sermonis mei] Quofuncs- ^ JMaslus in lacrymis] Sic su|)ra, 

tani suam opcram fiierat pollicitus. ' senex gravis in annis.' Et Virgil. 

" Vefletus atque cojiclamutus] Sic lib. lib. v. yEncid. * Horridus in jaculis.' 170 APULEII 

[39] istam foeminam^ severiter vindicate/ Haec' enim, 
nee ullus alius, miserum adolescentem sororis mese filium, 
in adulteri "*■ gratiam, et ob praedam haereditariam extinxit ^ 
veneno. Sic ille senior^ lamcntabiles questus singulis in- 
strepebat.7 Saevire vulgusinterdum,^ p ctfactis* vcrisimi- 
litudine ad crirainis credulitatem ' impclli. Conclamant^ 
ignem, requiriint saxa ; '^ parvulos ad exitium mulicris hor- 
tantur. Emeditatis^ ad haec ilia flctibus, quamque sanc- 
tissime poterat, adjurans cuncta numina, tantura '^ scelus 
abnuebat. Ergo igitur senex illc: Veritatis arbitrium in 
divinam providentiam 5 reponamus. Zachlas^ adest' JE- 

detestabilem et facinorosam mulierem. Hac enim, nee alius quisquam prater 
ipsam, toxica sustulit hunc infelicem juvenem, filium mece sororis, ut gratumj'aceret 
adultero sua, et simul ut invaderet ejus hareditatcm. Hoc modo ille senex edehat 
lamentationes querulas singuUibus interruptas. Interim plebs capit commoveri ad 
iiam, et induci ad fidem habendum sceleri, probabilitate rei ipsius. Flugiiant ig' 
nem mngno ctamore, poscunt lapidcs ; incitant pucros ad perniciem inidieris. Ad 
hac ilia covfictis ejulatibus, obtestansque Deos omnes per sanctissima quccquc, amo' 
liebatur a se tarn dirum /acinus. Ille igitur senex, I'ermittamus, inquit, judicium 
veritatis consilio Deorum. Ecce Zachlas JEgyptius, vates prastantissimus, qui mulierem, Co\v. — 2 Palat. \>TZ\e judicate ; de quo alias. Male exiilat in a 
Fiix. habeiite illam pro istam. Oud, — 3 Par. Hujus. Reg. Fnx. Idem enim. 
Id.— 4 Bert, adulterii. Elnienh. Sic et Ed. Bas. pr. Oud.— 5 D'Orv. 
extruxit. Id. — 6 Fiix. senex. Koald. — 7 Q. s. i. Tiuiin jiidiciiim erit, 
veriorne sit conjectura niea scriptura vulgari: questus singuUibus interstre- 
pebat. Vide, qujeso, quod modo priemissiim est: ' Manibus ainliabus in- 
vadens toriim, voce contenta quidem, sed assidiiis singnltibus impedita.' 
Pari fere pbrasi infra Libro quinto, ' Suscipit,' inquit, * Psyche singultu 
larrymoso sermoiiein incertans.' Simile plane illud Apuleii Libro sexto: 
' Duni lia>c ideutideni puella replicat, votisque crebros intermiscet suspira- 
tus.' Simile quoque libro uudecimo deAsino: 'Singultu crebro sermonem 
interficiens, ct verba devoraus.' Stewech. J. Guliehnius de conjectura, sin- 
gultiens strepebut. Colv. Malini singullim strepebat. Sciopp. in Symb. et Susp. 
Lect. lib. III. c. G. SinguUim instrepebat. Gulieim. singultiens i. Stewech. 
singuUibus i. Vide Grut. I. v. Suspic. c. 6. Elmenh. — 8 Bona est Fulvii con- 
jectura legentis, incertum. Sciopp. in Synib. Recte Gulielmius Verisimii. 
lib. III. c. 4. incertum emendat. Virgilius in re simili : ' Scinditur incertum 
studia in contraria vulgus.' Elmenh. — 9 Facti. Scriptus fern. Colv. — 1 Idem, 
crudelitatem. Id. Rom. crudelitatem, male. Elmenh. — 2 Fux. clamant. Oud. 
— 3 Fux. e/ncndicatia, iuipyjiTiKwripov. Roald. — 4 Numina, tantum. Pith. 7iu- 
tnantium. Oiid.— 5 B. in divinam, inquit, pr. Piitean. Certo indirio, verbiim id e 
glossa irrepsisse. Ponamus Pith. Oud. — 6 Ms. Cathlas. Colv. Calchas emenda- 

NOTyE 

p Satire iidgus interdum] ' Inter- Furentis plebis tela. Virgil. * Sae- 
dura ' hie, ut et saepe alias apud hunc vitque animis ignobile vulgns ; Jam- 
Auctorem, signiticat, interim. que faces et saxa volant.' 

1 Conclamant ignem, rcquirunt sa.ra] " Zachlas adest] Noiueu est prd- METAMORPHOSEON LIB. II. 171 

gyptiiis, propheta primarius/ qui mecum jamdudum grandi 
pniomio pcpigit, reducere paulisper ab Int'eris ^ spiritum, 
corpusque istud^ postliminio mortis 9' animarc. Et cum 

constituit mecum javipridem ampla mcrcede, revocaturvm sese fmitiitper ab Iiiferis 
aniinam hvjus morlui, ipsumque rursus animaturum post mortem. Quod cum dix- verim, ut respiciat ad ilium vatem Trojanum. Grut, I. v. Susp. c. G. Flor. Tachas. 
Va\. Zattlas. Lipsii liber CaiW'is. Gmtenis Ca/c/tos, Elmenli. — 7 Reducere ab 
inf. Fux. paulisper ab inf. Roaliliis. Paiat. et Berlin, ab inferis paidisper sp. 
Wower. Sciopp. in Symb. et lib. iii. Susp. L. cap. 6. lb paidisper adjeci ex 
Flor. Bert, et Pal. Elmenh. B. IM. red. paulisper ab inf. spir. PiJtean. Adde 
D'Orvill. Oxon. Pith, et egregiani illani Ed. Jiint. post. Mortuoruui ista 
lesuscitatio fingiliir semper facta in perparvum tempus. Seqiiitnr ideo 
' brevis lucis iisnra,' ' exigiium vitaj spatium,' ' momentaria vita.' Vide 
etiam Lucan. I. vi. In Mss. aliquot pepegit. Ond. — 8 Palat. Fiix. illud. F. 
illuc Putsch, in niarg. Id. — 9 Dicani, etsi forte andacior videbor, illud mortis 
siispectum mihi esse, tanquam ab aliena manu hue ascitum. Juvat me, quod 
libro tertio idem Auctor ita coUocavit id verbi * postliminium ' absolute : 
' Statimque,' ait, ' in meum Lucium postliminio redibis.' Jurisprudentes 
vero aliter ea voce uses non memini; juris quoque non imperitum fuisse 
Apuleiiim, adteque certum est. Prajterea non alia mea opinio est, quam 
mendosnm quoque esse, quod subjiciam ex lib. decimo : ' Surgentem post- 
liminio (mortis) deprehendit fiiium.' Slewech. Non nemo est, cui penultima 
dictiu suspccta, tanquam ab aliena ascita mann: quia et alias idem Auctor 
absolute id verbi collocet: Jurisprudentes vero aliter ea voce non usos : 
cujus quoque non imperitum fuisse Apuleium, adaeque certum est. Itaque 
ct ea est opinione, mendosum insuper esse, quod legitur lib. x. ' Surgentem,* 
&c. Acquiescerem etegojnstis hiscc rationibus, nisi constaret mihi, Ma- 
daurcnsem nostrum lib. iv. ita hoc vocabulum usurpasse, ut temere inter- 
polaii nequeat, sine internecione sensus. Verba sunt: 'Anus subiratior di- 
cere jubebat, quid malum fleret : vel quid repeute postliminio pressae qui- 

NOTiE 

prium Prophetae iilius. Lipsii liber petivit, ut inde Prophetarnm etiam 

habebat Cathlas. Gruterus suspica- ritusaddisceret.' Quatuordecimapud 

batur Calchas. illos annis versatus fuisse fertur. 

' ^^gyplius, propheta primarius'] JE- Vide apud Piiilostratum in Vita Apol- 

gyplii fuore ut superstiliosissimimor- lonii Tyanei plura de /Egyptiis, et 

taliimi, ita et peritissimi Astrologiae Apollonii ad eos profectionc. Lite- 

et Magiii! ; et corum sacerdotes pro- rarum primos inventores /Fgyptios 

plietjc habiti sunt, divinoruni omnium facit Tacit lib. n. Anna!. ' Prinii,' 

conscii. Hos Plato, Pythagoras, ot, inquit, ' iligyptii per figuras uiiima- 

si qui e Graecis Pliilosophi doctrina; lium,' quaj hieroglyphica; dict^e sunt, 

fania txcelhierunt, consuluissc dicim- ' sensus mentis ellingebant ; et anti- 

lur. De Piatone certc Lai-rtius in quissima monumenta niemoriae hu- 

ejus Vita sic narrat : 'Arrf;A0e irph manae impressa saxis cernuntur ; et 

Qdoupov ixaBrnxdrtKov, &c. ivdiu t« tis literarum scmet inventores perhi- 

AXyvrrrov, irapa rous TrpofijTas, Et bent.' 

Nobtcr in De Dogmate Platonis : ' Postliminio mortis^ Sic libro x. 

' Astrologiam ad usque /Lgyptum ' Surgentem postliminio mortis de- 172 APULEII 

dicto juvencm quempiara ' linteis * amiculis intcctum,' " 
pedesque palmeis baxeis'" inductum/ et adusque ^ deraso 
capite/ producit in medium. Cujus*^ diu manus deoscu- 
latus/ et ipsa ^ genua contingens. Miserere, ait, sacerdos : 
miserere, per 9 coelcstia sidera, per inferna ' numina,^ per 

isset, protrahit in medium astanliutn juvenem qiiendam dtnictum vcstibus lineis, cut 
pedes erant induti calceamentis ex palmis contextis, caput veto penitus rasum. 
Cujus cum diu basiasset manus, et prehendens ipsa genua, iUisertre, incjuit, o sacer- 
dos, miserere, oro te, per astra cceli, per Deos Inferorum, ptr elemenia naturce, per etis lamentationes licentiosas refiicavet.' Grut. I. v. Susp. c. 6. Postli- 
minio mortis bene defendit Gnitenis ; licet mortis absit quoqiie Lac- 
tantio lib. viii. 22. Contra 1. i. p. 8. ' Noctis antehicio.' Oud. — 1 Quem- 
piam deest Pith. /(/. — 2 Bert, lineis. Sciopp. in Symb. EInienh. Vide ad 
p. 25. Ed. Pric. In Ms. Inc. quoqne lirieis. Oud. — 3 Bas. 1. illcctum. Num 
iiy'ecfuwi? Sic infra. Colv. V\ih. in tectum. ^om.V\c.¥.Ad. illectum. Bene 
Beroaldus cum Mss. correxjt intectum. Vide ad p. 33. ' Vestibus intecti.' — 
4 Indutum. Bert, induclum. .Sciopp. in Symb. Palat. et Bert, inductum. 
Elmenh. Addantur D'Orvill. Guelf. sec. ac Pithoeanns. Oud. — 5 Et ad 
usque. Ms. et obusque. Einendabis : et os usque. VVowerins. Ego rescribo : 
et adusque cutand. c. Adusque Graecorum est eV xpV- Elmenh. Plant. Baccbid. 
Scena, 'Ibo in PyrJEeuni :' ' Tondebo usque ad vivam cutim.' Idetn in Add. 
Liiulenbrogio primam uotam sublegit Elmenhorstius. Oud. — Cujus. Sic 
tacite edidit Colv. et seqq. iit est in Mss. Flor. Lips. Reg. Fux. D'Orv. Pal. 
Par. et aliis. Hujus dant Edd. priores, cum Pithoeano. Nee teniere niu- 
tassem. Oud. — 7 3Ianus deosculatus. Oxon. nterum. Guelferb. pr. utrumque. 
Prave ; nisi aliud quid lateat. Id. — S Palat. ipse. Id. — Quia in Edd. Bas. 
paulo post vitiose editur per se nocturnn sil. putat Stewechius ad lib. iv. p. m. 
337. (84. Ed. Pr.) legi hie posse, miserere per te, per ccel. Non persuadet. Jd. 

NOT.E 
prehendit filium.' Vide quae de hac sacris usurpatur.' 
voce ' postliminio' dixinuis sub fineni " Pedesque palmeis baxeis inductum] 

libri primi. Lib. u. Noster Isiacos Sacerdotes 

" Linteis amiculis ititectunf] Lineae describens: 'Pedes ambrosiae tege- 
vestes Sacerdotum Isidis, ut lib. ii. bant soleae, palmae victricis foliis in- 
fusius declaratur. Causa videtur textee.' "firoSrjfiaTa /8i/8Aou vocat Phi- 
esse, quod, nt ait IMartian. Capeila lostrat. Baxea? calceamenti genus. 
de Nupt. Philoi. lib. ii. ' Isis lini Plant. Menaecbmis, Act. ii. Seen, 3. 
Hsum sement«uiqueraonstravit.' Sed ' Quis est iste peniculus? Qui ex- 
niire faciiint ad hunc locum hajc tergentur baxeae r' 
Nostri verba in Apologia: ' Quippe ^ Adusque deraso capite'] Quod pe- 
lana, segnissimi corporis excremen- culiare yEgyptiis Sacerdotibus. He- 
tum, pecori detracta, jam inde Or- rodotus: Oj Upiec rwv Qiuv rfj jxlv 
pheL;€t Pythagorae scitis profanus &\\r] KOfiiovcri, iv AlyvirTw 5i ^vpeot'Tai. 
vestitus est. Sed enim raundissima Deorum sacerdotes alibi quidem co- 
lini seges inter optimas fruges terra niati sunt, in iEgypto vero detonsi. 
exorta non modo indutui et amictui De his Martialis: ' Linigeri fugiunt 
sanctissimis Jigyptiorum sacerdoti- calvi sistrataque turba.' ' Adusque 
bus, sed opertui quoque in rebus deraso,' id est, penitus deraso. Sic Ml'TA.MORl'IlOSliON LIB. II. 173 naturalia elemcnta, per noctuina silentia,^ ctadopcrta Cop- 
tica,- ^ et per incremeuta Nilotica,'' et arcana Memphitica,'' 

sikntia nodis, et sepimenla Copti, et per intumescentias NUi, et secreia Memphi- — 1 Ed. Beroakl. infirmn. Connpte. /(/. — 2 Et adepta Coptica. Hnec absunt 
a Ms. Ko. adepttt coceptiticu. \en.conceptitica. Scribo ego : ai^gesla Coptka. 
Aggesta pro n\dls acc'ipio. Congerere enim, nidificare. Vir<;ilius s 'Aeriae 
quo coDgessere palninbes.' Cetenmi de re vide Beioalduni. Colv. Qdidani, 
inqiiit Becicbenius, e veteribns libris, operta coptitica : non pauci, adepta: 
alius cod. vetustissimus compfr^a 'Niliadum post verbum cceptitica habet : loco 
ciijiis quidani coocptica, noiinulli comptitica. Alios etiam testatur bic chomata 
legere ex Ulpiano : se vero operata Coptica: id est, operatioues, ab operandi 
verbo, quod rem divinam facere significat. Ad quod ilbim duxit prior ilia 
scriptura vetus, operta coptitica. E qua ego verani lectionem esse, jurare 
fere ausim, operta Coptica. Operta: id est, sacra, quae tecta et secreta. Sic 
infra lib. xi. ' Ferebatur ab alio cista, secretorum capax, penitns celans 
operta niagnificas religionis.' Idem in Add. Et adeptiva coptica. Abest a 
Ms. sed frustra. Leg. et adoperta Coptica: nam vox adepta nulli rei esse nn- 
quam potuit, et vero notuni solenne cacoethes, pro adoperta, adopta, et alia 
inulta hujiismodi. Geminum gernianuni errorem delevimus ex fragmento 
Cic. I. I. de Deo : quod citatur a Frontone bis verbis: ' Ut ad eain urbeni 
incolas possis adnare.' Corrigo, Ut earn urhem, quam incolis, possis adnare, 
i. adornare. Graeca ilia effinxit : STraprar eAaxes" ravrav Kocrixei. Rould. Omues 
fere libri antiqui diversimode ba?c scribunt ; sed plane incondite. Recte se 
divinasse existimabunt, qui legunt adyta Coptica ; ne alioruni emendationes 
recenseam. Clemens Alex. Piotrept. "ASura AlyvTrridiv, Ka\ Tvp()r\vcav vtKvo- 
IxavTuai. Nisi et illic rescribendum "Aoun-xa, et in Apuleio udijptn chomata. 
Sed adepta intelligit connexa et colligata, prisca signiticatione et origine. 
Qua? autem sint adepta Coptica, patet ex Plinii lib. x. Jl'oirer. Fulvius sus- 
picatur legendum : adyta Coptica. Sciopp. in Symbola. Adyta Coptica, Ita KOT^ 

Plautus Baccliid. Act. v. Seen. 2. lib. x. cap. 33. ' In cadem TEgypto 
' Attonsai lv<£ quidem anibze usfjue juxta oppidum Copton insida est sa- sunt.' 

y Per inferna Numina] Plutonem, 
Proserpinam, Manes, Parcas, Furias, 
et quicfpiid in Inferis colebatur tinic- 
baturquc. 

' Per nocturna silentia] Qua; magi- cra Isidi, quam ne laceret amnis 
idem [Niliis], muniunt [hirundincsj 
opere, incipicntibus vernis dicbus, 
paica et stramento rostrr.m ejus (la 
poinfe de I'Isle) firniantes, continuatis 
per triduum noctibus, tanto laborc. cis incantamenlis et TEgyptiorum re- ut multas in opere enioriconstet. Ea 

ligionibus in i)riniis apta. militia illis cum anno rcdit seniprr.' 

* Adop. \^Adsf'pUi] Coptica] Coivius Quae res rcligionc non vidcbatur ra- legit aggesta, alii adyta. Ijartiiiu.s 
lib. XXI. Advers. cap. 7. adsepta, me- 
lius; rcccdit cnim ii)inus a vulgata 
lil)rorum lectione. Adsepta Coptica 
sunt Bcpimenta ilia advcrsus Nili 
arpias ab iiirun<linibus facta, propc rere, ut merito per ilia adsepta ad- 
juraretur saccrdos Tl'lgyptius. 

'' Incremeuta NHotica] ' In /l^lgypto,' 
inquit IMin. lib. xviii. c. IH. 'Nilus 
fluvius, coloni vice fungcns, evagari 
inripit a solstitio [wstivo scilicet] aut mb'in Copton, de (juibus sic IMin. nova l^una (soislilio proxinia), ac pri- 174 APULEII ct sistra Phariaca.^ '' Da brevem Solis usuram/ et in a3ter- 
num conditis oculis modicam lucem infiinde. Non obniti- iica, et sistra Mgyptiaca. Redde huic morluo exiguum usum diet, etfne ut hreve 
lumen affulgeat (^us oculis claiisis aterna node. Non resistimus fatis, neque Flor. et Seal. In Palatino est adopacta eptica. Ro. adepta cooptica. Bap. 
Pins Ann. prior, p. 108. adepta cooptica. Col. aggesta Coptica. Ful. adypta 
Coptica. Al. adepta Coptica, quod retlnent Bero. et Schickera. interpretaii- 
turqiie de illo sepiraeuto et opere, quod rauniunt hirnndincs, non sine aliqua 
religione, juxta Copton. Vide Plinium Natur. Hist. I. x. c. 33. Elmenh. 
B. adepa et conceptica. Putean. — 3 Bert. s. fasciala, incpte. Elmenh. Male 
exulat copula ab Edd. Elmenh. Sciiv. Piic. Sinistra connpte Palat. Par. 
Guelf. bini, ac fariata Pal. fariacha Guelf. pr. Oud. — 4 Par. usum. Turn NOT^ mo lente, deindc vehementius, quam^ 
din in Leone Sol est. Mox pigrescif , 
in Virginem transgresso [Sole], atque 
in Libra residet. Si duodecim cnbita 
non excessit, fames certa est. Nee 
minus, si sexdecimexsuperavit. Tan- 
to enim tardiusdecedit,quantoabHn- 
dantius crevit, et sementem arcet.' 
De Nilo plura habet idem Plin. lib. 
V. cap. 9. ubi ait, cum crescit, Reges 
aut Praefectos navigare eo nefas, ju- 
dicatura fuisse, et incrementa ejus 
per puteos mensurae notis deprehcn- 
di, sen potlus per columnas quasdani. 
Has columnas Nilometra vocant. 

<: Arcana Memphitica'] Id est, lEgyp- 
tiaca, parte totum denominante,niore 
poetico. Memphis enim civitas est 
^gypti magna et frequens, pyrami- 
dibus, Regum sepulturis, nobilis, 
quondam arx yEgypti Regum, condita 
ab Epapho Jovis filio, nt quidam vo- 
lunt, vel, ut plnrcs, ab Ogdoo Rege, 
de CHjus filiaj nomine appellata est. 
Hodie le Caire dicitur, ferturqne fre- 
quentissinia, non jEgypti modo, ve- 
rum etiam totius orbis, Hujus sacer- 
dotes, ut et reliquie /Egypti, arcana 
CEErimoniarum mysteriorumque ne- 
mini aperiebant, erantque aKoiviivr}- 
Toi, id est, incomniunicabiles. Unde 
' invida Memphis' dicitur Statio ia 
Sylvis. <• Sistra Phariaca'] yEgyptiaca. Hie 
quoque pars totnm denominat. Pha- 
ros insula /Egypti fuit, Julii C?esa- 
ris colonia, olim Alexandriee juncta 
ponte, ubi fuit etiam turris nominata 
quoque Pharos, a Ptolemaeo Rege 
exstructa, quje nocturnis ignibus cur- 
sum naviuin regeret. Est autcm sis- 
trum instrumentum aeneum stiidu- 
Imii, Isiacorum peculiare gestamen, 
ct insigne Deas Isidis, manubrium 
habens, et laminam in modum baltei 
rerurvatam, ae per earn trajectas 
aliquot ferreas aut reneas virgulas, 
quaa agitato manibr.s sistro sonum 
edebant. Curvamini sistri in vertice 
intixa erat feles humana facie, Lu- 
nam, ut vult Plutarchus, rcprtcsen- 
tans, tum propter animalis illius va- 
rietatem, ac vim noctu agendi, et 
fcecunditatem, tum quod oculorum 
ejus pupillap pro Lunse modocrcscant 
ac decrescant: humana aiitem felis 
facie innuebatur Lunie mutationes 
mente ac ratione gubernari. In iiaa 
parte infra virgulas facies erant liinc 
Isidis, illinc Nepthyos, quibus orlns 
et interitus rerum et eleuientoruni 
mutationes adumbrabantur. Sed ope- 
ras pretium est Figuram ipsam sistri 
hie videre, qualem nobis conservarunt 
RIarmora. METAMORPHOSEON LIB. II. 175 mur, nee terras rem suam ^ denegamus ; ^ sed, ad ultionis 
solatium, exiguum vitae spatium deprecamur.*^ Propheta, 
sic propitiatus, herbulam quanipiam ter ob os^ corporis, et 
aliam pectori ejus imponit. Tunc Orientem obversus,^ ^ et 
Incrementa Solis augusti ^ tacitus iniprecatus,^ venerabilis 
scenae facie [40] studia ' praesentium ad miraculum tantum 
ccrtatim anexit. Immitto me turbae socium,'' et pone * 
ipsum lectulum editiorem quendam lapidem insistens cunc- 
ta curiosis oculis arbitrabar. Jam tumore ' pectus extolli ; 

ncgamus hurno quod ipsius est ; serf tantum poscimus breve tempus vita, ad sola- 
men tindicta. Valex sic exorntus applicat ter herbulam quandam ori cadaveris, et 
aliam ejus pectori. Tunc conversus ad orientalem mundi plagam, et apud se preca- 
tus ascensiones veneray)di Solis, attentos fecit certntim animos astantiujn ad rem 
adeo stupendum specie venerandi apparatus. Immisceo me muUitvxlini, conscenso- 
que quodnm saxo alliore, quod erat pone feretrum ipsum, observabam inde singula 
curiosu intuitu. Jam pectus capit intumescere respiratione ; jam arteria index tnenetemum et obnuctimur Guelf. pr. Id. — 5 Rem suam terra Giielf. pr. Id. — • 
6 Berlin, imprecamur. Id. — 7 T. o. o. Ms. al. ad os. Colvius. Bert, ter iti os 
corporis. A Floientino vox ter abest. Elmenh. — 8 Fux. orientalem. Palat. 
obursus. Oud. — 9 Reg. Fux. increpatus. Id. — 1 Xulgat'i, venerabiliscenafucies 
et sludia, Sfc. Non reponendiim hie jam arbitror, ren. schema'; etsi id alibi 
faciamus. Colo. Venerabili scente fades s. Vulgo, v. schemate f. Klmenh. — 2 
Palat. et Oxon. Guelf. sec. pene. Oud. — 3 Pal. Guelf. sec. timore, Oxon. et 
' Nee lerrce rem suam denegamu8'\ 
Cadaver nenipe terra; del)ituin. 
• Orientem obversus] Pacatus in NOTiE 

Panegyr. ' Divinis rebus operantcs, 
in earn cceli plagam ora convertimus, 
a qua hicis exordium est.' Virgil, 
lib. XII. JEne'id. ' Illi ad surgcntem 
convcrsi luniina Solem Daut fruges 
manibus salsas,' &€. 

e Incrementa Solis augusti] Intelligo 
asccnsionem Solis supra Horizoiitein 
nostrum. Sicut enim rei uninscujiis- 
quc ortum seqnitur cjusdcm incre- 
nicntuni; ita ortnm Solis ejus su- 
pra nostrum Honiisplij'rinm ascensio. 
Ceterum matutiuuin lempns tunc 
crat, ul patet ex pra^ccdentibus, quo 
tempore Sol ascend it. Scio ' incre- 
mentum' nuiiias alias habere signifi- 
catioiies. Std prajter banc nulla 
milii vidotur liuic loco apta. 

'■ Immilto me turb(E socium] Pric<i'us 
optime -. turlxv medium. 17G APULEII 

jam salubris vena ' pulsari ; jam spiritu^ corpus impleri : 
et assurgit cadaver, et profalur ^ adolcscens : Quid,^ oro, 
me post Lethaea pocula, jam Stygiis paludibus innatantem, 
ad momentariae vitas ^ reducitis officia? Desinc jam, pre- 
cor, desine, ac me in meam quietem permitte.'' Ha3c audita 
vox de corpore. Sed aliquanto ^ propheta commotior, 
Quin refers, ait, populo singula, tuaeque mortis illuminas^ 
arcana ? An non putas, devotionibus meis posse Diras ' in- 
vocari?' posse tibi lassa "^ membra torqueri? Suscipit ille 
de lectulo, et ' uuo congestu* populum sic adorat : ™ Malis tdletudinis agitari pulsu; jam iolum cadaver animari: et erigitur corpus, etjttve- 
vis sic loquitur: Qiiare, qutsso, revocatis ad brevissiina vitcB munia me jam potum 
(iquajiuvii Lethes, et jam trujicientem Styga ? Cessa, oro,jam cessa, meque sine 
qniescere. Hac verba prodierunt ex illo cadavere. Scd Vates paulo magis concl- 
tatus, Quidni 7iari-as omnia turbce huic, inquit, et revelas secreta tuce necis? An 
non credis Farias posse acciri meis imprecationibus ? Fessos artus posse tibi cru- 
ciari? Ille respondct ex fcrclro,et sic affatur plcbem cum prof undo suspirio: Ego Par. clamore. Id. — 4 Spiritus. Sic Bert, Sciopp. in Symb. — 5 Palat. prafatur. 
Elmenh. — G Plerique vulgaies, Q«o(/, Colv. Sola Junt. post, rectejamex- 
Iiibuerat Qi«rf. Par. Qids. Repetit Berlin. Quod oro vie quid post. Oud. — 
7 Non est in sciipto fjice. Colviiis. O\on. FiW.momentanca:. Oud. — 8 Qui- 
dam impress!, aliquando. Colv. — 9 Ms. illumina. Idem. Sic et Fiix. Rex. 
lu D'OrvilJ. Gnelf. illuminans. Utriiniqne prave. Oud. — 1 Idem, Dira. 
Colv. Cum D'Orvill. et Fax. Perperam sane. Oxon. Guelf. pr. invocare. 
Oud. — 2 Pal. laxa. Alii, lapsa. Elnienli. Et Fux. laxa. In his Par. per- 
petua conturbatione. In Pith. Edd. nonnullis, membra lassa. Oud. — 3 Oxon. 
ulque. Id. — 4 Recte eniendabis ex ]Ms. et imo cum gemitu pop. Wowcr. Imo 

NOTiE 

' iSalubris vena] ' Arteria,' quod rias. Porro tantam esse vim Ma- 

eJHS pulsu totiiis corporis salubris vel gicae artis putaverunt, ut Necronian- 

insalubris dispositio exploretur. ticis carminibus et devotionibus sc- 

'' Ac me in meam quietem permitte] pulcralibus acciri posse illas Diras, 

Sic spectrum Samuelis ad Saulura et in cujuslibet pectus imniitti, lassos 

queritur intertiirbatani suam quie- mortuorum artus cruciari, deniqne 

tem : ' Quare inquietasti me, ut sus- totum Infernum subvert! posse ai bi- 

citarerr' trarentur, ipsosque adeo mortuos 

^ Diras iiivocari] Virgil. jEneid. lib. metu cruciatuum parere Necronian- 

XII. ' Dicuntur geniiuffi pestes cog- ticis se evocantibus. 

nomine Dir<r,Quas etTartaream Nox "• Sic adorat] Affatur. ' Orare ' 

intempesta Megoeram Uno eodemque enim dicere est: unde ' adorare' 

tulit partn,' &c. Ad quem locum alloqui. Szepe hoc signiticatu lepe- 

Servius ' Diras' iuterpretatur Fu- ritur apud hunc Auctorem. METAMORPHOSEON LIB. II. 177 

novae nuptse peremtus artibus, et addictus noxio ^ poculo, 
torum tepentem ^ " adultero maucipavi. Tunc uxor egregia 
capit prajsenteni audaciara, et mente sacrilega coarguenti 
niarito resistens altercat.^ Populus ^ aestuant, diversa 
tendentes. Hi pessimam foeminam viventem statim cum 
corpore mariti sepeliendam ; 9 alii,' mendacio cadaveris ^ 
fidem non habendam. Sed banc contationem sequens ado- 
lescentis sermo distinxit.^ Nam rursus altius ingemiscens, 
Dabo, inquit, dabo vobis intemeratae 4- veritatis documenta 
pellucida ; et, quod prorsus alius nemo cognoverit,^ indica- 
bo. Tunc digito me demonstrans : Nam,^ cum corporis 
mei custos hie sagacissimus exertam mihi teneret vigiliam, 
cantatrices anus, exuviis 7 meis imminentes, atque ob id re- 

sublatus nefariisfraudibus nova uxoris, coactns sumere potionem venenatam, tra- 
didi adultero lectum meum adliuc adentem. Tarn praclarn ilia conjiix e re nata 
confidentia se uharmat, et litigat scelerafo aniino repugnans marito convinccnti, 
Plebs incenditur dissidens in contrarias partes. Hi contendunt deterrimam mulie- 
rem humandam esse vivain c rcstigio cum corpore sui conjugis. Illi vero non esse 
credendum mendacio cadaveris. Vermn stibsequens oratio mortui solvit hanc diibi- 
tationem. Ipse enim trnhens iterum suspirium profundius, Exhihebo, inquit, exhi- 
bebo vobis urgumenta manifesla sincere veritatis, et ostendam, quod nidli alii oni' 
nino 7tolum est. Turn indicuns me digito, Cum enim, inquit, hie perspicacissimus 
custos mei corporis mihi invigilaret sedulo, vetidce incantatrices inhiantcs spoliis cumgemitu. 'Vu\go, unocongestu. Male. Elmenh. — 5 Ms. pernoxio. Quidam 
tusi : adductus nox. poc. Colviiis. Pernoxio poc. Alii, noxio p. Elnienli. — 
G Ita Berlin. Scinpp. in Sijmb. et I. in. Susp. Led. c. G. Tepentem. Sic ele- 
ganter Bert. AWi, t. repenle. EInionh.— 7 Fux. ultricatur. De ea scriplura 
seme! monuisse satis fuerat. Supra p. 130. Roald. Par. altercatur. Vide ad 
1. II. p. 21. Oud.—S Ms. populos. Colv.— 9 Deest rh mariti in D'OrvLll. 
Contra esse addit Par. Oud.—l D'Orv. alteri. Id.— 2 Th cadaveris abest a 
Bert. Elmenh. Uncisqiie incliisit Scriverius. Oi«/.— 3 j^stiians popnliis, et 
.icissiim stiidia in contraria vuljfiis, cum postliminio revocatiim ad vitani 
audirt't jiivenem, aliis alia placncrc : hi matrem, qua? venenuni in mortem 
propinasse diceretiir, staliin e vita tollondam ; alii loquenti cadavcri fidem 
non habendam contendebant : unde mihi in nienteni venit gcnuinani lectionem 
fore : Sed hanc contenlionem seq, ad. sermo dislrinxit. Stewech. Bert, disirixit. 
Eimenb.^ — 4 Idem, in tcmeritate. Colv. Cum Giiclt'. sec. Oud. — 5 Pal. et I'lor. 
pellucide quod pr. a. n. cognominaril indie. I'lnicnli. — ti Uex. Fux. Jam. De locn- 
tione ' tonere vif;iliam' adi liurm. ad V.il I'lacc. 1. v. 252. ' Excubias, Gra- 
dive, tene :' nbi simiil vide confiisioiiem tQv excubice et exuvia, (\\\>v hie seqni- 
tnr ob perpptiiam perturbationcm literarnm b ct v. Exleram V\\\. Oud.-— 
7 Idem, e.rcubiis. Colvins. Pal. eximiis. D'Orv. Reg. Enx. Guelf. pr. excubiis. 
Prave. I. iii. p. .'>5. ' Una nidor duccbat siiarum exuviarum.' Dcin immincn- 

NOT;E 

" Torum tepentem] Adhuc tepidum ralorc mei corporis. 

Delph, ct Var. Clas. Aput. M 178 APULEII 

formatae frustra saspius, cum industriam ejus sedulam^ fal- 
lere nequissent : 9 [41] postrerao ' injecta somni"' nebula, 
eoque in profundam quietem sepulto, me nomine ciere non 
prius desierunt,^ quara dum hebetes artus et membra frigida 
pigris conatibiis ad artis magicae nituntur + obsequia. Hie, 
utpote vivus quidem,5 sed tantum * sopore mortuus, quod 
eodera mecum vocabulo nuncupetur,? ad suum nomen ig- 
narus exsurgit : ^ et in exanimis "^ umbrae modnra ultroneus 
gradiens, quanquam foribus cubiculi diligenter occlusis, per 
quoddam foramen prosectis naso prius, ac raox auribus, 
vicariam pro me lanienam susceptavit.' Utque fallaciae re- 
liqua ^ convenirent, ceram in modum prosectarum formatam 
aurium ei applicant examussim,^ nasoque ipsius similem 
comparant. Et nunc assistit miser hie praemium non in- 
dustriae, sed debilitationis consecutus> His dictis perter- meis, proptereaque stppe incassum mutata in alias formas, cum non potuissent de- 
cipere diligentem ejus solertiam, immissa tandem caligine soporis, ipsoque demerso 
in altum somnum, non cessaverunt me vocare nomine meo ; donee, cum mea membra 
infirma et artus gelidi jam conarentur lento nisu morem gerere magiccE potentite, 
hie, quippe vivus quidem, sed duntaxat mortuus somno, quia erut mihi cognominis, 
consurgit audito suo nomine, nesciens quid rerum gereretur. Et sponte sita ambu- 
laiis instar umbrcB vita carentis, tametsi janua cubiculi esset sedulo obserata, passus 
est pro me mutilationem, amputatis per quondam rimam naso primum ac deinde 
auriculis: et, ut cetera congruerent fraudi,adaptant ei accurate ceram conjiguratam 
ad formam abscissarum aurium, concinnunt quoque nasum cereum similem ipsius 
naso. Et nunc astat hie infelix, adeptus mercedem, non vigilantiiB suce, sed mu- tis Reg. imminenlem Pal. Oud. — 8 Edd. antiquas, sedulam ejus, contra Mss. 
Id. — 9 D'Orv. Oxon. Fiix. Pith, et Edii. Colviana ^Y\ores,nequivissent. Id. — 
1 Viilgati, postremum. Colviiis. Rom. et Bert, postremum. Elmenh. — 2 Reg. 
Fax. ori. Oxon. Giielf. ambo, mnni. 1. vi. ' Sopoiis nebnia.' Pind. Pytli. i. 
vs. 14. Oud. — 3 Sic Mss. cum Edd. Colv. etseqq. Priores desire vel desiere. 
Id. — 4 lideni vulg. nitantur. Colvius. Berlin, iduntur. Elmenh. — 5 Vivus 
quidem. Rex. Fux. hie virus. Oud. — 6 B. tamen. Pulean, Recte. — 7 D'Orv. 
Oxon. Palat. Fax. Pith. Guelfeib. ambo, Edd. Vic. Jiint. Aid. Colin, nun- 
cupalur. Perinde. Dein in Guelf. pr. bene ad sui nomen. Vide supra. Id. — 
8 lidem Vulg.j-eAMrg-i/. Colv. Bert, resurgit. Elmenh. Sic et Pith. Oxon. assurgit. 
Recte Colv. reposuit exs. Sic enim Flor. Reg. Palat. Lips. D'Orv. et Ed. Junt. 
post. In aliis resurgit. Oud. — 9 Bert, et exan. Elmenh. Male. Oud. — 1 SuscitU' 
vit. Colin^i Editio, susceptavit. Colv. Susceptavit Aid. optime. Roald. Lege 
sustentavit, vel potius cum editione Aldina, susceptavit. Wowerius. L. sus- 
ceptavit. Sic Aldus. Alii, I. suscitavit, inepte. Elmenh.— 2 Oxon. Gnelf. pr. 
rtliqua. Tum idem et Pal. Reg. Fux. Guelf. D'Orv. convenissent. Oud. 
[Mox] implicant. Implicant Ms. Al. applicuit. Colvius. Applicavit et com- 
paravit Fux. Oud. — 3 Examussim. B. et avulso. Putean. — 4 Guelf. pr. secu- METAMORPHOSEON LIE. II. 179 

ritus, tentare fortunara ° aggredior.^^ Tnjecta manu nasum 
prehendo/ sequitur : aiires pertracto,^ deniunt.^ Ac, diim 
directis digitis et detortis nutibus prassentium 9 denotor,' 
dum risns ebullit ; ^ inter ' pedes circiiinstantium frigido 
sudore defluens evado. Nec^ postea debilis, ac sic ^ ridi- 
culus, Lari me patrio reddere potui : sed, capillis hinc ^ 
inde laterum dejectis, aurium viilnera celavi; nasi vero 
dedecus p linteolo isto pressira agglutinate 7 decenter ^ ob- 
texi. Cum primum 9 Telepliron banc fabulam posiiit,*^ 
compotores vino madidi rursum cachinnum integrant. Dum- 
que bibones solita risui "^ postulant/ sic ad me Byrrhccna, 

iilntionis. Ego perterrefactuit his verbis adorior palpare vultum meum. Adinota 
vinnu capio nasum, ilk sequitur maiium: cnntrecto auriculas, decidunt. Ac, dum 
demonstror directis digitis, ohliquat.isque nutibus eoruin, qui aderant, dum ferves- 
cunl cackinni ; proripio me inter pedes ustantium, totus tnadens sudore gelidn. Nee 
postea umus sum redire in paternam domum sic truncntus, et obiioxius derisui om- 
nium : sed, demissis capillis in tUrumque latus, velavi plagas mearum aurium, ope- 
rui vero decenter turpifudinem met nasi hoc linteolo arete appUcato. Slatim atqtie 
Tele phron imposuit fine m huic narrationi, conviva; omnes temulenti solvuntur denuo 
in risum. Et, dumfiagitant potare saluti amicorum, Byrrhana sic me alloquitur : tus. Ond. — 5 Basileenses et Ber. tenlans aggredi. Alii, tentare aggredior. 
Fortunam ex Ms. additnm. An scribendiii.i, tentare forte jam aggredior? 
Colviiis. Tentare aggredior, Fiix. t. fortunam a. veruni impioprie. Roald. 
Tentare fortunam agg. Colvins, tentare forte jam a. Giutenis recte, tentare for- 
mam a. Sic Seneca 'tentare fiontem ' dixit. Elmenh. CoWnis, t. forte jam 
a. Ego, t. protinam aggredior, pro, continno, ut saepe Plaiitiis et Teientiiis. 
Brant. — 6 O\on, prendo, Giieif. sec. a ni. pr. appreh. Oiid. — 7 Fnx. pertracte, 
Reg. protractcB. An pratraclo ? Id. — 8 Malini defluunt. N. Heins. — 9 Ae 
dum etc. prcesenlium desunt Giielferb. pr. Oud. — 1 Par. devortor, Giielf. pr. 
devertor. Supra direptis Ed. Ber. typollietarnm crrore. Id, — 2 Pal. oblulit, 
male. Elmenh. Sic et Giielf. sec. Oud. — 3 Pith, intra. Id. — 4 Exiilat nee a 
Pux. /(/.— .5 Adverbiuni deest Cod. Oxon. Si Gnelf. sec. Id,— 6 Ms. et 
cum eo alifiuot impress! hie. Colvins. Perperam. P. 33. * Cavillus liinc inde.' 
Id,— 7 licit, conglutinato, Elmcnli.^8 V,\\eW.\>r, dedecente.r. Oud.— 9 D'Orv. 
primus. Id. — 1 Dumque bibere sntitariutn postulant. I\Is. solutarias post, IJoro- 
aldus soUlariam. ]5as. 1. solidulium, Lcf^ebat Lipsius, solita risui post, ('ol- 
vius. V'alde iaborarnnt eruditi, ut cxplicareut Lane diccndi t'oruiulam, aut 

NOT^ 

" Tentare fortunam] Lege cum Grn- 'i Ilancfuhulam posuit] Id est, fini- 

tero formam, quod in interpretatione vit. Sic apnd Vii{;iliuni, ' Ut venti 

express!. posucrc,' hoc est, ccssavere. Et alibi, 

'• Nasi vero dedecus] I'ropric et ap- 'jjositoccrtaniine,' u!>i Servius, finite, 

positc 'dedecus' de naso trunrato. "• Bibimca solita risui [bibere 

Virt^. lib. VI. ' Et truncas iniioncsto satutaria] Sic Elnienliorsiius, Pri- 

▼ ulnerc nares.' caeus, et Scioppins : salutaria bi- 180 APULEII 

Solennis, inquit, dies a primis cunabniis hujus urbis condi- 
tae * crastinus advenit, quo die soli ' mortalium sanctissi- 
mum Denm Risum + hilaro ^ atque gaudiali ritii*^ propitia- 
mus/ Hunc tua prjesentia nobis efficies [42] gratiorem. 
Atque utinam aliquid de proprio lepore laetificum honoran- 
do Deo comminiscaris, quo magis 7 pleniusque tanto numini 
litcmus. Bene, inquam,^ et fiet, ut jubes. Et vellem her- 
cules materiaui reperire aliquara, quara Deus tantus affluen- 

Crastinus dies adve7itat celebrari solitus ab illo usque tempore, quo primum funda- 
menta hujus urbis jacta sunt, quo dienos soli ex omnibus hominibus litamus sanctis- 
simo Deo Risui more festivo atque hilari. Tua prcesentiu reddet eum nobis jucu7i- 
diorem; utinamque in honorem hujus Dei excogites aliquid nativa tua urbanitate, 
quod exhilaret nos, ut tnelius et perfectius nobis proplliemus tantum Deum. Recte, 
inquam, etfaciani qtiomodo praicipis, et certe cuperem iuvenire aliquid, quod pusset verba corriipta emendarent. Sed recte legi in Fnlv. Cod. existimo: Dumqus 
bibere salutaria postulant. Notus mos bibendi in conviviis pro salute absen- 
tum, quern propter alios tangit D. Ambrosius de Helia cap. xvii. Wou-er. 
Variae sunt hie et librorum lectiones et doctorum conjecturae, atque utinam 
ne et vanae ! Lego cum Fulviano Ms. Dumque bibere salutaria postulant : hoc 
est, dum pro salute amicorum potare cupiunt. 'Salutarius' et 'salutaris,' 
sicut ' vulgarius ' et ' vulgaris,' ' singularius ' et ' singularis.' Sciopp. in Sijmb. 
Salutaria. Sic Wow, et Scioppius ex Ms. Fulvii reponunt. Lipsianus codex, 
Dumque b. solutarias. Flor. et Bert. D. b. solitarias postul. Rom. D. b. soli- 
tai-iain. Aldus, D. b, solitarium. Notus mos in conviviis bibere pro potenti- 
bns et amicis. Hieron. in Ep. Pauli ad Titum cap. 1. f. 201. August. Tom. 
10. Ser. 32. f. 240. Scholiast. Hor. in Od. i. lib. iii. Ambros. de Helia et 
Jejnnio c. 17. 'Quid antem obtestationes potantium loquar? Quid memorem 
sacramenta, quas violare nefas arbitrantur. Bibamus, inqniunt, pro salute 
Imperatorum, et, qui non biberit, sit reus in devotione. Videtur enim 
non amare Imperatorem, qui pro ejus salute non biberit.' Elmenhorstius. 
—2 Palat. D'Orv. Fux. Par. Guelf. ambo, Par. conditus. Oud.— 3 Reg. Fux. 
solet. Id. — 4 Ms. ?'«u. Colvius. B'Orv. tisit. Oud. — 5 BeTtin. hilari: male. 
Vide ad p. .51. 1. in. ' Hilaro vnltu renidens.' Guelf. pr. hilara. Id. — 6 Bert. 
risu. Elmenli.^ — 7 Editiones, magna. Colvius. Inepte. Sed Ed. Junt. post, 
hinc excipias, Oud. — 8 Bene, inquam. Reg. Fux. Unde i. Fux. Jiat. Mox 

NOTiE 

bere est, saluti amicorum potare. et recedit minus aMannscriptisjqno- 
Alii alia multa vocabulorum monstra rum plerique salutarias, aut quid si- 
oggerunt: solitarium, solidalium, sa- mile habent. 

Marias, ^c. Lipsius volebat solita * Soli mortalium sanctissimum Deum 

risui, hoc ductus argumento, quod Risum hilaro atque gaudiali ritii propi- 

mox Dei Risus injiciatnr mentio, cui tiamus^ Tangit banc solennitatem 

fortasse propinare mos fuerit apud Pausanias, ubi de Hypatensibus. Phi- 

Hypatenses, qui eum soli mortalium tarchus in Cleomene nieminit Templi 

lit Deunj colebant. Sed magis pla- eidem Deo Risui dicati. Refert quo- 

cet prima lectio : apte enim congruit, que statuam ipsi a Lycurgo fuisse METAMORPHOSEON LIB. II. 181 

ter indueret.9' Post haec,' monitu^ famuli mei, qui noctis 
admonebat, jam et ipse crapula distentus, protinus exsur- 
go : ' et, appellata '^ propere Byrrh asna, titubante vestigio 
domuitionem capesso. Sed, cum piimara plateam " vadi- 
mus, vento repentino lumen quo nitebamur extinguitur; ut 
vix impiovidtc noctis caligine liberati/ digitis pedum de- 
tunsis'^ ob lapides, hospitium defessi rediremus. Dumque 
jam junctim proximamus,^ ecce tres quidam vegetis et vas- 
tulis^ corporibus 9 fores nostras ex' summis viribus ir- 

abundanter condecorari prcesenlia tanli Niiminis. His dictis, ego turgens quoque 
mitlto vino consurgo hortatu mei puevi, qui me ceitiorein faciebat jam ddvenisse 
noctem: et,tale dicto festinanter Byriiiana;, incipio doinutn peteie gressu vacii- 
lanti. Sed, dum incedimiis per viain pfoxi>nam,/ax, quafreti eraimts, ixtinguitur 
subitaneo fiatii venti, ita ut, wgre exsoluli tenebi-is inopinatce noctis, pcrveniremus 
ad nostrum domum, digitis pedum ciebvo impactis ad saxa. Cumque jam ucccdere- 
mus propius ad vicum tiostrum, ecce tres quidam validis et valde amplis corporibus PilU. el Jlet, et utj. Fro litemus in 0\on. let emur, pesslme. Oitd. — 9 Veiiie- 
bat oliin in nienteni legere inunderet, antique pro inundaret. Nunc me sus- 
tineo. Nam nihilominus liic 'affliienter' egregie couvenit, cum et vestes 
•fluxee' dicautur auctoribus. Grid. Vid. Giut. Susp. lib. v. cap. 8. Elmenli, 
Affluenter. Onines cxcusi, effluenter. Infra lib. iv. pag. 68. ' Viniim calcibus 
cnrlcatis affluenter immissum.' Colv. — 1 Ms. D'Oiv. Post hoc : frequeiiti 
variatione, ut ad hoc ct ad hccc. De Phil. IMor. p. 617. ' Tum post hoc vitiis 
exclui-is.' Sic Mss. 2. Oud. — 2 Siibofl'enciit me tam bievi intervallo repeti- 
tio verbi monendi. Itaque, si iamulus hero non erat a pedibus, fiugebam, 
initu famuli. H. e. simul at(jue triclinium intrabat serviis. Sin anteni pra;- 
sens fiierat, ccnjectabam, viotu famuli : ut videlicet famulus lierum dextra le- 
viter telijicrit, et horam indicaverit. Minima etiam licentia (]uis fecerit, 
nutu famuli, Vcrum propter hipc talia mannm nemo, si sapil, verterit. 
Certe non ego. Grut. ibid. Scd nil mutant codices; et ita junxit Auctor 
I. III. p. 42. ' Piameutis cxpiavit.' A I'alatino exulat rh noctis. Sed 1. in. 
p. 51. ' Convivii appro\)iu(iuantis admouet.' Apol. pag. 420. ' Adnioneat 
ejus pulcliritudinis.' Et sic aliis passim. Pro jaw in Fnx. est nam. Oud.— 
S D'Orv. ex a surgn, qiias.i exadsurgo. Id. — 4 Manuscriptus liber, oppcllante. 
Colv. Minus bene. Oud.-- .') Ms. Ubrati. Sciopp. in Symb. — 6 Oxon. de- 
lussis. Tum in Palat. /losyjii/s. Oud. — 7 Jam in vicum pr. A\\\, j. junctim pr. 
KImenli. Lego, j«a:/(w. Sic supra hoc lib. ii. 'Juxta sc ut assidcrct,' in 
vetere libro legi, Juxlim sc, testis est Colv. et lib. iv. I'lorid. extr. ' Sed nbi 
juxtim consedil.' lirant. — H Tres quidem utres et vastulis. Ita Heilin. rcctc, 
nisi forte vtres (kleuduin, leg(:nduin<|ue, tres quidam: (piomodo alibi qiioiiue 
apud Apuleiuiu legi. Sciopp. in Stjmb. et I. lii. Susp. L. c. G.— U \'uslulis 

NOTiE 

crectam. " Primam plateam'\ * Platea;' Vi- 

' Quam DcuH tantus affluenter indue- truvio sunt via; latiores : TrAarerot 
Tct] Hoc est, valde fcitivam, quae (Jrucis, a TrAaros, latitudo. 
niaxinuini risitin cxcitaret. 182 APULEII 

fuentes, ac ne praesentia quidem nostra tantillum conterriti, 
sed magis magisque cum semulatione ^ virium crebrius in- 
sultantes ; ut nobis, ac mihi potissimum, non iramerito la- 
trones esse, et quidem ssevissimi viderentur. Statim deni- 
que gladium, quem veste raea contectum ad hos usus ^ 
extuleram, sinu liberatum arripio.'^ Nee cunctatus,^ medios 
latrones invado : ^ ac singulis,^ ut quemque colluctantem 
olFenderam, altissime demergo ; quoad tandem ante ipsa 
vestigia mea, vastis et crebris perfoiati vulneribus, spiri- 
tum ^ efflaverint.^ Sic 9 praeliatus, jam tumultu eo Fotide 
suscitata,^ patefactis aedibus anhelans, et sudore perlutus,^ irrum'pentes viaximo conatu in januam nnstram, ac ne minimum quidem terrefucti 
7iostra prcesentia, sed stepius irruentes certatim cum wujori impetu, adco ttt jure 
putarem eos esse prcedones, et crudelissimos quidem. Slatim denique depromo e 
sinu meo, et capio manu ensem, quem 7necum tuleram occultafum meis restilms in 
hos usus, et sine mora injicio me in medios prcedones, et profundissime coiido eum 
in corpus unicuique eorum, prout mihi occurrerant concerlantes ; donee tandem 
exhalaverint animam ante meos pedes, confnssi permultis plagis. Usque altis. Cum- 
que depugnarissem ad hunc modum, Fotide jam e.rpergtfucta illo strepitu, tt aperlo 
ostio, penetro me in ades anhelus et sudore difflucns. Slatimque me permisi gru- corporibus. Snio, Nostrum non raio uti dimimitivis vociilis : cnm tamen vcr- 
buni prsecedens ejus etiani generis non sit, siibit snspicari, et tuasculis ; quod 
sono non longe dissidet. Grut. ihid. Male banc leciioneni mutarunt Scali- 
ger, Vuicanius, et Colviiis in trtss«/is et >rt«scM/i.s'. Lib. iii. 'Unas denique 
et manu pionitior et corpore vastior.' El ' vasta proceritas' apud Agel- 
lium 1, X. Noct. Attic. Elmenh. B. nastulis. Forte masculis. Putean. — 1 Et. 
Scribe: ex. Plantus Milite: 'Ex sumniis opibus :' tt Rlercatore : 'Ex 
sunimis opibus viribusque.' Nosier Apologia i. ' Unis stiidiis literarum 
ex sunimis viribus deditns :' et ii. ' Quod negotium illnd mihi ex surn- 
mis viribus conflavit.' Restituendum etiani lib. vii. ' Ex summo studio 
fngiens ininianeni ursam :' et viii. 'Ex sumnio studio bestiam inse- 
quentes.' Colvius, Ex, Ita Berlin, recte. Sciopp. d. I. — 2 Cumidatione. 
Ita Berlin, recte, Sciopp. d. I. Cum amulalione. Lege cum Bertino : cu- 
mulatione, Elmenhorst. — 3 Rom. ud hue usque. Idem. — 4 Vulgati, urripui. 
Colvius. Arripui. Fux. arripio. Roald. Przesens ostentant Mss. O. ex- 
cepto Pithoeano, et Edd. Colvio posleriores. Oud. — 5 Edd. Ber. Col. Bas. 
contatus. Id. — 6 Involo. lideni, invado. Infra lib. vi. ' His editis involat 
cam:'et lib. ix. pag. 182. ' Pliilebum ceterosque comites ejus in volant avidi.' 
Colv. Fi\x. m. I. involo : aptissinie et significantissime : quoniodo Animian. 
Marcel, xxiv. ' Milites in procinclu impetu veloci tendentes eos involavere 
fortissime.' Roald. Invado. Alii, i?iro/o. Elmenh.— 7 Ms, singidos. Colvius. 
i\i\. singulos. Roald.— 8 Flor. spiritus efflaverunt. Idem. Flor. spiritus. El- 
menh. — 9 Sicque. Vulgati, Sic. Colv. — 1 Reg. Fux. Fotidem suscitatam. 
T'orle, suscitaram: quaiuiuam vulgatum niutari, non opus sit. Oud. — 2 ferli- 
tus. Quidani, perlutus. Notavi supra lib. i. Colv. Perlutus. Ita recte Rom. 
Editio. In aliis esi, ;)erZi<MS. Elmenh. Pe?-ii(us est in Mss, aliquot Beroaldi, 
Reg, Fux, Edd. Junt, pr. Aid. Colin. Bas. Colv. Wow, Vulc. Sed vide ad METAMORPHOSEON LIB. II. 183 irrepo : meqiie statim, utpote pugnacium ' latronum in vi- 
cem Geryoneae '^ ca3dis '" fatigatura, lecto simul et somno 
tradidi. hato meo simul et sopori, perinde lassatum trucidatione prcedonum pertinacium in 
pugnando, ac si occidissem Geryonem, 


p. 10. ' Lotio perlutus:' et, ' Madore perluerent.' Oud, — 3 Ms. pugtiarium. 
Unde Lipsius, pugnacium. Colvius. Scribe, pugnacium. Wowerius. Pugna- 
cium. Vi\\ go, pugnantiu7n. Bert, piignarum, Male. Elmenh. — 4 Ms. Gersonee. 
Forte scripsit, Geryonacea. Plantiis Aulularia : * Ex genere Geryonaceo/ 
Colv. Lipsii liber, GersonecB : unde Colvius, Geryonacete. Elmenh. NOTiE w GeryonecB ccedis} Inter Herculis 
labores recensetur csedes Geiyonis, 
Balearium anibarnin et Ebusi Insula- 
rum Regis, quera ideo tria corpora 
habuisse finxeriint : vel, ut quibus- 
dani placet, eo quod tres fuerint eo- dem nomine fratres bellatores tanta 
inter se animi concordia, ut anima 
una tria corpora regi putarentur. 
Facete trium latronum caedem a se 
factam caedi tricorporis Geryoni* 
comparat. APULEII MADAURENSIS METAMORPHOSEON LTBER III. [43] CoMMODUM punicantibus phaleris Aurora roseum 
quatiens ' lacertiim/ cceluni iiiequitabat : ^ et me, securas 
quieti revulsum,' nox diei reddidit, -^stus invadit animutn* 
vespertini^ recordatione facinoris. Complicitis denique 
pedibus/ ac palraulis in ^ alternas digitorum vicissitudines'' 

Jfljft Aurora, concuticns brachium ruhieundum, equitabat per athera rubentibus 
phaleris depeyidentibus : cum nox me restituit Itici ereptum sopori. Fluctualio oc- 
cupat meiitem meam, vel ob ipsam memoriam cadis, quam vespcra palraceram. 
Collectis demum sub me pedibus, conjunctis manibus super genua, digilis inter se 1 Quatiens exulat a Eegio, Fux. Oud. — 2 M. inguietahat. Piitean. Sic et 
Pith, et Coll. Voss. inepte. 'liTir6rr)s ijius passim. Abest vero a Regio, Fux. 
ut caelum a Paraeano et Guelferhylanis. Oud. — 3 Ms. Fulvii, remulsum. 
Sciopp. in Sytnbola. Fulviiis, remulsum, male. Elmenh. — 4 Ed. Bas. pr. ani- 
mumque. Oud. — 5 Vel vesp. Dele rh vel ex Flor. Elmenh. Vel abest in B. M. 
Puiean. — 6 Comp. d. pedibus, Quoinodo iu monumentis sepulcralibus passim 
pueri et puellae lugentes exprimuntur. Complicitisque d. p. Palat. Palmis 
Pith. Oud, — 7 Inter. Excusi ante, in. Colvius. Flor. in. Elmeuh. — 8 V. com- NOT^ * Aurora roseum quatiens lacertutn'\ 
Hoc est, caedens equos suos flagello, 
quod tenebat nianu rosea. Qui co- 
lor Aurorje : undo Homero poSoSaKTv- 
Aos dicitur, roseis digitis. 

'' In alternas digitorum vicissitudines'\ 
Qui gestus est moestorum. D. Basil. 
Homil. in fameni et siccitatem : Kal 
Tctj x**PKJ Karh rwv •yov&Twv avfivAf^av- res (rovTO 5e tkv irevOovvToov ffxvf'-''')) 
Sec. Et manibus super genua com- 
plicitis (hie auteni est lugentium ges- 
tus), &c. Habitum ftiit et inter ve- 
neficia. Plin. lib. xxviii. cap. 6. 
'Assidere gravidis,vel cum remedium 
alicui adhibeatur, digitis pectinatini 
inter se implexis, venelicium est: 
idque compertuin tradunt, Alcmena APULEII METAMORPIIOSEON LIB. III. 185 

super genua conuexis/ sic grabatum coxim' insidcns,"= 
ubertim flebam : jam forum et judicia, jam sententiam, ip- 
sum denique carnificem imaginabundus. An mihi quis- 
quam tarn mitis/ tamque beuevolus judex obtingat/ qui me, 
ternai ' caedis perlitnm cruore + et tot civium sanguine de- 
libutum, innocentem pronuntiare poterit ? Hanc illam mi~ 
hi gloriosam peregrinationem fore Chaldaeus Diophanes*^ 
obstinate prasdicebat. Haec ^ identidem mecura replicans, 
fortunas meas ejulabam. Quati fores interdum,*^ et fre- 
quenti clamore januae nostras perstrepi.^ Nee mora, cum 
magna irruptione patefactis aedibus, magistratibus, eorum- 

pectinatim implicitis, sicque sedens in meo Iccto in coxas, plorabam ahuHdanter,jatn 
mihi reprascntans forum, judicia, condemnationem, et postroiio ipsuvi tortorem. 
An nanciscar ullum judicem (iivpnebam apud me) mihi adeo amicum, adeo faven- 
tem, ut possit absolvere me perfusnm sanguine tripUcis homicidii, et madentem 
cruore tot civium '/ Hoc est illud iter, quod Chaldceus Diophunes pertinnciter 
affirmahut mihi futurum gloria. Hiec subinde rccogitans apud me lumentabar 
sortem meam. Interea janua nostra cwpit vulide pulsari, et tnugnus tumuUus fieri 
ante nostrum ostium. Et statim tnagno impetu apcrta domo omnia impleta sunt plexis. ' Digitis pectinatlm inler se amplexis/ ait Plinius, et Ovidiiis ix. 
Mctam. ' Digitisqiie inter se pectine junctis.' Hinc ergo liquet, qiias alter- 
nas digitonini vicissitiulines dicat. Ne aliis accedamus, qui ha!C perperam 
intcrpretati. Wower. — 9 Fux. sessim. Sed glossa est. Roald. — 1 A7nicus. 
Fux. mitis. Ita Aid. Roald. HJitis. Ita IMss. onines. Alii, atnicus. Elmen- 
horstius. B. M. mitis. Putean. — 2 Obtinget. Manuscriptus codex, abtinget. 
Colvius. Berlin, obtivgeret, Reg. obtingat. Optime. Suee enim tacitaj in- 
terrogationi inest spes nietiii mixta. Dud. — 3 Basileenses, <e<>'<r. Colvius et 
Eiinenliorstius. Tetra. Fux. trina, et Aldus, ternce. Ms. rectior. Roald. — 
4 luld. Colv. Vulc. AVow. Elm. Scriv. cr. perl. Oud. — 5 H(cc deest Edd. 
Junt. pr. Aid. Hie Edd. Vic. Bcr. Col. Bas. pr. Tuui metum Edd. Vic. Ber. 
Juiit, pr. Col. merum Bas. pr. vitiose omnia. Id.— 6 Interdum. Vulgati, inte- 
rim. Sic supra 1. II. ' Saevire vuigus interduni et facti verisiniilitudine ad 
criminis creduiitatem inipelli.' Non bene Bcroaldus aliter scribit lib. ix. 
' Inlcrdum Pliilesitarrus, cognito stre\)itu, raplim tinnca injectus, sed plane 
prii; inrbatione pedibus intectis procurrit cubictilo.' Et post : * Interdum 
acerrimo gravi odore sulfuris juveiiis incscatus.' Coiijeccrim legendum 
eliani I. \'. ' Interduni Psyclie (|u:i'sitioni Cupidinis intenta j)opulos circui- 
bat.' In quibus onniibus ivterdum pro interim No.ster poncre aniat. Colv. 
Interim, Horn, fj.f, inlerdum. Elmenli. — 7 hert. proslrcpi. Id. — b Manu exa- 

N0T7E 

Hcrculeni pariente. Pejus, si circa ronae circumstantium fata donabat^, 

unum ambove genua.' et nostro Lucio proventum sua; pe-i 

•= (Jox. [Cossiml I" coxas, quasi regrinationis in(|uircuti gloriani satis 

coxim, teste Nonio. iloridain, t!)ic. proniiscrat : lib. u. 

'' Cliatdaua Diophanes'] Ille qui co- 186 APULEII 

que ministris, et turbae^ miscellaneoe ' cuncta completa. 
Statimque lictores duo de jussu ' magistratuum iramissa * 
manu trahere me sane non renitentera occipiunt.^ Ac, dum 
primum angiportum insistimus, statim civitas oranis in po- 
pulum ^ efFusa ^ mira densitate nos insequitur. [44] Et, 
quanquam capite in terram, immo ad ipsos Inferos jam de- 
jecto, moestus incederem, obliquato 4- tamen aspectu rem 
admirationis maximas conspicio. Nam, inter tot millia po- 
puli circumsedentis,^ § nemo prorsus, qui non risu dirum- 

Magistratibus, eorumque lictoribus, et turba hominum omnis generis. Et continuo 
duo Apparitores manu in me injecta, ex mandato Magistratuum, trahunt me nequa- 
quam reluctantem ; et, ubi devenimus in proximum vicum, continuo plebs erumpens 
ex tota urbe prosequitur nos admiranda frequentia. Et, quamvis ambularem tristis 
capite demisso in terram, vel potius jam ad ipsos Inferos, defiexis tamen oblique 
oculis video rem ])rorsus mirandam. Nam, ex tot millibus plebis me ambientis, ratus liber, tubw. Vnlgati, turhce. Ut nos edidimus, sic etiani in veteribus 
libiis esse testatur Beroaldiis. Scriptiis liber, cojnpiecfa. Colv. — 9 Guelf. pr. 
visu. Olid.— 1 Bert, emissa. Elmenh. — 2 Idem Ms. trahi me sane non reticen- 
tem 0. Colvius. Fux. t. s. me non reticentem accipiunt. Vulgatam lectionem 
juvant ilia ex pag. 247. * Non renitentera attraxit.' Pro accipiunt lego, acci- 
piunt. Roald. Occipittnt. Male a vulgatis hoc verbiim abest. Elmenh, — 3 Im- 
pensius placet conjectura mea, in publicum : hoc ideo, quia ignorem, quid sibi 
velit in popidum effusa. At alio loquendi genere utuntur omnes. Pro cunctis 
audiatur Lat. Pacatus, Panegyr. Theodosio dicto : ' Quid referam effusam 
in publicum turbam domorum f' Grut. In popidum. Sic Florent. Gruterus 
noster Suspic. 1. vi. c. 6. legit: c. o. in publicum. Elmenh. Tentabam, in 
poplicum, vel, quod etiam aliis in mentem fiiit, in publicum. Pro vulgata stat 
Joann. Isacius, vir omni liberali doctrina perpolitus. Brant. Olim conjeci, 
populatim, vel in specidam, ut p. 59. penult. ' spectaculum.' Sed vera lectio 
est publicum. In Mss. forte poplicum. Nam a ' populico,' ' piiblicus.' Ve- 
tus apud Gruterum lapis N. CL. 6. ' poplicus,' et Glossae Vet. ' puplice' et 
* puplico.' Ita Tacitus aliique. Liv. xxxiv. 8. ' Aliquanto major frequentia 
mulierum posterodie sesc in publicum etfudit.' Wasse. — 4 Obliquato exulat ab 
Oxon. Mox J. G. Vossius in Etym. v. 'Spectio' citat spectu: ubi vide. 
Dein admiratius D'Orviil. magnce Fux. Oud. — 5 Immo, circum stantis, vel cir- 
cum sequentis. Necdum enim sedebat. Sed jam scripsi me legendum arbi- 
trari, popidi circum secus, supra ad lib. ii. Colv. Forte, circum sequentis. Sciopp. 

NOT/E 

« TurbcE miscellanecB} Intellige po- In populum effusa est, effusa in mag- 

puli turbam, qua una cum Magistra- nam popnli turbam. 

tibus intraverat, mixtaque erat ex s Populi circumsedentis] Forte me- 

omni genere hominum. lius legas circumsequenlis, quod Sci- 

'' Civitas onuiis in populum effusa] oppio placet. Aut circumjluentis, ut 

Legebat Gruterus in publicum. Forte vult Pricaeus. 
in propatulum. At nihil mutandum. METAMORPHOSEON LIH. III. 187 

peretur/ adcrat. Tandem pererratis plateis omnibus, et 7 
in modum coiinn, qui ^ lustralibus piaraentis^ ^ minaspor- 
tentorimi hosliis circumforaneis expiant, circumductus 
anc^ulatim, forum ejusque * tribunal astituor. ' Jaraque 
sublimi ^ suggestumagistratibus residentibus, jam praecone 

nuUus eraf penitus, qui non enwreretur risu. Tandem emensus omnes plateas, ct 
circuimiuclus per otnnes angulos, histar eorum, qui in sacris ainburbialibus procu- 
rant 7)iinas proiiigioriiin duclis ciicu iirbem vicfimis, sistor in foro, et in ejus tri- 
huiiali. Jamque judices sedebant in alto pulpilo,jam publicus prwco indicebat si- in Symb. Forte circum fundentis se, vel circumdantis. Wass. — 6 Lib. x. ' Risu 
maxinio diiiimpuntiir.' Elmenh. Reg. Fux. disrump. Guelf. pr. dinmpetur. 
Olid. — 7 A Parjeano abest -rh omnibus, a Palatine copula. Id.S Vetus, qui- 
bus. Colvins. Flor. guiius. male. Elmenh. Sed et Pith. Guelferb. sec. Reg. 
Fiix. et D'Orv. habent quihus. Palat. quibus lustratibus, Par. Guelferb. pr. 
in quibus lustralibus. Quare forsan est legendtim, qui sub I. Certe illud qui- 
bus non de nihilo est.— 9 Expiamentis. Rom. piamentis. Tzetzes Chil. v. 
Hist. "23. Elmenh. — 1 Circ. angulati f. e. Ha?c putabam correctum iii hoc 
modo : cir. angulatim forum usque tribunal astituor. Apuleius libro nono ex- 
tremo : ' Angulatim ciinota sedulo perlustrari jtibent.' Stcwech. Forte, in 
forum et usque trib. Sciopp. in Symb. et 1. iii. Snsp. L. C. 8. — 2 Vulgati, 
sublimo. Et sic aniat Noster. Colv. Fnx. sublimi. Sed supra ex eodem Ms. 
pag. 2G. ' ventos iuauimos' dixit pro, iuanimes. Rould. Pal. et Bert. Jam 

NOT/E 

^ Lustralibus piamentis"] In quibus testatur Tzetzes Chiliad, v. Hist. 23. 

liostia per totam urbem circunidiici- quae incipit : 'O <papfxaKhs rb ndBapua 

tur, niorte sua cladcni imminentem Toiovrov iiv tu irdKai,*Av ffviJ.<popaKaTe- 

aut lucm mox expiatura, qua^ quidem Aa/3e Tr6\iv Ofo/jLTivia. EJV' uOv Ai/uos, fhe 

hoslla apud (juo^dam liumana fiiit. \utij.hs, Sec. Ubi non (picmvis ex pau- 

De Rlassiliensibus testatur Servius peribus, sed deformis^imuni totius ci- 

ad hzcc Virgil. /Fneid. iii. ' Auri sa- vitatis deligi ad hoc munus ait, ip- 

cra fames :' ' Id est, execrabilis,' in- sique cascum, et oti'am, et ficns tradi 

quit, ' »t: ' SacriE panduntur porta;.' in nianum ; turn quibusdam agresti- 

Tractiis est auttm sernio ex more bus virguitis ca?sum cremari vivun), 

Galloriim : nam, Massiliense* quoties ustiqnc cineres in mare spargi solitos. 

pcstilentia laborabant, unus se ex Circuilio hii;c solennis urbisqiio pur- 

panperibus ofi'erebat, alendus anno gatio ' ambuibium ' dictum liomanis : 

integro pubiicis et purioribus cibis : ct ' amburbiales liostiu; ' apud Fts- 

iiic postea, ornatus verbenis et vesti- tuin, ' qua; circum terminos urbis 

bus sacris, circuinduccbatur per to- Roniu- ducibantur.' 
tarn civitatem cum exccrationibus, ut ' Tribunal ustiluor] Tribunal Vitru- 

in ipsimi rccidercnt mala totiug civi- vio locus est in basilica, hcmicycIL 

tatis : et sic projicicbatur,' in mare figura, ubi jus dicilur. Ficbat et in 

nempe. Hujusmodi bumanam hos- castris tribunal ccspititium Imperato- 

tiani KoOapua cl (papixuKui/ appcllalani ris scdcs. VideTacJt.Anual.lib.il. 188 APULEII 

publico silentium clamante, ' '' repente cuncti consona 
voce flagitant, propter coetus multitudinem, quae pressurae 
iiimia ■* densitate periclitaretur, judicium tantum theatro ' 
redderetur. Nee mora, cum passim ' populus procurrens 
caveas conseptum "" mira celeritate complevit ; aditus eti- 
am " et tectum omne fartim stipaverant.'^ Plerique colum- 
nis iraplexi,7 alii statuis dependuli,° nonnulliper fenestras 
et lacunaria semiconspicui, miro tamen omnes studio vi- 
sendi, pericula salutis negligebant.*^ Tunc me per prosce- 
nium 9 p medium velut quandam victimam publica ministe- 

lentium, cum omnes siibito pettnit clamore unanimi, ut judicium tanti momenti 
pronuntiaretur in theatro, ob frequentiam jmpuli, qui in periculo esset ex nimiu 
muUitudine et compressione. Stutimijue plebs undique provolans replevil conses- 
sumtheatri mirabilifestinatione. Impleceranl quoque confertim ipsos introitus et 
universum tectum. Magna pars amplexi columnas, alii pendentes ex statuis, alii 
prominentes media parte sui ex fenestris et laquearibus, omnes tamen nihili facie- 
bant discrimina vitce sucb ex mirabili desiderio videndi. Turn minislri publici 
dediicunt me per medium proscenium tanquam hostiam aliquam, et statuunt in sublime s. m. insidentibus. Alii : J. sublimo s. m. r. Elmenli.— 3 Flor. silentio 
c. Berlin, silentium clamato. Male. Elmenh. — 4 Bert. p. niinice. Id. — 5 Ms. 
compassim. Colvins. Item Giielferb. anibo. I\Iale hinc conjecit Sopingius 
compressim. Hoc freqnens est in Mss. Populos Guelf. sec. et D'Orv. ut 
ibid. p. 40. Oud. — 6 Oxon. stipaverat. Palat. Gtielferb. sec. s/?;)at'««nf. Id. 

7 Vitiose Palat. colationis. Oxon. et Guelf. pr. iiipssi. Dein nonnuUus 

Guelferb. pr. Id.—S Idem Ms. per. negl. niisso illo salutis. Rectius, etiam 
ex sententia nostri Canteri. Colv. Bert, et Flor. p. salutaris. Palat. et Lips, 
banc voceui ignorant. Recte, si Cantero crediraus. Elmenh.— 9 Reg. Fnx. 

NOT^ 

k Silentium clmnante] Solennis pree- veae iterum liabetNoster, lib. x. ' Ad 

conis formula: ' Silete, et tacete, conseptum caveae pompatico favore 

atque animadvertite.' deducor.' 

' Theatro] Theatrum ludis sccnicis " Aditus etiam'] Per quos videlicet 

destinatum praecipue erat. Hiijus populus in theatrum ingrediebatiir, 

descriptionem pete ex Vitruvio lib. egrediebaturque, quae quidem ' vo- 

V. capp. 6. 7. et 8. Adi et Rosinum, mitoria' appellata reperio, eo quod 

si lubet, Antiquit. Rom. lib. V. Thea- populum exeuntem videreutur vo- 

tri partes erant Scena, Proscenium, mere. 

Pulpitum, Orchestra, et Cavea spec- " Plerique columnis implexi, alii sta- 

tatorum, quas ibidem fusius descrip- tuis dcpenduli] Colunmis et statuis 

tas reperies. Scenje, turn etiam Porticus illius, 

"> Cavea conseptum] Cavea in Thea- qua; in summa Theatri gradatione 

tro est, ubi sedet populus. Plant, erat, tectumque habebat et laquea- 

Amphitryone : ' Eant per totam ca- ria. De quibus hie mentio. 

veam spectatoribus.' Conseptum ca- ^ Per proscenium] Quod erat ante- METAMORrKOSKON LIB. III. 189 ria' perducunt, ct orchestrae mediae'' sistunt. Sic' rursura 
praeconis amplo boatu citatus accusator "^ quidam senior 
exsurgit;^ et ad dicendi spatium vasculo ^ quodam in 
vicem coli graciliter fistulato/ ac per hoc ^ guttatim defluo 7 medio orcliestrcE. Ifaque quidam delator atate provectus iterum vocatus vasto 
clamore praconis assurgit ; et infusa aqua in quoddam ras tcnuiter perforatum 
instar coli, per quod perfiuebat stillatim ad dfjinienduiii tempus dicendi, ajfatur prostomum, D'Orv. prosellium, Palat. scenium. A Pith, abest me. Oiid.— 
I Quidain, publici ministri. Reposui etiani lib. ix. ' Imniissis itaqiie lictori- 
bus, ceteris(jiie piiblicis ministeriis.' Item lib. x. Qiiintilianus Declamat. 
277. ' Qui per niinisteria piiblica et carnificnm nianus occidiintur.' Sic Mi- 
nisteria nmnicipalia apud Uipiaiiiini 1. x. D. ex qiiib. cans, inajo. Et aliud 
est ministeriiim piiblicnin apud IMartiaiiiim 1. i. D. ad L. Jul. Repetund. 
Colv. In sola Ed. Bas. |)r. est pitWitJ wiHusfri. Vide Koald. etiani ad 1. ix. 
p. 208. Arntzcn. ad Plin. Paneg. c. 49. Heinsii Advers. p. 766. et quos 
non r Oud. — 2 H' Orv. orcesle. Id. — 3 Lipsius legit /i/c. ^;n/)/o deest Oxon. 
et Giielf. pr. a m. s. Id, — 4 Fux. assurgit. Roaldus. Oxon. surgit cum Guelf. 
pr. Oud. — 5 IVIs. baculo. Est auteni giaphica descriptio clepsydri« judicia- 
rije, ad cujus cursnin dicebant advocati. De qua forte post. Culv. — G Guelf. 
pr. a in. pr. hcec. Oud. — 7 Deflua. Flor. et Rom. defluo. Elmenh. — 8 Guelf. NOTiE rior Seen* pars, in cujus medio Pnl- 
pitum, in quo histriones fabulas age- 
bant. 

*) Orchestra; media'] Orchestra fuit 
spatium totius Tlieatri medium et in- 
fimum ante |)nl[)itum, figiirap fere se- 
micircularis. In ea Senatores et Le- 
gati honoratiorum gentium apud Ro- 
inanos sedebant spectaturi. Apud 
Grajcos autcin latior erat Orchestra, 
et in ipsa saltationes peragebantur: 
undc nonien sortita est; opxilcrQan 
enim Gracis saltare est, et gesii- 
cuiari. 

■■ Praconis amplo boatu citatus accu- 
sator, ifc] Asconius in \'errinam iir. 
' Apud Veteres, et Judices, et Rci, 
et Accusatores, et Dcfensores voce 
praeconis citabantur.' 

* Vasculo quodam in vicem coli gra- 
cililcr fislulato, ifc] Clepsydram gra- 
pliice dcpingit, quae erat, ut ex hoc 
loco patct, vas infundibuli inslar acnmlnatum, habens in ipso acumine 
minutum foramen, per quod aqua 
contenta stillatim effluebat, donee 
penitiis exinanitum vas esset : quod 
cum certo temporis spatio fieret, ad 
temporis mensuram adhibita sunt 
ejiismodi vasa. Et, in causis prvrci- 
pue capitalibus, solebat certus clep- 
sydranini numerus accnsatori, major 
reo concedi, eo quod diflicilior solcat 
esse defensio, quam accusatio. Ex- 
haustisclepsydris fineniorandi facere 
orator cogebatur. Tertiam circiter 
nnius horas partem durasse singulas 
clepsydras coiligi potest ex hoc loco 
C. Plinii Junioris lib. ii. Epist. 11. 
' Dixi horis pitne (|uin(|uc ; nam de- 
cem clopsydiis, (pias spatiosissimas 
acceperani, sunt adilitit (piatuor.' A 
clcpsydiis tracta est para-mia 'Ai/a- 
\la-ic(is iiSocp, I'rustraconsmnis aquam : 
in eos, qui frivola inter orandum 
atfcrunt, nihilque ad rein facicntia. 190 APULEII 

infusa aqua, populum sic adorat : Neque parva res, at 
praicipue pacera civitatis cunctae respiciens, et exemplo 
serio profutura tractatur, Quirites' sanctissimi : quare ^ 
magis congruit sedulo singulos atque iini versos vos 9 pro 
dignitate publica providere, ne nefarius homicida tot [45] 
csedium ' lanienara, quam cruenter ^ exerciiit, impune com- 
miserit. Nee me putetis, privatis simultatibus instinctum,^ 
odio proprio saevire. Sum naraque nocturnae custodiae 
praefectus : + " nee in hodiernum ^ credo quenquam ^ pervi- 
gilem diligentiam meam culpare posse. Rem denique 
ipsam, et quae nocte gesta sunt, cum fide proferam.^ Nam, 

populum hoc modo : Res agiiur non levis momenti, Cives cBquissimi, sed pertinens 
in primis ad tranquillitatein toHus hujus urbis, et utilis futura ceteris hoc gravi 
exemplo. Quapropter convenientissim.um est vos omties et unumquemque vestrum 
pro honore hujus cicitatis dare operam, ne hie sceleralus impune patraverit homi- 
cidium tot civium, quod commisit adeo crudeliter. Neque existimetis me impulsum 
offensionihus privatis insectari eum acerbius inimicitia propria. Sum enim pra- 
fectus excubiis nnctis : neque arbilror sedulam meam vigilantiam hactenus posse 
reprehendi ab ullo homine, Ceterum narrabo fideliter rem ipsam, et qucB perpetrata quaras. Oud. — 9 A. u. v. Et Fiix. Nos Berlin. Id. — 1 Beroaldum seqiiimur. 
Scripta lectio, et viilgata veins, totam cedium. Ex quo fuit, cum iegerem, tot 
jam cadium. Colvins. Lege, tot civium. Wowerius. Rom. tetam adium. 
Lege cum Grnlero (1. vi. Susp. c. 6.) tot cicium. Elmenli. — 2 Bert, cruentus. 
Id. Non male, si plures addicerenl Codd. de quo alibi. Oud. — 3 Berlin, in- 
strjictum. Elmenh, Solita corruptions. Vide ad Sii. 1. viii. 240. xv. 135. 
Infra 1. vfii. p. 168. ' Dolore pellicatus instincta :' ubi plura. 'Turn Jinire 
Fux. Oud. — 4 Inseri t Fux. c. cu«(os pc. Id. — 5 Fux. nee in hodiernam diem. 
Roald. E glossa. Vide ad 1. i. pag. 18. Septim. de B. Troj. in. 25. ' Hele- 
nam in hodiernum relinendam putetis?' Sed in niea collatione non conipa- 
ret diem. Oud. — 6 D'Orv. Fux. quempiam, et Reg. Fux. inculpare, hand male. 
Dein nocte exnlat a Guelf. sec. Id.— 7 Veleres excusi, perferam. Par huic 
lib. I. Colv. Bert. Pitii. perferam, male. Elmenh. D'Orv. Guelferbytani 
quoque perferam, scil. ad aures. Sed proferam reliqui cum Ed. Bas. pr. .sec. 

NOTiE 

' Quirites] More Romano Hypa- comprehendere, incendiis praeterea 

taeos cives alloquentem inducit accu- nocturnis opem ferre. Hi videntur 

satorem ilium, qui more Grafco dix- a disciplina castrensi originem dnx- 

isset: 'Xl &vSpes 'YwaToTot. isse. Eligebantur enim in castris ex 

" NoclurncBcustodicB prafectus']Pr?e- militibus, qui vigiHas nocturnas cir- 

fectus vigilum, quorum munus erat cumirent, renuntiarentque, si quid 

totam urbem noclu perambulare, et alicubi es.set male gestiim. Hi cir- 

observare diligenter quid quoque in cnitores primo dirti sunt ; at postea, 

vico gereretur, pracdonesque, et ho- teste Vegetio, militi£e factus est gra- 

niieidas, si quos habuissent obvics, dus, dictique sunt circitores. METAMORPHOSEON LIB. III. 191 

cum fere jam tertia vigilia ''' scrupulosa diligentia^ cunctse ' 
civitatis ostiatim singula considerans circunnrem,' conspi- 
cio istiim crudelissimum^ juvenem miicrone destricto pas- 
sim cajdibus operantem: "^ jaraque tris' numero saevitiaejus 
inteiemtos, ante pedes ipsius spirantes adhuc corporibus ia 
multo sanguine palpitantes. Et ipse quidem, conscientia 
tanti facinoris merito permotus, statim profugit: et,+ in 
domum quandam prccsidio tenebrarum elapsus, perpetem 
noctem delituit. Sed ^ providentia Deum, quae nihil ira- 
punitum nocentibus permittit, priusquam iste clandestinis 
itineribus elaberetur, mane praestolatus,^ ad gravissiraum 
judicii 7 vestri sacramentum ^ eum curclvi iiroducere.^ Ha- 

su7it hoc node. Cum enim circa mediam noctem luslrarem totamurhem accuratiore 
diligentia, ab ostio ud ostium ohsercans cuncta; 7:ideo kunc scBvissimum ndnlescen- 
tern hinc inde perpetrantem homicidin nudato i^iadio ; tresqiie jam intcrfectos ejus 
crudelitate ante ipsius pedes adhuc anlielantes corporibus tremule subsultantibus in 
plurimo cruore. Et ipse quidem, jure cxugitatus conscientia tarn diri sceleriSf 
aufugit illico, et, cum evasissct in quasdam ades beneficio noctis, latuit ibi tota 
nocte. Sed prudenti Deorum consilio, quo nihil dimittitur inultum sontilms, ego 
mulutino tempore expectato, antcquam hie effugeret secrelis viis, dedi operam ut 
adduceretur ad sacrosanctum vestrum judicium. Adest ergo vobis reus i7iquinatus Colv. &c. Vide ad p. 11. ' Proferens vera.' Oud.—S Qnidain ex iisdem, 
lapsa dilig. Colvins. Lapsa. Fnx. scrupulosa, quod agnovit Beroald. et Aid. 
Roald. Lib. 1. ' De ipso prapside scnipnlosissinie eKplorans.' Eiwe/i/t. In 
solis Basil, est istiid /«/)sa: quod iiiide natuin sit, indagare iieqnivi. Oud. — 
9 Bert, cuncta. Elmenii.— 1 V. C. circuirem. Quod magis placet. Jirant. 
CircuiVem IMss. D'Orv. Gut'lf. aiiibo, Edd. Juiit. Aldi, pcrpeliia niutatioiic : 
ut ubivis monent eruditi. Oud. — 2 Scripta lectio, credulissimum. (.lo\v. ()b- 
vio errore. Vide ad p. 39. Oud.—'i Ed. Colin. Ireis, Wow. Elm. Scriv. Flor. 
tres, contra Mss. et Edd. Vett. Adi ad Ciis. i. 1. ' In tris partes.' Idem. — 
4 Abest copula ab Oxon. Ms. Id.— 5 Oxon. Sed et. Tuui Keg. Fux. Dei, 
et ille. Pith. ilia. Id. — G Eadcni scripta lectio, postulatus. Colvius. Fux. 
impostulnlus : verum avKTTopiKuis. Roald. Postulatus ; postulatum e Mss. in 
inarg. Ed. Vic. D'Orv. prastuolatus. Oud,— 7 Oxon. judicum. Id.— S Bert. 

NOIVE 

* Tertia vigilia] Nox apnd militcs tur id tenipns,qnod est a media nocte 

in quatuor vifilias dividtbatiir, (ut ad galli cantuin circiter. 

jannnonui ad librimi secundum,) qua; * i'ledibus operantcvi] Sic apud Ter- 

singulze trium hnraruni eranl, sen tulliiiiium, de Corona Militis, ' prye- 

quarta; partis totius noctis. Fitiita lio operari :' et in Apologetico, ' baU 

una(piaquc vigilia, vigiles alii in prio- neis, cauponis, lupanaiibusquc ope- 

rum locum sufticiebantur ; sicquc rari.' lit apud Ovitl. * Studiis opo- 

quatcr in nocte vigilijc mutabantur. rata Mincrvae.' 

Tertia vigilia, de qua bic, ainplccti- > Sacramentum] Quo vos ol)strinxis- 193 APULEII 

betis 9 itaque reum tot casdibus impiatum, reum coram de- 
prehensum/ reum pereorinum. Constanter itaque in ho- 
minem alienum ferte sententias de eo crimine/ quod ^ etiam 
in vestrum civem severiter vindicaretis. Sic profatus ' 
accusator acerrimus immanera vocem repressit.'^ Ac ^ me 
statim prgeco, si quid ad ea respondere vellem, jubebat 
incipeie. Af^ ego nihil tunc temporis araplios quam 
flere poteram/ non tam Hercules ^ truculentam accusatio- 
nem 9 intuens, quam meam ' miseram conscientiam. Sed 
tamen oborta "■ divinitus audacia, sic ad ilia : Nee ' [46] 
ipse ignoro, quam sit arduum, trinis [civium] * corporibus 

tnt hornicidiis, reus manifestarius, reus extraneus. Pronuntiate igitur fortiter 
sententias adversxis homincin alienigenam de eo scelere, cujus gravissimas panas 
sumeretis etiam a vestro populari. Vehementissiinus deUitor, liac locutus, cohibuit 
vaitam vocem. Et extemplo prceco pvcecipiebat ut inilium facer em dicendi, si habe- 
rem nliquid respondendum ad ea. Verum ego inter ea nihil aliud poteram quam 
lacrymari, minus profecto respiciens atrocem criminationem, quam meam malam 
conscientiam. Verumtamen, enata mihi conjidentia Deorum nutn, sic respondi ad 
ilia: Satis scio quantum sit difficile, tribus cadaveribus civium objectis, ilium, qui perducere. Elmenh. — 9 Par. Guelfeibytani, Habeatis, In Palat. Iiic et sta- 
tim inquam. Tiini D'Orv. totos diebus corniptissime. Oud. — 1 Bert, de cri- 
mine. Id. — 2 Venetus, (/Ml. Colviiis. Item Beroald. et Jiiiit. |)r. In Jiostrum 
c. Giielf. duo. Judicarctis D'Orvill. male et solenni enore. Ourf. — 3 Pal. pra- 
fatus. EInienI). Cum Guelferb. pr. Vide ad 1. ii. p. 39. Oud. — 4 Aldinus, 
pressit. Col v. — 5 At Vnlc. Ed. sec. Elmenh. &c. Sed leliqiias cum Mss. 
Fiix. D'Orv. Ac, quod hie praefero. Oud. — 6 Hie etiam, sed pessime, Ac 
D'Orv. ut innumeris locis. Pro nihil in Oxon. est reus. Id. — 7 Si quid ego 
de consuetudine loqnendi hujus Auctoris imbibi, nunquam rh poteram ab illo 
ipso Iiic ascriptum fuit. Sueton. in Claudio : ' Nihil tota via, quam, essetne 
sibi salvum imperinm, requirens.' Stewech. Non persuadet Stewechius. 
Pro non tam Reg. Fux. dat non enim. Oud. — 8 Me Hercules. Flor. et Pal. 
Here. Elmenh. — 9 Fux. truculenfum accusatorem. Roald. Neqne aliter ex- 
aratur in Regio. Pro intuens orae exemplaris sui allevit Bnrmann. meluens. 
Oud. — 1 Abest meam ab Oxon. Guelferbytanis, et Palat. Mis. meam in 
D'Orvill. Id.— 2 D'Orv. Fux. Pith, aborta. Id.— 3 D'Orv. Ke. Vide ad lib. 
I. pag. IG. Id. — 4 To civium deXet Pal. Elmenh. Uncis hinc earn vocem in- 
clusit Scriverius. Et recte. Noster enim Lucius non agnovit occisos a se 

NOT^ 

tis jus ex aequo singulis reddere, et implicuisset criminis.' 
sontes pro modo admissi punire. ^ Coram deprchetisum] 'Ett' avT0(pip<f, 

Phaedro jurisjurandi fides dicitur ut Gra;ci dicunt, in flagranti crimine. 

Fabul. lib. m. ' A Divo Augusto Noster lib. ix. similiter dixit : ' co- 

tunc petiere Judices, Ut adjuvaret ram noxse deprchcnsum.' 
jurisjurandi fidem, Quod ipsos error METAMORPHOsiiiON LIU. III. 193 

cxpositis, eum qui cacdis arguatur, quamvis vera dicat, ct 
dc lacto confiteatur ultro, tamen multitudini tantaj/ quod 
sit innocens, persuadere.'^ Scd, si paulisper audientiam 
publican! mihi tribuerit humanitas/ facile vos cdocebo, 
nie^ disciimen capitis non meo^ merito, sed rationabilis ' 
indignationis eventu fovtuito tantain criminis invidiam 
frustra sustinere. Nam, cum a coena me serius aliquanto 
rcciperem, potulentus - alioquin, quod plane verum crimen 
mcura ' non diflitebor, ante ipsas fores hospitii, ad bonum 
autem ^ Milonem civem vestrura devcrto, video quosdam ^ 
sajvissimos latrones aditum tentantes, et domus januas 
cardinibus obtortis "^ cvellere gestientes ; claustrisque om- 
nibus, quae ^ accuratissime affixa fuerant, violenter cvulsis. nccusctur trucidationis eoriim, prohare tanto cestui se esse insontem, lametsi vera 
lo<iu<Uur, et spnnte futcatur factum. Verum, si pro vestrn beni^nilate pralmeritis 
mihi lanlisper midicnfiam publicum, facile voids ostendamme subirc pcriculum vita:, 
non propter ulUan meum makfaclum, scd immcrito jlagrare invidia lunli sccleris ob 
exilum improvisum jusla- iracumlia;. Cum enim redirem a cocna paulo tardiuts, 
vinidentus crteroijuin {quod sane meum peccatum non inficiabor verum esse), con- 
spicio ante junuam mei hospitii (divcrtor autem apud probum Blilonem, restrum 
concivem) quosdam crudelissimos pradones'molientes ingressum, et cupientes exlra- 
here fores adium conlortis cardinibus, ct extraclis magna vi repagnlis omnibus, tsse cives ; sed fnisse latrones conteMclit. Deficit Iiic riirsiis Cuelf. prim, 
nsqne ad 1. iv. p. G6. in f. ' piilveris v«liintatii)iis.' Pro corporibus in (Jiu'lf. 
spc. lantum. Expositum Pitii. Doin Fiix. qui tedio accusalnr. Oiul. — 5 D'Orv. 
Pal. Pitli. Vwx. et Ed. Jmit. |)0.st. tunta; m. Id. — G Maniiscripttis, persuadercs 
fa. Colv. — 7 liG\)Out humunitas vestra ex IJasilecnsibns. Colv. (Jnit. Siisp. 
lib. VI. c. 6. «. publica m. tr. hum. Elnienh. Scrivoriiis secntus est (Jrutenim, 
quod nialim ; sivc vcstra tolius poi)nli Inini. Solin. pa};. 23. ' Sub ociiiis 
ptiblicis,' i. e. totiiis popuii. Alius vult publicc. Oiul. — 8 Vetiis, ne. Colv. — 
9 Deest meo Ed. Bas. pr. Pal. et Guelf. modo mer. Oud. — 1 Fiix. rationalis, 
carf-ns t^ inciuiam. Id. — 2 Ms. poculentus. Sciopp. in Syndjola, Alii, pocu- 
Unlus. Elinenli. Adi me ad Stieton. Otii. c. 2. ' Potideiitiim <'orrif;ere.' 
Oxon. in niarj;. potululus, I'alat. postulentns. Bcrtin. aliq. ante. Ond.— 3 Th 
meum male abest a viiliiatis. Llmenh. 1>. IVl. rer. crimen meum non d. Putean. 
I-'orte uiium crimen. 15r;int. Meum addiint J'"lor. I'lix. Giiell". I'al. Oxon. 
D'Orv. (ft Edd. post l^inienii. Oud. — 4 Autem ai)est a liertino, inicis inclii- 
sum ab EInienli. et 8e(|(|. Id. — .5 E pra^'cedentibus eliani liie tres q. inavult 
Pricifus. VidensVnx. Id.— (i Aid. «6ur<ts; male. Elmtnh. Item Junt. Edd. 
Aborlis U'Orv. Oud. — 7 In niend)ranis: q. (^iiod seripserim, quam: nt 

lib. IX. ' Et (|uam dili-^entissime fiieral op|)essMlala, mal p<jiis(|ue ali- 

f|iiid opinantes, nisi valido rediieto vcl difiVaeto eardine, patcraciiinl adiluni.' 
Sic Prop. ' Hoc, <|uodciinK|ii(; vidcs, liospes, (piam maxima Itonia est, Ante 
Phryf^em /lincam collis ct lierba Ciiit.' Colv. Nota ilia q. non .sijjnat quam, 
serl (/!«/ .• (jMoiiiodo knins procedit pfiiodus, (juam per parenllicsin, qua; 
tuiii: foil t slalucnda. Ad vcrbium «<cu;(i<issime prze incuria.ex Floridi Ed. 
Dtlph. et Var.Clan. Apul. IS 194 APULEII 

secum jam de inhabitantium ^ exitio deliberantes. Unus 
denique et manu promtior, et corpore vastior,' his affatibus 
ceteros ' incitabat : Heus pueri, quam maribus ^ animis et 
viribus alacribus dormientes aggrediamur. Omnis cuncta- 
tio,5 ignavia omnis facessat* e pectore. Stricto mucrone 
pertotam domum caedes ambulet.'' Qui sopitus jacebit, 
trncidetur ; ^ qui repugnare tentaverit/ feriatur. Sic salvi 
recedemus, si salvum in domo neminem reliquerimus.^ 
Fateor, Quirites: extremes latrones, boni civis^ officium 
arbitratus, simul et^ eximie metuens et hospitibus meis et 
mihi, gladiolo, qui me ' propter hujusmodi pericula comita- 
batur, armatus, fugare^ atque proterrere ^ eosaggressus sum. 
At illi barbari prorsus et immanes homines neque fugam 

quce obdita fuerant diligentissime,jam cotisuUantes inter se de nece incolentium. 
Postremo unus, qui erat expedition dextru et statura ampliori, hortabatur reliquos 
Ms verbis : Heus, commilitones, ait, quidni sopitos adorimur animo plane virili et 
promto robore? Omnis dubitatio, omnis segnities abscedat ex animis nostris. 
Slrages grassetur ense nudato per universas cedes. Qui recumbit dormiens, occi- 
datur. Qui conatus fuerit reluctari, percutiatur. Ita abibimus hinc incolumea, 
si nullum dimiserimns incolumem in cedibus. Non inficior, o Cives, ego, ratus esse 
officium probi eivis, atque una mirum iii modum mild timens meisque hospitibus, 
urmatus ensiculo, quern mecum gestabam ob talia discrimina, tentavi dare in fugam 
et perterrere prcedones nequissimos. Verum illi feri omnino et atroces liri nequa* est elapsuin. Oud. — 8 Oxon. inkabitura. Id. — 9 Scriptus, ustior, Colvius. 
Fux. m. promtiore el c. vastiore. Oud. — 1 Idem, ajf. et ceteros. Colvius. Item 
Fux. et Guelf. Oud. — 2 Heus, pueri, inquit, maribus. Vulgati, Heus, pueri, 
quamm. Colv. Emenda ex Bert. Heus pueri, quin maribus. Wowerius. Heus 
pueri, quin m. Ita Bert. Sciopp. in Symb. et I. iii. Susp. L. c. 8. Heus pueri, 
inquit, quin m. Bert, quam m. Elmenh. — 3 Contatio. [Hoc dat Oudendorp.] 
Ed. junt. post. Guelf. D'Orv. cum Scriverio, cunctatio, ut supra. Oud, — 
4 Facesset Guelf. Id. — 5 Qui s.j. t. Haec non sunt in seripto codice. Cohj. 
Qua s. jacehat Viih. Oud. — 6 Yux. tentarit. Id. — 7 Y\oT.relinquimus. Elraen- 
horstius. Fux. nem. in d. relinquerimus. Oud. — 8 Pith. ejus. Id. — 9 Simul. 
In eodeni : simul et. Colvius. Recte, acceduntque Oxon. Guelf. Pith. Fux. 
et D'Orvill. Mss. Oud. — 1 Abest me a Fux. Par. Guelf. Qui me glad. Pal. 
Per A. D'Orv. In Ed. Scriv. /lujusce/norfi : ut alibi saepe. Comitabar Palat. 
Id. — 2 Interpungenduni ac rescribendum credidi : comitabatur, armatos /u- 
gare. Stewech. Repone ex eodem Ms. armatus et fugare. Colv. Nullara 
video necessitatem aliquid innovandi : latrones gladiolo armatus fugare aggr. 
sum. Fux. et fugare. Oud. — 3 Susp. Lect. iii. cap. 8. docui ex v. c. legen- 
dum perterrere. Vide pag. 63. Sciopp. in Symb. Bert, perterrere. Elmenh. — 

NOT^E 

" Cades ambidet] Sic lib. ix. de ca- trum commeatum morsibus ambu- 
nibus loquens : * Et per oninem nos- lare ;' id est, grassari. METAMORPHOSIiON LIB. III. 195 

capessunt ; et, cum me viderent^^ in ferro, [47] tamen au- 
daciter resistunt. Dirigitur prailiaris ^ acies. Ipse deni- 
que dux et signifer ceterorum, validisme viribus^ aggres- 
sus, illico manibus ambabus capillo arreptum, ac retro re- 
llexum," effligere^ lapide gestit: quem dumsibi^ porrigi 
fla^itat, certa ' manu percussum ^ feliciter prostemo. Ac 
mox alium, pedibus meis mordicus ^ inhairentem, per sca- 
pulas ictu temperate, tertiumque ^ improvide ^ occurrentem, 
pectore ofFeuso,^ perimo. Sic pace ^ vindicata, domoque 
ho&pitis7 ac salute coramuni protecta, non jam^ impunem 

(juam se mandant fugcB ; et, tametsi me cerneretit in armis, nihilominus repugnant 
audacter. Ctrtamen instruitw : ipse demum imperator atque atitesigmmus reli- 
(juorum, adortus me magna vi, conatur statim saxo percellere crinihus appvehensum 
vtraque manu, et redinutum retrorsum. Quvd saxum dum petit duri sibi in nui' 
niim, ego bono meo J'alo fcrio eum dextra nequaquam aberrante, et affiigo humi. 
Ac delude interficio alium 7norsu affixum mein tibiis, ictu libruto per medias scapu- 
las, et confodio per udversian pectus iertium obversantem incaiitius. Ita asserta 
tranquillitute, et defensa domu mei kospitis nustraque omnium vita, existimabam me 4 Idem Ms. viderint. Colv. Sic et Pal. ac Fux. Audacter Pith, sine verbo 
resistunt. Oud. — 5 Idem, "plialis. Colv, — 6 Validissime viribus. Th viribus 
deeiat vidgatis. Colv. Vera lectio, validis me viribus. Wower. In Bert, non 
I'st tji?i^MS. Malim; validissime me agg. Sciopp. in Synib, et lib. in. Siisp. 
].. c. 8. Validis me viribus. Ita Flor. Vulgo : validissime v. Elmeiiborstius. 
K. me validis viribus. Putean. — 7 Impressi omnes, retro rcjiexum. (3oiviiis. 
Koni. et Uert. irreflexum. Elmenb.— 8 Bertiu. effingere. Plant. Amphit. 
' lilic lionio me interpolabit, meumque os finget deniio.' Sed nihil mntan- 
diini. Wvwer. Bert, effingere. Vide quae dixi Susp. Lect. ni. c. 8. Sciopp. 
in Symb. Bert, effingere. Male. Lib. V. ' Quid vos miseris lanieutatioiiibiis 
neqiiicqiiam effligitis?' Elmenh.—'J Exiilat ab Oxon. rb *i/;i. Ond. — I Venu- 
tus et Basil. 1. cerea. Colv, — 2 Palat. morditus. Vide infra ad p. 49. ' Mor- 
dicibiis appetens.' Turn et per scap. jaclu Pith. Oud.— 3 Pith, trinumque. Id. 
— 4 Pux. improbe. Roald. — 5 Heinsius infenso, male. Offenso hie esl, vtilne- 
rato vel lapso. liurm. — 6 Scriptiis, ;)«<e. Colv. Item Fiix. Guelf. Palat. qui 
niox cum Oxon. caret que. Unde conjicero quis posset : tSic, utpoie vindicata 
dirnio h. Sed nihil opus, Oud. — 7 Flor. hospitum. Bert, hospilium. Klmenh. 
— 8 A'on turn. Restituit Beroaldus : non tuntum. Ceteium gernianum arbi- 
tror fore; non jam. Neijue insolens particulas temporis snbsequi co loci, ubi 
Ablativus casus pra;cedens adverbii notioncm 8U|)plet. Osleiidi in I'arlicu- 
lis Lingua; Latin-*. Kt iude (]U()(|ue luanitcstiMU est, C;iceronem, I'lautuui, 
optimum quemque liomanonmi, libcnler collocasse ' noji,' pro, non modo, 

NOTTE 

*> Certa manu percussum'] Manu, dos : ' Incertam excnssit cervice se- 

quae minime aberravit, sed ictum curim.' Hoc est, inquit Servius, du- 

intulit, <|uo mente destinavcram. bie illisam, quae non habet mortis 

Contra apud Virgilium, lib. ii. yEnei- cffectum. 19G APULEIi 

me, verum etiam laudabilem publice credebam fore : qui 
ne 9 tantillo quidem unquam ' crimine postulatus, sed probe 
spectatus apud meos/ semper' innocentiam commodis 
cunctis antetuleram. Nee possum reperire, cur justai 
ultionis,-*^ qua contra iatrones deterrimos ^ commotus sum, 
nunc istum reatum sustineam ; cum nemo possit raonstrare, 
vel privatas inter DOS inimicitias'^ praecessisse, ac ne omnino 
milii notos illos Iatrones usquam fuisse. Vel certe ulla 
prasda monstretur, cujus cupidine tantum flagitiom creda- 
tur admissum. Haec ^ profatus, rursum lacryrais obortis/ 
porrectisque in preces manibus, per publicam misericor- 
diam, per pignorum caritatem, mcestus tunc lios, tunc illos 
deprecabar. Cumque jam humanitate commotos, miseri- 
cordia9 fletuum affectos omnes satis crederem, Solis et 
Justitias testatus oculum,'^ casumque praesentem meum fore non modo a supplicio immujiem, sed etiam digniim laude puhlica : qui ne ini- 
Himi quidem cri7)iinis unquam accusatus, sed probitatis perspecta inter mtos pratu- 
lerum semper inteffritaiem vitce omnibus bonis. Necsiitis capio qua de causa sub- 
entn lianc accusationem just(B vindictcc, qua incitatus sum adversus pessimos pra?- 
dones, cum nemo queat probare aut privata odia mihi antehac intercessisse cum ilHs, 
aut etiam illos laii-ones mild fuisse cog7iitos ullo prorsus modo. Vel saltem osten- 
dantur aiiqua spoiia, quorum aviditaie existimetur tantum scelus fuisse perpetra- 
tum. His dictis, lacrijmis iterum manantibus, et manibus suppliciter protensis: 
tristis obsecrabam modo has, modo illos, per commiserationem publicam, et per amo- 
rem liberorum. Cumque jam arbitrarer affectos dementia, et mullum commotos 
miseratione viearum lacrymarum: obtestans aciem Solis et Justifia-, et cornmituns non tantum, &c. Stewech. — 9 Sic Edd. Vett. et Mss. pijeter Florent. e quo 
tacite EInieiiliorstins reposuit nee, eumque secuti sunt ceteri. Male. Oud. — 
1 D'Orvill, mmquam. Id. — 2 Edd. Aid. Jnnt. post, me. Id. — 3 Insuper. Vul- 
gaiii ; apud meos semper. Colvius. Semper. Viilgo, insuper. Elnienli. Semper 
exhil)ent Flor. Reg. Fux. Pith. Guelf. Bert. Oxon. D'Oiv. cum Edd. ante 
Colvium, et seqnpntibns Elnienhorstium. Dein iiinoceutias Oxon. et antetul. 
cunctis Palat. Guelf. Oud. — 4 Istius ult. iidem. Vulg. justa; tilt. Colvius. 
Justce. Fux. istius. Roaldus. Vulgo, istius. Bert, justa. Elinenh. — 5 Qui- 
dam vulgati, teterrimos. Colv. — 6 P. i, n. amic. Alias inipressnni est pro- 
prias. Forte scriptum fuit privas, et hiuc pi'oprias, ut glosseina. Colv. Bert, 
et Pal. propriasi. 71. a. Elnienh. [Nesciiuus unde illud amic fluxerit, et niira- 
n'liir nullain de ea varietate nisi uieram mentioneni a VV. DD. esse factani.] 
— 7 Vulgarii plerique, iiic. An, Sic? Sed frequens in hoc scriptore t^ iijc 
posituni, ubi iifcc vel aliud quid reponeudum censeas. Quod quilibet dili- 
geus lector observabit srepius, nos semel monere voluinius. Colv. Bert, pree- 
faius. Elnienli. Hoc Pith. Hie est in Edd. Vic. Ber. Junt. pr. Aid. Vide 
1. I. p. 3. IV. p. 75. Pra-fatus Fux. De profatus vide ad I. 11. p. 39. Oud. — 
8 Fux. abortis. Id. — 9 O xou. et tniser. Non male. Sed vide ad pag. 45, iMBTAMORPHOSEON LIB. HI. 197 

commendans Deum providentiae, paulo altius aspectu ' 
relato, conspicio prorsus ^ totiuii populum ; lisu cacbinna- 
bili diflluebant ; ^ nee secus ilium + bonum hospitem paren- 
temque meum Milonem [48] risu maximo dissolutum. Ac ^ 
tunc sic tacitus mecum, En"^ fides, inquam, en conscientia ; 
ego quidem pro hospitis salute et homicida sum, et reus 
capitis inducer -.7 at^ ille, non contentus quod mihi nee 
assistendi solatium perhibuit,^ insuper * exitium meum 
cachinnat.* Inter heec quaedam mulier per medium thea- 
trum lacrymosa et flebilis, atra veste contecta, parvulum 
quendam sinu tolerans decurrit : ' ac pone eam anus alia 

cura Deonon meam sortem prcesentem : cum sustulissem oculos aliquanto altius, 
video omnem prorsus plebem effusam in risum solntiorcm, ipsumque adeo egregium 
hospitem et patrem ineum Milonem diffluentcm risu solutissimo, non secus ac ceteros, 
E^n vera tiim sic apud me tacitus : Hceccive fides est, inquam, hceccine religio ? 
Ego equidem patraci cadem, et sustineo accusatiunem capitalem pro incolumitate 
met hospitis: ille autem, non satis habens, ue patrocinio quidem sno me juvisse, 
ridet pra-terea meam mortem. Interea fcemina quiedam accurrit per tnedium thea- 
trwn, plorans, et ejulans, induta nigro vestimento, gestaris in sinu quendam in/an- ' Spirantes, palpitautes.' Pith, misericordiam fientum. Id. — 1 Pith, respectu. 
III. — 2 Pr. Ms. Al. rursus. Colvius. Prorsum. Maiius. prorsus. Al. rursus. 
.Scribo, rursus prorsus, aiit rursum prorsum, et iiiox pro diffluebunt, diffluentem, 
cum Colvio. Knniiis Andromeda apud Noniiim : ' Rursus prorsus roti- 
procat fluctus viam.' Apud Terentium Hecyra : ' Cnrsari rursum prorsum.' 
Brant. Sive, ultro citroque : quod hie locum non habet. Prorsum est in 
Edd. Coiv. Vulc. sec. Oud. — 3 Populum. Risu cac. diffiuehanl. Concinniiis 
ita puto : tutum populum risu cac . diffluentem. Lib. i. rtposui : 'Demonstio 
seniculum in angulo sedentem :' cum ante esset, in angulo sedebat. Colv. 
Recte Colvius et convenienter, ut in Ms. conjecit, diffluentem. Sciopp. ui 
Symb. Diffluentem. Alii, diffluebant. Elmenliorstius. W. difiuentem. Et ita 
Colvius f|uo(|ue huuc locum coucinnat. Putean. — 4 To ilium uon est in Flor. 
EUnenh. Male uncis iucluserunt Scriv. aliique. Vide ad lib. i. pag. 2. ' A 
Plularcho illo inclyto.' Oud. — 5 At. Ms. et Aid. Ac. Colv. Ac in ceteris 
quoque Mss. ct Edit. Juntinis, ut restituere Elmcnh. Pric. et I'lond. Al. 
At. Oud. — Oxon. Ileem semper. Id. — 7 Fux. judicor. Uoald. \'el i)Otius 
indicor. Palat. a ni. sec. f. captti. D'Orvill. ineducor. Heinsio placebat in- 
cusor, Oud. — H D'Orvill. suo iiiorc, ac. Id. — 'J Flor. prahuit. Elmculr. In 
vulgatis est f*er/t<7>«j<, quo utitur Piaiilus etiatn pro ;<r(t7yc)'<,'. Idem in Add. 
— 1 Pith, et super, probantu Salmasin. Sed insuper A|>pidi-io est fre<|uens. 
Fux. ac insujier, prave. (Jud. — 2 Par. cacliinnahat, Fux. cacbinnant : t'. pro 
cackinnarit. I<1. — 3 S(;ripta lectio, dccassil. Colv. Sic et D'Orvill. Fux. 
Guelferb. Decursut in Oxon. lienc, ut ' concurso,* ' discurso,' ' incurso.' 

NOTiE 

<■ Solia et JwiliticB testatuit oculum] ct Justitiac facile frustrentur.' Ad 
Lib. II. ' Ut ipsoB etiam oculos Solis queui locum vide qux' annotavimus. 198 APULEII 

pannis horridis obsita,'' paribusquc raoesta fletibus, ramos 
oleagineos 4- utrasque * quatientes : quae circumfusaj lectu- 
luin, quo peremtorum cadavera contecta'^ fuerant, plan- 
gore 7 sublato se lugubriter ejulantes, Per publicam miseri- 
cordiam, per commune jus humanitatis, aiunt, miseremini 
indigne^ caesorum juvenum, nostraeque viduitati ac solitu- 
dini de vindicta solatium date. Certe parvuli hujus in 
primis annis 9 dcstituti fortunis succurrite, et de latronis 
hujus sanguine legibus vestris * et disciplinae publicae 
litate.® Post haec magistratus, qui natu major/ assurgit, et 
ad populum talia:^ De scelere quidem, quod'^ serio vindi- 
candum est/ nee ipse, qui commisit, potest diffiteri ; sed 
una tantum subsiciva^ solicitudo^ nobis relicta est, ut ce- tem, et post ipsam alia vetula operta cenfonibus laceris ntque immundis, et testans 
suum marorem similibus ejulatibus ; ambai agitantes manibus ramos oIccb, qiue 
effuscE circa feretrum, in quo corpora interfecturum fucrant cooperta, elato plavctu 
ficbiliter lamentantes, Per pietatem publicam, inquiuut, per communem legem hu- 
manitatis, misereat vos adolescentium atrociter interfectorum, et concedite nostra 
orbilati ac desertioni solamen ex ultione. Saltern ferte opem miserce sorti hujus 
infaniis orbati patrc in primis suis annis. Et sacrificate slatutis vestris ac disci- 
pliucE publictc cruore hujus grassatoris. Postea viaxime grandeevus Judicum ex- 
sttrgit, et ad plebem hac ait : Certe de crimine hoc, quod punicndum est graviter, 
we ifse quidem, qui Ulud patravit, potest ire inficias. Verum una duntaxat cwa Oud. — 4 Vulgati, oleaginos. Colvins. Bert, oleaginos. Elmenh. — 5 D*Orv. 
uterque, Oxoii. ulraque. Male. Dein pro qua; Ed. Bas. pr. quam. Oud. — 6 
Fuit, cum conjecta mallem. Nunc miito, et iion muto. Brant.— 1 Oxon. 
Giielferb. langore, Palat. labore. Oud. — 8 Guelf. digne. Id. — 9 \ocem annis ig- 
noiat Berlin, et legit : parvuli hujus in primis destituti. Wow. Elinenli. In primis 
destituti. Sic malim cum Bertino. Sciopp. in Symb. et 1. iii. Susp. L. c. 16. 
— 1 D'Orv. prave, nostris. At Palat. Giielferb. Fux. carent copula, ut ' le- 
gibus' sit ablativus. Sed praefero vulgatum. Ante in Pith, idc latronis. 
Oud, — 2 Addit Bertin. erat. Contra ab Ed. Bas. pr. abest qui. Id. — 3 Qni- 
dam, talia infit. Colv. Eadem nempe Bas. Ed. Sed vide ad 1. ii. p. i)9. 
' Ergo iffitur senex ille.' Exulat copula a Fux. Oud. — 4 Fux. de sc. quod 
quidem. Roald. Sic et Reg. Oud. — 5 Vindicandum. Ms. vindicandum est. 
Colv. — 6 Subcisiva. Idem, sufficina. Subcisiva solicitudo, id est, superflua ac 
reliqua. Ita accipe lib. viii. ' Ac me relictum solum ac siibcisivum cum 
fastidio plerique praeteribant.' Et lib. xi. ' Quid subcisivum quamvis 

NOT^E 

^ Pannis horridis obsita] Terent. En- crificio numen propitiare. Hie est, 

nucho, Act. II. Seen. 2. ' Video sen- satisfacere, 

turn, sqnalidum, aegrum, pannis an- ^ Subcisiva solicitudo'] ' Subcisiva 

nisque obsitum.' tempora' appellantur, subducta ne- 

« Litate] ' Litare ' propria est, sa- gotiis, hcures dirobics. Cicero, lib. METAMORPHOSEON LIU. III. ]9I> 

teros socios tanti facinoris requiramus. Nee enim verisi- 
mile est, hominem solitarium tres tarn validos evitasse 7 s 
juvenes. Prohinc torraentis Veritas eruenda. Nam et qui 
comitabatur eum puer ^ clanculo profugit ; '' et res ad hoc 
deducta est, ut per quaestionem sceleris sui participes 
indicet : ut tarn diree factionis9 formido funditus periraatur. 
Nee mora, cum ritu Graeciensi ignis et rota, tum omne fla- 
grorum' genus inferuntur.' Augetur oppido, [49] iramo 

secundaria nobis adhuc superest, ut invcstigemus reliquos participes tanti sceleris. 
Nam probahile non est hominem unicum etiecasse tres adolescentes tarn robustos, 
Ideo Veritas extorquenda est ab ipso crucialihus, Serviis enim, qui erat ipsi comes, 
aufug-il clam. Et res eo detenit, ut declaret participes tanti sceleris vi tormento- 
rum, quo metus tam crudelis catence omnino tollatur. Et continuo proferuntur 
ignis et rota more Greeco, ac deinde otnnes species verberutn. Trislilia mihi valde iteratee jam tradition! remansisset.' Et sic alibi. Colv. — 7 Sic Ms. et veleies 
Editiones. Qiiidani ex aliis, enecasse ; q ii id am, ntftussf. Colvjus. Fax. etie- 
casse. Aldus vero, necasse. Beroaldo tainen viilg. lectio magis arridet. 
Roald. Evitasse. Sic FI. et Ro. Codex. Venet. evirasse. Aid. necasse. Bert. 
enecasse. Male. Vide Indicem. Elmenh. — 8 Th puer excusis omnibus deerat. 
Kes ipsa postuiabat addi. Colv, Bene jam addidit Ed. Junt. post. Msstis 
consentientibus. Qui et eum desiint Pal. Oud. — 9 Fux. facinoris. Roaldiis. 
B. d. flic i nor is. Puteanus. Reg. Fux. duri facinoris. Pro ut in O\on. et. 
Gnelf. funditus formido. Tum Pal. perematur. Oud. — ^1 Ms. ef omne flagitio- 
rnm. Recte cusmn, Jingrorum. QuintHianus Declam. cclxii. ' Quae non do- 
lore vincattir, non ignibus cedat, non verberibus ingemiscat.' Ergoflagra et 
verbera inter genera tormentorinn niimerabimus : ul et ignem ; de quo hie 
Beroaldus hand spernenda. Addo Tertullianum ad Martyres: 'Jam et ad 
ignes quidam sese auctoraverunt, nt certum spatiuni in tunica ardente confi- 
cerent.' Colv. Flor. et Rom, Jiagitiorum, male. Augustinus Ep. clix. ad 
Marcell. * Noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa inquisitione 
.servasti, quando tautorum scelerum confessiouem, non sulcantibus ungulis, 

NOT.E 

de Legibus: 'SubcisivaquEedamtem- quaestio de ipso, non de hero t'uisset 

pora incurrunt, quae ego pcrire non habita. Mos enim tuit apud anti- 

patior.' Hie ' subcisiva solicitudo' quos, ut postulanti accusatori servos 

est, relicta, et, ut loquitur Gell. lib. suos reus traderet in tormentis ha- 

XX. cap. 11. subsecundaria. bendos, ut lierilis criminis Veritas ab 

5 Evitasse] Vita privasse. Hoc eis extorqueretur. 

sensu Accius Poeta apud Ciceronem, ' Cum ritu Grceciensi ignis et rota, 

Tnsculanarum Quaestionum lib. iii. tum omne jingrorum genus itiferuntur] 

' Ha?c omnia vidi inflamniari, Priamo Apud Achilleni Tatium, Clitophon 

vi vitam evitari, Jovis aram sanguine in siniili re: 'Apn 5e' ixov Sedivros, kuI 

turpari.' ttjj iaQriros rod awixaroi "ytyvp-vw- 

'' Nam et qui eomitahatur eum puer ix^vou tJi4.Ted!pov re 4k tuv /3^ox'«"' xpefia- 

clanculo profugit] <Juod si afluissct, nwov, Ka\ rSiv ij.(i> namtyas Koixi^ouTrAiv, 5^00 APULEII 

diiplicatur mihi moestitia, quod intcgro saltern raori * non 
licuerit. Sed anus ilia, qua? [suis] ' flctibus cuncta turba- 
verat, Prius, inquit, optimi cives, quam* latronem istum 
miserorum pignoium mcorum percmtorem cruci ^ affigatis, 
pcrmittitc corpora necatorum rcvclari \^ ut et formae simul'^ 
et aitatis contcmplatione magis magisque^ ad justam indig- 
nationcm arrccti/ pro modo facinoris ^ sfteviatis. His 
dictis applauditur: et illico ' me magistratus ipsum^ jubet 
corpora, quas lectulo ^ fucrant posita, raea manu detegere. gliscil, immo geminatur, eo quod non permitteretur mihi interire iHviolatum. Verum 
ilia velula, qua: perltirhaverat omnia suis plungoribtis, Antequam appemlatis, in- 
quit, ad patibulum prcedonem liunc, inUrfectorem meorum in/elicium nulorum, 
cives aquissimi, sinite discooperiri cadavera occisorum, ut, magis ac miigis incitati 
ad justam iram inspectione vidtus simid et (ftntis, sa-cri sitis in eum juxta magni- 
tudinem sceleris. Plausus sequitur hcec verba, et sltdim ilk Judex mihi imperat, 
ut ipse mea manu discooperium cadavera, qua fuerant imposita grabalo. Appa- iion nrentibns flammis, sed virganim verbcribus cniisti.' F.lmenh. — 2 S. mihi 
mori. Viilgati diintaxat, s, mori. Colv. Tb mihi ahfst a Flor. et Bert. 
Elm£nh. Nee comparet pronomen in Mss. Pith. Palat. Oxon. D'Orv. aliis- 
<pie. Oud. — 3 lidein non agnoscunt, suis. Colv. Neqne Florent. ac Pith, et 
certe per se intelligitiir. Uncis igitnr Elnienh. et seqq. circnmscripserunt. 
Agnoscunt tamen Keg. D'Orv. Guelf. et alii, ut videtiir. Oud. — 4 Oxon. 
quod. — 5 lideni passim, cruciandum. Plantus Persa: ' Tu me detigas, to 
cruci ipsum propediem affigent alii.' Paulus lib. v. Sentent. * Aut 
cruci suffiguntur, aiit bestiis subjiciuntur.' Et Noster 1. iii. ' Patibulo 
sutRgi juberet.' Originem Inijusce locutionis aperiemus paulo post, 
hoc ipso libro. Colv. Fux. cruci. Roaldus. Bert, cruciandum. Elmenh. 
Cruciandum Pith. Sed cruci prsebcnt codices ceteri, et jam Ed. Junt. 
post. An undum corniptum fuit ex dundum, vel potins ex jumjam? Dein 
permutalis seu permiltatis Pith. Oud. — 6 iSimilis. Vulgati, simul. Colv. — 
7 Exnlat primura mag is a D'Orvill. Vide ad 1. ii. p. 42. Oud. — 8 Palat. ar- 
repti. Elmenh. — 9 Prom.f. Ms. vmo facinore. Colv. — 1 ///ico deest D'Orvill. 
Oud.— 2 D'Orvill. ipse. Fux. imperium. Id. — 3 Vulgo, kcto. Elmenh. — 

NOTvE 

rwv 6e irvp Ka\ rpoxhv, &c. Jamquc tera. 

me vincto, et corpora veste nudato, ^ Permittite corpora necatorum reve- 

et funibus in sublime elato; aliis fla- lari'\ Ad majorem indignationem in 

gra, aliis ignem et rotam afferenti- omnium animis excitandam. Ad hoc 

bus, &c. ' Ignis et rota.' His re- enim res ipsse plus valent quani ver- 

spondebant apud Romanos laniinee ba, juxta ilhid Horafii in Arte Poeti- 

candentes et eculeus. Sicut enim ca: 'Seguius irritant animos demissa 

rota Graeciensi, ita et eculeo mem- per aurem, Quam quae sunt oculis 

bra fidicnlis religata ac distenta tor- subjecta fidelibus.' 
qncbantur; laminis adurebantur la- METAMORl'HOSEON LIH. III. 201 

Luctantcm me ac diu renitentera * prascedens facinus in- 
staurare nova ostensionc ^ lictores ^ jussu magistratuum 
quara instantissime compellunt : manum deniqne ipsam, e 
regione lateris tundentes,? ' in exitium suum ^ super ipsa 
cadavera poirigunt. Evictus tandem necessitate succum- 
bo : et, ingratis 9 licet, arrepto ' pallio, retexi ^ corpora. Dii 
boni, qua3 facies rei ? qiiod^ monstrum? qute Fortunarum 
mearum vepentina mutatio? Quanquam enim jam* in 
peculio Proserpinfe "" et Orci ^ familia" numeratus, subito 

ritores ex mandato Judicum maxima instantia adigunt me resistentem et diu nolen- 
tem rcnocare mnim priinum scelus nova ilia jnonstratione : denique pnrrigentes ex 
adverso lateris ipsam meam dextram, in propvium perniciem exlcndunt super ipsa 
corpora, Cedo tandem vi coactus: et quamvis invitus apprelienso stragido i-evclavi 
cadavera. Papce ! qui vtiltus rerum! quale prodigiuni! qua; subita conversio 
meee sorlis ! Quamvis enim jam essem in possessiune Proserpina, et accensitus 4 Renuentem. Vnlgati, renitentem. Colviiis. Renitentem. Vnlgo, renuentem. 
Elmenli. — 5 Offensione. Fux. ostensione, melius. Rould. Ostensione. Malim, 
offensiune. Sciopp. in Symbola. Pal. et Sciopp. offensione. Elmenli. Recte 
koaldiis, offensione, quod invenerat in Ed. Bas. sec. damnavit. Intelligit re- 
veiationem et deraonstrationeni uovam cadaverum. Oud, — G D'Orvill. lite- 
rores. Id. — 7 AMI, tendentes. Elmenli, — 8 Ed. Vicent. eaj<j(m, perpetua varia- 
tione. Possessivuni abest D'OivHl. et Pith. Oud. — 9 Haec scriptura vetus. 
Sed fere est, nt vulgatum praetuleiim,iKg-itf<MS. Utrumque quideni a Plauto, 
et in illo ubique obvium. Sed jocus occiiltior Persa : ' So. Sin te amo. PjE. 
Male operam locas. So. Qui ? P.E. Qnia enim nihil anias, Cum ingratum 
aiiias.' Ingratus viilgo tritum pro eo, qui immenior beneficii accepti, et 
mutuo amori non respondet. Sed et invitum significat. Nihil agis, inquit 
puer, cum me nou volentem et invitum amas. Quod alter accipere poterat, 
tanquam dixisset, ingratum et non dignum aniore. Colv. Bert, ingratus. 
Vide In<Hcem. Elmenh. Ingratis est in reliquis Mss. Ex ingratus, quod 
ante Colvium vulgo legebatur, et invitum exponunt, fac potius iiigratiis ; uti 
jam est in Ed. Junt. post, et respice ad ea, qua? notavi in fine lib. i. ' Obsti- 
nationi suae me ingratis obedientem.' Oud.— I Oxon. et Par. ahjecto, quod 
videtur probare Prica;us. Sed vide ad lib. i. pag. 16. 'Arrepta lacinia.' 
Guclf. aljrepto. Id. — 2 Bert, detexi. Elmenh. — 3 Exulat pronomen a Fux. — 
4 jManu exaratus codex, enim, omisso jam. Colv. Jam exulat (luoquc a Re- 
gio, Fux. Pal. Guelf. Oud. — 5 Et Orci male deest Regie, Fux. Id. — G Reg. 

NOTiE 

' Manum denique ipsam e regionela- uni' pecunia crat, quam sibi priva- 

tem tundcntes] Quid hoc sibi vult, tim habebant servi et filii-fauiilias, 

tundere manum eregione lateris? Hae- dominorum et patrum permissu, a 

rcnti milii opportune subveuit Scri- doniinicis pateriiisque ratioiiibus se- 

veriana Edilio, in qua legitur <en(/cn- paratam. ' Proserpiuaj peculiuin ' 

tes: (|U()d iuterpretor, protendentcs, hie sunt niortui, rpii, relictis huninis 

«;t porrig'-ntcs. auris, in ejus Plutonisque conjugis 

'" In peculio Proserpina'] ' Peculi- Impcrium dcnicarunt. Quod hie 202 APULEII 

in contrariam faciem'' obstupefactus haesi, nee possum 
novae illius imaginis rationem idoneis verbis expedire. 
Nam cadavera ilia jugulatorura hominum erant tres^ utres 
inflati, variisque secti ^ foraminibus, et,9 ut vespertinum 
praslium meum recordabar, his locis hiantes, quibus la- 
trones illos vulneraveram. Tunc ille ' quorundara astu 
paulisper^ cohibitus risus libere jam exarsit in ple- 
bem. Hi gaudii nimietate gratulari ;" illi dolorem ven- 
trisi" raanuum compressione sedare. Et certe' laetitia 
delibuti, meque respectautes, cuncti theatro + faces- 
sunt. At ego, ut [50] primum ^ illam laciniam prehende- 

*«fer domesticos Pluionis, repenfe restiti mirnhundus scennm adeo dissimilem priori. 
Nee possum explicare sermoiie satis apto faciem novi illius spectaculi. Ilia enim 
corpora hominum occisorum ernnt tres utres inflati, et incisi diversis foraminitms, 
et, quantum memineram mei cerfaminis nocturni, iisdem locis patentes, quibus per- 
cnssisse mild visus eram illos prcedones. Ibi tum cachinnus ille, quifuerat tantis- 
per coercitus solertia nonmdlorum,jam libere erupit per populum. Hi gestiebant 
nimia Icelitia ; illi compressione m.anuum reprimehant doloretrt ventrU, Et omnes 
pro/ecto discedunt ex theatro diffusi hilaritate, meque identidem respicientes. Ego Fiix. in contrarium faciei. Id. — 7 Abest vox tres ab Ed. Scriv. Dein meum' 
pral. Fux. Jd.—S Oxon. sc'',pti. Giielf. septi. Id.— 9 Decst ut Guelf. Id.— 
1 ExcusijiZfe. Colv. Pinter Ed. Junt. post. Illis est et in Mss. Berfin. 
Pith. Male. Oud. — 2 Pauli^per. Abest hoc a scripto libro. Colv.—% Veio- 
simile, scripsisse Aiictorem ipsum, earer<e, vel, lit antiquitas solet, eccerte, ut 
duplex tc- esset loco X, idqiie minus aniniadversiim depravandi Apuleii cau- 
sain dedisse. Supra libro prinio : ' Janitor,' ait, ' introrupit exerte clami- 
tans.' Et fuit cum apud eundem Anctoreni ita restituenduni putarem 1. tii. 
extreme : ' Ejulans et exerte proclamans :' nam minus sincerum videtur illiid 
et libris editis : Ejulans et exinde proclamans. Stewech. — 4 Pal. retro. Elineiih. 
—5 Male a Florentino to ut, a Regio, Fux. primum exulat. Dein Guelf. 
Oxon. prenderam. Reg. Fux. ponderarem, alias ponderam, una serie in con- 

NOTiE 

' Proserpinae peculium' Apuleius " Gaudii nimietate gratulari'] Nonio 

dixit, ' Orcinus thesaunis' appella- ' gratulari ' est, gratias agere. Vulgo 

tur in veteri Epitaphio Ntevii poetae, congaudere significat. Agraetius : 

quod refertnr in Catalectis Veterum ' La;tamur de nostris, gratulamur de 

Poetarum : ' Mortales immortales alienis.' Hie ' gratulari ' est, vehe- 

flere si foret fas, Flerent Divae Ca- menter gaudere. Sic lib. ii. Florid. 

mrenJE Na;vium Poetam. Itaque, ' Vir, cui omnes provineiae quadri- 

postquam est Orcino traditus the- juges et sejuges currus ponere gra- 

sauro, Oblitei snnt Romse loquier tulantur.' 

lingua Lateina.' p Dolorem ventris] Ortuni scilicet 

" Et Orci familia'] Orcus, Dis, ex vehenienti diapluagmatis agita- 

Pluto, idem est Averni regnator. tione. Quod in nimio risu contingere 

Hujus familia sunt umbras mortuo- solet. 
rum. METAMORPHOSEON LIB. HI. 203 

ram, fixus in lapidera'^ steti gelidus/ nihil secius** quam 
una de ceteris theatri statuis vel columnis. Nee prius ab 
Iiiferisi eraersi, quam Milo hospes? accessit, et, injecta 
manu, me renitentem/ lacrymisque rursura promicantibus 
crebra - singultientem, dementi violentia secum attraxit ; 
et, observatis viae solitudinibus, per quosdam anfractus 
domum ' suam perduxit : moestumque me ''• atque etiam 
tunc trepidum variis solatur ^ aiFatibus. Nee tamen indig- 
nationem ^ injuriae, quas inhasserat altius meo pectori, ullo 
modo permulcere quivit. Ecce illico etiam magistratus 

vero, statim alque ceperam illam vestem stragulam, steteram immotus et frigidua 
quasi lapis, nee aliter ac una ex reliquis statuis aut columnis theatri. Neque 
ante eductus sum ex Avcrno, quam mens hospes Milo ad me venit ; meque amplexus, 
mansueta vi pertraxit secum reluctantem, et frequenter suspirantem lacrymis ite- 
rum manardibus ; et deduxit in suas cedes per quosdam flexus viarum delectis vicis 
maxime solilariis, et consolahatur me tristem atque adhuc trepidantem ditersis 
nlloquiis. Neque tamen potuit ullo pacto deUnire dolorem illius coiitumclice, qui 
injixus crat prufundius in meo animo. Ecce etiam statim Magistratus ipsi, vi' textn. Oud. — 6 In lapide. Expende, quaeso, conjectaneum hoc : in lapidem^ 
Hoc est : Non aliter obrigni timore, quam si lotus in lapidem forein con ■ 
versus. Ad lianc norniam alia ejusdem Apuleii alibi suppeditamus. Stewech.. 
AU\, in lapidem : i. e. tanquam lapis steti, ut lib. iv. 'Jacens in mortuum.' 
A Halat. rh lapide abest. Arnob. contra Gentes lib. it. f. 35. ' Non omni 
pecore, ligno, saxo obtusior atque hebetior stabit.' Cie. in Pison. 'Tan- 
quam truncus et stipes stetisset.' Omnis enim immodica aft'ectio solet 
fiinctiones partium corporis ad tempus impedire. Unde et Nioben ob 
filiornm interituni obriguisse in lapidem fabulantur Poetae. Vid. Muretus ad 
Catullinn, p. 98. Elmenh. — 7 [Fux. vil. subgelidus. legere testatur Oud,^ — 8 
Bert, secus. Elmenh. — 9 M. meus h. Ms. Milon hospes. Colv. Sic quoque 
Oxon. Guelf. 3Ieus praeterea abest a Flor. ac Palat. bine uncis inclusere 
Elmenh. Scriv. Pric. Ejeci ego. Sed tamen p. 51. ' Hospes enim meus 
Milo:' ub\ Milon Mss. plerique, et Edd. Vett. ut hie in Fux. |)ro V. Lect. 
Oud. — 1 Idem, rcticentem. Colvius. Flor. relinentem, male. Elmenh. Reg. 
Fux. D'Orv. reticentem. Vide ad pag. praeced. Oud. — 2 Mss. liert. Oxon, 
Edd. Elmenh. Pric. Flor. crehro. Frustra. Vide ad p. G2. ' Nos rrebra tun- 
dexites.' In Fux. est prom, oculis sing. Id. — 3 Bert, ad domum. Elmenh. — 
4 Pronomen non agnoscit cum Pitlueano Berlin. Hiiic uncis inclusere Elm. 
Scriv. Pric. (}ud. — 5 (juidam, solahatur. Colv. liertin. el Flor. solatur. El- 
menh.— G .Scriptura in nienibrariis, indignatione. Colv. Injuriarum enim, si 
qua facta; sunt, lenax est incmoria, et (|uic(|iiid oHV.ndit, agre cKiiiiitur; ut 
Pertinax apud Hirodianum lib. ir. f. 191. Lysias i)ro Polystrato pag. 337. 
Ae'^erai yap rovs komjs imrov&iiTas p-efiuriadat fxaWoy, ^ Tohs «5. Elmenh. Pro 

NOTiE 

'1 Ah Inferis] A stupore illo, (|U0 ' Cum suis insignihus'] Lictoribuo, 

fifibat ut vidercr in lapidem gclidus, scilicet, cinii fascibus virgarunj et 

et raortiius, atque in Inferos dcuier- securibus. 
an*. 204 APULEll 

ipsi/ cum ^ suis insignibus ' domum nostram ingressi, tali- 
bus9 me monitis delenive gestiunt: ' ISeque tua^ dignitatis, 
vel etiam prosapiae tuorum ignari sumus, Liici domine.^ 
Nam et provinciam totam ' inclyta3 vestras families nobili- 
tas complectitur. Ac ne istuc,' quod veliementer ingemis- 
cis,-^ contumeliae causa perpessus ^ es. Omnem igitur ^ de 
tuo pectore praesentem^ tristitudinem mitte, et angorem 
animi ^ depelle. Nam lusus iste, quem "^ publice gvatissimo 
Deo ' Risui per annua leverticula solenniter celebramus, 
semper commenti novitate^ florescit. Iste Deus auctorem^ 
suum* propitius ubique comitabitur^ amanter, nec^ unquam 
patietur, ut ex animo doleas, sed frontem tuam^ serena ve- 

trantes in nostras cedes cum suis insignibus, tentant me demulcere ejiismudi i-erhis : 
Neque ignoramus tuam nobilitatem, neque genus tuorum parentum, Doniine Luci ; 
cUritas enimvestrm stirpis extenditur per unitersam hanc provinciam. Neque hoe, 
quod tantopere doles, factum est injuria-' tibi inferendce gratia. Aufer ergo omnem 
istum mcerorem ex tuo animo, ct ejice istam agritudinem mentis. Hie enim Indus, 
quem exhihemus qnotannis magna celebritate in honorem jncundissimi Dei Rism, 
viget semper aliquo invento novo. Hie Deus aderit suo auctorifavens atque amicus 
in omnibus locis, neque unquam sinet te premi ulla a-gritudine animi, sed perpetuo quivit ill Fax. connivit. Oiul.— 7 Palat. D'Orv. Pith. Fiix. Ed, Jiiiit. post. 
ipsi mag. Id. — 8. Pieepositio non est in Fiix. Pal. insignitibus. Id. — 9 Edd. 
Jnntina^ Aid. cum taiibus. Id.— 1 Inepte additur in Ms. Par. et dicentes. 
Vide ad 1. ir. p. 39. iii. p. 45. Jd.—2 Luci domine. Altenitra vox delenda. 
Burm.~'i Male Pith. Fiix. et Edd. pp. usque ad Bas. cum Scriv. et Flor. 
istud dant contra Mss. potiores, et Appuleii styliim. Oad. — 4 Eadein scrip- 
tura, ingemistis. Colv.— .5 Berlin, pussus. Elmeiih. — C Eadem, itaque. CoU 
vius. Fux. itaque. Roald. Sic et Reg. Oxon. et Ed. Junt. post. In 7. Palat. 
Oud.—7 Th prasentem Pal. delet. Elmcnk. Item Oxou. uncisque indusit 
Scriverius. Oud.^H Fux. et omnem animi. Roaldus. Fux. Reg. et omnem an- 
gorem. Malehat Burmannus, animo. Oud, — 9 Quam. Fux. quem. Error ope- 
raruiii. Roald. In Ed. Bas. sec. htd^is Berlin. Oud. — 1 Gratissimo Deo ah- 
sunt a Regio, Fux. Id.— 2 D'Orvill. solmnitute. Sed praecedit ^solenniter,' 
et elegantius ' conmiento ' ascribitur novitas, quas gratior est solennitate 
eadem, qnotannis recurrente. Id. — 3 Fulv. Ms. auctorem et tutorem. Wo- 
wevius. Sciopp. in Symb. A. et tutorem. A vulgatis rh tutorem abest. El- 
menh. Addidit voces, et tutorem, ex Ms. Florent. sive eum, qui, materiam 
laslitiae suppeditando, decus el niajeslatem Dei Risus est tuitus. In Inscript. 
Miirat. p. CDXXxv. 5. ' Tutores necessarii consecrarunt.' In Fux. ipso de- 
comactorem. Oud. — 4 Comitnhitur eadem. A\. comitatur. Et sic quidam Vul. 
Coto.'jSic Ed. Bas. pr. ComitabaturVul. Guelf. Oud.— 5 Bas. pr. nam. Pith. Ms. 

NOT^ 

« Provinciam totam] Thessaliam, in nepote, ut habet Nosier, libri primi 
qua urbs Hypata: ex Thessalia enim initio. 

Apuleii mater originem ducebat a ' Auctorem suum'] Qui eum produx< 

Plutarcbo, et Sexto Philosopho ejus erit in ore civium Hypatensium, METAMORPHOSEON LIB. HI, 205 

nustate Isctabit" assidue." Ac^ tibi civitas oranis pro ista 
gratia honores egregios obtulit.9 Nam et patroniim scrip- 
sit/ "" et, lit in sere stet * imago tua/ decrevit. Ad haec 
dicta sermonis vicem refero. Tibi quidem, inquain, splen- 
didissima et unica Thessalise civitas/ honorum talium pa- 
rem giatiam [51] raemini. Vemm statuas et imagines dig- 
nioribus meisque^ majoribus reservare suadeo. Sic puden- 

exhilarabit vultum tuum tranquUlo lepore. Tola vero hac urbs exhibehit tibi 
honores eximios oh tuum islud henemcritum in earn. Nominavit enim te suum pa- 
tronnin decreto publico, et constHuU, ut siatua area tibi erigatur. Ad hccc verbit 
respondeo. Eipiidem, inqnam, o mngnificentissima et prcestantisslma urbs Thes- 
salice, haheo tibi grates condignas pro talibus honorUnis. Sed uuctor sum ut reserves 
signa et simulacra me dignioribus et pr{Pstantioribus. Sic verecunde uffatus, et nee ulicumqiie. Id. — G Guelf. tuutn. Id — 7 Latabit eadeni.AI. Icctubilur. Laetare, 
lit Altercare, Adiilare, Coiitemplaic, Fabnlare, et sexcenta ad euni niodiini. 
Colv. Lcptahil. Viilgo, Icetabiliir. ElniPiih.— 8 At. Eadem, Ac, quod re- 
posueriin. Colv. Veiissiiiie ; rjuod miror non secntos esse relkiiios : cum At 
modo iriepseiit in Ed. Bas. pr. contra plerosque Mss. et priores Edd. Oud. 
—9 Offeret. Leg. ex Pal. obtulit. Wow. Ynx.obtulit: et ita Aid. Roald. Flor. 
et Bert, ohtidit. Elmenli. Prlmo optimos dat D'Orvill. dein resciipsi obtulit 
e consensu Msstonim, in qnibiis et Oxon. Par. D'Orv. Pith. Giielferb. et 
Edd. omnium ante Basil, pr. sive, oiferendnni decrevit : nt seqnitnr. Oud. — 
1 Eadem, p«ir. scribil. Colvius. Flor. scribit. Elmenli. — 2 In cere stet. Pith. 
tneatestis et. Ed. Vicent. in ea resles et. Sed bene Ber. et Becich. Ep. lxxii. 
Disceniil Fnx. Oud. [Mox] viilgati codices, bonorum. Colvins. Fnx. honorum. 
Ita eliani leg. apnd Agell. lib. u. cap. 2. 'Cum summa, Dii boni, honorum 
atque officiorum compensatione.' Vulgo, boyiorum. Roald. Accedunt Flor. 
Reg. Oxon. D'Orv. aliiqne. Neqne aliter in Notis jam explicuit Beroaldiis. 
Oud. — 3 Probat correctionem ipsa sententia: meque; hoc est, qui me ma~ 
jores sunt. Slcwcch. Membranse : meique. Unde conjiciebam legendum : 
meque. Sed nihil discedendum a vulgata lectione. Sic 1. i. Floridonim : 

NOT/E 

" Lcetabit assidue^ Laetum reddet. aeneis fides servaretur imaginis, qua- 

Sic lib. V. ' O nos beatas, quas in- tenus ventura progenies auctorem 

fantis aurei niitrinienta la;tabunt.' videret,qui sibi liempublicani ninltis 

" Palronum scripsil] Uomaj, ubi beneficiis obligasset.' Bellica virtus 

Hypatensium rem tueretur. Mos fuii prima et pracipna causa fuit dedi- 

ut civitates et populi patronos habe- candi statuas; sed et, inseqnenti- 

rent in Urbe Domina. Sic Lacedae- bus sacculis, viris doctrina aut di- 

monii in clientela erant Claudiorum, et ndi arte pra;stantibus idem houos 

Bononienses in Antoniorum, cVc. decrelus est. 

" Ut in are stet imago tua] Inter y Splendidissima et unica Thessulia: 

maxima honoris monumenta fuit sta- civitas'\ Solinus tamen, priecipuas 

tnarum crectio. ' Amore Principum,' Thcssaliic urbes commemorans, Hy- 

(inqiiil Cassiodorus, lib. viii. Epist. patai ne meminit (piidcm. Apuleius 

*Z.) ' constat iuventuni ut simulacris igitur niagis ex honorc Magistratuum 206 APULEII 

ter^ allocutus, et paulispcr^ hilaro^ vultu rcnidens,' quan- 
tumque ^ poteram laitioiem me rcfingens, comiter abeuntes 
raagistratiis appello. Et' ecce qiiidam intro currcns famu- 
lus, Rogat te, ait,' tua parens B} nhajua, et ^ convivii, cui 
te sero desponderas, jam appropinquantis ' admonet/ Ad 
haec ego 4 formidans, et procul pcrhorrescens etiam ipsam^ 
domum ejus, Quamvcllera, inquara,'^ parens jussis tuis ob- 
sequium coramodare, si per fidem liceret id facere. Hospes 
cnim meus Milo^ per hodierni diei praesentissimum numen^ 
adjurans effecit, ut ejus hodiernas coena^. pignerarer : ^ ^ nee 

tantisper suhridens latiorifronte, et quam maxime poteram simulans me hUariorem, 
ViiUdico civilitcr JMagistratihus discedenlibus. Et statim quidam scrcus accurrens 
in cedes, Tua mater Byrrhana orat te, inquit, et te certiorem fucit Instare hontin 
conricii, cui promiseras heri vesperi te affulurum. Ego ad licec verba pavens ct 
peHimescens etiam etninus ejus cedes, Quam cuperem, inquam, o mater, morem gerere 
luo imperio, si posscm id facere saha fide. Milo enim meus hospes, obtcstans me 
perpotentissimum Deum, prcesidem hujus diei, evicit at promittcj'em ipsi ad coenam 'Major mens Socrates." Item Apo). i. Colt. Pule legendiim : nieique. Vide 
notata atl pag. 141. Sciopp. in Symb. Membranae, meique, non male. Gra?cis- 
mus, quem temere non imitenmr. Brant. — 4 Fux. ;»ru(icri(cr. Koaldiis. Pal. 
pj-udenter. Elmenh. Et Giielf. cum Ed. Bas. sec. vitiose. Oud.~5 Et paulisper 
iion est in Bertino. Elmenh. Hinc uncis inclusere Scriveriiis et Pric. cum 
Elmenh. Fnistra. Oud.^ii Eaedem membrana?, hilari. Colv. — 7 Inepie 
D'Orv. renilens. Vide ad lib. ii. pag. 29. Oud.— 8 Imprrssiira ubiqiie, 
quantum cutnque. Colv. At Bas. pr. &c. jam praebent quuntumque, cum Mss. 
Flor. Pal. Reg. Lips. Fiix. Quamcumque D'Orvill. quantum Oxen, Mox 
D'Orv. refringens, Fiix. refringam, al. refringens. Oud. — 9 Male Oxoniensis 
caret copula. Id. — 1 Vulgares, inquit. Colv. Ait etiam Mss. mei ; quod 
secati sunt omnes post Colvium. Oud. — 2 D'Orv. ut. Id. — 3 Bert, propin- 
quantis. Elnienhorstius. Palatin. appro]nnquatis. Turn admovet Guelferb. 
Oud. — 4 Ego abest a Pith. Id. — 5 Oxon. et etiam perk, procul. A Fux. abest 
i}>sam. Id.— G Inquam Ms. Al. ipsam. Colv.— 7 Mss. D'Orv. Pal. Fux. Guelf. 
Oxon. et Edd. Vic. Ber. Junt. pr. Aldi, Colin, hie et statim iidem cum Bas. 
pr. Milon. Quod miror, cum eaedem Edd. supra pag. 50. rectius IMilo exhi- 
buerint. Oud. — 8 Idem Ms. pigneraret. Colvius. Flor. ut ei hodiernae c. El- 

NOT.E 

Hypatensium, quam ex veritate lo- est, Monere oportet me hnnc vicinum 

qui videtur. Phaniam, Ad coenam ut veniat. Ibo, 

^ Et convivii, cui te sero desponderas, ut visam, si domi est. Nihil opus 

jam appropinquantis admonef] Mos erat fuit monitore ; jamdudura domi Vrae- 

iuvitatos jam convivas iterum admo- sto apud me esse aiunt. Egomet 

nere instante ccenae tempore. Chre- convivas moror.' 
mes apud Terent. Heautontimorum. ^ Per hodierni diei prcesentissimum 

Act. I. Seen. 1. ' Sed, ut diei tempus numen] Risum, cui festus erat dies. MbTAMORPHOSEON LIB. III. 207 

ipse discedit, nee me digredi^ patitur. Prohinc ' epulare 
vadimonium'^ difteranuis. Haec adhuc me loquente, manu 
firmiter injecta Milo, jussis^ balnearibus '^ assequi, produ- 
cit' ad lavacrum proximum. At-*^ ego, vitans oculos om- 
nium,5 et quern ipse fabricaveram risum^ obvioriim de- 
clinans, lateri ^ ejus adambulabam obtectus : nee, qui la- 
verim, qui terserim,^ qui domura rursum reverterim,** prae 
rubore memim.9 Sic omnium oculis, nutibus, ac denique 
manibus denotatus,' impos animi^ stupebam. Raptim 
denique paupertinam ^ Milonis coenulam perfunctus, cau- 

In hndkrnum diem: neque ipse abscedit a me, neque sinit me discedere a se. Pro- 
indeque prqferamus in alium diem coenam comlictam. Cum hoc adhuc dicerem, 
Milo, prehendens me manu valide, deducit ad proximas bulneas, prcecipiens prius ttt 
instrumenta balnearia afferrentur post nos. Ego vera effugiens intuitum omnium, 
et evitans cachinnos occurrentium, quorum ipse fueram artifex, incedebam ail ejus 
latus opertus. Nee recordor quomodo laverim, quo pacto absterserim me, aut qua 
ratione redierim iterum in <rdes ob verecundiam, qua eram perfusus ; tisqtie adeo 
eram attonitus, et alienatcB mentis, videns me demonstrari oculis, cnpitum gestibus,, 
postremo etiam digitis omnium. Denique sumta festinanter exiguii cana Milonis, menh. — 9 D'Orvill. ipse igredi. Fux. degredi. Ond. — 1 Proin, Pal. Pro- 
hinc. Elnienh. — 2 Idem Ms. ipis. Colv. — 3 Pal. perduxit. Elmenh. Cum EA. 
Scriv. et perducit e Pith. Salinas. Sed, quam male, patet ex citato loeo. 
[Vid. Var. Not.] Oud. — 4 D'Oivill. ut solet, Ac. In Fiix. videns. Pith. 
vitas. Id. — 5 O/nxium deest Palat. Oxen. In aliis, omn. oc. Id. — 6 Par. ia- 
teris. Id. — 7 Ms. nee qui ters. Colvins. Item D'Orv. Nee quicquamqm t. 
et suprascriptum alia manu qxd in Oxon. Uud. — S Scribe, revorlerim, ut su- 
pra. Id. — 9 Rfg. Fux. memini prce rubore. Id. — 1 Aid. Ven. devorutus. Bas. 
pr. devotutus. Colvius. Aid. devoratus. Male. Lib. v. 'Dum directis digitis 
praesentium denotor.' Lib. xi. ' TotJE civitati notus ac conspicuus, hominum 
digitis niitibusque notabilis.' Elmenh. — 2 Pareean. inops. Quae voces sae- 
pins commutantur. Adi ad Sueton. Aug. c. 20. ' Imposne mentis:' quem 
locum viiidicavi contra Burni. scribentem inops. In Oxon. animo. Oud. — 
3 Fux. pauperrima. Sed verbum Lucio nostro perquam familiare, non tam 
facile ejicieudum. Usi eo etiam Gellius cap. 0. lib. iv. ' Nihil prorsus ad 
panpertinas nostras literas congruentem.' Libre vi. 'Paupertini cordis cc- 

NOTiE 

•" Ut ejus liodierna cana pignerarer'] gladiis armatam ante ipsas fores De- 

Quasi dtposito pignorc obligarer. mocharis, velut expilationis vadimo- 

■^ Epulare vadimonium'] ' Vadinio- ninm, sistimus.' 

nium' sponsio est ad certum diem "^ Balnearibus] I'alncarum iustru- 

se sistendi in judicio. ' Epulare va- mentis; strigilibus nompe, ampullis, 

dimonium' per metaphoram dicitur olco, linteis abstersoriis, &C. 

condictio et sponsio ad epulas ve- •= Quern ipse fabricaveram ri3um'\ 

riiendi. Simili mctaphora iu alia re Utricidii reatum sustinendo. 
utitur lib. iv. ' Cohortem noslram 208 APULEU 

satusquc + capitis acrcm dolorem, quera mihi lacryraarum 
assiduitas incusserat, cubitum venia facile tributa concedo. 
Et abjcctus ^ in lectulo meo/ quae gesta fuerant singula, 
moestus '' recordabar, quoad tandem Fotis mea, dominee 
suae cubitu procurato,^ sui longe dissimilis advenit. Non 
enim lasta9 facie, nee' sermone dicaculo, sed vultuosam 
frontem ^ ^ rugis [52] insurgentibus asseverabat.° Cunctan- 

pctitaijue excusatione a vehementi dolore capitis, quern Jlctus cojiiinuus mihi attulc' 
rat, vonccssa facile licentia eo dormiltim. Et prostralus in lectulo meo tristis rccogi- 
tahain omnia, qua mihi evenerant : dnnec tandem mea Fotis, composita sua liera 
in lecto, vcnil ad. me valde mvtuta a seipsa, Non ajferehat hilarcm vuttnm, neque 
jocosa verba, sed cuperabat tristem frontem rugis prominentibus. Denique locuta gitatio.' Alii. Rnald. Profectus etiam Fnx. Cod. D'Orv. pauperlinam m. 
ecenulam. Veiissinic. L. viii. p. 164. ' Timoreni ilium satis inanem porfmicti.' 
Vide Heins. ad Ovid. Ait. ii. 227. ' Epiilas perfuncta redibit.' Alibi etiam 
Noster 'fiiiiiji' ciun quarto jungit casii, iit 1. vi. p. 117, ' Obsequium func- 
tura:' iit solent optimi passim. Vide ad Suetonil Aug. c. 3G. ' Quzestnram 
functi.' — 4 Curalusqiie. Non est, quod indicem scribendum, cusatusque, 
quippe sat notns tibi, nobilissime Susi, antiquonim scribendi modus, ' frudo,' 
' cludo,' ' euso,' pro, fiaudo, claudo, causo. Poiro causam dicere vel causari 
valetiidinem, pluviam, tempestatem, alia, quo minus aliquid fiat, plus satis 
trita. Stewech. Causatusque. Basileensis postrema, curaijfs^i/e. Colvius. Fux. 
causatusque : ut Aldus. Roald, Causatusque. Rom. curutusqtie, inepte. El- 
menli. — 5 Ms. abjeclis. Colv. Petron. cap. 26. ' Abjecti in lectis sine metu 
reliquam exeginius noclem.' Oud. — 6 Lectulo meo. Pal. I. prim' o. Id. — 7 Tb 
mwstus male oinittit Aldus. Elmenh. Item Juntte Ed. utraque. Oud. — 8 Fux. 
procreato. 1(1. — 9 Aon ex lata. Idem liber : Non ens lata. Forte omissa syl- 
laba, et scribendum : Non nitens Iccta, vel splendens, aut simile. Colv, Par- 
ticnlam ex non agnoscit Flor. Elmenh. Exlata. Ita retineo. Supra lib. ii. 
in fine: ' Exsuninns viribus irrnentes.' Apol. i. ' Unis literarum studiis 
exsnmniis viribus deditiis.' Alibi, ' Exsunimo studio fugiens inimanem ur- 
sam.' \\?i exlala facie, ut apud Sueton. Caligula cap. 1. ' colore expallidc' 
* Exalbido ' apud Plin. 1. xii. c. 17. Quomodo et 'exalbescere ' dixit Ci- 
cero i. et iii. de Oratorc. Sic 'exaridus' Pacuvius, 'expavidns' Agellius 
lib. I. cap. 8. Sed et Symmaciins, magnus Apuleii imitator, lib. vii. Epi- 
stola 128. 'Amor,' inquit, ' in te mens cxsunimis opibus annititur, ut in dies ' 
&c. ' Ex' praepositio vim et potestatem verbi amplificat, ut monet Adrianns 
Tnrnebus Adversar. lib. xxit. cap. 31. Brant. — 1 Pal. et Par. et. Keg. Fux. 
dicacula. Bene, si sermonem legas. Oud. — 2 Fux. faciem. Roald. Perperam, 

NOTiE 

*■ Vultuosam froiitem] Nonius ' vul- tur) id, quod affirmatur, dicitur ' as- 

tuosuni' exponit, triste, et afFert lo- severari,' quia gravem afiirmationem 

cum ex Cicerone, de Oratore: 'In saepius coniitatur frontis asseveratio, 

quo, cum effeceris, ne quid iueptum utpote quae pondus addat verbis, 

sit aut vultuosum.' juxta illud Terentii in Andria: ' Tris- 

e Asseverabut] Non, affirmabat, sed tis severitas inest in vultu, atque in 

severiorem reddebat, et captrabat. verbis fides.' 
Quin et idcirco (ut mihi quidem vide- METAMORPHOSEON LIB. 111. 2()9 

ter ^ ac timide denique sermone prolato. Ego, inquit, ipsa 
conliteor+ ultro, ego tibi causa hujus molestiae ^ fui. Et 
cum dicto lorum qucmpiam'' sinu*^ suo depromit, mihique 
porrigens. Cape, inquit, oro te, de^ perfida niuliere vindic- 
tam ; immo vero licet majus quodvis supplicium sume.^ 
Nee taraen me putes, oro, sponte angorem istum tibi 9 con- 
cinnasse. Dii' mihi melius,' quam ut mei ^ causa vel tan- 
tillum scrupulum patiare. Ac, si quid adversi ' tuum ca- 
put respicit, id orane protinus meo luatur sanguine. Sed, 
quod alterius rei causa facere jussa-^ sum, mala quadam 
mea sorte in tuani recidit injuriara.^ Tunc ego familiaris 

dubitanier ac pacide, Ego, inquit, ipsa sponte fateor, ego creavi tibi banc solicitU' 
dinem. Et hoc effata profert e sinu suo quandam scuticam, et mihi offerens, Siime, 
qucEso, ait, ullionem de injida muliere : quiii immo affice me quolibet cruciatu, per 
me licet. Altamen ne credas, obsecro, me tibi ultro confecisse istam cegritudinem. 
Absit ut feras propter me vel minimam anxietatem. Ac, si aliquid sinistri impen- 
deat tuo capiti, illud totum jam nunc expietur meo cruore, Verum, quod mihi 
imperatum est utfacerem alterius rei gratia, illud concersum est in tuam contumC' 
Ham sinislro quodam meo fato. Tunc ego commonefactus mece solita: curiositatiSy Ht quisque videt. Oud. — 3 Contanter. D'Orv. Guelf. lursus et Ed. Jiint. post. 
cunctaiiter. Id. — 4 Idem Ms. profiteor. Colv. E glossa. Nam ' ultro couti- 
teri ' est, profiteri. Adi Graev. ad Cicer. pro Caec. c. 9. * Atque ita libenter 
confitetur, ut non solum fateri, sed etiam protiteri videatur.' Supra p. 46. 
' De facto confiteatur ultro.' lu Apol. p. 479, ' Vis probare, eum me pras- 
sente concidisse .^ ultro confiteor.' Fux. ultra. Oud. — 5 Reg. Fux. vio- 
lenlice hujus causa. D'Orv. huj, mol. causa. Id. — 6 Fux. sine, falso. A vul- 
gata scriptura Stat meus. Petrou. 'Lorum,' inquit, ' de sinu solvit.' Roald. 
— 7 Idem Ms. in. Colvius. — 8 Fux. i. vere quodlibet supplicium quod vis 7najus 
sumo. Pith, pro vero habet no7i; pro majus, ianis. In Guelf. a m. [>r. sitpp. 
sin same. Oud. — 9 Abest tibi a D'Orvill. Id. — 1 Cornipte Fior. Fux. Guelf. 
Pal. D'Orv. Dum vel Da. Id, — 2 Ut mei idem Ms. Al. non mei. Colv. — 
3 D'Orv. q. avsita. Posset advei^silatis. Sed innovari nequaquam est iie- 
cesse. Oud.— 4 Vulgatum ante, jnissn. Similiter Plautus Casina : * Ego hue 
missa sum ludere.' Scriptani tamen lectionem exprimi curavimus. Colv. 
Tax. jussa. Koaldus. Aid. et Rom. missa. Elmenh. — 5 Quid si sic ea legan- 
tur : m. q. mea sors in tuam r. iiijuriam? Vide, rectene fecerim, qui ipsius 
Auntoris, quaj paulo post subdunliir, prae ociilis habuerim : ' Quod tuum 
factum savitas consecuta in meum couverlit exitium.' Recidendi vocem 
eleganter iiuc translatam non iguoras, cum notum lippis atque tonsoribus 

NOTiE 

'' Lorum quempiam'] Mi\lta sunt vo- nere dixerunt ' htpc Indus,' ' haec me- 
cabula ncutrius generis, qua; apud tus,' ' ha;c amnis,' ' hie frons,' &c. 
priscos masculino gencre diccbantur, ' Dii mihi melius, Sfc.'] Supple, dent 

ut ' guttiu ,' ' coriiis,' • colhis,' et hoc vel faciant. Sic Virgil. ' Dii nieliora 
loco ' lorus.' Similiter et diverso ge- piis, erroremque hostibus ilium.' 
JJelph. et Var. Ctas. Apul. O J>10 APULEII 

curiositatis admonitus, factique causam delitescentem ^ 
imdari 7 jresticns, siiscipio : ^ Omnium quidem nequissimus 
audacissimusque lorus iste, quern tibi verberandce 9 desti- 
nasti, prius a me concisus atque laceratus interibit ipse, 
quam tuam plumeam lacteamque contingat cutem. Sed 
mihi cum fide mea, 010/ quod tuum factum scsevitas ^ '' 
consecuta in meum convertit exitium. Adjuro enim tuum 
mihi carissimum' caput, nuUi me prorsus, ac ne tibi qui- 
dem ipsi asseveranti posse credere, quod tu '^ quicquam in 
meam cogitaris ^ perniciem. Porro meditatus innoxios ca- 
sus incertus, vel etiam ^ adversus culpas non potest addi- 
ct magnopere cupiens inihi aperiri latentem causam hnjus facti, sic respondeo: 
Scutica isla omnium quidem pessima, maximcque temeraria, quam parasti ad te 
jiugellandam, perihit ipsa dissecta a me uc dilaniata, prius(juam ultingat tuam 
vwllissimam candidissimamque pellem. Sed varra mihi, quaso, Jideiiler, quid fe- 
cisti, quod malignilas fati postea secuta deflexit in meam perniciem. Juro enim 
pel' tuum dilcctissimum caput me nemini penitus posse credere, te meditalam esse 
aliquid in meum exitium, ac ne tibi quidem ipsi, tametsi id affirmes. Ceterum 
aventus dubius, aut etiam co7itrarius non potest efficere ut innocua cugitationes proverbium : 'In te isthicc cudetur faba.' Stewech. Mala quadam m, sors, 
^c. Vulgati plerique et Ms, inula quadam mea sorte, S^c. Nos l}asiie€nses 
editiones et Beroaldinam secuti snnius. Recidit hoc loco accipienduni, reci- 
derc fecit. Sic apiid Plautum Casina : ' Uti te bonus Meiciirius perdat 
inyropola, quia Lffic mihi decidisti.' Ha;c mihi decidisti ; ha^c uuguenta in 
me stillare, cadere fecisti: iu me coiijecisti. Sic exaudio apud Nostrum 
iufia lib. vui. 'Et si pectori tuo jam permauet nostri memoria, nee acerbae 
mortis mca2 casus foedus caritatis iutercidit.' Iiitercidit, intercidere tecit. 
Colv, Qucedam sors. Fux. quadam mea sorte, et ita Aid. Roald. Pal. quondam 
meam sortem. Scribe : quadam mea sorte. Wowerius. Mea sorte. Vulgo, mea 
sitrs. Elinenh. — 6 Pal. delitescent is. Oud. — 7 Edd. Ber. Bas. pr. nugari. Id. 
— 8 Flor. suspicio, inepte. ELmenh. Sic tamen Ed. Vicent. et margo Bas. pr. 
1. IV. p. 69. ' Suscipit unus.' Sed vide jam ad lib. ii. pag. 40. ' Suscipit 
ille :' ubi idem error in ipsa Elmenh. editione. Oud. — 9 Reg. Fux. quern 

verberando dest. Id. — 1 Memora. Ms. 7nea oro. Erat scriptum mea oro, id Mt, 
memura, oro : et sic forte legendum. Colv. Memora, oro. Flor. mea oro : male. 
Elmenh.— '2 Sic integre scriptum in Romana editione. Ms. cum reliquis men- 
dose, savitas, Colvius. Fux. sccevitas, id est, sinisteritas. Veteres in nialis et 
male oniinatis posucrunt; quod putavit Interpres. Roald. — 3 Ed. Ber. clariss. 
ex char, vel kariss. quod est in D'Orvill. Vide ad 1. ii. p. 23. Oud. — 4 Deest 
tu Edd. Ber. Bas. pr. Id. — 5 Cogitaveris D'Orv. Pith. Fux. Guelf. Oxon. 
Edd. Vic. Ber. Colin. Bas. pr. in meam quicq. Pith. Id. — 6 Exulat etiam a 

NOT^ 

*< Scavitas] Fortunae malignitas, et plurimum habila sunt. Sic lib. i, 
infelicitas ; quaj enim scaeva, sen si- ' sinistro pede profectum,' hoc est, 
nistra, eadeui noxia et infausta ut malis avibus. METAMORl'IIOSEON LIH. III. 211 

cere.^ Cum isto fine serinonis oculos Fotidis meas udos ac 
tremulos,' et prona libidine marcidos,""' jamjamque scmiado- 
pertulos annixis^ et sorbillantibus saviis sitienter^ haurie- 
bam. Sic ilia Isetitia recreata,' Pateie, iuquit, oro, prius 
fores ciibiculi diligenter occludam; ne^ sermonis elapsi 
profana petulantia ' committam orande flagitium. [53] Et 
cum dicto pessulis injectis, et uucino'^ firmiter iramisso, sic 
ad me reversa, colloque meo manibus ambabus implexa,^ 
voce tenui et admodum minuta/ Paveo, inquit, et forraido 
solide7 domus hujus operta detegere, et arcana" dominae 

Jiant affines culpce. ******** Sic ilia refecta gaudio, Sine me, 
obsecru, inquit, prius claudere sedulo januam cubiculi, ne perpetrem magnum scelua 
impia procacitate verborum, quce 7nihi exciderint. Et hoc dicto immittil pessulos, 
atque inserit valide uncum, et sic regressa ad 7ne, et complexa utraque manu meas 
cervices, dicit mihi voce demissa ac valde imminuta: Metuo trepidoquc penitus 
recelare abscondita hujus domus, et prodere occulta secreta mea herce. Sed melius D'Orvill. Vet certe Oson, Vide ad lib. vi. pag. 111. ' Saeviens ira luitige- 
tur, vel certe ine?e vires leniantiir.' Id. — 7 Adjicere. Flor. et Palat. addi- 
cere. EInienhorstius. B. M. adicere. Patean. — 8 Admissis. Ms. adnixis. Scri- 
bo: admixtis. Sic p.i^ai ri x^''^^" Gi£eci. Epigraimuat. lib. vii. Paiihis 
Silentiarins : Oii yap idwv aio KaAAor aireipy^To x^^^^^ fi'i^ai. Macedonius : 
XeiKecri yvfivoTaTois ovrivi (Ut|o/^eVots. 'Savia' enini pro labiis, ut Plauto, Mi- 
lite (a. 1. 16.) 'Itaqiie liic nieretrices labiis dum diictant euni, JMajorem 
partem videas valgis saviis.' Priapeiornm aiictor : ' Oliisque laiubis saviis.' 
Sic ' oscula ' etiain. Infra hoc libro : ' Et hiantibus osculis, et fragrantibus 
papillis:' et lib. v. 'Osculis hiantibus filium diu ac pressule saviata.' Colo. 
Fux. nixis. Forte, innixis. Roaldus. Palat. adnixis. Ayovverius. Adnixis. 
Sic Flor. Vulgo, ad/rtiss/s. Elmenli. — 9 Oxoii. scienter. Crebro Nostro aliis- 
quejungnntur ' sitienter haurire.' Oud. — 1 Fux. recitata. Id. — 2 Occludam, 
ne. Keg. Fux. occludantur . Grande deest Fux. Id. — 3 In eodeni, patulantiu. 
Id. — 4 D'Orvill. cum ahis, unco. Vide Salmas. ad Solin. p. G49. G50. et 
Prica-um. Id. — 5 Idem scriptus liber, amplexa. Colvius. — 6 Dimbmta. Vul- 
gati, minuta. Colvius. Bert, minuta. Elmenh. — 7 Ita liber scriptus cum 
excusis aliquot. Qaida.ni: solidce domus. Arbitrabatur Lipsius etiam posse 
scribi : olidte domus. INIagae domus olida ob nnguenta et aromatuni varios 
odores. Colv. Quidam, sulidce domus. Quod imitatione sua videtur con- 
firmare Sidouius ApoUiuaris lib. iv. Epist. G. cum ait : ' Et solida^ domus ad 

NOTiE 

' Udos ac Iremulos"] Ov. Arte, ii. " Arcana'] Festus : ' Arcani sermo- 

' Aspicies oculos treniulo fulgoie mi- iiis significatio trahitur sive ab arce, 

cantes, Ut Sol in liquida sspe refill- quae tutissima pars urbis est ; sive a 

sit aqua.' Pricteus. generc sacriCicii, quod in arce fit ab 

"' Libidine marcidos'] Horat. ' pu- Auguribus, adeo reniotum a notitia 

trcs ' dixit: ubi Scholiastes, ' libi- vulgari, ut iic Uteris ipiidem mando- 

dine resolutos.' Idan. tur, sed per niemoriam successorum 212 AFULEK 

meae revelare secreta.^ Sed melius dc te doctrinaque tua 
praesumo ; qui prseter generosam natalium' dignitatem, 
praeter sublime ingenium, sacris pluribus initiatus,° pro- 
fecto* nosti sanctam silentii fidem. Queecumque igitur* 
commisero hujus religiosi pectoris tui penetralibus, semper 
haec intra conseptum ^ clausa custodias, oro, et simplicita- 
tem relationis meae tenacitate taciturnitatis tuae remune- 
rare. Nam me, quae sola mortalium novi, vis amoris,'*^ quo 
tibi teneor, indicare compellit. Jam scies oranem domus 

sentio de te et de tua eruditione ; qui, praterquam quod ortus es generosis nohilis- 
simisque purentibus, et polks excellenti itigenio, inaugitratus es praterea permuUis 
reitgionibus ; ideoque prncul dubin cognoscis sacram Jidem silentii. Omnia ergo, 
qucE credidero adytis tui istlus sancti pectoris, obsecro, ut en semper serves conclusa 
infra claustra ipsius, et penses sinceritatem mece narrationis consiantia tui silentii. 
Amor enim vehemens, quo me habes devinctam, cogit me, cui soli hominum ilia nota 
sunt, ea tibi revelare. Jam nosces omnem statum nostra domus : jam nosces slu- hoc aevi inconcussa securitas.' Placet vnlgata eilitio Jano Gulielmio. For- 
mido solide est vehementer, admodiim, quem vide in Plaiiti 'rrimini. cap. iv. 
Brant. ' Solide gaiulere,' 'scire' Plant. Trin. Teient. Male Vric. solidum, 
ut alibi Noster. Wass. — 8 Vetus, relevare. Colv. In plerisque antiqnis li- 
bris vox secreta non legitnr. Wotver. Qninam ilii sint antiqni libri, me ne- 
scire fateor. Onines a me visi voceni secreta agnoscunt, et vcre, constant! 
Auctoris stylo. 1. xi. p. 251. ' Ad arcana pnrissimaj religionis secreta.' Plnra 
dicam ad lib. vi. pag. 111. ' Per tacita secreta cistarnm.' Vide et liic Pri- 
cajnni, et Barth. 1. xxxv. Advers. c. 14. Pro mece in Fnx. anor. Ond. — 
9 Ed. Jnnt. post, naturalium, vitiose. Id. — 1 .Sic Pal. Wow. Male prof. 
abest a vnlgatis. Elmenli, Exciderat scilicet culpa librariorum ex Edd. 
Colv. Vnlc. AVow. invitis Mss. O. et Edd. prioribiis. In marg. Bas. sec. jam 
notatuni profecto al. deesse. In Par. est, nostri silentii Jidem, Palat. tiosti 
silentiofide. Oiid. — 2 Par. Fnx. et Ed. Junt. post, itaque. Supra etiam hae 
voces variantur. Id. — 3 Aldus, conspectum. Male. Ebnenh. Item Oxon. et 
Edd. Junt. inepte. Sed in Oxon. etiam est hie, non male, et 8«kt(kcD$. Hoc 
Pith. Oud. — 4 Flor, amor is. Elmeuli. Sic etiam D'Orvill. et Ed. Junt. 
post. Immo Reg. Fux. Lips. Oxon. sohunniodo habent amor. Videtur fis 
ob prascedens ' novi' excidisse, vel etiam ob tJ» 'is,' ut fuerit amoris ris. 
Crebro elapsa est ba^c vocula, ut saepe nionuerunt eruditi. Vide ad Caesar. 

NOTiE 

celebretur: sive ab area, in qua quae ab Ethnicorum sacerdotibus cautum 

clausa sunt tuta manent: cujus ip- est, quam ut ne sacrarum caerimo- 

sius origo ab arcendo pendet.' niariim arcana profanis auribus pro- 

" Sacris pluribus initiatus] Sacerdo- derentur. Itaque, qui sacris initia- 

tern fuisse in provincia Africa Apu- bantur, gravissimo adigebantur sa- 

leium D. Augustinns ait, eumque cramento ad ea quae vidissent, aut 

tunc et munera edidisse, et venatores audivissent, silentio preraenda. 
vestivisse. Porro nihil majore cura METAMORPHOSEON LIB. III. 213 

nostrae statum :^ jam scies herae'^ meae miranda secreta; 
quibus obediunt^i' Manes, turbantur sidera, coguntur nu- 
mina/ sen iunt 9 elementa. Nee unquam * magis artis hu- 
jus violeatia utitur/ qiiain cum scitulae formae juvenem 
quempiam libenter aspexit : ' quod quidem ei + solet crebri- 
ter evenire. Nunc etiam adolescentem quendam Boeotium^ 
summe decorum ^ efflictim deperit, totasque 7 artis manus, 
machinas omnes ardenter exercet. Audivi vesperi, meis ^ 
his, inquam, auribus audivi, quod ni^ celerius Sol coelo 
ruisset, noctique ad exercendas illecebras magiae maturius' 
cessisset, ipsi Soli nubilam caligiuem et perpetuas tenebras 

penda arcana mece herce, quihus utnbrce obsequuntur et astra per turbantur, quibus 
Dii obstringuntur, quibus denique elementa famulantur. Neque unquam magis 
adhibet vim hiijus ariis, quam cum intuitu est libidinose aliquem juvenem decori 
vultus: quod Kolet quidem stepe ipsi contingere. Nunc etiam perdite amat quendam 
juvenem Baotium prastautissimce forma, et adhibet omnem potentiam sua; arlis 
cunctaque artificia. Audivi heri vespere, audivi, inquam, his meis auribus ip^iam 
interminantem Soli nebulosam obscuritatem tenebrasque sempilernas, nisi relocius 
prcecipitasset ccclo, dedissetque citius locum nocti ad tractanda illectamenta magica. Oud. — 5 Jam scies etc. statum. Desiderantur haec in Cod. D'Orvill. ob repe- 
titionem twv Jam scies. Id.— G Vulgo, domince. Elmenh. Recte ita reposuit 
ciini seqq. Elmenh. ut jam editum in Jiint. post, et exaiatnr in Reg. Oxon. 
Par. D'Orv. Pal. Bert, aliisqtie. In Ed. Bas. pr. dom. m. veneranda s. Oud. 
— 7 Obaudiunt. Sic Basil. Ms. cum reliquis, obediunt. Colvius. Palat. Cod. 
obcdiunt. Wow. Flor. et Bert, obediunt. Male. Elmenh. — 8 V. Jlumina. 
Biirni. Scd adi potius ad 1. i. p. 7. ' Tacita nnminnni violentia.' Oud. — 
9 Oxon. sevuinl corrnpte. Vide ad lib. xi. pag. 258. /(/. — 1 \etus,usquam. 
Colvius. Par. magica. Fiix. unus unquum. Oud. — 2 Nititur. Forte, utitur. 
Sciopp. in Symb. et Siisp. Lect. lib. iii. Ep. 16. Vere, nt opinor, et sic 
diserte extat in Ms. D'Orvill. Non tantuni nititur violentia artis, sed 
niaxinie ulitur ea, cnm juvenem in sui amorem conipellere nititur, sive cona- 
tnr. De liorum verborum confnsione pluribns egi ad Ceps. 1. iv. B. G. c. 24. 
Visilur conjecit Groslot. nt violentia sit nominativus. Oud. — 3 D'Orvill. 
aspexcrit. Id. — i Pitli. et. Id.— ."i Bnetum. Beroald. Bniitium. Roald. Im- 
mo vero liwotium, docens vitiose passim Bo'elia et Bo'ctius dici pro Baeotia et 
Baotius: nt obviuni est in omnibus anctoribus ; sicnt et hie Mss. et Edd. 
etiam, quod miror, Colvii, et Elmenh. et Pricapi, preebent. .Sed recte Bceo- 
tio pag. 54. ubi Mss. et I'',dd. Vctt. rursus Boelio. Oud. — 6 iS'. </. desunt 
iiegio, Fux. Deorum Palat. Id. — 7 Totiusque. Vnlgati, totasque. Scriptus 
etiam, addita copula, paulo post legit, et machinas. i.lo\v. nianns, machinas. 
Fux. m. et m. Roaldus. liert. totasque. Elmenh. — 8 l\leis dcsideralur in Re- 
gio, Fux. Meis, inquam, his a. Oxon. Oud. — 9 iSIs. non. Colvius. Flor. non. 
Elmenh. — 1 Illec. mat. Hescribe ex Flor. i. inagia m. Elmenh. Male vir 
doctus in marg. Ed. Junt. post, conjecit: ad execrandas. Exixldt ningite ab 

NOT^ 

P Obed. [obaudiunt] INIorem gcrnnt, viraKoiovdi. 214 APULEII 

coraminantem.^'i Hunc juvenem, cum e balneis rediret 
ipsa, tonstringe residentem ' hesterna die forte conspexit : 
ac me capillos'^ ejus, qui jam caede cultrorum desecti humi'' 
jacebant, clanculo prascepit^ [54] ferre/ Quos me sedulo 
furtimque^ colligentem tonsor invenit ; et,^ quod alioqui' 
publicitus maleficae disciplinag perinfames sumus, arrep- 
tam ' inclementer increpat : Tune, ultima/ non cessas sub- 
inde lectorum juvenum capillamenta surripere? Quod scc- 

Heri, cum ipsa reverterctur a lavacro, vidit forte fortuna hunc adolescentem seden- 
tem in officina tonsoris: mihiqtie imperavit, ut auferrem ejus crines, qui jam jace- 
bant humi recisi sectione forficum. Quos cum colligerem diligenter et clanculum, 
tonsor deprehendit me ; et, quia nos aliunde publice laboramus infamia venejica: 
artis, apprehendit me, et objurgat severiter : Tune, contemtissima inulierum, non 
desinis suffurari crebro crines formosorum adolescentum ? A quo crimine nisi ub- 

Ftix. et Ed. Vnlc. sec. Hinc ilia scil. Elmenhorslii correctio. Oud. — 2 Par. 
commitajitem, quas'x (uissctcomminitantein. Id. — 3 Ed. Junt. post, resistentem. 
Ineptissinie. Vide ad p. 60. 'Simnlacnim lesidens a?dicnlaf.' Id. — 4 Fnx. 
ttcde me c. Roaldns. Regius, Fnx. ac inde c. Vide .=eqq. Oud. — .5 Vetns, humi- 
di. Colvius. Aid. c. c. delecti, male. Elmenh. Cade cultr. Bene Flor. Humidi 
V. C. lego humu. Brant. — G Idem Cod. et Bas. 1. prcccipitavit. Colvins. Fax. 
prcBcipitavit, et Ed. Ber. Roald. Bertin. et Lipsian. Codd. prcecipitavit ferre. 
Forte : prcecepit auferre. Sciopp. in Symb. et Siisp. lib. iii. 14. Pracepit 
ferre, Flor. Rom. Palat. et Bertin. prcecipitavit ferre. Unde alii recte fece- 
runt : prcecepit auferre. Elmenh. — 7 Vulgati, ac furtim. Colv. Prseter Ed. 
Junt. post, quee recte scripturam Mss. omnium, qni mine innotnerunt, si 
I'itlioeanum excipias, e\\^\■ef^&\i, furtimque, cum Edd. Colvio receiitioribus. 
Oud. — 8 Non comparet copula in Palat. /(/. — 9 Sic Palat. Oxon. Flor. et, 
lit puto. Lips, cum Colvio et seqq. In Fux. D'Orvill. et aliis, atque Edd. 
prloribus est alioquin. Mox publicus Guelfcrbius et su7nus exulat a Regio. 
Id. — 1 Ms. abreptam. Colvius. — 2 Scio, amicum Piautino exemplo repo- 
snisse : Tune, milvina. Videndum tamen, sitne hapc coiijectnra ingeniosis- 
simi, amicissimi Gabrielis Rolandii, ad scripturam vulgarem accomnio- 
datior, et adeo ad ejnsdem Plauti imitationem ? Tune, vlmea. In virgis 
nlnieis freqiientes joci Plautini, et in servos convenientissimi. Stcwech. 
Flagitinm mnlieris, postremissima mortalium. Sic infra, lib. ix. p. 188. 
'Ad hapc ultima pistoris ilia uxor subjiciens.' Ultima pistoris ilia uxor; 
non, Ad heec ultima. Colvius. Male Guiiehnius (lib. iii. Veris. c. 4.) corri- 

NOTiE 

1 Ipsi Soli nuhilam caliginem et per- milii perfidus ille reliquit Pignora 

petuas tenebras comminatitem'\ A pud cara sui, quae nunc ego limine in 

Lucanum vencfica Solem alloqiiens: ipso. Terra, tibi niando. Debcnt 

' Tibi, pessime mundi Arbiter, im- bsec pignora Daphnin.' Per exuvias, 

mittam rnptis Titana caveruis, Et capillos prffisertim intellige. Vide 

medio feriere die.' Lucianum in Dialogis Meretriciis. 

■■ Ac me capillos ejus, Sfc. pracepit Cade cultrorum] Id est, sectione. 

/errc] Capillorum ad amatoria incau- Hie 'csdes' active sumitur. At 

tamina praecipuus usus. Virgil, in ' ligni et frondiiim cacdem ' passive 

Pharmaccutria : 'Has olini exuvias dixit A. Gellius lib. xix. cap. 12. METAMORPHOSEON LI 15. III. 215 

lus nisi tandem desines,' magistratibus te * incunctanter "*■ 
objiciam. Et verbiim facto secutus, iramissa manu scru- 
tatus c mediis papillis ^ meis jam capillos absconditos, ira- 
tus arripuit. Quo gesto graviter aifecta, mecumque repu- 
tans dominag meae mores, quod hujus rei repulsa satis "^ 
acriter commoveri, meque verberare saevissime consuevit ; 
jam de fuga consilium tenebam; 7 sed istud^ quidem tui 
contemplatione abjeci statim. Verum, cum tristis inde 
discederem,9neprorsus vacuismanibus redirem, conspicio* 
quendam forficulis attondentem^ caprinos utres. Quos 
cum probe' constrictos, inflatosque, et jam pendentes'^* 
cernerem, capillos eorum humi jacentes, flavos, ac per hoc 
illi Boeotio juveni consimiles, plusculos aufero/ eosque 

stincs tandem, sistam te sine mora cnramjudicihns ; et, addens facta verbis, manu 
injecta investigans extraxit iratus ex mediis meis mammis crines, quos jam re- 
condideram. Quo facto ego mcesta, et recngitans apud me indolem mece liercs, quod 
sokt gravissime irasci, et me cadere crudelissime, cum, passa est repulsam in hac re : 
jam deliberabam de fugiendo ; verum illico repudiavi illiid consilium, tui conside- 
ratione. Sed, cum abinm illinc 7nccsta, ne reverterer manibus omnino inanibus, 
conspicor quendam tondentcm forficibus pelleshircinas. Quas cum viderem pulchre 
coUigatas, tumefactasque, etjam seipsis statites, tollo sat tnullosvillos earum sparsos 
per humum, coioris Jiavi, ideoque similes capillis illius adolescentis Boeotii ; eosque git : Tjtne, mihina. Vide Indicem. Elmenh. — 3 D'Oivill. desieris. Oiidendorp. 
— 4 Incontanter, 3Is. constanter : nt et in siiis esse etiani scribit Beroaldiis. 
Aid. Venet. Rom. contanter. Constanter veriiis putem. Colv. Fux. constaU' 
ter. Aldus vero, contanter. Roaldns. Venet. te inconstanter, recte. Elmenh. 
Te constanter. Malini, incontanter. Brant. — 5 Capillis Aldus, perperam. Roald. 
— 6 Viiicati pleriquc, hujusmodi rt']mlsis satis. Venet. et Bas. 1. hujitsmodi 
repulsntis. Colvius.— 7 Giilielm. inibum. Oud.— 8 I'al. Fux. itorf. Id.— 9 Ba- 
sileen^es, descenderem. Colv. — 1 Pal. perspicio. Fd. — 2 Forjiculis tondentem. 
Tnx. forjiculatorem uttondcntem. Roaldiis. Attond. \n\gaYei, tondentem. Colv. 
— 8 Oxen, plene. Oud. — 4 F. tendentcs. Brant. Hoc non intelliijo. Infla- 
tes pendentesque caprinos utres recte illiistrat Pric;pus. Pendentis Edd. 
aliquot. Stanles explicat Floridus. Oud. — 5 Guelf. affcro. Id. — C Bas. pr. 

NOT/E 

• Magistratibus te, ^-c] Krat quippe Pliaedrus, lib. v. ' Cursu volncri pon- 
ars ma<;ica le^ibus proiiibita, aniniad- dens in novaciila,' &c. Arnobius, 
vertebaturqnc graviter in veneficas. lib. m. in simili re: ' Et, viduatos 

* Jam pendentes] Id est, jam sponte interioribus cunctis, tanquam utres 
sua stantes, ob aerem ingestum, <]uo sufflatos, turgidorum corporum in- 
tumebant, et Hustentabantur. 'Pen- anitatc pendere.' 

dtre' enim etiam stare signifirat. 216 APULEll 

dominse meae, dissimulata*^ veritate, trado. Sic noctis ini- 
tio,7 priusquam coena te reciperes, Pamphile raea, jam ve- 
cors animi, tectum scindulare^" conscendit, quod altrin- 
secus aedium patore perflatili 9 nudatum, ad omnes orien- 
tales ceterosque aspectus^" pervium, maxirae his artibus 
suis commodatum ' secreto colit/ Priusque ' apparatu so- do mecB hercB, dissimulans quod erat. Sic principio noctis, antequam discederes a 
coena, Pamphile, tnea hera,jam impos animi, ascendit in pergulum coopertam scan- 
dulis, quam clam frequentat in altiori parte domus positam, patentem apertura ex- 
posita ventis, et habentem prospectum in orientales et reliquas omnes plngas mundi, 
inprimis aptam his suis artibus. Et primtim adornat exitiabilem officinani supel' et dissim. Id. — 7 D'Orvill. Giielf. n. in initio. Frustra. Vide ad lib. i. p. 15. 
' statiiii initio.' Id. — 8 Sciiidulas appeilaiulas, quas passim in libris scandidas 
vocant, ad Vegetitim denionstravi. Item apud Caesareni viii. Belli Gallici, 
' Cupas sevo, pice, scandiilis complent,' seribo scindulis, et apnd Apuleiuni 
scindulare, Ceite, sive a scindendo, sive a crx^vSaAixhs (Vide Gloss. (rxi5a|) quod 
apud Aristophanem est, scindulis non immerito appellantur. Eadein vox, 
lit a viro doctissimo, queni honoris et amoiis causa nomino, Jacobo Campio, 
inquam, Decano et Officiali Bonnensi aiidivi, hodieque Aquisgranensibus in 
ore est : nee minus in usu ipsae scindulap, quas ipsi sceindulen appellant. 
Usui quoque esse in hunc diem Bohemis, Lotharenis, aliis nationibus, non 
est operae pretium indicare. Stewech. Scindulare. Vulgati passim, scandu- 
lare. Ego doctissimi Turnebi auctoritate niti malui, qui ita legendiiin vera 
docet in Ceesare, Plinio, Palladio, Vitruvio ex Isidoro, Advers. lib. xxii. 
cap. 18. Colv. Palat. et alii libri Vett. scanduUire. In responsis Papin. 
Tit. XXIX. ' Si quis caballo ligando ossuni vel scandulain.' Magna semper 
in libris varietas, ut in Vitruvio, Caesare, Plinio, et aliis notavit Turnebus. 
Sunt autem scindulae, tabellae sive assulae lignea?, quibus teguntur domi- 
cilia : nude scindulare tectum, et ' scindularii ' L. ult. de jure immunit. Ve- 
getius ' tegulas ', et 'scindulas' conjungit. Scholiastes Aristoph. Nubibus 
(TxtvSaKfxovs interpretatur ra AemSTaTa rSiv i,v\wv. Sublata igitiir erit contro- 
versia, scandula, an scindula dicendum, quod Graeca origo docet. Woiver. 
Scandulare. Alii, t. scindulare. Vide Indicem. Elmenh. — 9 Viilgo, perjiabili. 
Infra lib. iv. * Patulum ac perflatilem locum.' Colv, Perjiabili. Fux. perfla- 
tili. Roaldus. Bertin. Rom. et Aid. perflabili. Elmenli. — 1 Commodum. 
Ibidem vulgo, commodatum. Colvius. Flor. et Bert, commodatum. Elmenb. 
— 2 Colit exulat a D'Orvill. Oud.— 'i Scriv. Ed. minus bene, Priusquam. 
T(j) ' Prius ' respondet ' tunc' Copula ' et' saepe transition! inservit. Vide 

NOT/E 

" Tectum sciiid. [^scandulare'] Ex prajter Vitruvinm jam latidatnm, in 

scandulis factum. Sunt autem scan- lege Qnibusdam 6. ff. de Jure immu- 

dulcs Vitruvio tabulae ligneae angus- nitalis, * scandularii' dicuntur, non 

tae et oblongae, quibus tegularum loco 'scindularii,' qui ejusmodi tabulis 

multis in locis domus conteguntur. ligneis byberna contegunt. 

Vocanius du bardeau. Isidorus non w Ad orientales, &fc. aspectus] Vide 

' scandulas,' sed < scindulas' vocat, supra, lib. ii. de Zachla jEgyptio. 
aitque a ' scindendo' dictas. At, METAMORPHOSEON LIB. HI. 217 

lito+ instruit^ feralem officinam, orane genus aromatis/ et 
ignorabiliter laminis ^ literatis, et infelicium navium duran- 
tibus clavis,'' defletorum, sepultorum^ etiam cadaveriim ex- 
positis multis adinodum membris.^ Hie nares et digiti, 

lectile consueta ; scilicet aromutibus onmis generis, laminis insculptis igtiotis cha- 
ractcribus, et clavis, qui supererant ex navigiis iii/nrtumitis, et plurimis expositis 
artubus corporum conclafnatorum, atque etiam tumulutorum. Hie nasi erant, tt ad Siieton. Id. — 4 L. D'Orleans ad Tacit. 1. ii. Ann. p. 298. conjecit : inso' 
lito. Id. — 5 Instruxil. FloT.instruit. Elmenli. — 6 Rom. jam minis. Ms. al. 
damnis, Colvius. Flor. jam minus, Rom. jam minis: male. Arnob. 1. ii. 
(p. 66.) ' Protegimiis nos laminis, Psyllis Marsisve vcndentibus.' Vide qu<e 
ibidem dixi, et Tliomam contra Gentiles lib. iii. cap. 105. Elmenh, — 7 Scrip- 
tam Icctionem, etsi non bene sanam, expiimi jiissimus : qnie etiam in vete- 
ribus inipressis est. Sed non possum non piobare conjecturam doctissimi 
Lipsii : inf. manium d. calvis. Qui ad bos devotionnni ritiis pertineie Taciti 
locum etiam recte judicavit, 1. ii. Annal. ' Et reperiebantur solo,' &c. [ubi 
D'Orleans qiioque volnit : ex inf. manium indurantibns calvis.] Jo. Salisberi- 
ensis de Juliano Mago Nugar. Curialium lib. vni. cap. 20. ' In Antiocbia 
quoque areas in Palatio plurimas bumanis capitibus plenas invenerunt, et 
demersa puteis innumera corpora niortuorum.' Colv. Damnis, A\da$. Roatd. 
Infelicium avium durantibus damnis. Sic recte hunc locum emendat eruditissi- 
mns Passeratius ad Propertium pag. 436. cujus conjecturam confirmant 
raembrauae Flor. Rom. et Aldina editio, in qnibus est, navium durantium 
damnis. Damna autem cape demtas pluraas. Elmenh. — 8 Ms. sepulcrorum. 
Colv. Saepius enim malae bae bestiae niortuorum corpora contingunt, ut 
Hieron. notat in Danielem tom. iv. f. 497. et Porphyrins de Abstinentia ab 
Animalibus lib. II. f. 33. Elmenh. XhesX sepult. a Vith. Pro ffwm in Oxon, 
et, ac desideratur rh admodum in Par. Pro imdtis Heinsio placebat mulilis, 

NOTiE 

^ Aromalis] Cinnamo puta, pipere, tum, semiusti cineres, ac tabe obliti, 

zinzibere, &c. quae vulgo species, aliaque maleficia, quis creditur aui- 

Gra'cis to etSri appellantur. mas Numinibus infernis sacrari.' 

y Ignorabiliter laminis literatis defle- Infelicium navium durantibus clavis, 

torum, sepnltorum etiam cudaverum ex- Hj'c.'] Ex liac scriptura, qus Scrive- 

positis multis admodum membris] ' La- rianae editionis est, licet non bene 

minae ignorabiliter literatae' sunt, ig- sana, sensum qualemcuuique elicui, 

notis cbaracteribus iiiscnlj)tse. Mem- qui fortasse non displicebit. Pricaei 

brorum cadaverum et lauiiuaruni Ii- et Ei'menliorstii editiones babcnt, 

teratarum in apj)aratu niagico niemi- auctore Passcratio, ad Propertium, 

nit Tac. lib. ii. Annal. ubi de venefi- pag. 336. infelicium avium durantibus 

ciis Pisonis et Plancina? in Germani- damnis dejletorum, Elmenhorstius t^ 

cum : ' Sacvam vim niorbi augebat damnis interprctatur, pennis detrac- 

persuasio veneni a Pisone accept! : tis. Sed non i)lacet tani longe petita 

et re|)eriebantur solo ac parietibus explicatio. Lipsius ad lib. ii. An- 

eruta bumanorumcorporuni reliquiae, nal. 'i'aciti bunc Apuleii locum sic 

carmina, et devotiones, et nomen legit, infi'licium Manium durantibus 

Germanici plumbeis tabiilis iusculp- calvis. Quod intelligendum esset de 218 APULEII [55] illic *carnosi clavi pendentium ; ^ alibi trucidatorum 
servatus 9 cnior, et extorta ' dentibus feranira trunca calva- 
ria. Tunc, dccantatis spimntibus fibris/ litat vario latice: 
nunc rove fontano, nunc lacte vaccino,^ nunc raelle mon- 
tano. Libat et mulsa.' ^ Sic illos capillos in mutuos nexus 

digiti ; illic clavi crvci qffixorum, qiiibus carnis p'articula; adharehant ; alibi san- 
gitis occisorum conservatus, ct crmiia semirosa, crepta dentibus besliarum. Turn, 
inhalatis mngico carmine extis adhuc palpitantibus, libat diversos liquores, vtodo 
aquam fontanam, 7nndo lac Intbulum, modo mel montanum: effundit etiam aquam 
medicatam melle. Hisque peractis, tradit prunis ardentibus illos caprinos villos Seel obsfare videtiir vox ' admodnin.' Oud. — 9 Lego, seratus, id est, in serum 
coactus. Brant. Quod scilicet conveniret Lncani verbis lib. vi. 549. ' Vi- 
rusque coactiim.' Sed qnis unquani usus est verbo serari] immo cogi in 
serum non potest, cum sit serum, lactis liquidissimum, sive ejus coacti 
tenuis liquor sive aquosum : atque liinc etiam sanguinis concreti. In Ed. 
Yicent. cruci datorvm. Sed lii praecesserunt. Gladiatores intelligit Beroaldus. 
Quid ni interpretamur, omnes violenta morte perenitos ? Oud, — 1 Oxon. 
exorlam. Id. — 2 'Nunc rare fontano, nunc lacte vaccina desiderantur in Par, 
Reg. Fux. montano. Ai. fontano. Id. — 3 Par. bibat et mulsat. Id. — 4 Bert. NOT^ craniis, sen calvariis mortuornm. 
Sed, quia niox calvariam Apuleius 
annumerat liuic magicae supellectili, 
miuns miiii verisimile fiteum hoc loco 
de calvariis locutum fuisse, et idem 
bis dixisse. InftUces naves iiic intelli- 
go, naufragio discerptas. 

' Illic carnosi clavi pendentium^ Nc- 
scjo quid Beroaldus hie somniat de 
clavis pedum ulceribus. Intellige 
clavos ferreos sen chalybeos, quibus 
sontes cruci afiigebantur, qui ideo 
carnosi dicuntur, quod ipsis adhuc 
adhaererent carnis particula;. Adhi- 
beri quartanis ejusmodi clavos ait 
Plinius, lib. xxviii. cap. 4. * Item in 
quartanis fragmentum clavi a cruce, 
involutum lana, cello subnectunt.' 
En tibi luculentam similis apparatus 
descriptionem ex Lncano, lib. vi. 
' Tunc omnes avide desaevit [Erich- 
tho] in artus, Immersitque manus 
ochUs; gaudetque gelatos Effodisse 
orbes : et siccK pallida rodit Excre- menta manus : laqneum nodosque re- 
centes Ore suo rupit : pendentia cor- 
pora carpsit, Abrasitque cruces : per- 
cussaque viscera nimbis Vulsit, et 
incoctas admisso Sole medullas. In- 
sertum Manibus chalybem, nigram- 
que per artus Stillantis tabi saniem, 
virusque coactum Sustulit, et nervo 
morsus retinente pependit. Et, qua- 
cumque jacet nudum tellure cadaver, 
Ante feras volucresque sedet, nee 
carpere membra Vult ferro manibus- 
que suis, morsusque luporum Expec- 
tat, siccis raptura e faucibus artus.' 
Quam apposite liEec postrema verba 
ad huiic locum Nostri, * et extorta 
dentibus ferarum trunca calvaria!' 

a Spirantibus Jibris] Fibrse in ha- 
ruspicina sunt extremce viscerum 
partes, quaruni in extispicio praeci- 
pua consideratio est. 

^ 3Iulsa'] Est aqua melle condita, 
et mnlsum vinum melle medicatum. 
Aliquando adjungitur substautivum, METAMORPHOSEON LIB. IJf, 219 

obditos,+ atqiie nodatos,' cum miiltis odoribus dat vivis 
carbonibus adolendos. Tunc protinus inexpugnabili ma- 
gic?e discipliuce potestate, et caeca ^ numinum coactorum 
violentia, ilia" corpora, quorum fumabant stridentes capilli, 
spiritum mutuantur humanum, et sentiunt, et audiunt, et 
ambulant : et, qua nidor suarum ducebat exuviarum,^ ve- 
niunt; et, pro illo juvene Boeotio aditum gestientes,'' fores 
insiliunt. Cum ecce crapula madens, et improvidae^ noctis 
deceptus caligine, audaciter ' raucrone destricto,* in insani 
modum Ajacis*^ armatus, non ut ille vivis pecoribus * in- 
festus, tota laniavif- armenta ; sed longe fortius, qui ^ tres 
inflatos caprinos utres exanimasti : ut ego te prostratis hos- 
tibus sine macula sanguinis, non homicidam nunc," sed 

implexos, et colligatos mutuis cnnnexionibvs, concremamlos cum multls aromntis. 
Tunc ineluctalrili pntcntia niagica artis, et occulta ci Deorum coactorum incanta- 
tnitiibus, corpora ilia, quorum villi fumabant cum stridore, soitiuntur statim ani' 
mam humanam, seritinnt, et audiunt, et incedunt: et veniunt , qua Junius suorum 
spoliorum ea attrahebat ; et, loco illius adolesccntis Bceotii cupientia ingredi, insul- 
tant januw. Cum ecce perlitus vino, et inductus in errorcm obscuritate tencbrosce 
noctis, ensefortiter nudato, armatus instar Ajacis furiosi, 7ion, quemadmndum ilk, 
infensus armcntis viventibus, laceravit totos gregcs, scd gessisti te mnlto virilius, 
qui spirilu privusti tres pelles hircinas vento turgidas ; ut, adversariis tuis inter- 
fectia absque ulla nota cruoris, ego nunc complecterer te interfectorcm non homi- obductos. Elmenh. Sed vide ad lib. i. pag. 12. * Obdita parte funicnli, et 
altera in nodum coacta.' Oud. — 5 Piicteus liic conjecit, innodatos. Sed in 
Add. bene se levoravit. ' Nodari' pro, involvi, in nodum oogi ac constringi, 
saepius occnrrit. Id. — G D'Orv. cnncla. Id. — 7 Fnx. illorum. Id. — 8 Reg. 
Fnx. D'Oiv. excubiarum, solito errore. Vide ad 1. ii. p. 40. Id. — 9 Et ob- 
»cur<E. i\Is. et ecce improvida. Inipressi pleri(|ue, et improvidce. Colvius. 
Fax. etinm inprovidce, Roaidiis. Improvida. Viilgo, obscurce: male. Lib. 
I. * Vix iniprovidae noctis caligine liberati.' Elmenh. Wov/cv. obscura, male. 
Idem in Add. — 1 Auducter. M%. audaciter. Colv.— 2 Districto. Oxon. Giielf. 
dfstriclo, nt edidi. Vide ad lii). hiijus p. 45. Oud. — 3 INIs. idem, pecforibus. 
Colv. — 4 Fnx. laniabat. Roaldus. Giielf. Pal. I. crementa. Oud. — 5 D'Orv. 
quique. Id. — G A'u«c- abest Fux. Id.— 7 Vulg. At ego sic. Colvius. Pal. 

NOTyE 

quod liic subintfiligcnduni est, dici- nimirum, qui, furens ob ncgata sibi 

rurque ' aqua niiilsa,' et ' vinuni mul- Acliillis arnia, pecora laniabat, cxiKti- 

sum.' mans se CJracos cadere. Duos veto 

*= Gestientesl Quia de illis corpoii- eximios tauios, sen, ut alii tradunt, 

I)us tanquain de honiinibus animatis ariitcs alligatos liagcliabat, ratus al- 

ioquitur, dicit ' gestientes,' cum Syu- terum esse I'iyssem, alternm vero 

taxeos ratio poscat ' gestientia.' Agamcniiionem. 

"i In insani modum Ajacis] Telamonii 220 APULEII 

utricidam amplectercr. Ac sic 7 lepido serraone Fotidis in- 
vicem cavillatus, Ergo^ igitur jam et ipse possum, inquara, 
mihi primam istam virtutis adoream 9 ^ ad exemplum duo- 
deni laboris Herculei ^ numerare, vel trigemino corpori Ge- 
ryonis, vel triplici formae Cerberi totidem peremtos utres 
coaeqiiando J Sed, ut ex animo tibi volens ^ omne delic- 
tum, quo me (antis angoribus implicasti, reraittam ; ' prae- 
sta quod summis votis expostulo : et dominam tuam, cum 
aliquid hujus divina^ disciplinae ''^ molitur, ostende: cum^ 
Deos invocat; certe earn reformatam videara.^ [56] Sum 

num, sed utrium. Et sic rependens jocum facetce varrationi Fotidis, Ergo, in- 
quam, et ipse quoque jam possum numerare mihi hanc primam laudem fortitudinis 
ad instar unius ex duodecim lahoribus Herculis, aquiparando vel triplici corpori 
Geryonis, vel tricipiti figurcB Cerberi totidem utres interfectos. Veriim, ut tibi 
condonem sincere et libenter istud peccatum, qxio me impedivisti tantis agritudini- 
bus animi, effice, quod cupio tnaximo studio : et monstra mihi tuam heram, cu7n 
aggreditur aliquid pertinens ad hanc divinam artem ; cum voce ciet numina; 
saltern videam ipsam mutatam in aliam formam. Sum enim citpidissimus cognos- Guelf. Pith. At sic, Flor. Ae si. Omnes Edd. ante Colv. contra Mss. Lie 
dant, At ego sic ; ut alibi saepe. Hie rectiiis Ac, ut patebit e seqq. Oud. — 
8 Fux. Exurge. Roaldus. Reg;. Exurgo. In Palat. deest igitur. Prave. 
Vide ad lib. i. pag. 4. Oud. — 9 Vetu?, adorsam. Colvius. Flor. duo, ador- 
sam, male. Elmeiih. Adorsam item Par. D'Orv. Pith. Gijelf. Virtutem ador- 
sam Reg. Illam virtidetn exorsam Fux. Adoriam Palat. Gnelf. a m. s. etEdd. 
aliquot. Oud. — 1 Oxon. coaquandos. Id.— 2 Idem, voles. Colvius. M. voles. 
Puteanus. Reg. D'Orv. Palat. Guelf. voles. A D'Oi v. abest rh ut. Oud. — 
3 Idem, remittes. Colvius. B. remitti. Putean. lidem meoir.m, qui habent 
voles, ut et Fux. exprimunt quoque remitti. In D'Orvill. dilntum, Oud. — 4 
Bertin. hujusmodi diem disc. D'Orv. h. diva disc. Id. — 5 D'Orv. bene, ut 
reor, et cum. Id. — 6 Vulgati, certe cum reformalu videam. Scrijitae lectioni 
respondet Lucianus : Kal ^rip-l irpus avr^v,''!). (piXraTr], 5i'^6v not payyavevovffav 
fl fifrafji.op(povnei/Tjv ri]v 5i<nroivav. Colv. Fux. c. earn reformatam. Roaldus. 
Cum re/ormatur. Alii, earn reformatam. Flor. I. cum res ornatu. Bert, certo 

NOT^ 

^ ildorea?M] Festus :' Adoream lau- zantiiis sex versibus expressit; qui 

deni sive gloriam dicebant, quia glo- his pari nuniero Latinis reddili sunt ; 

riosum eum putabant esse, qui farris ' Dextra feram Nemeae petiit niea : 

copia abundaret. Ador enim farris perdidit hydram, Et taurum : malas 

est genus.' inde cecidit apri. Balteus est cap- 

f Duodeni laboris Herculei] Duode- tus: sunt aurea mala relata: Geryo- 

cim labores exantlavit Hercules, jus- nisque boves, et Dioniedis equi. An- 

sii Euryslhei, Mycenarum Regis, cui gias me non fugit,non cerva volucris: 

parere coactus fuerat novercee Juno- Cerberus eductus : nunc sed Olym- 

nis odiis. Hos labores Philippus By- pus habet.' METAMORFHOSEON LIB. 111. 221 

namque coram^ magiae noscendfc ardentissimus cupitor : 
quanquam mihi nee ipsa^ tu videare talium' rerum rudis 
et* expers. Scio istud/ et plane sentio; cum semper alio- 
qui spretorem' matronalium amplexuum, sic+ tuis istis mi- 
cantibus oculis, et rabentibus ^ bucculis, et renidentibus ^ 
crinibus, et hiantibus osculis, et fragrantibiis papillis, in 
servilem modum addictum atque mancipatum teneas volen- 
tem. Jam denique nee Larem requiro, nee domuitionem 
paro, etnoctiisti^ nihil antepono. Quam vellem, inquit 
ilia/ pra^stare tibi, o9 Luci, qiiod cupis : sed propter in- 
vidos mores in solitudinem ' semper abstrusa, et omnium 
prassentia viduata solet secum hujusmodi secreta perfi- cendce prophis ct clurius Magiw. Quanquam vec tu ipsa mihi videris ignara et 
imperita fjusinodi rerum. Hue scio, atquc petiifus experior in me ; cum me {qui 
tamen semper uspernatus sum complexus nohilium facminarum') detineas inslar servi 
tibi ultro adstrictum ct sul)ditu?7i, tuis islis ocellis fulgurantibus, et lubellis rubi- 
cundis, et capillis splmdentibus, et basils hiidcis, ct uhcribus suaveolentibus. De- 
nique jam nee teneur desiderio domus mea, nee medifor ad illam redire, et nihil 
potius hnbeo hue node, Quam cuperem, inquit ilia, efficere, quod postulas, o Luci: 
verum mea hcra propter hominum malevokntiajn consuetil semper facere talia ar- 
cana, sola, abscondita in secrelum locum, et semota ab omnium conspectu. Sed cum reformntu, male. Confer Lucianiim p. 350. Elmtnh. — 7 Tb coram recte 
expungii Beitin. Elmenh. Hinc iincis inclnsit ipse et Sciiv. ac Piic. Sed 
male omiiiiio. Non eiiim inodo nosceie niagiam cupiebat Lucius, sed et 
oculis percipere coram, nt recte explicat IJeroald. quod adverbialiter cum 
optimis posuit Auctor, et bene det'endit Heinsius ad Ovid. Ep. Her. viii. 
59. Et sic ss'pius, ut lib. iv. init. ' Rebus coram quibusdam munerabautnr :' 
ut leg. videbimus : ix. p. 191. 'Coram noxa- depreliensus.' Alibi crebro 
' incoram.' Lib. x. 227. et vide Indie. Adi Serv. ad /En. ii. 538. Drak. ad 
Liv. 1. XXVIII. 17. Comm. ad Suet. Aug. cap. C9. ' E triclinio, viro coram:' 
uti illic legendum docui. Oud. — 8 Palat. Guelf. ipse pro 7nihi. Edd. Junt. 
Aid. ne ipsa. Vide ad pag. 48. ' Nee ipse.' In Oxon. videaris. Id. — 9 Talium 
desideratiir in Reg. Eux. Guelf. Palat. Oxon. D'Orv. ct Ed. Junt. post. Id. 
1 yel. iNls. et. Colvius. Sic et ceteri Mss. praUer Pith, et Edd. Vulc. ac 
seqq. In IJ'Orvill. et inexpers, quasi pro, inexperta; ut in eodem Cod. lib. 
VI. p. 119. ' Simplex alioquin et inexpers talium rerum.' Oud. — 2 Palat. illud. 
Id. — 3 D'Orv. et Edd. ante Colvium, ut passim, alioquin, quai vox deest 
Bertin. Speclorem Pal. Guelf. Id.— A Fux. sicut. Id. — 5 Aid. rumpentilms : 
male. Elmenh. Sic et Edd. Junt. corrnpte. liucuculis G^\c\f. Oud. — G Scribe 
ex Eulv. et Bert, renitentibus. Woweriiis. Suspect. Lect. lib. iii. Epist. 14. 
rem auctoremdedi emendation! buic mea! : renitentibus. Nunc idem Eulviano 
rodice coiifirniari video. Seiopp. in Sijmb. Ilenilenllbus. Rom. et Aid. rcHirfe?!- 
tibus: male. Lib. i. ' Capiilus placidus rcnitet.' Klmcnh. — 7 Ko. El.elHert. 
node ista, male. Elmenh. — 8 Aldus, i. respondil ilia, male. /(/. — 9 Exclamatio- 
nis particula desideratur in Pal. Oxon. D'Orv. Fux. Vide ad lib. ii. p. 21. ' O 
Luci.' Dein /jjtcUr Pitb. Eux. Oud. — lOxon. U'Orv. sf)/t<«(iinc. Ed. Rcroald. 222 APULEIl 

cere. Sed tuum * postulatum prasponam pcriculo meo, id- 
que ' observatis opportunis temporibus sedulo perficiam : 
modo, ut initio'* praefata sura, rei tantae fidem silentiumque 
tribue. Sic nobis gannientibus ' libido mutua et animos 
simul et membra suscitat. Omnibus abjectis amiculis/ hac- 
tenus denique intecti atque nudati bacchamur 7 s in vene- 
rem ; cum quidem mihi jam fatigato de propria liberalitate'' 
Fotis puerile^ obtulit corollarium." Jamque^ luminibus 
nostris vigilia marcidis infusus sopor etiam in alium diem 
nos' attinuit/ Ad hunc modum transactis voluptarie pau- 

prceferam tuam petitionem meo discrimini, et id jirastaho studiose exploratis mo- 
mentis idoneis. Tu tantum pncsta fidem et iuciturnilatem rei tanti momenti, ut 
jam prcEvwimi. »*«•******** Jamque somnus, illap- 
sus nostris oculis fatigatis vigilando, detinuit nos in lecto usque in multam lucem. solicitndincm, Fux. ohstrusa. Giielf. a m. s. exsti'usa. Id. — 2 Tuum non est 
in sciipto libro. Colv. In Coll. Voss. subducitur altera vox, sicnt deest 
Fiix. Oud. — 3 D'Oivill. Fiix. atque. Id. — 4 Edd. Rom. Vicent. ut immo: 
quod correxere Beroald. et Becichein. Ep. Lxxii. Oxon. Gnelf. ut in initio^ 
D'Orvill. in initio ut. Vide ad lib. i. paj;. 15. ' Statim initio.' Id. — 5 Vulgo 
\^cl\m\, garrieyitibus. Colvius. Tux. gannientibus: ut in poematio illo om- 
nium nequissinio et elegantissimo de Anioie : ' Inter gannitus foeminEe ac 
subantis voculas.' Roald. Fl. Bert. Al. et Ro. garrienlibus. Elnieuli. — 6 Ms. 
umictulis. Sciopp. in Symb. Elmenhorst. et seqq. addiderunt copulam et, 
invitis Mss. certe Flor. Reg. Palat. D'Orvill. Nee opus, si modo post ' sus- 
citat' plena distinctio ponatur. Adjectis D'Otv. Oud. — 7 Intecti bacchamur. 
Fiix. intecti atque nudati bacch. Roaldus. Bertin. habet, intecti atque nudati 
hacch. Sciopp. in Symb. Susp. Lect. m. 14. Pal. Flor. et Bert, intecti atque 
nudati b. Elmenh. Adde Lips. Oxon. Pith. Fux. Par. et Ed. Junt. post. 
Verisbime, quod et vidit Prica?us, et dudnm edidit Scriverius. Oud. — 8 
Florentini duo, puerilis, male. Elmenh. — 9 Fux. Itaque. Oud. — 1 In alium 
diem 7ws. Ms. nox. Sed suspicor legendum, in altum diem nos: id est, in 
nmltaui lucem. Sciopp. in Symb. Flor. i, a. d. n. obtinuit. Grut. (L. vi. Sus- 
pic. c. 12.) in altum d. n. a. recte. Heliodor. /Ethiop. lib. vi. Tlpis vttuov €\a- 
6iv virocpipwv Koi kis r]fj.epav ^Srj Xafiirpav KaTexttiv. Elmenh. F. in altum diem, ut 
video probatum quoque doctissimo Caspari Scioppio sua in hunc Auctorem 

NOTyE 

s Bacchamur'] Furore quodam quasi ' Puerile obt, cor.] Martial. * Fessns 

Bacchico exstimulati ruimus in coi- inille modis, illud puerile poposci : 

turn, et subantes libidinamur. Be- Ante preces totas primaque verba 

roald. dedit.' Vide Suid. in AoL^crlwiryos. 

^ De prop, libei-al.] Notetur vox ilia Pric. Symbolicos et verecunde sig- 

* liberal.' INIartial, ' Formosa Phyl- nat posticum concubitum et aversam 

lis nocte cum mihi tota Se prajstitis- Venerem, et puerile diverticulum 

set omnibus modis largam,' &c. Pri- sibi a Fotide oblatum fuisse, veluti 

lueus. pro auctario quodam. Corollarium METAMORPHOSBON LIB. III. 223 

cis ' noctibus, quadam die percita * Fotis ac satis trepida 
me accurritts'' indicatque dorainam suam, quod nihil '^ 
etiam tunc in suos amores ceteris artibus promoveret, nocte 
proxima in avem sese plumaturam, atque ad suum cupitum 
sic 7 devolaturam: proin^ memet ad tantae rei speculam^ 
caute' praepararem. Jamque"^ circa^ primam noctis vigi- 
liam, ad illud-^ superius [57] cubiculum, suspenso et in- 
sono vestigio ' me perducit ipsa, perque riraam ^ ostiorum 
quampiam jubet arbitrari/ "' quae sic gesta? sunt. Jam 
priraum omnibus laciniis se devestit Pamphile, et, arcula 

Sic peraciis genialiter aliquot nodibm, quodiim die Fotis advolat ad me commota, 
et valde trepidans : monelque me, herain suam, quia nihil proficeret hadenus reli- 
quis madwiationibus in suis amoribus, sese mutatnrain sequenti node in volucrem 
plumis indutis, et pruvolaturam eo ornatu ad suum diledum : proindeque accinge- 
rem me diligenter ad contemplationem rei tarn tnine. Etjam incipiente node de- 
ducit me gradu suspenso ac tacitu ad iltud summum tabuUUum, et ipsa jubet ma 
aspicere,per quaiulam fissuram janua; , ea qua pcrada sunt hoc modo. Primum qui' 
dem Pampliile exuit omnes testes, et, aperta quadam parva a)xa, profert ex ilia sat Symbola Critica. Brant. — 2 Fax. artinuit: apxa'CKws. Ar valet, ad. Vide 
Fest. de Arferia aqua, quain Glossa Philoxeni ' adferial ' appellat : et ' per- 
lavia' pro, pelluvia, in eisdeni rroBafiTTTpa interpretantnr. Et alia id genus. 
Roald. — 3 IMavnlt Pricans, baud paucis. Sed iiimiit Appuieiiis, quod Lucia- 
nus expressit Tom. ii. paj;. 580. 'H/xepais 5e varepov oh -KoXKah. Oud. — 4 Bert. 
parata, male. Elmenh. Palat. vata. Oud.— 5 Pith. Edd. Vic. Jnnt. pr. Aid. 
occurrit. Id. — 6 Quod nihil. O\on. ut jam inibi : et mox, pro atqui, at quid. 
Id.— 7 Pith. Fux. Edd. Vic. Junt. Aid. Colin, se. Id.— 8 Oxou. U'Orv. 
proinde, baud recte. Id. — 9 Vu\. inrei tanta- sp. Roaldus. Palat. in t. rei. 
Elmeuliorstius. B. ad t. rei spedaculum, M. specula. Putean.— 1 Oxon. 
causate. Oud. — 2 Fux. Itaque. Itoald. Sic etiam Res- el D'Orv. Oud. — 3 
Palat. contra, obvio errore. Id. — 4 Oxou. id. Id. — 5 Insnno vestigio me per- 
ducit. Ipsa per rimam. Ms. Insono v. me perd. ipsa perque rimam. Vwlg. 
ipsaque per rimam. Colv. — G Spedare. Quidam cusi, urbitrari. Idem. Fux. 
arbitrari: quod veruni est. Ita etiam in libro suo repererat Beroald. et 
verbiim est Apuleio freciuentissimum. Itaque rh spedare glossa est, nt alibi. 
Itould. Arbitrari. Vulf^o, spedare. Elmeuliorstius. B. M. arbitrari. (Jolvi. 
Putean. — 7 Sic gesla. Viav. suggesta. Elmcnb. Mox laciniis cxulat a Pitli. 

NOTiE 

enira, ut scienter docet Varro, est cui prajfixa est. 

id, quod mercedi et niauus pretio ^ Suspenso et insono vestigio'] \j.h. \. 

additur, praiterquam quod debitum. ' Suspensis per formidiuem gressi- 

A corollis factum est, quod ba^, cum bus.' 

placuerant actores, in scena dari so- '" Jubet arbitrari, fyo.l Hoc est, 

lit* essent, ^.■c. Beroald. spcctare, observare. Hoc sensu ' ar- 

^ Die accurril] Currit ad nic ; more bitrari' saipe reperias apud IMaii- 

6U0 praepositioDis regimen dat vcrbo, turn. 224 APLLKII 

quadam reclusa, pyxides^ plusculas^ inde deprorait, de 
quis unius ' operculo remote, alque indidera egesta* un- 
guedine, diuque palmulis suis affricta,^ ab imis unguibus 
sese totara adusque summos capillos perlinit : '^ raultumque 
cum lucerna secreto collocuta/ membra tremulo succussu*^ 
quatit. Quis leviter fluctuantibus, promicant molles plu- 
mulas, crescunt et fortes pinnulae,^ duratur nasus incurvus ; 
coguntur ungues adunci. Fit bubo Pamphile. Sic, edito ^ 
stridore querulo, jam sui 9 periclitabunda paulatim terra ' 
resultat ; mox in altum sublimata, forinsecus totis alis evo- 
lat. Et ilia quidem raagnis suis artibus volens ^ reforma- 
tur. At ego nullo decantatus carmine, praesentis tamen ' 
facti stupore defixus, quidvis aliud magis videbar esse quam 
Lucius. Sic exterminatus* animi," attonitus in amentiam,^ 

muUas pyxides, quarum tinius sublato operculo, ct ediiclo ex ipsa tivguenlo, et illito 
dill suis manibus, ungit se totam ab injimis unguiculis pedum ad summos usque 
crines: cumque plurimum immurmurasset lampadi voce demissa, succutit suos artus 
agitatione trepidanti. Quibus placide trementibus, plumce 7noliiores prodennt, et 
pennce duriores prorumpunt, nasus indurescit, et incurvatur, ungues coarctantur, et 
fiunt adunci ; Pamphile vertitur in bubonem. Sub hac forma stridens quiddam 
lugubre, jam capiens experimentum, de semetipsa, exilit paululum e terra ; mox, 
data in sublime, loto alarum impetu evolat foras. Et ilia quidem dedita opera »nu. 
tatur arta sua magica. At ego nullis verbis magicis incantatus, sed tantum atto- 
nitus admiratione rei, quie tum gerebatur, videbar esse potius quidlibet aliud, quam 
Lucius. Sic abalienatus mente, et obstupefactus usque ad insaniam, somniabam Oud. — 8 Scripta lectio, reclusas pyxides. Colv. Item Palat. Gnelf. et D'Orv. 
Oud. — 9 Oxon. plusculos. Id. — 1 Par. una. Id. — 2 Oxon. egeslo. Ed. Jiint. 
post, gesta. Guelf. unguidine. Id. — 3 Affricata. Vulgati, affricta. Intra 
lib. IV. ' Viniim probe calcibns effricatis atfluenter inimissum.' Colo. Kom. 
Aid. Flor. et Bert, affricta. Elinenh. — 4 Ms. perlita: quod reponendiim cen- 
seo. ' Perlinor,' ' coniperior,' ' pnnior,' id est, perlino, comperio, piinio, in 
hoc nostro, aliisque spectatis auctoribus promiscne usiupata. Lib. vm. 

* Punita sum t'unestiim ineanun niiptiarum prsedonem.' Sic apud Ovidium 

* censa est' pro, ceusuit, Eleg. in. lib. i. ' Hauc probat, et priniis dilectam 
semper ab aunis Est inter coinites Martia censa suos.' Suetonius Augusto ; 
' Neque ant crebrius aut perfidiosius rebellantes graviore nnquam niultatiis 
est poena.' Sed vide Nonium, capite in hoc institute. Colv. — 5 Ms. collocu- 
tura. Colv. — 6 Aid. successu, male. Elmenh. Item Ed. Junt. pr. In Par. 
tremula succussim. Sed vide ad pag. 55. ' In reformatii.' Oud. — 7 Oxon. 
pennula. Id.— 8 D'Orv. ediclo. Id. — 9 Oxon. sua. Id. — 1 In D'Orviil. est 
tcrre, seu teri-a. Quod notandum duxi. ' Jacere terras' Ovid. Met. vii. 
579. Id. — 2 Corrigo, volente sententia : magicis. Stewech. Lego cum Ber- 
t\no, magicis. Elmenh. H. tnagicis suis arcibus. Puteanus. F. so/ews. Brant. 
— 3 Tantum. Recte Bert, tamen. Sciopp. in Symb. et Susp. Lect. in. 14. 
Flor. et Bert, tamen. Supra: ' Impos animi stupebam.' Elmenh. — 4 Legit 
mecum oiim amicus mens, ex<firna(MS. Quod vix est, utjamprobem. Enim METAMORPHOSEON LIB. III. 225 

vigilans somniabar : ^ defrictis^ adeo diu pupulis/ an vigi- 
larem scire quaerebam. Tandem denique reversus ad sen- 
sum praesentis,9 arrepta ' manu Fotidis, et adraota meis lu- 
rainibus, Patere, oro te, inqiiam,- diim dictate occasio, 
magno et singular! 4^ me afFectionis tuae fructu perfrui, et 
impertire^ nobis unctulum ^ indidem, per istas tuas papil- 
Ias,"° mea mellitula: tuumque mancipium irremunerabili 
beneficio sic tibi perpetuo pignera;^ ac9 jam perfice, ut 
meae Veneri ' Cupido pinnatus ^ assistam tibi. An,' inquit, 

licet vigilans. Ceterum perfrictis diu oculis exploraham an ris:itare)n. Novissime 
tandem rcgressiis ad animadiersionem eoriiin, qua; turn gerereniiir, apprchensu 
dextra Fotidis, applicataque meis oculis, Sine me, inqitam, te rogo, peicipere in- 
gentcm et egregium fructum tui amoris, dum occai,iu suadet. Et da tniici paululum 
vnguenti ex eadem pyxide. Oro te per has tibi addictos oculos, mea dulcicula : et 
hoc facto tibi aternum obstringe me tuum servum benefacto, cui nuyiquam potero 
referre parem gratiam. Et nunc effice, ut astern tibi mea: Veneri Cupido alatiis. lib. V. 'Extra terminum mentis suae posita.' Sed alibi: ' Consternatns ani- 
mi, ac proisiis obstiipidns.' Paratiis Panegyrico: ' Animos enim nostros, 
siibitis affectibiis impares, peiiude la?titia ac dolor deprcliendat, externat.' 
Culv. Externatus animi. Flor. 2. exterminatus a. e^ca tov (ppov^lv yeyovdos. 
Quod recepissein in textum, nisi in Apologia (p. 475. Ed. Flor.) priori verbo 
usus fuis^et, inquiens: 'Ad oblivionem praesentiiim externari.' Elmcnh. — 
5 Attonitus. Lege cum Florentinis: atque a. in amentia. Id. — 6 Somniabam. 
Ms. somniabar. Colv.— 7 Ms. destrictis. Sciopp. in Symb. M. fricatis. B. 
destrictis. Piitean.— 8 Pupillis. Idem vetus liber, /w/w/Zis. \u\^a\i\,pupulis. 
Colvins. Pupulis. Vulgo, d. d. pupillis. Pupnlas vocant Pbysici o^eaKfj-oD 
o^floA^bi/, nt Philo observat de Opificio Mundi fol. 2. Vide notata ad Ar- 
nobium lib. n. Flmenh.—9 frcesentiiim. Flor. et Bert. yra:se)itis. Elnien- 
horstius. B. ad sensum pristinum. Piitean. — 1 Ms. abrepta. Colv. Pro adrepta, 
ut supra. Oud.—2 Vitiose Scriverii Ed. antequam. Id!— 3 Palat. dhit. Turn 
magne Fux. Id.— 4, Reg. Fiix. Pitb. D'Orv. Guelf. a m. pr. et Edd. ante 
Vulcan, singularis, uti et Wow. Id.—b Impartire. D'Orv. impertire. Vide 
ad 1. I. pag. 2. Id. — 6 P>ld. Ber. Bas. pr. unguium. Id.— 7 Fulvius mavult, 
pupillas, id est, oculos. Sciopp. in Symb. Pitpillas legit Lipsius (lib. i. Elect. 
18.) refertque ad modum rogandi per oculos. Brnjit.—H Pith. Fux. Ed. 
Colin, pignora. Sed vide ad p. 51. Oud.—9 Palat. el. Guelf. at. Id.— 1 
Veneris. Lege ex veteri libro, Veneri. Colv. Ita jam emcndavit Bcroaldus, 
quern prave spreverunt editores usque ad Colvium, cum tamen Florent. 

NOT;E 

" Ext. [Externatus] animi] Qiiidam emendat /)«/)i7/(/,s, optime. Dixit enim 
extermina<us. Nihil mutes. Sic in Apo- panlo supra: ' Arrepta manu Foti- 
logia : 'Ad oblivionem pra^sentiiim dis, et adniota meis luminibus.' Ocu- 
externari.' Externatus animi dicitur, los suos Fotidi bUndiens, ipsius Fo- 
nt ' dubius animi,' ' impos animi,' <*v:c. tidis pupillas appellat, quod ipsi peni- 

" Per istas tuus pupillas] Sic vulgati tus dcvoti et addicti esseiit. 
libri. Lips. lib. x. Elect, cap. 18. 

Deiph. et Vur. CJns. Apul. P 226 APULEII 

vulpinarisjp amasio, meque sponte asciam "^ cruribus meis 
illidere compellis ? Siccine me vix a lupis ' conservo 
[58] Thessalis ?+ Hunc alitem factum ubi queeram ? videbo 
quando ? ^ At mi'' scelus istud depellant coelites, inquam : 

MoUrisne fraudem, inquit, mi amasie ? mihique auctor es tit ego ipsa impingam, 
ultra dolabrum i7i meas tibias? itanc ego conservo meum Lucium virginibits Thes- 
salis? ubi investigabo ipsum, cum versus fuerit in aveml quandonam videho eum 1 
Diifin^uam, avertant a me illud crimen : ut ego, postquam adeptus essem hoc decus Pal. Fax. Oxon. D'Oiv. Guelf. bene dent, Veneri Ctipido pinnatus assistam t. 
Oud. — 2 Ven. Aid. pigneratus. Colv. Pigneralus in libio Aldi et Beroaldi. 
Sed frustra. Roald. Figner. quoqne Edd. Vicent Jnnt. post, contra Msstos, 
idoneuni sensum, et monituni Beroaldi, innunierasqne statuas, in qiiibus 
Veneri astat pinnatus Cupido. Oud. — 3 An ex scripto Romanoqne codice. 
Reliqui, ain'. An tu me captas, amasio mi, et vulpine more deliidis ? Colv. 
— 4 Multum me vexavit hie locus : quern tandem ita scriptae lectionis dnctii 
aliquo cum seusu legendum putavi. Ea erat, Siciner me vix a lupis conservo 
Thessalis: quae etiam est in Romana editione. Venet. Siginer meum ipsa 
iupulis cons. Th. Basil. Sagineri meum ipsa lupuHs cons. Th. et in marg. Sigi- 
ner. Saginer meum de conjectura etiam scribit Beroaldus. Non absurde Co- 
linaei editio: Siccine meum ipsa Lucium pullis conservo Tfiessalis? Cum tn, 
inquit, ales factus, volabis, quo lubebit, et vix a Thessalis meretricibus te 
servare potero. Quo quid sibi velit, pluribus hand opus explicare. Coh). 
Saginer, ^-c. videbo quando ? Locus corruptissimus, qui totiis abest a Ms. In 
Aldi vero libro ita conceptus est : Siccine meum ipsa Lucium pullis conservo 
Thessalis. Paulo emendatius. Roald. Siccine me vix a hipis conservo Thessalis. 
Ita Fulvianus codex alter : quamvis in alio libro sit : Iupulis. Sciopp. in 
Symb. Siccine me v. a Inptdis. Vulgo, lupis. Bertin. segnior meum ipsa 
Iupulis cum suo Thessalis. Venet. Saginer meum ipsa Iupulis aim Thessalis. 
Rom. Sigener m. i. I. cons. T. Aid. s. meum ipsa Lucium pullis c. T. Elmenh. 
Baptista Plantius ad iii. Satyram Persii legit: Sic agnumipsu Iupulis consecro 
Thessalis. Idem in Add. Lege : Siccine te, mea vita, vel mea lux, vel mi 
Luci, ululis conservo Thessalis? Nam in noctuam volebat transformari. Vide 
Colvium p. 53. Et forte upupis. In cujus vocis ambiguitate ludit etiam 
Plautus, cum de meretriculis suniit. An et aquilis? Sed Iupulis bene. Sic 

et pag. 95. sub fin. Heins. — 5 Ms. qnque videbo. Colv. Sic etiam Oxon. 

D'Orv. Guelf. pro quandoque, ut notatur esse in Palat. In Edd. Elmenh. 

Scriv. et seqq. est, quando videbo. Sed Flor. cum Edd. prioribus, aliisqne 

eo ordine, quo dat Colvius. Oud. — 6 At mihi. Fux. At me, ut et Aid. et 

NOTiE 

P Vulpinaris'] * Vulpinari,' inquit in eos, in quoruna perniciem cedit, 

Nonius, ' dictum est, fraudibus ac si quid moliuntur. 

mendaciis vera pervertere, vel eflBn- ' Sic, Ifc. [Siccine meum ipsa Lucium 

gere. Dictum ab inrecto sen intorto puellis, Sfc.'] Sic Aldina editio, nisi 

vulpium cursu. Var. Mysteriis: qnod loco rov pullis, quod habet, ego 

' Vulpinare modo, concursa qualibet reposui puellis. Sensus est : An sic 

erras.' ' ' Vulpionem ' quoque Ve- servo meum Lucium virginibus Thes- 

teres dixere dolosum et palpatorem. sails, ad quas, ales factus, statim se 

1 Meque sponte usciam, Sfc,'] Prover- conferet, ac me deserct ? Id mani- 

bium est ductum a materiariis fabris feste probant, quee Lucius niox snb- METAMORPHOSEON LIB. III. 227 

ut ego quamvis ipsins aquilae sublimis volatibiis toto coelo 
pervius, et supremi Jovis certus nuntiiis/ vel laetus armi- 
ger, tamen non ad meum nidulum post illam pinnarura 7 
dignitatem subinde devolem? Adjuro per dulcem^ istum 
capilli tui nodulum, quo meum vinxisti spiritum, me nullam 
aliam mea Fotidc? malle. Tunc etiam ' istud meis cogifa- 
tionibus occurrit, cum semel avem talem perunctus indu- 
cio, domus omnis^ procul me vitare debere. Quam pul- 
chro' enim, quamque festivo mationae perfruentui''^ amatore 
bubone?^ Quid? quod^ et istas nocturnas aves, cum pene- 
traverint 7 Larem quempiam, solicite prehensas foribus vide- 
mus affigi;* ut, quod infaustis volatibus^ famili2e minantur 

alarum, non taincn adcolarem frequenter ad meum nidulum, tainetsi libere permea- 
rem per totum caelum elatus volatu ipsius uquilcs, et essem jfidus nunlius Jovis, aut 
(dacer gestalor fidminis. Juro tibi per istum suavem nodulum tua coma, quo ob- 
sfrinxisti meum animum, me nullam <diam prceferre mea Fotidi. Turn etiam hoe 
mihi venit in mentem, quando ego semel pevlitus isto unguento mutatus fuero in 
volucrem ejusmodi, mihi longe fugiendas esse omnes domos. Quamformosum cnim, 
et quam lepidum amasium bubonem matrona habiturw sunt! Quid? quod videmus 
has rolucres noclivagas, cum intraverint in domum aliquam, capi summa cura, et 
ajffigi ad januas, ut expient suit suppliciis valamitatem, quam porte7idunt famili<e Beroald. Roald. A me scelus. Flor. et Rom. aut mihi. Elmenh. — 7 Qiiidarn 
cusi, pugnarum. Colvius. Pugnarum. Fax. pinnarum, et ita Aldus. Roald. 
Rom. pugnarum: male, Elmenh. — 8 Vetiis lectio, ducem. Colv. DucemP\th. 
Reg. Fnx. Guelf. et Pal, Mod. D'Orv, Oud.—9 Mece Fotidi. Facile per- 
spicis, quid induxerit magnum interpretem, ut rautaret, mea Fotide. Sed 
observatum hoc est, ' alius' non secus cum tertio, quam cum sexto construi, 
atque adeo frequentari ad earn similitudinem alia, ut Iiaec, ' Ininiicum qui 
servat, idem facit occidenti,' Sic et Aiiius Menander : ' Qui propositura 
suura non protexit, cum posset, in pari causa factor! Iiabendus est :' 1. onine 
ff, de re militari. Stewech. Postrema editio, mea Fotide. Bene quidem. Ad 
eum raodum Horat, ' Neve putes alium sapiente bonoque beatum.' Noster : 
* Aliam rem invidia nullam esse.' Etiam altera lectio liabet, quo se rectam 
probet. Colv. Prcemalle. Flor. Rom. et Aid. malle. Elmenli. — 1 Pal, et. 
Oud. — 2 .Sic pro domos omnes est in Mss. et Edd, O, pra;ter Florid, omneis. 
Id. — .3 V\lh. quanta pulchre. In Fux, etiam jj«/t7tre. Id. — 4 Immo perfrueren- 
tur, ut est in Edd. Juntinis, et Aldi. Id. — 6 Bert, non liabet t5 bubone. El- 
menh. — G Quod deest Oxon. In Pal. qd que. Oud. — 7 D'Orvill. penctrave- 
runt. Dein prensas Fux. Id. — 8 Pal. Guelf. vclatibus. Id. — 9 Bas. 1. e-xitum. 

NOTyE 

jungit. Omissis itaquc ceterorum Aquilam ideo Jovis uuntiam et ful- 
lectionibus et commentis, huic Ice- minis minislram liabitum fuisse Plin. 
tinni inliitreo. libb. ii. et x. tradit, quod nuncpiam 

^ Suprtmi Jovis cerlus nuntius, 4fC.] fulniine exaniuietur. 228 APULEII 

exitiiim,9 suisluant' cruciatibns." Sed, quod* sciscitari 
p?ene praeterivi, quo dicto facto\ e rursum exutis pinnulis ^ 
illis, ad meum redibo Lucium ? Bono animo es, quod ad 
hujus rei curain pertinet, ait. Nam mihi domina'^ singula 
monstravit, quas possunt rursus in facies hominura tales ii- 
guras reformaie. Nee istud factum putes ulla benevolen- 
tia,^ sed ut ei redeunti medela salubri ^ possem subsistere.'*' 
Specta denique quam paivis quamque futilibus tanta res 
procuretur heibulisJ Anethi modicum'' cum lauri foliis 

suis sinistris volntihus. Verum, quod fere oblitus sum quierere, quid erit mihi di- 
cendum aut faciendum, ut revertur ad hanc meam formam Lucii depositis illis pltt- 
mis? Ne sis sulicitus, quatitum spectut ad hanc rem,inquit ; hera enini ostendil 
mihi omnia, quce possunt ilerum mutare ejusmodi formas in vultus humunos. Ne- 
que tamen credas illam hocfeci^se aliqua in me propenswne animi, verum ul possem 
ei opilulari aliqno salutari medicamine, cum rerertitur. Considcra demnm, quam 
exiguis, quamqxie frivnlis herbis res tarn mira peragatur. Paulidum anethi injtc- Forte, ut ' giistum,' ' iinctum.' Colv. Imnio ex perpetua corrnptimio, vel 
confusione banim vociini. Id. — I Ms. luat. Colv. Supra : ' Id omne pioti- 
nus nieo Inatur sanguine.' Elmenh. Siium Pitli. Oud. — 2 Oxon. quo. Id. — 
3 Pa.\di. Gne\(erb. plumulis. Oxon. p. istis. Id. — 4 Bert, dorni. Id. — 5 Be- 
nivol. Sic Mss. et Edd. O. piaeter Fior. benet. Id. — 6 Viilgati, medelam 
salubrem. 'Snhsistere' Nostro passim est, auxiliari, succurrere. Lib. iv. 
' Dnrissimo casui nieo, pietatis liumanae memor, subsiste pauluhim.' bic 
infra lib. v. viii. et xi. Colv.— 7 Ms. quamque subtilibus. Al. furtilibus, tanta 
res pvoc. kerculis. Emendavit Beroaldus : quamque futil, t. r. procuretur. 
Hercules, S^-c. Nos niliil certius esse putamus Lipsiana rorrectione ; qua, ita 
ut edidinius, ex prise* scripturae vesiigiis seribendum censuit. Colv. Futi- 
libus t.r. pr. Fux. subtilibus. Roaldiis. HerbuUs. Ita sane et scripti qiii- 
dam libri. In aliis tamen /i(?rcM/Js legitur. Et quis scif, an non penitlns ali- 
qnid latest, quod Petrouii loco affine sit ; ' Itaque harcula lierbarum omnium 
suecos Democritus expressit.' Quid si non prorsns liinc alienus est locus 
libri ir, pag. 19. 'Surrulis et lapillis et id genus frivolis inhalatis r' De quo 

NOTyE 

* Istas noclurnas aves, ^c. fvribus vi- litare Prodigio,' ut verbis Claudiani 

demus affigi'\ Columella, lib. x. de Re utar. Credebant cnim eorum niorte 

Rustica: ' Hinc Aniithaonins, docuit mala, qu<E prjenuntlarentur, depelli 

quern plurima Chiron, Nocturnas et averruncari. Unde Aruns ille 

crucibus volucres suspendit, et altis Tuscus Vates apud Lucanum, lib. m. 

Culniinibus vetuit feralia carniina ' Monstra jubet priinum, quce misto 

flere.' semiue discors Protulerat natura, 

" Vt, quod infaustis volatibus familia: rapi, sterilique nefandos Ex utero 

minantur exilium, suis luant cruciati- foetus infaustis urere flammis,' 

bus] Solebant enim Veteres, si quid *" Subsistere] Opitulari. Frequen- 

mali a monstris funestisve animalibus ter occurrit hoc significatu apud luinc 

portenderetur, id totum in ipsa re- Auctorem. 

gerere quantum poterant, ' ipsoque '^ Anethi modicum] Plin. lib. xx. METAMORPHOSKON LIH. Iir. 229 

immistum^ rore fontauo datiir lavacriim, etpoculum. Ifaec' 
identidem asseverans, summa cum trepidatione ' irrepit cu- 
biculum, et pyxidem ^ depromit arcula. Quam ego am- 
plexus ac 5 deosculatiis prius, utque mihi [59] prosperis* 
faveret volatibus deprecatus ; abjectis propere laciniis f otis, 
avide manus immersi ; et, haniito plusculo uncto, corporis 
mei membra^ perfricui. Jamque alternis^ conatibiis libra- 
tis brachiis, in avem similem ^ gestiebam. Nee ulias plu- 
mulae, nee usquam pinnulae ; ^ sed plane 9 pili mei crassan- 
tur in setas, et ' cutis tenella duratur in corium ; et in ex- 
timis^ palmulis, perdito numero,' toti digiti coguntur in 
singulas ungulas ; et de spinas meae termino '^ grandis cauda 

turn in aqituni fontanam cum frondibus lauri dntur in lotionem, et inpotum. Affir- 
mans hac sulunde, penetrat se in conclave cum mnximo tremore, el. prvfert pyxidem 
ex arcula. Quam ego prius complexus, et suarialus, et precalus ut mihi largiretvr 
faustos vohttus, depositis festinanler cestihus omnibus, cupide immisi trianus, et, 
educio sat multo unguento, perunxi artus mei corporis. Et jam, jactans brachia 
nisibua reciprocntis, cupiebam mutari in tvlncrem consimilem. Neque tameti ulks 
plumcE, aul ultce penntB mild nascuntur, sed omnes mei pili vertuntur in villos eras- 
siores, et mea tenera pellis durescit in corium : et in extremis munibus omnes mei 
digiti amisso suo numero coalescunt in singulas ungulas, atque longa cauda prodit cogitent me doctiores et studiis graviorihiis minus occupati, Sciopp. in Stfmb. 
Flor. s. herculis, male. Proclus de Saciif. et Magia: ' Nonnunqiiam herba 
una vel lapis unus ad diviuuni siifficlt opus. Snfficit enim Cnebison ad subi- 
tani numinis aliciijus apparitioneni, ad custodiam vero laiirus.' Elmenh. — 
8 Fortasse rectuis, immistum. AV^owerius, Immixtum. Wovver. immistum, 
Eimtnli. Sic scilicet corrigi debet ejus nota, inverse niodo vulgo expressa. 
Mss. vero O. et Edd. ante exliibcnt immissum. prave, nisi rori velles. D'Orv. 
immissam: uti crebeniuia est coiruptio litera? a; in duplex ss. Oud. — 9 Pal, 
Guelf. Hoc. Id. — 1 Edd. Ber. lias. pr. s. contemplatione. In marg. IJas. pr. 

cum tepilatione. Oxen, uc trep. Vide pag. 59. ' Me tiepidatio simul et festi- 
natio dcccpit.' Id.— 2 Pal. pyxide. Id.— 3 IMs. et. Colv. Item Pith. In D'Orv. 
tt osciil. Sed vide Indirem. Oud. — 4 Pal. prospere. Elmcnli. — 5 Edd. Viccnt. 
Junt. pr. Aid. membri^. Dein jam Fux. Oud.— 6 Par. in alternis, sive per 
alternos conatus. De ilia pra-posiiione alil)i. Id. — 7 Palat. simul. Elmenh. 
Sic edidit Scriverius, quod me baud intellijiore fateor. Nou simui gcsticbat, 
sed unice id agebat. Erat, <um conjicereui simile pro, similiter, vf I similis; 
nt ' in speciem Dea; similis.' Sed ' gestin in aveni siniib m ' Appuleio est, 
movere se instar avis bubouis, vel ei similis. Vide supra ad pag. .'iO. Ed. Pr. 
' I-'ixus in lapidem steti.' Oud. — 8 0\on. penn. D'Orv. ])rimuUe. Id.— 9 Alii, 
plene. Elmenh. Intelligit Cod. Palatiniim. Oud.— I U\om Ma. poli mei cros- 
snntur in setas, sed cutis, i^c. Colvius. Grossanfur in s. Fux. ttoxi^J'o^'toi. 
Rould.—2 D'Orv. Cuclf. Pal. extremis. Oud.— 3 Perd. num. Ha>c inducit 

NO'IVE 

cap. 18. ' Anethum lierba est ju- niina sedat, cohibetque singultus.' 
cundi odoris. Kuctus niovet, tor- Sed de vi ilia ejus magica nihil. 230 APULEII 

procedit. Jam facies enorrais, et os ^ prolixum, et nares 
hiantes, et labiae pendulas/^ Sic^ et aures immodicis hor- 
ripilant ^ auctibus. Nee uUum miser reformationis ^ video 
solatium, nisi quod mihi jam nequeunti tenere Fotidem na- 
tura crescebat.^ Ac, dum salutis inopia cuncta corporis 
mei considerans, non avem me, sed asinum video, querens 
de facto 9 Fotidis, sed jam huraano gestu simul et voce ' 
privatus, quod solum poteram, postrema dejecta labia, hu- 
midis tamen* oculis obliquum' respiciens ad illam, tacitus 
expostulabam. Quae, ubi me primum* talem aspexit, per- 
cussit faciem suam manibus infestis : et, Occisa sum mi- 
sera, clamavit.^ Me trepidatio simul et festinatio fefellit, 
et pyxidum similitude decepit. Sed bene, quod facilior ^ 

ex extremitate measpince. Jam vuliun mild est immodicus, et os longum, et nares 
patulcB, et labia pendentia: similiter, et aures mihi cresciint enor miter, et vestiun- 
tur pilis horridis. Neque cerno ullum solamen mew infelicis metamorplwseos, * 
**»**«« Dumque destitutus omni spe salutis, contempluns totum 
meum corpus, aspicio me non esse alitem, sed asinum; conquerens de facto Fotidis, 
verumjam amisso gestu hnmano et loquela, querebar de ipsa apud me (quod unum 
Ucebat) demisso lahio inferiore, contuens ilium torve, oculis tamen madentilius fletu. 
At ilia, statim atque vidit me sic mutatum,feriit vultnm suum viaTiibus infensis ; 
exclamavitque : Perii infelix. Timor, simulque properatio me decepit, et simili- 
ttido pyxidum mefefellit. Sed bono tuofatofit, quod facile remedium liujus trans- Mstus Bertin, Elmenh. — 4 Pith, a m. s. tergo. Oiid. — 5 Os abest Ed. Ber. 
Id. — 6 Perperain et contra Mss. et Edd. O. irrepsit in Edd. Elmenhorstii 
et Pric. labia pendula. Vide ad lib. ii. pag. 36. ' lllibatas labiae :' et Beroald, 
Id.~7 Non coniparet Sic in Oxon. Id. — 8 Blisera re. Vulgati, formationis. 
Ulud melius et ex re. Colv. Lege : miser reform. Wowerius. Bert, miserce 
format. Forte, miser reform. Sciopp. in Synib. et Susp. Lect. i. 22. Miser 
reform. kWi, miserce r. Bert, misera form. Elmenli. — 9 Reg. Fnx. foctis. Oiid. 
— 1 Fulv. Ms. vocali. Wow. et Sciopp. in Symb. — 2 Hum. tamen. lidem vul- 
gati, humidis cum. Colv. Cum. Fux. tamen. Roaid. Sic jam correxit Becichera, 
Ep. Lxxii. expressitque Ed. Junt. post, ut est in Mss. et in Edd. post Colv. 
omnibus. Oud. — 3 Tb oWJ(/uMWi male abest a B. Elmenh. ObUcum GueK. Ovd. 
— 4 D'Orv. ut primumme. Pal. Fux. ubi primum me. Quod malim. Oxon. 
tne ubi primum me. Contra me deest Bertino. Id. — 5 lidem vulgati, clamabat. 
Colv. Si excipias Ed. Junt. post, quae Msstis rite accedit. In Pith, tamen 
est, clamabat. Ond. — 6 Sic Mss. et Edd. ante Basil, sec. in qua et seqq. fac. 

NOTIE 

1 Labicc pendula'l Bene ' labiae,' ut- ticant. Vocabulum Apuleianum, 

pote enormes. Sosipater Charisius: * Natura ocscc/'a/] Symbolicos et 

' Labra modica: labia immodica.' operte genitalia significat, quae in 

Dicitur autem ' labia,' et ' labiac,' ut asiiiis sunt enormia et irnniodica. 

' balnea,' et ' balnea?.' Beroald. 

« Honipilant] Horridiorc piio fru- METAMORPHOSEON LIU. IH. 231 

teformationis hujus medela suppeditatJ Nam rosis tantum 
demorsicatis^ exibis' asinum, statimque in' meum Lucium 
postliminio redibis." Atque utinam ^ vesperi de more ' pa- 
rassem nobis corollas aliquas, nee raoram talem patereris 
ne 4- noctis uniiis. Sed primo diluculo remedium festinabi- 
tur tibi. Sic ilia mocrebat. Ego vero quanquani perfectus 
[60] asinus, et pro Lucio jumentum, sensum tanien retine- 
bam humanum. Diu denique ac * multum raecum ipse de- 
liberavi, an nequissimam facinorosissimamque ^ foerainam 
illam spissis calcibus feriens, et mordicibus 7 appetens, ne- 
care deberem. Sed ab incepto temerario melior me senten- 

formationis prasto est. Ubi enim imnderis mixio rosas, depones formam asini, 
statimque Jies iterum mens Lucius. Atque utiiiam praparai-issein hue vespera 
juxla consuetudinem meain aliquas coronas ruseas, nim sustineres ejusinodi retarda- 
tioitem velunius voctis. At summo mane iiudela parabitur tibi propere. Sic ilia 
lamentabatur. Verum ego, quamvis esscm asinus absulutus ex umni parte, et /actus 
jumentum ex Lucio, servalxim riihiloviinus mentem linmanam. Denique pensitavi 
diu et multum apud vie, utrum deberem interficere mulierem illam pessitnam sceles- 
tissimamque, percutiendo earn crebris calcibus, el scindendo ^norsibus. Sed pruden- 9«od. Recte etiam, 6i in Mss. Videtur ita esse in Gnelf. Id. — 7 Edd. Ber. 
Bas. pr. supediat. Vide Stewech. ad Lib. xi. pag. 387. Tom. 2. Ed. Lngd. 
Passim ' suppeditare ' neutraliter occurrit pro, suppetere. Id. — 8 Pith, de- 
morsicans. Id.— 9 Fox. exues, ut supra, ' avem induere.' Roald. Ms. Fulv. 
exaes. Wow. Sciopp. in Symb. Supra : ' Si rursum asino remote prodirem in 
Lnciuni.' Elmenh. Exibis^, Solinus cap. 11. ' Hominem exivit :' nbi tamen 
Aldi editio anni mdxviii. exuit legit, probatque Tuvnebus Advers. lib. xvi. 
cap. C. Et hoc loco €.Tues legit Fulvins. Quomodo et Minutius Felix locu- 
tus (St : ' Hercules, nt hominem exuat, CEteis ignibus concrematur.' Hie 
tamen exibis as. pra-feram propter antitheta : 'Statimque in meum Lucium 
postliminio redibis.' Brant. — 1 Abest praepositio ab Oxon. Oud. — 2 Atque 
ut. Rep. Fux. A. nunc. Id.— 3 In Edd. aliquot est hie ordo: de more vesp. 
Pith. Cuelf. tobis. Id.— 4 Manu exaratum exemplar, wtc. Colvius. Flor. ne 
moram. Elmenh. — 5 Oxon. atque. Oud.— G Que non est in Oxon. Illam deest 
Bertino. Illam foem. D'Orv. Fux. Id. — 7 Mordicus. Conveniens Asino vox 
erit: mordicibus. Ad hoc Plautina imitatio est: cujns Aulularia hie versus: 
' Asini me mordicibus scindant, boves incursent cornibus.' Consulendus 
quoque de eodem Nonius. Steicecli. Legendum putavi, mordicibus: quod 
Apuleio jam asino facto convenientius videbatnr. Lnini IMautus Aulularia: 
•Asini me,' icC. Et valde verisiniiliter putavit hoc ipsum restituendum 
infra lib. vr. Guliehnius mens. Postea compcri, etiam hunc locum ita emen- 
dare God. Stewechiiim nostruuj, erndilum virum, qui hoc anno Qnvrstionibus 
suis non male mcritus de hoc nostro scriptore fuit : cujnsque studium non 
nisi Uiiidandum videatur. Aliquoties in eadem concurrimus. Ecqui aliler 
fieri poluitf Parce lumen vindicare voluimus, qua; ille ante primus vulga- 

NOTiTL 

* Postliminio redibin] Vide notata ad fincm libri prinii. 232 AFULKTI 

tia revocavit ; ne, morte multata Fotide, salutarcs mihi 
suppetias rursus^ extinguerem. Dejecto itaque^ et quas- 
santi capite, ac demiissata temporal! contumelia,'' durissimo 
casui meo serviens, ad eqiium ' ilium vectorera meum pro- 
bissimum '^ in stabulum "■ concedo : ubi aliiim etiam Milonis 
quondam hospitis mei ^ asinum stabidantem inveni. Atque 
ego rebar, si quod inesset mutis animalibus tacitum ac na- 
turale sacramentum, agnitione ac miseratione quadam in- 
ductum equum ilium' meum, hospitium, loca, lautia^^® mihi 
praebiturum. Sed, proh Jupiter Hospitalis/ et^ Fidei sa- 

tior cn^itatio deterruit me ah impriitJenti proposito : ne, si punirem morte Fotidem, 
praciderem mihi iterum auxilium salutnre. Demittens igitur et conculievs caputs 
gemensque tacite ilium injuriam duntturam tantiim per uliqvod tempus, et obtempe- 
vans mew cnidelissimcB fortuna:, recipio me in equile prope optimum ilium equum 
meum gestatorem, ubi offendi etiam alium asinum ^Jilonis mei olim hospitis ibidem 
versantetn. Et arbitrahar ilium meum equum, impulsum quadam cognitione et 
misericordiii mei, mihi daturum hospitium, locum, et iiiunera hospitalia, si muta 
animalia haberent aliquam secretam el ingenitam fidem. Verum, proh Jupiter vit. Colv. Mordicibus. Rom. mordicus. Bert, mordicitiis. Elmenli. — 8 S. s. r. 
Pith, salvatnres s. i-ursum. Oiid.^ — 9 D'Orv. Dejecta ilaque, Pal. D. inque. Id. 
— 1 Dele rh equum ex Bertino. Elmenh. — 2 Prob. in stub. H?ec absiint a 
scripto exemplari. Colv. — 3 Palat. Gue\f. in dutum ilium eq. Oud.— 4 Hospi- 
tium, ac loca lautia. Perperani impressi ante, loca lautu. Correxit hiinc locum 
etiam Giilielmiiis noster V^erisiniilibus (lib. in. c. 4.) Legimns qiioqiie lib. 
IX. ' Sed mihi, ne nidimentnm servitii perhorrescerem, noviis dominns loca 
lautia prolixe praebuit.' Et corrigimiis Sidoninm Apollinarem Epist. lib. 
■VIII. ' Senatoiem nostrum, hospitem meum, conflictui huic fades exsortem. 
Cnjus si convivio tectoque succedas, dapes Cleopatricas et loca lautia putes :' 
ubi in impressis omnibus et scriptis, quos aliquot inspexi, loca Lutia. Col- 
vius. Hosp. loca ac lautia. In Beit, et Flor. est, h. ac loca lauta. Liv. lib. 
VIII. ' Locus inde lautiaque legatis pra>beri jiissa.' lib. xtvii. 'An loca, 
lautia, senatumque daient.' Elmenh.— 5 Concinniorem scripturam aibitror : 
hospitals jus et fidei se. nu. Juxta illud Poctae : ' Jupiter ! hospitibus nam te 

NOT.E 

^ Demussatatemporaliconfumelin]Tc- in Problem. Legatis honoratioruni 

rent. Adelphis: ' Accipienda et mus- gentium per Qnaestores munera mit- 

sitanda injuria adolescentinm est.' tebant, lautia dicta. Locum praeter- 

Ubi Donatus exponit, patienda, et ea designabant, ubi habitarent. Li- 

cnm silentio perferenda. vius : 'Locus inde lautiaque legatis 

•= Probissimum'] Amara ironia. praeberi jussa.' Dixerunt et ' lau- 

'^ Quondam hospitis mei] Imnio pau- tias:' utrumque a nomine 'lautus;' 

lo ante; nempe prius, quani ex Lucio erant enini lauta ac niagnifica ilia 

factus esset asinus. munera. 

* Loca, lautia] Alludit ad morem ' Proh Jupiter Ilospitalis] Zevs & 

Romanorum, qui, ut ait Plutarchus, ^/fior. Ovid. ' Jupiter, hospitibus METAMORPHOSEON LIB. J [I. 233 

crata^ numina!^ praeclarus ille vector meus cum asino ca- 
pita conferunt, in meamque perniciem illico consentiunt : 
et, verentes scilicet ^ cibariis siiis, ut me ^ praesepio videre 
proximantem, dejectis auribus jam furentes, infestis? cal- 
cibus insequuntur : et abigor quara prociil ab hordco, quod 
apposueram vesperi meis manibus illi gratissimo' famulo. 
Sic afFectus, atque ^ m solitudinem relegatus, angiilo con- 
cesseram stabuli.' Dumque de insolentia collegarum meo- 
rum+ raecum cogito, atque in alterum^ diem anxilio losario 
Lucius denuo ^ futurus, equi perfidi ^ vindictam meditor ; 
respicio pilas mediae,*' quae ^ stabuli trabes sustinebat, in 

Hospitalis, et arcanum Ntimeti Fideif egregius ille mens eqnus et asinus admofent 
invicem capita, et staliin conspirant ununimiter in meum exitinm : et, nin me con- 
spexerunl accedentem ad prcesepe, demissis auribus,jam ira perciti insectanlnr me 
savis calcibus, timenles nempe suis cibis: et arceor longissime ab illo hordeo, quod 
vespere posuerum meis manibus ante meum ilium famulum adeo memorem meorum 
beneficiurum. Ita male mulctatus, et uhactusin solitarium locum, receperam me in 
unguium equilis. Et, dum pcnsito apud me proterciam meorum sodalinm, et nnimo 
paro ultionem mei perfidi equi, sciens me denuo evasurum Lucium postero die ope 
rosarum, Lons})icor signum Dece Epona pusitum in loculamento in ipso fere medio dare jura loqiinntnr.' Tamen et Jovcm ipsiim Hospitalem mincnpavere Ci- 
cero, Aristoteles, Homerus, alii, quod jus istnd conservaret, ac violatores 
ejus puniret. Stewech. — 6 Pal. sacra. Eimenh. In Palatino, sacra. Fortas- 
sean legeodum, sacrata, ut apiid M. Tull. in. de Offic. ' Fide sacratiim jus.' 
Brant. — 7 Scil, deest D'Orvill. de qua ad pag. seq. ' pessima scilicet sorte.' 
C't7>. desideratnr in Oxon. Oud. — 8 Vulgati, t"ix jne. Colvitis. Vix me. Fux. 
ut me. Roaldiis. Flor. et Bert, fix me. Elinenh. An, vix 7ne p. v. pr. et dejec- 
tis, ^c. ? Ht supra 1. ii. p. 57. ' Vix finierani, et illico nie perduxit.' lib. viii. 
p. 16.5. ' Vix hapc dicta ; et statini lapidiiin congest ns cessavit iniber.' Wasse. 
— 9 Berlin, inteclis : male. Pha'drus lib. i. Fab. 29. 'Infestis taurus niox 
confodit calcibus.' Elmenh. Supra, ' infestis manibus,' et sacpe. Vide me 
ad Hirt. B.G. lib. VIII. c.48. Oud. — 1 Illigatissimo. Fa\. illi gratissimo ; Be- 
roaldus et Aldus. Roald. Illi gratissimo famulo. Bert, hacc delet. Elmenh. 
— 2 D'Orv. male, ac. Oxon. solitudiiie. Oud. ^3 Reg. Fux. Pith. Gnelf. 
Palat. ang. stab. cone. Mox de cxnlat a Fux. Id. — 4 Ms. mearum. Colv. — 
5 Edd. Ber. Bas. pr. in altum, pravc. Vide ad p. .56. Oud. — C De novo. Om- 
nes viilgati, denuo. Colvius. De novo, Bert, denuo. Elnieuh. Denuo pra'fe- 
rani. Brant. — 7 Ms. equi perfidi. Colvius. Perfidi. Vulgo, e. pcrfidia, vel e. 
perfidice. Elinenliorstitis. Equi perfidice. Rectius, equina. Brant. — 8 Idem 

NOT/E 

nam tc dare jura loquiuitur,' &c. niendat fidei. 

" Fidei sacruta nmnina] Fides quo- '■ Pilce medial I*''* Vitriivio sunt 

que antiquis I)ea, ut et Concordia, et proprie columnar quadrata?. At la- 

alia; n<ulta>. Kuclio apud Plantuni, tiori significationc pila est quodvis 

in Aulularia, aulam onustam aiiro in coliiuien. 
Teini)io Fidei condit, rjusque com- 234 A.PULE1I 

ipso fere 9 meditnllio Eponae Deae' simulacrum lesidens ' 

columncc, qua posita in medio equili fulcielat ejus trahes, quod simulacrum fueral Ms. 7Ka. Colv.— 9 Vere, Aldus. B.oald. Edd. Vic. Ber. Jiint. pr. Aid. Colin. 
Bas. pr. vere. Stewech. notsp seq. praefixerat vcrn. In Florent. meditulUi. 
Oud. — I HipponcE dea s. residens. Oiiinino Ic ^cndnm, prasidens. Q. Curtiiis 
libro quarto : ' I'atrio more,' inqnit, * sacrificinni Diis praesidibus loci ferit.' 
Ad eundeni modum dicta ab Arnobio niulta, inpriniis iliud lib. iv. ' Praesida- 
tiim foconim Deus iste sortitus est.* Idem libro tertio : ' Nisi pecornm 
sanguine delibutas snas conspexerint anilas, suos descrnnt, abjicinnt pnes^i- 
datus.' Hipponam Deam stabulis prajsedisse, prseter Apnleiuni, testatur 
qnoque in Octavio .«uo IMinutius Felix: 'Nisi quod vos,' inquit, 'et totos 
asinos stabulis cum vestra Hippona consecratis.' Erat porro hapc Dea cum 
Priapo, cnni Vertumno inter Deos semones, qnos, teste Fulgentio, ita no- 
minavere antiqui, quod nee coelo dignoscenserent, neque terrenos deputare 
vellent. Varro Mystagogo : • Semoneque inferius derelicto Deuni pinnatum 
attollam orationis eloquio.' Apud Fulgentinm in 'Semones' aliter vulga- 
tnr : Deuin depiiinato attollam. Atqui hos Deos, Medioxumos ab Apnleio et 
Philosopliis appellatos memini. Apul. lib. de Dogmate Platonis : 'Ter- 
tiuni,' inquit, ' habent, quos medioximos Romani veteies appellant, quod 
ex sui ralione et loco et potestate Diis suramis sunt minores, hominum pro- 
fecto natura majores.' Dii superi, et quos vocant majoruni gentium, nume- 
rati a Lactantio Firmiano Jupiter, Apollo, Neptunus, IMercurins, Mars, Vnl- 
canus, libro I. Divinarum Institutionum cap. 1.5. Quod ad Deos praesides, 
quorumque locorum, niaguo illos numero a Romanis cnltos, Geniosque dic- 
tos fuisse, testantur versus Prudentii adversus Symmachum, quibus ille 
nimis ridiculam et stultani hacin parte antiquorum superstitionem insectatus 
est : ' Quanquam cur Genium Romae milii fingitis unum ? Cum portis, domi- 
bns, thermis, stabulis soleatis Assignare suos Genios, perque omnia membra 
Urbis, perque locos Geniorum milliamulta Fingere.' Illud paene iniprndens 
praeterieram, docuisse in Adversariis suis Adrianum Turnebum 1. xxiv. cap. 
4. et Jacobum Pameliuni in eruditissimo commeutario suo ad Teitullianum 
approbasse,Deam illam, de qua modo egimus, Eponam, non Hipponam, no- 
minandam, quanquam aliter id nomen vuigetur apud TertuUianum, Pruden- 
tium, Juvenalem, et, quorum testimonia nos supra laudavimus, Fulgentium 
et Minutinm Felicem. Pio Turnebo stare quoque videtur inscriptio antiqua, 
quas in valle Laurentina : hercvli. et. epone. Dissentit niliilominus a 
Turnebo Lilius Giraldus libro prime de Diis Gentium. Stewacli. Epona. 

mOTJE 

' Eponce Deai] Beroaldus et Pri- Eponam, et facies olida ad praesepia 

cans habent Hippona;. Quibus favet pictas.' Ad quem vetus Sclioliastes ; 

Pulgentius, de Prisco Sermone, ad ' Epona Dea mulionum est.' Nee 

vocem ' Semones :' nomenque vide- cujusquam momenti esse putat Tur- 

tur deductum a Grasco Zttttos, equus : nebus Graiculam bujus vocis origi- 

erat enim eqnorum et stabuli Dea. nem, cum Latini ita quae Graecula 

Colvius, Scriverii editio, et Elmen- sunt interdum efferant, ut ortum 

horst. retinent £/wna>, suadenteTur- suum ejuroiit. Turnebi sententiam 

nebo, qui Adversar. lib. xxiv. cap. confirmant Minuc. Felix, in Octa- 

4. lectionem banc librorum antiqui- vio : ' Nisi quod vos et totos asinos 

tate coiiiirmat, versumque profert in stabulis cum vestra Epona conse- 

Juvenal. Sat. viii. ' Jurat Solam cratis:' Pnidcntius contra Unioni- MliTAMORPHOSEON LIB. HI. 235 

aediculae,'' quod accurate corollis roseis et quidem recenti- 
bus fuerat [GI] ornatum. Denique agnito^ salutari preesi- 
dio, pronus spei, quantum extensis primoribus' pedibus 
auniti poteram, insurgo valide : et cervice prolixa, nimium 
quam* porrectis labiis, quanto maximo nisu poteram, co- 
rollas appetcbam. Quod me pessima scilicet ^ sorte co- 
nantem, servulus meus, cui semper equi'' cura fuerat man- 
data/ repenteconspiciens, indignatusexsurgit;^ et, Quous- 

magna cura decoratum roseis coronis, et recentibus quidem. Cognito demum sub- 
sidio mecE salutis proclivis in spem fortiter asswgo, quam maxime poteram conari 
porrectis anterioribus pedibus : et producens collum, ac promovens admodum lahra, 
onptabam corollas, quam maximo poteram conamine. Quod cum 7nolinr in/elicis- 
sime nempe, puer meus, cui curalio viei equi semper commissa fuerat, conspicatus Vulgares, Jf jppnjjtf?. Ut in veteri libro nostro scriptnni, ita semper scriben- 
dum arbitratnr princeps literatonun, Tiunebus Adversar. 1. xxiv. Nemo 
notat hunc locum TertiiUiani de Spectaculis : ' Ceterum et platea>, et forum, 
et balnea?, et stnbula, et ipsae domus nostrae sine idolis non sunt.' Residens. 
Scribit elegantissiniusDo>isapr<Eside?;s. Apud Ovidium : ' Prsesideo foribus 
C(kU.' Aninia Antiquitatis, et Snadae medulla, J. Lipsius legere malebat, 
sedicul(P. Sic Arnobius lib. iv. ' Quod si baberent in sedibus siiis proprios 
praesides.' De Diis ei seirao. Colv. Fux. Eponce Decs: quoniodo in vete- 
ribus libris Juvenalis scriptum se reperisse testatur Turnebus lib. xxiv. cap. 
4. Roald. Eponce. Sic Florentini. Alii, Hipponce vel Heppone. Vide Tnr- 
nebum Adversarioruni 1. xxiv. cap. 4. et Notas ad Minutium Felicem. 
Prasidens. Flor. residens. Gruteius Suspic. I. vi. c. 4. Elmenh. ftlalimprffi- 
tidens: et ita Dousa. Lipsius sediculte. Ego vulgatam retineo. Brant. — 2 
Herl'm. atlento. Sciopp. in Symb. Elmenh, Placuerat pro, animadverso, ea 
lectio Sciopp. in Susp. Lect. i. 22. Sed jam dixerat ' respicio.' Aiiimad- 
versis ij,'itur rosis, agnoscebat quoque eas sibi salutare praesidium fore ex 
Fotidis admonitioiie. luViih.prcesidioremedio. Oi;(l. — 3 VXctr. prioribus.^l- 
menii. I^riuribus est quoque in Oxon. Pal. Pith. Fux. D'Orv. Guelf. atque 
Edd. Rom. Vic. Ber. Junt. pr. Aid. Colin. Bas. pp. Sed vide ad lib. ii. i>ag. 
22. * Currunt primores.' Oud. — 4 Nimium, el. Flor. n. quam. Bert, nimium- 
que. Elmenh. — 5 T>elcTh scilicet ex Pal. Elmenh. Hinc Scriv. et Pricaeus 
uncis quoque incluserunt eam vocem. Sed male hie, et lib. vi. pag. 129, 
' Ea scilicet iretur via,' deleri voluit Elmenh. Oud. — G Ms. equinum. Unde 
legendum videalur, equiUum. Sed placeret niagis equi num. Colv. Colvius, 
equi num c. Grulerus (1. vi. Susp. 4.) super t-quino c. Elmenh. Equiliwm 
niirgini allevit L'|)s. Equirio divinavit etiam Gruterus. Colvium credo vo- 
\imsc, equi mm. s'lvc niinirum : \c\ equini, id est, equilis. VideGlossas. Sed 
servo illi non cipiile, sed uniciis Lucii oipius fuerat commissus. Nee variant 
ceteri libri. In Fux. equi mei cura. Oud. — 7 D'Orvili. Fux. Palat. Ed. 
Jixnt. post, mand. fuerat. Id. — 8 Guelf. exugit. Id. — 9 Pal. charitertum.U. 

NOT/E 

tai» : ' Nemo Cloacinae aut Eponaj '' Residens cediculiv'^ ^Tidicula hapc 
super astra Deabus Dat solium, excavata crat in ipsa pila. Hujus- 
quamvis olidam pcrsolvat acccrram.' modi nppcllamus Gallice, niches. 236 APULRII 

que tandem, inquit, cantherium 9 ' patiemur istum, paulo ante 
cibariis jumentorum, nunc etiam' simulacris Deorum in- 
festum?^ Quin jam ego ^ istum sacrilegum debilem clau- 
dumque reddani. Et statim, telum aliquod quaeritans, te- 
mere fascem lignorum positum offendit;+ rimatusque fron- 
dosum fustem cunctis ' vastiorem, non prius miserum me 
tundere^ desiit, quam sonitu vehement!, et largo strepitu 
percussis^ januis, tiepido etiam rumore^ viciniae, concla- 
matis latronibus,9 profugit' territus. Nee mora, cum, vi me suhito, surgit iratus, et ait : Quamdlu tolerabimus hunc vilem nsinnm irruentem 
modo in cibus jume7itonnii,nunc in ipsas etiam statnas Deorum] Sed jam hvnc 
sacrilegum cfficiam infirmum ct claudicantem. Et illico, irivestigans aliquid quo 
me feriret , nperit fasciculum lignorum ibi forte jacentem, e.rpeditoque inde baculo 
folioso crassiore omnibus reliquis, non ante cessavit percutere me infortunatum, 
quam pulsutis foribus ingenti murmure et magno tumultu, exterritus, et tremulis 
vocibus vicinorum eonclamantium prwdones, aufugil, Et statim manus pradonum^ ■ — 1 Pal. Oxon. Gnelf. tunc et. Id. — 2 Bert, infcstumque. Elmenh. In cujus 
Notis liapc male legimtnr ad ' clauduinqne.' Oud. — S Deest t5 ego \n Gtielf. 
Id. — 4 Quarens invenire, f. I. pos, offendit. Vulgati, quaritans eruere. Qui- 
dani, quceritans emere. Colviiis. Quaritans eruere. Fiix. querrens invenire. 
Kpaldiis. Qucerens invenire. Hipc Apiileiiis manuscriptiis. Niinqiiam autem 
suspicatus esseni de inendo, nisi adinonitusa diligentissinias ermlitionis Col- 
vio, viilgatos aliquot praeferre pro qucerens inv. quceritans eruere, aut quwritans 
emere. Venicbat enim in nientem, scripsisse forsan Nostrum: telum aliquod 
qucerens, in fanile fascem lign. p. off. Cur minus assecuti fuerint nieutera 
Auctoris alii, antiqua fecit scriptura, tenile. Fanile proxime stabulum esse, 
inimo aliquando in stabnlo, norunt ii, quibus cura equoruni. Gruter. Susp. 
lib. vj. i. Quceritans, omnem f. I. p.ascendit. Sic recta Bert. Sciopp.inSymb. 
et Susp. I. 22. QucEritans, temere /. I. ^c. Sic membranjE Flor. Rom. t. a. q. 
emere fasc. Bert. t. quceritans omnem f. I. p. ascendit. Elmenh. — 5 Va\. ceteris. 
Elmenh. Item Pith. Eadem varietas lib.ii. pag. 21. Oud. — 6 D'Orv. ton- 
dere. Pith, t-jdere. Id. — 7 F.percu/.sis. Brant. Frustra, ' Fores quati ' et ' per- 
cuti ' iu Nostro et aliis obvinm est. Neque fractas adhuc innuit vcl prolap- 
sas. Nam statim demum sequitur : ' Nee mora, cum vi patefactis sedibus,' 
&c. Oud. — 8 Ed. Paris. A. IGOl. sive Merceri, tumore. Id. — 9 Conclamantis 
latrones. Geminandam vocem arbitralus sum, et legendum : vicinice concla- 
mantis lalrones, latrones : quae formula apud Ovidium quarto decimo Me- 
tamorph. ' Certatimqtie omnes uno ore anna loquuntur.' Itidem, ut apud Hora- 
tium lib. I. Ode xxxv. ' Ad anna cessantes, ad arma Concitet.' Sfetvech. 
Ms. conclamantis latronibus. An, conclamalislatronibus? Sed nihil niutanduin. 

NOT^ 

' Canffterium] Vile jumentum. Plant, cantherio.' Est et cantherius in aedi- 
Aulul. ' Ego faxim midi, pretio (|ui fir\\>, un chevron. Item Coluraellae, 
superant equos, sient viliores Galli- et Plinio, ' genus vinea^,quaE simplici 
cis cantheriis.' Idem, Captivis: ' Qui jugo constat, ordine porrecta.' 
advehuntur quadrupedanti crucianti METAMORPflOSEON LIB. 111. 237 

patefactis^ asdibus, globus^ latroniim invadit omnia, et 
singula domus membra cingit -^ armata factio : et,^ auxiliis 
hinc inde coiivolaatibus, obsistit discursus ^ hostilis. Cuncti 7 
gladiisac^ facibiis instiucti noctem illuminant:^ coruscat' 
in modum ortivi^ Solis ignis et mucro. Tunc horreum 
quoddam satis validis claustris obseptum ' obseratumque, 
quod,+ mediis aedibus constitutum, gazis ^ Milonis fuerat 
refertum, securibus validis aggressi diffinduut.'^ Quo pas- 
sim recluso totas opes veliunt : raptimque constrictis sar- 
cinis 7 singuli^ partiuntur. Sed gestaminum modus nume- 
rum geruloium 9 ■" excedit. Tunc opulentice nimia? nimio 

aperta domo per vim, occupat singula, et catena armatorum circumdat omnes 
partes adium: et lalrones discurrentes sese oppimunt subsidiis accurrentibus undi' 
tjue. Omnes armati ensibus et ta-dis collustrant tenebras. Faces tt glad ii splen- 
dent instar solis orieidis. Turn udorti quandam apothecam clausuin atqiie opessu- 
latam repagulis vnlde firmis, <picc, posila in medio domus, repteta fuerat opibus 
Milonis, effringunt cam rubustis bipennibus. Qua putefucla nndequaque egerunt 
omnes divdias, et dividunt inter se cotligutis festinanter fasciculis. Verum miUti- 
tudo sarvinarum superavit numerum gestatorum. Tunc redactl ad ultimam inopiam Petronins Arbiter (cap. 14.) ' Magnaqiie vociferafione latrones tenere cla- 
inavit.' Colv. — 1 PmJ'ugit. Ita restitui ex Mss. et Edd. uiiiversis ante El- 
meiili. e ctijus et stniq. Edd. excidit przepositio pro. Oiid. — 2 Vi patef. Sic 
bene eiueiidavit Beroald. pro input, ut erat in Rom. In Vic. et Jiuit. pr. 
impales. Aid. ni pat. qnae ciel)eriinia est conftisio. Vide ad 1. r. p. 7. Id. — 

3 Pith, globosus. Id. — 4 D'Orv. tingit. Id. — 5 Edd. Ber. lias. pr. ex. Obsis- 
tit. Coll. Voss. obstitit. Id. — 6 Occursus. Vulgati, discuisus. (Jolvius. Fiilv, 
et Pal. decursus. Scir)j)p. in Synib. IVow. Accursns. Bert. Rom. et Aid. dis- 
cursus. Ehnenli. — 7 Pal. cuncta, Pith, cimctis. Oud. — 8 lideni, et. Colv. 
Sola Ed. Bas. sec. cum Ms. D'Orv, Fux. Oud. — 9 Inst.n. ill. Ijinorat hipc 
veins codex. Colv. — 1 Hcg. Fax. Pal. curuscant. A Pith, abest ignis. Oud. 
— 2 Iideni,o><«3. Sic ortiviim cardinem dixit ManilinsI, iii. (189.) ' A solo 
ad Liinani numerabis in ordine j)artes Signorum : ortivo totideni de cardine 
duces.' Colv.Ma.orli bis solis. Sciopp. in Symb. — 3 Pal. GwclC. obsectHm.i)ml. — 

4 Quod. D'Orv. et. Id. — 5 Ms. constitutum e gazis. Scribo : consiitntum et gazis. 
Colv. Sicetiam Sopingins. Nee male. Hand tamen opus. Vide ad lib. iii. pag. 
45. ' Fuerat' est pro, erat. Adi ad Hirt. B. Af i ic. cap. 75. Comm. ad Liv. lib. 
XXXIV. 11. Rffeclum Fux. Oud.—G Idem, diffundiint. Colv. Sic f|iioqut' Fa- 
lat. Fux. D'Orvill. Disciudunt Par. male. Oud. — 7 Sarcinis noii est in Ber- 
tino. r.lmenh. — 8 Mannscriptus, singulis. Sciopp. in Symb. Fnlv. i'ml. sin- 
gulis. Scilicet juiueiitis. /FotctT. INlalc. Singuli latrones partiebaiitur go- 
rendas sarcinas. Sed turn vidcrunt gestaminum modum excedere suoruni 
nnmernm, et hinc demuni jiimenia in stabido inventa producuiit, iisque .sar- 
cinas imponunt. Oud. — 9 Idem Ms. g"eru/«wuw, Colvius. INIaniiscr. g-cru/oHi/wi, 

NOT^ 

'" Ger. [grruJonMnj] Sic Elmcnhorst. Flor. In vulgatis est gerulorum, 
cum (irutero ct Colvio ex Meinbr. Utruinqnc a ' geio.' 238 APULEII 

ad extremas incitas ' " deducti, nos duos asinos, et equum 
meum, productos e stabulo, quantum possunt^ gravioribus 
sai'cinis [62] onerant, et domo jam vacua minantes" baculis 
exigunt : unoque de sociis ad speculandum,^ qui de facino- 
ris inqnisitione nuntiaret/ relicto, nos crebro ^ tundentes 
per avia montium ducnnt^ concitos. Jamque rerum tanta- 
rum pondere, et raontis ardui vertice, et prolixo satis iti- 
nerc, nihil a mortuo differebam. Sed mihi sero quidem, 
serio tamen ^ subvenit ad auxilium civile ^ v decurrere, et, 

niinia copia opum, educunt nos duos asinos, et meum equum ex equili, nobisque im- 
ponunt onera qiiam gravissima possunt, et expellunt nos ictibus fustium ex adibus 
jam vactiis agentes ante se. Et relicto tino ex sociis suis ad explomnduni, qui refer- 
ret adipsos, quo pacto fuisset quasitum de latrocinio suu,agu)tt nos citato gradu 
per monies invios, pulsantes nos frequenter. Jamque ego defatigatus onere rerum 
tarn gravium, et ascensu cacuminis prarupti mantis, et via admudum longa, nulla- 
tenus discrepabam a mortuo. Veritm mild tarde quidem, sed reipsa tamen venit in Qon gemlorum, Sicnt Plaiitiis 'gerones' dixit. Sciopp. in Symb. Gcrulonum. 
Sic cum Gnitero (lib. vi. Susp. c. 2.) et Colvio ex Fior. rescripsi. In vul- 
gatis est gerulorum. Elmenh. — 1 Idem Ms. cxt. metas. Colvius. Ftix. ad ext. 
metas. Roald. Aliena haec sunt et absona. ^ dim ad incitas deduct us A\c\i{iv 
extreme pauper. T uni extrema: incitce, non satis video, qiiam Latine diean- 
tur. Praefero igitur Bertiniensera scripturam, opulentite nimice ad extremas 
metas deducti. Sciopp. in Symb. et Susp. lib. i. 22. Metas. Ita Palat. et 
Beit. In Flor. est, a. e. i7icifas. Elinenb. — 2 Idem Ms. poterant. Colvius. Fux. 
poterant gruvibus. Bene. Roald. Pal. q. poterant gravibus. Flor. q. potest g. 
Elmenh. — 3 Flor. ad spectandum. Idem. An, ad spectamen ? Vide ad lib. iii. 
p. 56. ' Ad tantae rei speculam.' Oud. — 4 Ed. Bas. pr. nuntiare. Vulc. Ed. 
sec. nuntiarit. Id.— 5 Flor. crehra, male. Elmenh. — 6 Oxon. ducanl. Inno- 
vandi prurigine tacti liinc conjicerent ductant. Oud. — 7 Sero q, sedulo t. Jam 
vulgatam lectionem ajque bene ferendam censeo, sero q. serio t. Eadem paro- 
nomasia lib. V. ' Tanien memineris raece seriaB monitionis, cum coeperis sero 
poenitere.' Cole. Vulgo, s. q. serio t. Elmenh.— 8 Ridicule Pal. Fux. Pith. 
Guelf. D'Orvill. Coll. Voss. cubile, scil. e crebra permutatione rwu b et v. Oud. 

NOTiE 

" Ad extremas incitas'] Ad ultimam Sole jam sub vespere, Ageret juven- 

egestatera. Nonius : ' Incita dicitur cas cum domum pastor suas, Suam 

egestas.' relinquens, me luinabat ut suam.' 

" Minantes'] Non a 'rainari,' sed a Noster, lib. vir. * Pecua comminan- 

' minare,' quod est, agere, et ante se tes.' Hinc Gallicum mencr. 
pellere, greges puta, aut jumenta. p Auxilium civile'] Implorando sci- 

Festus : ' Agasonea equoa agentes, licet opem Cajsaris, ad quern Texati 

id est, minantes.' Et paulo post: confugiebant. Formulae ejusmodi 

* Agere modo significat, ante se pel- iraplorationis erant : Provoco ad Cee- 

lere, id est, minare,' &c. Auson. de saiem : Appello Caesarem : O Caesar, 

Myronis vacca : • Necduni caduco te appello : "^H Koro-op, eV t^ tr^ fipi^w? METAMORPHOSEON LIB. II [. 239 

interposito venerabilis 9 Principis nomine, tot gerumnis me 
liberare. Cum' denique, jam luce clarissima, vicura quem- 
piam fiequentem et nundinis celebrem '' piEeteriremus, inter 
ipsas turbelas "■ ' Grtecorum genuino ^ sermone nomen au- 
gustum + Caesaris invocare tentavi : et, O quidem ^ tantum 
disertura ac^ validum clamitavi ; reliquum antem Caesaris 
nomen enuntiare non potui. Aspernati latrones clamorem 
absonum ^ meum, caidentes hinc inde miserum corium, nee mentem confugere ad prcesidium civile, et eximere me tot miseriis invocato reve- 
rendo nomine Impeiatoris. Deniqiie die jam provecto, cum transiremus per qiten- 
dam pngum populo abundantem, in quo erat magna hominum frequenlia propter 
nundinaa, conatus sum inclamare nativa voce venerandum nomen Casuris in mediis 
tumultibus GrcBcorum: et expressi quidem tantum: O durum et forte, at nequivi 
proferre reliquum nomen Ceesaris. Pradones, contemto meo clamore absurdo, ferien- 
tes undequaque meam miseram pellem, relinquunt earn jam nee aptam quidem cri- —9 Oxon. Giielf. etEd. Floridi, venerabili. Id.— 1 Edd. Vicent. Jimt. Aid. 
Cumque. Dein'mVn]. frequente. \d.— 2 Turbellas. V\\\go, turbulas. De Deo 
Socratis (pag. GS3. Ed. Flor.) ' Quae omnes turbellae tempestatesqne prociil 
a Deornm ceelestium tranquillitate exulant.' Plaiitus Pseudolo : ' Quo pac- 
to et quantas soleani turbellas dare.' Notat Festiis. Colv. Turbulas. Fnx. 
turbellas. In Plauto est ' turbelas.' Roald. Turbelas. Rom. et Aldus, tttr- 
bidas. Elmenh. — 3 Gemino. Facile apparet, scribendum ex Fulv. gemiiiw. 
Wowerius. Ms. genuino. Sic lib. ix. pag. 164. ' Gallina clamore genuino 
velut ovum parere gestiens personabat.' Sciopp. in Symb. Genuino. Sic 
recte Venetus et Fulvii liber. Alii, gemino s. inepte. Elmenh. Correxit ita 
jam olim cumSchikerado Beroaldus, ediditque, nti et Pliilomathes Pisanus 
in Ed. Junt. post. 0«d.— 4 Male quidam, Aiigusti. Augusta Majestas Impp. 
Dioclet. et Maximian. I. iv. c. de jure Fisci. Colv. In Ms. Pithreano ^m- 
gusti scribitur. Profecto male. Ovid. Fast. lib. v. 567. ' Spectat et Aii- 
gusto pra?textum nomine templum, Et visum, lecto Caesare, niajus opus.' 
Vide seqq. Oud.—5 D'Orv. Fux. Oxon. et. Id.— 6 D'Orv. obsonum. Id.— 

NOTyE 

ola wdTxo)! O Caesar, in tua pace nirent mercandi vendendique causa ; 

qualia patior! ut habet Arrianus in eumque nefastum, no, si liceret cum 

Epictetiim, lib. iii. cap. 32. Vcl populo agi, iuterpellarentur nundi- 

simpliciter, O Caesar ! Tantus vero natores.' 

habebatur lionor Imperatoris nomini, ' Turb. [turbulas'\ Sic lege ex Al- 

ut ipso invocato supersederetur judi- dina Editionc, non, turbelas. Sic lib. 

ciis suppliciisque, et res ejus vel de- iv. ' Populi circumiluentis turbulis 

legatorumabipso Judicumcognitioni immisceor.' Turbela sunt perturba- 

reservaretur. tiones. Plant. Pseudolo : * Quantas 

1 Nundinis celebrem} ' Nundinas,' soleam turbelas dare.' 

inquit Festus, ' feriarnm diem e?:se " Et, O quidem, ijf.] Nempo cia- 

vohiernut antiqui, ut ruslici convc- mare volebat : O Caesar' 240 APULEll 

cribris ^ jam idoneum * relinquunt. Scd tandem mihi ino- 
pinatam salutem Jupiter ille" tribuit. Nam, cum et multas 
villulas et casas amplas praeteriremus, hortulum^ qiiendam 
piospexi satis amoenum ; in quo, praster ceteras ^ <rratas 
herbulas, rosae virgines ' '■'' matutino rove fluebant/ His 
inhians, spe ' salutis alaccr ac lastus, propius accessi. 
Dumque jam labiis undantibus " afFecto, consilium me 
subit longe salubrius : ne, si rursum asino remoto prodi- 
rera in Lucium, evidens'^ exitium inter manus latronum 
ofFenderem, vel artis magicas suspicione,^ vel indicii*^ f'u- 
turi criminatione. Tunc igitur a rosis, et quidem neces- 

bris fiwiendis. Sed tandem ille Jupiter obtiilit mihi subsidium inexpectatum. Duin 
enhn pratergredimur multa prtediola et magnas dotnos, vidi e minus (/uendam hor- 
tuliim vulde gratuin, in quo prceler reliquas amwnas planlas rosce intucta; madebant 
rore matutino. Appctens has, et erectus spe saluti's, atque hilaris, accessi propius. 
Et, dum gestio eas carpere labris prurientibus, cogitatio multo magis salutaris mihi 
venit in mentem, ne, si iterum reciperem formam Lncii, exuta asinina, reperirem 
cerlam morteminter manus pradomim ; qui vel suspicarentur me MagicE, vel time- 
rent ne proderem ipsos mea delatiune. Igitur, turn abstinui a rosis, et neces- 7 Ms. crebris, Colv. Vide Piic, et Ber. Reliquerunt Pal. Oud.—S D'Orv. 
liic et semper ortulum, ut .solet nbivis scribi ea vox. Quod quis est qui igno- 
let ? Id. — 9 Get. lihrarii culpa, ut puto, elapsa est Editione Fioiidi. Pro 
•seq. in Palat. est g'as. Id. — 1 Bert. r. margines, inepte. Pervigilium Vene- 
ris : ' Ipsa jiissit mane tuas virgines nubant rosae.' Libanius Sophista Pro- 
gymnas. in Encomio Veris pag. 177. Achilles Tatius lib. ii. Elmenh. Sic e 
contra ' rosam anuni ' dixit Auson. Eidyll. vi. ' faniam anum ' Catull. ' Et, 
qui sit, fama loquetur anus.' ' Chartaui virginem ' Martial, lib. i. Ep. 19. 
€7. quam Ulpianus ' puram.' Brant. Vide et Beroald. et Hudson, ad Jo- 
seph, lib. I. Ant. cap. 1. ■KapQivos'yr\, terra intacta, sen 'virgo,' ut est apud 
alios. Imnio proprium cuidaui ro^as est nomen ' Virgo.' Vide III. Bonhier. 
ad Pervig. Ven. pag. 185. Oud.—2 Florehant. Magis est, ut probein Basi- 
leenseni ■iCY\'ptnra.m,fiuebant. Colviiis. Fluebant. Florehant Aid. Roald. Rom. 
et Aldus, florehant. Elmenh. — 3 Et spe. Th et delet Flor. Elmenh. Uncis 
hinc dein inchisum est. Recte. Vide ad lib. iii. pag. 45. Oud. — 4 Flor. i« 
ev. Elmenh. Male. Offcndere exitium dicitur quasi, invenire exitium, oc- 
curiere exitio, et reperire vitae finem, ut alibi loquitur Auctor. Passim sic 
' off'endere in via.' Oud. — 5 Pith, suspectione, ex crebra harum vocum varia- 
tione. Vide ad lib. x. pag. 215. Id. — 6 Indicii. Fux. judicii. Roald. Ms. 
indicii furti crimin. Sciopp. in Symb. Judicii. Pal. indicii. Elmenh. B. ind. 

NOTyE 

' Nee cribris jam idoneum] Quia ni- " Rosce virgines] Intactse, et cali- 

niis lacerum et perforatum. culis nondum omnino patentibus. 

" Jupiter ille] Einphaticum est ^ Labiis undantibus] Id est, unda- 

' ille.' Quasi dioas: Ille Jupiter, qui rum instar sinuautibus, ut sclent, ex 

cuncta curat ; ille qui miseros respi- appetentia. 
cit, &c. METAMORPHOSEON LIB. III. 241 

sario,7 temperavi : ct, casum prassentem tolerans, in asini 
faciem^ freena rodebara.^y 

sario qiiidem, et f evens prceseniem fortiinam, mandeham frcenos meos sub forma 
asini. furti crimiii. Vatenn. — 7 4 r. 7. »icf. perperam Ms. Pal. Edd. Elmenh. Scriv. 
Pric. Flor. Adi ad p. 60. ' CoroUis r. et qiiidem recentibus.' Oitd. — 8 B. M. 
in as. specie. Piitean. — 9 Fcena rodebannts. Periculosa dubio piociil conjectnra, 
inaxime si desint codices antiqui, qtionim vestigiis nitare. Venim cnimvero 
perniittendum nonminqnani, iiervos ingenii experiamiir, siciibi ant liiiiica 
scriptonim oralio, ant luxata sententia appareat. Quam opinioneni nieani 
videbo si probaturiis sis; deinceps lias conjecturas in prajcedenlem Apuleii 
locnm consideiandas tibi relinquani : in asini faciein fcena ut inus rndcbam, vel, 
in asini faciem foena Lucius rodebani. Facere eo videtiir, qnod legitnr piinci- 
pio lib. seqnentis : ' Nee me cum asino, vei eqiio meo compascuns ccetus at- 
tineie potuit, adliiic insolitum alioquin prandere Coennm.' Illnd ex libris 
liisce palani est, Auctorem ipsum, in forma asini, veteiis Lncii sui oppido 
frequenter lecordatnm, tnm nulla de re magis conquestuni,quam quod errore 
Fotidis in asinuni transformatns esset, cum canes rapinis sat laulis inescari, 
aut coenaium reliquiis distendi videret. Sleivech. Rodebamus. Idem Beci- 
chemus e v. c. rodcbam. Co\v. in Add. Recitat Becichemus e Mss. rodebam, 
non inepte, mea sententia, si niodo antecedens verbum refinxerimns, frenum 
arrodebutn. Frnstrati desiderio sclent obvinm quodque impetere. Idem fa- 
ciunt irati. Sane foenuni non esitasse (et cur roderet, nisi contrnncandi 
causa r) indc constat, quod statim libro quarto affirmet, ' insuetiim prandere 
foennm.' Immo etiam turn viride fastidiebat gramen : ideoqiie ad olera 
abiit. Denique in itinere adluic erant latrones, nee quieverunt prius,qnam 
totam nocteni et medium confecissent diem. Ne autem quis frenum ex ferro 
tantum cogitet, audiat Lexicon vetus, sub titulo, de Pellibus : ' Frenum : 
XaK^vdpiov :' item Isidorum lib. xx. Originnm cap. 16. ' Frena dicta, quod 
equos fremere cogant, vel lioc qui frendant, id est, imprimaut dentibus ct 
obmordeant : nnde et nefrendes dicti adhnc lactantes porculi, quod nondum 
aliquid frendant, id est, comminuant dentibus.' Tantum qua>.stio est, nnm 
asinis imponantur freua. Capistro alligari satis constat, utique si quando 
inscendebantur. Grut. Susp. 1. vi. 2. Fux. rodebam. Roaldus. Fana rode- 
bam. Grut. frenum arrodebam. In vnlgatis est, fcena rodebamus. Forte, foe- 
num rodebam usque. Elmenliorstius. B.M. frena rodebamus. Adjuvat lectio- 
nem eadem pagina Apuleius. Pulean. 

aOTJE 

y Frcena rodebam'] Sic lege, non pborice etiam * fraenum rodere' di- 

fcena. Erat enim adhuc in iiinere, citnr, qui, quod auimo ingratnm est, 

necduni ad diversorium pervencrat, palienter ferre et mnssitare cogitur. 

ubi fcenum ei apponeretiir. Meta- Quod faciebat tunc noster Lucius. Dclpli. el Vur. Clus. Apul, APULEII MAD^iURENSIS 

ETAMORPHOSEON 

LIBER IV. [63] JjjEM ferme" circa medium,' cum jam flagrantia Solis 
caleret/ in pago qiiodam apud notos ac familiares' latroni- 
bus senes devertimus. Sic enim primus ''^ aditiis, et sermo ^ 
prolixus, et oscula mutua, quamvis asino,*^ sentire prajsta- 
bant,7 Nam et rebus eos quibusdam^ dorso meo deprom- 
tis munerabantur ; et secretis gannitibus, quod esseiit 
latrocinio partae,^ videbantur indicare. Jamque nos, omni 
sarcina levigatos/ in pratum proxiiuum passim libero pas- 

Fere circa meridiem, cum jam cuncta flagrarent ardore solis, defleclimus in 
quendam vicum ad senes amicos et neecssarios prcedonum : primus enim congressus, 
longum colloquium, ct suavia reciproca dubant ut hoc pcrsentiscerem, tameisi essem 
asinus. Nam dahant eis muneri qucedam desumta ex meo tergo ; et insusurratis 
rerhis in nurcm videbantur declarare ea esse acquisita pradalione. Et dimiserunt 
nosjum levatos omni onere in proximum pratum, ut ibi pusceremur suluti. Neque 1 Guelf. D. circa med. f. Ond. — 2 Scripta lectio, cnlerent. Colvins. — 
3 Th famiUarcs male abest a Pal. Lib. ix. ' Ad qnempiani sibi divertit fasui- 
liareiii.' Elmenh. — 4 Flor. et Ed. Viceiit. primos, Ond. — 5 Bas. pr. suno prol. 
Id.— 6 Q.ns. eadem. Al. q. ut asino. Colv. — 7 Perstabant AU\. Rould. Aldus, 

prtEStant. Elmenh. Et Jnnt. pr. 0«d.— 8 Melius qnod in Ms. est : eorumquos- 
dam Sciopp. in Symb. — 9 Radcm, parti. Colvins. Ooli. Yoss. quid. In Paia^ano 
miic, q. e. latrocinio principes. Ond. — 1 Vulcrata script ma, levatos. Supra 
li!). I. ' Simnl jngi, quod insnrgimus, asperitudinem fabularnm lepidajucnii- 
ditas levigabit.' Colv. Levatos, Fnx. lerigatos. Roaldus. Levigatos. Rom. 
Bert, et Aldus, levatos, male. Lib. i. ' F. 1. j. levigaliit.' Elmenh.— 2 Par. 

l<i OTJE 

» Diem ferme, Sfc] Totus fere liic ceptis lis, quae de Psyche habentur 
liber ex Luciano descriptus est, ex- sub finem. APULEII METAMORPHOSEON LIB. IV. 243 

tui - tradiderc: nee me euni asino vel equo meo ^ compas- 
cuus coetus + ^ attincre potuit, adlinc insolitum aiioquin > 
prandere ioeniim. Sed plane pone shibulum prospectum 
hortulum jam fame pcrditus fidenter invado : et, quamvis 
crudis oleribus, affatim tamen ventieni sagino. Deosque 
comprecatus ^ omncs, cuncta prospectabam loca, sicubi 
forte conterminis in hortulis ^ candens "^ reperirem rosari- 
um. Nam ^ et ipsa solitudo jam mihi bonam fiduciam tri- 
buebat, si devius et fnUetis absconditus, sumto vemedio, 
de juraenti quadrupedis incurvo gradu rursum erectus,'' in 

socictas pascendi potuH me detinere cum nsino, vel cum equo meo, quippe qui nun- 
ditin assutvemiii tesci fano. Seil, cum jam emorerer fame, audacter irrumpo in 
hortulum quern videram posl cquile: et cnpiose impleo alvum meam oleribus tametsi 
incoctis. Et, invoealis omnibus Diis, inspiciebam loca singula, nuncubi forte offen- 
derem aliquod roselum micans in Iwrtis cicinis. Ijisa enim solitudo jam mild daliat 
spem lion levem, si, semolus a via et abditus arbustis, a'<sumto medicamine erigerer 
in pedes nemine vidente, demio reformat us in rectum Iwminem ex gressu prono pascui. Ond. — 3 Reg. Fiix. modo. Id. — 4 Qiiidam e vulgatis, locus. Conji- 
cicbam, dims. Siqnideni Lucianiis : Kai toTs KTrii/ecriu rijxlv irapi^oKov icpidlSia. 
Kal ol fiev ripicniov. iyw de iTre'.uoou fnv kukws. aW\ e^eiSv; ov Trciirore KpiBas oiix^s 
7ipi(jr7)Kiiv, K.T.X. Colv. Maliiu cnin Bertino, hortus. Sciopp. in Symb. et 
lib. III. Snap. cap. 22. Bert, hortus. ^'iilgo : dims. Vide Griit. Siisp. lib. i. 
cap. 1. Elmenh. — 5 Non est alioquin in Bertino. Elmcnh. Neqiie in Oxon. 
scd male. pag. 64. 'Sapienter alioquin.' Vide me ad lib. ir. pag. 20. ' Anxins 
alioquin :' ubi et a Bertino exulabat. Non bene etiani Edd. Colv. Vnlc. 
Wow. alioqui. Vide ad Suft. Tib. cap. 70. Oud. — G D'Orv. precatus, sine voce 
omnes vel omnis, ut est in Edd. Vic. Jiuit. pr. Aid. Id. — 7 In locis. Scriptus 
liber, in hortulis. Colvins. B. IM. in hortulis. Piitean. Immo Ms. Lips, dat 
lucis: nti pro altero Colvins supposnit, eumqne seqq. Bas. tert. et Vnlc. neg- 
ligenter. OrtuUs Pal. et Mss. reriqni, qiiod restitiii. Oud. — 8 Nam desidera- 
ttir in Ed. Bas. pr. Copula prave non conspicilur in Ed. Flor. et a D'Orvill. 
male abest ipsa. Id. — D Refectus. Malini Icgere : r. rectus, vol sic : r. ereclus. 
Ovidius I. Metaniorph. ' Os liomini sublime dedit, coelumqne tiuri Jussit, 
et erectos ad sidera toUere vultns.' Cur autem soli hoinini Dens statiim 
snbliniem tribuerit, et erectnm, ceteris aniiiialibus depressum, corpore tolo 

NOT^ 

^ Compascuus ccetus'] Alii legnnt, communi pascuo simnl pasccbantur ; 

hortus : alii repoiiunt, locus: alii, cibus, quorum sociotatc (cujus tauipn magna 

et intelligunt commune pascuum, in siepe illecebra est) non potuit novus 

<|uocuivis licet pccora pascerc; quod noster Asiniis ad pascenduni reti- 

non abnuo. Sed nihil niutare ne- neri. 

cesse est. ' Compascuus coitus' hie *• Candens reperirem rosarium] ' Can- 

cst, ccetus com()asccns ; nenipe ille dens' non, albican.s, taiitum signifi- 

alter asiiius, el equns Apulcii, atque cat, sed etiani, igneo calore micans. 

alia fortasse jumenta, qua: in illo Sic ferrum ' cauilens ' dicitur, (piod 244 APULEII 

hominem inspcctantc • nullo resurgerem. Ergo igitur/' 
cum in * isto cogitationis salo fluctuarem,^ ^ aliquanto lon- 
gius video frondosi nemoiis convallem umbrosam ; ^ [G4] 
cujus^ inter varias herbulas etlaetissima virela/ fulgentium 
rosarum minius color ^ renidebat.^ Jaraquc, apud mea 

asi7ii quadriipedis. Cum igitur jactarer cbsIu liujiis cogitatmiis, conspicor paulo 
longius vallem obumbratam foliosa sijlcula; inter citjns rurius planlas et amcenissima 
viridaria color riibicundus nitentium rosarum rcfulgcbai. Jamque apud meum in Illinium project©, eleganter et acute disputat Lactantins Firmianus lib. de 
Opificio Dei cap. 8. Stewech, Eredus Bas. i. Beioaldi et Rom. refectus. 
Colvius. \enet. 1-efectus. Eliiienli. — 1 Oxon. respeclaiUe. Ond.— 2 Abest i« 
ab Oxon. Id. — 3 Bertin. inverse ordiiie legit : c.i. i.ftuctMtlionis s.cogitarem. 
Elmenh. Ineptissime. Vide hie Pric. et Comni. ad Virg. JEn. iv. 5G-1. 
* Iraiuiu fluctuat sestu :' et ad lib. ix. p. 189. ' Miioque mentis salo et co- 
gitationum dissensione :' ut et ad 1. x. p. 213. Comment, ad Sil. lib. ix. 527. 
ad Sueton. Claud, c. 4. ' Ne semper fluctnemur." Oud. — 4 Eleganter, et, 
ut opinor, vere in D'Orvill. Cod. legitur cui. Vide ad lib. ii. p. 26. Dra- 
kenb. Indie. Li v. v. ' Dativus.' Id. — 5 Aldus, lutissima. Blale. Flor. et 
Rom. virecta. Elmenh. Latixsima quoque in Edd. Junt. e crebra corruptione. 
Oud. — 6 Niveuse. renitehat. Vulgares, rnine«s, seu minius color renitebut. Scrip- 
tam lectionem veram facit, quod praecessit : ' Sicubi forte contcrminis in 
locis candens reperirem rosarium.' Colv. I^iceus nitor renitebat. Atteuto 
lectori suspectum habeatur, necessum est. De his siquidem iisdeni rosis sic 
niox loquitur : ' Hte arbores in lauri facieni prolixe foliataB pariunt in mo- 
dum floris inodori porrectos caliculos niodice punicantes.' Si punicantes, 
ergo non erant niveau : quare scribatur mea atictoritate, quam luiUus deinde 
defiigiam, minius nitor renidebat. Et qua;so, parce, qiiisquis es. Nam scrip- 
tam lectionem non confirmat, quod praecessit : ' Deosque comprecatus omnes, 
cuncta prospectabam loca; sicubi forte coiiterminis in locis candens reperi- 
rem rosarium :' quouiam et carbones dicnntur candeutes ; cum tamen non 
eis color albus. Quiu noster Lucius audiatur, patiocinans meas senteutiae, 
L IX. ' Denionstrat ei novitate nimia candeutes solidos aureos:' quo quid 

NOT^ 

est ignitum. respiciens ad vulgatum usum, quo ba; 

d Ergo igitur] Abundat alterum, duae voces promiscne usurpantiir, 

quod saepe apud hunc Auctoiem re- quam ad strictam earum significatio- 

perias. nem. 

* Cum in isto cogitationis salo flue- s Minius [Mineus'] color'] Reponunt 

tuarem] Simili metaphora in De Deo quidain niveus. Nihil mutandum. 

Socratis dixit: ' Motu cordis et salo Mineus color, est color minii ; dicitur 

mentis ad omnes cogitationum eestus et minius; utrumque, a niinio, quod 

fluctuare.' est pretiosissima rubrica, Graccis 

*" Co?iraZie/n jtmtrosam] Festus :' Con- fxiXros. Eriiitur ex fodinis. Hnjus 

vallis est planities ex omni parte praeparationem vide apud Plin. lib. 

compreheiisa niontibus, collibnsvc, xxxiii. cap. 7. et Vitruvium lib. vii. 

Vallis duobus lateribus inclusa pla- capp. 8. et 9. 
nities.' Verti tamen ' vallem ;' niagis METAMORPHOSEON LIB. IV. 245 

non iisqucqnaque ferina praecordia, Veneris et Gratiarura 
luciim^ ^ ilium arbitrabar : ciijiis inter opaca secreta floris 
genialis ' regius ^ nitor relucebat. Tunc, invocato hilaro 
atque prospero Eventu,*" cursu me concito 9 proripio,' ut ^ 
hercule ipse sentirem non asinum me, verum etiam equuni 
curulera 'nimia' velocitate refectum. Sed agilis atque 
preeclarus ille conatus Fortunae mese scaevitatem '^ ante- 
ire ^ non potuit. Jam enim loco proximus,^ non illas 

pectus, non omni ex parte brulinn, pntabam ncmus illttd esse sacrum Venen et Gra- 
tiis: inter cujus umbi-osos recessus regalis splendor Jioris jucundi refuJgeret, Tunc, 
iyivocato lato ac secundo Eventu, conjicio me in pedes velocissimo cursu, udeo ut 
ipse putarcm me non esse asinum, sed etiam 7nututum esse nimia fcstinatione in 
equum pernicissimum. Sed ille alacer atque eg-regius nisus nequivit pravenire 
malignilatem meifati. Cum enim accessissem ad ilium locum, non video rosas illas velit,patet ex adjiinctis: ' Exhorruit INIirmex iiiaiiditum faciniis, et occliisis 
aiiribus effiigit protinus : iiec anri tanien splendor flamineiis ociilis ipsiiis 
exirc potuit.' Ergo ' splendor flamineus,' idem quod ' candens," idem quod 
lioc loco minius. Gruterus. Mineus color. Ita Rom. Aid. et Venet. 
Flor. et Vulc. niveus color. Vide Grut. Suspic. lib. vii. cap. 2. 
Elmenh. — 7 In Flor. uno est, Veneri etiam gratum I. Elnienhorstius. Edd. 
Ber. Bas. pr. locum de more. Oud.—S An ob puniceum colorem regalibus 
vestibus propriimi ? Non displieet niihi cgregius, quod et subodoratus est 
Heinsius. Id. — 9 Berlin, perconcito. Modius malebat, percito. Sciopp. in 
Sj'mb. Elmenh. Placuit decomposituni Scioppio in Snsp. lib. iii. 22. et viro 
docto in Misc. Observ. vol. ii. p. 392. nt per augeat significationem. IMihi 
potius natuui videtiir ex varia lectione percito. Quod saepissime iisu venit. 
'Concito gradu' frequens est Appuleio, ut aliis. Vide Indicem. Oud.— 
1 Guelt". Pal. et Ed. Vic. proprio, vel propio. Correxit bine Beroaldus. Id. 
— 2 Keg. Fux. e<. Id. — 3 D'Orv. inea. Prave. 'Nimius' sexcenties Appu- 
leio niliil notat nisi, quam maximus, nt videbimus ad lib. v. p. 102. In 
Guelf. Palat. ni felicitate. Id. — 4 Scevitatem. Ms, severilatem, Emendabam, 
scavilatem. Colvius. Scavit. Flor. F. me scavitate. Elmenh. De more stc- 
ritatim Oxon. et alii cum Edd. ante Colv. Sed severitatem habent quoque 
Reg. lux. et IJ'Orv. At ]>eroaIdus in Notis jam scavitatem, nt est el in Pi- 
tiucano, et aliis. Oud. — .5 Idem liber cnm Aldo, anterire. Colv.— fl Pricaeus 
nvdWfil proximans, ut saepe (luidem apud Nostrum, sed non ei id perpetuum. 

NOTyE 

'' Veneris et (iratiarumlHcum'\ Rosa in Capitolio fuisse Praxitelis mann 

enim Veneri sacra est. rcfert Plinius, lib. xxxv. cap. G. 

' Floris genialis] Rosac, quat^ flos est Hie unus est ex duodecim Diis Con- 

Venerius et amatorius. senlibus, a (pioriun invocatioiie M. 

■< Hilaro atque prospero Eventu] Bo- Varro libros suos de Agricultura an- 
num Eventnm fecere Denm antiqui, spicatur. 

(jni.-in invocabant, nt ea sibi prospere ' Equum curulem] Pernicem ; qna- 

cvenirciit, qua- siiscepissent. Hnjiis, les, (pii in certamine ciiruli in Circo 

sicut et Bonaj Forlunic, simulacrum currus trahebant. 246 APULEll 

I'osas teneras etamoenas, niadidas divini roris^ ct nectaris, 
quas rubi fclices etbeatae spinas^ generant, ac+ iie convallem 
quidem usqiiam,^ nisi tantura ripae fluvialis marginem 
densis arboribus septam video. Ifae' arbores, in lauri 
faciem prolix e Ibiiata?, pariunt in modum floris odori ^ '" 
porrectos caliculos modice punicantes: quos equidem 
fragrantes, minirae lurestii vocabulo ' viilgus indoctum 

recenieset gratas, stilUmtes rare divino et ambrosia, quas fortunuti dtimi et spincE 
fclices procreant ; uc ne rullem quidem iisquam conspicor, nisi sulum oram Jlumincce 
ripcB viunitam ciibris arboribus. Htc arbores habent folia obUmga instar lauri, ct 
procreant caliculos in morem floris odore curentis protensos el subrubros: quos 
tamen olentes plebs imperila vocat rosus laureas, nomine nequaquam rusticano, ct Nam lib. i. pag. 20. et li. 1. p. seq. * Moi ti proxinins.' Ond. — 7 Viilgo, m. 
divinis gnttis roris. Colviiis. Rom. et Veiift. dirinis gidtis. Eliiicnii.— 8 Rubi 
fclices, bcatce sp. Facile mutaveiimus : rubi felicis beatce sp. Hed non id pec- 
tori placitmii i)ii-o. Suspicor poti\is, beatce apince, additameiitiim esse siibtilis 
eKscriptoris, qui iiiterpielari voliierit, (luidiiatn essent rubi felices. Erfjo, 
exciilceiitiir male inciilcata. Grid. Susp. lib. vii. 4. Beata; spina;. Recte 
liaec verba Gnitenis iudiicit. Elmcnh. Rectius tacite edidit. Elmenhor.^t. 
cum seqq. et b. sp. Scilicet auctoiiiate Codd. Horent. quibus accedunt 
D'Oivill. Par. Qiiarc copulam retiuui. Possent tauien et per appositionein 
capi, nt initio lib. i. ' Hymettos Altica, cVc. glebae felices.' Oud. — t Fux. 
Guelf. Edd. Vicent. Junt. Aid. Colv. Vide. U o\v. at. Id. — 9 Usque jam. 
Scriptum in veteri libro, WS7. hego, usqiiam, Colvius. Usquam. \u\go, usque 

jam. Elmenli. Uspiam lego. Brant. Usquam in Mss. O. et jam in Ed. 
Junt. post, (juod bene secuti sunt Scriv. Pric. i*\:c. Pro nisi in Bert. ubi. 
Oud. — 1 Venelus, Ha;c. Arcbaismus, fLec jiro lice. Sic semper Pbiutus. 
Curculione : ' Nam illajcce catapultae ad me crebro commeant.' INlostella- 
ria : ' Madent in corde parietes : periere luvc oppido a^des.' Persa : 'Quid 
istacc narrant ? To. Percunctare ex ipsis.' Repone ex vetcribus editionibus 
Mena-cbmis : ' Ita ista-c solent, (jusp, viros subservire Sibi postulant, dote 
fretae, feroces :' et Rudente : ' Sed bd'c paupcres sunt inopesque puellag.' 
Notat lioc idem alibi ad Terenlium Donatus. Colv. Vide me ad Caesarem 
luultis locis. Edd. (|dd. Hcie. In Mss. iioniiuUis Hee. Oud. — 2 Inodori. Ms. 
odori. In Qod(im,fraglantis. Colvius. Fnx. odori. Roaldus. Flor. /. odori. 
Videtur in modum abundare. Elmcnh. Vide u)OX. Oud. — 3 Viliosa in bis est 
inter|)unclio. Alia lacies s\irget ct inopina seuleutia, si quis meo coiisilio 
distinxerit : quos equidem, fragrantis minime, rurestri v. vulg. ind. S;c. Certe 

NOT.E 

"' In 7nodumJioris od. [inodori] Non inodori porrectos caliculos modice pimi- 

omuino sanus videtur liic locus. Tol- canies, quos nequicquam fragrantes, Sfc. 

lendum rh in modum quidam txisti- piano et idoneo sensu. Hee enim 

inant : at repugnat, quod mox sub- rosy laurcic aut nihil, aut certe per- 

jungilur, ' quos equidem fragraules.' parum habent odoris, idque minime 

lis libenter accederem, si quid ir. his gratum. Sed nihil ausus meo iMarle 

postremis verbis liceret immutare, hie immutare ; satis habui scriptam 

et, loco equidem, substituere nequic- lectionem in interpretatione, nt po- 

quam. Fieret euim : pariunt Jloris tui, cxprimere, et meam liic iiidicare METAMORPHOSEON LIB. IV. 247 

rosas laureas + appellant ; " quavumque cuncto pecori 
cibus letalis est.° Talibus fatis ^ implicitus, etiam ipsam'^ 
Salutem recusans, sponte illud venenum rosarium sumere ^ 
gestiebam. Sed, duni cunctanter accedo decerpere/ ju- 
venis quidam, ut mihi videbatur, hortulanus,^ cujus omnia 
prorsus olera vastaveram, tanto damno cognito, cum gran- 
di baciilo furens ' decuriit ; aneptumque ^ me totum ' 
plagis obtundit adusque vita? ipsius periculum : nisi tan- 
dem sapienter alioquin ■*■ ipse mihi tulissem auxiliura. 
Nam kunbis elevatis in altum, pedum posteriorum^ calcibus 
jactatis in eum crebriter, jam mulcato graviter atque jacente 
contra proclive [65] montis ^ attigui fuga me liberavi. Sed 

quanim esus est morlifer pecorihus omnibus. Ego iuipcdilus hiijusmndi angustiis 
fortunie, respuens etium vilam ipsiim, cupiebam nltro comedere illtis rosas venetiatus, 
Sed interim, dum lente accedo carpturus ex ipais, quidam adolescens, alitor, ut 
mihi videbatur, cujus omnia aleia plane diripueram, animadiersa tam graci jac- 
tura,uccurrit furibundiis cum crasso fuste ; meque appriluusum totum contundit 
iclibus, adeo ut essem in discvimine ipsius vitce : nisi egomet aliunde mild prudenter 
subtenissem. Lumbis enim elalis in sublime, impaclis scepius in eum calcibus paste- 
riorum pedum, ipsoque pessime ujjfccto et prostrato contra clivum proximi montis, inodoros fiiisse hos flores, vel (\nx proxinie praecednnt evincant. Grut, d. I. 
— 4 III Florent. scribitiir, r. /tfi(re(js /anj; a\. jani. Oud. — 5 Idem Ms. /acfjs. 
Colviiis. D'Oi V. implicito. Oud. — 6 Lips. Coll. Edd. Juiit. Aid. et ipsam. F. 
et jam ips. Id. — 7 Pitli. summe. Id. — 8 Dlceretiir hoc, ut ' eo visere,' et si- 
iiiilla. Sed vir doctiis niaigiiii Ed. Colv. alievit : iff. derepente juv. Id. — 
y D'Orv. ortolanus. Idem. — 1 Ed. Bas. pr. jurans. Fiix. furiens. Idem. — 
2 Adr. Uiirsus Pitli. Edd. ad Bas. pr. uscpie male, abrepiunique, al. arr. Vide 
ad 1. Ill, pag.53. Id. — 3 To^um perpeiam desideiatur in Ms. D'Orvill. lib. 
Aii.pag. il.5. ' Totum me rompilabat :' et sanpissinie. Id. — 4 ^/w'yitm deest 
lierlin. Vide ad pag. 02. Id. — 5 Posteiioribus. Suiitne ergo pedum et prio- 
res calces ? Lege posteriorum cum niembianis D'Oivillianis. Lil». vi. p. 127. 
' Iiicussis in earn posteriorum pedum calcibus.' Id. — G Manuscr. Fulv. »(u/c- 
tatumg. a.jacentem contra prucliiium m. Sciopp. in Synib. Wow. Bert, multa- 

NOTiE 

conjcctiiram. ' Rliododendros ne nonicn quidcni 

" Rosas laureas appellanf] Arborem apud nos invenit Latinum : Uhodo- 

lianc ayplav Sd(j>vr]v appel^t liic Lu- dapliiien vocant, aut Neritim. Mi- 

ciaiuis. Ftliododiiidron et Rliodo- rum folia ejus quadrupedum vcne- 

daplinen et Neiium IMinius. num esse, homiiii vero contra ser- 

" Quarumque cuncto pecori cihvs le- pentes pr;csidiuni, ruta addita e vino 

(u/is est] Idem liabet Lucianus : Kawii/ pota. Pecus etiam, et caprae, si 

HpuTToi' 6i/(f rovTo iravTl Kal'lniTtf). Pes- a(|uam biberint, in (|ua folia ca ma- 

simus iiic est cibus asiiio onmi et dueiint, niori dicuutiir.' 
c(]uo. Idem Plin. lib. xxiv. cap. 1 1. 248 APULEII 

illico mulicr quacpiam, uxor ejus scilicet, simul eum pro- 
stratum et scmianimem ex edito ^ despexit, uhilabili ^ cum 
plaugore ad eum statim^ prosilit, utsui ' videlicet misera- 
tione mihi praesens crearet^ exitium. Cuncti enimpagani, 
fletibus ejus exciti, statim conclamant canes, atque ad me 
laniandum rabie perciti ferrent impetum,' passim cohortan- 
tur.+ Tunc igitur procul dubio jam raorti proximus, cum 
viderem canes et modo magnos, et numero ^ multos, et 
ursis ac leonibus ad compugnandum ^ idoneos, in me 7 
convocatos exasperari ; e re nata ^ capto consilio, fugam 
desino,^ ac me retrorsus celeri gradu rursus ' in stabulum, 
quo deverteramus/ recipio. At illi,' canibus jam aegre + 
cohibitis, arreptum me, loro quam valido ad ansulam^ 

proripiii me fugiendo. Sed statim querdam mulier, conjux nempe illins, ubi e tU' 
mulo conspicata est eumjacentem ct semiinortuum, provolat repent e ad ipsum cum 
planctu et ululatu, id nempe miser icordia sui accerseret mihi perniciem inevitubilem. 
Omnes enim ruslici, evocati ejulatibus illius, illico clamoribus cient canes suos, et 
iindique incitnnt, ut acti furore irrucrent ud me discerpendum. Ego igitur jam 
tunc plane proximus leto, cum cernerem canes statura pragrandes, et numero plu- 
rimos, et pares committendcs pugnce cum ursis ac leonibus, congregatos irritari ad- 
versus me ; sumto ex tempore consilio, facio finem fugiendi, iterumque retro redeo 
reloci gressu ad illud idem diversorium, in quod nos reccperamus. Verum illi 
jam difficulter repressis canibus suis apprehendunt me,et alligatumjirmissima cor- tum g. a.jacentem circap. Elmenli. — 7 D'Orv, erfic<o. Ond. — 8 Ejulabili. Viil- 
gati, uhilabili. Colvitis. Ulul. Vulgati, ejul. Elmenb.^ — 9 Reg. Fiix. statim 
ad eum. Guelf. prosiluit. Oud. — 1 Pal. seui. Id. — 2 In U'Orvill. crenretur. 
Nee male. Id. — 3 M>. atque ad me Ian. r. p. ferre impetum. Scribo: atque ad 
me Ian. r. percitos ferre imp. passim coliortc.ntur. Colvitis. Fiix. atque ad me 
Ian. Roald. — 4 Fax. coartantur, non tani bene. Roald. Item Oxon. et D'Orv. 
Oud. — 5 Canes modo magnos, et numero multos. Deleo piinctiim, adverbii indi- 
cem, a mala manu Typographi affictiim. Gmt. Susp. vii. 4. Ms. modo et 
tnagtios et n.m. Sciopp. in S3mb. Imnio et modo m. lit est in Mss. Florenl. 
Bertin. Pith. Fnx. Guelf. Pal. Oxon. D'Orv. Edd. Junt. post. Wow. Sec. 
Ab Edd. leliquis abest primuni et. De lioc polysyndeto dictum jam s;ppiiis, 
quod inniimcris locis restitiii. Vide Ind. Not. Liician. hie iroAA.oi re koI ficyd.- 
\oi. Oud. — G Ad comp. Idem liber solummodo, comp, Colviiis. — 7 In me ab- 
siint a D'Orvill. Cod. Oud.—S Idem, tanta. E re nata Apuleii genninam lo- 
cutionem qnis, me tacente, non animadvertat ? Colv. Vide Pric. et Elmenh. 
Ind. Tanta nihilominus est in Pal. qnoqiie, Guelf. D'Orv. et Oxon. a m. pr. 
In Pith. Edd. Vic. Ber. Col. Bas. pr. ex re n. Vide ad I. ix. p. 180. Oud. — 
9 Pal. et Flor. destino. Male. Elmenh. — 1 Edd. aliquot Vett. rursum, quia 
praecessit retrorsus, pro quo in Pith, recursus. Oud. — 2 Vulgati, deverteram. 
Colv. Male Edd. novitiae, dicerteramus. Ante Colvium deverteram est in om- 
nibus contra Msstos, sed deverteramus scribendum, ut supra sajpissinie. Vide 
ad 1. I. p. 12. Oud. — 3 Oxon. ulli. Idem.— 4 Flor. et Kom. e re. Elmenh. — 
5 Loro me[^Q.:;} adans. dest. Fnx. in sulam. Roald. Sic et Palat. Sed unsula 
est stipes vel stipitis annulus iu stabulo, in quod redierat asinus Lucius ultro. METAMORPHOSEON LIB. IV. 249 

qnandam dcstinatum, rursum cacdendo ^ confccissent pro- 
lecto ; nisi dolore plagariim alviis arctata, crudisque illis^ 
oleribus abundans, et lubrico ^ fluxu saucia, firao fistula- 
tim 9 cxcusso, quosdam cxtremi liquoris aspergine, alios 
putore nidoris foetidiP a meisjam quassis ' scapulis abegis- 
set. Nee mora, cum jam in meridiem prono ^ jubare 
rursum nos ac ' prascipue me longe gravius onustum pro- 
ducunt illi latrones stabulo. Jamque confecta bona parte 
itineris, et viae spatio defectus, et sarcinae pondere depres- 
sus, ictibusque fustium fatigatus, atque etiam^^ ungulis 
extritis jam claudus et titubans, rivulum quendam serpen- 
tis leniter aquae propter ^ insistens, subtilem occasionem 
feliciter nactus, cogitabam totum memet flexis scite ^ cru- 
ribus pronum abjicere;^ certus atque obstinatus, nullis 
verberibus ad egrediendum ^ exsurgere : immo [GO] etiam? 

rigia ad quendam annuluni nirsiis verier antes interfecissent procvl dubio ; nisi ven- 
ter metis coinpressus dolore ictuum, et refcrlus illis crudis oleribus, et ager lubrico 
projiuvio, stercore ejecto tanquam per tubuin, removissel uliqnos aspcrsione liquoris 
teterrimi a meis humeris jam fraclis, alios vera fcetore putidi odoris. Et, sole jam 
inclinato a meridie, continuo illi prcedones iteruni educunt nos ex illo diversorio 
graviler oneratos, meque prasertitn multo gravius. Jamque peracta bona parte 
vi(B ego et exhaustus longitudine itineris, et oppressus gravitate onermn, et lassatus 
percussionibus baculorum, atque etiam attritis ungulis jam claudicans el vacillans, 
cum incederem juxta quendam rivulum aqua; jluentis plucide et sinuose, reperta 
opportune egregia occasiove, meditabar me totum prosternere in veutrem flexis 
sokrter cruribus ; pertinacitcr statuens animo, non consurgere ob quasvis plagas Vide Lncian. Oud. — 6 Fiix. C7-edo. Idem. — 7 Illis deest Mss. Pal. Oxon. 
Giielf. Idem. — 8 Lubr. Ms. Al. lubrio. Colvius. Flexu saucia: Ms. satia. 
Sciopp. in Synib. Lubrio Fiix. Oxon. a in. pr. luxu. Oniues ineple. Oud. — 
9 Pal. fistulam. Idem. — 1 Oxon. qnassutis. Id. — 2 Id est, devexo, lit 
Cicero lo(niitiir. Bert, pleno. Propert. ' Me mediee noctes, me sideia i)lena 
jacentem, Frigidaque Eoo nie doiet aiiia jreln.' Quan(|iiam ct istic Scaliger 
CX Ms. siio prona Icj^endinn conlendit. Sciopp. in Sijmb. ct Susp. Led. in. 22. 
— 3 Et. Idem Ms. af. Colv. .If reposiii fide Mss. Pitli. Fiix. Oxon. D'Orv. 
Ed. Jiint. post. In relicpiis et. Oi\i\.— Atque etiam. In D'Oivill. et niodo. Id. 
— 5 Sic Palaf. Vnlgo, ;jro;>f. Elmenli.— ^G D'Oiv. sistere. Oud. — 7 Ed. Jnnt. 
post, abicre, pro abicere, lit in Fiix. et aliis. Obiccre Pitli. Id. — 8 P|pri{)ue 
cusi, ingred. Ms. ingradiundum. Colvius. Eux. ad ingrcdiendum. Ojjtime. 
Roald. Lege ex Pal. ingrediendum. Mow. Ingndieiidum. Vlov, ingradiundum, 

NOIVE 

P Nidoris fatidi] Quanivis 'nidor' tamen snniitiir pro (juovis odoic : ut 
stricto sif;iiiricatu sit odor eihonim liic, slercoris. 
coctoruni, aut ustrina; fcetor, latins 250 APULKII 

paratus non fiisti ' tantum, sed raacha^ra'' perfossus * 
occumbere. Kebar enim jam me prorsus exanimatum ac 
tlebilem mereri causariam missionem : ' ^ certe latrones 
partim impatientia moras, partim studio festinataj* fugae, 
dorsi mei sarcinam duobus ceteris jumentis distributuros, 
meque in altioris^ vindictas vicem, lupis et vulturiis <^ pros- 
dam relicturos. Sed tarn bellum 7 consilium meum pras- 

ad exeundum inde ; quinimmo paratus etiam won baculo modo, sed etiam gladio 
cadi, et mortem oppetere. Existimabam enim me jam penitus <mhclantcm, et 
frnclum lassitttdine, dignum esse, qui dimitterer nomine Uibefuctutce valetudinis : 
aut saltern prcedones pariiturus inter duo reliquajumenta onus quod portabam tergo, 
tum quod non possent ferre retardalionem, turn quod eiipei'ent fuuere celerius ; 
meque pro maxima uU tone relicturos pabulum lupis et vuUuribus. Verumfortuna Al. cgiediendum. Elmenh. — 9 Etiam non agnoscit D'Orvill. Oud. — 1 Oxon. 
male, fuste. Id. — 2 Percussus. Fux. perfossus. Roaldiis. Perfossus. Viilgo, 
percussus. Elmenh. — 3 Retinui hie Beroaldinani Icctionem, quamvis vetiis 
liber haberet, morli succumbere, pro mer. caus. miss, iit etiam in aiitiqiio Bono- 
niensi exeniplari scripto esse testatus fiiit in Annotat. B. Pins. Colv. Me- 
reri causa remissionem. Fux. morti succumbere. At Beroaldus \eg\t, causariam 
missionem, quod est etiam in libro Aldi. Roald. Rom. et Venet. causa remis- 
sionem, male. Vide Indicem. Elmenh. — 4 Fux. destinala. Roaldns. Cod. 
Fnlv. deslinata: qiiod minime rejiciendiini. Wower. Mamiscr. destinatce. 
Sciopp. in Symb. — 5 Forte : meque majoris. Iinmo nihil forte nuUunduni ob 
locum li!). IX. pag. IGO. ' Mulier contunielia ilia, quamvis jiista, tamen 
altins coniniota atque exasperata.' Sciopp. in Symb. et Susp. Lect. ill. 22. — 
C Vulg. vulturibus. Etiam 1. vi. ' Protinus eum, vulturiis giatissimum pabu- 
lum, praeripitabo : ' et lib. x. ' Velut nionstrum ostentumque me obtrun- 
catam vnltiuiis opinunn pabulum reddereiit.' Livius lib. xxvii. ' Vultu- 
rium tVequenti foro in tabernam devolasse,' restitui-nte doctissiuio Lipsio. 
Colv. — 7 B. t. velox. Putean. Mutationis ansam ostendit nobis scriptura 
Codd. D'Orvill. Guelf. T. vellum, v pro b, ut sexcenties. Oud. — 8 Bert. 

NOT^ 

1 Macharal Nonien Graecum est: nuntiatnr minus idoneus militiae: ig- 

/[i£iX«ipa» sive etianj fxaxaipos, ensis : nominiosa, cum quis propter delic- 

quo tamen Latini Scriptores, et ido- tnm sacramento solvitur. Quartani 

uei quidem, passim utuntur. addit Lips. lib. v. de Milit. Roman. 

■■ Mereri causariam missionem'] Fa- Dialog. 19. nenipe gratiosam, quaj 

cete alludit Asinus noster ad militi* per gratiam aut ambitum ab Impera- 

nioreni, in qua triplex erat niissio, toribus impetrabatur ; quam tamen 

nt patet ex Jurisconsultis ff. de re cognita causa Censores sai-pe re- 

luilitari, et de his, qui notantur infa- scindebant. Hinc, quorum valetudo 

mia. Nempe honesta, causaria, et infirma esset, causarii dicti viden- 

ignominiosa : honesta, quae militiae tur, eo quod causam haberent, ob 

tempore inipleto datur: causaria, quam a publicis uiuneribus essent im< 

cum quis vilio animi vel corporis re- muoes. METAMORfHOSEON MB. IV, 251 

vertit^ sors deterrima. Namque ille? alius asinus, divi- 
nato et antecapto meo cogitatii/ statim ementita ^ lassitu- 
dine, cum rebus totis offuuditur: ' jacensque in mortuum'^ 
non fustibus, non stimulis, ac ne cauda quideni ^ ^ et auii- 
bus cruribusque^ undiqueversum elevatis tentavit^ exsur- 
gere; quoad ^ tandem posturaas spei' fatigati, secumque 
coUocuti, ne tamdin^ mortuo, immo vero ' lapideo asino 
servientjs, fugam morarentur, sarcinis ejus mihi equoque 
disiiibutis, destricto ^ gladio poplites ejus totos ' ampu- 
tant. Ac, paululum a via retractum,^ per altissimum proe- 
ceps in vallem proximam ^ etiamnunc ^ spirantcm prtecipi- 

pessimaprcEvenit co^itationem adeo praclaram. Ille cniin alter asinus hariolatus 
7ntum consilium, et illud prceuccupaiis simulata repeiite lassitudine, prncumbit cum 
omnibus, quw gestubat ; stratiisiiue ittstar mortui, neque ictibus haculorum, neque 
punctionibus, ac ne cauda quidcm et auribus cruribusque sublatis in omnes partes 
conatus est se eri^ere ; donee tandem defasi spei tardivris, et collocuti inter se, ne 
tardarent suam fugam, taindiu restantes propter ilium asinum mortuum, immo vero 
suxeum, purtiti ejus sarcinas inter me et equum, poplites illius nudato ense abscin- 
dunt penitus, ipsumque paululum semutum a via deturbant, adhuc viicntem, per pravenit. Al. pervertit : male. Elmcnh. — 9 D'Orv. et ille. Oxoii. caret rf 

asinvs. Oud. — 1 Palat. non capto mo c. Id. — 2 Ms. mentita. Aid. Ven. Rom. 
sementila. Colv. Pal. ;ne«(!<a. Fl. et Bert.se mentita i. Elm. — 3 Effunditur. 
Ms. cum aliquot aliis, 0^. Quod repone. Culv. Hert. se c.r. t. effundit. Elm. 
— 4 \ nlgo, jacensque in modum mortui. LoqiiendL hoc genus notavi et euo- 
davi supra ad lib. ii. Cole. Berl. Rom. et Aid. j. in modum mortui. Vide 
Colvium. Elmenh. — 5 Quidem abest a ]Ms. Colo. Item a Kej^io, Fux. Guelf. 
Oxon. D"Orvill. Rente idcirco voculuni istam uiicis inclusit Scriverius. 
' Ne' pro, ne ((iiidem, Nostro est fre(|uens. Confer notata ad lib. i. pajj. 17. 
' Ac ne suffirii-ntem Mipellectilem.' Oud.—(i Copulam non agnoscit D'Or- 
vill. Id.^7 Oxon. tentalum. Id.— 8 D'Orv. quod ad. Pith. quo. Ceteruni 
inepte in Edd. aliquot Vett. et Ber. est posthumce. Vel hoc excmplo patet 
piistuma: spei a.,\\(}<,{.<i\ms, scribendum esse ; ut viri docti nionuerunt diidum. 
Id.— [i B. tam imo. Putean. — 1 D'Orvill. caret t^ rero. Oud.— 2 Sic leg. 
non dist. Vide ad lib. iii. paj;. A'>. ' Mucrone destricto.' /(/. — 3 Scripius 
liber et Venetus, <o(us. Colv. — 4 V\\\. retentum. Kuald, — 5 V lor. proximam. 
Id. — G Eliam nunc sp. Sic Mss. et Edd. Vett. usque ad Vulcan, nou eiiam- 

XOT.^ 

• Ac ne Cauda quidem, ifc] Quo mo- est, mortuo atque humato patre na- 

do sublevari delapsa jumenta Solent, tus. Hinc ' poslhuma spes ' facete 

Lib. VII. ' Cum deberet egrej^ius dicitur spes tardior, ciijiis effec- 

aga'-o nianum porrigere, capisiro sus- tns nonnisi post mortem sit conse- 

pendere, cauda sublevare,' &c. qucndus. Observa * spei fatigati,' ut 

' Hostumcc [posthuma:] spei, ^<;.] Massus aninii,' et simiiia, 
' Posthumus,' ut jam monui lib. i. 252 APULEII 

tant. Tunc ego miseri commilitonis mei ^ fortunam cogi- 
tans, statui jam, dolis abjectis^ et fraudibus, asinum me 
bonae frugi dominis exhibere. Nam et secum eos9 ani- 
madverteram colloquentes, quod in proximo ' nobis esset 
habenda ^ mansio, et totius wise ' finis quieta ; eorumque * 
esset sedes ilia et habitatio. Clementi denique trans- 
misso clivulo, pervenimus ad locum dcstinatum. Ubi re- 
bus totis exsolutis/ atque intus conditis, jam pondere 
liberatus, lassitudinera, vice lavacri, pulveris voluta- 
tibus digerebam.^ Res ac tempus ipsum locorum et 
speluncas'' illius, quam latrones inhabitabant, [67] de- 
scriptionem exponere flagitat.^ Nam et meum simul peri- 

prtpcipitium maxime arduum in proximam vallem. Ego turn reputans sortem inei 
infelkis cumitis decrevi jam prastare me asinum probum meis dominis, dcpositis 
i;ersutiis et fuUaciis. Audieram enim illos inter se dicentes nobis fore remanendum 
hand procul, et totum iter finiendum: quia ibi erat eorum mansio et domicilium. 
Leni demum clivulo supcrato, ussecuti sumus locum destinatum. Ubi solutis om- 
nibus sarcinis, et delatis intro, ego jam solutus onere discutiebam Inssiludinem coin- 
tando me in pulvere loco balnei. Ites atque ipsa occasio postulant ut liic exkibeam 
descriptionem locorum, et cacernce illius, in qua pradones manebant, Eadeni enim num. Vide ad lib. i. pas;. 12. Desiint haec in Palat. Par. Oxon. Id. — 7 Th 
mei non est in vnlgatis. Colv. Neqne in Pal. Pith, et Oxon. nee est neces- 
saiia vox. In Fux. mei comm. Oud. — 8 Fiix. ejectis. Id.^ — 9 Et secum eos. 
Prima et ultima vocula caret Ms. D'Oiv. Pro animadvertcram in Palat. ani- 
madvertem tarn, Gne\f. animaveretatn. Posset inserijrtm. Id. — 1 Ms. in proxi- 
mum. Dictnnine, ut ' in nienteni fuit' Plauto: ' in potestateni' jurisconsultis 
nostris, et aliis alia similiter ? Scd adi Gellium. Colv. Ut qnartus casus ad- 
. mitti possit, tanti tamen non est unus ille codex. Cas. ii. B. G. cap. 25. ' In 
aijj^nsto.' Sed adi Drak. ad Liv. lib. iii. cap. 9. me ad Frontin. lib. ii. 
pag. 254. ' In remotissimo.' Oud. — 2 Prave Ed. Bas. pr. humida. Id. — 
3 Vi(s Jiriis. Rom. vitce. Elmenh. Sic corrigenda est ejus nota. Vulgo le- 
gitur inverse modo. [Oninino sic se liabet : Tutius vilce fininis'j Rom. t. rice 
finis.] Vitce etiam in Ed. Junt. post, operarum errore. Oud. — 4 D'Orv. que 
eorum. Ms. Bert, et Edd. Elmenh. Scriv. et Flor. quod eorum. Sed praecedit 
quod: unde et hepc pendent. Pro esset in Bas. sec. non male etiam. Id. — 
5 Dissidutis. Vul^aies, exolutis. Colvius. A\. cxnulutis. Beit, solutis. Elmenh. 
— 6 Alii lassitudineni ex itinere contractani lavacro levabant: ego me pul- 
veri involvendo. Hzec mens vera, lijec scriptiira vera. Vnlgati qiiidam, put, 
voluptatibus. Th lavacri abest a Ms. Tertullianus de Pallio : ' Lutea nnctio, 
et pulverea volutatio, et arida saginatio.' Colv. Fux. pulveris voluptatibus. 
Al. fert voluptatibus. Beroaldus vero legit, pulveris volutubris: proprie sane. 
Glossse Philoxeni, ' Volutabrum, KvKiffTpa^ciiwv.' Ruald. Pal. et Ak\. volup- 
tatibus, male. Plin. 1. xxx. c. nit. ' Pulverein, in quo se mnia volutaverit, 
corpori inspersum mitigare ardores amoris.' Elmenh.— 7 In Mss. Pith. Fux. 
Palat. Oxon. D'Orv. et Ed. Junt. post, speluncceque. Tum quam exulat a 
Pith. In Pal. Oxon. Pith. Fux. Guelf. pr. Edd. Junt. pr. Aid. inhabitant. 
Oud. — 8 Flagitant. Flor. flagitat. Elmenh. — 9 Tti etiam non est in IMs. METAMORFHOSEON LIB. IV. 253 

clitabor ingenium : ct faxo vos qiioqiie, an mcnte ctiam '> 
sensuque fuerim asinus, sedulo sentiatis.' Mons horri- 
diis, sylvestribusque * frondibus umbrosus, et inprimis 
altus fiiit.' Hiijus per obliqua devexa/ qua saxis aspcr- 
rimis, et ob id inaccessis, cingitur, convalles lacunosae ^ 
cavasque nimium,'^ spinetis aggeratae, et quaquaversus ^ 
repositai, naturalem tutelara preebentes arabiebant. Dc 
summo vertice fons affluens bullis iiigentibus scatuiibat, 
perqiic prona ^ delapsus evomebat undas argenteas : jam- 
que riviilis pluribus^ dispersus, ac valles illas agminibus '" 
stagnantibus irrigans, in modum stipati ^ maris/ vel igna- 

ojtcra el expeiiar vires mei ingenii, et faciam ui perspicue dignoscntis utrum fuerim 
asinits elium animo et seiisu. 3Jons fuit horreitdtts iiiiimbratus foliis nemorum et 
valde excehus. Per incurvos ejus clieos, qua parte circumdatur scopulis confra- 
gosissiinis, ideoque inviis, valles plencB lacunis profuudcpqiie nimis, consila senticetis, 
et vndique circumjactntes cingebant ipsuiii, prastuutes nalivum munimcntum, 
Fons allubens ex supremo cacvminc salicbat cum bullis pragraudibus, et devolulus 
per dediria effundebat aquas nrgento aviulas in cnUircm : jamque divisus i»j inuUos 
rivulos, et humectans illas valles torpcnti multitudine aquarum, coercebat omnia Colv. Abest et a Reg. Fux. Guelf. pr. Palat. D'Orv. in quo haud mente. 
Olid. — 1 D'Orv. sentietis Ed. Vicent. scntenlias. Id. — 2 Copulam non aj;- 
noscit D'Orvill. /rf.— 3 D'Orv. fuerit. Id.— 4 D. q. Palat. Guelf. sec. rfe- 
rexi, q. Reg. Fux. devexaque, et mox spinutis. Id. — 5 Bert, lacinioscc, male. 
Elmenh. Sic tamen est in Ed. Vulc. sec. At vide Becich. Ep. lxviii. Be- 
roald. ac me ad lib. i. p. 6. ' In (piadam avia ac laciniosa convalli.' Oud. — 
Cavaque rdm. Bertin. c. in unum. Idem. — 7 Quamquam versus. Probe re- 
stituisse me quaquaversus, Parisi^nsis et Beroaldiiia editio post ostenderunt. 
Stewech. Fulvius per illud Virgilianuni intcrpretatur : ' Penitusqne repostas 
Massylum gentes.' Sciopp, in Symb. — 8 Col. qui per prona. Rom. quique prona. 
Colviiis. .Sic et Pith. Cod. Vicent. Ed. Cum Colin, tacit Aldus, Veget. lib. 
IV. 8. < Per pronum labentia.' Oud. — 9 To pluribus non est in Pal. et B. 
Elmenh. Inimo adest Palatino, si tides maniii (Jruterianii; ; at mox illas ibi 
non comparet, uti neque in Guell". pr. neque Oxon. Rivulus Fux. Dispersi 
Guelf. sec. Oud. — 1 Amiiibus. Viix. agminibiis. Agmina aquarum piddierrinic 
dixit, ut et Lucretius libro quinto. Agmen fluvii Marcelliui libro xxiv. de 
Euj)lirate : ' Hiuc pars fluminis scinditur largis aquarum agminibus.' Ser- 
riatus libro decimo Epist. Lxxviii. dc Pado : ' Cujus turbidos meatus et in- 
fidum agmen expertus es.' Et liinc Nostcr libro dc Mundo, ' Etiundinit 
agmina laigiora,' et ' terram aquarum agmina concipientem ' dixit, lioald. 
Fulvius ex v. f. reponit : agminibus, id est, fluxibus. Idem nos ante cmen- 
davimus et confirmavimus Suspect. Lect. lib. iii. epist. 22. quo Icctorem 
remitto. Sciopp. in Symb. Agminibus, \\i\go,umnibus,ms\G. Vide Indicem. 

NOT^ 

" Agminibus] Sic Fulv. et Sciopp. us. Stat. Tliebaid. lib. i. ' Ruit ag- 
Pricapus mavult amnihus: frustra. mine facto Iiiaclius.' Et Virgil. 
' Agmen' est co|)iosus aquarum llux- ' Inunensum ruit agmen aquarum.' 254 APULEII vi fluminis, "^ cuncta cohibcbat. Insurgit speluncae, qua 
margines montanse desinunt,^ tunis ardua, caula firma,^ ^ 
solidis cratiljus/ ovili stabulaiioue commoda, porrectis 
undique lateribus. Ante lores exigui tiamites/ '" vice ^ 
structi parictis, attenduntur.^ Ea tu, bono certe meo ^ peri- 

instar placidi maris, nut ftiivii stagnantis. Ea parte, qua crcpidines tnontis defi- 
ciunt, cavernce inadijicula csl excrlsa turris, nunuta caula ex fir mis clathris, idimca 
habitationi orium, lateribus protensis in umnes paries. Ante januam parva: sepes 
ex rainis expandunlur, loco adificali parietis. Ea tu pussis nominure audacter. Elmenli. — 2 Sopili. Flor. duo, stipati. Elmciih. — 3 Viilgo, desiut. E^o, 
queinadniodiini in veteri libro exaiatum legi, ita einendandum ante conjece- 
ratn, quo iiiliil facilius fiiit. Colv. Desirit. Fiix. desinunt. Aid. recte. Roald. 
Rom. desint. Elnienli. In Aid. etiani est desinl, ut in reliqnis Edd. \'ett. 
praiter Jiint. poster. INIstis conveuientem. Oud.- — 4 Turris arduo caule jirtim, 
Plerique vulgati, turris ardua, caula firma. Caule, id est, coWe: quemadmo- 
dnni scripliim antiquitiis in lib. ii. Georgiconini Rotat Serviiis. Sic aula, 
olla, auri('ljalcnin, oiichalcuni, caudex, rodex, planstruui, plostrum. Vrilgata 
lectio uou est unius assis. C'«/i'. Arduo caule. Bert, et Flor. ardua calle firmas: 
male. Elmenh,—5 Cod. Fnlvii, exiguce trabcs. Fidvius ipse reponebat ramices, 
quod vciiini existimo. Vide Coluniellani lib. ix. (cap. 11.) Wvwer. Lege 
cum Fulvio ct Scliickerado, e. ramices. Elmenh. — G Oxon. Guelt'orb. uterijue, 
vices, Palat. vicetn. Haud niale. Sed vide ad I. i. p. 9. ' Vice Calypsonis.' 
In Oxon. etiain et D'Orv. slricti. I'lih. parietes. ^)ud. — 7 Bert, accenduntnr : 
male. Elmenh. — 8 Ms. cerlo modo p. Colv. In Floridis : ' Audietis nie meo 
periculo.' Elmenli. Blodo prave etiam Oxon. a m. pr. et D'OrvilL ante Exa- 
cube, c. Fax. certo. In Flor. N. 23. ' Bono periculo periculum t'aciam.' 

NOTiE 

"' Stipati inaris'] Septi et coerciti Haec cnini manifesta caulas descrip- 

nempe montibus et coUibns, qui con- tic est. 

vallcm undique anibiebant. Sed cur ^ Solidis cratUnis'] Id est, non tenui- 

siibjungit, vel ignavi fluminis? Non bus illis vimineis, sed compactis ex 

absurde Elmenliorst. et Prica^us re- liguis crassioribus. ponunt sopiti, hoc est, traiiquilli et 
placidi, quod secutus sum in inter- 
pretatione. 

■'' Vel ignavi fluminis'] Bartliius Ad- 
versar. lib. xxxiii. cap. 5. reponit 
vallo ignavi fluminis, secutus vestigia 
veterum membranarum, in quibus 
logitur, val. ignavi fluminis, quod non 
male quadrat hiiic loco. 

y Turris, i,-c, [arduo caule flrma] 
Malo cum Beroaldo legerc turris ar- 
dua, caula f^rma, Hanc lectionem fir- 
maiil quiP sfquuntnr: 'solidis cra- 
tibus, ovili stabulatione commoda.' " Tramites [i-amicesl Alii tramites: 
male. Ramicesh'xc suutparvi rami, ra- 
malia. Columella lib. ix.cap. 1. de vi- 
variis sepiendisagens : ' Et,si veteris 
arboris truncns, sive, nt crassitudo 
postulat, erit fissilis stipes, compluri- 
bus locis per latus efforatur, et, in 
circuitu vivarii certis intervenienti- 
bus spatiis defixus erigitur, delude 
per transversa laterum cava trans- 
mittuntur ramices, qui exitus ferarum 
obserent.' En tibi ramices eidem, 
quo huic, usiii adiiibitos. Alias ' ra- 
nicx ' est, hernia. .METAMORPHOSEON LIB. IV. 255 

culo,'' latronnm dixeris atria. Nee 9 juxta quicquam, quam 
parv^a casiila cannulis temere contexta : ' "^ quo ^ specula- 
tores c nmiicro latronnm, ut postea coniperi, sorte ducti' 
noctibus excubabant. Ibi cum singuli derepsissenl,* stipatis 
artubus/ ^ nobis ante ipsas fores loro valido destinatis, anum 
quandam cnrvatam gravi senio, cui soli salus atque tutela 
totnumerojuvenum commissavidebatur, sic infesti corapel- 
lant:^ Etiamne tUj^busti cadaver* extremuni^et vitae dede- 
cus*^ primura/ et' Orci fastidiums solum, sic nobis otiosa' 

saltern me auclore, aliia prcedomim, Et riliH est props prater humile tiiguriolutn 
coopertum arundinibiis nullo online dispnsitis: in ifuo e.rplonttores electi sorte tx 
turhn prccdonum ngebunt excubiits per nodes singulas, quemudmcdum cognovi 
poslea. Cum a'gre se penetrussciit illnc alii post alios compressis membris, nobis alli- 
galis firino loro ante ostium ipsum, irati liis verbis alloqmtntur quandam vetulam, 
incurram onerosa senectute, cui uui vita it conserratio tot juvenum videbalur credita : 
Itane tandem, tu, quce es ultima- rdiquice rogi, et maximum probrum lucis hujus, Gnelferb. pr. liahet pericula. Ond. — 9 Giielf. pr, a ni. pr. Ac. Id. — 1 Con- 
tecta. ^Is. contexta. Sciopp. in Symlj. — 2 Oxon. qua. Bene, sive cnsiila intel- 
ligas, sive pro, ubi, sunias. ()ud.~'S D'Orv. s. electi, e jjlossa. Paiilo intcrins: 
' Sorte dticti niinisteriinii fiiciunt.' Freqnens est Suetonio, iit C.vs.cap. 12. 
Aujr. 35. Claud, fi. Tit. 8. Doni. 4. Just. HI), xxi. cap. 3. ' Ex (juihiis sorte 
iluctre centum.' Id. — 4 Direps. (iniiiam e vulgatis, irreps. Coiv. — '> In Oxon. 
stip. et art. Ond.— Xi Mss. Flor. Res;. Tux. Pith. D'Orv. Edd. Colv. Vulc, 
Merc. Wow. compcllubant. Id.— 7 Pia'ferre videtiir Pric.cus sine causa: 
Tune ctiam. Id. — 8 Malim, pciruw. Ound posceie videtur id quod .sequitur : 
' et Orci fastidiiini solum.' Oblitns cram notare lib. ii. Icgendinn ctiam vi- 
deri : ' Sinit, aio, priva hiijiisceniodi divinationis experimenta.' Colv. Noii 
est, quod mutetur in privum. Nee id po.sc( re videtur, quod sequitnr : ' Or- 
ci fastidiuni solum.' Nam Icpide in eadeni sijiiiificatione oppdiiuiiitn- 'extre- 
mum ' ct ' prinium.' Sed ci Noster libro sccundo : ' Maaa primi nominis, 
«'t omnis carniinis scpulcinlis magistra :' tanquani dicerct, pracipuain ct 
principem. Qtiod et pro primo usurpat Ciceio Vcrrina ultima: 'Turn 
ut quisque in fnga ultimns, ita periculo princeps.' Cctcruni quod hie est, 
' extremum cadaver,' hoc alibi eti'ert : ' Tune, ultima, non cessas lectoruin 
jnvenuui capillanienta surripere?' ct libro nono : 'Ad lia-c ultima pistoris 
ilia uxor subiciens.' Grut. lib. vii. Susp. c. 4. Colvius, prirum: incptc. 
Elmenh. I'ricum. Colv. Vidgatam repudiaiidam non arbilror. Brant, Pes- 

NOT;C 

'' Ijono ccrte meo periculo, ^c] Sic aditu.s. 
exprimas licet: Nihil est periculi •= Busli cadaier] Convicium. Lib. 

quomiuus ea tu latronnm atria esse viii. ' At Ic, cadaver suidum ac nm- 

dicas; aut, si quid sit, illiid in nie turn,' A;c. 
suscipio. ♦ Vila- dedecns] Plaut. ' capuli,' hoc 

•^ Temere cont, [contectu] Scliio|ip. est, .scpulcii decus. 
contexta. Elige. (.' Orcifaslidium] (iiiam Orcus, ta- 

•^ Slipulii arlubusi Ob angustiam nictsi avidissimiis omiiiuiu vorator, 258 ' APULEII 

domi residcns lusitabis ? ^ nee nostris, tarn magnis, tamquc 
pcriculosis laboribus solatium de lam [68] sera refectione '' ^ 
tribues?''^ quae diebus ac noctibus nil quicquam rei, quam 
merum saevienti ^ vcntri tuo soles aviditer*^ ingurgitare.' 
Tremens ad haec et stridenti vocula pavida sic anus : At 
vobis, fortissimi fidelissimique mei sospitatores^ juvenes, 
aftatim cuncta suavi sapore percocta^ pulmenta praesto 
sunt; panis numerosus, \inum probe calicibus effricatis 9 
affluenter immissum, et, ex more, calida ' tumultuario lava- 

quam utiam Infernus respuit, sicferiata nobis ludes domi sedens? neque dahis 
levamen laboribus nostris tantis, tamque anciintibus, saltern tarn turdo cibo 1 tu, 
qucE nihil aliiid consuecisti facere dies noctesque, quam ingerere vinum in tuum sto- 
inachum latrantem. Ad ista vetula Irepidans formidansque sic respondit voce 
tenia et rauca: Atqui, o juvenes, met validi^simi fidissimique conservaiores,ccce 
vobis omnia fercula abundanter cocta jucundo sapore ; 7nagnus panum numerus, 
vinum large iufusum in crateras bene purgaias, et aqua calida, secundum consuelu- sime in Ed. Pricaji vox primum loco suo inota, et post Orci est posita. Hiiic 
Heinsiiis, nou respeotis aliis Edtl. conjiciebat : Orci primnm fustidioium, vel* 
Orcinum, aut tistrini fastidium solum, snpeivaciie. Oud. — 9 Praveco|>ula deest 
Oxon. Solum abest Coll. Voss. Vide Beroald. et PricEeiim Id. — 1 Palat. 
occisa. CoW. Voss. acma. Giielf. sec. arisa. Id. — 2 Lusitahis Ms. al.insicabil' , 
Ex quo qui reconditius quid eruet, is magnam a me inibit giatiam. Nam 
ideo hffic liujusniodi diligentins hie ex scripto libro annotamiis. Colv. Non 
male legeretur, esitabis. Sciopp. in Symb. Al. esitabis. Elnienh. Ms. al. insi- 
cabil. Forte, ministrabis, vel tnussitabis, aut potiiis mutitabis. Quid si etiam, 
morsicabis? Facit, quodapud Festum legitur: ' Mnnitio, niorsicatio ciboium.' 
Unde forte legendmn, munitabis. Forte etiam, i/ici/aiis. Mdii nescio quid tale 
subolebat. Doctiores judiceiit, et explicent a stum nieum. ' Bene qui conjicict, 
vatem bunc perhibebo optimum'.' Brant. — 3 F. de t. jera prof ectione. Jivant. 
Estet, qtii legat; die tarn sera, ref. Sed bene vulgatumleviterdet'enditPricar.s. 
Oud. — 4 Y {i\g. tribuas. Colv. Praeter Ed. Juni. post. Msstis conseniient.?m in 
tribues. Fux. tribuens. Oud. — 5 Corrupte Oxon. servientis. Idem.^ — 6 Pal. 
avariter. Recte. Plant. Cure. Act. r. So. 2. ' Hoc vide, nt ingurgital impuia 
in se merum avariter, faucibus plenis.' Elmenh. — 7 Ibidem, kospitateres. 
Colvius. Fux. sospitatores, et agnovit Beroaldus. Roald. Hospitatores. Sic 
Mssti. Al. sospitatores. Elmenh. — 8 Pal. coctn. Guelf. pr. a ni. pr. percerta. 
Oud. — 9 Flor. exfricatis. Elmenhorstius. Pith, etflicatis. Vide ad lib. i. 
pag. 2. ' Sudorem exfrico.' In Pal. calcibus. Oud. — 1 Ed. Vicent. calidaque : 

NOTiE 

fastidit tamen et respuit. Plant. ' Sera refectio ' viilgo ejt vcsperna, 

Pseudolo,de coquo novendiali: ' Earn seu meienda. Hie ' tam sera refec- 

ob rem Orcus recipere hunc ad se tio' coena est, nt patet ex sequenti- 

noluit, Ut esstt heic, qui mortuis bus, sed paulo maturior quam sole- 

coenam coquat.' bat. 

'' De tarn sera refectione, <Sfc.] Simi- « Soles aviditer ingurgitare'} NotatJe 

liter lib. III. ' Nostrsque viduitati ac passim temukntiie anus. Vide Plant. 

soHtudini de vindicta solatium date.' in Curcul. et aliis multis locis. MErAMORPHOSKON LIJ5. IV. 257 

cro vostro pracparata. In fine scrmonis hujiis, statim sese 
devcstiunt : nudatiquc, et flammae largissimai vapoie ^ le- 
creati, calidaque ' pertiisi, et oleo peruncti, mensas dapibus 
largiter iiistriictas accumbunt. Commodum cubuerant : '^ 
et ecce quidam longe plures numero jiivenes adveniunt ^ 
alii, quos incunctaiiter^ adeeque latrones 7 arbitrarere. 
Nam et ipsi^ praedas aureorum argenteorumque^ nummo- 
rum, ac vasculoriim, vestisque sericae et intextas ' fills 
aureis '^ invehebant. Hi, simili lavacro refoti,^ inter toros ' 
socioruin ' sese reponunt: tunc,^^ sorte ducti, ministerium 

diriein pnrata vestro subilario balneo. His dictis, exuunt se repente : (hspoliittiqur, 
el rrfoti cnlnre ignis lucidentissimi, respersique uqiia lalida, et paiiti oleo, accu- 
bant ad mensas onci'atus magna copia ciboritm. Vix discubuera7it, cum alii qui- 
dam juvenes adceniunt multo mnjore numero, quos tu statim crederes esse similiter 
prcedones. Ipsi enim apportabant quoque spolia, nummos scilicet aureos argenteos- 
qne, ac vasa, vestemque scricum et inlextum liciis aureis. Hi refecti consimili 
balneo lucant se inter lectos suorum sociurum : mox aliqui sorte lecti ministrant f. pro calida aqua, nt ex;iratnr in D'Orvilliana, sed abstjiie iiecessitato. Mox, 
' ciilidaqtie perfiisi.' Vide ad lib. ii. pag. 31. 3G. JMox vestro abest a Coll. 
Voss. Id. — 2 Tb rapure abest a liei lino. Elmcnh. Minus recte, ut opinor. 
Nee enim pertinet lioc- ad iilani Ellipsin, de qua siipia, ' aninii recrealus,' 
vel infra lib. viii. init, ' mornm iniprobatns.' Hygin. lib. ii. Astron. c. 1. 
* Coipiis, exercitatione defessiini, in Hiiniine cinn recrearet.' Oud. — 3 Abest 
hie a Palat. que. In D'Orviil. calideque. In niarg. IJas. pi-. calidaque. Id. — 
4 Hffic scripta lectio, qnee etiani est in Colon, editione. Ven. Rom. combu- 
erant. Ber. coquerant. Bas. I. coqnierant. 2. consederant. Illiid combucrant 
forte (lepravatiim ex concubuerant. Colvius. Coiiseilerant. Ctibuerant niagis ad 
ritnm antifjuuni est in lib. Aliii. Koald. — 5 Juv.adv. Bert, inatructus a. male. 
Elincnli.—G Incuntanier. [Sic semper scribit Oud.J Keg. Guelf. sec. Edd, 
Jnnt. pr. Aldi, incunctanter. Vide ad lib. in. p. 54. — 7 Latrones caret Reg. 
Fux. in ((110, uti et Palat. D'Orviil. arbitrare. Id. — 8 Giulf. pr. ipsa. Id. — 
9 Knclitica vox abest a I'ith. D'Orv. Fiix. Argenlareorumque in Oxon. Pith. 
Guelf. pr. Id. — 1 U'Orv. et sericfc ct intectce ; primiini bene, alteriim pcssime ; 
licet intectce sit qnoque in Guelf. pr. ' Vestibus intextum aiiriun ' lib. n. 
jnit. ct passim. Dein invehcbalur Pith. Id. — 2 Refecti. Fux. refoti. Roaldiis. 
ReJ'oli. Vulgo, »T/('c/i. EInienh. — 3 Foros. Restitiierc conati t/toros ; sed pro- 
bum est, r|und cditur, dictum de latronibus, qui sociis jam accumbentibus 
supcrvenerunt, qui paritcr calida perfusi, et peruncti oleo, lectnlis sese inj*^- 
ceruiU, inserucrunlque iis locis ('foros' vocat), ubi .socii rarius, nee satis 
apte et continuate accubuissent. A foris illis dcdiicta,' ' forare,' ' fores,' * fo- 
ras.' Adeundus Festus et Nonius Marcellus. Stewecli. Ms. ef Col. ckoros. Le- 
git Lipsius, toros. Colvius. Fux. c/ioros, ct Aid. llould. Thoros. A\. choros. 
Elmenhorstius. M. tkoros. Putean.— 4 Nunc. Ms. ct editiones pleracque, 

NOT/E 

'' El intexla; fills aureis] Aurnm in- ' Inter toros suciorum] Quidam le- 

texcrc vestibus invenit Attains Unx ; gunt/oros; quod si quis retinere ma- 
undc Atfalica? dictap. lit, inlclligenda erunt sedilia, vel 

Delph. d Krtr. Clas. Apul. R 258 APULEII 

faciunt. Estur ac potatiir incondite ;' pulmentis acervatim,^ 
panibus aggeratim/ poculis agminatim ingestis. Clamore 
ludunt, strepitu cantillant, conviciis jocantur : ac jam ^ ce- 
tera semiferis Lapithis Thebanis Centaurisque "" similia.9 
Tunc inter eos unus, qui robore ceteris antistabat,' Nos 

ceteris. Editur bibiturque incomposite, hnportatis in mensas acervis ferculorum, 
aggeribus panum, et agtninibus crateriim. Ludunt cum vociferatione, cantitnnt 
cum strepitu, cavillanttir contumelinsis verbis : et jam quoad reliqua omnia re/e- 
rebant Lapithas Thebanos et Centauros semibestias. Tunc unus ex illis, qui super- tunc. Colviiis. Fux. tunc, et Aid. Roald. Mss. tunc. Piitean. Item niei 
prater Florent. forsan, et Edd. ante Basil, sec. et Colv. Qiiare id restitui. 
Oud. — 5 Estur ac potatur. Vulgati addunt dictionein, E. ac p. incondite. Colv. 
Ti incondite male expunxit Vulcaniiis. Sic vetiis interpres Origenis h. 3. f. 
270. in Job. dixit, ' infrunite manducare.' Elmenh. — 6 Giielf. sec. arerratim. 
Oud. — 7 Ms. D'Orv. aggrcgatim, sollenni confusione. Vide ad lib. ii. pag. 
34. ' Aggeratis in cumuliim stragulis.' Id. — 8 In Cod. D'Orvill. non compa- 
ret rh jam. Id. — 9 C. s. Lapithis, Thebanis, Centaurisque s. Nisi me opinio 
fallit, scripserit ipse Auctor, similes. Graecnm loquendi moreni agnoscis ; 
scio, Romanis qnoqne non neglectnm, ' cetera similis hnic,' ' cetera bonus.' 
Virgilius: * Consertum tegmen spinis, at cetera Grains.' Apuleius libro 
decinio : ' Possumus quidem omnia cetera fratres manere, ab isto tameu 
nexu communionis discedere.' Iterum primo Floridorum : ' Cum in artificio 
patris foret tibicinus : Phryx cetera et barbarus.' Redeo ad praecedentia : 
quod enim Thebanos semifero et truci honiinum generi annunieravere, ipsis 
nolentibus arbitror factum : quare restituendum suspicor, Threcibus, Centau- 
risque. Threces enim, a temulentia et insolentibus moribus inter conviven- 
dum, male semper audisse, testis milii, praeter Herodotuni et ceteros histo- 
riographos, Horatius lib. i. Ode 27. Stewech, Mi. Laphytis. Bas. 1. niargo, 
Thelamibus. Beroald. legit, Telamonibus. Vide ipsum. Colo. Flor. L. The- 
banibus. Rom. et Ven. L. Thelamibus. Ber. L. Thelamis. Bero. L. Thelamonibus. 
Vide Ovid. lib. xii. Metam. Pans. lib. v. Diod. Sic. Biblioth. lib. iv. Hygin. 
Fab. 33. Elmenh. — 1 Ceteros anteibat. Repone vetereni lectionem, ceteris an- 
tistabat. Infra : ' Sed animi robore ceteris antistaret.' Item lib. vii. lib. 

NOTyE 

viles et lignei lecti latronum, scam- Thebis, Thessalia; oppido, cnjus me- 
nis nautarum, et navium tabulatis, minit Plin. lib. iv. c. 8. nonautem ab 
quee 'fori' appellantur, hand absi- inclytis illis ThebisBreotiis,quas Cad- 
miles. Magis placet toros. mus condidit. Semiferos Lapithas mi- 
'" Semiferis Lapithis Thebanis Cen- rum quare Noster vocet. Malim 
taurisquel Nota est Lapitharnm et ego, translata una voce, legere : ac 
Centaurorum in uuptiis Piritboi et jam cetera Lapithis Thebanis, Centauris- 
Hippodames rixa super mero debel- que semiferis similia. DeChirone Cen- 
lata. Lapithee populi erant Thessa- tauro Ovid. Metamorphos. lib. ir. 
lias, raontes Pinduni et Olhryn inco- ' Semifer intereadivinae stirpis alum- 
lentes. Itaque, si sincera sit hujus no Laetus erat.' 
loci scriptio, Thebani hie dicuntur a METAMORPHOSEON LIB, IV. 259 

quidem, inquit, Milonis Hypatini ^ domura fortiter expug- 
iui\ imus. Praeter tantam ' fortunas copiam, quam nostra 
virtute nacti sumus, et incolumes* numero castra nostra 
petivimus;^ et, si quid ad rem,'^ octo pedibus aiictiores" " 
remcavimus.^ At vos, qui Boeotias urbcs^ appetistis, ipso 
duce vestro fortissimo [69] Lamacho ° deminiiti,' debilera 
numerum reduxistis : cujiis salutem * merito sarcinis istis, 
quas advexistis,' omnibus certe* antetulerim. Sed ilium (that reliquos viribus, Nos quidem, ait, strenue perrupimus cedes Milonis civis 
Hypatensis. Prceter tantam abundantiam opum, quam nobis strenue peperimus 
nostra fortiludine, recepimus nos etiam in nostra castra salva omni turha nostra, et 
reversi sumus ditati octo pedibus, si hoc etiam aliqua in parte lucri putandum sit. 
Vos vera, qui aggressi estis urbes Boeoticas, reduxistis imminutum numerum ves- 
trorum, amissu ipso Lamacho vestro strenuissimo duce, cujus vitam prof ecto jure 
pratulerim omni isti prwdce, quam apportastis. Verum nimia quidem ejus forti- XI. Colv. Fnx.antestalxU. Roald. Magis [trobo antistabat. Brant. — 2 Scrip- 
turn, Ypati. Colvius. Sic Palat. Guelferb. nterqiie, ac Regius, Fiix. Oxon. 
D'Orv. bive Hypati vel Hypathi. Oiul. — 3 Tantce. Viilgo, tantam. Colvius. 
Fior. tantam. Elnieuii. — 4 Incolumi. Flor. incolumes. Elmenli, Hoc jam re- 
cepit Scriverius, et confirniatur a D'Orvillauo; eaniqne scripturam praefero. 
Oud. — 5 Imnio vero repelicimus legeuduni cum N. Heinsio ad Ovid. Metaiii. 
1. XV. 569. ut statim ' remeavinuis :' et p. 79, ' latrones remeant :' nbi 
phira. Id. — G Minus eleganter quidam, ad rem facit. Colvius. Ad rem 
fecit. F\]x. ad retn facit. Roald. Colvius rb/acJi male delet, cum etiam sit 
in Florentinis et Bertino. Elmenh. Atqui abest a Bertino, uti et ab Edd. 
ante Colvium, Bcroaldina, et Bas. pr. easque secuti sunt Vulc. Wow. Pric. 
et recte, judice N. Heinsio d. 1. qui ibidem mallet, si quid id ad rem. Vul- 
garis est formula : ' Hoc nihil ad rem.' Et ' facere ad aliquid ' non tani 
significat prodesse, apud optimos scriptores, quam convenirc. Nostri tamen 
omnes agnoscimt verbuni. Oud. — 7 Palat. Guelf. sec. autilores. Id. — 8 Bert. 
remeamus. Elmenh. — 9 Urbes exsulat a Berlin. Oud. — 1 Lam, diminuti, Flor. 
Lamato. Bert, imminuti. Elmenh. — 2 Guelf. sec. salus. Oud. — -3 Ut p. 78. 
' Praedas adveximns:' et passim. D'Orviil. liabet eduxistis, forte pro evexis. 
tis, ut Cic. I. Verr. c. 20. ' Omnia ex fanis plaustris evecta.' Sed nil niuto. 
Id. — 1 Terr<E. Ad cram libri adhibncro, c«<c. Quid si genuinum credamns, 
ter antetulerim'/ quomodoet pro forma antiqua erat, ' ter quater()ue boatnm.' 
Stetrech. Certe. Th certe aheat a Pal. ct Flor. Elmenh. Item a licgio, Fux. 
Guelf. utroquc, Lips. Oxon. D'Orviil. unoisque incluscre Elmcnli. et ceteri. 
Nee male, licet sa^pe sic 'certe' pro, lierculcs, profecto, utatur Auctor. 

NOTiE 

" Octo pedibus aucliores] Propter tus in prajccps. 

duo jumenta quadrupeda, qua>. sc- " Lamacho] Nonien fortissimo la- 

eum adduxcrant, Apuleium et ejus troui conveniens, invictiim euini sig- 

equuni: alter enim asinus, succisis nilicat. Hcsychius, Prica^o laudatus, 

poplitibus, fuerat ex itinerc deturba- Adfxaxo^, A/xaxos, iKaraydviffTos. 260 A PL! LEI i 

quidem utcumque niraia ^ virtus sua peremit. Inter incly- 
tos reges ac duces praeliorum tanti viri memoria celebrabi- 
tur.^ Enim vos 7 p bonae frugi latrones inter furta parva 
atque servilia, timidule ^ per balneas et aniles cellulas rep- 
tantes,9 scrutariara facitis.*' Suscipit unus ex illo poste- 
riore numero : Tune ' solus ignoras, longe faciliores ad 
expugnandura domus esse majores?^ quippe, quod, licet 
numerosa familia latis deversetur ' aedibus, tanien quisque 
magis suae saluti quara domini consulat opibus. Frugi 
autem et solitarii + homines fortunam parvam, vel certe 
satis amplam dissimulanter obtectam, protegunt aciius, et tiido aliquatenvs susttdit ipsum e vivis. Memoria tarn prastantis viri pradienbitvr 
inter claros Rcges et Imperatores pvgnarum. Vos autem, prcedoties frugales, ex- 
ercetis scrutariam artem inter furta tenttia et servilia, perrepentes pavide hnlneas et 
domunculas annum. Unus ex ilia turlia posteriore respondet: An tu unus nescis 
amjiliores cedes esse jmdto faciliores expugnaiu? quia nempe,tamctsi magnusnu- 
merus servorum habitet in amplis domitnis, unusquisque tamen potius provisvm vult 
sucE vita, quam bonis heri sui. Homines autem parci et privati pertinacius defen- 
dunt atque custodiunt etiam cum discrimine suce vitce opes tenues, aut etiam ingen- TerrcB vitiose erat in Bas. pr. In Palat. quoque antctulerim. Oiui. — 5 Malim 
ex Fill. Cod. Sed ilium quidem viruni nim. Wow. Sunt libri, in qnibns legas : 
Sed ilium quidem virumnim. Sciopp. inSymb. — 6 Paint. Guelf. sec. celebrare- 
tur, D'Orvill. celebralur. Fors. celebretur. Oiid. — 7 Vul^^ati, Enim vero vos. 
Ex eodeni libro veteri lescripsinuis Floiidornin 1. ii. (N. 9.) ' Enim non pigebit 
ine commemoraie, quod illnm non pudituni est ostentare :' et Flor. lib. iv. 
et Apologia u. et alibi. Plautns Persa : ' Enim nietuo, nt possim in bubi- 
leni rejicere, ne vagcntiir.' Milite : ' Enim cognovi hunc : ft:'ei^ti mode nidii 
ex pioclivo palam rem.' Paulus 1. xxviii. D. de Piobat. ' Et hoc, id est, 
qiiod Gr»ci tlicere sclent ^virAixTej : enim potest hoc memoria teneri.' Qui 
locus valde in vulgatis libris nostris ab interpiinctione laborat. Colv. — 
8 Vulgo, timidicule. Elmenh. — 9 Scriptura vetns, tentantes. Colv.— I Reg. 
Tume. Ond. — 2 Oxon. domose minores. Sed domus Accns. plur. Nostro sae- 
pins. Vide ad p. 71. Id.—'i Sic Ms. D'Orvill. et Edd. Vett. non divers. Id. 
— 4 Pith, insolitari. Id. — 5 Palat. ^df. Oxon. et Guelferb. mudo pro meo. Id. 

NOTiE 

P Eni?n vos] 'Enim' hie posiltim teium mane Philippus Vilia venden- 

loco, autem, vel sed, vel atcnim, ut tern tnnicato scruta popello Occu- 

apud Plant. Aulul. Act. ill. Seen. 5. pat.' Et ejusmodi scruta vendentes 

'i Per balneas, Sfc. scimtariam facitis] scrutarii dicti sunt, et eorum ars 

Furando rubiginosas strigiles, am- scrutaria. Lucilius: ' Scrntariu' lan- 

pullas rubidas, soleas veteres, et dat Pra^fractam strigilem, soleani 

pannosas vestes,aliasque id genus ve- impiobu' dimidiatam.' Hinc verbum 

teramentorum quisquilias, quas scruta ' scrutari,' qnod est, vel minima qua;- 

dicuntur. Horat. lib. i. Epist. ' Vul- que diligcnter investigare. METAMORPHOSEON LIB. IV. 261 

sano^uinis sui periculo raiiniunt. Res ipsa denique fidem ^ 
sermoni meo dabit. Vix enini Thebas Heptapylos"^ acces- 
simus, quod est huic disciplinas primarium studium : sed 
dum sedulo ^ fortunas ^ inqiiirebanius populates. Nee nos 
denique latuit Chryseros ^ quidam' nummularius, copiosae 
pecuniae dominus ; qui, metu officiorum ac munerum publi- 

tcs caufe celatas. Postremo, quod vobis dico, compmbabitur ipsa re. Nam viv 
pervenimns Tliebas, urbem septem portarum : at,dum percontahamur dUigenter opes 
uniuscujiisqne civium, {qua est prima cura hujus nostrcB artis,) tandem nobis inno- 
tuit quidam Chryserosfosnerator, possessor numeroscB pvcunicB ; qui, timensofficia, — 6 Vix e. T. H. accessimus: quod est h. d.pr. studium. Sed dum s. Sj-c. Notio 
moibi, pars est, inqniuiit, sanitatis : facile adniiserim ; utiqne hodie, quo 
lanta ^Escnlapiornm tibiqiie copia. Luhet itaqiie corriipta li^c Apnleii pro- 
traheie. Saiiet, ciii hoc iiidiii>it illc Phrebus. Qiiidiii enini agnoscani vi- 
tiiun ? cum nulla idonea sententia his snbsit verbis. Ei, quoniani niedendo 
impar suui, liceat saltern fonienta adhibere. Tentabam : quod est h. discipl. 
pr. studium, sectim sedulo fortunam i. popularim [Vultne popularem, an popula- 
riuin?] necnos,&)C. Sane prorsus est ex disciplina latrocinantis liujus secta", 
divisiin se ininiiscere populo, atqiie ita sigillatini cuncta pervcnari. Similis 
invenitnr constnictio lioc iibro infra : ' Quod enim ex usu foret omnium, me 
solum resistentem pro doinus limine, cuncta rerum exploraturum solicite, 
dum redirent.' Hoc alibi lariniatim vocat Iibro octavo : ' Non laciniatini 
disperso, sed cuneatim stipato comnieatu difficultatcs illas transabiremns.' 
Quod verbum reddam Seneca? Epist. xxxii. ' Multum nocet, et qui mora- 
tor ; utique in tanta brevitate vitae : quam breviorem inconstantia farimus, 
aliud subinde ejus atque aliud facientes initium : diduciniiKi illam in parti- 
ciilas ac lancinamus.' Alias est laniamus. WihW verius, quam fuisse lacinia- 
mus. Grut. Lib. vii. Susp. c. 6. Pro voculaiLr, nox repono ; id est, noctn; 
nt apud Plautum Asinar. ' Nox, si voles, nianebo :' et in 12. sei. nox. 
FVRTVM. FACTVM. FRIT, apud Macrobium lib. i. Saturn, cap. 4. Nam illud, 
quod est huic disciplinw primarium studium, vix video, (juo referri possit, nisi 
hie ita, id est, nox legamus. Tum enim cxplicabilui- liic locus ex alio infra : 
' Et ex disciplina sect* servato noctis illuinino tempore, quo somnus obvius 
impetu primo corda mortalium validiiis invadit, ac premit, et examnssim 
capto noctis latrocinali memento.' Scitum Jnvenalis [Horatii] illud : 'Utju- 
gulent homines :' et ' nocturnus grassator,' ap. Petron. lirant. Thebas Hep- 
tapijlus. In Oxon. est Heptapyles. In Ed. J\uit. post, lleptapijlas. Prave. 
Amin. iMarcell. lib. xxii. c. IG. de Tliebis /Egypliis: ' Hecatoni)ylos enim 
Tliebas nemo non novit.' (Jud. Fortunam popularem. Fux. fortunas piii)ultires. 
lioald. — 7 Oxon. Crisereos, Guelf. sec. Cirycos, vel Chrisecos. Pal. Chirsiros. 

NOTjE 

' T/ieios //f;j/aj}i/?os] BoRoticas illas discipline primarium studium) sedulo 

a Cadmo coiiditas iTrrairuAouj dictas fortunas, Sfc] Rectum hunc loci hu- 

a seplem poitis; ad distinctionem jus ordinem debemus Piicapo. 

Thebarum /Egyptiarmn, a Libero pa- ' Chryseros quidam] Nomen avaro 

tre, ut ferimt, conditaruni, (jua> a nummulario apprime conveniens ; au- 

centnrn portis dictac sunt tKardixTrvKot. ri enim amatorem significat. 

• Quod, Ifc. [Sed dum (quod est hide 262 APULEII 

corum," magnis artibus magnam dissimulabat ^ opulentiam. 
Denique solus ac solitarius parva, sed ^ satis munita, do- 
munciila contentus, pannosus alioquin ' ac sordidus, aureos 
folles incubabat.^ "" Ergo placuit ad hunc primura ferre- 
mus aditum ; ut, contemta ^ pugna manus unicee, nullo 
negotio ^ cunctis opibus otiose potiremnr.^ Nee mora, 
cum noctis initio foribus ejus praestolamur:*^ quas nee 
sublevare, neque dimovere, ac nee perfringere quidem 

et munera publica, celabat amplas opes magno aslu : postremo, soltis et semotus a 
ceteris, contentus tenui casa, sed bene munita, ceterum pannis obsitus, ac sordide 
victitans, custodiebat bidgas auri plenas, incumbens eis. Igitxir visum est nobis 
hunc aggredi primuni : ut,spreta resistenlia unius tantum manus illius, otiose oc- 
cuparemus absque difficuUate omties ejus divitias. Neque cunctuti, prcesto adsumus 
node ineunte ad ostium ipsius: quod nobis non videbatur consultum sustoUere, ne- Oud. — 8 D'Orv. dissimularet. Id. — 9 Sed abest ah Oxon. Id. — 1 Alioquin 
non est in Bertino. Elmenh. Uti stepe desideiatnr perpeiam in ilio codice, 
et hinc male a nonnemine iincis incliiditrir. Vide ad I. ii. init. ' Anxius 
alioquin.' In Palat. et Edd. Colv. Vulc. sordibus. Oiid. — 2 Vnlgo, sordibus 
aureorum f. i. Liviiis lib. viii. ' Incnbantes pnblicis thesanris.' Seneca lib. 
1. de Ira cap. ult. ' Acervis anriargentiqiie incnbat.' Salvian. ' Incubat de- 
fossis melallis.' Elmenh. — 3 C'on<. Conexit Beroaldiis co7iceptu, quern omaea 
Editiones secufa?. Nos scriptani lectionem loco nmvere noliiinuis. Colv. 
Concepta. Fnx. contemta. Roaldns. Contemta, Ita et viilgati et scripti libii 
referunt. Sed de sententia niinns constat. Piitariin emendandiini : com- 
menta, ve\, contcnti, scilicet Laniachi. Nempe ut ille solus januani snbleva- 
let, aut danstra evelleret, atque ita ipsius unic-.v manus pugna fnrtuni expe- 
diretur ; reliqui otiose praeda potirentur. Wower. Contemta. Sic Colvius 
ex Lipsii libro legit, sic in Bertiniano, sic in Fiilviano leperi. Enieudaie 
auteni et illnstrare conatus sum libio Suspect. Lect. ii. Epist. 8. ut scilicet 
legatur con<en<a: ut nimirum pugna tali, quas unius inanu contenta essef, 
conficique posset, cunctis opibus potirentur. Contentus alicujus rei, qnam 
bene Latine dicatur, ibidem docui, neque me sententiae etianinum pcenitet : 
cum apud Velleium libro ii. de Maecenate legam : ' Vixit angusti clavi paene 
contentus.' Sciopp. in Symh. Consepta. Fl. contemta. Alii, contenta. Wower. 
commenta: vel contenti. Vide Scioppium Suspect. Lect. lib. ii. Epist. 8. 
Elmenh. — 4 ^evXxn. cum nullo n. Gueif. pr. re/fc wfgufo. Oud. — 5 T\oY.potire- 
tur. Male. Elmenh. Fux. a m. pr. poteremur. Oud. — 6 Ms. postulatis. Coi- 

NOT^ 

" Metu officiorum ac munerum publi- taret, si offerrentur. 

corum'] Munus publicum, ex lib. xiv. " Aiireos folles incubabnt] Non lon- 

ff. de Muner. et Honor, est quod gins a!) iis discedebat, quam gallina 

in administranda Kepublica cum ab ovis, quibus incubat. Similiter 

sumtu subitur sine titulo dignitatis, Seneca, lib. i. de Ira, cap. ultimo: 

ideoque ejusmodi munera a pauperi- ' Acervis auri argentique incubabat.' 

bus rejici in divites solebaut. Ea de Folles hie sunt crumenae, sive sacci 

causa avarus Chryseros refugiebat ex aluta. 
dives videri, quo facilius ea detrec- METAMORPHOSEON LIB. IV. 263 

nobis videbatur ; nc valvarum sonus cunctam viciniam 
[70] nostro suscitaret' exitio. Tunc itaque sublimis ille*' 
vexillarius noster Lamachus,^ spectataj ' virtutis suae fidu- 
cia, qua clavi ^ immittendas foramen '^ patebat, sensim im- 
rnissa manu, claustrum evellere gestiebat. Sed dudum 
scilicet^ omnium bipedum nequissimus^ Chryseros, vigilans 
et singula rerum sentiens, lenera gradum et obnixum "^ silen- 
tium tolerans, paulatim arrepit ; grandiquc clavo manum 
ducis nostri repente nisu ^ fortissimo ad osdi tabulam '^ 
offigit:^ et, exitiabili nexu patibulum^' relinquens, gurgus- 

que difcUere loco, ac ne effringere qiiulem ; ve slriilor forium excitarct omnes vici- 
nos in nostrum pernicii-m. Tunc igitur ille mugmficus antcsignanus noster Lama- 
chus, confideniia sua fortitudinis toties probata, cnnabatur extrahere repagulum, 
intromissn paulatim manu, qua parte ostium erat perforatum ad inferendam clavem. 
Verum Chryseros, scelestissimus omnium nnimaliutn bipedum, expergefactus scilicet 
jampriilem, et cognoscens quicquid gerebatur, accedit placide incedens suspenso 
gressu, et servans ohstinatum silentium ; et subilo affigit validissimo conutu manum 
autesignani nostri ad tabulam jannce ingenti clavo : et, Hnquens eum qffixum con- vius. Ftix. postulatis. Roaldiis. Fior, prastolatis. Elmenli. — 7 Oxon. a m. 
pr. sciscitahatur. Deiii Fiix. vicinio. Otid. — 8 Extilat rb iZie male a D'Orvill. 
In Vulc. Ed. noster ille vexill. Id. —9 Flor. Lamathus. Elmenh. Ut in Edd. 
Vett. Lamatlu'us D'Orv. et sic in seqq. Al. Lamacus. Oud. — 1 Spectata. Fnx. 
spectutcB. ViodUhxs,. Item Reg. ac D'Orvill. Qiiodprrefero. Passim quasi ex 
formula occuriit 'spectata virtus.' Infra 1. x. ' Pietatisspectateejuvenis.' 0«rf. 
— 2 lidem, cluvis. Colvius. Clnvi emitlendce. Rom. clatis em. Elmenh. — 
3 Scilicet exnlat immerito a Cod. D'Orvill. Adi ad lib. in. p. 61. Dein 
Chiriseros Oxon. Oud.— 4 Cod. D'Orv. Edd. Ber. Bas. pr. obnoxium. Prave. 
Infra: ' Premens obnixum silentium.' Auson. Epist. xxv. 28. ' Ob- 
nixum, Pauline, taces.' De verbo ' tolerare ' adi ad lib. ii. pag. 22. 
Pro Unein in Gnelf. pr. lerem. Idem. — 5 De more rursus babent Edd. 
ante Bas. sec. nixu, ut et Lugd. cum Cuelf. pr. Idem. — 6 F. vakam. 
P. 11. ' Valvas stabuli.' /:/«■««.— 7 Fixx. offidit. Roaldus.— 8 Emendabis, /)a- 
tibulatuvi. Wow. Patibulatum. Sic rect'e Scaliger. Mss. et vulgati legunt, 

NOTiE 

* Qua clavi immittendci foramen, 6,'c.'\ > Bipedum jiequissimus] Alexander 

Ampluni illiid quidem, ut ex hoc loco Seveius, de Caracalla apud Spartia- 

viderc est, utpote transmitt* iidn- ma- num : ' Ille omnium non solum bipe- 

nni patens. Claves qnippe ilia- ostio- diim, sed etiam (luadrupedum ne- 

rnni donuis in{.'ontes craiit, eanuut|ue (|iiissin)us.' Bipedes hie homines in- 

custodia penes servos. Hinc jocus telliije, ciun cetera terrena animalia 

ille Martialis in Euclidem, qui sibi slut quadrupeda. 

ipse doniinus erat et familia, lib. v. » I'at. [Patibulatum] Sic affixnni 

i:pi|;rani. 3.>, ' Equiti supcrbo, no- ostio, ut nncens patibulo aftigitur. 

bili, locupleti, Cecidit repente magna Hoc patibulatum a Scaligero est. Ha- 

<1.- sinu rlavjs.* Clavinm figuras va- bent uiulta oxemplaria patibulum: 

lia* vide apud Pignor. de Scrvis. quod in eundcm sensum tuctiir Lip- 264 APULEII 

tioli sui 9 tectum ascendit ; atque inde contentissima voce 
clamitans, rogansque vicinos, et umimquemque proprio 
nomine ciens, et salutis communis admonens, difFamat 
incendio repentino domum suam possideri. Sic unusquis- 
que, proximi ' periculi confinio tenitus, suppetiatum de- 
currunt ^ anxii. Tunc nos in ancipiti periculo constituti, 
vel opprimendi nostri,'' vel deserendi ^ socii, remedium e re 
nata validum + ^ eo volente comminiscimus.^ Antesignani ^ 

nexione Mali, conscendit tectum sui tugurii ; et illinc damans altissima voce, et 
obsccrans vicinos, ac vocans singnlos suo nomine, inonenaque ut consulercnt communi 
eonservalioni, deblaterat ades suas correptas esse subitis fiammis. Sic cuncli ]ia- 
rentes propinquitaie periculi imminentis provolant soliciti, laturi uuxilium. Tunc 
nos, positi in ambiguo discrimine, nut incidendi in manus accurrentium, aut rdin- 
quendi nostri commilitonis, excogitamus ex tempore remedium slrenuum ipso j«- patibulum. Elmeiili.— 9 Abest sui a Bertin. Oitd.—\ In niembiaiiis Reg. 
Oxon. Pal. D'Orv. Guelf. sec. exarattir poa»n«s. Quod pra-stare vuletur : 
quamvis et proximi esse possit noininativns, at niiiiis dubins. Id. — 2 Viilyati, 
decurrere. Colv.— 3 Palat. deflendi. 0\\d.—i Medium. Reposnit Beioaldiis, re- 
rnedium. Colvius. Fux. remedium, et Aid. et Beroald. Roald. Ne aiisculteiiins., 
qua-so, Beroaldo siibstituenti remedium. De diiobns qtisslio ac debberatio 
eiat, an deserereut commilitonem, an vero occideient. Nunc medium inve- 
nenint, quo nee occideietur, nee deseieretur, eiqne amputanuit maiinm. 
Sic Seneca Epist. xxii. ' Qnemcumque vis occnpa adolescentem, seiiem, 
medium ; invenies aeque timidnm mortis.' Medius liic, qui nee plane senex, 
nee plane adolescens, scilicet, ut explicat Martialis : ' Illud quod medium 
est, atque inter utrunique probamus.' Grut. Beroablus, remedium. Male. 
Vide Gruterum 1. vii. Susp. c. 6. Elmenh. Sicuti Beroaldus, babent Alss. 
B. M. remedium. Putean.— 5 Vetus edita lectio, commissimus. Unde scripsit 
Beroaldus, eumque alii secuti, comminiscimur. Comniiniscere, ut Argumen- 
tare, Fabulare, Deniolire, quorum postremum Alfenns Ulpianusqiie, non 
solum juris nostri, sed et Latinitatis probatissim* idonei auciores non >eme\ 
duntaxat usi ; si quidem Florentinam lectionem seqnimur : bic 1. i. D. ad 
L. Aquil. et 1. xxxvii. de Dam. inf. ille 1. xxx. Locati, et I. xii. de Usufr. 
leg. Vide Diomed. et Prisciannm lib. viii. lib. xr. Colv. Coinmissimvs. 
Tax. comminiscimus. Berodl. comminiscimur. Roald. Ms. comminiscimus : et 
statim, Antesignarii yiostri. Sciopp. in Symb. Comminiscimus. Vulgo, commi- 
niscimur. Bertin. et Rom. commisimus. Male. Elmenh.— Q Alii, Antesignarii. 

NOT^E 

sius, Elect, lib. i. cap. 18. quasi sit * Opprimendi nostri'] 'Opprimendi' 

a nominativo ' patibulus,' masc. gen. hie passive sumitur (d'etre surpris): 

quod idem sit ac patibulalus. Ipsum ' nostri' autera, et ' vestri,' pro, nos- 

vide. Patibulatus apud Plautum, trum, et vestrum, qua ratione dica- 

Mostel. Act. I. Seen. 1. cruci atfixus, tur, vide apud Cell. Noct. Attic, lib. 

eaniqtie gestans per vias : ' O carnifi- xx. cap. 6. 

cum cribrum, quod credo fore; Ita ^ Rem. [Medium-] c re nata validum-] 

te forabunt patibulatum per vias Sti- Legit Priceeus remedium calidum, hoc 

muiis, si buc reveniat senex.' est, citum, repentiuum. Sed nihil METAMORPHOSEON LIB. IV. 2G5 

nostri partem qua manus humenim subit,^ "^ ictu per articu- 
lum medium temperato,'^ prorsus abscidimus;^ atque ibi * 
brachio relicto, multis laciniis offulto ^ vulnere,'^ ne stillaa 
sanguinis vestigium proderent, ceterum ' Lamachum raptim 
reportamus.+ Ac, dum trepidi regionis'^ nrgemur gravi 

bcnte. Resecamiis omnino membrum nostri duels, <ina manus liumero jimgHur, 
ictu libruto per niedimn juncturam ; et relicto illic bmcldo, ob valuta plaiia niulta 
veste, ne guttce sanguinis indicarent qua fugissemus, aspurtamus citissime quod 
iupererat de Lamucho. Duinque magnus slrepUus instut nobis trepidanlibus ob Klmenh. Uti in Cod. Fulv. Par. Oxon. Guelf. pr. D'Orvill. iit passim a li- 
Ijraiiis erratnr. Vide Drak. a<l Liv. iv. 47. Oud. — 7 Palat. subiit, cum Guel- 
ferbytanis. In primo humeri. Id. — 8 Ms. Aid. Bas. 1. tenuruto : temere. 
Supra lib. iii. ' Per scapulas ictu temperate' Colv. Temerato. Fux. te.mpe- 
rnto. Aid. et Beroald. Itoald. Flor. et Rom. temerato. Elmeiili. Sic eliani 
Pith. Oxon. et Ed. Vicent. Tanerurio in Palal. Guelf. et D'Orv. vitiosis- 
sime. De Beroaldina emendatione pro, librato, directo, dubitare nemo po- 
test. Oud. — 9 Ms. Bas. 1. abscindiinus. Illud malui. Sic infra legimus lib. v. 
(p. 101.) ' Nisu quaai valido noxii serpentis nodum cervicis et capitis abscide.' 
Sic excidere, non excindere. Apol. r. ' Sed dorsis squallentibus excidenda.' 
Et ita pleruniqiie Plautus. Colv. — 1 Atque ibi. Perperam Ed. Scriverii, a 
tibi. Pricsei, «. ita. Pro brachio in Pith, est hebio. Oud.— 2 M\\, offulto. 
Lib. I. ' Quod vulnus, qua maxime patebat, spoui^ia offulciens Panthia.' 
Etmenh. Effulto Oxon. uti d. 1. p. 10. etiam turbatur. Oud.—'i Attentum 
lectorcni non pratervolabit adveibiiim ceterum. Me quidem aliquando tor- 
sit, eoqtie perveneram tcmeritatis, ut deflecterem ad vocem argumento apti- 
orem : lucerum puta, velsccevolam: quae et sono vulgatas aftines. Sed o tris- 
tium ineptiarum labores. Tolle solum pnnctum desuper, et res facta est ; 
nomen quippe habendum, vultque Auctor, reportasse latrones Lainathnni 
cor|)ore imminutum : unde eadem sententia statim dicit de hoc ipso : ' Ctim- 
que nulli nostrum spontale parricidium stiadens persuadere posset, nianti rc- 
liqua sumtum gladium snum, diuque deosculatus, per medium pectus ictu 
fortissimo transadigit.' Itaque ' ceterum,' ut et ' reliquum' nominari Lama- 
thum apparet, comparatione integri iioniinis. Grut. Vidit jam Beroaldus, 
ct quis non? Oud. — 4 Palat. Guelf. pr. reportuvimus.— ^ Vetus liber cum 
oditionibus aliis, rcligionis, et Venetus, tumulto. Colvius. R. urguemur. Sic 
Rom. A\\\,r. urgemur. Vide Indicem. Elmenh. Lego cum Manuscript. C. 

NOTjE 

necesse est inimutare, nisi forte pro •^ Trepidi regioins] Ignari hominum- 

medium reponendum remedluni. que locorumque. Virgil, /lineid, lib. 

<^ Qua manus humerum subifl In xii. ' trepidae rerum:' ad quae verba 

flexura cubiti. Manum hie iiitcllige Scrvius, ' nescientes quid agant ig- 

quicquid a cubiti flexu ad extremos narae auxilii.' Posset etiam legi tre- 

ungucs pertinet. Relicpium brachium, pid(C regivnis urgemur grari tumultu, 

ut hir, sic apud Anatomicos ' humc- id est, tumultu hominum illiiis regio- 

rus' ilicitur. iiis trepide cuncursantium, ad restin- 

'' Offulto vulnere] Lib. i. ' Quod guendum incendium, cjuo Chryseros 

vulnus, quam maxime patebat, off'ul- diifamaverat corre|)tam esse suam 

ciens Panthia.* domum. 206 APULEII 

tumultu, et instantis periculi nietu tenemur ad fugam ; nee 
vel sequi propere, vel reinanere tuto potest ; vir sublimis 
animi/ virtutisque praecipuus, multis nos affatibus multis- 
qae precibus querens ' ^ adhortatur, per dextram Martis,* s 
per fidem sacramenti,'' bonum cominilitonem cruciatu'' si- 
mul et captivitateliberaremus.' Cur enim [71] manu,' qua 
rapere et jiigulare sola posset, fortem latronem supervi- 

ignorantiam locorum, et extirriti timore dii>criini7iis imiiiinentis compellimur ad 
fugam ; iicquc ipse potest aid 7ws S€(pti festinanter, nut ihi reinanere secure ; vir 
tnagnanimus siiigulurisque foi-tilttdinis oruns 710s 77iuHis alloquiis multisque precibus 
oblestatur per dextcrain Grudivi patris, perq>ie jurisjurandi fidem, uli se pruhvm 
■noslrui7i socium eripere7)ius dolori sn7Uil et captiritali. Quaiiiobrem eTiim strenuus 
prado superstes esset dexterce sua, qua: sola posset prwduri, et inte7ficere? se purro vrguemtir. Sic eniin lianc voceni antiqiiitiis scribebant. Brant. — 6 Vir subl. 
an. Hie in veteii seripto nostro exemplari seqiientia omnia hoc lihro lib. v. 
lib. VI. usque ad fineni fere septimi libri desideiantur. Sinistrgp nianus,qn£ 
tantuin bonum nobis invidenint. Colv. Hinc et Voss. Coll. Oud.—l Quce- 
sens. Ita non dubitavi leseiibeie, politissinio Li|)sio siiadente, imnio jiibente. 
Viilgati omnes, queer e7is. Simile niendum libens siistulerim e Plauti Menaech- 
niis : ' I, Decio, quaere meuni patrem, tecum simul Ut veniat ad me :' iibi 
scribain, qucBse 77ieum p. Par enim loco Mercatore : ' Syra, i, rogato meum pa- 
trem verbis meis, Ut veniat ad me jam simul tecum hue :' et Asinaria: ' Le- 
onida, cnrre obsecro, patrem hue orato hue veniat.' Mansit hoc verbum 
Bacchidibus : ' Mirum est me ut redeani te opere tanto quaesere.' Colv. A 
Lipsio haec lectio est. Ms. et vulgati qucEre7is legunt. Ebnenh. — 8 Palat. pa- 
t7-is. Elmenli. Immo in Palat, est, p. d. preiii Martis. In Guelf, sec. p. d. 
preca/is Mart. In Edd. Vicent. Jnnt. Aid. dextera/n. Ond. — 9 D'Orv. cruci- 
atum. Id. — 1 Fux. immui, qua. Roaldus. Lego ex Fulviano Ms. Cur e7iim 
via7iui, q. r. et juvare sola p. /. I. s. Indicat, amissa manu latronem esse in- 
iitilem, qiiare non deceie, ut ipse manui sua supeistes vivat. Sciopp. i>i Symb. 
Flor. Cur e. 7na7iui. Scioppius px Fulvii libro : Cur e. manui, q. r. et jtirnre 
sola p. f. I. s. Elmeuli. iHawut lego, ut et ex Ms. Fulviano Scioppius. Brawt. 

NOTiE 

''Q«(?r. [QittEsens] Ab antiquo 'quae- omnia pro eoruni incolumitate pa- 
sere;' cujus prima? tantum personae tienda: ad niilitum exemplum, qui 
'quaeso' et ' quaesumus' in usu re- jurabant se omnia strenue laturos, 
inanserunt. Lipsii est haec lectio, qua praecepisset Imperator, nun- 
Prius legebatur quai-ens. quam deserturos militiam, neque 

s Per dext7-ain 3Iartis'\ Quern la- mortem detrectaturos pro Republica. 

trones, sicut et gladiatores, et milites Egregium servataa latrocinalis fidei 

Deum sibi priesidem habebant. La- exemplum extat infra de Thrasy- 

trones dieo. Fures enim Mercurium, leone : ' Neque clamore, neque ulu- 

et Lavernam colebant, non Martem. latu quidem fidem sacramenti pro- 

'' Per fidon sacra7nc7iti] Quo se ad did it.' 

leges onines pra^datorias observandas ' Cruciatu simul et captivitate lihe- 

obstrinxerant, maximeque ad soclos rareinus'] Mortem ipsi infcrendo, quae 

nulla vi tormcntorum revclando?, et est nialorum omnium finis. METAMORPHOSEON LIB. IV. 267 

vere ? Sat se * beatum, qui manu socia ^ volens occumbe- 
ret. Cumque nulli nostrum, spontale parricidium "" suadens, 
persuadere posset; inauu reliqua sumtiim gladium suum,'^ 
diuque deosculatum,^ per medium pectus ictu fortissimo 
transadigit.*^ Tunc nos, magnanimi ducis vigore venerato, 
corpus reliquum veste linea^ diligenter convolutura, mart 
celandum commisimus. Et nunc jacet noster Lamachus 
elemento toto sepultus.' Et ille quidem dignum^ virtuti- 
bus suis vitae terminum posuit. Enimvero Alcimus "' solcr- 
tibus coeptis, tamen scaevum^ Fortunae nutum non potuit 
abducere.' Qui cum dormiehtis anus perfracto tuguriolo 

satis felicem fore, qui sponte interiret manu commilitonum. Cumque neminem 
nostrum posset impellere ml ultroneum parricidium, ad quod nos invitabat ; strinxit 
ensem suum manu, qua; ipsi superei'at, et diu osculalus ilium itnmersit in medium 
pectus ictu validissimo. Tunc nos, honorata virlute fortissimi antesignani nostri, 
involvimus sfudiose ejus cadaver mutilum sindone linea, et niari credidimus ahscou- 
demium. Et nunc Lamachus nosier jacet contumulntus toto illo elemento. Atque 
ille quidem oppetiit mortem dignam suisfactis egregiis. At enim Alcimus non po- 
tuit amoliri sinistrtun urbitrium fortunes a suis inceptis quamvis callidis. Hie — 2 Fax. sese. Roald. — 3 Ms. sociali, id est, socionini manibus. Sciopp. in 
Symh. Bert. m. propria. Elinenh. — 4 Possessivum abest a Bertino. Hiiic iin- 
cis inclnsere Elm. et Scriv. Sed male. Non aliiim qiiemvis, sed suum sum- 
sit gladium, f|iiem liinc deosciilatus est. Oud. — 5 Deosculatus. Ma.\\m, deoscu- 
latum. Colv.— 6 Quapdam edifiones, <ransndii<. Infra lib. ix. ' Injecta laiicea 
duorum alttrum per medium pectus transadegit :' et viii. ' Nee non tamen 
ipsam bestiam facili manu transadigit.' Virgilius, ' Transadigit costas.' 
Colv. Bert, et Rom. transudiit, male. Elmenh. F. transadegit. Sed male 
cum Bas. edit, legere, transadiit. Sic alibi : ' Per medias aries iiit'e^ti niili- 
tis Iransabii.' Brant. — 7 In Guelf. utroque, veste ante vel autem I. Deside- 
ratur ultima vox in Regio, Fiix. Lintea vel linthea Oxon. Guelf. D'Orv. va- 
riatione perpetiia. Vide ad 1. ii. p. 2.5. ' Linea tunica.' Oi((L— 8 D'Orv. 
dignus. Id. — 9 Savum. Etiam hoc loco legtbam, scwrum, Colvius. Tamen 
scavum, iSpc. Flor. t. eum sccevus /•', nutus. Male. Elmenh. — 1 Venelus, addn- 
cere. Nee hoc, nee iliud rectum. Num aufugere ? an abdicare? Colvius, 

NOT/E 

'' Parricidium] KoraxpTjo^TiKuiy. lucinatus est A[)uU;ius, aut intellige 

' Elemento toto sepultus] Hropert. projecta fiiisse ilia cadavera in Isme- 

lib. III. Eleg. 7. ' Nunc tibi pro tu- num amnem, qui ea deinde in Euri- 

niulo Carpafliium omne mare est,' pum detulit, ideoquc dici piojecta in 

Subit dubium, ipiomodo Lamaclium, ntare. 

et deinde Alcimnm in mare i)rojece- "' Alcimus] Est ct hoc nomcn a 

rint latroncs, cum Tliebii, ubi eiant, fortitudinc. Hesycbius : "AAkijuos" 

distent inultis milliariis ab ICuripo, ^ax'M'^S) ^•'Sf*'^"'" '"'X^'P^*) "P'*"'"^*' 
quod proxinium est mare. Aut lial- 268 APULEll 

conscendisset ^ cubiculum superius, jamque protinus obli- 
sis fiiucibus interstinguere earn debiiisset ; prius mahiit ' 
rerum singula per latiorem fenestram forinsecu5 nobis sci- 
licet rapienda* dispergere. Cumqiie jam cuncta rerum ^ 
gnaviter emolitus, nee toro quidem aniculce quiescentis 
parcere vellet, eaque lectulo suo devoluta/ vestem stragu- 
1am subductam scilicet jactare similiter destinaret ; genibus 
ejus profusa sic nequissima ilia deprecatur: Quid oro, fili, 
paupertinas pannosasque reculas 7 " miserrimae anus donas 

enim perfossa domuncida ciijusdam vetulcB dormientis, cum ascendisset in cubicutum 
superius, et jam debuisset ipsam statim enecare prccfucato gutture ; maluit prius 
yrojicere foras ad nos omnia ex fenestra celsiore, ut nempe ea raperemus. Cum- 
que, omnibus jam strenue egestis, ne ledum quidem tetulce dormientis vellet relin- 
quere, eaque deturbata e suo grabatulo, pararet similiter projicere stragulam ves- 
tem, quum nempc ipsi subtraxerat ; ilia scelestissima procumbens ad genua ejus, sic 
eum obsecrat : Quam ub causam, qua'so,fili, das pauper culam et laceram supelUcti- Alii, deducere. Elnienh. Colvius : ' Num aufiigere, an abdicare ?' Ego 
iitriimque abdicaverim, et fortasse reposuerim, obducere, quod apiid Tertnlli- 
amim sa-pe occiirrit pro, viiiceie. Ut libro de Caine Christi circa finem : 
' Hoc quidem capitulo ego potius utar, cnm adulteratores ejus obduxero.' 
Et adversus Praxeani ; ' Undique enim obducti distinctione patris et filii.' 
Obducti, id est, convicti, ut exponit Beatus Rhenauus. Brant. — 2 Ed. Vicent. 
concedisset. Guelf. pr. consedisset. Oud. — 3 Guelf. sec. valuit. Id. — 4 Stylis 
rap. Si conjecturam sequamur, clarior videatur sententia: singidis rap. Si 
quid video, niutavit sententia ex compendiosa scriptura, quae fuit sigiis. 
Nam, qui aniculse a>des expilabat, sociis in area stantibus sua singulis omnia 
absportanda projecit. Stewcch. Infra lib. vi. ' Stylis rudis perpetuabitur liis- 
toria.' Lindenbr. Non bene meo aninio. Correxerim, pilis, Hastas erige- 
bamus. In has Aicimus vestlmenta et id genus alia ex alto conjiciebat, nobis 
sic rapienda. Colv. Fux. nobis s. rupienda: i. scilicet. Quae peritissima est 
prse vulgata, ex qua ndiil unquam boni feceris ; et quae a propera interpre- 
tatione singularis illius literiE manavit. Eodeni compendio etiam exaratnm 
idem verbum intra notabimus. Roald. Omnino scribendum ex Fulv. et Pa- 
lat. Cod. 7iobis scilicet rap. Wower. Eodem Suspectarum Lectionuni libro 
(ii. Ep. 8.) indicavimus veram aflf'ecto liuic loco niedicinam, adeo ut, contra 
si quis sentiat, nihil sentiat, Legendum ergo : nobis scilicet rap. Ac, ne 
quis me putet plus a;quo audaeem istic fuisse, sciat, sententiae meae sutfra- 
gari jam Fulvianum codicem, in quo est : nobis scil. rap. Nimirum non sem- 
per fallimur, qui curiose literarum ductus observamus. In stilis, t pro c et 
s pro z scriptum fuerat, cum esse deberet sciliz. Jam litera z pro syllaba cct 
posita est, ut in Suspectis docui. Sciopp. in Symb, Scilicet. Sic recte Pal. 
Flor. et Bert. In vulgatis est, nobis stylis r. Male. Elmenh. — 5 Cuncta r. 
Prima vox ab Oxen, iibrarii manu prima est omissa. Naviter Fux. Guelf. 
pr. Oud. — 6 Licet vulgata satis defend! possit, malim tamen, si per Mstos 
liceret: eique devoluta; subductam. Ratio patet. Groslotins conjecit, S!<6d«c- 
tam scilicet irrepsisse a glossa. Id. — 7 Venet. et Bas. 1. resculas: quod agnos- 

NOTiE 
" Rec, [Resculas] Alii reculas. Diminufivum est a* re.' meta:\iorphoskon }Aii. IV. 2G0 

vicinis clivitibiis,® quorum hasc? fenestra doraum prospicit? 
Quo sermone, callido ' deceptus astu, et vera qua? dicta 
sunt credens Alcimus ; verens scilicet, ne et ea, quae prius ^ 
niiserat, qnaeque postea missurus foret, non sociis suis, sed 
in alienos Lares jam certus ' ° erroris abjiceret, suspcnditse 
fenestra,* sagaciter perspecturus ^ omnia: praesertim do- 
mus [72] attiguae,^ quam dixerat ilia, fortunas arbitraturus. 
Quod eum strenue ^ quidem, sed ^ satis improvide conan- 
tem, senile illud facinus,^ p quanquam invalid©, repentino 
tamen et inopinato pulsu nutantem ac pendulum, et inpro- 
spectu alioquin altonitum, pra?ceps inegit.'' Qui ' praeter^ 
altitudinem nimiara, super quendara etiam vastissimum 

lem anus infelicissimcB ticinis opulentis, ad quorum cedes hccc fenestra pertinet ? 
Quibus verl/is Alcimus circumvenlus solerti astiitia, et i-era putans, qua sibi dicta 
erant ; timens nempe ne, ignurans se errare, mitterct et illtt qua- ante jirojecerat, et 
qua postea esset projecturus, non commilitnnibus suis, sed in ades alienas, promovii 
se per fenestram cullide contemplaturus sinf^ula, pracipueqne exphiraturus opes do- 
mus vicinae, de qua anus locuta fuerat. Quod quidem cum moliretur gnaviter, et 
satis incaute, atius ilia sceleratissima vacillantem eum, ac pendentem, et alias peni- 
tus intentum cxplorationi, dedit pracipilem impnisu debili quidem, sed subitariu, 
et improviso. Qui, prceter summam altitudinem fenestrce, mens insuper in quod- cit secundnm Analogiam super 12. vers. /EiiPid. lib. iii. Piiscianus. Cob), 
Fux. resculas. Roaldiis. Resculas. Alii, reculas. Elnienli. — 8 D'Orv. divini- 
tibus. One). — 9 D'Orv. hie. Id. — 1 Bert, calido. Elnienh. Item D'Orvill. et 
Oiielf. sec. Valido in Ed. Bas. pr. Male utnimqne hie loci. Vide ad i. i. 
in f. Haustu Palat. et Gtielf. sec. Oud. — 2 Edd. Ber. Bas. pr. primus. Id. — 
3 J. c. Legendiiin, incertus. Sciopp. in Synib. etSiisp. Lect. 1. n. c. 8. Flor, 
jam virtus. Inepte. Alii, incertus. Elmenli. — 4 Susp. se fen. Flor. suspecta- 
quef. Elnienh. — 5 Bert. /^rovpcdiycus. Id. — G Pal. Giielf. anibo, a<</i?i(a. Reg. 
Fux. D'Orv. Giielf. ainbo, Oxon. ut d. Pith, furtunam. Oud. — 7 Q. eum sir. 
Ms. quern str. Sciopp. in Symb. Sic et D'Orv. In Guelf. ntroqiie et Palat. 
Quod eum s. uti deest quidem. Oud. — 8 Et. Conrinnius, sed .i. i. Colv. Le- 
gendnn),at. Sciopp. ibid, et Sn«<p. Lect. ii. 8. E Bertino, bene. Sed edi- 
dere Vulcan, et scqq. prscter Prica^uni, ciijiis niargini at etiam allevit Wasse. 
//n/*roi/JHS Palat. (Jud. — 9 Sen. ill. f. I'lor. sed et illud ratus. Male. Vide 
Indicfrn. Elmenli. Nihil e>it in ejus Indice. Sed vide Beroaldum. Dicitiir 
pro ' facinorosa anus,' ut ' scelus ' pro scelesto, et alia passim. Vide et ad 
i. IV. in f. ' V'ipereumque malum.' In Palat. non male islud. Oud. — 1 Ed. 
Vicent. Qua. Bas. pr. Qua, baud sane inepte. Id.— 2 Palat. pp. Id. — 

NOT;E 

<• J. c. [Incertus'] Sic Schiopp. et vitiosus liomo es, Zoile, sed vitium.' 
Casaub. Pi\\\ jam certus. Sic sjcpissime 'scelus' apud Comi- 

I' Senile illud f acinus] Asperius et cos pro scelcrato; metonymia ad- 
signiticaiitius, quam si dixissct, anus junctj. 
ilia facinorosa. Sic Martialis : ' Nou 270 APULEir 

lapidem propter ' jacentem recidens,* peifracta diffissaque ^ 
crate costaruni/ rivos sanguinis vomens, imitus^ narratis 
nobis, quae gesta sunt, non diu cruciatus, vitam evasit. 
Quem, prioris exeraplo sepulturae traditura, bonum secuto- 
rem Lamacho dedimus.* Tunc orbitatis duplici plaga pe- 
titi,7 jamque Thebanis conatibus abnuentes,^ Plateas * prox- 
imam conscendimus^" civitatem. Ibi faraam celebrem 
super quodam nomine Demochare ' "^ munus edituro gladia- 

damsaxum latissimum, qiiod adjacebat dnmui, distracta perruptaque compage costa- 
rum crucians ftuctus cruoris, non passus diutinos dolores exccssit e vivis, niemoratis 
prius nobis Us, qwe sibi evenerant. Quem, tumulalum ad exemplum prioris, de- 
dimus bonum coinitem Lamacho. Turn peiculsi vubiere duplicis jaciurcc, et jam 
repudiantes incepta Thehana, petiimus Plateas, proximam urbem, Illic compcritnus 
quendum virum inchjtum fama, nomine Democharem, exhibilurum gladiatoram 3 Prope, ¥ux. prater. Roald. Propter jacentem. Pal. etFl. prater latentem. 
Elmenh. In Oxon. qnoque, Rejj. D'Oiv. Gtielf. Pal. est prcettr. Prope in 
Ed. Piic. et reliqiiis ante Elmenh. qui tacite cum Sciiv. et Flor. exhibuit 
propter. Bene, ut est in Ms. Paraeano. Adi omnino ad p. 65. ' Propter in- 
sistens.' Oud. — 4 Palat. Oxon. Guelf. pr. reddens. Optinie : quippe supi- 
nus eecidit, diffissa crate costarum. Vel etiani sumi potest pro simplici, ca- 
dens. Vide ad 1. i. p. 8. ' Huini recidens.' Id. — 5 Recte ita Reroaldus. At 
impressi Qmnes,diffusaque. Colvius. Flor. diffusaque. Male. Elmenh. — 6 Pri- 
mitus. F\or. imit us. Elmenh. — 7 Orb. d. p. p. Manusc. exorbati discipuli d. p. 
p. Sciopp. in Symb. — 8 Th. con. abn. desiderantur in Oxon. item Guelf. sec. 
una cum voce Plateas, sed in luargine alia manu allita, cum praec. v. petiti, ut 
videtur, e Scioppii Symb. in Fulviano. Turn proximas Fux. Oud. — 9 Forte, 
concedimus ; vel potius, contendimus. Col v. — 1 Ubi Fama eel. quendam nom. 
Democharem in. editurum gl. Fax. ibi famam celebrem super quodam nomine De- 

NOTiE 

1 Praceps inegit^ Addita verbo prap- dicti, qui cum retiariis conferri sole- 

positione, quae nomini sic erat adden- bant. De quibus plura apud illos 

da : in prceceps egit. Sed hoc fami- vide, 

liare huic Scriptori, t Plateas'] Urbs est Boeoiiae sub 

•■ Crate costaruni] Virgil. /En. xii. Cithaprone monte sic dicta, ut vide- 
' Et cratem pectoris ense Transadi- tur Straboni, lib. ix. a latitudine re- 
git.' Anatoniicis dicitur thorax. niorum, quam Plataeenses prinii in- 

^ Bonum secutorem Lamacho dedimus] venerunt : quod etiam tradit Plin. 

Id est, in mare misimus, ut sequere- Quin et illos victum olim remigatione 

tur Lamachum jam eodem projec- quaesivisse auctor est idem Strabo. 

turn. Vetus formula valedicendi mor. IIAaTTj est, remi pahnula: -kX&tos, 

tuis apud Servium, ad lib. vi. jEn. latitudo. 

Vale: nos te ordine, quem natura " Conscendimus] Quia Plataeae edi- 

permiserit, sequemur. Scaliger et tioro loco positce, vel fortasse legen- 

Lipsius hie ad gladiatores allusum dum contendimus. 

volunt, ex quibus nonnulli secutores ™ Demochare] Nomen apposite ad METAMORPHOSEON LIB. IV. 271 

torium deprehendimus. Nam vir et genere primarius, et 
opibus pluribus et liberalitate prascipuus, digno fortunaj ^ 
suae splendore publicas voluptates instmebat. Quis tan- 
tus 5 ingenii, quis facundia3,+ qui singulas species appara- 
tus multijugi^ verbis idoneis possit explicare? Gladiatores 
isti tamosae manus/ venatores illi ^ probatae pernicitatis : 
alibi noxii/ perdita securitate, suis epulis bestiarum ^ sagi- 
nas instruentes.y Confixilis machinae sublicas ^ turres tabu- spectaculiim. Ipse enim vir nobilissimus ditissimusque, et liber alissimus, prapara- 
hut populo oblectamenta, mugnificentiu digna opibus suis. Quis tanto iiigenio 
valet, (jitis est adeo eloquens, ut possit exponere oratione convenienti omnia genera 
apparatus multiplicis ? Hie eraut gladiatores dexlrce illustris, illic venatores spec- 
tata celeritatis : alibi sontes praparanles suis conviriis pinguem cibum belluis cum 
vesana tranquillitate. Pegmata erant compacta ex tignis, turres coagmentata mochare. Roaldus. Flor. Ibi famam celebrem svper quodam Demochare munus 
edituro gl. Elmenh. Sic etiani Pith. Keg. Oxon. Palat. D'Orv. Giielf. nter- 
qiie : quod verissime reponi jnssit Pricaiis, si niodo cum Fux. et Pith, reti- 
neamiis nomine, ut feci. Vide ad 1. ii. p. 28. ipsuni Pricaenm, et me : ' Cerdo 
qnidam nomine.' Non deprekcnderant, sive offeiiderant adhuc ipsum Demo- 
charem. Hoc demum faciiint p. 74. Scd perceperant famam de ejus pro- 
posito, et casu. Hinc instruxere suas fraudes, enmque postea ipsum adie- 
runt. Gladiatorium non comparet quoque in Pal. Giielf. sec. neque est ne- 
cessaria vox. Decus sine sensu post Demochare additur in Palat. Vbi pro ibi 
Labetur in Edd. Vicent. Juntinis, Aid. Bas. sec. Lugd. DeprendimusGne\i. pr. 
Oud. — 2 D.f. Rom. de forma. Male. Elmenh. — 3 I5a.s. 1. marg. <an<i. Colv. 
In Ed. Vicent. tantis. Oud. — 4 In Palat. et Oxon. gui/ac. et contra dein quis 
sing. D'Orv. cum Ed. Junt. pr. perverse oninino. Id. — ^ Perperam Oxon. a 
m. pr. muUi. Vide ad 1. vii. p. 168. ' Mnltijuga scaturigine :' et alibi. Posset 
in Guelf. utroque. /(/. — 6 Msc. illic. Sciopp. in Symb. — 7 Legendum au- 
tumo, mail et noxii. Minutius Felix in Uialogo suo (cui titulum fecit Oc- 
tavius, nionente id duobus locis Lactantio) de sacrificiis et ludis Rom. 
agens addit : ' Hodieque ab ipsis Latiaris Jupiter homicidio colitur; et, 
quod Saturni filio dignum est, mali et noxii hominis sanguine saginatur.' 
Adiiibendus etiam Lactantius lib. i. cap. 21. Steuech. Rert. jwria. El- 
menhorstius. Sic et Pith. Edd. Vicent. Junt. pr. cum Marg. Bas. pr. 
Vide notam sequentem. Oud — 8 Oxon. bestiarii. Idem. — 9 Lips. Guelf. 

SOTJE 

rem confictum. Latine populo gra- simas feras et famosos inde gladia- 

tum diceres. tores con)i)araturus.' Est perpetuuni 

" Gladiatores isti famosce manus'] gladiatorum epitheton. 

' Famosae' caedibus. Gladiatores, qui, ^ Noxii, perdita securitate, suis epu- 

multarum palniarum praeliis spectati, lis bestiarum saginuminstruentes] Dani- 

ut lo(|uitur Noster, lib. x. magna nati ad bestias, quibus lautac appone- 

clextranim suarum tropaea numera- baiitur epuhe, autequam belluis cx- 

verant. ' Famosae ' optime cle gla- ponercntur, ut illud quantulumcuni* 

diatoribus. Eodcm lib. x. ' Nobilis- que vita;, quod supererat, suaviter 


APULEII iarum nexibus, ad 9 instar circumloranea? ' domus, florida? 
picturse, decora futnrae venationis'' receptacula. Qui prae- 
terca imraerus, qua? facies feranim ? Nam prgecipuo ^ stu- 
dio, forensi ' etiam,^ advexerat generosa ilia damnatorum 
capitum funcra." Sed, praster ceteram speciosi'^ muneris 
supcllectilcm, totis utcumque patrimonii viribus imraanis 
ursae comparabat [73] numerum copiosum/' Nam prgeter ^ plancis in modnm domus lunhulatoritP, et in eis picturcB elegantes, qvce fulurce erant 
piilchra dirersoria fnturcE venationis. Praterea quuntxts numerns, et qiudes formce 
besliarum ? nam maxima diligentia eliam peregre curaverat apportari nobiles illaa 
tnortes hominum condemnatorum. Sed prater reliqmim apparutiim turn pulchri 
spectaculi, quoquo niodo cmehat totis opibus patrimo7iii sui magnum numerum in- pr. et Edd. ante Wowrr. carent prappositione ad. Sed vide ad lib. i. pag. 19. 
' Ad instar solitiuilnis.' Id. — 1 Alii, circumferanetB. Elnieniiorstius. Edd. 
Merc, ef Wow. intelliirit. D'Orv. circumfornatce. Intelligit Aiictor pegnia 
anibnlatoiinm, nt dixi. [Vid. Var. Not.] Vide Lips, ibidem, et Elmenli. In- 
dieem. Oud. — 2 CI. Wasse ronjecit jnacipuus, nt supra, ' Liberalitate pra2- 
cipniis.' Id. — 3 Beitin. forenses. Elmenh.— 4 Ms. pretiosi. Sciopp. in Symb. 
Rom. S. p. cetera s. Fulvins legit, S. p. c. pretiosi. Elmenh. — 5 Abest pra- NOT^ ducerent. Cave * i)erdita seciiritate ' 
intelligas, amissa, sed vesana, (jtialis 
peiditorum et desperatonim liomi- 
nuni esse potest. Si enim seciirita- 
teni amisissent, deqne impendenti 
f'ato seiio, ut par crat, cogitassent; 
profecto fastidissent epulas. Hie est, 
ut existimo, sensus biijns loci, qiieni 
Prica^iis negat se intelligere. 

* ConfixUis machints sublica, (Sfc] 
' Siiblicas confixilis macliinas ' iiitel- 
lige ipsam macbinani confixilem com- 
pactani ex snblicis, quaa snnt tigni 
seu pali lignei, sibi invicem infixis, 
luide machinae nomen. ' Confixilis 
machinae ' pegnia est, quod veteres 
Glossae ' confixnm ' interpretantur. 
Erat haec macliina ambulatoiia, turres 
altissimas sustentans, qua? per vias et 
Ampliitheatrtira agebanfur spectante 
ac mirante populo. Martial, de Spec- 
taculis, Epigram, ii. ' Et crescunt media pegmata cel.«a via.' 

* Ftttune venntionis] In Circo exlii- 
benda;. Vide Demsterum in Parali- 
pomenis, ad cap. 5. Antiq. Rom. 
Rosini. et Bulenger. de Venat. Circi 
et Amphitli. 

^ PrcEcipun studio, forensi etiam, S^cl 
Sic interpnngit Pricaens, et exponit 
'forensi' exotico. Ego sic verti, 
qnasi iegeretnr forinsecus. At, si 
recte expendatur mea interpretatio, 
recidit in Pricaei sensum. 

•^ Generosa ilia damnatorum capitum 
fttnera'] Bestias, qnarum dentes mor- 
tem erant illaturi, alviis vero se- 
pulchri vice fntura, miseris illis ho- 
minibiis. 

'' Immanis ursa numerum copiosum'] 
Observa 'immanis nrsae' singulari 
numero dictum, cum naturalis sensus 
in plurali postulet, immanium ursa- 
rum. METAMORPHOSEON LIB. IV. 273 

domesllcis venationibus captas, praeter largis*^ emtionibus 
partas, amicorum etiam 7 donationibus variis certatim obla- 
tas, tutela^ sumtuosa solicite nutriebat.9 Nee ille tain 
clams, tamqiie splcndidus publicae voluptatis apparatus 
Invidiae ^ noxios effugit ocnlos.' Nam diutina captivitate 
fatigatae simul, et * sestiva flagrantia maceratae, pigra ' etiam 
sessione languidas, repentina correptas pestilentia, psene ad 
nullum rediere + numerum. Passim per plateas plurima cer- 
neres jacere semivivorum corporum feriua naufragia/ Tunc 
vulgus igTiobile, quos inculta ^ pauperies, sine delectu'^ cibo- 
rum, tenuato ventri cogit sordentia supplementa et dapes 
gratuitas^ con quirere, passim jacentes epulas accurrunt.^' 

gentium ursarum. Nam prater illas, quas ceperat domi venando, prater eas, quas 
emerat inagnis pretiis, alebat etiam magnis impensis alias custoditas summa cura, 
quas amici certatim undicjue miserant ei miincri. At ilia adeo illustris, adeoque 
magnifica instructio oblectamenti publici non poluit evitarc mnlignum aspeclum 
Invidi(e. Ipsce enim defcssie longa capiivitate, simul et debilitalcB calore ccslatis, 
morbida; quoque ex perpetua desidia, aff'ecta: subita lue, redactcE fuerunt ad nullum 
fere numerum. Videres per vices maximam stragem ferarum semianimis corpori- 
bus ubique jacentibus. Tunc vilis plebccula, quam immunda egestas cogit perqui- 
rere vilia subsidia abdomiiii emaciato, et cibos inemtos absque ulla electione dapum, 
ccepit accurrere ad escas ubique stratas. Tunc ego et hie Babulus ex occasioiie ler a Rcgio, Fax. Captus in Oxon, Oud. — 6 Palat. Guelf. sec. largas. Pro 
partus malebat Groslotiiis paratas. Id. — 7 Etiam a Kcgio, Fax. exulat. Ed. 
Bas. pr. dolationibus. Oxon. Pith. Guelf. pr. oblata. Id. — 8 Guelf. cautela. 
Fax. tutelas. Id. — 9 Nutribat. Bert, nnlriebntur. EInienli. Desideratiir soli- 
cite in Palat. Nutriebant in Pith. Reg. Fnx. Oxon. Ed. Vicent. et marg. Bas. 
pr. Hinc quis conjicere posset, oblatw nutriebantur. Unde EInienii. hie 
nMiriiaf dcderit nescio. Dc eo vide ad lib. iii. pajr. G7. SM/urtiiU. Oud. — 
I Lege, aculeos. Heius. — 2 Abest copula a Pitli. Oud. — 3 Quidain, pigrtc. 
Scripserini: pigra, et jam s. l.Co]\. — 4 D'Orv. Fux. redire : quod defend! 
j)osset. Oxon. et Guelf. CJodd. Edd. Ber. Junt. Aid. redivcre, Vicent. redicem. 
Otid. — 5 Inc. Pessime in Ed. Junt. pr. jam culla. Id. — G Delecta in Fux. 
In D'Orv. delictn. Voluit forsan dilectu librarius. Jd. — 7 Plebeni RoniaB 
secretani fuis.se ab aliis, quod publico aleretur, notuui. Ceteruni prius anno- 
nain, post collegio pistoruni instituto puneiu acccpissc, euuiquo ab cminen- 
tiori loco et gradibus, ubi distiibncretur, gradilcm vocatuni, variis Imperato- 
runi constilutionibus, tain Jiistiuianci, (piani Tlicodosiani Codicis docemur. 
Quan causa fuit, cur aliquando mutaiiduui hoc loco putariin, gradiles: ubi 

NOTiE 

•■ /nrif/io'] Cujus dcscriptionem vida navium tcnipcstate quassarum tabu- 

apud Ovidium, lib. II. Melamorpli. l<c trabes(ine in littorc jacentes con- 

' Semivivorum corporum ferina nau- spiciuntur. Metapbora est paulo du- 

Jragiii^ Corpora ursannn scniiuiortua- rior a re nautica ducla. 

lum, qua; morbo fracta jacebant, ut e Passim jacenlen epulas accurtunl^ 

Dilpli.elXar.i Ian. Apul. S 274 APULiiii 

Tunc e re nata^ subtile consilium ego et iste babulus''' 
talc comminiscimur/ Ursam,' qua? ceteris sagina 4- corpo- 
ris prsevalebat, quasi cibo parandam = portamus ad nostrum 
receptaculum ; ejusqiie probe nudatum carnibus corium, 
servatis sollerter totis unguibus/ ipso etiam bestiae capite 
adusque confiniura cervicis solido relicto, tergus 7 omue 
rasura studiosa tenuamus : et minuto cinere perspersum,* excogitamus hoc cnllidnm consilium. Axtfcrimus in nostt-um diversorittm vrsamf 
qucE superabat reliquns pinguedine corporis, ijuasi coquendum in nostrum cibum ; 
fjusque pelte egregie purgnta carnibus, conservatis ttnguilms magna industria, re- 
licto (iiam ipso capite bcstia integro usque ad ejus junctiiram cum collo ; uttenua- 
viiis totuni corium radendo, et conspersum tenui cinere exponimus Soli arefacien- vero Parisien. Codiceni inspexi, non potiiit non placere illiiis lectura, gra- 
tuitas. Sttwecl). Gratuitas verissime est in Mss. et Edd. O. praBter Bas. pr. 
corriiplissime praebentein gravitas. Putidiim hie foret gradiles. Do pane 
gradili egerunt niiilti. In Oxon. etiam. In Ed. Bas. pr. cnnquerere. Oiid. — 
8 Accurrere. Fux. excurrunt. Roaldus. Flor. accurriuit. Elnienli. — 9 Tunc 
nacti Aid. Vnlgata lectio est ab einendatione Beroald. Roald. — 1 Quid si 
legas Bardulus 7 inqnit Beroaldiis. Et quid si Bubalus? Quod in Martiale 
est Epigram, lib. i. Colv. Retinui Roniani et Codd. Florentinorum lectio- 
nem. Beroaldiis Bardulus legit. Papias: ' Babiger : stnltus.' Acta Mar- 
tyrologii S. INIarci : ' Biibnlum istiim traliite ad locum Biiculi.' Forte le- 
geiiduni ; Babulum i. t. a. I. B. Sed et Tzetzes Cliil. ii. Hist. 369. bubalum 
pro stulto et riisticano ponit. Elmenh. Beroald. Bardulus. Colvius Buba- 
lus. Ego a vulgata non recede. Terent. Adelph. ' Jube jam nunc diniinie- 
ret iiliBabiilo viginti niinas.' Ut Nannius illam vocem per me quidem soli- 
citare desinat. Brant. — 2 Giielf. pr. commisitur. Oiid. — 3 Flor. 2. unam, 
male. Elmenh. Immo vero bene, ut egregie docuit Pricaeus, sive eximiam e 
pluribus : uli passim apnd alios. Astipulantur Reg, Fux. Pal. Guelf. ambo, 
Oxon. D'Orvill. Posset utniinque admitti, ursatn unam. Cic. ii. Phil. 3. 
' Cnm lino gladiatore nequissimo.' Vide ad Ovid. Ep. xv. 162. ' Naias una :' 
et ad Caes. lib. v. B. G. cap. 45. ' Unus Nervius.' Oud. — 4 Rom. sarcina. 
Elmenh. — 5 Inepte Par. cito p. Pith, portunda param^is. Oud. — 6 Sol. ung. 
Fux. sol. totis u. Roald. Bert. sol. tolis ung. Sciopp. inSynib. et Susp. Lect. 
II. 8. Elmenh. Miror, hoc non secutos esse ceteros, excepio Scriverio, im- 
mo Elmenliorstinm tacere de Florent. qui et habet totis cum Palat. Pitli. 
Oxon. D'Orv. pluribusque, et Ed. Junt. post. Totis significat, omnibus om- 
nino. Vide ad lib. iii. pag. 53. ' Totas artis mantis.' In Palal. sole'pter. Oud. 
— 7 Tergtim. Fux. tergus, Roaldus. Fiil. tergus, apxaitcos. Wow. Placet Ms. 
tergus. Sciopp. in Synib. Fulvii liber, tergus. Elmenh. — 8 Oxon. persparsum. NOTiE 

Tertullianus a Pricaeo landatns, in ab homine caro pasta de hominc.' 

Apologet. ' Ipsorum ursorum alvi '' Et iste bab. [Babulus'] AeiKTiK&s. 

appetuntur, cruditantes adhuc de Latronem hoc dicens demonstrat, cu- 

visceribus hiimanis ; rnctatur proinde jus hoc nomen erat. METAMORVHOSKON LIB. IV. 275 

Soli siccandiim tradimus. Ac,^ dum coelestis vaporis flam- 
mis examurcatur,' ' nos interdiim pulpis ejus** valenter sagi- 
nantes/ sic instanti militiae disponimus ' sacramentum : ut 
unus e numero nostro, non qui corporis adeo,"*^ sed animi 
robore ceteris ^ antistaret, atqiie is inprimis voUmtariiis, 
pelle ilia contectus/ ursae subiret effigieni, domumque 
Democharis illatus per opportuna noctis silentia nobis 
januffi 7 faciles praestaret aditus. Nee paucos [74] for- 
tissimi collegii ^ solers species 9 ad raunus obeundum ' 

dum. Diitnqite expurgatur adore ignis illiiis (ctherei, 7ios interim, valide saturan- 
tes ejus carnibiis, disponimns lias leges imminenti militia: ut unus ex nostra turba, 
qui reliquis prastaret, non corporis quidem fortiludine, sed animi, quique prerscrtini 
susciperet hoc libenter, indueret formam ursw opertus illo corio, et invectus in cedes 
Democharis redderet nobis facilem ingressum ostii idoiieo tempore noctis, cum omnia 
silerent. Et ilia subtilis trans/ormatio addiderat animos multis ex iwstro fortis- Ed. Bas. pr. prospersum, baud male. Oud. — 9 Palat. et Giielf. duo, At. Id. — 
1 Veteres Editiones, examui'gatur. Colviiis. Flor. et Rom. examurgatur. 
Elmenh. Bene ab aixopyl). Vide Set v. i. G. Amurca Cato cap. 10. male. 
Gloss* et Ms. Coliimellae Aiiuidel. Ed. Stei)lian. pa";. 455. amurga. Wass. 
— 2 Fnx. sa7iguinuntes. Oiid. — 3 Scribe, imponimus. Wowerius. Ms. imponi- 
mus. Sciopp. in Symb. Imponimus. Viilgo, dispoyiimus, Elmenli. Hiiic re- 
liqui exhibiieiiint imponimus, et firmatnr a Ms. D'Orvill. At(|ue ita ' ira- 
ponere legem,' et simllia passim. Verum niliilo detenus, si non melius, se 
liabet disponimus, quod extat in Flor. Reg. Fiix. aliis, et Edd. ante Wow. 
Cuilibel scilicet snas partes tribiiimus et quasi designamus per sacramenti 
legem, singulis impositam. Pag. 76. ' His omnibus recte dispositis.' Lib. x. 
pag. 227. ' Hsecbene atque optime disposita.' Sic disponere diem, aetatem, 
otium. Cic. lib. ix. ad Fam. 37. Tacit, de M. Germ. cap. 30. Senec. ad Polyb. 
c. 25. Ep. I.I. Plin. lib. iv. Ep. 23. ix. Ep. 30. Suet. Tib. cap. 11. Et magis 
apposite Tib. i. 10. 04. ' Operum disposuitque vices.' Lucan. lib. viii. 003. 
' Disponis gladios ; ne quo non fiat in orbe Heu ! facinus civile tibi.' Clau- 
dian. 11. in Ruf. 25. ' Cladem divisit in urbes, Disposuitque nefas.' Oud. — 
4 lYOrv. acideo. Id. — 5 Fux. cetcro. A\. ceteris. Oxon. Guelf. pr. ceteros. 
Vide ad p. 08. ' Qui robore ceteros antistabat.' Id.—G Palat. Guelf. sec. 
contextiis. Par. conceplus. Nibll nuilarc tentes, suadeo. In Pith. Demo- 
chnri. Id.— 7 In Edd. Juntinis et Aldi janua: ut sit Ablativus, sive, per 
januam : et in I'alat. facile. Vulgata multoest eleganlior. Id. — 8 Reg. Fux. 
"et D'Orv. /. Icgum coll. Id.— 9 Bert. spes. Elmenh.- 1 Flor. obediendum. 
Male. Elmenh. Sic tamen et Pith. Fux. Reg. Pal. bini Guelferb. Oxon. a 
m. pr. In D'Orv. est obiendum. Intra alicpioties sic variatur, nt 1. viii. 
pa;;. 157. ' Obiens viventium niunia : in plerisqiie obediens.' Sed lib. ii. 
l>ag. 30. ' Expergitemunus obeas.' Lib. xi. pag. 25 L ' Obibam ministerium :' 

NOT;E 

' Examurcatur] Amurca fa^x est oleum, cum amurra purgatur. 
olei: unde exainurcare corium hie ^ /'h//<w (Jms] Oarnibns niusculosis 

est illud pinguedine et came adliic- Lib. viii. ' Ossa pnlpis viduata.' 
rente expiirgaic; ut examurcatur 27G APULEII 

airexerat.^ Quorum prai ceteris Thrasyleon'^ fuctio- 
nis optioned delectus, ancipitis machiiiEe'" subit^ aleam. 
Jamque habili corio, et mollitie tractabili, vultusereno^ 
sese recondit. Tunc teimi sarcimine^ suinmas oras ejus 
adgequavimus ; ^ et juncturae riraam, licet gracilem, setse^ 
circumfluentis densitate sepimus : ad ipsura conlEinium gulae, 
qua' cervix bestiai fucrat exsecta, Thrasyleonis caput 
subire cogimus;" parvisque respiratui circa nares et oculos 
datis foraminibus, fortissimum socium nostrum prorsus 
bestiam factum, immittimus caveae, modico praestinatae ^ 
pretio : quam ' constanti vigore festinus irrepsit ipse. Ad 

s'emo cwtu ad suscij)ie7ulam illnm prorinciam. Ex quihus Thrasyleon, sujfragiis 
collegii electus pro: ceteris, suhiit discrimen ilUus maclihice perkulosee. Et trim- 
quillo vuJtu contegit se pelle ilia jam praparala ac traciahili propter suam molli' 
tiem. Tunc consuimus extremas ejus partes sutiiru suhtili, et ohtegimus rimam 
suturcr, (juamvis ungiistnm, multiltidine villontm amhien'.iiim. Itiseriiniis caput 
Thrasyleojiis prope ipsnm gidam, qua parte cnllum ferce fucrat absclssum. Et re^ 
lictis ungustis foraminibus circa nares et oculos, ad respirandum, concluditmis ge- 
nerosissimum nostrum comniilitonem jam plane transformatum in belluam, cavea, 
q2tam emcramiis exiguo pretio, in quam celeriter se penttravil alacri impctu. Sic et in f. ' Munia gaudens obibani.' Vide et lib. x. pag. 223. Oud. — 2 D'Orvill. 
arrepscrant. Par. arrepferut. Id. — 3 Flor. Tarsilion. Elnienb. Passim Thra- 
sileon Mss. et Edd. Vett. Sed et rerte Tharsyleon vel Thursaleon, a Qapaos. 
Oud. — 4 Pitli. factione optionis. Palat. optimc. Edd. Jmit. pr. Aid. dilcc- 
tus. Id. — 5 Fiix. snbiicit. Forte subivit. Roaldiis. Subivit piacbeiit Reg. 
Oxon. Pal. D'Orvill. Siibiit Edd. Elnieniiorstiiis. Scriv. Flor. Perinde 
est, Ancipititi alea Pith. Oud. — 6 Rebar legendnni : firino. Colv. Non 
debet mutari, ferina. Sensus eiiiiu est, Thrasileonem ipsnm liilari et laeto 
viillu subiisse iirsi coriiim. Gruter. Susp. vn. 10. — 7 Quidam, acumine, 
Colviiis. Acumine. Fiix. sarcimine. N. L. Rould. Bert, et Rom. acumine. 
Elmenli. Malo cum aliis editionibus legere acumine. Brant. — 8 Kectc Palat, 
adcequamus. Wower, — 9 In D'Orv. inepte ciro'. Palat. circumfluenti. Oxon. 
slipamus. Guelt'. pr. separemus. Oiid. — 1 Male alii, quam. Vide ad lib. i. 
Colv. Flor. qua. Elmenli. Prave in sola Bas. pr. est quam. O\on. quaqua. 
Vocem bestice bene addidere Elm. Scriv. Flor. suftVngantibiis Pal. Fux. 
Guelf. sec, D'Orv, et Ed, Jiint. post. Dein Kdd. Vic. Jiint. pr. Aid. exacta. 
Oxon. Giielferb. pr. exepta, Ond. — 2 Dcstinatu; : Alihis, Sed citra locu- 
tionem Apuleii. Roald. Flow et Beit, pradeslinatce : male. Elmenli. — 3 Reg. 

NOT.E 

' Thrasyleon] Nonien latroni ap- " Subire cogimus] Subire facimns, 

turn. ®pa(rvs enim audaceni et teme- immittimus, non autem, adiginiiis 

rarium significat. vi. Supra enim : ' Ut nniis e numero 

'" Ancipitis machina-] Ursinae pellis, nostro,' &C. ' attjue is inpiimis vohin- 

<(nam non poterat nisi cum ingenti tarius,' ^.c. 
dis<'riniine subire. METAMORPHOSEON LIU. IV. 277 

hunc modum prioribus inchoatis,+ sic ad reliqua fallaci^e 
pergimus.' Sciscitati nomen^ ciijusdain Nicanoris,° qui, 
geaere Thiacio ' proditus/ jus araicitia3 summum cum illo 
Demochare colebat, literas affingimus,^ ut venationis sua; 
primitias bonus amicus videretur ornando muueri ' dedi- 
casse. Jamque provecta vespera, abusi praesidio tenebva- 
Tum, Tlirasyleonis caveam^ Demochari cum iiteris illis 
adulterinis oflerimus : ' qui emiratus-^ bestiai magnitudinem, 
suique contubernalis opportuna libcralitate lajtatus, jubet 
nobis protinus gaudii sui gerulis, decern aurcos, ut ipse 
habebat,5 e suis loculis annumerari. Tunc, ut ^ novitas 

inceptis primordiis fraudis, conlinuamns reliqua hoc mMo. Percontnli nomeii 
Nicaniivis cujusdarn, qui ortus stirpe T/ireicia foctbat viaximam ainicitiam cum 
illo Demochare, sic comminiscimur epislulam, ut egrcgius ilte amicus videretur 
consecravissc primitias sucb venationis decorando muueri Democharis. Et die 
jam valde inclinato in noctem, freti auxilio obscuritalis, offl'rimus Demochari 
caveam, qua inclusus erat Thrasyleon, cum ilia epistulu coiificta ; qui udmiratus mo- 
lem bellucs, gavisusque de opportuna benejicentia sui familiaris, imperut, ut proti- 
nus decern aurei nummi ex suo marsupio, quod secum haliebat, numerarcntur nobis, 
qui altuleramus ipbi tantum gaudium. Tunc, ut mcnles hominum solent allici Fiix. qua. Ond. — 1 Pith, inchoatiim. Id. — 5 Sic reliqua faUaci<£ peregimus. 
Ftix. sic- ad r. f. pergimus. Roaldus. Idem Cod, ad reliqua f. pergimus. [Sic 
exscripsiiniis ex Ed. Oud. a qua tameii abest mentio scriptoris, cui debentiir 
statiin praecedentia. Nam a sequentibiis siiam annotationein inchoat El- 
menhorstiiis.] Sic ad r. f. pergimus. Viilgo, sic r. f. pergimus. Elmenli. — 
6 Ox()n. Giielferb. pr. nominis. Oud. — 7 An potius, Tlirace ? ut Apoioaia i. 
' De Znnolxi quodam Tliraci generis.' Dicebant inditferenter Tluax, Tlira- 
cus : Cuppadox, Cappadocus: Arabs, Arabus : ^tliiops, /Etliiopus. Nos- 
truui cniendaviuius lib. viii. ' At ille ('appadocuui me et satis forticuluin 
deiiuiiciat.' Postremum quod posuimiis notavit Servius ad vii. ,'Eiieidos, et 
Prisciaiius lib. vi. ' Lucilius in quarto ' ^'Eliiiopus ' dixit pro, /Elbiops : ' Illii- 
nocerus velut iEtliio|)us.' ' Emendandus bine Sidonius etiam Apollinaris, 
licet libris omnibus reclamantibus, Epitiialamio Ruricii et IberiiB : ' Hie 
lapis est de quincpie locis dans quinque colores, /Etiiiopus, Piirygius, Parius, 
PoEiius, Licedirmon.' Vuigant, j^thiopis. Colvius. — 8 Bert. />roi/iu7iis.Sciopp. 
in Syml). Male. Lib. i. ' Generosa stir[)e proditum :' et 1. ix. ' Prodere par- 
turn.' Elmcnh. — 'J Venet. Aid. Her. affigimus. Colvius. Sic et Pitli. Fux. 
Gnelf. ambo, U'Orv. Oxen. Edd. Vic. Junt. utraqne, male. Vide ad 1. viii. 
p. 150. ' (Jfficia atfin{;it.' Oud. — 1 Muneris Pilii. Oxon. Cuelf. pr. IS'umeris 
Palat. Guelf. sec. Id.— 2 Pal. cai-ea. Id.— 3 D'Orv. Pith, deferimus. Id.— 
4 Demiratus. Elor. miratus. Elmenli. — 5 Si non babuisset, jussissetne nu- 
merari r Sed puto potius scribcndum : ut ipse aielmt. Cusnm iu Vcneta edi- 
tione, ut ipse hebat. Colvius. Fux. d. a. u. i. h. I. a. Suet. Galba cap, 12. 

NOTjE 

" 7<!icanoris] A victoria deductum est, et viKav vincere, 
nomen. Grajcis enim vIki) victoria 278 APULEll 

consuevit ad repentinas visiones animos hominum pellcre,^ 
multi numero mirabundi bestiam^ confliiebant: quorum 
satis callenter 9 curiosos aspectus Thrasyleon noster impetii 
minaci frequenter inhibebat. Consonaque civium voce 
satis felix ac beatus Demochares ille [75] scepe celebratus,' 
quod, post tantam cladera ferarum, novo proventu^ quo- 
quomodo Fortunee resisteret. Jubet novalibus ' suis p con- 

nnintute ad suhita spectacula, plurimi concurrebant ad belluam admhantea ipsam, 
quorum inspectionnn curiosiornn noster Thrasyleon impidiebat satis astute, sape 
insultans minaciter. Civesque unanimi ore scrpe pradkaverunt Democharetn ilium 
valde felicem el fortunaium, quoniam post tantam stragem belluarum resisteret 
utcumque malignce sorti novo supplemento. Imperat statim td bellua ducatur in sic fere locntus : ' Cano auteni choraulae mire placeuti denarios qninqne 
donasse, prolatos manii sua e peculiaribiis lociilis suis.' Roald. Nee hie sub- 
stituendiim : ut ipse aiebat . ?*am viilt anniimeratum ipsis, non decern au- 
reoriini pretium, sed decern atireos. Hoc ita promintiat libro decimo : ' Cen- 
tiimque aureos solidos otfeieiit pretium :' atquehinc etiam liquet aurei per- 
mutationem pluris fuisse ilio tempore quam 25. denariorum. Pretium auri, 
argenti, variis modis crescere, si phuibus doceam, sim nugax. Adeantur 
tantum Lipsii raei electissinii ad librum i. Anna!. Taciti Comnientarii : 
qui tibi divine evolvet illud, cur milites, decern assibus non contenti, flagi- 
tent, ut diurnum stipendium sit denarius; quse postulatio mehercule ridicula 
sit ; denarius et decern asses, unum et idem. Grut, Susp. lib. vii. cap. 10. 
Ut ipse habebat. Haec in. Pal. non leguntur, et recte. Wower. Vulgo, uti 
aiebat. A Palat. rh habebat abest. Elmenh. Vet. ed. ut ipse hebat. Col. tit 
ipse aiebat; minirae assentior. Vulgatam cur mutemus, causae profecto non 
est. Facit Sueton. Galba cap. 12. 'Cano autem clioraulap,' &c. Brant. — 
6 Ut abest a Palat. et Guelferbytanis. Oud. — 7 Reponendiim censet Bero- 
aldns pellicere. Sed illud pellei-e loco non pellcndum. Colv. Beroaldus et 
Aldus pellicere. Elmenh. Item sic edidere Junt. post, et Colin, inciditque 
Pricaeo, vel impellere, quod cum Heinsio niallem, si quid innovari esset opus. 
Sed id nequaquam necesse. Vide Lexioa. Auson. JVlosell. vs. 302. ' Casus 
quern fingeie in auro Conantem Icarios patrii pepidere dclores.' Oud. — 
8 Ad best. Flor. omittit tJ) «(i. Elmenh. Optime. Neque aliter sine praepo- 
sitione legas in Mss. Pith. Reg. Fux. Bert. Oxon. D'Orv. utroque Guelferb. 
Edd. Vicent. Beroald. Bas. pr. citatque G. J. Vossius de Anal. cap. 9. Oud. 
— 9 Oxon. calenter, Tum curiosus Guelf. pr. Id, — 1 Mallem, si per Mss. 
liceret, cwpit vel cceptus celebrari. Id. — 2 IMs. prorectu, Sciopp. in Symb. 
Fulvius, prorectu. Elmenh. Immo ejus Cod. queni cave andias. Oud. — 3 In 
quibusdam lib. legas: virariis: quod forte praferendum. Wower. Sunt 
libri, in quibus videas : vivariis. Idque verum est: jubet scilicet ursnm in 
vivarium, quo alia? bestiae coercebautur, deportari. Firmant hoc proxime 
sequentia. Sciopp. in Symb. Alii rectius, vieariis. Vide Agellium lib. ii. 

NOTiE 

•' Novalibus suis'\ Novalis et novale tonsas cessare novales, Et segneni 
est arvum, quod alternis annis seri- patiere situ durescere campum.' 
tur: ex Plin. lib. xviii. cap. 19. Vir- Ejnsniodi ager vocatur etiam requie- 
gil. Georgic. lib. i. ' Alternis idem tus. Contra, restibilis ille est, qui MF.TAMORPHOSEON LIB. IV. 279 

festim bestiam ire : jubet siimma cum diligentia reportari, 
Sed suscipiens+ ego, Cavcas, inquam, domine, flagrantia 
Solis et itineris spatio fatigatam/ coetui multarum/ et, ut 
audio, non recte valentium committere^ ferarum. Quin 
potiusdomus tuae patulum ac perflatilem^ locuin,i immo et' 
lacu aliquo conterininuin'^ refrigerantemque prospicis ? ' 
An ignoras hoc genus bestiae lucos consitos, et specus 
roridos,^ et colles Irigidos, et fontes ^ amoenos semper incu- sua novalia; imperat ut illinc diligentissime reditcatttr. Verum ego suhjicieiis, 
Cave, inquam, domine, ne ipsam lasSatam Solis ardore et longitudine via; commis- 
ceas iurbce multarum bestiarum, quce, ut accepi, non bene habent. Quidni potius 
provides aliquem locum tuarum adium apertum et patentem ventis, immo et vici- 
num alicui lacui, et refrigerantem ? An nescis hujusniodi animalia semper versari 
in nemoribus opacis, et speluncis huinidis, et Itrtis cotlibus, et prope funtes gelidos] cap. 20, Colnmellam de Re Riistica lib. ix. cap. 1. Elmenh. Assentirem 
cum Florid, et ego, si Mstos noinine citassent. Ego id in nullo reperi ; sed 
til-aria intelligo per novalia, qiioinodo videntur etiam vocari quwvis rustica 
praedia. Virgil. Eel, i. 71. ' Inipius liaec tarn culta novalia miles habebit.' 
Anson, in Mos. vs. 332. ' Clansos conseptognrgite pisces Apricas scopniornm 
inter captare novales.' In Pith. iret. Ond. — 4 Gnelf. sec. suspiciens. Id. — 5 Pal. 
sagipattam, G\\Q\i'. s&c. sagittatam. Id. — 6 Pith, c./erarwm midt. Id, — 7 Pal. 
non comin. D'Orv. Fnx. non committe. Oxon, Guclf. ambo, noncomite: in 
(jnibns abnndat no7i, \n iuW. concomitare 1 Id. — 8 ¥\or. perj}abilem. Elmenh. 
Per elenientnm b exaiatnr qnoque in Reg. P'ux. Gnelf. sec. Pal, Oxon. Par, 
et excuditur in Edd, Jnnt, post. Elmenh. ac Scriverii, Nil tamen nioveor, 
quo minns servem literain t. Vide ad p. 54. lib. iii. 'Patore perflatili.' 
Oud. — 9 Sopingius apposuit niargini, vel immo et. Frustra. Sic pag. 78, ' Ut 
ns(|iie dilucnlum ; immo et in multnm diem.' Adde ad lib. viii. pag, 1G3. 
' Iinmo etiam.' Id, — 1 D'Orvill, male prospicias. Id. — 2 Pal. torsidos. Cail. 
Rhorliginus Antiq. Lect, I, xxv, Elmenh.— 'i Lege: mantes. Neqjie enin> 
nrsa; inter aqnatilia, quae fontes incnbant. Cod. Berlin, scribit, calks amoe- 
nos: et Palat. superincubare, non semper incub. Wower. Rectius Bert, calles 
amanos. Sciopp. in Symb. et Susp. Lect. ii. 8. Fontes frigidos et calles amoe- 
nos. Sic Bert. Vnlgo, et colles frig, et fontes a. In Flor. rh colles frigidos non 

NOTiE 

quotannis aratnr, et seritur. Hie loquens: ' Anris, et sahitari tempe- 

novalia, si germana lectio est, intel- ramento perflatilis,' 

lige prasdia rustica, Sciopp, ait se '' Lacu aliquo conterminum] Sextus 

quibusdani in libris legisse : jubet vi- casus pro tertio ; dicitur mini * alicui 

rarits SM(S, ^c, quod facile pra>tulerim. contcrminus.' Ablativum Ininc rc- 

De vivariis ferarnm Columella videii- gere videtur przepositio ' cum,' qua; 

diis libii noni initio. ingreditur compositiooeni nominis 

■I I'irJhUilcm locuin\ Aminian. Mar- ' contcrminus.' 
cell. lib. \xii. dc Alexandria urbe 280 Al'ULEII 

bare ? Talibus monitis Demochares perterritns, mimc- 
ruraque perditorum ^ secum recensens, non difficulter assen- 
sus/ ut ex arbitiio nostro caveam locaremns. Sed et nos, 
inquam, ipsi parati ^ siimus hie ibidem pro cavea ista ex- 
cubare noctes;^ ut aestuset vexationis^ incommodo bestiae 
fatigatae et cibum tempestivum et potum solitiim accuratius 
ofFeramus. Nihil indigemus labore isto vestro/ respondit 
ille. Jam paene tota familia per diutinam consuetudinem 
nutriendis ursis^ exercitata est. Post haec ' vale facto, 
discessimus : et portam civitatis egressi, monumentum 
quoddam conspicamur procul a via, remoto^ et abdito loco 
positum. Ibi ' capulos carie et vetustate semitectos, quis 
inhabitabant pulverei'^ et jam cinerosi mortui, passim ad 
futurse prsedae receptacula reseraraus : et, ex disciplina 
sectoe servato ^ noctis illunce ^ tempore, quo somnus ob- 

Demochares territus his mnnilis, et reputans apud se quot jam amisisset, non agre 
assentiens meis verbis, libenter permisit vt collocaremiis caveam, (jucmadmodum 
nobis libuisset. Quin et nos quoque, inqumn, prasto adsumus tibi acturi excubias 
noctibus hoc ipso in loco ante hanc caveam, ttt minislremus majori cura et escatii 
statis horis, et potum consuetum bellua debilitatce 7nolei>tia caloris et juciationis. 
Nihil opus est nobis opera ista vestra, repusiiit ille : jam fere omnes niei servi hmgo 
nsu periti sunt alendarum ursurum. Post hcec vale dicto abiimus: et egressi extra 
portam vrbis conspicimvs quoddam munnmentum exstrucfum longe a via, in loco 
semoto, et occulto. Ibi aperimus hinc inde quasdum sandapitas tantum semiopertas 
ex putredine et vetustate, in quibus erant cadavera jtijn conversa in pulverem et 
cineres, ad ea rccipienda, qucB rapturi eramus : et observato secundum prcescriptum 
nostrcE artis tempore noctis, quo tuna non luceret, quo tempore somnus irrepens comparet. Elmenh. — 4 Non diff. assensiis, vt c. a. n. caveam hear, facile per- 
viisit. Fiix. non d, a. tribuit, ut e. a. n. c. L et ra facile permisit absunt a Ms. 
Roald. — 5 Nos, inquctm, parati. Flor. nos, i. ipsi p. Elinenli. Tb ipsi addidi 
turn hiijiis codicis, turn 13'Oivill. Guelf. pr. et Ed. Jiint. post, fide : utjam 
ante me fecit Scriverius. Oud.— 6 Berlin, node, perperam, uti aliquot Mss. 
Horat. r. O. 23. 7. ' Longas pereunte noctes :' ubi dorniitavit Bentleius Ion- 
gam noctem reponens. Id. — 7 Oxon. et Piih. astusin vex. Mox Edd. Junt. Aid. 
njferamus: prave. Id. — 8 D'Orvill. inepte /aft. nos<ro. Id. — 9 H'Ovv. n.nolis. 
Fnerat forsan veluis pro beluis sen belluis. Id. — 1 Post hie. M. Post hccc. Putean. 
Ed. Junt. pr. Pos< /line. Pith. Ed. Vicent. Post hoc. Sed Edd. Junt. post. 
Aid. Colin. Flor. Post hcec ; ut est in D'Orvill. Fux. Gnelf. pr. aliisque. In 
ceteris Post liic, ut passim variatur. Vide ad pag. 4. lib. i. Oud. — 2 Gnelf. 
sec. remoium. Id. — 3 Ed. Vicent. Ubi. Id. — 4 INIs. Par. Gnelferb. pr. pul- 
veris. Guelf. sec. pu/reri. Id. — 5 Bert, scrutato, male. Supra: 'Observatis 
opportunis temporibus.' Elmenh. Consule ad Luc. i. 601. ' Sidera servare.* 

HOT IE 

' Perditoruni] Supple, animalium> MlllAMORPHOSEON LIU. 1\. 281 

vius 7 impetu primo coida mortalium validius^ invadit ac 
prerait, cohortem nostrain gladiis aimatam ante ipsas 
[76] fores Democharis, velut expilationis^ vadimonium,* 
sistiiniis.' Nee secius ^ Thrasyleon, examussim " capto 
noctis latrocinali ' momento, prorepit cavea : + statimque 
custodes, qui prope sopiti"^ quiescebant, ad unum omnes, 
mox et janitorem' ipsum, gladio conficit ; clavique sub- 
tracta, fores jauua; repaudit ; nobisque promte ^ convolanti- 
bus, et domus alveo receptis, demonstrat horreum, ubi 

primo conamiiie fortius occiipat et urg^et homitium a7iimos, aslituimus nostram ca- 
tercam instructam ensibus mite ipsam januain Democharis, veluti siitisfactiiri spon- 
sioni fiictiF de direptione domiis ejus. Nee minus Thrasijleon, occupato puncto 
noctis apto latrociniis, placide egreditur cavea: statimque mucrone interfecit omnes 
ad unum custodes, quvtqnot ermit strati prope ipsum dormientes, coutinuoqiie ipsum 
quoque ostiarium ; ereptaque ipsi clave aperit valcas ostii ; nobisque accurrentibus. 
celeriter, atque introductis in interiora cEdium, ostendit cellam, in quam callide ob- In Pal. Guelf. sec. servnte. Oud.— 6 lllumino. Fiix. illunio. Veruin alibi 
(lib. VI. pag. 111.) nnptia^ Proserpimp diciiiitiir illuminiK. Roald. Fiilv. et 
Palat. lib. illunio. Pliiiio : ' Nox illiinis.' Apul. ' Illunis caligo.' Wower. 
r»Is. illunio, qiiod Fulvio jirobatiir ob Pliiii; locum in Epistolis, quo nox ilUi- 
nis dicitiir. Probatnr et milii : qui similia miilta iiieminerini effeni, ut ' viil- 
gariiis'et' vulgaris," singiilariiis' et ' singiilaris,' &c. Sciopp.in Stjmb. Illunio. 
lla Pal. et Flor. Vnlgo, illumino. Lib. ix. ' Tenebiis illtina? caliginis impedi- 
tus.' Sidonitislib.il. Ep. 2. ' Qiios a niuralibus exriibiis non dits iiingui- 
diis, non nox illunis et tuil)ida,recepliii canere persnadent.' Elmenh. — 7 Flor. 
obius. Elinenli, — 8 Par. et Ed. Flor. ra/i(/i(s, minus bene. Conjtcit CI. Wasse 
vuldius. Scd non ita solet Anctor. Passim vero 'validc' et ejus derivata 
habet. Oud. — 9 Pal. crpilntoris. Id. — 1 Guclt'. sec. am. yir. insist. Id. — 2 Pal. 
Guelf. sec. serius. D'Orvill. seclius. Vide Heins. ad JEn. ix. 442. Id. — 
3 D'Orvill. latrocinalis. Id. — 1 Edd. Jiint. Aid. caveam. Ne audias. Id.— 
5 Mox ad unum omnes, etiam Jan. Distingue ex Flor. omties ad unum, mox 
etiam j. Elmenh. Astipulantur Palat. ()\on. Reg. Fux. in (juo ad unum 
omnes, mox et. Imnio et Edd. Aid. ac Junt. post, cum Scriv. et Flor. Secu- 
tus sum Cod. Regii ordiueni. Vulgo erat, mox ad umnn u. ^c. Oud. — G Guelf. 

NOTjE 

^Vclut cxpilntionis vadinwniuni]Q{Vd- nius, regula fabrornin est, quam Ar- 

si, policiti nos cxpilaturos Democlia- chitccti, cum ojtus probant, rubrica 

ris domum, fidcm liberare velleinus ; illinuiit: vel tabula qu;rdam, qua 

hora condicta sistimus nos ante ejus utuntur fabri ad saxa coa-quanda. 

fores, sicut in judicio praesentes sisti Hinc ' examussim' et ' ad amussim :* 

Solent ad vadinionium. Locutio est accurate. 

e medio foro sumta. Horat. Satyr. " Qui prope sopili, ^c] Reponit 

1. lib. I. ' Ille, datis vadibus, qui PricKus jwo/jf, satis Apuleianc. Su- 

rurc extractus in urbem est.' pra: ' Probe uudatum carnibus co- 

" Examussim] Aniussis, inquit No- rium.' 262 APULEII 

vespera7 sagaciter argentum copiosum recondi viderat." 
Quo protinus perfracto ^ confertae manus violentia,' jubeo 
singulos coramilitonum asportare quantum qiiisque poterat 
auri vel argenti, et in illis cedibus fidelissimorum mortuo- 
rum occultare propere, rursumque concito gradu ' recui- 
rentes sarcinas iterare : quod enim ex usu foret omnium/ 
me solum resistentem pro domus limine cuncta rerum ex- 
ploraturum solicite, dum redirent.^ Nam et facies ursae, 
mediis aedibus discurrentis,' ad proterrendos, si qui de 
familia forte vigilassent/ videbatur opportuna. Quis enim, 
quamvis fortis et intrepidus, immani forma tantae bestiae, 

servarat tespere plurima vasa nrgentea recondi. Qua confeslim perrupta impetii 
nostra densce cohortis, jubeo unumquemque sociorum nvferre quantum posset attri 
et argenti, et celeriter abdere in illis habilationibus fidelissimorum mortuorum, ile- 
rumque remeantes celeri passu asportare nova onera. iVnm {quod cedcret in com- 
munem utilitatem) me solum reinanentem ante fores cedium observaturum attenie 
singula, donee reverterentur. Nam et forma ursa vagatitis per mediam damum 
mihi videbatur idonea ad ejcten'endos, si qui forte ex famulis essent expergefacti. 
Nam quis, quantumvis magnanimus et expers metus, conspccta stupenda facie tajitce pr. prone. Id. — 7 Oxon. a m. pr. aspera. Id. — 8 Flor. prosfrato. Elinenh. — 
9 Fiix. confestim confertw manus V. Roaldns. Confestim confarctce m. v. Flor. 
Elmenh. — 1 Vnlgo, occultare corpora. Alii, cito gr. male. Lib. i. (iinnioli. 
lib. p. 78.) ' Plat2P<p terniinos concito gradii deserentes.' Ft, 'Ciiisume 
concito proripio.' Lib. v. * Alte nirsus concito gradu pelago viam capessit.' 
Jd. — 2 Reg. Fux. residerent. Oud. — 3 Pal. Giielf. sec. Oxon. discurrendis. 
Id. — 4 Geminalione literarnm, idqiie locis geniinis, jnvanda sententia: ad 
perterrendos, si qui forte evigilassent. Ue ntroque niilii jam persuasnni est. 
Maxinie aiitein de posteriori, quod sciam Ciceronem, Qnintilianiim id verbi 
ea notione ii^iiipasse. EstetiamapudArnobinnilib.il. adversus Gentes : 
* Qiiibus causis,' inqnit, ' nierganiur in somnos, quibns evigilemns.' Itidem 
Appuleius lib. virr. ' Somnolentis tenebris relictis, ad aliam evigila caligi- 
iiem.' Stetcech. Proterrendos. Sic recte scriptiini. Bas. 1. proterendos. Et 
lib. VIII. scribenduni puto : ' Quid miseros iiomines et laboriosos viatores 
tani crudelibus aniniis invaditis ac proterretisP' Colv. Assentior Fulvio ex 
nianuscr. reponenti perterrendos: qnam voceni in Snspectis qiioque Lectioni- 
bus lib. III. Epist. 8. Apuleio alibi asserui,etex Cicerone, aliisqne scriptori- 
bus idoneis ronfirmavi supra pag. 38. Sciopp, in Symb. Alii, perterrendos. 

NOT.E 

" Horreum, ubi, ifc. argentum copio- y Quod enim ex usu foret omnium'] 

sum recondi viderati Horrenm hie ga- Praefatio boni ominis causa, harum 

zophylacinm est. Sic etiam lib. v. similis: 'Quod omnibus bene verte- 

' Altrinsecus ajdiuni horrea sublimi ret:' ' Quod felix faustumque esset,' 

fabrica perfecta, magnisque coDgesta &c. 
gazis coni-picit.' RIETAMORPHOSEON MB. IV. 283 

nocfu prtTscrtim, visitata/ non se ad fugam statim concita- 
ret?^ non, obdito cellae pessulo, pavens ^ et trepidus sese 
cohiberet?^ His omnibus salubri consilio recte dispositis, 
occurrit scasvus^ eventus/ Namqiie, dum reduces ' socios 
nostros suspensus * opperior, quidam servulus,' strepitus 
scilicet divinitus + * inquietus, proserpit leniter ; s visaque 
bestia, quae libere*^ discurrens totis aedibus commeabat, 
premens obnixum 7 silentium, vestigium suum replicat : et 
utcumque cunctis in domo visa pronuntiat. Nee mora, 
cum numerosae familiae frequentia domus tota corapletur. 

belliuF, ac pracipue noctu, non se daret con/estim in fugam ? non se contineret 
celln oppessulata pavidtis et tremens ? His omnibus bene prceparatis saluturi con- 
silio, ohstitit sinister Eventus. Dum enim expecto anxius nostros commilitones 
revertentes, quidam puer expergefactus strepitu, Diis nempe jubenfibus, prorepit 
placide ; coiispectaque ursa, quce soluta vagabatur per totam domum, observajis 
silentium toto nisu, redit unde rencrat, et narrat omnibus, ut potest, quce viderat 
in adibus. Continuoque tota domus impletur numerosa turba servorum. ObscU' Elmenli. — 5 Bert, insit-a ; male. Elmenh. D'Orv. noete, crebra variatione. 
Vide Bulffiini ad Quiiitil. Instit. lib. i. cap. 4. f. et alios seppe. In eodem est 
inusitata. Ed. Ber. usitata, corrupte, ut factum crebro. Oud. — 6 Reg. Fux. 
statim ad f. se concitarelur. Pith, cunctaret. Gnelf. pr. accitaret. Id. — 7 D'Orv. 
poncres. Id. — 8 Sese cella coh. Cella abest a Ven. et Aid. Colv. Tb cella ex 
Fl. etBert. Elmenh. Illud cella glossema puto. Brant. — 9 Viilgo passim, 
scBVus. Contrarins luiic bonus Eventus supra. Colv. Manuscr. (Fulv.) anxius 
ev. Sciopp. in Symb. Hinc quis conjiceret mancus. Nam et in Palat. ac 
Guelf. sec. est scenus. Sed hinc potius corrnptelae patet ansa. Scevus est in 
Berlin. Oxon. D'Orv. Fux. et Edd. ante Colv. nisi quod Ed. Bas. pr. det 
servus. Adi ad lib. i. pag. 13. Oud. — 1 Guelferb. ambo, reducens. Id. — 2 Ed. 
Bas. pr. arwuis, et in uiarg. suspensos, ut in uno Guelf. a m. pr. male. Id. — 
3 Fux. q. servulorum. Roaldus. Oxon. Guelf. pr. qxiendam servulum. Reg. 
quid, sere ulorum. D'Orv. quid, servulis. F. quid, de servulis. Vide ad lib. viir. 
init. Oud. —4 Strepitu sc. d. Mea auctoritas valeret, restituereni : strepitu 
sc. diutino inquietus. Stewech. Tanquam Deus quis sic voluisset. Colv. Stre- 
pitus scilicet Fux. absunt. Roald. Quomodo divinitus inquietus, si strepitu? 
Potius scribendum, strepitu sc. diutino. Nisi ilia s<r<?;n<w scilicet e glossa sur- 
repsisse existimemus. Nam eadem verba Pal. Cod. ignorat. Woic. Strepitu, 
sc. non est in Pal. et putat Wower. e glossa subrepsisse. Vide Grut. 1. vii. 
.Suspic. cap. 12. Elmenh. F. divagantes. Brant. — 5 D'Orv. prospicit leviter. 
Oud. — G D'Orv. libera. Verbuni deest Ed. Ber. Id. — 7 Ouidaui, obnoxium. 
Supra: ' Leneni gradum et obnixum silentium tolerans." Colv. Pal. ohnixim. 
AlW, obnoxium, Male. Supra: ' Lcneni gradum et obnixum silentium tolc- 

NOT/E 

' SccEvus eventusi Sinister Eventus '^ Strepilus[slrepitu1 scilicet divinituSf 
contrarius prospero Eventui ; (|uem Sfc] Wower. suspicatur reponcntluni 
fuissc Dcum supra obscrvavinius, diutino pro divinitus; recte, ut arbi- 
p. '2l!i, tror. 284 APULEII 

Tredis, [77] lucernis, cereis, sebaceis/ et ceteris nocUirni^ 
luminis instrumentis clarescunt tenebrae. Ncc ' inermis 
quisquam de tanta copia processit, sed singulis fiistibus, 
lanceis, destrictis ' denique gladiis armati, muniunt aditus. 
Ncc secus ■^ canes etiam venaticos, aiiritos illos et horrico- 
mes, ad comprimendam bestiam coliortantur.s^ Tunc ego 
sensim, glisceate adimc illo tumultu,'' retrogradi fiiga' domo 
facesso : sed plane Thrasyleonem^ mire canibus repugnan- 
tem, latens pone janiiam, ipse prospicio.'' Quanquani enim 
vit£e metas ultimas obiret, non tamen sui, nostrique,^ vcl 9 
pristinoe virtntis oblitus, jam faucibus ipsis ' hiantis Cerbe- 
ri reluctabat. Scenam^ denique/ quam sponte sumserat 

ritas noctis illuminatur facibns, lampadihus, candelis cereia, sehaceis, et alas in- 
strumentis lucis nncturncE, Neque ullus ex ianta multitudine cenit absque armis 
sed omnes iiistrucli baculis, hnstis, denique ensihus mutatis, occupant uditus. Pra;- 
terea excitant etiam canes illos venaticos prolixis auribus et horrentibus villis ad 
reprimendam fcram. Tunc ego, crescente adliuc ilia tuiba, retrorsum fugiens 
jiroripio me paiilutiin ex eedibus. Sed tamen abditus post ostium video Thrasyleo- 
nem mirifice reluctantem adversus canes. Quumvis enim pen^enisset ad extrcmum 
terminum vitce; memor tamen sui, noslrique,et autiquce forlitudinis, repugnabat 
ipsi gulturi Cerberijam inhiantis. Denique retinens cum spiritu personam, quam rans.' Elmenh. Scil. p. 70, nbi cadem vaiietas. Obnoxium est in sola Ed. 
Bas. pr. Oud. — 8 Oxon. Guelferb. seintMs. Edd. Vic. Ber. Jnnt. pr. Aid. 
Bas. pr, sfyjflccis; male. Vide ad Frontin. p. 225. Id.—QSep.nocturni.¥\\K. 
sehaceis et ceteris nocturnis. Kecte. Roald. Et ceteris. Haec male absunt a 
vulgatis. Elmenh. Praeterquam ab E(i. Junt. post, quae eas voces e Mss. 
Florentinis jam addidit, agnoscentibus illas qnoque Oxon. Piih. Par. et Ber- 
tin, cum Edd. Sciiv. et Flor. Verissime ; sive sumas ra ' cereis,' 'scba- 
ceis' substantive, sivejungas 'teedis' et ' lucernis.' Gemintis est locus 1. 
XI. p. 244. 'Lucernis, taedis, cereis, et alio genere facti luniiuis, (vel, «/('(», 
id genus facium, lumine,) siderum ccelestium stirpem propitiautes :' ubi vide. 
Oud. — 1 Guelf. sec. Ne. Id. — 2 D'Orv. singulis. Guelf. sec. singula. Id. — 3 
Sic Mss. plerique. Ed. Yiev.dislruclis. Vulgo districtis rursus. Vide ad lib. 
III. pag. 45. Id. — 4 Secius lego, nt et post paulo, ubi est ' uec secus alius,' 
secius prceferam. Brant. — 5 Oxon. coartantur. Oud. — 6 Ms. D'Orv. Edd. 
Junt. pr. Aid. Thrasyleon. An fuit Tlirasyleona 1 Id. — 7 Bert, conspicio. 
Elmenb. — 8 Noslriqiie. Fux. unquam. Oud. — 9 Regius, nee. Id. — 1 Oxon. 
ipsius, quod praefert Pricaeus, non ego. Id. — 2 Fux. quippe. Roaldus. Flor. 

NOT^ 

*> Gliscente illo fumultu'\ Plaut. Asi- trogradus.' 
iiaria : ' Pulcbre hoc gliscit pr»lium.' '' Scenam] Personam scenicam ur- 

Id est, crescit. sap, quam induerat. Scena tamen 

<= Retrogradi fuga'] Ab adjective proprie est Theatri frontispicium. 

' retrogradis,' pro quo usitatius ' re- Vide Vitruv. lib. v. de Architect. METAMORl'IIOSKON LIB. IV. 285 

cum anima retiiiens, nunc fugiens, nunc resistens, variis 
corporis sui scberais ' ^ ac motibus 'candcm domo prolapsus 
est. Nee tamen, quamvis publica potitus -^ libertate/ salu- 
tem fuga quasrere potuit.'^ Quippe cuncti canes de proximo 
angiportu satis feri, satisquc copiosi, venaticis illis, qui 
commodum domo ^ similiter insequentes processerant, sesc 
commiscent^ agminatim. Miserum funestiimque specta- 
men9 aspexi, Thrasyleonem nostrum catervis canum saevi- 

ullro indiierat, modo vertens terga, modo reluctaris, diversis figuris ac molibus sui 
corporis evasit demum ex cedilnis. yeque lamcu pnlnit conservarc titam siiam 
fugiendo, quamvis redditus essct publico; liberlati. Omiies eniin cnnes ex proximo 
vico valde Iruces et mvlli admodum adjungunt se tunnutim venaticis illis, qui eodem 
tempore prudierant ex adibus persequentcs ipsuiii similiter. Vidi spcctacidum 
trijte ac miseratidum, Thrasyleonem nostrum circiimdatum atqite obsessum agmini- Codicis lectio est. \yi\go, scemam. Elmenh. — 3 Sch. Sic reposiii, ciitn viilgo 
male legi piitarem : scenis. Nonius Marcelliis : ' Petaniistae a Veteribns 
dicebantiir, qui saltibus vel schemis levioiibtis nioverentiir.' Item: ' San- 
niones (iicuntnr a sannis, qui sunt in dictis fatui, et in motibus, et in sche- 
mis :' ut feliciter Lipsius duobus islis locis lescribit. Quern secutus etiam 
liunc sic eniendare non dubitavi. Sunt qui semper in scriptore nostro, ubi 
scena positum est, schema legendum censeant : ut lib. ii. supra : ' Venerabiiis 
scenae facie :' et hie paulo ante : ' Scenani denique, quani sponte snmserat :* 
et post aliquotiens. lidem etiam legi in Seneca non ferant Epistola xcix. 
' Vidi ego in funere suorum verendos : in quorum ore amor euiinebat, re- 
niotii omnium legentium scena. Nihil rrat, nisi quocl veils dabatur aftecti- 
bus.' Nee in TertuUiano de Anima: 'Cur ipsam corporis scenam tempus 
aboleverit.' Ant in Si<lonio : ' Scenaj nia'niiim pnlilicoruui.' Eodem enim 
modo ubique 'scena' positum, quo s^pius apud Nostrum. Colv. Scenis: 
i. e. figuris, motibus, quo ex loco P. Fabius putavit onuiibus locis restituen- 
dam illam vocem ; ut infra, pro x-cnerabili scena, legebat renerabili schema : 
Prise, lib. vi. (p. 679.) et Nonio Marcel. Sed quis tandem modus foret tot 
intogros auctorum locos turbandi pervertendicjue P In solo Apulcio (ne de 
exteris locpiar) septies plus miuusve peccandum esset. Hoc est enim pec- 
care, cuni rerepta et frugi lectio suis sedibus dcturbatur. lioald. — 4 Guclf. 
sec piilius. Oud. — .5 Pith, lihcralitate. Id. — Palat. potui. Id. — 7 Pith, com- 
modo domum, Male. Heins. incommodnm. Dixi alibi. Id. — 8 Oxon. se. Palat. 
admicent. Pith. Guclf. pr. commisscnt : sed Keg. Eux. Guelf. sec. Oxon. 
obmiscent : quod non temere spernenduiii opinor. Nam Auclor multus est in 
usn |)rj'po-itionis ' ob.' Vide Indiccni. Id. — 9 Spectatum. l}croaldu8 rc- 
Rcribit spectnculum. Spectatum, ut Postulatiim, Denuntiatum, Depensuu), 
et id genus alia. Colv. I'ux. spectamen. Roaldus. Ful. spectamen. Alii, spec- 
tnculum. M'ower. In Snspectis (lib. ii. Ep. 8.) corrigebam, siiedutu. Sed Ms. 
habel spectamen: qua voce Plaiitus non scniel usus est : et hie libri vii. pas(. 
117. ' Novum et hercules memorandum spectamen.' Et statim : turbelUs im- 
misccor. Sciopp. in Symb. Spectamen. Sic niembr. Flor. Alii, spectuculum. 

NOT/E 

* .SV/icmJs] Figuris ct gestibus(/)os- et ' schema '* schcmatis.' Gixcum 
lure*). Dicitur 'schema' 'schema-,' est (rxiJM«i habitus. 286 A PIT LEI I 

entium cinctum atque obsessum, multisque numero morsi- 
bus laniatura. Denique, tanti doloris inipatiens, populi 
circumfluentis turbelis ' immisceor ; et, in quo solo ^ pote- 
ram celatira ' auxilium bono ferre commilitoni, sic indagi- 
nis principes^^ dehortabar : O grande, inquam,^ et extre- 
mum ^ flagitiiim ! magnam et vere pretiosam perdimus bes- 
tiam. Nee tamen nostri sermonis artes infelicissimo pro- 
fuere7 juveni. Quippe qiiidam procurrens e domo, proce- 
us et validus, incunctanter^ [78] lanceam mediis injecit 
ursae praecordiis : nee seciis alius. Et ecce plurimi, jam 
timore discusso, certatim gladios etiam 9 de proximo conge- 
runt.* Enimvero ^ Thrasyleon, egregium decus nostrae fac- 
tionis, tandem immortalitate digno illo spiritu expugnato 
magis/ quam patientia,' neque clamore, ac nc^ ululatu 

bus canum crudeliter irruentium, et jam laceratum plurimis morsihus, Postremo, 
von sustinens tantum dolorem, admisceo me turhis populi illtic conveiiientis undique, 
et {in quo uno poteram ferre occultam opem optima socio) sic dissuadebain itistiga- 
tores canum: Ofacinus, inquam, immune et prohrosum ! jacturam facimus magnce 
bellua et vere pretiosw, Neque tamen solertia meorum verborum quicquam pro/uit 
infortunatissimo juveni. Quidam enim mugnus et robustus provolans ex adibus 
absque mora adegit hastam in media viscera ursce : aliusque similiter. Ecce per- 
multi, deposito jam metu, ingerunt certatim enses, et cominus quidem. Thrasyleon 
autem, eximia gloria nostrce catervcc, opprcssa tandem ilia anima digna immorta- 
litate potiusquam devicta constantia, nulla voci/eratione violavit fidem jurisjurandi, Rom. spectatum. Elmenh. — 1 Turbulis. Fux. turbellis, pro quo lege turbelis, 
ut supra. Roald. Flow turbelis. Elmenli. Sic etiam Oxon. et Palat. bene. 
Turbellis Fulv. Guelf. anibo, et Ed. Junt. post. Turbulis in reliqiiis Mss. et 
Edd. Vide ad lib. iii. pag. 62. ' Inter ipsas turbelas Graecorum.' Oud. — 2 
Solo abest a Palat. et Oxon. fd. — 3 Celatum. Emendat Lipsius : celatim. 
Quod mihi verisimile fit. Sisenna enim lib. vi. Historiaruni : ' Quam niax- 
ime celatim poterat, in insidiis suos disponit.' Colv. — 4 Pal. Oxon. Pith. 
princeps. D'Orv. principem. Oud.— 5 D'Orv. Pith, inquit. Fortassis est de- 
lendum. Vide tamen ad lib. i. pag. 16. ' Subjicio : B^nigne, inquam.' Id.— 
6 Bert, immune. Elmenh. E glossa. Oud. — 7 D'Orv. Oxon. Pith. Fux. 
Guelf, sec. profuerunt. Id. — 8 Incontanter. D'Orv. Guelf. f«c««c<«nfer, solita 
variatione. Id.— 9 Edd. Colv. Vulc. Par. seu Merc, etjam. Id.— 1 Congerunt 
deest Regio, Fux. Id. — 2 Enimv. Et hoc exulat a Regio, Fux. Nosier habet 
Bertinus. Id. — 3 Magis, q. pat. Exciderunt hze voces per inciniam ex Ed. 
Wowerii, et hinc Pricaei. Id. — 4 Sic reposui cum Mss. D'Orv. Oxon. Guelf. 
pr. et Ed. Junt. post, ac Priciri nota. Vulgo nee, quae vorula deest Fux. 
Vide ad I. II. pag. 35. ' Ne obliquanda quidem.' Placebat Heinsio ejulatu, 

NOT^ 

^ Spiritu expugnato magis, Sfc."] Amissa priiis vita, qnam patientia. METAMoUFHOSrON LIU. IV. 287 

quidem, fidem sacramenti prodidit : sed jam morsibus lace- 
ratus, ferroque laniatus,^ obnixo'^ mugitu et feiino fremitu 
praesentem casum geneioso vigore toleians, gloriam sibi 
reservavit/ vitam fato reddidit. Tanto tamen terrore tan- 
taque formidine^ coetum ilium tiirbaverat, ut usque dilucu- 
lum, immo et in multum diem, nemo quisquam fuerit ausus, 
quamvis jacentem, bestiam vel digito contingere: nisi tan- 
dem pigre ac timide quidam lanius paulo^ fidentior, utero 
bestiae resecto, ursae ' magnificum despoliavit latronem.^ 
Sic etiam Thrasyleon nobis perimitur; sed a gloria non 
perivit.^ '' Confestim itaque constrictis ' sarcinis illis, quas 

ac ne ejulaiu quidem, Verumjam dilaniatus morsibus, et discerptusferro, simulans 
totis liribus mugitum et clamorcm bclluinum, sustinens egregia virtute prcBsentetn 
sortem, reservacit silii laudem, efflacit animam. Perculerat nihilomiims turbam 
illam tanto metu et tanto timore, vt ad auroram usque, immo et ad multam lucem 
nemo prursus ausus fuerit tangere vel extremo digito belluam, quamvis stratam 
humi: sed lanius quidam, paulo audacior ceteris, discisso tandem lente ac trepide 
ventre bellutc, iiudavit inclylum prcpdonem latentem in ursa. Sic Thrasyleon 
quoque interficitur nobis ; sed non interiit, quantum ad gloriam, Nos ergo collectis Vide ad 1. iv, p. G5. Id. —5 Malebat Heinsius, lancinatus. Id niagis morsi- 
bus pag. pr<tc. conveniret. Sed vide ad lib. viii. p. 15G. ' Miilto dente la- 
niavit.' Id. — 6 Oxon. Guelf. pr. ohnixu. Id. — 7 Rom. Venet. reseravit. Col- 
viws. Fax. reservavit,ct vitam f. r. Roaldus. Bert, et Rom. reseravit: male. 
Elmenh. Ed. Vicent. etiam ivseruiu/. \^c\\ reservit. In Regie et Guelf. titro- 
qiie inierjicittir quoque et, pro at. Frustra. D'Orv. vitam et. Oud. — 8 Oxon. 
fortitudine. Fux. tanta form. Id. — 9 Basileenses Patilo, tanquam proprium 
nouien. Colv. Patilo. Fux. paulo, quod vidit etiam Beroald. et Aid. Roald. 
— I Fux. utero resecto ursce. Verum abesset rh urscr, et bestice retineretur, 
e re Apuleii magis videretur. Ita enim szepissime appellavit absolute. Roald. 
To urs(B male abest a Vnlcanii editione. Elmenh. Illud bestice ut Glossema 
jugulo. Brant. — 2 Vtexl.inlerimitur, sed a gloria non interivit. Eluienli. D'Orv. 
vobis. Oxon. picio. In Guelf. pr. corrupte, n. pervium cum Glossa mani- 
festo. In Guelf. sec n. pm. A nobis usque ad seq. nobis desiint Regio, Fux. 
Oud. Perivit. Scriptum id fuit df)x«'«<^s. P^o perihit. Plautinam sententiam 
huic in animiim fuisse vcri-*imile est, ex Captivis : ' Qui per virtutem perilat, 
non interit.' Opinionem nostrain non queo comniodius, quani ipsius Apuleii 
germaiio loco stabiiire, qui eodcni lioc libro : 'Sed ilium utcumque virtus 
sua peremit, inter iuclytos regcs ac duces praeliornm tanii viri memoriacele- 
brabitur.' Dabo locum, in quo e contrario B pro V inmiigrasse censeo. 

NOTiE 

s Urscc magnificum despoliavit latro- i)lacncrit Pricfpi lectio, qui reponit 
nem] Hanc lectionem si relineas, urste ursa, |)ro ursw, refer ad * despoliavit,' 
lalronem intellige latronem, qui pu- ct expone : nudavit pelle ursap. 
tabatur ursa, latronem sub ursa ja- '' Thrasyleon periinitur ; sed a gloria 

ccnlcm, ut cxposui. Si vero magis won perivit] In banc sententiam Ta« Q88 APULEII 

n(ibis servaverant fideles illi^^ movttii, Plataese terminos' 
concito^ gradu deserentes, istad apud nostros animos ideu- 
tidera reputabamus, merito nullara Fidera in vita^ repcriri ; 
quod ad Manes jam et mortuos ^ odio perfidiai nostra; demi- 
graiit.^ Sic oncre vectura?, simul et aspera? 9 vise toti fatigati, 
tribus comitura desideratis," istas, quas videtis, praedas ad- 
veximus.^ Post istum sermonis terminura, poculis aureis 
memoriae defunctorum commilitonum vino mero libant ; ' 
dehinc, canticis quibusdam Marti Deo blanditi,"^ paululiim 

protinus sarcinis illis, quas illi fidi mortid nobis asscrvarant, relictis veloci passu 
finihus Platwarum , hoc recogitabamiis identidem 7wbi>cum,jttre nuUam fidem inve- 
7iiri in vita ; qaoniam ilia exosa nnstrain perfidiam descendit ad Inferos de/iinctos- 
que. Sic cum esseimis omnes defessi pondcre sarjiminim, et asperilate itineris, 
amissis tribus ex nostris sociis, aiiportavimus lure spolia, qua ccrnitis. Finita 
oratione his verbis, effundunt vinum crateribus aureis iu inemoriam sociorum mor- 
tuorum ; delude, cum demulsisseut Deum Martem quibusdam hymiiis, tantisper Cassiodornslibro vi. Varianuii in formula praefecli annonae ; ' Per officinas 
pistorum cibosqiie discunis, et nmnditiam paiicis exigis, nee vile judicas, 
unde te possit Roma landare.' An ferendmn sit discurris per cibos ? Milii 
certe is ciliiis non sapit. Piito in antiquis faisse, bicosque discurris pro 
vicosque. Id an ad palatum sit ernditiorum, audiam. Steweck. — 3 Edd. Aid. 
Junt. post, constrinctis. Oud. — 4 Mss. Flor. Oxon. Fnx. Pal. Ed. Junt. post, 
carent Tip illi. Sed vide ad 1. i. p. 2. In Vwx. Jidtlem. Id. — 5 Cito, Fiix. 
concito. Roaldiis. Pal. et Fnlv. concito. Wowerins. Ms. concito: quod statim 
seq. pag. legitnr. Sciopp. in S'jmb. Concito. Vnlj;ati, cito. Male. Elmenh, 
At Woweriiis ita jam rejiosuit verissinie ex perpetuo Nostri stylo, et con- 
sentientibus Mss. O. pra ter Giielf. sec. Vide Pric. et Indie, et ad p. 76. 
Ourf.— 6 Fnx. in vita nostra. Roaldtis. ]\Is. in vita nostra. Sciopp. in Symb. 
— 7 Pith. Manis el jam m. Fiix. Guelf. ambo, tnansiam et m. Oud. — 8 De- 
migravit, Flor. demigrarit. Elmenh. Bene sic qnoque Pithwanus, et edidit 
Scrivcrius, et baud abltidunt Fnx. Guelf. pr. l)\i)\\. dimigrarit,VzL\. Guelf. 
sec. demigrati. In Ed. Bas. pr. dimigravit pessiine. Odio deest D'Orv, 
Pro sic in Guelf. sec. scio. Oud. — 9 Asperitafe. Flor. aspcrce. Elmenh. — 1 
Manusc. Fulv. dcsertis. Sciopp. in Symb.— 2 Guelf. pr. aduximus. Oud. — 
3 Postrema omnium editio : libantes. Colv. Fnx. bibunt. Aid. vero libard. 
Roaldus. Guelf. sec. /(ieraJif. Par. hibant. Ed. Bas. pr. libans : sec.libantcs. 
Oud. — 4 Palat. non habet Deo. In Oxon. blandita. Id. — 5 Etenim. Grut. 

NOT^ 

citus in Vita Jnlii Agricolas : ' Quau- sterilem.' Et in Apologia : 'Umbra 

quam medio in spatio integrae tetatis ignobilitatis tibi a probatore obslitit.' 

abreptus, quantum ad gloriam Ion- Plant. Truculento : ' Ab ingenio im- 

gissimum aevum peregit.' Praeposi- probus.' 

tio 'a' hoc loco valet, quoad, quan- ' Platiece terminos] Singulari nume- 

tum ad. Sic libro i. ' Traiistulit in ro hie efFert Plataeani urbem, quam 

aliam civitatem summo jugo niontis supra Platacas dixit numero nuiltitu- 

exasperali sitam, et ob id ab aquis dinis. MfiTAMORPHOSEON LIB. IV. i289 

conquiescunt. At enim ^ nobis anus ilia reccns hordeiim 
alFatira et sine ulla mensura largita est; ut equns quidem'^ 
mens tanta copia,^ et quidem solus potitus, [79] salias^ se 
ccenasse coenas'' crederet. Ego vero, quanquam alias hor- 
deum tunsum minutatim, et diutina cogitatione jurulentum 
semper essem,9' riraatus anguluin, quo panis ' reliquiae; 

(lonniunt. Vetula autem ilia distribuit nobis hor ileum recens abunde, ct sine modo ; 
adeo ut metis quidem equus puturet se fuisse cxceptum epulis Puutijiculibus, cum 
fructus csset tanta abundantia hordei, et solus quidem. Ego vera, quamvis untea 
semper comedissem hordeum contusum minutatim, ct diu sectum, condilum jure ; 
sci'utatus angulum, in quo residua panis totius illius turbce coacervata fuerant, ex- At enim. Elmenli. Scil I. vii. Siisp. c. 12. Verissime ; ut servarimt Oxon, 
Palat. Pith, et moniiit Piicffus. Vide Ind. Fioridi. In. Reg. I'lix. Giulf. 
utruqiie, et Par. est, At iiobis. Oud.— 6 Non inscite conjecit vir doctiis 
qunndum ; sc'il. cmn adliuc erain Lucius. SedvidoLiii. p. 60. 1. iv. p. G3. 
' Cum asino vel equo inco.' Id. — 7 Tanta copia. In altero Flov. le<;iliir, te 
coiiiusa, Elinenh. Si<- ibi legitiir pro varia Icctione. Pro mensura in Oxon. 
Giielt'. pr. miscria, et niox cquidem prave. Oud. — 8 Saliares. Flor. salies vel 
saliens : deleta voce ccenas ; male. Vide Indiceni. Ebnenh. — 9 Et diutina 
resectione viridentum semper eserim. Sic reposui, maximi Lipsii secntns sen- 
tciitiain. Quidain refeciione : ixW'i cogitatione. Deuiqne Beroaldus ag'tta^ionc. 
Diutina resectione, quia vetus et diu a stipulis resectuni, recisum. Colv. 
Fux. nunquam a. hordeo cibatus sum minutatim, et diutina cogitatione jurulentum 
s. e. Beroald. legit agitatione. Roald. Enienda, diutina refectione jundenlum. 
Wovverius. Flor. i. nunquam alias Iwrdeo cibatus sum. Durantius, 9. «. <!(ns«»n 
munititverim. Dcin diutina refectione jurulentum. Sic Flor. i. In altero est, 
d. cogitatione j. Bert. d. cogitatione virulentum. Scliickerad. d. aquatione j. 
Vide Durantium Variar. Lect. 1. 1. c. 11. Flor. s. esse. Elnienli. — 1 Reg. Fux. 

NOTiE 

^ Sal. [iS'aZiai'f.f] canas'] Lib. iv. [resectione, jurulentum semper ederim, 

' Proxininni castellnm petani, inde ^c] Haec est scriptura Pricieana; et 

vobis Saliares epulas comparaturus.' Scriverianap editionis, nisi quod vir- 

Vetustissiniuni Sacerdotuni genus gulaui interposui inter voces resec- 

fuit apud Romanos Salii, sic dicti a tione ct jurulentum. Sensusest: Ego 

' saliendo,' quod delapsa coelo ancilia vero, tanietsi alias, etiam dum homo 

saltantes fcrrent. Saliares coenae et esscm, solerem ederc hordenra minn- 

Pontificales canae sunt lauta; ct opi- tatini, et diutina resectione tunsum 

parae, qualcs erant Pontificum, non (orgemonde), jurulentum, id est, in 

sine vino generoso. Horat. lib. i. jure coctum, (cujiismodi ctiamnuui 

Od. 37. ' Nunc Saliaribus Ornare editur addito saccharo, prodestijuc 

pnlvinar Deorum Tempus erat da])i- macilcntis ct ius>iculosis), sicque ab 

bus, sodales.' El lib. 11. Od. 11. ' Et hordei non conditi esu, asinus factus, 

mero Tingct pavinicntum superbuni non taiitopere abhorrere debcrem ; 

Pontificum potiore cicnis.' tamen, (|uia panis rclifjuias in angido 

' Ego vero, quanquam alias hordeum repcii, malui lis me satiarc. Alise 

tunsum minutatim, el diutina cog. ifc. ({uxdam cditioncb habunt : ct diutina 

Delpli. et Vur. Clas. Apnl. T 290 APULEII 

fotius multitudinis congestae I'uerant, fauces diutina fame 
saucias et araneantes "" valenter * exerceo. Et ecce, nocte 
promota, latrones expergiti castra commovent: instructique 
varie, partira gladiis armati, in Lemures reformati ' " con- 
cito se gradii proripiunt. Nee me tameu instanter ac forti- 
ter manducantem vel somnus imminens impedire potuit. 
Et, quanquam prius, cum essera Lucius, unico vel secundo 
pane contentus mensa decederera, tunc ventri tam profundo 
serviens, jam ferme* tertiura qualum ruraigabara." Huic 

erceo strenue guttur meum Icesutn longa esurie, et jam contrahens araneas. Et 
ecce nocte provecta pradones excitati movent caitra; et omuti dicei'sis modls, 
partim armati ensibus, partim transformati in larvas, celeriter exeunt dome. Ne- 
que tamen vel urgens sopor potuit me coliibere comedentem avide et strenue. Et, 
ijuamvis antea, donee eram Lucius, exirem a mensa satiatus uno aut uUero pane ; 
tunc indulgens mew alvo adeo capaci,jam manducabam fere tertium canistrum pa- panum. Roald. — 2 Vehementer, Fux. valenter. Valenter sane. Roald. Valenter. 
Vulgo, vehementer. Elmenli. Valenter edidi aiictoritate Codd. Flor. Fux. 
Reg. Oxon. Pal. Ed. Junt. post, cum Elmenh. et Flor. Supra p. 73. ' Nos 
pulpis ejus valenter saginantes.' Et sic alii. Dein Fux. en ecce. Oud. — 3 
Reformant. Fulvius conjecit j'f/or»ia<i. Stewechins, se 7e/o?'m(/n<. Neutrum 
probo ; qviid autem dicam melius, non habeo. Sciopp. in Sijmb. Reforinuti. 
Haec ignorat Ms. Pal. Vide Gruterum Suspic. I. vii. c. 13. Elmenh. — 4 Ma- 
nuscr. farina. Sciopp. in Synib. Ex illo Fulv. Cod. sic edidit Scriverius, 

NOTiE 

resectione virulentum. Quod mihi non inha?rendum censui. 

improbatum primitus. Intelligebara ™ Araneuntes~\ In quas cibus jam 

enim : Quamvis antea semper edis- dudnm non intraverat, atque ob id 

sem hordeum tunsnm mlnutatim, et incipientes obduci aranearum telis ; 

vetustate insuave, et quasi venena- queniadmodum loca scopls pridem 

turn, eo quod jam pridem resectum, non purgata. 

hoc estjdemessum fuisset; atque anus " In Lemures reformati] Nonius : Le- 

illa tunc temporis recens apponeret mures : larvze nocturnae et terrifica- 

longe suavius futurum ; malui tamen tiones imaginum et bestiarum. Qua- 

pauem in angulo repertum edere. les latronum quidam induebant, quo 

Verum non scrnpulum mihi, sed Ian- tutius noctu grassarentur, et majo- 

ceam injecit, quod vixdum ab uno rem obviis terrorem incuterent. Le- 

die Lucius noster factus erat asinus, mures dici putant quasi ' Remures' a 

et hie secundus tantum cibus erat, Remo, cujns interfecti Manes frater 

quern sub asinali forma caperet ; et Romulus cum placare vellet, paren- 

primo quidem non hordeum vetus, talia ipsi instituit Lemuria dicta, 

sed cruda olera vorarat olitoris illius, ° Rumigabam] Verbum buic Auc- 

cujus hortum diripuerat. Itaque, tori et loco peculiare ; estque, rumi- 

missa hac posteriori lectione, priori nabam, sen remandebam. METAMORPHOSEON LIB. IV. 291 

me operi attonitnm ^ clara lux oppressit. Tandem deniquc 
asinaii verecundia ductus, a?gerrime tamen digrediens/P 
rivulo proximo sitim lenio.^ Nee mora, emu latrones ultio^ 
anxii atque soliciti remeant,^ nullara quidcm piorsus sar- 
cinam, vel omnino licet vilem laciniam ferentes ; sed tan- 
tum gladiis, totis manibus, immo factionis suas cunctis \ i- 
ribus, unicam virginem file liberali,' '' et, ut matronatus * 

num. Mansi inlentus huic operi Jisque ad multam lucent. Postremo impidsus 
pudore asitmio, repiigtiatiter tamcn inde discedens, leva sitim in vicino rivulo. Nee 
multn post pradones redeunt animo valde inquieto iic turbato, nullum quidem penitus 
fasciculum pradce ndvehentes, ac ne vestem quidem ullamvel vilissimi pretii ; xed 
armati duntaxat ensibus adducebaut totis manipulis, immo omnibus cnpiis sucb ca- 
terccB, puelluin unam, forma honesta, et, (ut ejus vestitiia magnificus o.stendebat,) Rumigaham pro, rnminabam, retinent Mss. O. Oud. — 5 Attentxim. Vulgati 
oinnes: altonitum. Male. Recte lib. vii. ' Mihi vero per diem laboriosa: 
machin.? attento fiirfiiies apponebat.' Et ix. ' Nam licet foreiisi negotio 
officiiiator iioster attPiit lis ferias nobis fecerit.' Sed jam etiani primum re- 
stitiii 1. X. in f. ' Tota faiuilia partini ministeiio venationis occiipata, partim 
voltiptario spectaculo attenta.' Colv. Pal. et Bert, attoniium. Male. L. vii. 
p. 134. ' Mihi per diem laboriosas macbinas attento.' Elmenh. — G Oxon. (/*- 
grad. Oud. — 7 Veteres editi, levilio. Emeiidat Beroaldus leva vel Icnix). 
Colv. Levo. Fiix. lenio : Cjiiomodo Beroald. et Aid. Roald. Rom. et Flor. 
lenio. INIale. Ovidiiis iv. Tristitim Elegia 8. ' Nee siccani Getico fonte 
levare sitim.' Elmenh. Vet. Ed. levitio. Vide Notas ad lib. viii. Brant. — 
8 Pal. Oxon. Eiix. Pith. Guelf. ultra. Wasseo placebat retro. Oud. — 9 Oia 
libri ascriptiiiii liabet, rcmaneant. Noli dnbitare, quin liabitarit in Antogra- 
pbis reveniant. Itideni eniendandiim apnd eundera plnries. Inpiimis lib. 
VI. ' Ecce confecto nescio quo gravi praelio latrones eveniunt onusti.' Lege 
reveniunl. Itenim initio lihri septimi : ' Quidani de niimero latronum per- 
venit :' lego recenit. Apuleius lib. septimo, ubi id vocabuliim integrum est, 
'Gaudeutes,' ait, ' civitatcm revenimtis.' Iterum 1. ix. ' Larem reveiii 
meum.' Solinuni, Ciceronem, Plautum swpenumero usos, non est pretium 
operac demonstrare. Corriganius j)otii)s, quod mox subditur: ' Dicerc cam 
sajviorejam vnltn jnbebat, quod malum iieret.' Formula Coiuica et iras- 
centis erit, si sic emendes : quid malum flerct. Contvarium extat apud eun- 
dem liunc libro decinio: 'Sciscitatus quid bonum rideret tamilia.' .S7c«ec/i. 
Ora libri, quo usus Stevvecbius, ut ipse teslatur, babet rcmaneant. I He 
facit reveniant. Mibi nequaqnain fit verisimile. Lego remanant. Fes- 
tns : 'Remanant, repedant.' Eiinius lib. i. sive ut alii v. * Desunt rivos 
camposque remanant :' ubi alii legunt rcpelant, ego feci repedant. Pro 
Desunt alii legunt Deserunt. F. Dcsccndunt clivus. lirant. — 1 Bas. 1. et 
\en. liberalem. Di(!am ()Mod liuc facit coinmodius lib. de Deo Socratis. 
Colv. Fl. et Ro. Jilio liberalem. luepte. AgcUius lib. xiv. c. 4, ' Forma 

NOT;E 

t' Tandem denique asinaii verecundia i Filo Hbcrali] Nonius: • Filnm 

ductus, agcrrime tamen digrediens, ijc] oris,liniamentum.' IMaut. Mercatore, 
Virgd. Eclog. vii. ' lie domnm, pas- Act. iv. Seen. 4. ' Satis scitum fdun.i 
li ; si quis pudur, ite, jnvenci.' niulicris.' Gcllins, lib. xiv. cap. 4. 292 APULEIl 

ejus*" indicabat, summatem regionis, puellam mehercules 
et asino tali ' concupiscendara, moerentem, et crines cum 
veste sua lacerantem, advehebant. Earn simul intra spe- 
luncam,'^ verbis, quae dolebat, minora facientes, sic allo- 
quuntur: Tu quidem, salutis et^ pudicitias secura, brevem 
pa,tientiara nostro compendio tribuc, quos*^ ad istam sec- 
tam paupertatis necessitas 7 adegit. Parentes autem ^ tui 
de tanto suarum? divitiarum cumulo, quanquam satis cu- 
pidi,' tamen sine mora parabunt scilicet ^ [SO] idoneam sui 

priinariam ejus regionis; virginem profecto exoptabilem etiam asino, qunlis eram ; 
lugentein, et discerpentem comam una cum vcstimento suo. Statim clique intra- 
vcrunt in cavernam, sic affantur ilium, elevantes verbis causas luctus ejus : Tu qui- 
dem, cum nihil timendum habeas pro vita et pudicitia tua, concede nobis patientiam 
paucorum dierum, Inert nostri causa ; 7iobis, qtios necessitas inopia contpulit ud hoc 
genus vitcB. Tui vera parentes, quamvis valde atari, deproment tamen proculdubio 
incunctanter de ianto acervo suarum opum dignuni pretium redimendce suafilice. His atqiie filo viifjinali.' Lib. vii. c. 8. ' Piieros liberaii forma, in vadis litto- 
rmn conspectos, miris nioilis arsenint:' et I. ii, c. 23. ' Qnoil anciilam 
suam, lion inscitani puellam niinisteiio et facie non illiberali, coactns 
erat veniundare :' nbi pro illiberali vmXe L\\)&n\s illatabili reposiiit. EUnenh. 
■ — 2 Supra 1. ii. in principio: ' Aiuuni in genimis, et in tunicis, A:c. niatro- 
nam profecto confitebatur.* Et indefortasse maironatus, iit ex tain magnifi- 
CO cnltu atqne ornatii virginem lianc et matronam innuat, et snnnnaten) ejus 
regionis. Tentabam bolronatus, Afronwn verbnm. Tertul. de Ciiltii Foemi- 
narum : ' Niillam de concliylio vestem Esaias increpet, nullas lunulas repro- 
bet, nullniu i)otronatinn retundat.' Cyprianns de Habitu Virginum : ' Et 
levelabit l^ominns habitnm earum, et auferet Doniinus gloriani vestis illaruin, 
et ornamenta earum, et crines, et cincinnos, et lunulas, discriminalia, et 
dextralia, et arniillas, et botronatum, et specula,' et quic sequuntur. Ver- 
bum rarum loco corrunipendo fuit, sed qu* tamen in Veterum scriptis reli- 
giose observanda sunt, nee ideo temere niigranda, quia ab usn et seruione 
nostro remota ; privserlim cum in Apuleio nulla verba nisi antiqua, et a 
bonis auctoribus, qui ei tunc non deerant, desumta; sed quibtis tamen 
pro moribus hujus saeculi non omnibus licet uti. Brant. Exulat copula a 
Bert. Vir doctus ad marg. Ed. Junt. post, conjecit, et utmet oriiatus. 
Groslotius Ed. Aldinas ascripsit, et ut mi ornatus. Apage ridicula com- 
nienta. M(dronaliis est, matronalis babitus et babitudo. Si quid mutandum, 
mallem credere vocem per sciipturae compendium esse contractam es ma- 
tronalis ornatus. Oud. — 3 Tali prave desideratur in Ed. Bas. pr. Id. — 4 Sci- 
licet, venerant, vel erant. Sed priE tali EUipsi malim intrarant. Guelf. 
sec, inter. Id. — 5 Et non habet Guelf. pr. a ni. pr. Pal. pudicie e. s. secum. 
Onelf. sec, quoque, secwm. Ed. Bas. pr. sectUa, in niarg. secHJw. Id. — 6 Edd, 
Jinitinae, Aid. nos. Id. — 7 MW, necessitatis, rnsXe. Elmenh. Operarum scilicet 
vitio in Edd. Colv, et Vulc. Oud.—% Autem abest ab Ed. Beroaldi. Id. — 
9 Th suarum non est in Flor, Elmenh. Immo illic legitur, sed non est in Pal. 

NOT^ 

'■ Forma atque filo virginali.' bitiis. 

" Maironatus ejus] Matronalis lia- METAMORPHOSKON LI)5. IV.» 203 

sanguinis redemtionem.* His et his similibiis blateratis, 
nequicquam 5 dolor sedatur puellae. Quidni? qua3, inter 
genua sua deposito capite,* sine raodo flebat. At illi''^ in- 
tro vocatfe anui praecipiunt, assidens earn blando/ quantum 
posset, solaretur alloquio : seque ad sectae sueta confernnt.'^ 
Nee taraen puella quivit ^ ullis aniculas sermonibus ab in- 
ceptis fletibus avocari : ^ sed, altius^ ejulans sese, et assi- 
duis singultibus ilia quatieus, mihi etiam lacryraas excus- 
sit. Ac * sic. An ego, inqnit,"^ misera, tali domo, tanta fa- 

aliisque hujusmodi clamose jadatis, hictus tirginis nullatenus coinpescittir. Qiiippe 
qua immoderate plorabat demisso capite inter sua genua. Illi vero accersunt ijitro 
anum, et imperant ei, ut assideret ipsi, et ctmsolaretiir earn, quantum posset, comi- 
bus sermonibus : abeuntque ad solita exercitia sucb artis. Et nihilominus virgo non 
potuit deterreri ab inchoato luctu ullis verbis retulcB : sed delamentans altius sortem 
nuam, et concutiens sibi latera perpetuis singjiltibus, mihi quoque expressit fletum, 
Atque erumpens in hcec verba, Egone, inquit, infelix, potero jinem facere plorandi. ner Giielf. sec. Oud. — 1 Reg. tutnidi : al. cupidi. A Fiix. abest satis. Pith, 
sitis. Id. — 2 Sciibo, ilicet. Kt sic lej^endiim infra lib. x. ' Et altenim, ob 
incestiim parricidiunique, capitis ilicet damnatum iri certo sciebat.' Colv. 
Col vi lis ilicet, probe. Elmenh. Sic et Stevvecli. ad lib. i. p. 11. ' Facinoris 
tibi consciiis scilicet.' Sed prave omnino, ut jam nionuit Pricseus. ' Sine 
mora ' est ilicet. Sed scilicet, SrjXaSr;, sexcenties inseritur ab Auctore. 
Vide eiini et ad lib. iii. p. 61. iv. 71. et seepius. Oud. — 3 Va\. nee quisq. 
Guelf. sec. nequisquam Edd. ante Bas. sec. nee quicquam. Id. — 4 Ed. Bas. pr. 
At viilli. Palat. Giielf. sec. introvocati. Pith, intus vocntce. Verbiim abest a Par. 
IMox ut male addit Fiix. Oud. — 5 Blando. Guelf. pr. blande, Oxon. blande, quan- 
tumquep. Bertin. potest. An rursns /)o(/s vei pote ? Vide ad 1. m. pag. 61. Id. — 
6 Conferre. Scribe ex Bertin. et Fulv. confcrunt. Woworiiis. Bertiniannm secn- 
tus codicem, olini (Snsp. Lect. iii. 20.) correxi conferunt, nunc idem Fnlvii 
libro continetur. Sciopp. in Symb. Conferunt. Vulgo, conferre. Elmenh. B. 
seque ad sectoE sueta conferunt. M. seque ad s. consneta conferunt. Putcan. Con- 
ferunt habcnt Mss. O. cum Ed. Junt. post. In ceteris ante Wower. conferre. 

Olid. — 7 Guelf. ambo, quiecit. Id 8 Palat. Guelf. sec. advocari. Par. 

revocari. Id. — 9 Rescribe ex Flor. auctius. Elmenh. Paruit Scriverius ; sed 
bene obnixus est Prica>us, C^eteri omnes iiabent allius, Apuleiano, sed et 
alioruMi stylo. Dein Palat. Gne\t'. sec. sescque,et assiduis. Sed male. Nam 
vidimus, cjulare se dici ad l.iii. p. 48. 'Se luirubritcr ejulantes.' Oud.—\ 
Vuli;ati passim, Jf. Colv. Et Ed. Jnnt. post, in Krratis, sed Ac in Mss. et 
Edd. po->t Colvium. Groslot. conjecit, Ait. Id. — 2 Toiwyw/^nonesl in ISertino. 
Elmenh. — In Palat. Oxon. poniiur post ' misera.' Facile possemus carere. 
Vide ad lib. ii. pag. 39. ' Ergo igitur senex ille.' Desideralur a?* in Oxon. 

NOT/E 

" Sui sanguinis rcdemtionem] Fiiiar; Talis i\Tfestitia> status in taiiula Ce- 
suae : fxtruvviuKios. Sic Virgil. ' Di- bct'iH: 'H be Trif Kf(pa\jif ii^ Tohy6va(Tiv 
rige tela nianu, sanguis mens.' txovffaAvmj. Jia;c autein, qua-, caput 

' Inter genua sua deposilo capite] habct in gcDibus, Mwstitia est. 294 APULEII 

milia, tarn carls' vernulis," tam Sanctis parentibus desolata, 
et infelicis rapinas praeda, et mancipium effecta, inque isto 
saxeo carcere " serviliter clausa, et omnibus deliciis, quis^^ 
innata atque inniitrita sum, privata, sub incerto ^ salutis," 
et carnificinEe laniena, inter tot ac tales latrones et horren- 
dura gladiatorum ^ populum, vel fletum desinere, vel om- 
nino vivere potero ? Lamentata sic, et animi dolore,^ et 
faucium tendore,^ et corporis lassitudine jam fatigata, mar- 
centes oculos demisit ad soporem. Jam commodum con- 
quierat:9 nee diu, cum repente lymphatico ritu ^ somno ' aut ■plane vivere privata talidomo, totfamulis, tam dilectis servuUs, tam veneran- 
dis 'parentibus, facta prceda infausti raptus, et serva, afqueinclusa strvilem in mo- 
dum in hoc ergastulo Inpideo, et privuta deliciis omnibus, in quibus nata et educata 
sum, posita in dubio vitce, et metuens tormenta carnificum, constituta inter tot tam- 
que immanes prcedones, et abominandam turbam gladiatorum ? Sic questa, et de- 
bilitata mcerore animi, et tensione gutturis, et fatigatione corporis, permisit somno 
languentes oculos. Vix taniillum obdormierat, el momenta post, subito excituta Oud. — 3 Giielf, sec. a ni. pr. tamque c. Pes^^ime Bert, claris. Id. — 4 Par. 
Fax. Guelf. sec. quibus. Pal. Giielf. &ec,nutrita, vitiose. In I\Iss. et Ed(k 
aliquot siw. Id.— 5 /wcerta. Amplector Beroakli coi rectionem, incer/o. Infra 
(p. 84.) * Vicariae venerationis incertimi sustinebo.' Sic passim juris nostri 
libris : ' Incertum conditionis, cautionis, successionis.' Minutiiis Octavio: 
' Incertum sortis.' Saepissinie ita veteres Theologi. Colv. Incerto. Rom. 
incerta, Elmenh. — 6 Oxon. Guelf. pr. gladiorum: crebra corruptione e scrip- 
turaR compendio nata. Oud. — 7 Animi dol. Fiix. cum d. Id. — 8 Fux. tridoe. 
Non divino. Roald. Ms. Fnlv. tundore. Sciopp. in Symb. B. M. tundore. 
Putean.— 9 Conniverat. Plerique libri alii, conquierat. Beroaldum sequimur. 
Supra lib. i. ' Commodum conniveram.' Colv. Conquierat. Fux. conniverat. 
Roaldus. Aldus, conquierat. Elmenh. — 1 Exulat t^ somno a Kegio, Fux. In 

NOT^ 

" Tam caris vernulis] Vernsp, ver- sustinebo.' Sic apud Qnintilian. i» 

nulae, et vernaculi servi erant, non Ueclamationibus : ' incertum accusa- 

emti, aut facti, sed domi nati ex an- tionis,' ' incertum orbitatis :' atque 

cillis, cum quibus magna fere heri- etiam, ut liic, * incertum saiutis.' 

libus filiis familiaritas ; quippe qui y Lymphatico ritu] Isidoriis, lib. x. 

una crescerent a parvulis, una hide- Origin, vult lymplialicum eum dici, 

rent, una viverent. quern Grseci vSpo(p6l3oi> vocant, eo 

"■ Inque isto saxeo carcere"] Spelnnca quod * lympha' sit aqua. Sed aliter 

lapidea, in qua velut in carcere cus- Festus in voce ' Lymplis:' ' Lym- 

todiebatur. phie dictae sunt a Nyniphis. Vulgo 

" Sub incerto saiutis] 'Incertum' autem nieniorite proditum est, qni- 

hic substantive positum est. Sic in- cumque speciem quandam e fonte, id 

fra: ' Vicariaa venerationis incertum est, effigiem Nympha; viderint, fu- METAMORPFIOSEON LIB. IV. 295 

recussa, longeque vehementius afflictare sese, et pectus 
etiam - palmis infestis tundere, et t'aciem illara luculentam 
verberare incepit : ^ et anicula?, quanquam instantissime 
causas novi et instaurati moeroris ^ requirenti, sic assuspi- 
rans ^ altius, infit : Hem ^ nunc certe, nunc maxirae fundi- 
tus peril; nunc spei salutiferas renuntiavi. Laqueus, aut 
gladius, aut certe praecipitium^ procul dubio capessendum 
est. Adhaec^ anus subiratior^ dicere earn sseviore^ jam 
vultu jubebat, quid, malum! fleret?'^ vel quid repente 
postliminio pressas [81] quietis '' lamentationes licentiosas 
replicaret ? ^ Nlmirum, inquit, tanto compeudio tuse redem- 

snpore in morein ftirentis, ccpit se torquere midto gravius, pecf usque etiam plavgerc 
savientibus inniiH/us, et fcrire formosum ilium vultum suuin. Ettrahensprofmu 
dissimuni suspirium, sic respondet a7iui, licet percuntanti obnixe causas luctiis novi 
et recrudescentis: Sunc est prof ecto, nunc maxime est, cum peyiitus interii: nunc 
abjeci spetn salutis. Restis, aut ensis, aut sane prcecipitium mild est amplecfen- 
durn incunctanter. His vetuia paido ntagis accensa, truciore jam facie imperabut 
ei, ut exponcret, quam, malum, ob causani ejularet ? Aut quare post proj'undum 
somnum rcnovuret suhito questus immoderatosl Scilicet, inquit, tis pritare Pith, mox afflictarel. Ond.— 2 Guelf. pr. et. Id.— 3 Incipit. Dele rb incipit 
ex Bert. Elmenh.—X Par. Oxon. Guelf. pr. doloris et maroris. Edd. Aid. 
Jiint. post . requirentis. Oiid. — 5 Fux. adassusipirans. Id. — G In Palat. Guelf. 
Pith. Enim. Sa?pe (juidem incipit perioduni rh ' eniiii,' sed huic loco non 
aptum e-t. Ex £/«, ut in Fux. vel Eu est depravatum. In Guelf. pr. Heia. 
Id.— 7 Pith. Et hoc. Palat. Guelf. sec. Aio hac. Ed. Vic. cum M. Bas. pr. At 
hie: non male: nihil tamen mutandum : vuigatum enim ^d /i£Ec nostro cum 
aliis est frequeus ; sed pessime Bas. pr. At hcec. Id. — 8 Flor. iratior. Elnienh. 
Item Reif. Fux. Guelf. uterque, Oxon. Berlin. Palat. cum omnibus Edd. ante 
Bas. pr. Quare duhito de veritate scripturie subiratior, hoc loco, prajsertim 
si saviore vultu retineamus, qm leniter irascenti vel ii am simulant! parum 
convenit. (Jud. — 9 Bert, sevcriore. Elmenh. Quod probat. €1. Wasse ex p. 
52. ' Vultum asseverabat :' et quia anus non erat sava. Vel sic tamen sze- 
vum prffiferre poterat vultum, sievissima einiinans: ' Faxo viva exnrare.' 
iMilii iratior et saviore pra»piacent. Oud. — 1 Quid malum fieret? Vulgati, 
quod malum. Estne hac locutione quid in Plauto frequentius? Colo. Fux. 
quid malum fteret. Et ita Aid. ad rem. liould. — 2 L. I. refricaret. Kepete- 

NOTiE 

rendi non fecisse finem ; quos Graci tnr fati genus, Laqueonc vitam fini- 

w/wfoX^TTToi/s, vocant, Latini lyuipha- am; an ferro incubcm ; An missa 

tos appellant.' pra>ceps arce Palladia cadam.' 

^ Laqueus, aut gladius, aut certe prcE- ' Quid, malum! fteret'] ' Malum' 

cijritium, Sfc] Tria vulgatissima gene- hie interjectio est : ut apud Tereu- 

ra nltroneae mortis. .Sic Phzedra tium et Plaiitum mull is in locis. 

apud Scnecam, in Hippolyto Act. i. '• Postliminio pressor quidis] Vide 

Seen. 2. ' Decreta mors est; quacii- notata ad lincm lib. i. pai,'. 3:J. 296 APULEII 

tionis defraudarc juvenes meos destinas ? ' Quod si pergis'? 
ulterius, jam faxo,^ lacrymis istis, quas parvi pendere la- 
trones consuevere/ insuper habitis, viva exurare. Tali 
puella sermone deterrita, manuque ejus exosculata,^ Parce, 
inquit, mi parens ; " et durissimo casui meo, pietatis huma- 
nae memor, subsiste paululum. Nee enim,^ ut reor, asvo 
longiore matuiae^ tibi, in ista sancta canitie miseratio pror- 
sus exaruit. Specta denique scenam meae calamitatis.' Spe- 
ciosus adolescens inter suos principalis/ quern filium pub- 
licum omnis sibi civitas cooptavit, mens alioquin conso- 

meos juvenes tanto lucro, quod percipient ex tua redemtione ? Quod si atnplius in- 
sistas lamentari, jamjam curaho; ut viva cremeris, contemtis istis fletihus, quos prct- 
dones sclent purvi facere. Virgo exterrita hue nrutione, basiata manu ejus, Ignosce, 
inquit, mater, et, nondum oblila omnis humaiii seusus, fer tantulam opem mece 
acerhissimtE sorti, Neque cnim, ut puto, miscrieordia pvnitus exlincta est in te 
jam grandiori natu, suli istis venerandis canis. Postremo respice vivam imaginem 
mea miserice. Juvenis formnsus, inter cives principatum tenens, quern tota ttrbs 
sibi elegit publice in filium, insuper meus cognaius, Iribus tantum uitnis megrandior. ret, reminisceretur. Sic Paultis noster Sententiar. lil). i. ' De his crimi- 
uibiis, qiiibus qiiis absolutiis est, ab eo, qui acciisarit, refiicari accnsatio iion 
potest.' Arnoi)ius lib. vii. ' Si Atydis conspexeiit prisrani refiicari ab 
liistrionibus fabulani.' Unde liquet, niiiil hie nintandnm videri. Colo. Fiix. 
illicitus. Roaldns. Nonnnlli Codd. I. illicitas refricarct. Fuiv. et Bertin. le- 
gnnt replicnret. Wow. Sciopp. in Symb. Pal. replicaret. Sed nihil iniitandum. 
Cicero ad Fainil. lib. v. Epist. 17. ' Ne refricem nieis Uteris desiderinm ac 
dolorem tnuni.' Elmenh. — 3 Bert. Guelf. Palat. Oxon. rfe.sJHns; male. Oud. — 
4 Q. s. peragas. Fux. Sed si pergis. Aid. vero, Quod si pergis, Utriimque 
rectum. Rould. Perngas est cornipte in sola Ed. Bas. sec. at in Fux. scribi- 
tur, Quid si pergis. Oud. — 5 Facto. Scribe ex Bertino, /«xo. Wow. In Sus- 
pectis (lib. III. 20.) correxi,/aao. Quag est niinantis t'ornuila. Sic 1. 1. 'Sed 
non impune. Jam enini faxo scias, ((uemadmoduni sub nieo ministerio niali 
debeant coerceri.' Sciopp. in Symb. B. M. jam faxo I. i. q. p. p. I. consuevere, 
insuper habitis, v. exurare. Putean. — 6 Reg. P'lix. Giielf. consueverunl. Oxon. 
consuerunt. Ed. Vicent. co«s*u'/e. Quod probo. Vide Ind. Not. Suet. 0«d. — 
7 Fior. deosc. Elmenli. — 8 Deest enim in D'Orvill. Oud. — 9 Bert, maturalo!. 
Elmenh. Sic et Palat. cum Oxon. Fux. Guelf. iitroque. Perperam. Vide ad 
Suet. Calig. c. 44. ' Centurionibus maturis.' Oud. — 1 li. caplivitatis,calami- 
tatisque. Putean. Seuam Oxon. a m. pr. Meam c. Reg. Fux. Oud. — 2 Ba- 
sileens. 2. Venet. Aid. principales. Colvius. Inter s, principales Fux. in. Lego, 
inter suos principalis. Principalis quis sit, satis notum ; principalis nieminit 
infra. Ea re aliorum Commentarios de verborum significatione non compile. 
Roald. Prind/)a/es prave quoqne legas in D'Orv. Pal. Guelf. ambobus, Edd. 

NOT^ 

<^ 3Ii parens] Pro vocativo foemin. jux,' pro, mea uxor. Et apud SaU 
mea posuit ' mi.' Sic infra, et lib. vianum legitur, ' Mi domiua,' 
IX. ' Mi herilis:' lib. vni. ' Mi con- METAMORPHOSl'ON LIB. IV. 297 

briiius/ lantulo tricnnio major in a?tate,'^ qui meciim primis 
ab aunis nutritus et adultus, individuo contubernio domiis- 
culee, immo vero cubiculi torique, sanctae caritatis ^ aflec- 
tione mutuo mihi pignoratus, votisque nuptialibus pacto 
jugali pridem destinatus, consensu parentum tabulis* etiam 
niaiitus nuncupatus, ad nuptias officio frequenti*^ cognato- 
rum ^ et affinium stipatus,^ teraplis et asdibus publicis vic- 
timas immolabat. Domus tota lauris^ obsita,' ta;dis luci- 
da, constrepebat Hymenasum.^ '^ Tunc me gremio sue 
mater ' infelix tolerans, mundo nuptiali decenter ornabat : 

qui altus et educatus mecum ab infantia, inditisn cohabitafione ejusdem domuncida, 
quin etiam et cubiculi lectique, desponsiis mihi mutuo nexu custissimi amoris, et de- 
sigmitns jamdudum meo conjugio promissis nuptiurum, mihi etiam scviplus maritus 
in tubulis annuentibus nostris parentibus, cadebat hostias in templisnc delubris pub- 
licis nuptiarum uuslrarum causa, comitatus mag)io ccelii consanguintorum et affi- 
nium. Tota diimus obducta lauris, illustruta facibus, resonabat carmitie Tutptiali. 
Tunc mea mater iiifurtunata, sustentuns me gremio sua, condecorabat me pulchrc Vic. Jiiiit. pr. Oud. — 3 Pro more D'Orvill. karitatishahet. Vide ad 1. ii. p. 
23. /(/. — 4 In Oxon. dabilis, et nuncupatur D'Orv. Id.— 5 Off.freq.cogn. cie- 
siint Oxon. a ni. pr. et Giielf. pr. Id. — 6 Fiix. stipata. Roaldiis. Reg. Fax. 
Giielf. iiterque, Oxon. a m. pr. D'Orv. stipatu. Qua? si vera lectio, deesse 
videtiircJnc<«s aut simile: vel 'ad nuptias' jiingendum cum ' iuimi)labat.' Sed 
vulgata bene se liabct. Oud. — 7 Palat. laureis, Guelferbitani lauribus. Saepe 
quarta declinatione lia'C vox occurrit. Sed alibi Noster ' lauri folia,' ' lauri 
facicm' dixit. Id. — 8 Oxon. Hymenced cum Guelf. pr. ac glossa maritatam, 

NOTiE 

'' Consobrinusi Consobrini, ex dua- nalis, Satira vi. ' Ornentur postes 

bus bororibus cditi, aut etiani ex fra- et grandi janua lauro.' Ad quem lo- 

tre et sorore. Patrueles, ex duobus cum vetus Scboliastes: ' Ad lionorem 

fratribus. nu[)tiarum. Sic cnim solent in nup- 

• fliajor in cvlate] Lib. ii. ' Senex tiis prajparare.' Christiani iiunc mo- 

gravis in annis.' rem improbarunt. Tertiillian. in De 

^ (tfficiu frequenti]' Officiiim' gene- Corona IMilitis, cap. 13. ' Christianas 

rati vocabulo appellatur oninis lio- nee laureis januam suam infaniabit,' 

ne-sta actio ad unumquemque conve- &c. 

niens pro conditione persona;. Sed ^' Constrepebat Ilymcjiaum^ Carmine 

peculiariter ' officiinn ' dicitur, quod nuptiali resonabat, quo Hymena;us, 

inipenditur nuptiali festivitati. Juvc- nuptiarimi prx'ses, Ueiis celebraba- 

nal. Satyr, ii. ' Officium eras Prinio tnr. Vide Catulli Epitlialaniium Ju- 

.Sole milii peragendumin valie Ouiri- lia; et Manlii. 

ni. Qu;i; causa officii ? Quid qu.iris ? ' I'uuc me gremio suo muter, ^c] 

Nubil amicus, Nee multos adliibct.* Fcstus : ' Kapi simulalur virgo ex 

- Domus tola lauris obsita] Juvc- gremio matris, aut, si ca nou est, ex 298 APULEII 

mellitisque saviis^ crebriter ingestis, jam spe futura libero- 
rum votis anxiis propagabat : ^ cum irriiptionis ' subitae gla- 
diatorum impetus ad belli faciem sajviens, nudis et inser- 
tis ^ miicronibus coruscans, non caedi, non rapinge manus 
afFerunt,^ sed denso conglobatoque^ cuneo^ cubiculum nos- 
trum invadunt protinus. Nee ullo de familiaribus nostris 
repugnante, ac [82] ne tantillum quidem resistente, mise- 
ram, exanimem, saevo^ pavore trepidam,^ de medio matris 
gremio rapuere. Sic ad instar Athracidis,^ vel Protesilai, 

ornamcntis tiuptialibus; ct, scvpefigens dukia oscula,jam extendebat spcm venlurorum 
filiuriim dcsidcriis solicitis. Cum suhito sicarii magno impetu irruentes, furcntes 
tanqiiam in bello, micantes gladiis distridis et minuntihus, non aggrediuntur 
cadem neque pradam, sed irrumpunt confeslim in nostrum cubiculum spisso con- 
ferioijue agmine. Nullnque ex nostris domesticis reluclante, ac ne paululum qui- 
dem renitente, abstulerunt me infelicem, exanimatam diro metu, e medio sinit con- 
terrilce matris. Sic noslrcB nuptics disruptce et dissipatce sunt, quemadmodum Fi- Id.— 9 D'Orv. Pa]. Oxon. Giielf. sabiis, Edd. Jiint. Aid. Colin. Elm. Scriv. 
suatiis, <\e more. Vide ad lib. ii. pag. 27. Turn Guelf. pr. Oxon. Edd. Coiv. 
Vnlc. crebiter: male. Vide ad lib. i. pag. 16. Oud. — 1 Palat. jh ruptidis. Id. 
2 Incertis. Mntat Beroald. insertis. Malim exertis. Si modo (|nid de vnlga- 
ta lectione recedendiim sit. Stewech. Heroaldiis, insertis. Malim ego, exer- 
tis. Colvius. Fulv. Ms. infertis. M\\,infestis. Wow. Ms. infertis: alter in- 
sertis. Forte, infestis. Sciopp. in Symb. Excertis. Flor. infertis. Bert, incertis. 
Alii, infestis. Elmenli. — 3 Aff. Fax. afflixit. Roaldiis. Ms. (Fulv.) legit, affixit. 
Sciopp. in Synib. — 4 Deest copula Cod. Pith. D'Orvill. conglobatuque Oxon. 
Guelf. pr. Oud. — 5 Fab. stfEto. Roald. Male. 'Saevus ' passim veliementem 
significat. Virg. ii. jEu. 559. ' At me turn primum saevus circnmstetit hor- 
ror,' Oud. — 6 Leije, trepidee.Wov!. Trepida\ Grtiterus (Susp. L. vii. 17.) tre- 
jiide, Elmenli. ]]. trepedum d. m. Putean. Vulgo per Wower. legas nunc 
trepida, sed Mss. plerique, et Edd. priores dant trepido. Verum Oxon, ut 
dia conjeceram, trejiidam. Bene. Modo sic distinguas : miseram, exanimem, 
S(Pvo p. trepidam, sive tremulam. In Palat. Guelf, sec, est niatri. Oud, — 7 
Sic instar Atracis, S^c. Ven. Arlidis. Bas. i. Afhracis: z\. Athidis. Lipsius, 
Ajacis. Ego jam alind qnam Beroaldus ad hunc locum dicere non possum. 
Cuiv. P'ux. Sic ad instar Atridis, a quo absunt ilia, vel Piriihoi. In Aldo ve- 
ro est, instar Atliracidis. In eo etiam desunt ilia verba, vel Protesilai. A 
Jectione Aldi est Beroaldus, Roald. Libri ab Aldo editi ignorant ilia, vel 

NOT^ 

proxima necessitudine, cum ad virum v, ' familiani propagare.' 
trahitnr : quod videlicet ea res fell- ^ Sed denso conglobatoque cuneo]' Ciu 

citer Romulo cessit.' Nempe cum nens' in re militari dicitur multitudo 

Sabinas virgines rapuit, peditum, quae prima parle angustior, 

'' Jam spe futura liberorum votis deinde latior proredit, instar cunei, 

anxiis propagabat] Rescribe, auctore quo ligna finduntnr. Latins, ' cn- 

Vnc?BO, spem futuram. SpemUberorum neus ' simiitur pro conferta (piavis 

propagare dicit, quemadmodum lib. irrumpenlium multitudinc, ut hie METAMORPHOSEON LIB. IV, 299 

dispestae^"' disturbataeque nuptias. Sed ecce scaevissimo 
somnio ' mihi nunc etiam redintej^ratur, immo vero cumu- 

rillwi ct filia; Athracis. At ecce 7nca calamitas nunc etiam renovatur, immo veru ProiesHai. Recte baud diibie. IVower. Ms. alii: Sic ad instar Atridis vel 
Paridis vd ProtesHai. Alii, Attidis, alii, Athidis. Sciopp. iu Syn)b. Sic ad 
instur Attidis vcl Protesilai. Sic lego cum Flor. et Romano. Palat. S. a, 
Athridis. Bert. S. a. Agidis. Venet. S. a. Alracis. Aldus, ,9. «. Alkracidis vel 
Pyrithoi. Elmenh. Primo ad instar cum Elmenli. ct Scrivciio, divisis tamen 
voculis, recepi auctoiitate Codd. Flor. Fux. Urs. Guelf. utriusque, Oxon. 
Bert. Pal. Pitb. Reg. D'Orv.et Ed. Junt. post. Id enim exigit auctoris moso 
Adi me ad lib. vii. p. 13,'.. ' Ad instar tyrannic^ potestatis.' Dein cum El- 
menh. Scriv. reposui primarum Edd. Attidis (al. Artidis) vel Protesilai lectio- 
nem,qttde vel Atthidis confirmatur a Pitb. Oxon. aliisque. In Flor. ^Jam 
vel Protesilai : uti primam vocem Lipsius legit, iiescio quamjntelligens bisto- 
riam. In Palat. Guelferbytanis, Reg. ut et Fux. ct Incert. est Athridis seu 
Atridis vel Protesilai. In Bert. Agidis vel Prot. In D'Orv. Paridis vel Pro- 
tesilai. et a m. sec. Protesila. Junta;, Aid. Colin, receperunt Beroaldinam 
correctioneni Atracidis vel Pirithoi : immo ejus scrinia compilans Floridus 
audacissime edidit, Atracidis et Fir. Ineptissime vero Edd. Basil. Colv. 
Vulc. Merc. Wow. Pricaei exbibent Athracis vel Pirithoi vel Protesilai. 
Sciopp. in Epist. Syll. Burm. T. ii. p. 51. ait se cum Ms. Fulvii legere, ad 
instar A.tridis vel Paridis vel Protesilai. Perperam omnino. Nullum mihi 
est dnbium, quin respexerit auctor ad historiam nuptiariim Hippodamias et 
Pirithoi: unde certissimam reor lectionem Atracidis ex Ovidii Epist. xvii, 
247. 'An fera Centauris iudicere bella coegit Atracis Hasmonios Hippodamia 
viros,' vel I. i. Am. 4. 8. ' Atracis Hasmonios traxit in arma viros.' Ac forsan 
erravit Appnleius memoriae vel calami properantis vitio, ac Protesilaum [)to 
Pirillwo posuit. Praesertira cum supra quoque pag. 68. similitudinem su- 
mens de Lapithis Centaurisque, eos confundere et errare Thebanos dicens 
videatur. Consule eum locum, et notata. Oud.—8 Despecta. Idem Lipsius, 
disjectce. Gulielmius, <//s/jecte. Colv. Legendum ex J. Gulielm. (ad Plauti 
Trinum. C. 4.) sententia, dispectce. In Bertin. dispesta. Sciopp. iu Symb. 
Lipsius, disjecta: Jan. Gulielmius, dispesta;. Elmeiib. — 'J Savissimum omnium. 
Emendarim, scavissimum. De hoc dixi semcl simul ad uiultos in hoc Auctore 
locos. Ecquo usque per eandem lineam iiauc serram reciprocabimusi' Colv. 
Fux. aavissimo somnio mihi. Omnino depravate. Aldi liber melius, sanis- 
simum omnium. Roald. Malim legere cum Palat. et Fulv. Sed ecce so;- 
vissimo somnio nunc etiam red. Wower. Nauci non est hapc lectio, scevissimmi 
omnium, quam ex Fulviano sic constituo : Sed ecce scevissimo somnio nunc etiam 

NOT/E 

•» Sic adinstar Athracidis,vtl P. d.] dam loco yl</lrrtCJ(/^'s babent Attidis. 

[et Pirithoi, dispecta] Sic Aldus, Be- QiiaMlam liabcnt Pirithoi et Pro- 

roald. ct Wovvcr. Pirithoi el Hippo- iesilai. Male. Celebratur qnidem 

dames, seu IIipi)odamiic, Athracis insigtiis in Protc.silanm Laodamia: 

filiae, nuptias, et iu iis Cintauronini uxoris amor, sed iiusqiiani distiirba- 

ciini Lapithis rixam, rnptiiiiKpic Hip- tas fiiisse ejus uuptias comperies. 

podiiniia-, babes apud Ovid. lib. xii. Dispesta: [Dispccta} Alii quidam de- 

Metamorplios. (iuasdam cditioiics spectcc. Male. ' Dispccta-,' a ' dis- 

loco Pirithoi U-dhciit Protesilai ; qu;c- pccibci,' opponitur r^i ' pacta.' 300 APULEIl 

latur infortunium meum. Nam visa sum mihi ' de domo, 
de thalamo, de cubiculo, de toro denique ipso violenter ex- 
tracta per solitudines avias infortunatissimi mariti nomen 
invocare : eumque/ ut primum ^ meis araplexibus viduatus 
est, adliuc unguentis madidum, coronis floridum, consequi 
vestigio 4^ me, pedibus fugientem alienis." Utque clamore 
percito ^ formosaj raptum uxoris conquerens populi testatur 
auxilium, quidam de latronibus importuna? persecutionis 
indignatione perraotus, saxo grandi pro pedibus^ arrepto, 
misellum juvenem maritum meum percussum interemit. 
Talis 7 aspectus atrocitate perterrita, somno funesto pa- 
vens ^ excussa sum. Tunc fletibus ejus assuspirans anus 
sic incipit : Bono animo esto, mi herilis,9° nee vanis som- 

et augetur somnio infaustissimo. Nam mihi visa sum avulsa per vim ex domo, ex 
thalamo, ex cubiculo, denique ex lecto ipso, per inaccessa deserta nomine ciere meum 
infelicissimum conjugem : ipse vero, statim atque privatus fuit meo complexu, etiam 
tunc delibutus unguentis, ornatus corolUs floreis, mihi visus est sequi me per mea 
vestigia, dum fugerem pedibus alienis. Dumque implorat populi opem magnis vo- 
ciferationibus, lamentans rapinam sues pulchrcE co?ijugis, quidam ex prcedonibus 
pcrcitus ira, ob molestam illam insecutionem, interfecit infelicem adolescentem, 
maritum meum, ictumingenti lapide, quern arripuerat jacentem ante pedes. Ego, 
exterrita immanitate hiijus spectaculi, excitata sum tremens ex funesto somno. Tunc 
anus, suspirio excipiens ejus lamentationes, sic incipit ; Resume animum, domina red. Sciopp. in Symb. Sed scavissimo s. F\or. Sed ecce sccevissimo s. EInienh. 
— 1 D'Oiv. mihi visa s. Pith, visa mihi s. Ond. — 2 Palat. Gnelf. pr.cmnque. Id. 
— 3 Oxon. Giielf. pr. primis. D'Orv. a meis ampl. A Regio, Ftix. abest est. 
Id. — 4 D'Orv. coniipte vestigie. Id. — 5 In eodeni, et Pith, prave partita 
clam. Id. — 6 Incert. Cod. prcep. Pal. arreptmn. Par. abjecto. Reg. D'Oiv. Flor. 
et, qiiod niiror, Edd. O. habent abrepto ; exceptis W^ow. et Vr\c. arrepto. 
Vide ad 1. i. p. 16. ' Airepta lacinia :' et ciebro. Id. — 7 Talis. Pith, et vel. 
Id. — 8 Par. Cod. s. fades id p. Id. — 9 B. a. esto mehercules. Scribo primum, 
Bono animo es. Inde in verbis anicuke jnramentnm iUiid non puto toleran- 
dinn. Fceniinae eniin per Hercnieni non jnrabant, neque per Castorem viri, 
ut docet nos Agellius in Noctibus Atticis. Qn;p causa est, cur nlterius scri- 
bani : Bono animo es, mi Herilis. Blandienti vox convenit, identidem apud 
eundeni hunc usurpata libro none : ' Ue isto qnidem, mi Herilis, tecum ipsa 
videris.' Simile blandimentum in verbis juvenculie, quibus ea vetulam affa- 
tur, eodem libro nono: ' Sed nosse valde cupio, et oro, mater, ordine mihi 
singula retexe.' Stewech. 3Iea herilis. Sic Colon, et Aid. Bas. 1. mi hercules. 
Alii, me hercules, quod et in aliis est. Colv. Fux. me herilis. Mi herilis lego. 

NOTyE 

" Pedibus fugientem alienis'] Nimi- ° Mi herilis] De voce ' mi ' pro, 
rum pedibus latronum, qui earn sub- mea, jam supra nionui. Heros ju- 
limeni raptam gestabant. venes, hoc est, herorum filios, servi METAMORPHOSEON LIB. IV, 301 

niornm figmentis terreare.' Nam, praeter quod diurna3 qiiie- 
tis imagines falsas perhibcntur, tum^ etiam nocturnae visio- 
nes contraries eventus nonnunquam ' praenuntiant. Deni- 
que, flere, et vapulare/ et nonnunquam jugulari, lucrosum 
prosperumque proventum * nuntiant : contra,s ridere,'^ et 
mellitis dulciolis^ ventrem saginare, vel in^ voluptatem 

mea, neque innnes Jictiones somniorum incutiant tibi metiun. A\im, praterquam 
quod plunitasmnta sonuii iliurni dicunlur esse fulsa, nnctiirna etiam somnia ali- 
quamlo signijicant exitus sihi co/itrarios. Denique plonire, et verberari, aliquando 
etiam occidi, significant eventum qnasfuosum et felicein: contra vero ridere, et in- 
fercire ventrem placentis mcUitis, ant coire in Venerem, prununtiani cruciatum iri ' Mealiei'lis ' est infra, qnod est etiam apnd Aldiim. Grspce 8e'<Tiroii'a e'ju^y, 
Roald. Mi herilis. Rom. me hercules ; Aldus, mea herilis. Male. Lib. ix. 
' De isto (juideiii, mi herilis,' <S;c. Elmenh. — 1 Giitlf. pr. Oxon. terrearis ; 
et pro diurna a m. pr. Oxon. divimc. Vitiose, ut seepe. Oud — 2 Giielf. pr- 
D'Orv. <i(?ic. Id. — 3 A'o««. dtlet V. D. ad cram Ed. Colv. item Salmasius. 
Oud. — 4 Male proventum exiilat a Regio, et Boxhorn. ad Sneton. Jul. c. 7. 
conjicit pruventiirum. Vide supra ad pag. 71. ' Novo proventu.' Idem. — 
5 Edd. prim*, Bas. pr. c/rcvz : in supra saepe variatiir; plerumqnc, ut liic, 
correctum a Beroaldo. /(/. — G Ed. Vicent. et M. Bas. pr. videre. D'Orv. idem. 
Guelf. sec. rgf/trf. Id. — 7 Et mtll.duiciolis, Sfc. In expiicatione somniorum, ne 
quid somniarem, pro virili contend!. Quid vero milii evenerit, doctorum 
judicium esto; inter eos tuum, mi Dalanthe. Qui in margine libri addidere 
vel laxatum viri, videre qnidem vuluus, sed nihil minus, quam curavere. 
Absterrere vult anus puellani a superstitione somniorum, nt)n debere variis 
illis figmentis vel lerreri vel moveri : qiiippe visiones nocturuas contrarios 
sequi eventus. In qua secta hodieque non pauci ; et inter Veteres, qui de 
somniorum interpretatione scripserunt, Artemidorus auctor Gritcus. Is 
librosecundo suo tradidit plorantem, dolentem insomniis, exinde gavisuruni. 
Qui autem mortuum se somniat, nuptias contracturum et contra: eo quod 
nuptiae et mors inviccm se reprirsentent. In eadeui opinione Pliniuni juni- 
oreni fuisse, ejusdem Epistohe indicant. Eadem mens aniculaj hnjus seu 
Apnleii tuit : ad quam exprimendam videndum quid faciat mea conjectura : 
contra ridere, ct )iiellilis eduliis ventrem saginare, vel in voluptatem Venercam con- 
venire : tristitia aniiiti, languore corporis, damnisque ceteris lancinatum iri prudi- 
cant. Arnobius primo ad\ersus Gentes : ' Isis furva nuKrens pcrditum fi- 
liimi, et mendjratim conjugeni lancinatum.' Idem libro seciindo : ' Ipsam,' 
inqnit, ' crrdulilatem facetiis jocularibiis lancinarc.' Iterum lib. eodcm : 
' Cruciatibus et bclluis, quibus corpora lancinatis ' Usi (}uo(|ne lancinandi 
vocabido Catullus et Sallustius Catiiinaiia coujurationc : 'Bona,' inquit, 
' patria dissipaverat.' Rlerito repositum ab Jano Pabuerio nostro : Jiona pa. 

NOTyE 

* heriles Ruos ' vocitabant ; subintelli- psych. Oneirocrit. re\wv Ka6' vttvovs 

gentes, filios. Itaquc hie * mi hcri- dv(T(popovs «|eis Tpuirovs, KKaiui' Kud' 

lis' est, niea herilis filia, quod amis 'vttvovs irayxaph^ Trdmus tar). Ridens 

puella; ditil blandiens, non ex rei in somnis molcstos liabebis eventus, 

veritatc. Lugens in somnis laetus omni ex 

'' Flere, el vupulare, Sfc] Astraui- pane oris. 302 APULEH 

Vencream convenire, tristitie ^ animi, ianguore ' corporis, 
damnisque ^ ceteris delassatum ^ iri prsedicunt. Sed ego te 
narrationibus + lepidis anilibusque fabulis protinus avoca- 
bo.^'' Et incipit: Erant*^ in quadam civitate'^ rex et regina. 

trislitia mentis, morbo corporis, aliisque malis. At jam ego te recrenbo festitis 
historiis et fabulis unilibus. Et sic incipit : Erant in quadam iirbe Rex et Re- hmcinuverat. Id ex fide maniisciipti codicis. Reddamns siiadeo idem veil)i 
Sallustio, primo libro Histoiiarnm in oiatione L. Pliilippi: ' Renip. largiti- 
onibnslacerari videbani,' Lego lancinnri. Ibidem panio iiifeiins : ' Angiliir 
enim et lacerattir animi cupidine.' Le^o hmcinalnr. iSunv qnod, mellitis eduliis, 
in Apuleio leposiieriiii, pro mellitis dulceotis, caiisam vide : Apiileiiis lib. x. 
inquit, ' Panes et mellita edulia concinnabat.' Stetrecli. Veteies didcioli. 
"Vide quae notabo infra ad lib. x. Colv. Fux. m. dukiolis. Beroaldiis. Roald. 
Bertiu. melliciisque dulcioli. Male, Elmenh. — 8 In deest Giielf. sec. et in 
ntroque est coire. Oud. — 9 Tristitie. Ita reposui ; ciun vnlgo pas>im esset 
tristiticB. Sic etiani rescripsi lib. x. ' Senili tristitie striatam gerens fron- 
tem.' Sed vide, quEe scribemus ad lib. v. Cole. — 1 Lung. Sic audacter 
rescripsi. Vuigo, lavguuri: qnod irrepsit, quia putaium dandi etiain casu 
legi tristitite. Colv. Niliilominus langmri vel langori est etiam in D'Orv. 
Pal. Oxon. Guelf. pr. Oud. — 2 Reg. Giielf. ambo, Pal. Bert, cum Ed. Vcn. 
daninique. Id. — 3 Atixiutum. A Beroaldo est. Exprimi debebat vetus lectio, 
vel exatum. IJnde L\ps\as, delassatum. Sic quidem Plantus Asinaria: ' Ibi 
labore delassatum noctem totani slertere.' An laceratum? Miimtius Felix : 
' Cum febribus nreris, cum dolore laceraris.' Reponil Beroaldus vexntum. 
Ego aliquando scripsi diccxatum. Persa : ' Itaqne me Toxilus pei t'abricavit ; 
itaque meam rem divexavit.' Colv. Trist. Ifc. vel anxiatum iri. Fux. tristiiia 
cum Ianguore corporis d. c. vexatum iri prcedicant . A libro Aldi abest rbtt'Z. Roald. 
Inepte putatColv. h. lect. a Beroaldo esse, cumextf-t in Palat, Aldo,Berliuo, 
et Veneto. Rom. axatum. Flor. delassatum legit. Elmenh. V. L. vel exaium 
Unde Lips'm^, delassatum. Alii aliter. Brant. — 4 Guelf. duo, Piih. rationibus. 
Reg. Fux. Oxon. Palat. et ratioiiibus. An enarral ] Oud. — 5 Evocubo. Fux. 
avocabo. Lepide. jdrot-are absolute est, alio nientem abducere et sevocare : 
quo sensu supra : ' Quod lepida; fabula; festivitate nos avocavit.' Roald. 
Cod. Pal. advocabo. Fn\\. avocabo: quod verum existimo. Wower. Ms. aro- 
cabo. Rectissime. Sic 1. i. p. 12. ' Lepida; f. f. nos av.' id est, delectavit. 
Sic Tertullianus circulatorem sen agyrtani vocat avocatorem hominnm : 
Arnob. 1. v. (p. 166.) ' Nonne vobis videmini aut textriculas puellas aiidire, 
teediosi operis circumscribentes moras, aut infautibus queruiis avocamenia 
quaarentes anus longavas varias fictiones sub imagine veritatis expromere f' 
Sciopp. in Symb. Avocabo. VuIgo, evocabo. Male. L. i. ' Lepidae f. f. nos av.' 
Vide Indicem. Elmenh. Et eo loco p. 15. Ed. Pric. Sed sic legendum 
esse, ante omnes jam monuit Beroaldus, et edidit Juct. post, e Florent. qui- 
bus adde Pitb. Prave de more D'Orv. et Oxon. quoque cum Guelf. utroque, 

advocabo. Oud. — 6 Edd. Junt. Aid, Erat. In Palat. E. et quad. Exulat 

NOTjE 

1 Avocabo'] Ab isto moerore. omuino debemus. Neque enim nllum 

' Erant in quadam civitate, fyc] In- extat de ipsa verbum in Luciani Asi- 

cipit Psyches fabula, quam Apuleio no, unde Noster suum desumsit. METAMORPHOSEON MB. IV. 303 

Hi trcs numero [83] filias, forma conspicuas, habuere. Sed 
majores quidem natu, quamvis gratissima specie, idonee " 
tamen celebrari posse laudibus humanis ciedebantur ; at 
vero puella? minoris/ tain praicipua,^ tam preeclara pul- 
chritudo, nee expiirai, ac ne ' sufficienter quidem landari 
sermonis huraani penuria poterat. Multi deniqae civium, 
et advena? copiosi, quos eximii spectaculi ^ rumor studiosa 
celebritate congregabal, inaccessae formositatis ' admira- 
tione stupidi, et admoventes oribus suis dexteram,' * pri- 
more* digito ins erectum pollicem residente, ut ipsam pror- 

gina. Hi liahucrunt ties flias insio^nes pukhritudine. Verum grandiores quidem 
(Btate, quamcis essent venustissima forma, pidahanltir tamen posse digne prccdicari 
encomiis hominum ; tanta 7-ero, tamque exceUens erat pulchritudo virginis atate 
minima, ut non posset eff'crri verbis, neque s<tfis quidem celebrari inopia humance 
orationis, Denique plurimi ex civibus, et permuUi extranei, quos fnma egregii 
spectaminis cnitrocabut curiosa frequentia, stupentes udmirutione pulchritudinis 
inaccessibilis, tt ori suo npplicantes manum, digUo indice innixo super pollicem quadam a Pith. Dein conspicua Giielf, sec— 7 Idoneee. Mallem, idonee. Aldus 
yero ita interpnnxit, gitamt-is^. s. if/onefp, tamen. Roaldus. Inidonee. Flor. 
idonee. Elmenh.— 8 .Junioris. Pal. minoris. 1(1.-9 Tam prcec. He voces per- 
peram desnnt Ed. Floridi. Oud.—l Male Ed. Bas. pr. nee. Id.— 2 Oxon. 
spectabili. Id.— 3 Palat. Giulf, sec. dextera. Elmenh. not. dextras. Male. 
Vide ad lib. ii. pag. 26. ' Columbanim colli flosciilos.' Id.—i Viilgo passim, 
priore. Plautus Prenulo : ' Vix quidem hercle, ita pauxilhila est, digitulis 
priinoribiis.' Noster correctus itidem, lib. x. ' Saltaie sublatis primoribns 
digitis perdociiit.' Tiirpiliiis Oemetrio : ' Sandalio innixadigitis piimoiibus.' 
Varro Aimornm Jndicio : ' Ut in littore cancri digitis primoribus stare.' Et 
hacaddiicta a nobis, non tam genuine sciipturae ostendendae, quam notionis 
etiam verae indicandae. Nam sunt, qui per primorem digitum, secundum a 
pollice, hoc est, Indicem intelligunt : cum de quolibet alio dictum etiam vi- 
deri possit. Id (|uod pxen)pla ilia convincunt. Cole. Omnes banc Colvii, 
sive Gulielmii, ut margin! allevit Groslotius, scripluram receperunt, confir- 
matam, ut videtnr, a Florent. membranis, et Piiteani ac Pithoei Codd. aliis- 
que. Sed Ueg. Eux. Guelf. ambo, Oxon. Pal. D'Orv. et Edd. priores dant 
priore. Vide ad 1. ii, pag. 22. ' Currunt primores.' Oud.— 5 Abest in a Pal. 

NOT/E 

Hanc allegorico sensn commentatus Qui nios et gestus adorantium. Plin. 

est Fulgentius, Mytholog. lib. iii. lib. xxviii. cap. 2. ' In adorando 

quern vide. dcxteram ad osculuni ('erimus,toluni- 

" Jnaccess<e/ormositatis']\'u(i\\.Vih. que corpus circumagimus; quod in 

vii. ^neid. 'Dives inacccssos ubi lajvum f'ccisse, Gallia- religiosins cre- 

Solis filia lucos,' <!i'c. L'bi ' inac- dimt.' Noster in Apologia, de irre- 

cessos ' Servius exponit, inaccessi- ligioso : ' Si fanum aliquod prae- 

bilt's, inaccedendos. tercat, nefas habet adorandi gratia 

' Admoventes oribus mis dexteram'] manum labris admovcrc;.' 304 APULEII 

sus Deam Venerem, religiosis adorationibiis venerabantur."^ 
Jaraquc 7 proximas civitatcs et attiguas^ regioncs fama 
pervaserat, Deam, quam coemlum 9 " profundum pelagi 
peperit, et ros spiimantium ' fluctuum ediicavil, jam niimi- 
nis sui passim tributa venia, in mediis ^ conversari populi 
coetibus: \el certe rursum novo coelestium stellarum ' 
germine, non maria, sed terras, Venerem aliam^^ virginali 
flore pra^ditam ^ pullulasse. Sic immensum ^ proccdit in 
dies opinio : sic insulas ^ jam proximas, et terras pluscu- 
lum, provinciasque plurimas fama porrecta^ pervagatur. 
Jam multi mortabum longis itineribus, atqiie altissimis 
maris raeatibus, ad saeculi specimen gloriosum conflu- 
ebant. Paphon nemo, Cnidon nemo, ac 9 nc ipsa quidem 
Cythcra '" ad conspectum Deae Veneris navigabant.' Sacra 

erectiim, advrubant cam cullu religioso pei'inde ac ipsam Deam Venerem. Jamque 
rumor perlntus erat perjinitimas urbes et pruvhicias conterminas, Deam, quce riata 
est e cceruko gurgite maris, et enutrita humore nndarum spumu7itiwn, jam versari 
in mediis turbis pupulorum, promiscue facta poteslate videndcs suce divinilatis : aut 
saltern, 7ion pelagus, sed tellurem iierum progenirasse aliam Venere7n dotuiam fiore 
virginilatis, ex novo semine coelestium siderujn. Sic existimatio progreditur tpio- 
tidie in immensum : sic rumor jam prolatus extenditvr per ricinas Insulas, mug- 
namque partem coiitinentis, et phtrimas provijicias. Jam pluriyni homines convola- 
bant ad prastantissimum spectaculum temporis illius, per prolixas vias, et per pro- 
J'undissimvs tractus maris. Nulli amplius navigabant Paphum, nulli Cnidum, ac 
ne ipsam quidem insulam Cytliera ad videndatn Deam Venerem. Sacrificia Dea Guelf. sec. residentem. D'Orv. Pith. Ed. Bas.pr. residences. Id. — 6 Ven.Fnx. 
crederent. Roald, Sic etiain Reg. Guelf. aiubo, Palat. Crederenlur in Oxon. 
et Par. Sub qua lectione quid lateat, rimentnr acutiores. Otid. — 7 D'Oiv. 
Jam. Id. — 8 Berlin, coniiguas. Elmenli. Guelf. pr. acijg'jyws, Ond. — OD'Oiv. 
ccerulenm. Sed vide ad lib. ir. pag. 26. ' Coeriilos flosculos.' /(/. — 1 Paiat. 
Guelf. sec. summantium. Id. — 2 D'Orv. non niale,e< in m. Ed. Bas. pr. certi- 
bus. Id. — 3 Coel. st. Bert, sperarum st. Wale. Elmenh. — 4 Aliam Ven. Fux. 
Oud. — 5 D'Orv. proditam. Id. — 6 Qnidam in imm. sed infra de philosopliia : 
* Nee immensum augeri per avaritiam, nee prodigi per luxuriani, aut dcseri 
per negligentiam sinant.' Colv. — 7 D'Orvill. in ins. Oud. — 8 Berlin, pro- 
jecta. Wow. Recte Bert, projecta: id est, longe jacta, extensa, interprete 
Nonio. Sisen. ' Postquani ejus facti mentionem projecit.' Infra tamen 
lib. V. p. 74. (90. Ed. Pric.) ' Latins porrecta fama.' Sciopp. Susp. lib. in. 
20. et in Symb.—9 Venet. Aldin. at. Colviiis, Ac ne ipsa quidem sacra quidem 
Cijthera: Aid. Roald. Male etiani Vicent. Junt. a^ Oud. — 1 Bert, vagiia- 

NOT^ 

" Deam, quam coeridum, Sfc.'] Vene- ipsa quidem Cytheral Loca Veneris 

rem, e niari ortani. cultu et delubris nobilia, Ovid. lib. 

* Paphon nemo, Cnidon nemo, ac im x. Metauiorpii. Fab. 12. ' Capta RIETAMORPHOSEON LIB. IV. 305 

Decs proferuntur ; * tcmpla del'ormantur ; pulvinaiia pro- 
teruntnr :' " caerimonia3 negliguntiir ; incoronata simulacra, 
et ara3vidua34^ frigido cinere fedatae. Puellae supplicatur, 
et in humanis vultibus Dese tantae ^ numina placantur, et, 
ill matutiuo progressu virginis, victimis et [84] epulis 
Veneris absentis noraen propitiatur/ Jaraque per plateas 
commeantem populi frequenter ^ floribus sertis 7 ^ et solutis 
apprccantur. Hsec ^ honorum coelestiam ad puellae mor- 
talis cultum iramodica translatio verae Veneris vehemen- 

negliguntur ; delubra deturpantur situ ; lecli ejus calcantur ; cierimnnicE insuper 
habentur ; statues ejus cernuntuv destitutes coronis, et altaria deserta, inquinata 
frigido cinere. Preces admoventur virgini, et ttiutcB Decc divi)iitas propitiatur 
sub hnmana forma, et, mntidino tempore dum puella procedit foras, nomen absentis 
Veneris invocatur hnstiis et conviviis. Jamijue populi stepe ei supplicant, dum 
incedit per vicos,jacientcs Jiores implexos et solutos. Hcec immoderata translatio 
divinorum honorum ad adorationem virginis mortalis graviter concitavit indignatio- hant. Sciopp. in Symlf. Elmenh. — 2 Deferuntur. Lege ex Aldino, deseruntur. 
Keliqui, proferuntur: quod ineptehic bis repeteretur. Forte non male etiam, 
diff'eruntur. Colvins. Hertin. proferuntur. Vera lectio, deseruntur. Woweiius. 
Proferuntur, templa dcformantur. Ita Bert. Sed statiin pnto legeiidiini : 
jndrinaria proterunlur, id est, contemniintiir et conculcautur. Sciopp. in Symb. 
el Susp. 1. III. 20.— 3 Deferuntur. Deseruntur Aid. Recte. Roald. Emendo, 
proteruntur. Woweriiis. Rom. perferuntur. Bert, proteruntur. Recte. Elmenh. 

— 4 Oxon. a m. pr. idie. Mox supplicantur Fax. Oud. — .5 Reg. tanta. Id. 
— 6 Frequenter. Pra;fero lectioneni Ed. Junt. ^o&t. frequentes. Oiid. — 7 Edd. 
prinice et Bas. pr. certis. luepte. Vide Beroald. et ad lib. ii. p. 31. ' Kosa 
serta et soliita.' Copulain non agnosciint Palat. Oxon. Fux. Guelf. sec. Id. 
— 8 Edd. Vicent. Ber. Jnnt. pr. Colin. Bas. pr. //ic. Male, nt sEepe. Id. — 

NOT/E 

[Venus] viri [Adonidis] forma non bris) epulis appositis jacebat : quod 

jam Cytliereia curat Littora, non Lectisteniium dictum. Hujus fre- 

alto rei)etit Paphon arquorc cinctam, quens apnd Livium nientio rebus du- 

I'iscosanique Cnidon, gravidamque biis ant adversis,et monstrorum pro- 

Aniatliunta nietallis.' Papiios oppi- curandorum causa, 

dum est Cypri Insula:'. Cnidos urbs '' Veneris absentis nomen propiliatur'\ 

Cariae, adiiaerens in extreme coruii Sic lege juxtaEditionemVicentinani, 

Peninsulas, Praxitelis Venere nobili- non autem numen, ut est in plerisqne. 

tata. Cytliera autem, plurali nume- Mox enini dixerat : ' Et in humanis 

ro. Insula contra Cretam, teste Stra- vultibus Deae tantae Numina placan- 

bone, quinque niillibus distans a tur ;' sicqiie futilis esset repelilio. 

IMaloac Promontorio. Hodio Cerigo '• Floribus sertis] Contcxtis, colli- 

dicitiir. gal is. Nam apu<l antiques ' serere' 

* I'ulvinariu prolerunlur\ I>e(luli, est, jungere. Lucarius : ' Accipiunt 

in quibus ejus effigies (ut et cetero- sertas nardo florcnte coronas.* 
luui Dcoruui in suix rujuscpic dciti- 

Drlplt. cl VnT.CUis. Apul. U :30G Ai'ULEii 

ter9 incendit animos : et, impaticns indignationis, capile 
quassanti ' fremens altius, .sic sccum disserit : ^ En reiiira 
naturae prisca parens/ en elementorum ' origo initialis, 
en orbis totiiis alma Venus,'' quee + cum mortal! piiella par- 
tiario majcstatis houore tractor ! et nomen meum ^ ccjelo 
conditum terrenis^ sordibus profanatur.7 Nimirum com- 
muni numinis^ piamento*^ vicarias vencrationis incertum 
sustiuebo/^ et imaginem meam circiimferet puelia moritura.' 
Frustra me pastor ille/ cujus justitiam fidemque magnus 
comprobavit Jupiter, ob eximiam speciem tantis preetulit 
Deabus.*^ Sed non adeo gaudens ^ ista, qu£ecumque est, 
meos honores usmpabit.^ Jam faxo hujus etiam ipsius ? 

nem vera; Veneris, qua; , cum non caperet ampUns iram, sic apud se loquitur concu- 
tiens caput , et minitans gravinra : Sumne ego ilia Venus, antiqua mater rerum na- 
turalium, et origo initialis elementorum, el altrix totius orOis, qua; advertor cullit 
divinitutis participatocum virgine mortali? Meiimque nomen ccelo repostum pol- 
luilur immunditiis terrestribus? Nempe, dum meum numen placatur suh ejus per- 
sona, ego subibo hanc uleam, ut alia colatur meo loco ? et virgo mortalis geret 
meam formam ? Ilk igitur pastor, cujus Jupiter approbavit fidem et aquitatem, 
frustra anteposuit me tantis Deabus propter egregiam meam pulchritudinem. Verum 
ilia, quacunque tandem sit, non usque adeo Icetabitur intercepisse cultuin mihi debl- 9 Vehementes. Ex postrema Basil, editione. Ante ubique vehcmenter. Col- 
viiis. Fux. vehementer incendit. Roald. — 1 D'Orv. cassanti. Oud. — 2 Diss. 
Frustra Pricteo ultima vox viiletur insititia. Guelf. pr. dixcrit. Idem. — 3 Pal. 
cultorum. Ed. Bas. pr. ekmentum. Oxon. unalis pro rernatis, lit legas in Gnelf. 
pr. /(/. — 4 Qua'. Multo efRcaciore seutentia et elegantioielociitione pronomcn 
relativum hie non legeretiir. Nee addidissent aiirei %\\ Poetiu et Oratores. 
/(/. — 5 Abest mc!(»H a Cod. D'Orv.— 6 Guelf. pr. terreis, de qua voce alias. 
Id. — 7 Fux. profamatur. Roald. — S Pal. i-amini. Guelf. numijii. Oud. — 9 Pa- 
lat. sustineto. Id. — 1 Bei tin. morcina. Correxi, morticina. Sic enini vocamus, 
quos turpes etcadaverosa facie notare volumus. Plautiis Persa utitur. Sciopp. 
in Symb. et Susp. lib. iii. 20. Male. Elmenh. — 2 Usurpacit. Videbit qr.ilibct, 
eorum certe, qui aliquid vident, leetum esse usurpabit. Vitium ex commu- 

NOT/E 

* En rerum naturce prisca pareiis, <= Nimirum communi numinis piamen- 

^c] Omnia enini generatione, cui to, <Sfc.] Locum Iiunc Trapacppacrueccre- 

Venus praeest, producuntur et propa- p<as paulo exposui in interpretatione ; 

gantur. Vide Lucretium, initio sui sed vix aliter potnit sensus aperiri. 

Operis. ^ I'aator ille'] Paris, Priami filius. 

■^ Orbis totius alma Venus'\ Festus : *= Tantis Deabus] Junoni et Palladi. 

' Alma, sanctasivepulchra, vel alens, ^ Sed non adeo gaudens, S^x,'] ' Non 

ab alendo.' Servius ad Georgic. lib. gaudens usurpabit,' Graven locutio, 

II. ' Alaius ager, ab co, quod nos pro,non gaudebit usurpassc. Arista;- 

alat.' uelus lib. i. Epist. 5. TJ/j/ ip-^v (M)v MUTAMORPHOSEONf LIB. IV. 307 

illicit£e+ formositatis poeniteat.^ Et vocat confestim pue- 
rum suum,'^ pinnatuui'^ ilium, et satis temcrarium: qui 
malis suis moiibus contemta discipliua publica,^ flammis 
et sagittis armatus, per alienas domos ^ nocte discurrens, 
et omnium matrimonia conumpens, impune committit 
tanta flagitia, etnihil^ prorsus boni facit. Hunc, quan- 
quam genuina ' liccntia procacem, verbis quoque insuper 
stimulat. Perducit ^ ad illam civitatem, et Psychen ^ '' 
(hoc enim nomine puella nuncupabatur) ''^ coram ostendit.'^ 
Et, tota ilia perlata de formositatis aemulatione fabula, 
gemensacfremens'^indignatione. Per ego te, inquit, matcr- 

tiim. Jam ciiraho, ut ipsam pwnitcat etiuin sua illegithna: pitlchriludinis. Et 
statim accersit filium suum (datum ilium, et vahle audacem, qui prava sua indole 
spretii legibus publicis, instructusfacibus et lelis, vagans nocte per domos uliorum, 
et lahefactans connuhin omnium, perpetrat impune tanta scelcra, neque quicqua)ii 
omnino boni facit. Hunc, tumetsi protervum imiata sibi licentia, instigut quoque 
prccterea verbis. Deducit eunt in illam urbem, et demonstrat ipsi Psychen {hoc 
enim erat nomen virginis). Et narrata ilia historia de conlentione pidchritudinis, 
suspirans, et fremens ira, Ego te obsecro, inquit, per vinculum amoriji materni, per tatione V. et B. Mcndiim simile in tribus codicibiis eclitis obscrvabam lib. 
IX. 'Sod forsitan, lector scrnpiilosns, repieheiidens nairatum nieum, sie 
argnmentavcris.' Scnbo, argumcntaberis. Eniaciilandnm quoqiie libro prinio 
Fioridoriini ; ' Alexandri preeclara facinora fatigaberis admirando.' Perpe- 
ram enim istic cditiir, fatigaveris. Stcwech. U.turpabit. Sic Aldina editio. 
ReliqiiaK, usurpnvit. Colviiis. Bert, usiirpavit. EInienli. — 3 Tpsius abest a 
Palat. Oud. — 4 Quid si legas, i//ic8(S? Certe etiam sic placebat Lipsio. Coh\ 
Lips. ilUcicc. Bert, ipsius licitce. INIale. Elmenh. Illicia divinat Colv. et ait, 
sic etiam placnisse Lipsio. Eijo confirmem exeniplo Cypriani Scrmone de 
zclo et livore: ' Oftert oculis formas illices et faciles voliiptates, nt visn de- 
striiat castitatcm.' lirnnt. Sed adi Pricffnni, recte explicantem, nimiu\ ncc 
niortalem dccentis. Pcri)erani ilUcia: Vulcanins edidit. Oud. — 5 D'Orv. 
I'lix. pccnitcbit. Prave. Vide Pric. et mc supra ad pag. 71. Id. — G Pinnatum 
Aid. Roald. Per i Mss. et Edd. Bene. Illatum pro ilium Pith. Oud. — 
7 Pal. Guelf. sec. publicatn. Id. — 8 Edd. Elmenh. Scriv. domus. Vide 
ad pag. 71. Id. — 9 Ms. Gnclf. pr. a m. pr. nulli. D'Orv. 71, bone scit. 
Consule Pricasum. Faciat Eiix. /(/. — 1 Pitli. Pal. Guelf. sec. geminn. 
Vide ad lib. iii. j)ag. 02. ' (Jentiino scrmone.' Id. — 2 Stimulat. Perducit. 
Non satis sana lia2C sunt. Mss. Keg. Eux. Pith. Guclf. ambo, Oxon. 
Palat. D'Orv. Ed. Jnnt. post, inseruiit et. Scd putem, Anctorcm dedisse, 
stimulatum p. Id. — A Prave in ali(|Uot Edd. recciitioribus Psychem. Id. — 
4 Oxon. Palat. Guclf. andjo, lid. Junt. |)Ost. nuncupulur. Id. — !> Oxon. a m. 
l)r. obstcndit. Id. — Palat. tremens. Elmculi. Cum Guelf. Male. ' Fre- 

NOTiE 

otjvore x'^'po^ca KaOvftpifffi: Loctum ^ Psychen] Nomen Grarcuin ^vx^l, 

nif'um nuucjuain gaudens i'ljiuia afli- anima. Undc I'lilgcntius fabulam 

cict. banc de anima allcgoricc explicat, 
E f'uerum suum] Cu[)idiMcm. 30S APULKII 

nae caritatis facdcra deprccor, per ^ tuse sagittae dulcia vul- 
nera, per flammae istiiis mellitas [85] uredines/ vindictam 
tua3 parenti,9 sed ' plcnam tribue : et in pulchritudinem ^ 
contumacem reverenter vindica ;' idque imum et prae ^ ora- 

siiave.i plagas tiii teli, per dukiculas ustiones islius facis, da tiue matri ultionem, 
sed perfcctam : et piini J'ormositattm superham, pro tua in me rcverentia : et ultra mere ' enim est indignantis. Oud. — 7 Per ego te, inquit, m. c. fcedera [deprc 
cor]per, Sfc. Maannin peiiciilnni est, ne in deprecatioiie hac Venerea formula 
debita et consueta scrvata non sit. Nam vel solo anrium sensn initium ejus 
nimis aspenim deprehenditiir, quia pr*cipitatum. Placeret mihi : Per te, 
inquit, per matcrna caritatis fcedera : quia plaruisse video earn formam priscis, 
Livio inprimis ; ' Per vos,' inquit, ' tidemqne vestrani.' Sallustio Jugiirthi- 
no bello : 'Orovos per libnros atqiie parentes vestros.' Sed ibidem, non 
injuria, veteres membranas secutus eruditissimus Joannes Rivius emendavit, 
^\i}ccXo \^rho, Per vos, per liberos atque parentes vestros. Vide anne et supra 
lib. II. liis verbis Apuleii medeiani adiiibuerirn : ' Miserere, ait sacerdos, 
miserere per coelestia sidera,per inferna niimina, per naturalia elementa, per 
(se) nocturna silentia.' Particnlam inclusam ad supcriora retraho, et mute. 
Miserere per te, per coelestia sidera. Itertim apud Apnieium in ipso limine 
libri sexti, nbi Psyche Cererem Deam apprecatur: ' Roj^o te frugiferam, 
tuam dexteram istam deprecor, per Icetificas messium caerinionias, per tacitu 
sacra cistaruni.' Marginalem scripturam Beroaldus anipuit, Per ego te fru- 
giferam. Miiii pro genuino erit, qnamdiii eio, Per te, per friigiferam tuam 
dexteram. Petronio eadem formula reddenda : ' Per formam tuam te rogo, 
ne fastidias hominem.' Emendo : Per te, per formam tuam ne fastidius homi- 
nem. Usum hac formula Virgilium, et quideni perlibenter, testinionio sit vel 
iinus lib. X. /Eneid. in quo earn reperias bis terve. Ainobium quoque usuni 
adverti libro quarto adversus Gentes : ' Per humaiii generis jura atque ip- 
sius mortalitatis consortia, cum anditis et legitis,' <.S:c. Steivech. Fu\. /. te 
depr. Sed abundat. Hoald. — 8 Guelf. pr. uridines. Oud. — 9 Pith. Guelif. pr. 
parentis. Oxon. paretitis et pUn. Id. — 1 Deest sed male in Pal. Id. — 2 Et 
pulchr. c. Fux. et in p. c. r. v. ' Vindicare in aliquem ' notissinia formula La- 
tinis auctoribus. (Capitol. iMarco : ' Ac ne in quenquam facile vindiraret :* 
et, ' In conscios defectionis vetuit senatum graviter vindicare.' Vulcatius 
Cassio, qua urget Marcnni, ' Ut in Cassium graviter vindicet.' Hie Noster 
alibi, ' Vindicans in mei mariti cruenfum percmtorem.' Vide etiam 1. i.\. 
c. de pcenis. Roald. Bert, in p. continuam reverenter veridica. Sciopp. in 
Symb. Elmenh. — 3 Quid si, sevcriter v. nt supra lib. ii. ' Extremnu) faciiius 
in nefariam scelestamque istam fceminam severiter vindicate.' Et lib. iii. 
' De eo crimine, quod etiaui in vestrum civem severiter vindicaretis.' Ciccr. 
Art. II. in Verrem : 'Si quid vindicatum severe est.' Divus Pius 1. ii. I), 
de his, qui •^unt sui vel alieni juris : ' Sciet me admissum severius executu- 
rum.' « Severissime animadvertere,' habes in 1. nit. D. de off. prms. et apud 
Nostrum supra lib. i. ' Ut in earn die altera severissime saxorum jaculatio- 
nihus vindicaretur.' Symmach. lib. ix. Epist. 128. ' Facinus cunctis ad 
Jiunc nsqne diem sa>culis severissime vindicatum competenter uicisci.' 
Brant. Sexcenta talia afferri possent. Sed nihilominus hie nihil videretnr 
niutaudum, quia reverenter valet, obedienter, praj matris tuaj reverentia, nisi 
Fidgentius lib. iii. Myth. c. 6. plerumque servans Apuleii verba, rt-liquisset 
etiam : ' Cupidinem petit, nt in contnmacem formam severiter vindicaret.' 
Brantio suflVagatur etiam Heinsius. Sal. screrenter. Sic vir d. in marjr. Ed. 
Colv. Oud.— I Oxon. Fux. Palat. Guelf. ambo, pro. Pal. Pith. Fux. Gutlt. METAMORl'IIOSEON LIB. IV. 3()9 

nibus unicum volens effice.' Virgo ista ^ amore flagrantis- 
sirao teneatur hominis extremi ; quern ct^ dignitatis et pa- 
trimonii simul et incolumitatis ^ ipsius fortuna damnavit,' 
tanique infimi,'' '" ut per totum orbem non invcniat niiserioe 
suas compaiera. Sic efFata/ et osculis hiantibiis^ filiumdiu 
ac pressule ' saviata, proximas oras refliii littoris petit, plan- 
tisque roseis vibrantium fliictuum summo rore calcato/ ecce 
jam profundi maris udo ^ resedit vertice ; etipsum* qiiod 
incipit velle, statim quasi pridem praeceperit,^ non moratur 
marinura obsequium. Adsunt ^ Nerei liliae," cliorura ca- 

incumhe in id unum, et solum pra ccteiis. Pudia hac flas;ret ardentissimo amore 
hominis vHissimi, qucm fortnna privarerit ct honore, et simul lionis, el sanitate; 
et qui sit adeo ahjeclus, ut neminem rcpcriat in toto orbe sihi parem tniseria. Sic 
locula, et diu atque urcte osciilatn natum suitm ore semiapcrlo, confert sc ad proximos 
viargiiies ripte undosce, et roseis pedibus inambulavit supremum humorcm undariim 
salientium. Jam cunstiterat in humidu superficie alti pelai>i, cum illico marina 
7tumina exequuittur idipsum, quod tantum incipiebat velle, perimle ac si jamdndum 
imperasset illud. Nereides prasio sunt ugentes concentum, et Neptunus hirsutus effiei. Id. — 5 Et perperam excidit e Floiidi editione contra Nostri stylum. 
id. — G Ms. columitalis. Sciopp. in Syiiib. Sic et Pith. Quasi es.set a ' colu- 
inis,' (jiiod pro saiio, incolnmi est apud Plant. Trin. iii. 3. 15. Gloss. ' Co- 
liimis, incoliiniis, (TWOS.' Oud. — 7 Injrrmi. Corrige ex Fiilv. et Bait'm. infimi. 
Wow. Ms. injimi: qiioniodo et in Suspectis nostris (iii. 20.) correxeraniiis. 
Sciopp. in Symb. Bert, injimi. Elnienb. — 8 D'Orvill. aff. 8ed vide Ind. 
Oud. — 9 Bert, vibranlibus. Scioi)p. in Symb. Elnienb. — 1 Presulem Guelf. 
pr. In U'Orv. Palat. Gnelf. rnrsus sabiata. Edd. aii(|uot male suaviata. 
Gild. — 2 Sumtnuin rorem calcarit. Ms. summo rore calcato. Sciopp. in Symb. 
rior. summo rore. Elmenh. In Ed. Vicent. ruscis. Mnlto vero efficacins 
banc DeiE celeritateni exprimit lectio Mss. Flor. Fiilv. Fnx. ()\on. Palat. 
DOrv. Guelferbytanoiiini, et Ed. Jnnt. ])Ost, summo rore calcato, ecce: quod 
idcirco reposni. (hid. — 3 Fux. sudo. Roaldns. Ms. sudo. Sciopp. in Symb. 
Tlor. sudo. Elmenh. — 4 Keg. Fhx. istud, Oud. — 5 Prwcepit. ¥i\\. prceceperit, 
ct Alilus. Roald. Beit, praceperit. Elmenh.— G Fnx. Assunt. Perpetua 

NOTiE 

' Idque unum et pr<t omnibus unicum Mss. non antem infirmi. Terent. 

folens effice] Posterior vox anget vim Enniicbo, Act. in. Seen. 2. ' Tace, 

prioris. Sic Gelliiis, lib. xvui. cap. tu, quern ego esse infra iunmos om- 

4. ' Cum ille se unum et unicum ncs piito.' 

lectorem enarratorenique Sallnstii " ^'erei ftliic] Nereides, Nympiiae' 

diccret.' maris, qiias ex Doridc sororc sua 

•> Virf^o ista'] Psyclien ostcndit. Nereus geiiuit, numeroquinqiiaginta. 

' Quem et dignitatis, ijc. forluna Fuit illc Nereus Oceani' et Tctbyos 

damnavit] ' Damnare' liic est aTro/cAr/- filiiis jiixta licsiodiim, vol Oceani sen 

P'j'uaai, privare, exiiaredare. Ponti, et Terra, jiixta Apollodorum, 

"' Tamque injimi] Sic Wowcr. ex lib, i. liibiiotliec.v. 310 APULEII nentes, et Portunus° coerulis^ barbis liispidiis, ct gravis 
piscoso sinu Salacia/ p et auriga? parvuUis dclphini Palae- 
mon ; "> jam passim maria persultantes ^ Tritonum cater- 

glttucis barbis, et Salacia onerata sinu pleno piscibus, et parvus Palcemon inequitans 
Delphino ; jamturma Tritonum undique cernuntur sallantes per maria. Hie tuba scriptura in Pandectis Flor. et Fla. Roald. — 7 Alii, ccerulcis. Colv.— 8 Mss. 
aliquot, et Edd. pp. solatia, et salatia: quod bene conexit Beroaldus. Slacia 
Ed. Junt. post. Thetis liasc Ciceroni, ut nionet Serv. ad Virgil, lib. i. Georg. 
31. (hid. — 9 Aur. Fux. et aitr. Roald. Sic Mss. O. ut bene edideiunt El- 
nienli. Scriv. Flor. A reliquis Edd. exnlat copula. Oud.—l Mss. D'Orv. 
Guelferbytani, Pf/tewjo. Sic Adfinoii^, ' Lampo,' de Deo Socratis pag. <J94. 
Sed de hac terminatione adi Pier, ad Virgil. lEn. x. 322. Barth. ad Statii T. 
IV. pag. 1691. me ad Lucan. lib. i. 213. Id. — 2 Legit Beroaldus, persulcantes, 
ei eum secnti, qui postreniap editioni Basileensi pra^fuerunt. Malum factum. 
Seneca de Divina Providentia: ' Imbrem culmo aut fronde defendant : su- 
per durata glacie stagna persultant : in alimentum feras captant.' Et ita 
fere Sidonius Panegyrico Majoriani: ' Cunistagna superbo Irrupit temerata 
gradu, turmceque frequentes Hellespontiaco persnltavere profimdo.' Colv. 
Fnx. persultantes. Roaldns. Bert, persulcaiites. Sed nihil mutanduni, Taci- 
tus lib. II. Anualium: ' Simul exercitu Ibero campos persultante.' Elmmli. NOTiE » Et Portunus] Qui Palaemon Grae- 
cis, Portunus vulgo Latinis dictus 
est. At hie non Palaemona, sed ip- 
sum Neptunum Portuni nomine in- 
telligas ; sequitur enim mox Salacia 
Neptuni uxor, ac deinde Palaemon 
alius a Portuno. MartianusCapella, 
1. V. Nupt. Merc, et Philolog. * Por- 
tuni trifidam suspirans flagitat has- 
tam.' Ubi vides tridentem Neptuni 
insigne Portuno tribui, qui proinde 
Neptunus est. Sed dubitationem 
omnem aufert hie locus Ciceronis, 
lib. II. de Natura Deorum : ' Datum 
est igitur Neptuno, &c. maritimum 
omne Regnum : nomeuque produc- 
tuni, ut Portunus, a porta, sic Nep- 
tunus, a nando.' 

1' Et gravis piscoso sinu Salacia] Au- 
gustinus, lib. iv. de Civitate Dei : 
' Quid est, quod mare Neptuno tri- 
buitur, terra Plntoni? ac,ne ipsi quo- 
que sine conjugibus remanerent, ad- 
ditur Neptuno Salacia, Plutoni Pro- 
serpina. Inferiorem maris partem Salacia tenet, terrae inferiorem Pro- 
serpina.' Salacia a salo dicta est. 
Cum autem inferiorem maris partem 
teneat, aquam ejus atque una pisces 
omnes sustentat, ideoque recte a 
Nostro dicitur ' gravis piscoso sinu 
Salacia.' 

H Auriga parvidus delphitii Pdtemow] 
Claudianus, de Nnptiis Honorii et 
Maria;: ' Caduieia ludit Leucotlioe, 
frapnatcjiie rosis delphina Palaemon.' 
Reli<|ua ibidem vide, hue enim mire 
faciunt, Athaiiias, Thebarum Rex, a 
Junone in fnroreni actus, occiso 
Learclio filio, cum Melicertam quo- 
que alterum filium, atque una Ino 
uxorem, Cadmi filiam, perseqneretur 
similiter occisurus, illi se in mare 
egerunt praicipitcs, et Veneris pre- 
cibus in Deos a Neptuno versi sunt: 
Ino in Leucotheam, sen Leucothoen, 
qnoe Latinis dicta est Rlater Matnta; 
Melicerta in Palaemona, Latinis Por- 
tunum dictum, ut jam rnonui. Cum 
autem dicit ' auriga parvulus del- RIETAMORPIIOSEON M 13. I \^ 311 

v.T/ Hie concha sonaci^ leniter buccinat: ille serico tegmine 
flagrantise Solis obsistit inimici : ^ alius sub oculis dominae 
speculum + pia?gerit: cunus bijuges alii snbnatant.^ Talis 
ad Oceanum* pergentem Venerem comitatur exercitus. 
Interea Psyche cum sua sibi perspicua ^ pulchritudine 
nullum decoris sui fmctum percipit.7 Spectatur ab omni- 
bus/ laudatur ab omnibus: nee quisqiiam, non® rex, nou 
regius, nee de plebe saltem, cupiens^ ejus nuptiarura peti- 
tor accedit.^ Mirantiir quidem divinam speciem, sed iit 
simulacrum fabre ' politum mirantur omnes. Olim "^ duae 
majores sorores, quarum temperatam ^ formositatem nulli 

canil jucv.nde concha sonora : ilk defenclit nrdorem SoUs mfesti umbclla serica: 
alius pra/ert speculum ante conspeclum domincc ; alii riatant sub curra ejus bijugi. 
Talis catus stipat Venerem euntem ad Oceanum. Interim Psyche cum sua ipsius 
inchjta pulchritudine nihil capit ulilitntis ex sua forma, Omnes contemplantur 
earn: onnii-s laudant: nullus tamen exoptans ejus connuhium venit ad parentes 
ipsam pcliturus, non Rex, non rcgice slirpis, neque saltem plebeius. Omnes quidem, 
admiiantur divinam ejus formam, sed admiranlur veluti si^nnm ajfabre sculptvm. 
Jamdudum umbce surores grundiores uatu, quarum moderatam pulckritudinem nulli — 3 Inimicis. Fax. inimici. AUK Roald. — 4 Bertin. specularum. INIale. Vide 
Spondanum ad Hesioditm p. 3C. Elmcnh. In Mss. Oxon. Pith. Palat. 
D'Orv. Giielferb. ambolnis est progerit ; qnod magis placet Pi icaeo. Late 
de CO agam ail 1. xi. p. 243. ' Potentissimonim Deuni prffferebant insignes 
cxuvias.' Viilgo, j»o/. Ond — 5 Ms, subvaganfur. Sciopp, in Symb. — G Me 
aiiotoi c, sciipseris : jnacipiia. Wower.^7 Ed. Ber. prcecipit. Oiid. — 8 Reg. 
Fiix. Iiominibus, solita variatione. Repetita ab oirmibus male desmit Oxon: 
et Ed. Bas. pr. Id.— 9 Mss. D'Orv. Pith. nee. Id.— 1 Guelf. pr. capicns. Id. 
— 2 Venetiis, uccidit. Colv.— :i Pitii. fabro. Par. Cod. positum. Oud. — 
4 Oxon. Enim pro, enimvero ; non male. Vide ad liiijus libri pag. 69. 
* Enim vos bona> fnigis latrones.' /(/. — 5 Fiix. temcratam. Corniptissime. 
Temperata enim formositas est, qiiam ' statani ' appellat Ennins apiid Afiell. 
lib. V, c. 11. Roald. Fulgent. 1. in. MyUi. c. 6. Auctoris letinuit verba: 

NOTiE 

pliiiii Palscmon,' alludcie vidctnr ad est, sive illius prioris fratrcs essent, 

id, f|iiod ait Pausanias in Atticis, sive fiUi. 

Melirertam a dclpliino exccptnm ' Concha sonaci] Ovid. Metamor- 

fuisse, cum decidisset e Petra Molu- plios. lib. i. ' Supraqne j)rofuiidnm 

ride, et in Corinlliiorum Istlimuin F.xtantem, atque Immeros innato mu- 

delaluni. Hinc Istlimici ludi in bo- rice teclum, Cariileum Tritona vo- 

norem ejus institnti. cat, conclKuiue sonaci Inspirare ju- 

' Tritonum catervce] Triton Ncp- bet, fluctusipie ct flumina signo Jam 

tnni fuit et Salacidi filiiis, suninia revocare dato,' Sec. 

hui parte liomincni referens, iina ' Ad Oceanum] Ad rcgiam Occani, 

pi^<em. Sed et magnusTritonum nu- maris Dei, niariti Tetliyos. 
nicius post ilium a Poclis conJictus .*il2 APULI'lI 

diffamarant ^ populi," piocis regibus dcsponsje, jam bea- 
tas nuptias sunt adeptee : ^ sed Psyche, viro ^ vidua domi 
residens/' [86] deflet desertara^ suam solitudinem, aegra 
corporis,' animi saucia ; et, quanivis gentibus totis com- 
placitam,"^ odit in se suam formositatem. Sed ^ infortunatis- 
simae filiae iiiiserrimus pater, suspectatis ccelestibus odiis, 
et irae Superum metuens, Dei Milesii +" vetustissimum per- 
contatur oraculum : ^ et tanto^ immine precibus et victimis ^ 
ingratag virgini'' petit nuptias et maritum. Sed Apollo, 

populipycedicui'ei'antydesponxulce trant Rcgibus, amatoribus sids, et jam facta com- 
potesfeliciurn nuplkn-um: ut Psyche, vklua tametsi virgo, degcns domi, dolins 
cvrpore, et Ursa unimo, liiget At sulnm dcrelictain, ct odit in sc main pulchritudiniin, 
iainetsi grutum vnivcrsis nationibus. At pater infelicissimus filice miscrrima: sus- 
picans id fieri odiis nlicujus Numinis, et forinidans irarn Deorum,cnnstdit aiiti- 
quissimuin oraculum Dei Milesii : et jnccilms hostiisque poscit a magno illo Deo 
mutrimonium et virion inastce filice. Sed Phcebus, quamvis esset Grucus et ' Majoiibiis, qiiaj tempeiata erant specie.' Oiid. — 6 Ftix. diffamaverunt. 
D'Orv, diffamarunt. Pal. Guelf. sec. dijf'amaiere. Oxoii. Giielt'. pr. diffa- 
mare. Vith. diffamarenl. Id. — 7 Nup. adeptcc. Fux. nuptias st. ad. hoc est, 
statim. Roaldiis. Ms. nuptias sunt adeptcB. Sciopp. in Syiiib. Immo vero st. 
valet s««t: rjiiod, siiffiagantihus D'Orv. Regio, addidi. Sed non agnoscit 
Pitii. Bene. In banc depravata est vox sunt. Oiid. — 8 Virgo. Puto legen- 
diim, viro. Elnienh. — 9 Potins legerim : desertu: ut supra 1. i. ' At ego sci- 
licet Ulyxi asin deserta, vice Calypsonis, aeternani solitudinem flebo.' Cole. 
Deserta. Flor. desertam. Elmenli. V'ulcan. scilicet Colvii coiijecturam erat 
secutus : quod et fecit Floiidus. Sed Mss. O. prsebent desertam. Uuod 
nescio quid efficacius sonat, et niagis poeticuin : quamvis fatear, ipsani sini- 
plicius dici desertam, quam solitudinem. Oud. — 1 Lib. v. ' Psyche corporis 
et animi alioquin infirma.' Elmenh. Male corpore Guelf. pr. Oxon. a ni. pr. 
Erga c. in Pal. Guelf. sec. Oud.— 2 Pith, complic. Id. — 3 Ms. Sic. Sciopp. 
in Symb. Rectius in Berlin. Sic. Wow. Immo vero perperani ; licet suf- 
fragentur D'Orv. Fux. et Palat. Sensus omnino postulat Sed. Temere ni- 
mis rb Sic in tcxtum rccepit Wower. et ex eo Prica-us. Oud. — 4 Palat. Guelf. 
sec. Miliesi. D'Orv. Guelf. pr. percunctatur. Male. Id. — 5 Bert, et eauto. 
Quid si: etatanto? velut pag. 86. ubi Venus de judicio Paridis loquitur: 
' Frustra me pastor ille ob eximiam specieni tantis praetulit Deabus.' Et 
Arnob. 1. V. de Jove Elicio : ' Etiamne credemus Deuni numinis tanti trac- 
lum esse ad terras ?' Sciopp. in Symb. Bert, caulo. Elmenh. — Guelf. am- 

NOTiE 

" Nulli diffamarant popuW] Non in- nupta domi sedisset.' 

famarant, sed prasdicaverant. Supra: '^ Dei 3Iilesii] Apollinis, qui tom- 

* Chryseros dift'aniat incendio repen- plum habuit et oraculum apud Mile- 

tino domum possideri.' tum, loniai caput. 

" Sed Psyche, viro vidua domi resi- ^ Dei Milesii vetustissimum percon- 

dens] In Apologia :' Fiiia autem,&c. tatur oraculum] Branchidarum, vel 

nisi in facilitatem Pontiani incidisset, Branehiadarum, (qui Apollinis Sacer- 

fortasscau adhuc, vidua, antequam dotes erant,) primo dictum, postea AJETAMORPHOSEON LIU, IV. 813 

quanquam Graeciis et lonicus, propter Milesia; condito- 
rem,^ sic Latina sorte respondit : 

JMontis in cxcelsi scopulo desiste" pucllam 

Ornatam miindo fimerei thalami : 
Nee speres generum mortali stirpe creatum, 

Sed saevum atqiie feruiii, vipereumque malum; 
Qui, pinnis volitans super asthera, cuncta fatigat, 

Flammaque et ferro singula debilitat : 
Quern ^ tremit ipse Jovis : '' quo numina terrificantur : 
Flumina qiiem horrescunt/ et Stygiae tenebrse/ 
Rex olira beatus,^ affatu ' sunctae vaticinationis accepto, 

lonicus, propter eum^ qui condidit Milesiam, respondit lamen oraculo Latino, his 
verbis : 

Siste rirginem in vert ice moritis alti, 

Exculluin ornaiu nuptiarumfevalium. 
Neque expectes ffeue7-iim crelvm huiimno sanguine, 
Sed crudelem el ferocem, et inaliim in.<!tiir i-ipera'. 
Qui, volans alis supra calum, labefuctat omnia, 

Et frangit cuncta igne et ferro : 
Quern ipse Jupiter metuit, quo Dii Itrrentur, 
Quern fiavii rcformidant, et obscuritus Tartarea. 
Rex forlunatus quondam, auditis verbis sortis divina, revertitur domum tardus bo, et Valat. ft victime. Oiid.— 7 Fax. subsisle. Roald— 8 Palat. Fiix. Giielf. 
nterqiie, Quo. Oxon. D'Orv. Quod. Male, \it dixi stipra. Oud.—9 Beatus. 
Pith. bis. U'Oiv, Guelfeib. iiterqiie, huntus, cum ^1. ' nomen pioprium.' 
Pal. bantas. Sed et supra pro beatas n. in Guelf. sec. bantas n. Id. — 1 Le- 
gend iinine f/fd^H? Effari, effatiis, ert'atiini i>ioprie de po, qui ex oraculo lo- 
quitur. D. Augustinus 1. ii. de Civit. Dei : 'Queni quidem iiie versiuii vel bre- 
vitate vel veritate tanqiiarn ex oiaculo (|ii()(latn miiii etVatiis videtiir.' Noster 
lib. de Mundo : 'Pars vero pra-sagiis effautes t'utiira.' Locus efiam alibi apud 
Varroneni io banc rem de Lingua Latina, qui jam iiiilii iion ad manum. <Jolv. 

NOT^ 

ApoUinis Didymaei. ct rcliquas loniaR civitates conditas 

' Ingratte rirgini] Mccsta?, tristi. affirmat ; certe Gra-cus fiiit. 

Virgil. JEmtid. vi. ' Et cineri ingrato '' ./oris] Nomiuativus antiquus, a 

suprcma ferebant.' Ad queni locum quo fluxere ouines reliqui casus uo- 

Servius: ''Ingrato,' tristi; ut ' gra- minis 'Jupiter,' quod sonat, Jovis 

turn' aliquid la-timi dicimus.' j)ater. 

•■ Propter Miksiw conditorem] Qui, *^ Flumina quern horrescunt] Qoippc 

sive Miletus fuerit filius A|)oIIinis, ut qui ct ipsas aquas urere consucvit, 

quidam voluut, a quo nomen sortita ut ait Noster, lib. v. 

sitMilesia civitas; sive Nelens Py- "^ Et Stygia; tcnebra'] Neque cnim 

liuR, ut vult Strabo; sive denique a telis CJupidinis, de <)uo intelligcn- 

lonus, ut tradit Vitruvius, a quo dum oraculum est, Plutoiiem ipMiiii 314 APULEIl piger ^ tristisque retro domura pergit, snaeqne conjiigi prse- 
cepta^ sortis enodat infaiislcC. Mosretur, fletur, lamenta- 
tur diebus plusculis. Sed dirae sortis jam urget teter + 
effectus. Jam feralium nuptiarum raiserrimaj virgin! cho- 
ragiiim^ struitur. Jam taeda? lumen* atraj fiiliginis cinerera 
arcessit:*^^ et sonus tibiae zygiae^e mutatur in querulum 
Lydium/ ^ cantusque laetiis Hymenaei ' lugnbri finitur ulu- 
latu : et puella nuptura deterget lacrymas ipso suo flam- 
meo.'' Sic affectae 9 domus triste fatum cuncta etiam civi- 

et mcestus, explicatque suce uxori jussa funcsli oraciiU. Lvgetur,ploratur,ejulatur 
per dies sat multos. Sed exitiubilis exitus cmdelis oracuH jam instat. Jam in- 
strumentum fuiiebris ntatrimonii apparatur puella; infetkissima. Jam lux facis 
obscuratur einere nigra fuliginis : et sunus tibice nupfialis convertitur in luctuosu77i 
vtodum Lydium : et hihiris amtus Hymenal desiidt in moestum ejulatum : et virgo 
mux nuptura abstergit lacrymas ipso suo velumine nnptiuli. Tola quoqne vrbs 
una deplorabat acerbam surtem domus ita afflicta, slatimque pracipitur cessatio Affatu. VloT. ejfatu. Elnienh. — 2 Placebat Lipsio: pigens, Colvius. Pigetis. 
Rom. piger. Eliiienli. — 3 Ms. Fulv. secreia. AVovv. Sciopp. in Symb. — 4 Ur- 
gent tctri. Ms. Fiilv. tirgit teter. Sciop(>. in Symb. Flor. et Beit, urget teter, 
Ehncnii. — 5 Oxon. Giielf. coragium. Oiid. — G Bert, arescit, optinie. Ebnenh. 
— 7 Bas. 1. Gigia. Undo tbrtassis venini esse videri [lossct, gingrina, lit 
et (juosd:ini siio vevo leg;isse iiinuit Beroaldus. Cotv. Flor. Rom. et Baptista 
Pius Syllose III. cap. 188. Gygia. Blale. Vide Indiceni. Elmcnli. — 8 In q. 
Lydii modum. Fnx. in q. Lydium. Roaldus, Idem Bert. Cod. Lydium. Fal. 
Lydium eantum. Wow. Ms. riusuni, in q. Lydium modum. Sciopp. in Symb. NOTiE sua protegere potuit obsciiritas. De 
Stygejanilib.il. eginnis. 

♦^ Tada lumen'] Nuptialis tEedse. In 
iiuptiis praferebantur ta^da^, dnm 
sponsa velata ilammeo in niaiiti do- 
iiium ducebatiir. Mali aiitem erat 
oininis, si ejiismodi taedaj aut e.xtin- 
guerentur, aut fumosaj esseut,minus- 
qne Incerent. 

^ Cinerem arcessif] Lege cinere mur- 
cessit. Id est, obscuratur, debilita- 
tur, iangiiescit. 

s Tibia zygia] Nuptialis, jugalis : 
^vyios a'j\hs, GrEGcis. Sic pronuba 
Juno, cui vincla jugalia ciuit, ab 
iisdem Zvyiu. dicta est, a nomine ^u- 
yhs, quod jugum significat. 

•" In querulum Lydium] Varii fuerc apud antiqnos Musics modi, quos 
eniinierat Noster in Floridis Frag- 
niento 2. his verbis : ' Sen tu velles 
yliolium simplex, sen Asiiini variuni, 
sen Lydium querulum, sen Pliiygium 
religiosum, sen Dorium bellicosuni.' 
Ad quern locum vide quae notavimus. 
Lydius modus ab Amphyone, nt per- 
liibent, inventus, luctui et flebili qiie- 
riiuonia; erat accomniodatus. 

' Cantusque latus llymenai] Vide 
Epithalamium Juliaj et Manlii apud 
Catullum, etHonorii ac Mariae apud 
Claudianum. 

^ Ipso suo Jlammeo] Velamen erat 
flamniei, id est, rubri coloris, quo 
ainicta erat nova nupta, cum ex 
pateniis icdibus ad maritum duce- METAAIORPIIOSEON LIU. IV. 31.5 

tas congemebat, luctuque publico confestim congruens ' 
edicitur jiistitium." Sed monitis coelestibus parendi neces- 
sitas misellam^ Psychen ad destinatara poenam cfflagitabat. 
[87] Perfcctis ^ igitur feralis thalami cum summo moerore 
solennibus, toto prosequente populo, vivum producitur fu- 
nus : et lacrymosa Psyche comitatur non nuptias, sed ex- 
equias suas. Ac, dura moesti parentes, et tanto malo per- 
citi/ nefaiium facinus perficere"' cunctantur/ ipsa ilia filia 
talibus eos adhortatur vocibus : Quid infelicem senectam 
fletu diutino cruciatis ? Quid spiritum vestrum, qui magis 
meus est, crebris cjulatibus fatigatis ? Quid lacrymis ineffi- 
cacibus ora mihi veneranda foedatis?^ Quid laceratis in 
vestiis oculis mea lumina ? Quid canitiem scinditis? Quid 
pectora, quid ubera sancta tunditis? Haec^ erunt vobis 
egregiae meae formositatis praeclara piaemia. Invidiae ne- 

Juris dicendi, coiiveniens mcsrori publico. Verum necesnitas obedietidi jussis divU 
nis dejioscebal tniseram Psychen ad designatutn supplkium. Absolutis ergo cteri- 
7noniis liig:ubrium nuptiarum cum maxiino luctu, vivct exequitc procedunt tota plebe 
seiiuentc : et Psyche plorans comitatur non poiiipam vtiptialem, sed funus suum. 
Dnmcjuc parentes ejus dolentes et perculsi tanta calamitate morantur peragere illud 
vi'fnnduin scelus, ilia ipsa eorum nata commonefacit eos his verbis: Quare affligitis 
long!) luctu miserum seneclutem 1' Quare torquetis tarn frequent ibus lamentis vitam 
vest ram, qua potius mea est? Cur deturpatis vultus mihi venerabiles lacrymis 
inutilibus? Cur laiiiatis meos oculos dilaniando vestros? Quare vellitis vestros 
canos 1 Quare plungitis pectora, quare castas mammas ? Hac erit vobis egregia 
merces mece exintice pulchritudinis. Nunc id animadver tills, sed tardius, cum icti — 9 Par. afferlcE, Oiul. — 1 Guelf. pr. congemcns a ni. pr. Oxoii. congemens ei 
dicitur. Ei cliani in Par. Turn villitium Pal. Guelf. sec. Connpte omnia. 
Id.— 2 Rom. et Bert. Milesiam. Elnienli.— 3 Profectis. Fux. perfectis, et ita 
Aid. ftoald. Omnesque Mss. et Edd. Typothetanim est vitiiim in Ed. Bas. 
sec. Perialis Palat. Guelf. sec. Oud. — 4 Guelf. sec. parali. Id. — 5 Sic, vel 
cunt. D'Orv. Palat. Guelf. sec. Ed. Junf. post. In aliis contantur. Guelf. 
j)r. cunlantcr. Id. — G (^uid iter. Hfc. fadalis. Dcsidcrantur Ir.vc in D'Oivill. 
Cod. Quic/ fcxulat a Eux. in (|uo, ora vi. verecunda. Id. — 7 Ilic. Vwa. Hac. 
[{oaldus. B. IJac. Putean. Neque aliler Ucg. Oxon. Pal. Guelf. Bert. 
D'(>i V. Pith, et Ivld. Elmcnli. Scriv. Flor. In ceteris Ilic, do more. For- 
mos, mew jncecula pr. Pal. I'orm. mea- (pioque Eux. t7«ru Pilli. Oud. — 8 

not;e 

balur. Flanunearii Planto sunt, ()ui Lucanus : * Feralc per urheni Justi- 

(jusmodi flammea faciunt, aut rubro lium ; latuit plebeio tectus amictu 

colore inticiunt. Omnis lioiios.' 

' .luslitium] Cessatio est a Jure di- '" Ncfurium /acinus perjiccre] Filiam 

ceudo in publico luctu indici solita. ad scopulum duccrc. 31G APULIill 

fariaB letali plaga percussi, sero scntitis. Cum gcntes* ct 
populi celebrareiit nos divinis honoribus, cum novam me 
Venerem ore consono nuncuparent : tunc dolere, tunc flere,9 
tuQc me jam quasi ' peremtara lugere debuistis. Jam sen- 
tio, jam video, solo me nomine Veneris perisse."^ Ducite 
me, et, cui sors addixit,' scopulo sistite, Festino felices 
istasnuptias obire; festino generosum ilium maritum meum 
videre. Quid differo 1 quid detrecto venientem, qui totius 
orbis exitio* natus est? Sic profata ^ virgo conticuit:^ in- 
gressuque jam valido pompce populi prosequentis sese mis- 
cuit.^ Itur^ ad constitutum scopulum montis ardui : cujus 
in summo cacumine statutam puellam cuncti deserunt : 9 
taedasque nuptiales, quibus prasluxerant, ibidem lacrymis 
suis extinctas relinquentes. Choragio itaque perfecto de- 
jectisque capitibus domuitionera parant.' Et miseri qui- 

estis vulnere mortifero malce hividice. Quando populi et nationcs prosequebanltir 
vie cultu divino, quando vocalmnl me nomm Venerem voce ununimi : tunc oportuit 
vos mcerere, tunc lugere, tunc me dejlere quasi jam mortuam. Jam udcei'to, jam 
certo scia me ideo ianlum intcriisse, quia iiominatn sum Venus. Producite me, et 
constituite in rupe, cui oracidum me destinavit. Propcro peragere illud forlunutum 
fonnubium ; geslio inhieri praclarum ilium conjugem meum. Quid moror ? Quare 
refugio ilium ad me accedenlem, qui or t us est in perniciem totius mundi? Puella 
sic locuta tacuit, et jam cottfirmato gressu immiscuit se catui plebis se comitantis. 
Pergtoit ad destinatam rupem montis exxelsi : in cujus supremo vertice collocatatn 
virginem onines relinquunt : ibidem faces jugales, quas secum accensas altiderant, 
dimittentes cttinclas suis Jietibus. Igitur, peructa pompa, domum ire pergunt ta- (iens. Fiix. gentes. Roaldus. Recte Mannscr. gcntes. Sciopp. in Symbola. 
Gentes. \u\go, gens. Elmenh. — 9 T.ft.t.dol. [Foitasse erravit Oud. diiin 
sic iiaec verba coliocavit.] Ms. D'Orv. nunc ft. nunc dol. Male. Vide Pric. 
Virgil. IV. iEn. vs. 597. 'Tunc deciiit, cum sceptra dabas.' Oud. [In Ed. 
Elmenh. dolore."] — 1 Quasi abest a Bertino. Elmenh. Jam ab Oxok. Oud. — 
2 D'Orv. et Ed. Scriv. periisse. Id. — 3 D'Orv. edixit. Prave. Vide ad 1. ii. 
p. 40. * Umbris et addictus poculo.' [Finstra banc sententiani ibi aut in 
Auctore ant in Correctoribiis reperire conaberis.] Id.— 4 Flor. q. ocioso o. e. 
Elmenb. Pith, quid ocios orbis e. Giielf. pr. a m. pr. cxitium. Ond. — 5 Guelf. 
pr. prof. Id. — 6 Bert, atticuit. Elmenh. F. obticuit. Wass. Sed vide Do- 
nat. et alios ad Terent. Eun. v. 1. 4. Nee ' obticere ' nsqnam iisiis est 
Apuleius. Oud. — 7 D'Orv. Pith, miscuit sese. Id — 8 Guelf. pr. Iter. Pal. 
Guelf. sec. Jam. Pith. Igitur. Id.— 9 Fux. deserentes. Roald. Sic eiiam 
Edd. Beroaldo priores ; nee non Junt. post. Male, ut mox videbimiis. Oud. 
— 1 Dejectis c. d.p. Fulgentius Placiades de Prisco Sermone : 'Choragiuni 
virginale funus vocatur. Apuleius Metamorphos. 'Choragio itaque per- 
fecto, doniuitionem parant." Qui certe locus nondum adhuc mihi in hoc 
opere repertus, et hie debet poui, aut nusquam. Unde conjicere licet, vel 
Ecriptorefli nostrum non hie integrum, vel ex fide priscae scriptur2c non satis 
eniendatuni : aut ipsuni Fulgentium errore niemoriae lapsnm, et voluisse MHTA.MORPHOSEON LIH. IV. 317 

dcm paientes ejus, tanta clade defcssi, ciausse domus abs- 
trusi - tenebris, [88] perpetuae: iiocti sesc dedidere,' Psy- 
chen aiitem paventem ac trepidam/ et in ipso scopuli ver- 
tice deflentera,^ mitis aura molliter spirantis Zephyri," vi- 
bratls^ hinc indc laciniis, et reflato sinu sensini levatam, 
siio tranquillo spiritu ^ vehens, paulatim per devexa rupis 
excelsac, vallis subditas ^ florcntis ccspitis greraio^ lenitcr 
delapsam, reclinat. 

pifibus (Icinissis. Et infelices quidem ejus parentes fracti tanta calainitate, abs- 
cnnditi in obscuritate ccdium obseraturum, tradideritnt se perpctvis tenebris. 
Psychen vero formidantcm ac trementem, et pbwantem in ipso cacumine rupis, 
mollis spiritus Zephijri Icniter fianlis paulatim sitstoUit, expunsis vestimcntis ejus 
in omnes partes, et sinu explicato Jialibus, et, portans earn sua aura placida sensim 
per declivia profunda: vallis subjaceutis, resupinat in sinujioridi graminis clementer 
lapsam. notare locum illiiin hoc ipso libro : ' Jam feraliiim miptiarnin miscrrima? vir- 
giiii choragiiim stniitiir.' Sed prater conjectiiras liic niliil liabenius. Nam 
scripti cxemplaris hie nobis nulla copia. Colv. Clmragio ilaque perfeclo, de- 
jectisque cap. ifc. Ita rescribcndiim lioc loco docet Fiilvii et Benibi antiipiis- 
sinuis Cod. Fulgentiiisde Prisco Scrmone ex Apiileii Metamorplioseon lib. 
addiicit ilia verba : Choragio itaque perfecto, domuitionem parunt. Et hie inse- 
renda convincit testimonium vcteriim libiornm. Wow. Coiiigenda et aii- 
genda htec ex ]\Is. relinriueiites. Choragio itaque perfecto dejectisque cupitibus d. 
p. Et confirmat banc V. C. lectionem Fnlgentiiis Placiades de Prisco Ser- 
nionc. Ill priEcedentibiis ergo legendnm erit : deseritnt, tcedas nuptialcs, S^x. 
Sciopp. in Synib. Choragio itaque perfecto, dejectisque c. Locus a Fiilgentio 
citatiis in Bembino Msto ita legitur. Putean. Hiinc locum ita lego ex Ful- 
genlio et Bembi codire, ut jam olim monuerunt viri erudiiissimi, Colvius, 
Andreas Scbottus in Nodis Ciceron. 1. iv. c. 10. et Eiycius I'uteauus Epistol. 
Ccntur. I. Epist. 38. Elmenh. — 2 Bert, absconsi. Elmenb. — .*} Fux. dedere. 
Koaldus. Noclis se d. Guelf. Oxon. Dedere lie^. ct D'Orv. Bene utrnmquf, 
et pa«sim confusum vel neslt-cta vel iid<lita syllabiE iterationo. Vide ad 
Ca'S. lib. n. B. G. c. ITi. Drak. ad Liv. 1. xxxix. c. 50. Oiut. — 4 D'Orv. Oxon. 
Fux. irtpidantem. Pal. Guelf. sec. sfrepidautein. Pro et in Fux. etium. Oud. 
— 5 Dejienttm. Non arridet liU'c nobis scriptura. Commodius pulabam ; 
degentem, \c\ flenlem. Colvius. Degcnlem Colv. vel Jhntcm. Utrique nounc 
prapstet defunieml id est, deficientem : ut infra lib. x. ' infit,' id est, non fit. 
Brant. — G Flor. vibrnnlis. Elmenh. — 7 Ed. Junt. post, spiriln. Oud. — S Pti- 
divexa excels(c vallis subditrr. Kupis. Hoc male deest vulgafis. Elmenh. B. 
per d. rupis excelsa vallis snbdita- florenlis, &;c. I'ulean. — 9 Bert, gramine. El- 
menh. Pcrperam. (Jremio est Dalivus, ut opinor, el passim ' telluris,' &c. 
' gremium ' occurrit. L. x. inf. ' JMollissinio arenii' grcmio.' Turn Icvitef 
in Guelferb. et D'Orvill. (^eterum Fux. lni'C ctscquenlia connectens, habet, 
reclinat Psychen, Ten. Oud. 

NOTyE 

" Zephyri] Hie vcntns c Veneris Veneris pra-nuntius ante Pennatns 
atqiK! Ciipidinis famulatii est. En- graditur Zephyrus vestigia propter.' 
(.ret. lib. iv. ' It Ver, el Venus, ct APULEII MADAURENSIS 

METAMORPHOSEON 

LTBER V. X SYCHE tcneris et herbosis locis,' in ipso^ toro roscidi 
grarainis,'' suave recubans, tanta ' mentis perturbatione se- 
data dulce conquievit.+ Jamque, sufficienti recreata somno, 
placidiore^ resurgit animo. Videt luciim proceris et vastis 
arboribus consitum : videt fontem vitreo latice pellucidum,'^ 

Psyche, leniter jacens in teneris et gramineis locis in ipso strata herha rorida, 
tanto tumultii animi pacato, suaiiter obdormivit. Et, postqiiam refecta est sopore 
satis longo, exsurgit mente tranquilla. Aspicit ncmus plantation altis ct magnis 
arboribus : aspicit in i^iso medio nemoris fontem limpidum aqua clara instar vitri. 1 Oxon. Giielf. pr. in ten. et herboreis I. Oiid. — 2 In ipso. Non est in Ber- 
tino. Elmenh. Uncis iiicliisit Scriverius. Nee desideres, prtEsertini si in ex 
Oxon, admittas. ' Herbosa loea' est ' tonis roscidi graminis,' qui Psychae 
fuit mollissinius lectns dormitoviiis. Rosidi Pitii. Germinis in Ed. Bas. pr. 
Oud. — S Grntenis, tandem. Elnieiili. Lib. vni. Snsp. c. 2. Sed fiustra. 
Snbiiitelligit, qiiantam ante descripserat. Qnin etsappe ' tantiis' pro maxi- 
mo ponitnr. Vide ad pag. 80. hal)ita sc. relatione ad rem vel personam, qua 
de agitur. Oud. — 4 Reg. Fnx. D'Orv. Mss. le^. Id. — 5 Colon. ;)/rtcu/o. Bas. 
1. placide. Colvius. Fwk, placido. Aid. vera, placidiore. Roaldns. Placido. 
Viilgo, placidiorc. Elmenh. In Mss. O. et Edd. Vctt. est, placido. Istiui 
placidiore, quod est in Colv. "Viilc. V/ow. Pric. Edd. profiiixit a Bas. see. Oud. 
— 6 Placidvm. Bas. 1. in niarg. peUucidum: ut ct iii. Col. Alii, placiduni. 
Pellucidum jam niagis placet. Itaque reposiierim. Colv. Fiix. peUucidum: 
et est in Aldo. Rould. PeUucidum. Flor. placidum. Virg. Eel. 'Nee sum 
adeo informis, nuper me in littore vidi, Cum placidum ventis staret mare.' 

NOTJH 

* In ipso toro roscidi graminis'] Vir- bum de verbo; nam torus a tortis 
gil. ' Viridante toro consederat her- herbis dictus est.' 
bas.' Servius ad ilium locum : * Ver- APULEII MKTA.MORPHOSEON LIB. V. 319 

medio luci meditullio. Prope fontis allapsum ^ domus re- 
gia est, aedificata noii humanis raanibus, sed divinis arti- 
biis.^ Jam scies9 ab introitu prinio, Dei cujiispiam ' Incu- 
Icntum et amcenum videre te deversorium. Nam simima 
laquearia citro "^ et ebore'' curiose cavata "• subeunt aureos 
columna?. Parietes omncs argenteo coelamiue conteii,untur, 
bestiis et id genus pecudibus occurreutibus ob os introeuii- 
tiura. Mirus prorsiim [89] liomo,^ immo semideus, vel 
certe Deus, qui magnae artis subtilitate tantum efFeravit ar- 
gentum.'^ '^ Enimvero ^ pavimenta ipsa, lapide pretioso cas- 

Juxta fiaenlum fontis est regale palatium, cnnstructum non opera hominum, sed 
arte Deorum. Jam a prima ingressu ag)iosceres te certure magnificam et jucu7i- 
dain Itahitationem ulic:ijus Numinis. Nam aurecc columnce suppositce sunt cameris 
allissimis ex cedro et clephanto studinse arcuatis. Parietes omnes incrustati sunt 
argenlo corlato, in quo bcllua: ntqne ejusmodi pecudes ohvice sunt oculis inlraniium. 
Admiruiidus plane Me homo fait, vel potius semideus, ant etiam Deus, qui solertin 
mirabilis artis tantum argenti effinxit in /eras. Pavimenta autem ipsa distin,' Elmenh. — 7 Reg. Fax. p.fontem a. U'Oivill./. alapsus. Oiid. — 8 Non humanis, 
sed divinis manibus, ac artibus. Fiix. non h. jnanibus, sed divinis artibus: quod 
est otiam npiul Aid. ' Manns' proprie de homine ; ' artes ' de Deo. Roald. 
Scripli et Edd. onines piiEter Basileenses consentiunt Fnx. iit debet. Oud. 
— 9 Lege, scires. Wowerius. Scires. Viilgo, scies. Elnienli. — 1 Pith, cus- 
piam. Olid. — 2 F.calnta. Br;int. — ;> Mirus prorsum tnagnce arlis homo. Fnx. 
magne. Roald. Mirus prorsum homo : immo s. ^t. Sic liiinc locum ex Palat. 
emeiidavi, qui in viilgatis t\vdo glossemate perlitns. Elmenh. — 4 T. c. a. Sic 
lioni. Basileenses. Beroaldus eniendavit effigiarit. At eleganter efferavit, id 
est, in feras foriDavit. Pro argentum optinie Lipsius argnmenlum. Viigilins 
^neidos vn. ' Argumentuni ingens, et custos virginis Argus, Ccelataqne 

NOTiE 

•* Citrol Quae cedrus est, tliya quo- recta. Epliesi in irde DianaR simula- 

que Veteribiis dicta, Honieio 6(7oy cruin, et etiam lacunar ex ea, et ihi 

teste Plin. lib. xiii. cap. IG. Com- et in ceteris nobilibus fanis propter 

niendat etiam ccdrum ad lacunaria acternitateiu sunt facta.' Siniilia lia- 

Vitruvius, lib. ii. c. 9. propter a-tcr- bet Plin. loco mox citato, ubi efiam 

nam, ut ait, diuturuitatem. ' Item refert niensas illas citreas tanti liix- 

cedrus,' inrjuit, ' et juuii>erns casdem us, et omni pretio pretiosiores, ex 

liabcnt viitutes et utilitatcs; sed, hujiis arboris radicibus facias fuissc. 

que nia<lmo(Ium ex cupressu et pinu '- Et ebore] ' Dentibns ex illis, (jUdS 

resina, sic ex cedro oleum, quod cc- mittil porta Syeiies, Et INIauri ce!c- 

dreum dicilnr, nascitiir ; quo reliqucc res, et Mauro obscurior Indus, Et 

res cum sunt unclic, (uli etiam libri,) quos deposuit Nabatlra-o belliia saitu 

a tiiicis et a caric non la?duntur. Jam nimios capiticiuc graves;'